Today: 18.Nov.2018

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

 RASTI

DĖMESIO

♦  Spalio 8 d. - Gruodžio 1 d. dalyvaujame neformalaus sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“, skirtame  Lietuvos valstybės šimtmečiui ir „Klaipėda - Europos sporto miestas 2018“ paminėti. II etapas - fizinio aktyvumo veiklų įgyvendinimas (kilometrų fiksavimas). Dalyvauja visų grupių pedagogai, ugdytiniai ir tėvai. Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė

♦ Lapkričio 7-30 d.  dalyvausime Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų foto drobių parodoje „Šimtmečio vaikai“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė. Paroda eksponuojama KPŠKC, kviečiame visus ją aplankyti

♦ Lapkričio 17 d. (šeštadienį) 8.05 val. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenei organizuojama edukacinė pažintinė išvyka į Telšius. Atsakinga mokytoja Jolanta Jucienė. Kviečiame visus užsiregistravusius darbuotojus rinktis Klaipėdos geležinklio stotyje

♦ Lapkričio 19-30 d. mokytoja Renata Jarovaitienė organizuos vaikų piešinių parodą „Paukšteliai išskrido“. Kviečiame aktyviai dalyvauti

♦ Lapkričio 19-23 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvaus LR Aplinkos ministerijos inicijuojamuose Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 20 d. mokytojos Vilija Juškienė ir Laima Vyštartaitė 17.15 val. organizuos „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimą. Kviečiame aktyviai dalyvauti 

♦ Lapkričio 26-30 d. VSPS Reda Gedgaudaitė praves ugdytiniams praktinius mokymus   „Emocijos per judesį“ (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 26 d. 16.30 val. Žana Tarozienė, Renata Jarovaitienė surengs „Žiedelių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Kas gyvena pirštinėje?. Mokytojoms talkins meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas).  Po programos tėvus pakvies į susirinkimą

♦ Lapkričio 26 d. 17.15 val. Vilija Juškienė, Laima Vyštartaitė surengs „Saulučių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Mūsų duonelė. Mokytojoms talkins meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 26 d. organizuojama „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių išvyka į UAB „FORTUM“. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė, Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 28 d. - Sveikatingumo diena. Organizatorė neformaliojo švietimo moktoja Rita Čichunovienė 

♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvaus viktorinoje „Sodinu, auginu – sveikai gyvenu“, kuri vyks pas socialinius partnerius Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (atsakinga mokytoja L.Kargajevienė)

♦  Nuo lapkričio 28 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvaus vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“ tema  „Skulptūrinė prakartėlė“ Lietuvos dailės muziejaus P.Domšaičio galerijoje. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė

♦ Lapkričio 19-30 d. įstaigoje vyks Tolerancijos savaitės renginiai,  „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“. Lapkričio 29 d. 11.00 val. vykdoma akcija „Draugystės ratelis“, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais l.-d. „Žuvėdra“ priešmokyklinės grupės  ugdytiniais. Atsakingos Laima Kargajevienė, Reda Jokubauskienė ir Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 29 d. mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė 16.45 val. organizuos „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimą. Kviečiame aktyviai dalyvauti

♦ Lapkričio 29 d. dalyvausime III Nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai“. Atsakinga direktorė Andželika Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

♦ Lapkričio 30 d. 17.00 val. Reda Jokubauskienė, Gražina Lauruševičienė surengs „Kiškučių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Naktelės žiedai. Mokytojoms talkins meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 30 d. - sausio 6 d. dalyvausime Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamoje akcijoje „Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje“ (Atgimimo aikštėje). Atsakinga Loreta Stasytytė, jai talkina mokytojos Ž.Tarozienė, J.Jucienė, L.Ablonskienė, V.Juškienė, dalyviai - jų ugdytiniai

♦ Lapkričio 2 d. - gruodžio 31 d. „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytiniai dalyvaus tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos mokytojos Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė

♦ Lapkričio mėn. Fotografas atvyks į įstaigą ir pakvies visus norinčius nusipaveiksluoti (diena derinama)

♦ Gruodžio 3 d. 17.00 val. vyks Adventinė popietė su tėvais „Žvaigždučių“ grupės – „Liepsnelė ne tik dega, bet ir šildo“. Organizatorės Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gruodžio 3 -13 d. dalyvausime Klaipėdos Uosto poliklinikos projekte „Padėkime Šv. Kalėdų Angelams aprengti ir sušildyti  Uosto polikliniką“. Atsakingos mokytojos  B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė, dalyviai „Varpelių“ grupės ugdytiniai

 DALYVAUJAME:

 15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

 

досуг