Today: 20.Feb.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienos

   RASTI

  DĖMESIO

  Svarbi informacija priešmokyklinio ugdymo ugdytinių tėvams dėl priėmimo į mokyklas 2019-2020 m. m. 

  ♦ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vyksta veiklos kokybės įsivertinimas. Kviečiame ugdytinių tėvus būti aktyviais ir dalyvauti vidaus audito apklausoje, kuri vyks 2019 m. vasario-balandžio mėnesiais. Anketą rasite paspaudę nuorodą Vaiko ir šeimos sveikatingumo poreikių tenkinimo galimybės 

  ♦ Vasario 12 d. mokytojos Lina Ablonskienė ir Jolanta Jucienė organizuos edukacinę „Ežiukų“ grupės išvyką pas draugus į „Meškiukų“ grupę  (renginys bus fotografuojamas) (dėl gripo epidemijos nukeliama į kovo 12 d.)

  ♦ Vasario 13 d. 9.15 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į Kretingos muziejų tradicinių amatų centrą, tema „Ant mano delno juoda riekelė“, susipažinti su tautiniu paveldu ir kepėjo profesija (organizatorės Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė) (renginys bus fotografuojamas) (dėl gripo epidemijos nukeliama į kovo 25 d.)

  ♦ Vasario 19 d. VSPS Reda Gedgaudaitė praves užkrečiamų ligų profilaktines paskaitas „Mikrobų manija ir antibiotikai“ priešmokyklinio ugdymo grupių ir vyresniojo amžiaus ikimokyklinių grupių ugdytiniams (renginys bus fotografuojamas) 

  ♦ Vasario 20 d. VSPS Reda Gedgaudaitė praves užkrečiamų ligų profilaktines pamokėles „Vaistai ne vitaminai“ priešmokyklinio ugdymo grupių ir vyresniojo amžiaus ikimokyklinių grupių ugdytiniams (renginys bus fotografuojamas) 

  ♦ Vasario 22 d. 10.00 val.  neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė organizuos ugdytiniams edukacinę išvyką „Susipažinkim Goju Ryu karate“ (renginys bus fotografuojamas) (dėl gripo epidemijos nukeliama į kovo 22 d.)

  ♦ Vasario 25 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė ir  VSPS Reda Gedgaudaitė surengs priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių varžytuves „Sveikuoliai“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Vasario 26 d. mokytojos Kristina Antanavičienė ir Loreta Bentienė organizuos edukacinę pažintinę „Drugelių“ grupės ugdytinių išvyką pas „Kačiukų“ grupės ugdytinius (renginys bus fotografuojamas) (dėl gripo epidemijos nukeliama į kovo 25 d.)

  ♦ Vasario 26-28 d. 15.30 val. priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėvai dalyvaus Klaipėdos miesto visuomenės Sveikatos biuro ir 2014-2020 m ES fondų investicijų veiksmų programos „Kuriame Lietuvos ateitį“ projekte „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių Sveikos gyvensenos skatinimas“.  Mokymai vyks ciklais. Vieno ciklo metu bus dėstomos 3 temos (po 45 min.): sveika mityba; sveiko maisto pasirinkimas; maisto kelionė iki mūsų stalo. Organizatorė VSPS R.Gedgaudaitė (renginiai bus  fotografuojami)

  ♦ Vasario 27 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė, VSPS Reda Gedgaudaitė organizuos įstaigoje sveikatingumo dieną „Vandens nauda“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Vasario 28 d. „Kiškučių“ grupės ugdytinių išvyka į Martyno Mažvydo progimnazijos laboratorijos klasę „Įdomieji eksperimentai“. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gražina Lauruševičienė, jai talkins mokytoja Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas) (dėl gripo epidemijos nukeliama į kovo 28 d.)

  ♦ Per sausio-vasario mėn. VSPS Reda Gedgaudaitė atlieka tyrimą „Ar mes geriau valgome?“, siekiant išsiaiškinti esančią mitybos situaciją (kovo 19 d. pristatymas rezultatų bendruomenei)

  ♦ Kovo 1 d. 10.30 val. mokytojos V.Kisminienė ir K.Antanavičienė organizuos edukacinę pažintinę „Kačiukų“ grupės ugdytinių išvyką susipažinti su įstaigos edukacinėmis erdvėmis – multisensoriniu kambariu (renginys bus fotografuojamas)

  ♦  Kovo 4-11 d. įstaigoje bus rengiama vaikų piešinių paroda įstaigos grupių stenduose „Trijų spalvų simfonija“. Atsakinga mokytoja Vilija Juškienė 

  ♦ Kovo 4 d. mokytojos V.Juškienė, V.Kisminienė, L.Kalendrienė, Ž.Tarozienė, L.Ablonskienė, J.Jucienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė, B.Povilavičienė ir jų ugdytiniai dalyvaus respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žemė mūsų širdyje“ 

  ♦ Kovo 4 d. 10.30 val. edukacinė pažintinė „Nykštukų“ grupės ugdytinių išvyka susipažinti su edukacinėmis erdvėmis už įstaigos teritorijos. Organizatorės Laimutė Kalendrienė ir Rosita Vaičiūnienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 5 d. psichologė Lina Noreikienė praves įstaigos mokytojoms paskaitą-užsiėmimą tema „Elgesio ir emocijų sutrikimas“  

  ♦ Kovo 6 d. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir mokytojos R.Čichunovienė, I.Gailienė bei logopedė V.Kavaliauskienė pakvies visus į Užgavėnių šventinę pramogą „Blynų puota“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 8-15 d. mokytoja G.Lauruševičienė pakvies sudalyvauti vaikų piešinių parodoje „Nupieškim švenčiančią Klaipėdą“, skirtoje Kovo 11-jai paminėti, kuri bus rengiama lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kartu su socialiniais partneriais  (M.Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokiniais)

  ♦Kovo 12-17 d. mokytojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė ir jų ugdytiniai dalyvaus respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Tėvynė mano – Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“

  ♦Kovo 12 d. „Boružėlių“ grupės ugdytiniai rengs piešinių konkursą-parodą „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Lietuvą“. Atsakingos mokytojos I.Gailienė, R.Vaičiūnienė 

  ♦ Kovo 12 d. mokytoja Birutė Valauskienė parengs įstaigos pedagogams pranešimą „Inkliuzinio ugdymo aspektai ikimokyklinėje įstaigoje“

  ♦ Kovo 12 d. VSPS R.Gedgaudaitė praves ugdytiniams užkrečiamų ligų profilaktinę pamokėlę „Švarios rankelės“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 13 d. mokytoja Laima Kargajevienė 9.15 val. organizuos priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniams edukacinę išvyką į prekybos centrą „BIG“, tema „Susipažinimas su prekybininkų darbu ir profesija“, renginį ves ugdytinės mama Vida Kubilienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 13 d. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, „Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G.Lauruševičienė surengs sveikos gyvensenos stiprinimo projekto „Noriu būti sveikas ir stiprus“ renginį – viktoriną „Noriu būti sveikas“ su socialiniais partneriais (l. d. „Žuvėdra“) (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 14 d.  mokytoja Lina Ablonskienė ir neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė „Ežiukų“ grupės ugdytiniams organizuos pramogą „Vandens lašelių nuotykiai“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 15 d. mokytojos I.Gailienė, R.Vaičiūnienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė ir jų ugdytiniai dalyvaus tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame pasaulio lietuvių metams

  ♦ Kovo 18 d.- balandžio 19 d. mokytojos V.Juškienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė  ir jų ugdytiniai dalyvaus respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Vaikai sveikina žemę“

  Kovo 18 d. „Ežiukų“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka po įstaigos edukacines erdves, susipažinti su visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo vieta, jo veikla. Organizatorė mokytoja L.Ablonskienė (renginys bus fotografuojamas)

   Kovo 18 d. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė su ugdytiniais dalyvaus 17.00 val.  miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų Kovo 11-osios minėjimo šventėje (Žvejų kultūros rūmuose) “Vaikų muzikinės išdaigos“ (renginys bus fotografuojamas)

   Kovo 19 d. mokytoja L.Stasytytė organizuos edukacinę „Meškiukų“ grupės ugdytinių išvyką pas draugus į „Ežiukų“ grupę (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 20 d. 10.15 val. atvyks Klouno Lulu namų aktoriai su spektakliu „Kaip klounas laimės ieškojo“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 21 d. mokytojos L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė surengs priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių ir tėvų piešinių parodą „Mano svajonių profesija“  

  ♦ Kovo 21 d. mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė organizuos „Varpelių“ grupės ugdytinių išvyką į P. Domšaičio galeriją (renginys bus fotografuojamas)

  be patyciu.jpg 443x0 q100 subsampling 2♦ Kovo 18-22 d. mokytojos L.Kargajevienė, R.Jokubauskienė ir G.Lauruševičienė organizuos įstaigoje socialinės prevencinės akcijos „Savaitė be patyčių“ renginius: filmo ugdytiniams apie smurtą demonstravimas ir aptarimas; lankstinuko parengimas; smurto atvejo analizė su ugdytiniais, diskusijų pravedimas (renginiai bus fotografuojami)

   be patyciu.jpg 443x0 q100 subsampling 2♦ Kovo 22 d. 10.30 val. „Savaitės be patyčių“ renginys - spektaklio „Superherojų vadovas“ interpretacija, pagal Elias ir Agnes Vahlund kūrinį. Atlikėjai Kretingalės pagr. m-klos 4 kl. mokiniai, juos parengė  mokytoja L.Paukštienė ir bibliotekininkė A.Papievienė. Organizuoja renginį mokytoja Vida Kisminienė (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė, VSPS Reda Gedgaudaitė organizuos įstaigoje sveikatingumo dieną „Švarios rankelės“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 29 d. mokytojos B.Valauskienė ir  R.Jarovaitienė organizuos „Varpelių“ grupės ugdytinių išvyką į biblioteką (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Kovo 29 d. mokytoja K.Antanavičienė pakvies visus įstaigos ugdytinius dalyvauti ruošiant piešinių parodą  „Budinkim žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais dažais“

   DALYVAUJAME:

  emblema 2♦ Sausio - gegužės mėn. mokytojos Renata Jarovaitienė,  Žana Tarozienė, Birutė Valauskienė kartu su „Žiedelių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniais dalyvaus tarptautiniame  projekte „Pasakyk savo šaliai labas“ (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn. logopedė Vilma Kavaliauskienė ir ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,  dalyvauja KPŠKC, Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų projekte „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“ (renginiai bus fotografuojami)

  zalioji palange♦ Nuo vasario 14 d. iki gegužės 2 d. „Varpelių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis L.Bentiene, R.Jarovaitienė ir K.Antanavičienė,  dalyvaus respublikiniame ekologinio projekto „Mano žalioji palangė“ konkurse (renginiai bus fotografuojami)

  ResizedImage304167 Screen Shot 2017 02 21 at 15.06.00 2♦ Nuo sausio 14 d. iki gegužės 1 d. neformaliojo ugdymo mokytoja  Rita Čichunovienė ir meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė organizuos ugdytinių dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ (renginiai bus fotografuojami)

   15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė" kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa ir vaikų švietimo fizinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas - išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirti, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.).
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas - padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L.-d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l.-d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
   

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2017 metais dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“. Nemokamai pieno produktus, kiekvienas vaikas, gauna tris kartus per savaitę, vieną iš šių produktų: pieno 150 g, varškės sūrelį ,,Dobilas" 86 g; šviežio sūrio ,,Dobilas" 86 g indelyje; jogurto "Dobilas" 125 g indelyje, sūrio lazdelę 20 g.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. Nemokamai vaisius, sultis, vaisių tyrę kiekvienas vaikas gauna du kartus savaitėje.

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio 2 procentus mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“. 2016 metais, visos bendruomenės dėka, gauta paramos 1358.42 Eur. Paramos pinigai 2016 metais skirti: 160 Eur pedagogų kvalifikacijai, 150 Eur projekto "Pasakyk pasauliui Labas" įgyvendinimui. 

  Kviečiame ir šiais metais pervesti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio darželiui paremti. Skirdami 2 procentus Jūs padedate sukurti jaukesnes ir geresnes sąlygas įstaigos vaikams. Reikia žinoti tik įstaigos kodą - 190421295.

  ♦ Nuoširdžiai dėkojame UAB HOME GROUP generaliniam direktoriui JUOZUI ČIČIŪNUI už suteiktą paramą. Klaipėdos lopšelis-darželis "Liepaitė" gavo 120 vienetų dekoratyvinių pagalvėlių, kurias panaudosime ugdymo procese, organizuojant įvairius renginius ir šventes ugdytiniams

  Nuoširdžiai dėkojame "Saulučių" grupės ugdytinio Džiugo Bytauto močiutei Marytei Sidaravičienei už pagalbą remontuojant grupės rūbinę

  ia 2018 1024x576 Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenei  2018 m. lapkričio 6 d.  aktyviai dalyvavusiai įstaigoje surengtoje labdaringoje akcijoje „Pyragų diena 2018“, kurios metu surinktos lėšos (127,16 eur.) kaip ir kiekvienais metais paaukotos sergantiems vaikams, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai – likimo nuskriaustiems ir itin sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems vaikams, kuriems medikai jau nesuteikia daug vilčių pasveikti ar net išgyventi, ir kuriems tik akcijos metu surinktų lėšų dėka pavyksta gauti reikalingą gydymą, vaistus ar specialią medicininę įrangą

  gelbekit vaikus 2018 m. Spalio 2 d.  lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenė dalyvavo 5-ajame Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“, kurį globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo bėgimu ir surinktomis lėšomis (74,70 eur.) mes palaikėme siekį - padėti ir išgirsti vaikus, lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. Tai rodo, kad socialinis jautrumas neturi sienų. Ačiū visiems dalyvavusiems ir parėmusiems šią akciją

  images Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems „Solidarumo bėgimas už Zambijos vaikus“. 2017 m. surinkta 66,72 eur. parama pozityvios tėvystės ugdymui Lietuvoje bei medicinos punkto įrengimui Zambijoje                                                             

  small IA logo 2017 2D RGB Copy Dėkojame visai Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenei, dalyvavusiai 2017 m. lapkričio 6 d.  paramos projekto „Išsipildymo akcija 2017“ labdaringoje akcijoje „Pyragų diena“, kurios metu surinktos lėšos (109,30 eur) skirtos TV3 išsipildymo akcijai, kad ir sergančių vaikučių svajonės išsipildytų

   

   

   

   

  Adresas: Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 345 797

  El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Įstaigos kodas:
  190421295

  Darbo laikas:
  I - V 7.30 - 18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas:
  I - V 8.00 - 16.30 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas:

  I, II, IV, V  8,30-17,00 val.

  III - 9,30-18,00 val.

  Specialisto darbo laikas:

  I, III - V  8,00-16,30 val.

  II - 9,30-18,00 val.

  Pietų pertrauka:
  12.00 - 12.30 val.

    

 • „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ 15.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                         …
 • „VARPELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                               …
 • „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                                                                       …
 • „DRUGELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • „SAULUČIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.  
 • „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „KAČIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.          …
 • „EŽIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.
 • „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.           …
 • „MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ 03.Saus.2015
  ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMAS 2018-2019 M. M.          …
 •  

  Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programa >parsisiųsti

  Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planasparsisiųsti

   

   

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block