Today: 08.Aug.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. RUGPJŪČIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

4 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

K

10.00 val. Sveikatinimo akcijos „Diena be triukšmo“ stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

Pn

9.30 val. „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių kūrybinių dirbtuvių „Žolynėlio portretas“ stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

A

10.00 val. Įdomioios praktinės gamtos pažinimo pamokėlės su darželio vaikais šiltnamyje ,,Šiltnamūzas“ „Vaistinių augalų priežiūra ir pažinimas“ stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

A

Metodinės priemonės tėvams „Vaikų dantų silantavimas“ parengimo inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 13 d.

K

Ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo užbaigimas ir ataskaitų pateikimas, analizė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

K

10.00 val. renginio „Spalvotų kamuolių šėliojimas“ stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

Pn

13.15 val. Metodinės tarybos posėdis (dėl vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aptarimo aktualijų; kvalifikacijos renginiuose įgytų žinių taikymo praktinėje veikloje ir sklaidos įstaigoje; metodinių darbų ir priemonių aprobavimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

P

10.00 val. „Drugelių“ gr.   ugdytinių įdomiosios pamokėlės lauke „Judėk laisvai“ stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

A

13.15 val. Mokytojų tarybos posėdis (muzikos salėje). Dėl vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo analizės; priešmokyklinio amžiaus vaikų mokyklinės brandos aptarimo; šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo kokybę sąlygojančių veiksnių; pritarimo sveikatos stiprinimo 2021-2025 m. programai; tyrimo „Vaikų emocinė būsena adaptaciniu laikotarpiu“ rezultatų pristatymo; korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės pranešimo „Bendravimas su lobistais“ pristatymo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

T

10.00 val. „Varpelių“ gr.   ugdytinių sportinės pramogos „Sportuoju lauke“ stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

27 d.

K

13.15 val. Atestacinės komisijos posėdis (dėl mokytojų metodinių rodiklių atitikties kvalifikacinėms kategorijoms analizės)

Direktorius

28 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

P

2019-2020 m. m. ilgalaikių planų refleksijų parengimas ir pateikimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir rugpjūčio mėnesio dienyno archyvavimas, lankomumo žiniaraščių atspausdinimas ir archyvavimas, ugdomųjų savaitės planų stebėsena, archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты