Today: 31.Mar.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Korupcijos prevencija
 • Pranešėjų apsauga
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Naujienos

   RASTI

  SVARBU

  72 lt . 1 

  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

  ♦ Kovo 1-31 d. ♦ Kovo 1-31 d. https://www.lt72.lt/

  PAGALBOS VAIKAMS LINIJA

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS INFORMACIJA APIE COVID-19 LIETUVOJE https://koronastop.lrv.lt/lt/

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pabrėžia, kad karščiuojant ar prastai jaučiantis – į darželius, mokyklas, universitetus bei kitas ugdymo įstaigas nereikėtų eiti. Primenama, kad žmonės ir toliau turėtų būti sąmoningi. Tėvams nereikėtų leisti karščiuojančių, sergančių vaikų į darželius, mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PARENGTAS INFORMACINIS LEIDINYS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

   

  Pateiktis4

   

  DĖMESIO!!! 

  Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Vaikų tėvai iki rugsėjo pradžios turi pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu ugdymo įstaigai.

  Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras informuoja dėl privačių odontologijos įstaigų išduodamų nebegaliojančių „popierinių“ pažymų

  Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, šeimos gydytojo užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ). 

  Jei Jūsų vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas, įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui turi būti pristatyta tinkamos formos pažyma: Nr. E027-1 (pasikeitus vaiko sveikatos būklei Nr. 046/a). Pažymoje turi būti aiškiai nurodytos alergiją ar maisto netoleravimą sukeliančios medžiagos (produktai).

  Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą. Daugiau informacijos prisegtame priede.

  INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

      
  ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
   
  ♦ Kovo 31 d. 10.00 val. „Ežiukų“ grupės mokytoja surengs ugdytinių edukacinę pažintinę išvyką į edukacinę erdvę – šiltnamį „Aš pasėsiu žolynėlį“ (renginys bus fotografuojamas) 

  ♦ Kovo 10 d. - gegužės 22 d. „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ gr. ugdytiniai dalyvauja respublikiniame projekte „Auginu kūrybišką pasaką, pasitelkiant sėklą ir antrines žaliavas“. Atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 20 d. – balandžio 28 d. „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytinių dalyvavimas respublikiniame ankstyvojo amžiaus vaikų spalvų pažinimo projekte „Pasistengsiu, padirbėsiu ir spalvas pažint pradėsiu“. Atsakingos grupės mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 3-7 d. „Ežiukų“ grupės ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Velykos pas mus“ ir „Meškiukų“ grupės ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Velykų kiškučiai“. Organizatorės grupių mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Balandžio 3-7 d.„Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Rieda margučiai“. Organizatorės grupių mokytojos (renginiai bus fotografuojami) 

  ♦ Balandžio 3-12 d. „Žvaigždučių“ grupėje  mokytojų ir tėvelių organizuojama edukacinė veikla „Magiški kiaušiniai“  (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 3-14 d. Įstaigos ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių paroda „Kiškiai neša margučius“ (laiptinių galerijose). Atsakinga edukacinių aplinkų kūrybinė grupė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 3-14 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvauja respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų projekte „STEAM vėjo daromi stebuklai“. Atsakinga grupės mokytoja (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 6 d. 16.00 val. muzikos salėje vyks Tėvų tarybos susirinkimas. Kviečiame Tėvų tarybos narius aktyviai dalyvauti

  ♦ Balandžio 7 d. įstaigoje vyks Šv. Velykų renginiai (muzikos salėje): 9.40 val. „Šventų Velykų sulaukus“ (dalyvauja „Drugelių“, „Varpelių“, „Boružėlių“ grupės); 10.30 val. „Sulaukėm Velykų, atrieda margučiai“ (dalyvauja „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupės); 11.00 val. „Šventų Velykų staigmenos“ (dalyvauja „Saulučių“ ir „Žvaigždučių“ grupės). Organizatoriai: grupių mokytojos ir meninio ugdymo mokytoja (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Balandžio 11 d. įstaigoje vyks Šv. Velykų renginiai (lauko erdvėse): 11.00 val. „Kokie gražūs tie margučiai“ (dalyvauja „Kačiukų“, „Nykštukų“ grupės); 11.00 val.  „Atbunda žemelė – Velykos“ (dalyvauja „Kiškučių“ ir „Žiedelių“ grupės). Organizatoriai: grupių mokytojos ir meninio ugdymo mokytoja (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Balandžio 13 d. 10.30 val. „Meškiukų“ grupės mokytojos organizuos ugdytiniams edukacinę-orientacinę išvyką už įstaigos ribų (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 13 d. 10.30 val. „Saulučių“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono parką „Pavasario dvelksmas“. Atsakinga grupės mokytoja (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 14 d. „Saulučių“ ir „Boružėlių“ grupių mokytojos surengs ugdytinių piešinių ir nuotraukų parodą „Švyturio uostas“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 14 d. 10.30 val. neformaliojo ugdymo mokytoja ir „Žiedelių“ grupės mokytoja įstaigos ugdytinius pakvies į sportinę pramogą „Pavasario sporto šventė“ (dalyvauja visos grupės)(renginys bus fotografuojamas) 

  ♦ Balandžio 17-21 d. Smurto ir patyčių prevencinė grupė organizuoja prevencinę socialinę akciją „Savaitė be patyčių“ (organizuos Smurto prevencijos savaitės renginius, parengs lankstinuką apie smurto ir patyčių rūšis bei galimą pagalbą ir paplatins ugdytinių tėvams) (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Balandžio 17 d. 10.00 val. grupės mokytojos organizuos „Žiedelių“ grupės ugdytinių edukacinę pažintinę išvyką į mikrorajono parką „Atėjo pavasaris“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 17 d. 10.30 val. „Varpelių“ grupės mokytojos organizuos ugdytiniams edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono parką „Kas skrenda, šliaužia, ropoja?“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 18 d. 10.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinė-sveikatinimo išvyka į mikrorajono sporto aikštyną „Sportas su kamuoliu“. Organizatorė grupės mokytoja (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 18 d. 17.00 val. „Kiškučių“ grupės mokytojos kviečia ugdytinių tėvus dalyvauti tėvų susirinkime

  ♦ Balandžio 19 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono parką „Kelionė į pavasarinę gamtą“. Atsakingos grupės mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 24-28 d. Ekologinio ugdymo grupė kviečia ugdytinius dalyvauti įstaigoje organizuojamoje ekologinėje iniciatyvoje „Mano žalioji palangė“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 24-28 d. Etikos priežiūros komisija organizuoja  renginį „Gražių žodelių savaitė“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 25 d. 10.00 val. „Meškiukų“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka po įstaigos edukacines erdves (logopedo kabinetą) „Į kalbos šalį“. Atsakingos grupės mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 25 d. 13.15 val. Mokytojų metodinė diena. Pedagogų streso ir įtampos darbe profilaktika taikant funkcinių treniruočių terapiją. Metodinė judrumo diena „Funkcinė treniruotė su Klaipėdos baseino treneriu Danieliumi Gailiu“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 25 d. neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė ugdytiniams organizuos sveikatingumo dieną „Triukšmo poveikis sveikatai“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 28 d. 10.00 val. „Meškiukų“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka po įstaigos edukacines erdves (šiltnamį) „Kas gyvena Šiltnamūze?“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Balandžio 28 d. 17.00 val. „Varpelių“ gr. mokytojos pakvies ugdytinius ir jų tėvelius į sportinę pramogą „Stipri mano šeimynėlė“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Iki balandžio 30 d. „Meškiukų“ grupės mokytojos dalinsis patirtimi respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų idėjų banke „Kūrybiškas antrinių žaliavų panaudojimas kuriant metodines priemones“

  ♦ Vasario – balandžio mėn. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinio projekto „Draugystės pynė. Skaičių pasaulyje“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos grupės mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Kovo 10 d. - gegužės 3 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimas asociacijos Gyvoji planeta rengiamame projekte „Žemės kvėpavimas“, skirtame tarptautinei Žemės dienai paminėti. Atsakingos grupės mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

   

   DALYVAUJAME:

  emblema 2♦ 2023-01 mėn. - 2023-05 mėn. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvauja Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk savo šaliai labas“). Atsakingos grupės mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

  rusiuojam♦ 2022–2023 m. m. „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“

  futboliukas♦ 2023-01 mėn. - 2023-05 mėn. įstaigos ugdytiniai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija projekte „Futboliukas“ 2022-2023 m. m. (atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja) (renginiai bus fotografuojami)

  atsisiųsti♦ 2023-01 mėn. - 2023-05 mėn. įstaigos ugdytiniai dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“. Atsakingi - neformaliojo ugdymo mokytoja ir ,„Žiedelių“ gr. mokytoja (renginiai bus fotografuojami)

  Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2021“ – Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė"♦ 2023-02 mėn. - 2023-12 mėn. „Kačiukų“ grupės ugdytiniai dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame projekte „Sveikata visus metus 2023“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja ir „Kačiukų“ grupės mokytoja (renginiai bus fotografuojami)

  Visas♦ Vykdėme iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

  Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

  Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

  Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

   ♦Nacionalinės švietimo agentūros,  Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Daugiau: http://www.nmva.smm.lt/nmva/projektai/europos-sajungos-trumpalaikiu-dvyniu-programos-projektas-svietimo-sistemos-kokybes-uztikrinimo-ir-kontroles-kokybes-stiprinimas/projektas-neformaliojo-vaiku-svietimo-ikimokyklinio-priesmokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-vertinimo-isivertinimo-tobulinimas-ir-pletote-09-2-1-esfa-v-706-03-0001-2/

  15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa; vaikų švietimo fizinio ugdymo programa; vaikų švietimo sensorinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas – išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirtį, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.). (Veiklas žiūrėti skyriuje - Sveikos gyvensenos  ugdymas)
   
  thumbnail AM logo geltonas web 2021 metais gegužės mėn. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripažino Klaipėdos lopšelį-darželį „Liepaitė“ Aktyvia mokykla. Aktyvi mokykla - tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą. Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ įgyvendina Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą 2021-2025 m. Vykdydami aktyvias veiklas, ugdysime vaikų fizines savybes - lankstumą, vikrumą, ištvermę, judesių koordinaciją, pusiausvyrą, greitį. Supažindinsime su įvairiomis sporto šakomis, rengsime ir dalyvausime įvairiuose aktyvumą skatinančiuose projektuose, sportiniuose renginiuose,  pritaikysime įstaigos edukacines erdves aktyviai veiklai (Veiklas žiūrėti skyriuje - Sveikos gyvensenos  ugdymas)
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L. d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l. d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
   
  Kimochis Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2020–2021 m. m.  įgyvendina socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“, kuri Kimočių (japonų kalboje reiškia jausmą) – nuotaikingų personažų su minkštomis jausmų pagalvėlėmis pagalba, išmokys vaikus suprasti bei valdyti savo emocijas. Vaikai išmoks kartu dirbti, žaisti ir bendrauti tiek individualiai, tiek grupėje. „Kimochis“ socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa ugdo penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą ir remiasi charakterį ugdančiomis savybėmis: pagarbumu, atsakingumu, atsparumu, atjauta ir geranoriškumu. Kimočiai skirti supažindinti vaikus su jausmais: laimingas, piktas, liūdnas, drąsus ir pan. Šie žaislai yra skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti. Tai žaislai, kurie moko vaikus tinkamai parinkti balso toną, apie kūno kalbą, apie tinkamai parinktus žodžius.
  musudarzelis L. d. „Liepaitė“ pedagogai, siekdami bendro tikslo – kuo kokybiškiau ugdyti vaikus, bendradarbiauti, bendrauti su ugdytinių tėvais, naudojasi  „Mūsų darželis“ internetine sistema.  Ši sistema sudaro galimybę pasinaudoti labai svarbiomis funkcijomis: sumažinti laiko sąnaudas pildant dokumentaciją;  padeda įsitraukti į kasdieninį darbą nuotoliniu būdu; padeda įstaigos administracijai vykdyti stebėseną ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, peržiūrint savaitės planus, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas; suteikia tėvams tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus
   

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2017 metų dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“

  1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio parama:

  2021 metų paramos likutis – 2475,13 Eur

  Panaudota:

  85,17 Eur vandentiekio gedimui šalinti

  120,00 Eur profesionalioje įrašų studijoje vaikų įdainuoto himno įrašymui

  97,58 Eur audinio įsigijimui, šokio atributikai pasiūti

  172,73 Eur teikiamų paslaugų gerinimui

  1899,00 Eur vaikų kiemo žaidimo įrenginiams įsigyti

  2022 metų paramos likutis – 3168,48 Eur

  2022 metais gauta parama:

  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius įstaigai perdavė metodinės medžiagos priemonių rinkinius (437,85 Eur)

  Iš Lietuvos teniso sąjungos pagal ITF projektą „Junior tennis initiative (JTI)“ ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos pagal „Futboliuko“ projektą gauta teniso ir futbolo inventoriaus (400,50 Eur)

   

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“

                                                             


   

   

   

   

  Adresas   Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 34 57 97

  El. paštas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

  Įstaigos kodas
  190421295

  Darbo laikas
  I–V   7.30–18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas
  I, II, IV   8.00–17.00 val.

   III 9.00–18.00 val.
   V 8.00–15.45 val.
   Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas

  I, II, IV, V   8.30–17.00 val.

  III   9.30–18.00 val.

  Specialisto darbo laikas

  I, III–V   8.00–16.30 val.

  II   9.30–18.00 val.

  Pietų pertrauka
  12.00–12.30 val.

  Visuomenės sveikatos specialisto darbo laikas:

  I–IV 8.00–16.00 val.

  V 8.00–14.06 val.

  Pietų pertrauka

  12.00–12.30 val.

  El. paštas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

   

   

    

   

 • „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ 15.Saus.2015
     2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS    2021–2022 M. M.…
 • „VARPELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS      2021–2022 M. M.…
 • „DRUGELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „SAULUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „KAČIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „EŽIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block