Today: 26.Jul.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M.  BIRŽELIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

Iki

11 mėn. 5 d.

Inicijavimas ir koordinavimas „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinio ugdymo projekte „Gamtos žingsneliai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-18 d.

A

Kuravimas respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių ir kūrybinių darbų parodos vykdymo, skirtos Vaikų gynimo dienai „Man gera ir smagu tarp gerų draugų„

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

A

13.00 val. dalyvavimas KPŠKC ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinio būrelio forume „Mokytojų veiklos į(si)vertinimas pagrįstas bendruomenės telkimu, vertinimo kultūros auginimu“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ugdymui

1 -4 d.

A-Pn

10.00 val. įstaigos visų grupių ugdytinių pramogos „Palapinių miestelis“, skirtos vasaros atidarymui ir vaikų gynimo dienai paminėti, inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

11 d.

Pn

16.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės išleistuvių šventės „Lik sveikas, darželi“ stebėsena, koordinavimas

Direktorius

Iki 11 d.

Pn

Ugdytinių piešinių parodos „Vaikystė – nuostabi šalis“, skirtos Vaikų gynimo dienai paminėti organizavimo koordinavimas

Direktorius

11 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

14 -18 d.

P

Inicijavimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių sportinių žaidimų lauke savaitės organizavimo (stalo tenisas, tinklinis, smiginis)

Direktorius

15 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

18 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

22 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

23 d.

T

10.00 val. „Drugelių“ grupės ugdytinių akcijos „Pinam pienių vainiką“, skirtos Rasos (Joninių) dieną paminėti, inicijavimas

Direktorius

25 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir birželio mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

       Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė  

кулинарные рецепты