Today: 18.Nov.2018

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2018 M. LAPKRIČIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

6 d.

A

10.30 val. Labdaringos akcijos „Pyragų diena 2018“ ir lėšų aukojimui surinkimo inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7-30 d.

Dalyvavimas Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų foto drobių parodoje „Šimtmečio vaikai“, surengtoje KPŠKC, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

Pn

9.30 val. Stebėti ikimokyklinio ugdymo mokytojos I.Gailienės atvirą veiklą tema „Rudens gėrybės“ - gebėjimą ugdymo turinio pritaikymo ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

P

9.30 val. Stebėti ikimokyklinio ugdymo mokytojos R.Vaičiūnienės atvirą veiklą - gebėjimą ugdymo turinio pritaikymo ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12-16 d.

P-Pn

Tolerancijos savaitės organizavimo, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais RUC ugdytiniais inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

A

Pedagogų susirinkimas 13.15 val. (muzikos salėje). Pranešimas G.Lauruševičienės „Mano vaikystės knyga“, R.Čichunovienės „Mažasis gamtininkas“ ir „Knygų pasaulyje“ projektų ataskaitų pateikimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

T

13.15 val. Metodinės tarybos neeilinis posėdis (dėl logopedės Vilmos Kavaliauskienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos Renatos Jarovaitienės, siekiančių įgyti vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, metodinių rodiklių aptarimo)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

Pn

Administracinis pasitarimas 10.30 val. (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

16 d.

Pn

11.00 val. spektaklio „Katinėlis ir gaidelis“ parengimo lopšelio grupių ugdytiniams, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais l.-d. „Žuvėdra“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

Š

8.05 val. Bendruomenės edukacinės pažintinės išvykos į Telšius inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19-23 d.

P-Pn

„Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo LR Aplinkos ministerijos inicijuojamuose Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

A

Pedagogų susirinkimas 13.15 val. (muzikos salėje). Pranešimai: L.Ablonskienės „Gera savijauta darbe“ ir ataskaitos apie sveikos gyvensenos projektą „Vandenukas mums skanus, gerti jį kasdien turiu“ pateikimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

A

9.40 val. Stebėti neformaliojo švietimo mokytojos R.Čichunovienės atvirą veiklą – gebėjimą ugdymo turinio pritaikymo ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

T

9.30 val. Stebėti ikimokyklinio ugdymo mokytojos V.Kisminienės atvirą veiklą tema „Mano mylimi gyvūnai“ - gebėjimą ugdymo turinio pritaikymo ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d. T 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas Direktorius

22 d.

K

13.15 val. Įstaigos tarybos posėdis (dėl siūlymų įstaigos materialinio aprūpinimo gerinimo; dėl 2018 metų įstaigos tarybos veiklos aptarimo)

Direktorius

Iki 23 d.

Stendo „Projektinė veikla“ atnaujinimo inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

P

13.15 val. Atestacinės komisijos posėdis (dėl 2019-2021 m. atestacinės komisijos veiklos plano rengimo; dėl logopedės Vilmos Kavaliauskienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos Renatos Jarovaitienės, vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos suteikimo)

Direktorius

26 d.

P

16.30 val. „Žiedelių“ grupės ugdytinių adventinės vakaronės su tėvais „Kas gyvena pirštinėje?“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

P

17.15 val. „Saulučių“ grupės ugdytinių adventinė vakaronė su tėvais „Mūsų duonelė“ stebėsena

 

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

P

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio posėdis (KPŠKC)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

A

Pedagogų susirinkimas 13.15 val. (muzikos salėje). Pranešimai: Ž.Tarozienės „Smulkiosios motorikos lavinimo galimybės ikimokykliniame amžiuje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

A

9.30 val. Stebėti ikimokyklinio ugdymo mokytojos L.Ablonskienės atvirą veiklą – gebėjimą ugdymo turinio pritaikymo ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuo 28 d.

T

„Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“ tema „Skulptūrinė prakartėlė“ Lietuvos dailės muziejaus P.Domšaičio galerijoje inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

K

10.00 val. Dalyvavimas III Nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

K

Auklėtojų padėjėjų pasitarimas 13.15 val. (muzikos salėje)

Direktorius

30 d.

Pn

Administracinis pasitarimas 10.30 val. (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

30 d.

Pn

17.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių adventinė vakaronė su tėvais „Naktelės žiedai“ stebėsena

 

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Derinama

Fotografas atvyksta į įstaigą

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10-08/

12-01

Dalyvavimo neformalaus sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“, skirtame paminėti Lietuvos valstybės šimtmečiui ir „Klaipėda - Europos sporto miestas 2018“. II etapo- fizinio aktyvumo veiklų įgyvendinimo (kilometrų fiksavimas) koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir konsultavimas. Spalio mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12-03 d.

P

17.00 val. Adventinė popietė su tėvais „Žvaigždučių“ – „Liepsnelė ne tik dega, bet ir šildo“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты