Today: 26.Nov.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

 RASTI

SVARBU

72 lt . 1 

LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

https://www.lt72.lt/

PAGALBOS VAIKAMS LINIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS INFORMACIJA APIE COVID-19 LIETUVOJE https://koronastop.lrv.lt/lt/

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pabrėžia, kad karščiuojant ar prastai jaučiantis – į darželius, mokyklas, universitetus bei kitas ugdymo įstaigas nereikėtų eiti. Primenama, kad žmonės ir toliau turėtų būti sąmoningi. Tėvams nereikėtų leisti karščiuojančių, sergančių vaikų į darželius, mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PARENGTAS INFORMACINIS LEIDINYS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

 

DĖMESIO!!! 

Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Vaikų tėvai iki rugsėjo pradžios turi pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu ugdymo įstaigai.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras informuoja dėl privačių odontologijos įstaigų išduodamų nebegaliojančių „popierinių“ pažymų

Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, šeimos gydytojo užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ). 

Jei Jūsų vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas, įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui turi būti pristatyta tinkamos formos pažyma: Nr. E027-1 (pasikeitus vaiko sveikatos būklei Nr. 046/a). Pažymoje turi būti aiškiai nurodytos alergiją ar maisto netoleravimą sukeliančios medžiagos (produktai).

Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą. Daugiau informacijos prisegtame priede.

 

    ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
 
 

♦ Lapkričio 3-30 d. ugdytiniai dalyvauja ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte „Linksmosios muzikinės mankštos“. Organizatoriai:  Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedra ir l.d.  „Volungėlė“ ir „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytojai (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 25 d. 16.30 val. grupės mokytojos organizuoja „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimą (sporto salėje). Tėveliai kviečiami dalyvauti

♦ Lapkričio 25 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su tėvais surengs piešinių parodą „Padovanok draugui šypseną“. Organizatorės grupės mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 25 d. „Varpelių“ grupės mokytojos kartu su savo ugdytiniais organizuos Tolerancijos renginį, bendradarbiaujant su socialinių partnerių (RUC) ugdytiniais (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. muzikos salėje „Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir grupės bei meninio ugdymo mokytojos Advento pradžią paminės renginiu „Žvakių šviesoje“ (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 29 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja organizuoja įstaigoje sveikatingumo dieną „Emocijos per judesį“ (renginys bus fotografuojamas)

♦ Lapkričio 30 d. 17.00 val. „Drugelių“ grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai sudalyvauti tėvų susirinkime (muzikos salėje)

♦ Gruodžio 1-16 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizuoja ugdytinių piešinių-kūrybinių darbelių  parodą „Brenda per pusnis žiema...“ (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gruodžio 1-15 d. „Drugelių“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinėje kūrybinių darbų parodoje-iniciatyvoje „Mylinti širdis“, skirtoje paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gruodžio 1-30 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvaus respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių virtualiame projekte ,,Mokausi, skaičiuoju ir matuoju“, atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gruodžio 1 d. 17.00 val. „Ežiukų“ grupės mokytojos organizuoja tėvų susirinkimą „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (sporto salėje). Tėveliai kviečiami aktyviai dalyvauti

♦ Gruodžio 1 d. 17.20 val. „Žvaigždučių“ grupės mokytojos pakvies į tėvų susirinkimą (muzikos salėje) visus grupės tėvus, kviečiame aktyviai dalyvauti

♦ Gruodžio 2 d. 16.30 val. vyks „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) ir 16.30 val. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos kviečia visus tėvus aktyviai dalyvauti

♦ Gruodžio 6 d. 16.45 val. vyks „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas „Kalėdų belaukiant“ (sporto salėje). Laukiame atvykstančių

♦ Gruodžio 7 d. 17.00 val. vyks „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) ir 17.00 val. „Varpelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Kviečiame aktyviai dalyvauti

♦ Gruodžio 16 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 10.30 val. „Ežiukų“ grupės renginys „Ežiukų Kalėdos“; 15.00 val. „Boružėlių“ grupės renginys „Laukiame Kalėdų senelio“  (renginiai bus fotografuojami)

♦ Gruodžio 20 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 9.30 val. „Nykštukų“ grupės renginys; 10.30 val. „Kačiukų“ grupės renginys;  16.00 val. „Varpelių“ grupės renginys „Skubėkit prie kelio, pasitikt Kalėdų senelio“ (renginiai bus fotografuojami)

♦ Gruodžio 21 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 15.00 val. „Kiškučių“ grupės renginys; 16.00 val. „Žvaigždučių“ grupės renginys „Besmegenio pokštai“; 17.00 val. „Drugelių“ grupės renginys (renginiai bus fotografuojami)

♦ Gruodžio 22 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 10.00 val. „Meškiukų“ grupės renginys „Pasisuksim rateliu su Kalėdų seneliu“; 15.30 val. „Saulučių“ grupės renginys; 16.30 val. „Žiedelių“ grupės renginys „Ateik, Kalėdų seneli“ (renginiai bus fotografuojami)

♦ Gruodžio 21-31 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių ir pedagogų darbelių parodoje „Neįprastos Kalėdos“. Atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gruodžio 20 d. - vasario 11 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Meškiukų“, „Varpelių“, „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinio projekto ,,Kuriame šokoladinį stebuklą“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

♦ Gruodžio 23 d. 13.15 val. Įstaigos taryba organizuoja įstaigos personalo Kalėdinę popietę  (muzikos salėje). Kviečiame kolegas prisijungti ir pasidžiaugti pasiektais metiniais rezultatais ir aptarti artėjančius ateinančius metus

♦ Gruodžio 28 d. 16.00 val. vyks Tėvų tarybos susirinkimas (muzikos salėje), kurio metu bus pristatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022 m. metinės veiklos ataskaita ir 2022 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaita. Kviečiame dalyvauti Tėvų tarybos narius iš kiekvienos grupės arba jų deleguotus atstovus

 DALYVAUJAME:

emblema 2♦ 2022-2023 m. m. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvauja Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk savo šaliai labas“). Atsakingos grupės mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

rusiuojam♦ 2022–2023 m. m. „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“

futboliukas♦ 2022-09 mėn. - 2023-05 mėn. įstaigos ugdytiniai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija projekte „Futboliukas“ 2022-2023 m. m. (atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja) (renginiai bus fotografuojami)

Visas♦ Vykdėme iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

 ♦Nacionalinės švietimo agentūros,  Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Daugiau: http://www.nmva.smm.lt/nmva/projektai/europos-sajungos-trumpalaikiu-dvyniu-programos-projektas-svietimo-sistemos-kokybes-uztikrinimo-ir-kontroles-kokybes-stiprinimas/projektas-neformaliojo-vaiku-svietimo-ikimokyklinio-priesmokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-vertinimo-isivertinimo-tobulinimas-ir-pletote-09-2-1-esfa-v-706-03-0001-2/

15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

 

досуг