Today: 31.Mar.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2023 M.  KOVO MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. DIENA

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1–13 d.

T

Ugdytinių piešinių ir kūrybinių darbų parodos „Čia mano – Lietuva“, skirtos Kovo 11-ajai paminėti inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

T

Ugdytinių ir tėvų kūrybinės parodos „Skrybėlių diena“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-31 d.

„Drugelių“ gr. ugdytinių dalyvavimo koordinavimas kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų parodoje „Sugrįžta paukšteliai į švarią žemelę“ su socialiniais partneriais

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6-10 d.

„Drugelių“ gr. ugdytinių dalyvavimo koordinavimas ikimokyklinio amžiaus vaikų respublikiniame kūrybiniame projekte „Transportas ir figūros“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

6 d.

P

13.00 val. Besimokančių darželių tinklo mokymų „Aplinkos ir ugdymo struktūravimas, optimizavimas specialiųjų poreikių turinčiam vaikui“ (nuotoliniu būdu) kuravimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

A

13.00 val. Besimokančių darželių tinklo mokymų „Vizualinės pagalbos kortelės – raktas į sėkmę“ (nuotoliniu būdu) kuravimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

A

13.00 val. Mokytojų susirinkimas. PPT psichologės R.Kupšytės paskaitos „Kokybiškas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp ugdymo įstaigos ir ugdytinių tėvų“ organizavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

T

10.25 val. stebėsena mokytojos Ievos Šerpytytės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 10 d.

Gerosios darbo patirties sklaidos inicijavimas Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro „Sveika mokykla“ internetinėje svetainėje tema „Sveikatą stiprinanti mokykla – unikali galimybė mokyklų bendruomenėms mokytis gyventi sveikiau“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

Pn

13.00 val. Besimokančių darželių tinklo mokymų „Kaip pedagogams ir specialistams efektyviai bendrauti su tėvais?“ (nuotoliniu būdu) kuravimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

Pn

10.00 val. Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimo renginio stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

Iki 13 d.

T

„Varpelių“, „Saulučių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytinių dalyvavimo respublikiniame švietimo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų projekte „Augu Lietuvai stiprus ir sveikas 2023“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 13 d.

P

„Varpelių“ gr. ugdytinių dalyvavimo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Aš esu Lietuvos dalis“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

A

17.00 val. „Varpelių“ gr. ugdytinių ir tėvų sportinės pramogos „Stipri mano šeimynėlė“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

A

13.00 val. Mokytojų susirinkimas. L.Kargajevienės ir R.Jokubauskienės pranešimas „Netradicinė ugdomoji veikla „Magiški kiaušiniai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

T

10.00 val. „Žiedelių“ grupės ugdytinių edukacinės pažintinės išvykos į mikrorajono parką „Atėjo pavasaris“ koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (Liepų g.11)

Direktorius

16 d.

K

13.15 val. Įstaigos tarybos posėdis

Direktorius

Iki 18 d.

„Kačiukų“ ir „Nykštukų“ gr. ugdytinių dalyvavimo koordinavimas nacionalinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekto virtualioje erdvėje „Tautinės juostos“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

20 d.

P

10.00 val. aplinkosaugos renginio „Žemės diena“, skirto vaikų ekologinės sampratos ugdymui stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 20 d.

P

„Meškiukų“ gr. dalyvavimo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbų ir žodinės kūrybos parodoje „Gamtos išdaigos“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Rositos Vaičiūnienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 31 d.

P

„Kiškučių“ grupių ugdytinių dalyvavimo koordinavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (virtualiame) socialinės partnerystės projekte „Susipažinkime, raidele!“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas. D.Laukienės pranešimas „Kas laikoma smurtu prieš vaiką? Galimos smurto rūšys“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

A

17.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventiniame renginyje „Vaikystė pasakų taku“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

K

10.00 val. „Žiedelių“ grupės ugdytinių sportinės pramogos su socialinių partnerių ugdytiniais „Oranžinis kamuolys“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 24 d.

„Kiškučių“ grupių ugdytinių dalyvavimo šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinių šokis“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

27 d.

P

10.00 val. Renginio „Gandrų diena“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

A

Sveikatingumo dienos „Pasaulinė sveikatos diena“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

T

9.30 val. stebėsena mokytojos Jovitos Bertašienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

T

13.00 val. Gautos paramos skirstymo komisijos posėdis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

K

13.00 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas

 

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir

bendriesiems klausimams

31 d.

Pn

E-dienyno pildymo kontrolė ir kovo mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Mokytojos Redos Jokubauskienės, siekiančios įgyti vyresniojo mokytojo kategoriją, atvirų veiklų stebėsena ir dokumentų rengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Tyrimo apie darbuotojų tarpusavio bendravimo kultūrą ir elgseną darbe inicijavimas

Direktorius

01-05 mėn.

Dalyvavimo koordinavimas Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05 mėn.

2021–2022 m. m. „Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytinių dalyvavimo kuravimas Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

01-05 mėn.

„Žiedelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo koordinavimas tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk savo šaliai labas“)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 04 mėn.

15 d.

P

„Kiškučių“ grupių ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ugdymo įstaigų virtualioje parodoje „Trijų žodžių galia“, skirtoje Lietuvių kalbos dienai paminėti inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Ugdytinių dalyvavimo koordinavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybiniame projekte „Mano Tėvynė – Lietuva“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visus metus

„Kačiukų“ grupės ugdytinių dalyvavimo kuravimas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame projekte „Sveikata visus metus 2023“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

02-04 mėn.

„Nykštukų“, „Kačiukų“ ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ugdytinių ir mokinių kūrybinių darbų parodos „Tėviškės spalvos“ konkurse inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

02-04 mėn.

„Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo koordinavimas tarptautinio projekto „Draugystės pynė. Skaičių pasaulyje“ kūrybinių darbų parodoje

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты