Today: 08.Dec.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienos

   RASTI

  SVARBU 

  Lapkričio 19 d. – gruodžio 19 d. Klaipėdos l. d. „Liepaitė“ veiklos kokybės įsivertinimo grupė vykdo PLATŲJĮ AUDITĄ. Kviečiame visus įstaigos darbuotojus (pedagoginį ir nepedagoginį personalą) atsakyti į pateiktos anketos klausimus, kurią rasite paspaudę nuorodą  https://apklausa.lt/f/-klaipedos-l-d-liepaite-veiklos-kokybes-placiojo-isivertinimo-anketa-mazge73.fullpage

  DĖMESIO!!!

   
  ♦ Gruodžio 2-13 d. mokytojos B.Valauskienė ir K.Antanavičienė surengs ugdytinių piešinių – kūrybinių darbelių parodą „Sveika balta žiemuže“. Pagrindinis tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybą, tobulinti meninius gebėjimus, panaudojant netradicines kūrybos priemones, bei suteikti vaikams galimybę išgyventi kūrybinį džiaugsmą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti (renginys bus fotografuojamas)
   
  ♦ Gruodžio 4-5 d. „Nykštukų“, „Boružėlių“,  „Ežiukų“, „Varpelių“, „Saulučių“, „Žiedelių“ ir „Žvaigždučių“  grupių  ugdytiniai dalyvaus KPŠKC ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodoje „Metų laikai“, skirtoje miesto vaikų ligoninei. Atsakingos mokytojos: R.Vaičiūnienė, I.Gailienė, L.Kalendrienė, talkins mokytojos: J.Jucienė, L.Ablonskienė, R.Jarovaitienė, B.Valauskienė, V.Juškienė, Ž.Tarozienė, L.Kargajevienė
   
  ♦ Gruodžio 5 d. 17.00 val. mokytojos V.Kisminienė ir K.Antanavičienė kviečia tėvus į „Kačiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą, skaitys pranešimą  „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (muzikos salėje)
   
  ♦ Gruodžio 9-13 d. mokytoja Žana Tarozienė surengs „Žiedelių“ grupės ugdytinių ir tėvų darbelių parodą „Snaigių sūkury“ (renginys bus fotografuojamas)
   
  ♦ Gruodžio 9 d. 17.00 val. įvyks  „Boružėlių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos I.Gailienė ir R.Vaičiūnienė kviečia aktyviai dalyvauti
   

  ♦ Gruodžio 9 d. 17.00 val. „Varpelių“ grupės mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė praves ugdytinių tėvų susirinkimą (sporto salėje). Kviečiame tėvus aktyviai dalyvauti

  ♦ Gruodžio 11 d. 13.00 val. (muzikos salėje) direktorė Andželika Petkevičienė ves kvalifikacijos tobulinimo seminarą įstaigos pedagogams „Fasilitavimo metodo taikymas grupės darbe“

  ♦ Gruodžio 13-31 d. ugdytiniai dalyvaus Klaipėdos viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ ir ikimokyklinio ugdymo logopedų organizuojamoje vaikų piešinių parodoje „Kalėdos – stebuklų metas“. Atsakinga logopedė Vilma Kavaliauskienė

  ♦ Gruodžio 16-20 d. mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė surengs „Varpelių“ grupės ugdytinių darbelių ir piešinių parodą „Žiemos pramogos“

  ♦ Gruodžio 16 d. 15.15-16.00 val. vyks Šokių būrelio parodomoji pamoka tėvams (muzikos salėje). Kviečiame tėvus, kurių vaikai lanko šokių būrelį, dalyvauti (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 17 d. 13.00 val. Įstaigos taryba ir administracija pakvies įstaigos darbuotojus į Kalėdinę popietę (edukacinį užsiėmimą, kurio metu kiekvienas galėsime pabendrauti ir gaminti Kalėdinį vainiką). Užsiėmimą praves VLC „Švyturys“ atstovė Svetlana. Kviečiame visus bendruomenės darbuotojus dalyvauti

  ♦ Gruodžio 19 d. 9.30 – 13.45 val. vyks Klaipėdos jaunimo teatro  Kalėdiniai renginiai „Atskuba Kalėdos...“ „Ežiukų“, „Kačiukų“, „Žiedelių“, „Varpelių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniams ir jų tėveliams. Atsakingos grupių mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 20 d. 9.30 – 16.45 val. vyks Klaipėdos jaunimo teatro  Kalėdiniai renginiai „Atskuba Kalėdos...“ „Nykštukų“, „Drugelių“, „Boružėlių“, „Saulučių“, „Kiškučių“, ir „Meškiukų“ grupių ugdytiniams ir jų tėveliams. Atsakingos grupių mokytojos  (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Iki gruodžio 20 d. „Varpelių“ ir  „Saulučių“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių gerumo akcijoje „Širdelės mūsų mažos, bet meilės telpa daug“. Organizatorės: B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, V.Juškienė, D.Laukienė 

  ♦ Gruodžio 27 d. 10.00 val. mokytoja R.Vaičiūnienė ir logopedė V.Kavaliauskienė organizuos  „Boružėlių“ grupės ugdytiniams edukacinę pažintinę išvyką pas logopedę V.Kavaliauskienę (renginys bus fotografuojamas)

  Gruodžio 27 d. 17.00 val. kviečiame visų grupių tėvus, kurie yra įstaigos tėvų tarybos nariai į Tėvų tarybos susirinkimą (muzikos salėje) dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2019 m. metinės veiklos ataskaitos ir 2019 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių pristatymo; tėvų tarybos 2019-2020 m. m. veiklos ataskaitos. Jei negalės dalyvauti tėvų tarybos narys, kviečiame po vieną atstovą nuo kiekvienos grupės dalyvauti ir pasidalinti informacija su kitais grupės tėvais

  ♦ Gruodžio - vasario mėnesiais bus vykdoma apklausa „Vaikų emocinės būsenos tyrimas”. Organizatoriai - VGK nariai

   DALYVAUJAME:

  SMLPC♦ 2019 m. vasario - gruodžio mėn. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis L.Kargajeviene ir R.Jokubauskiene,  dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projekte „Sveikata visus metus“ (renginiai bus fotografuojami)

  Picture1 ♦ 2019 m. spalio - 2020 m. gegužės mėn. ugdytiniai  dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Atsakingi: neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė ir sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė (renginiai bus fotografuojami) 

  rusiuojam♦ Dalyvaujame Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte (2019 – 2020 mokslo metai), nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio, Lietuvos švietimo įstaigose vykdo panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“. Atsakingos mokytojos L.Bentienė ir K.Antanavičienė

   15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė" kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa ir vaikų švietimo fizinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas – išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirtį, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.).
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L.-d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l.-d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
   

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2017 metais dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“. Nemokamai pieno produktus, kiekvienas vaikas, gauna tris kartus per savaitę, vieną iš šių produktų: pieno 150 g, varškės sūrelį ,,Dobilas" 86 g; šviežio sūrio ,,Dobilas" 86 g indelyje; jogurto „Dobilas“ 125 g indelyje, sūrio lazdelę 20 g.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. Nemokamai vaisius, sultis, vaisių tyrę kiekvienas vaikas gauna du kartus savaitėje.

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“. 

  ia 2018 1024x576 Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenei  2018 m. lapkričio 6 d.  aktyviai dalyvavusiai įstaigoje surengtoje labdaringoje akcijoje „Pyragų diena 2018“, kurios metu surinktos lėšos (127,16 Eur) kaip ir kiekvienais metais paaukotos sergantiems vaikams, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai – likimo nuskriaustiems ir itin sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems vaikams, kuriems medikai jau nesuteikia daug vilčių pasveikti ar net išgyventi, ir kuriems tik akcijos metu surinktų lėšų dėka pavyksta gauti reikalingą gydymą, vaistus ar specialią medicininę įrangą

  gelbekit vaikus 2018 m. Spalio 2 d.  lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenė dalyvavo 5-ajame Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“, kurį globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo bėgimu ir surinktomis lėšomis (74,70 Eur) mes palaikėme siekį – padėti ir išgirsti vaikus, lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. Tai rodo, kad socialinis jautrumas neturi sienų. Ačiū visiems dalyvavusiems ir parėmusiems šią akciją

  images Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems „Solidarumo bėgimas už Zambijos vaikus“. 2017 m. surinkta 66,72 Eur parama pozityvios tėvystės ugdymui Lietuvoje bei medicinos punkto įrengimui Zambijoje                                                             

  small IA logo 2017 2D RGB Copy Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenei, dalyvavusiai 2017 m. lapkričio 6 d.  paramos projekto „Išsipildymo akcija 2017“ labdaringoje akcijoje „Pyragų diena“, kurios metu surinktos lėšos (109,30 Eur) skirtos TV3 išsipildymo akcijai, kad ir sergančių vaikučių svajonės išsipildytų

   

   

   

   

  Adresas: Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 34 57 97

  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Įstaigos kodas:
  190421295

  Darbo laikas:
  I–V   7.30–18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas:
  I–V   8.00–16.30 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas:

  I, II, IV, V   8.30–17.00 val.

  III   9.30–18.00 val.

  Specialisto darbo laikas:

  I, III–V   8.00–16.30 val.

  II   9.30–18.00 val.

  Pietų pertrauka:
  12.00–12.30 val.

    

 •  

  Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planasparsisiųsti

   

   

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block