Today: 21.Oct.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

 RASTI

SVARBU

72 lt . 1 

LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

https://www.lt72.lt/

PAGALBOS VAIKAMS LINIJA

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMO TVARKA

INFORMACINIS LEIDINYS STOP CORONA

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pabrėžia, kad karščiuojant ar prastai jaučiantis – į darželius, mokyklas, universitetus bei kitas ugdymo įstaigas nereikėtų eiti. Primenama, kad žmonės ir toliau turėtų būti sąmoningi. Tėvams nereikėtų leisti karščiuojančių, sergančių vaikų į darželius, mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas.

Pažymėtina, jog ir toliau išlieka draudimas į ugdymo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.

Saugokime savo ir aplinkinių sveikatą ir būkime atsakingi už save ir kitus

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija visuomenei apie COVID-19 https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19

Karštoji koronaviruso linija gyventojams 1808 (nuo 8 iki 20 val. visomis dienomis galima skambinti ir rašyti trumpąją žinutę nemokamai iš visų tinklų)

skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963

 vakcinacijai

 Startavo vieninga registracijos sistema vakcinacijai. 

 

DĖMESIO!!! 

Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Vaikų tėvai iki rugsėjo pradžios turi pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu ugdymo įstaigai. Vasara yra puikus metas vaiko sveikatos patikrai, kad atėjus rudeniui nereikėtų jaudintis dėl ilgų eilių gydymo įstaigose. Tėveliams norime priminti, jog dabar puikus metas pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais.

Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, šeimos gydytojo užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ). 

Jei Jūsų vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas, įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui turi būti pristatyta tinkamos formos pažyma: Nr. E027-1 (pasikeitus vaiko sveikatos būklei Nr. 046/a). Pažymoje turi būti aiškiai nurodytos alergiją ar maisto netoleravimą sukeliančios medžiagos (produktai).

Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą. Daugiau informacijos prisegtame priede.

 

    ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
 
 
♦ Spalio 5 d. - lapkričio 15 d. parengtas ir vykdomas  respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Vėjo varpeliai“. Projektą parengė meninio ugdymo mokytoja (renginys bus fotografuojamas)
 
 
♦ Spalio 20 d. 10.30 val. meninio ugdymo mokytoja organizuoja rudens šventę „Rudenėlio skrybėlė“ (rengia „Žiedelių“, „Saulučių“, „Varpelių“ grupių ugdytiniai ir mokytojos) (stebi „Kiškučių“, „Žvaigždučių“, „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai ir mokytojos). (Renginys bus fotografuojamas)
 
♦ Spalio 20 d. meninio ugdymo mokytoja, kartu su grupių mokytojomis ir jų ugdytiniais, dalyvaus respublikinėje ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų akcijoje „Obuolį valgai – sveikas augi 2021“ (skirtoje Pasaulinei obuolio dienai, sveikos mitybos puoselėjimui) (renginys bus fotografuojamas)
 
♦ Spalio 20 d. „Žiedelių“, „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių mokytojos organizuos saugaus eismo prevencinę akciją „Būk matomas“ (renginys bus fotografuojamas)
 
♦ Spalio 28 d.11.00 val. grupės mokytoja ir neformaliojo ugdymo mokytoja organizuos „Varpelių“ grupės ugdytiniams sveikatingumo išvyką „Sveikatos labirintas“ (renginys bus fotografuojamas) 
 
♦ Spalio 28 d.10.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja praves įstaigos ugytiniams sveikatingumo dieną „Saugus gatvėje“ (renginys bus fotografuojamas)
 
 

♦ Iki lapkričio 5 d. „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinio ugdymo projekte „Gamtos žingsneliai“. Atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

 

 DALYVAUJAME:

Visas♦ Vykdomas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

 ♦Nacionalinės švietimo agentūros,  Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Daugiau: http://www.nmva.smm.lt/nmva/projektai/europos-sajungos-trumpalaikiu-dvyniu-programos-projektas-svietimo-sistemos-kokybes-uztikrinimo-ir-kontroles-kokybes-stiprinimas/projektas-neformaliojo-vaiku-svietimo-ikimokyklinio-priesmokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-vertinimo-isivertinimo-tobulinimas-ir-pletote-09-2-1-esfa-v-706-03-0001-2/

svaikata visus metus 2021 m. sausio - gruodžio mėn. „Ežiukų“, „Varpelių“, „Žiedelių“ ir „Boružėlių“  grupių ugdytinai ir jų mokytojos dalyvavuja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus metus 2021“ (renginiai bus fotografuojami)

emblema teniso ♦ 2021-2022 m. m. įstaiga dalyvaus Lietuvos teniso sąjungos ir tarptautinės teniso federacijos projekte „Teniso integracija mokyklose ir darželiuose“ (visus metus).  Atsakingi: neformaliojo ugdymo mokytojas, Fizinį aktyvumą skatinančios ir Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo  grupių nariai (renginiai bus fotografuojami)

rusiuojam♦ 2021–2022 m. m. (rugsėjo-gegužės mėn.) „Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“. Atsakingos  „Drugelių“ ir „Kiškučių“ grupių mokytojos. Ugdymo įstaiga aktyviai prisideda prie aplinkos saugojimo, šiukšlių rūšiavimo ir saugaus panaudotų atliekų rūšiavimo bei surinkimo

15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

 

досуг