Today: 18.Nov.2018

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienos

   RASTI

  DĖMESIO

  ♦  Spalio 8 d. - Gruodžio 1 d. dalyvaujame neformalaus sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“, skirtame  Lietuvos valstybės šimtmečiui ir „Klaipėda - Europos sporto miestas 2018“ paminėti. II etapas - fizinio aktyvumo veiklų įgyvendinimas (kilometrų fiksavimas). Dalyvauja visų grupių pedagogai, ugdytiniai ir tėvai. Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė

  ♦ Lapkričio 7-30 d.  dalyvausime Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų foto drobių parodoje „Šimtmečio vaikai“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė. Paroda eksponuojama KPŠKC, kviečiame visus ją aplankyti

  ♦ Lapkričio 17 d. (šeštadienį) 8.05 val. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenei organizuojama edukacinė pažintinė išvyka į Telšius. Atsakinga mokytoja Jolanta Jucienė. Kviečiame visus užsiregistravusius darbuotojus rinktis Klaipėdos geležinklio stotyje

  ♦ Lapkričio 19-30 d. mokytoja Renata Jarovaitienė organizuos vaikų piešinių parodą „Paukšteliai išskrido“. Kviečiame aktyviai dalyvauti

  ♦ Lapkričio 19-23 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvaus LR Aplinkos ministerijos inicijuojamuose Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 20 d. mokytojos Vilija Juškienė ir Laima Vyštartaitė 17.15 val. organizuos „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimą. Kviečiame aktyviai dalyvauti 

  ♦ Lapkričio 26-30 d. VSPS Reda Gedgaudaitė praves ugdytiniams praktinius mokymus   „Emocijos per judesį“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 26 d. 16.30 val. Žana Tarozienė, Renata Jarovaitienė surengs „Žiedelių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Kas gyvena pirštinėje?. Mokytojoms talkins meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas).  Po programos tėvus pakvies į susirinkimą

  ♦ Lapkričio 26 d. 17.15 val. Vilija Juškienė, Laima Vyštartaitė surengs „Saulučių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Mūsų duonelė. Mokytojoms talkins meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 26 d. organizuojama „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių išvyka į UAB „FORTUM“. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė, Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 28 d. - Sveikatingumo diena. Organizatorė neformaliojo švietimo moktoja Rita Čichunovienė 

  ♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvaus viktorinoje „Sodinu, auginu – sveikai gyvenu“, kuri vyks pas socialinius partnerius Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (atsakinga mokytoja L.Kargajevienė)

  ♦  Nuo lapkričio 28 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvaus vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“ tema  „Skulptūrinė prakartėlė“ Lietuvos dailės muziejaus P.Domšaičio galerijoje. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė

  ♦ Lapkričio 19-30 d. įstaigoje vyks Tolerancijos savaitės renginiai,  „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“. Lapkričio 29 d. 11.00 val. vykdoma akcija „Draugystės ratelis“, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais l.-d. „Žuvėdra“ priešmokyklinės grupės  ugdytiniais. Atsakingos Laima Kargajevienė, Reda Jokubauskienė ir Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 29 d. mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė 16.45 val. organizuos „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimą. Kviečiame aktyviai dalyvauti

  ♦ Lapkričio 29 d. dalyvausime III Nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai“. Atsakinga direktorė Andželika Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

  ♦ Lapkričio 30 d. 17.00 val. Reda Jokubauskienė, Gražina Lauruševičienė surengs „Kiškučių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Naktelės žiedai. Mokytojoms talkins meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 30 d. - sausio 6 d. dalyvausime Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamoje akcijoje „Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje“ (Atgimimo aikštėje). Atsakinga Loreta Stasytytė, jai talkina mokytojos Ž.Tarozienė, J.Jucienė, L.Ablonskienė, V.Juškienė, dalyviai - jų ugdytiniai

  ♦ Lapkričio 2 d. - gruodžio 31 d. „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytiniai dalyvaus tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos mokytojos Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė

  ♦ Lapkričio mėn. Fotografas atvyks į įstaigą ir pakvies visus norinčius nusipaveiksluoti (diena derinama)

  ♦ Gruodžio 3 d. 17.00 val. vyks Adventinė popietė su tėvais „Žvaigždučių“ grupės – „Liepsnelė ne tik dega, bet ir šildo“. Organizatorės Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 3 -13 d. dalyvausime Klaipėdos Uosto poliklinikos projekte „Padėkime Šv. Kalėdų Angelams aprengti ir sušildyti  Uosto polikliniką“. Atsakingos mokytojos  B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė, dalyviai „Varpelių“ grupės ugdytiniai

   DALYVAUJAME:

   15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė" kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa ir vaikų švietimo fizinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas - išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirti, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.).
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas - padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L.-d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l.-d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
   

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2017 metais dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“. Nemokamai pieno produktus, kiekvienas vaikas, gauna tris kartus per savaitę, vieną iš šių produktų: pieno 150 g, varškės sūrelį ,,Dobilas" 86 g; šviežio sūrio ,,Dobilas" 86 g indelyje; jogurto "Dobilas" 125 g indelyje, sūrio lazdelę 20 g.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. Nemokamai vaisius, sultis, vaisių tyrę kiekvienas vaikas gauna du kartus savaitėje.

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio 2 procentus mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“. 2016 metais, visos bendruomenės dėka, gauta paramos 1358.42 Eur. Paramos pinigai 2016 metais skirti: 160 Eur pedagogų kvalifikacijai, 150 Eur projekto "Pasakyk pasauliui Labas" įgyvendinimui. 

  Kviečiame ir šiais metais pervesti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio darželiui paremti. Skirdami 2 procentus Jūs padedate sukurti jaukesnes ir geresnes sąlygas įstaigos vaikams. Reikia žinoti tik įstaigos kodą - 190421295.

  ♦ Nuoširdžiai dėkojame UAB HOME GROUP generaliniam direktoriui JUOZUI ČIČIŪNUI už suteiktą paramą. Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" gavo 120 vienetų dekoratyvinių pagalvėlių, kurias panaudosime ugdymo procese, organizuojant įvairius renginius ir šventes ugdytiniams

  Nuoširdžiai dėkojame "Saulučių" grupės ugdytinio Džiugo Bytauto močiutei Marytei Sidaravičienei už pagalbą remontuojant grupės rūbinę

  ia 2018 1024x576 Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenei  2018 m. lapkričio 6 d.  aktyviai dalyvavusiai įstaigoje surengtoje labdaringoje akcijoje „Pyragų diena 2018“, kurios metu surinktos lėšos (127,16 eur.) kaip ir kiekvienais metais paaukotos sergantiems vaikams, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai – likimo nuskriaustiems ir itin sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems vaikams, kuriems medikai jau nesuteikia daug vilčių pasveikti ar net išgyventi, ir kuriems tik akcijos metu surinktų lėšų dėka pavyksta gauti reikalingą gydymą, vaistus ar specialią medicininę įrangą

  gelbekit vaikus 2018 m. Spalio 2 d.  lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenė dalyvavo 5-ajame Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“, kurį globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo bėgimu ir surinktomis lėšomis (74,70 eur.) mes palaikėme siekį - padėti ir išgirsti vaikus, lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. Tai rodo, kad socialinis jautrumas neturi sienų. Ačiū visiems dalyvavusiems ir parėmusiems šią akciją

  images Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems „Solidarumo bėgimas už Zambijos vaikus“. 2017 m. surinkta 66,72 eur. parama pozityvios tėvystės ugdymui Lietuvoje bei medicinos punkto įrengimui Zambijoje                                                             

  small IA logo 2017 2D RGB Copy Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenei, dalyvavusiai 2017 m. lapkričio 6 d.  paramos projekto „Išsipildymo akcija 2017“ labdaringoje akcijoje „Pyragų diena“, kurios metu surinktos lėšos (109,30 eur) skirtos TV3 išsipildymo akcijai, kad ir sergančių vaikučių svajonės išsipildytų

   

   

   

   

  Adresas: Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 345 797

  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Įstaigos kodas:
  190421295

  Darbo laikas:
  I - V 7.30 - 18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas:
  I - V 8.00 - 16.30 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas:

  I, II, IV, V  8,30-17,00 val.

  III - 9,30-18,00 val.

  Specialisto darbo laikas:

  I, III - V  8,00-16,30 val.

  II - 9,30-18,00 val.

  Pietų pertrauka:
  12.00 - 12.30 val.

    

 • „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ 15.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                         …
 • „VARPELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                               …
 • „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                                                                       …
 • „DRUGELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • „SAULUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.  
 • „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „KAČIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.          …
 • „EŽIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.           …
 • „MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.          …
 •  

  Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planasparsisiųsti

   

   

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block