Today: 26.Nov.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Korupcijos prevencija
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Naujienos

   RASTI

  SVARBU

  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

  https://www.lt72.lt/

  72 lt . 1

  PAGALBOS VAIKAMS LINIJA http://impartner.lt/ads/pagalba_vaikams/201612/pagalba_vaikams_konsult_180x150_04/pagalba_vaikams_konsult_180x150_02.html

   

  VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMO TVARKA

  INFORMACINIS LEIDINYS STOP CORONA

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pabrėžia, kad karščiuojant ar prastai jaučiantis – į darželius, mokyklas, universitetus bei kitas ugdymo įstaigas nereikėtų eiti. Primenama, kad žmonės ir toliau turėtų būti sąmoningi. Tėvams nereikėtų leisti karščiuojančių, sergančių vaikų į darželius, mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas.

  Pažymėtina, jog ir toliau išlieka draudimas į ugdymo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija. Šalių sąrašas, iš kurių sugrįžus privaloma izoliuotis https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/paveiktu-saliu-sarasas-1. Saugokime savo ir aplinkinių sveikatą ir būkime atsakingi už save ir kitus

  Karštoji koronaviruso linija gyventojams 1808 (nuo 8 iki 20 val. visomis dienomis galima skambinti ir rašyti trumpąją žinutę nemokamai iš visų tinklų)

  skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963

  IMG 20201118 195437

   

  DĖMESIO!!!

  Naujienos - Prasideda projekto "Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas" įgyvendinimas Klaipėdos mieste!♦ Spalio 16 d. - lapkričio 30 d. Ugdymo įstaiga dalyvauja Klaipėdos miesto neformalaus sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“. Atsakingos - neformaliojo ugdymo mokytoja  ir visuomenės sveikatos specialistė  (renginys bus fotografuojamas)

  Lapkričio 27 d. (nuotoliniu būdu) organizuojama prevencinė akcija „Būk matomas“ (bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: M.Mažvydo progimnazija, RUC, l.d „Žuvėdra“). Vaikų darbai bus eksponuojami įstaigos edukacinėse edrvėse. Atsakingos „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ gr. mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 26-30 d. organizuojami „Boružėlių“ (30 d. 10.00 val.), „Kiškučių“ (26 d. 10.00 val.), „Drugelių“ (26 d. 10.30 val.) grupėse Adventiniai vakarojimai „Pasitikime adventą“. Organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 1-18 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizuoja ugdytinių piešinių – kūrybinių darbelių parodą „Jau Kalėdos netoli“. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti  (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 1-18 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizuoja konkursą - gražiausios aplinkos arba Adventinio vainiko sukūrimas artėjančioms šventėms Kalėdoms. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, nugalėtojų laukia prizas (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 3-14 d. meninio ugdymo mokytoja parengs ugdytinius ir dalyvaus Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir Kalėdinių dainų festivalyje „Angelo sparnas“ (nuotoliniu būdu) (renginys bus filmuojamas)

  ♦ Gruodžio 3 d. 17.00 val. grupių mokytojos organizuos „Nykštukų“ ir „Saulučių“ grupių tėvams susirinkimus, kurių metu  nuotoliniu būdu bus pateikta parengta visa svarbi ir aktuali informacija, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai bus protokoluojami)

  ♦ Gruodžio 4 d. 17.00 val. grupių mokytojos organizuos „Meškiukų“, „Kačiukų“, „Ežiukų“ ir „Žvaigždučių“ grupių tėvams susirinkimus, nuotoliniu būdu bus pateikta parengta visa svarbi ir aktuali informacija, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai bus protokoluojami)

  ♦ Gruodžio 4 - 23 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai toliau dalyvaus tęstiniame projekte „Atverkime duris į profesijų pasaulį“.  Ugdytinių tėvai pristatys nuotraukas iš savo darboviečių, apibūdinančių jų profesijas, profesijų ypatumus, o ugdytinai su mokytojomis vykdys aptarimus apie profesijas ir jų pasirinkimą (veiklos bus fotografuojamos)

  ♦ Gruodžio 8 d. 13.00 val. vyks   seminaras mokytojams (nuotoliniu būdu) „Švietimo įstaigos vidaus veiklos procesų tobulinimas panaudojant Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams aplinkas” (lektorius E.Gervaitis)

  ♦ Gruodžio 9 d. ir 10 d. 10.00 val. visuomenės sveikatos specialistė praves psichinės sveikatos stiprinimo psichologinius žaidimus „Kaip išsisuksiu iš situacijos“ priešmokyklinių „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniams (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 11 d. 17.00 val. grupių mokytojos organizuos „Žiedelių“  grupės tėvams susirinkimą, kurio metu  nuotoliniu būdu bus pateikta parengta visa svarbi ir aktuali informacija, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimas bus protokoluojamas)

  ♦ Spalio 23 d.– gruodžio 11 d. „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvaus projekte su socialiniais partneriais (l. d. „Žuvėdra“) „Pasakų skrynelė“, skirtame bendruomenių metams paminėti. Atsakingos mokytojos: meninio ugdymo mokytoja, „Kiškučių“ gr. mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 16 d. 17.00 val. grupių mokytojos organizuos „Boružėlių“ ir „Drugelių“ grupių tėvams susirinkimus, kurių metu  nuotoliniu būdu bus pateikta parengta visa svarbi ir aktuali informacija, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai bus protokoluojami) 

  ♦ Gruodžio 14 - 22 d. meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos organizuos šventinius rytmečius su Kalėdų seneliu „Mes laukiame Kalėdų“ (muzikos salėje) įstaigos  ugdytiniams (pagal atskirą suderintą grafiką, renginiai skirti tik tos pačios grupės ugdytiniams, vieną dieną tik viena grupė, nedalyvaujant tėvams, laikantis visų saugumo reikalavimų) (renginiai bus filmuojami ir fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 30 d. 17.00 val. įstaigos direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuos Tėvų tarybos susirinkimą (nuotoliniu būdu) dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2020 m. metinės veiklos ataskaitos ir 2020 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaitos; tėvų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos (susirinkimas bus protokoluojamas)

  ♦ Gruodžio mėn. „Boružėlių“ grupės mokytojos organizuos ugdytinių dalyvavimą KPŠKC ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodoje, skirtoje miesto vaikų ligoninei (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ 2020 m. spalio mėn. - 2021 m. balandžio mėn. vykdomas prevencinis meninio ir kalbos ugdymo projektas „Su muzika į gražią kalbą“. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja  ir logopedė  (renginiai bus fotografuojami)

   DALYVAUJAME:

  Nuo vasario mėn. dalyvajame ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“. Organizatorė - direktorė 

   emblema 22020–2021 m. m. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvaus Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk savo šaliai labas“). Organizatorės: grupės mokytojos  (Renginiai bus fotografuojami)

  Dalyvaujame 2020-01/2020-12 Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų ir ugdytinių turinčių SUP projekte „Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti”. Atsakinga logopedė 

  rusiuojam2020–2021 m. m. (rugsėjo-gegužės mėn.) „Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvaus Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“. Atsakingos  „Drugelių“ ir „Kiškučių“ grupių mokytojos

  Picture1 ♦ 2020 m. Spalio mėn. - 2021 m. gegužės mėn. ugdytiniai  dalyvaus Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja (renginiai bus fotografuojami)

   15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa; vaikų švietimo fizinio ugdymo programa; vaikų švietimo sensorinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas – išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirtį, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.).
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L. d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l. d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
  musudarzelis L. d. „Liepaitė“ pedagogai, siekdami bendro tikslo – kuo kokybiškiau ugdyti vaikus, bendradarbiauti, bendrauti su ugdytinių tėvais, naudojasi  „Mūsų darželis“ internetine sistema.  Ši sistema sudaro galimybę pasinaudoti labai svarbiomis funkcijomis: sumažinti laiko sąnaudas pildant dokumentaciją;  padeda įsitraukti į kasdieninį darbą nuotoliniu būdu; padeda įstaigos administracijai vykdyti stebėseną ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, peržiūrint savaitės planus, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas; suteikia tėvams tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus
   
  Kimochis Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2020–2021 m. m.  įgyvendina socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“, kuri Kimočių (japonų kalboje reiškia jausmą) – nuotaikingų personažų su minkštomis jausmų pagalvėlėmis pagalba, išmokys vaikus suprasti bei valdyti savo emocijas. Vaikai išmoks kartu dirbti, žaisti ir bendrauti tiek individualiai, tiek grupėje. „Kimochis“ socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa ugdo penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą ir remiasi charakterį ugdančiomis savybėmis: pagarbumu, atsakingumu, atsparumu, atjauta ir geranoriškumu. Kimočiai skirti supažindinti vaikus su jausmais: laimingas, piktas, liūdnas, drąsus ir pan. Šie žaislai yra skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti. Tai žaislai, kurie moko vaikus tinkamai parinkti balso toną, apie kūno kalbą, apie tinkamai parinktus žodžius.

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2017 metų dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“

                                                             


   

   

   

   

  Adresas: Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 34 57 97

  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Įstaigos kodas:
  190421295

  Darbo laikas:
  I–V   7.30–18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas:
  I–V   8.00–16.30 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas:

  I, II, IV, V   8.30–17.00 val.

  III   9.30–18.00 val.

  Specialisto darbo laikas:

  I, III–V   8.00–16.30 val.

  II   9.30–18.00 val.

  Pietų pertrauka:
  12.00–12.30 val.

    

 •  

   

  Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2018–2020 metų Korupcijos prevencijos programa >parsisiųsti

  Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa >parsisiųsti

   

   

   

   

   

  Read more...
 • „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ 15.Saus.2015
      2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M. ILGALAIKIS…
 • „VARPELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
         2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.…
 • „DRUGELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
        2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M.…
 • „SAULUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „KAČIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
   2020–2021 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS  2019–2020 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „EŽIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2020–2021 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2019–2020 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2020–2021 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2019–2020 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2020–2021 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block