Today: 26.May.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

 RASTI

DĖMESIO

Svarbi informacija priešmokyklinio ugdymo ugdytinių tėvams dėl priėmimo į mokyklas 2019-2020 m. m. 

Priimamų asmenų į mokyklas motyvacijos mokytis įvertinimų 2019 metais grafikas

Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 m. m. vykdymo terminai

 

♦ Gegužės 24 d. 16.00 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventinis renginys „Lik sveikas mielas ir brangus darželi“. Atsakingos meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir grupės mokytojos L.Kargajevienė, R.Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gegužės 6-24 d. vykdomo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ renginys- „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių edukacinės pažintinės išvykos pas įstaigoje dirbančius darbuotojus „Kuo svarbūs darželyje dirbantys žmonės?“, susipažinti su jų profesijomis, jų darbu. Organizatorės mokytojos L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gegužės 13-24 d. mokytojos L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė pagal vykdomo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ atliks „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių apklausą „Kuo norėčiau būti užaugęs?“

♦ Gegužės 25 d. vyks kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvių ugdymo (si) idėjų ir metodų taikymas ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius“ įgyvendinimas (edukacinė-pažintinė išvyka į Platelius). Dalyvauja visi norintys įstaigos darbuotojai. Organizatoriai: direktorė A.Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Kasteckienė ir mokytoja J.Jucienė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gegužės 27 d. „Saulučių“ gr. ugdytinių edukacinė pažintinė išvyka į Klaipėdos miesto Pempininkų biblioteką. Organizatorė mokytoja V.Juškienė (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gegužės 27 d. mokytojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė organizuos 17.00 val. „Žiedelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą. Kviečiame aktyviai dalyvauti

♦ Gegužės 27 d. 17.00 val. mokytojos L.Stasytytė ir J.Jucienė pakvies ,,Meškiukų“ grupės tėvus į  susirinkimą, tema  ,,Vaikų ugdymosi pasiekimai“. Kviečiame aktyviai dalyvauti

♦ Gegužės 28 d. mokytojos L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė organizuos 17.00 val. „Nykštukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą. Būkite aktyvūs ir dalyvaukite

♦ Gegužės 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSPS R.Gedgaudaitė organizuos įstaigoje sveikatingumo dieną „Saugi vasara“ (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gegužės 28 d. 17.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSPS R.Gedgaudaitė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė organizuos įstaigoje sportinę pramogą „Pirato pramogos“ (renginys bus fotografuojamas)

♦ Iki gegužės 31 d. mokytojos L.Kargajevienė ir B.Valauskienė įstaigoje vykdys tyrimą „Pedagoginio bendradarbiavimo ypatumai“

♦ Gegužės 31 d. 11.00 val. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių ekskursija į Martyno Mažvydo progimnaziją susipažinti su pirmokų mokytojomis Vida Bartkiene ir Dalia Stirbiene. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė (renginys bus fotografuojamas)

2019-05-31 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti BURBULŲ ŠVENTĖJE

Print burbulai 

 DALYVAUJAME:

♦ Balandžio 1 d. - spalio 31 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė pakvies visus aktyviai dalyvauti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuojamame neformalaus sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“: I-etapas (paraiškų teikimas iki 04-01); II-etapas (veiklų vykdymas ir fiksavimas 04-01/05-31); III-etapas (ataskaitų teikimas 09-01/10-31); IV-etapas (baigiamasis- apdovanojimas)  (11-08/11-30). (Renginiai bus fotografuojami)

emblema 2♦ Sausio - gegužės mėn. mokytojos Renata Jarovaitienė,  Žana Tarozienė, Birutė Valauskienė kartu su „Žiedelių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniais dalyvaus tarptautiniame  projekte „Pasakyk savo šaliai labas“ (renginiai bus fotografuojami)

♦ Nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn. logopedė Vilma Kavaliauskienė ir ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,  dalyvauja KPŠKC, Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų projekte „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“ (renginiai bus fotografuojami)

♦ Vasario - gruodžio mėn. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis L.Kargajeviene ir R.Jokubauskiene,  dalyvaus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projekte „Sveikata visus metus“ (renginiai bus fotografuojami)

 15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

 

досуг