Today: 27.May.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. GEGUŽĖS  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

8 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

10-25 d.

P

Inicijavimas ugdytinių dalyvavimo tradiciniame „Futboliukas“ renginyje, skirtame paminėti Vaikų gynimo dieną, kurį organizuoja Lietuvos masinio futbolo asociacija ir kviečia kurti filmuotą medžiagą ir parodyti, kaip „Futboliuką“ vaikai žaidžia su šeima

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

T

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

14-29 d.

K

Inicijavimas surengti šeimos dienos paminėjimo renginį (nuotoliniu būdu) – vaikų darbų ir piešinių parodą „Mano šeima – mano tvirtovė“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

19 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

25 d.

P

Koordinavimas organizavimo sveikatingumo dienos „Saugi vasara“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

T

Giluminio audito ataskaitos rengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

Direktorius

Iki 28 d.

K

Inicijavimas priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių atsisveikinimo su darželiu bei grupės draugais, sukurtų darbelių bei sveikinimų parodos (nuotoliniu būdu) „Lik sveikas, darželi, likite sveiki draugai“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

Iki 29 d.

Paraiškos pateikimas prevencinei programai „Zipio draugai“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 29 d.

Koordinavimas parengimo ir teikimo „Sveikatos stiprinimo programa 2020-2025 m.“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Dalyvavimas ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“

Direktorius

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir gegužės mėnesio dienyno archyvavimas, lankomumo žiniaraščių atspausdinimas ir archyvavimas, ugdomųjų savaitės planų stebėsena, archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты