Today: 08.Feb.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2022-2023 m. m.

                                             

2023

SAUSIS

♦ Sausio 16 -27 d. „Kiškučių“ grupės mokytoja ugdytiniams surengė išvykas į įstaigos skirtingų profesijų darbuotojų darbo vietas, kur susipažino su virėjo, VSS, logopedo, valytojo, sandėlininkės – skalbėjos, fizinio ugdymo ir meninio ugdymo mokytojų profesijomis. Šios išvykos tikslas buvo susipažinti su profesijomis, kurios yra artimiausioje aplinkoje, darželyje. Nors daugelį darbuotojų vaikai mato dažnai, tačiau įvardinti jų profesijų nemoka, todėl susitikę su įvairiais įstaigos darbuotojais uždavėme jiems klausimų apie jų profesijas, vaikai klausinėjo apie jų darbą, ar jiems ne per sunku, ar nepavargsta. Po išvykos, vaikai sukūrė padėkos laiškus ir asmeniškai nuo savęs dėkojo už jų sunkų darbą

♦ Sausio 19 d. 9.15 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių tėvai organizavo edukacinę-pažintinę valandėlę „Profesijos“. Atsakingos grupės mokytojos. Ugdytiniams labai smagu matyti savo mamas ar tėčius mokytojų vaidmenyje, todėl ir šį kartą ugdytinės mama pasakojo apie savo - šokių ir teatro mokytojos profesiją, mokė vaikus įvairių šokio judesių, vedė mini pantomimos judesių pratimus. Tai suteikė vaikams daug gerų emocijų bei žinių apie  profesijas

♦ Sausio 18 d. 10.00 val. „Nykštukų“ grupės ugdytiniams grupės mokytojos organizavo  edukacinę pažintinę išvyką į „Kačiukų“ grupę „Būkim draugai“. Patys mažiausieji ugdytiniai susipažino su draugų grupe, jų žaislais, erdvėmis ir mokytojomis. Kartu mokėsi žaisti, dalintis žaislais, žaisti žaidimus „Graži mūsų šeimynėlė“, „Muilo burbulai“, kirpo popierines širdeles ir visi kartu kūrė draugystės medį, pasakojo vieni kitiems savas istorijas, vaišinosi skaniais obuoliukais

♦ Sausio 13 d. buvo organizuojamas Sausio 13-osios paminėjimo renginys. Organizatorės „Kiškučių“ grupės mokytojos.  Taip pat sudalyvauta  respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 8.00-8.10 val. uždegtos įstaigoje žvakelės, išjungiant visas šviesas, taip pagerbti Vilniuje 1991 metais prie televizijos bokšto gyvybes paaukoję laisvės gynėjai. 10 val. muzikos salėje ugdytiniai stebėjo filmuotus vaizdo įrašus apie tos dienos įvykius, klausėsi dainos „Kur bėga Šešupė“, deklamavo eilėraštį „Mes Nemuno šalies vaikai“, klausėsi priežodžių, patarlių apie meilę gimtajam kraštui, iš uždegtų žvakučių sudėjo vieną žodį - LAISVĖ, giedojo Lietuvos himną, o išėję į vidinį kiemelį jį papuošė pačių padarytais neužmirštuolių žiedais

♦ Sausio 2-16 d. buvo organizuota ugdytinių piešinių-kūrybinių darbų paroda „Atmintis – žvakelių šviesoje“. Sausio 9 d. - 13 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir tėvai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Laisvės skrydis“. Organizatorės grupių mokytojos. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikus patirti kūrybos džiaugsmą meninėje veikloje, naudojant įvairias kūrybos priemones, sudarant sąlygas atsiskleisti vaikų saviraiškai, vaizduotei bei fantazijai. Darbuose atsispindėjo Sausio 13-osios dienos įvykiai, kovojant už Lietuvos nepriklausomybę, žmonių pasiaukojimą ginant mūsų visų laisvę 

♦ Sausio 6 d. 10.30 val. įstaigoje vyko šventinė pramoga „Trys karaliai“. Organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja ir „Nykštukų“, „Varpelių“ ir neformaliojo ugdymo mokytojos. Renginio metu pas vaikus į įstaigą atvyko trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, pasveikino visus vaikus, palinkėjo daug gražių linkėjimų, o vaikai karaliams paruošė dovanų - dainelių, eilėraščių. Karaliai priminė, kad su jų išėjimu baigiasi kalėdinis laikotarpis ir laikas nupuošti gražiąją žaliaskarę eglutę. Su vaikų pagalba buvo nupuoštos eglutės ir atsisveikinta iki kitų metų, palinkėta, kad kiti metai būtų visiems dosnūs ir geri, kad visi būtų sveiki ir laimingi

2022

GRUODIS

♦ Gruodžio 28 d. 16.00 val. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui pakvietė Tėvų tarybos atstovus į susirinkimą (muzikos salėje), kurio metu buvo pristatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022 m. metinės veiklos ataskaita ir 2022 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaita, aptarta, kaip aktyvinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, kaip gerinti ugdymo kokybę ir saugoti bei stiprinti ugdytinių sveikatą 

♦ Gruodžio 16-22 d.  įstaigoje vyko pačių gražiausių ir vaikų mėgiamų švenčių šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ visų įstaigos grupių ugdytiniams. Kiekvienos grupės ugdytiniai paruošė programą, kurią stebėjo tėveliai ir atvykę svarbiausi ir ilgai laukti svečiai - Kalėdų senelis, Snieguolė bei didžiulė Baltoji meškutė. Visi linksmai leido laiką, šoko, dainavo, deklamavo, stebėjo įvairius atliekamus eksperimentus ir triukus. Kalėdų Senelis dalino dovanas, nes visi vaikučiai buvo geri. Dėkojame visai bendruomenei už puikų pasiruošimą šventėms

♦ Gruodžio 1-16 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių piešinių-kūrybinių darbelių  parodą „Brenda per pusnis žiema...“. Ugdytiniai kurdami abstrakčius ar tikroviškus žiemos vaizdus, naudojo įvairias atlikimo technikas, reiškė savo mintis, fantazijas, išradingumą, pasitelk vaizduotę atvaizdvo žiemą pagal kiekvieno supratimą, kiekvieno įsivaizdavimą, kiekvieno įpatingą žiemą, nes šiuo metų laiku sulaukiame gražių švenčių. Šiais darbeliais galėjo pasidžiaugti ir kiti vaikai bei jų tėveliai

♦ Gruodžio 6 - 7 d.  vyko „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas „Kalėdų belaukiant“ bei „Nykštukų“  ir  „Varpelių“ grupių tėvų susirinkimai, kurių metu mokytojos aptarė su tėvais vaikų pasiekimus, pasidžiaugė mažųjų pažanga, atkreipė tėvų dėmesį į pagrindines tobulintinas sritis, pakvietė tėvus aktyviau prisidėti prie vaikų ugdymo, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant geresnių vaikų ugdymosi pasiekimų bei pažangos. „Varpelių“ grupės mokytojos supažindino tėvus su jų grupėje taikoma „Kimochi“ programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas, skirta pozityvaus elgesio skatinimui, vaiko charakterio ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti

♦ Gruodžio 2 d. 16.30 val. vyko „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) ir 16.30 val. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos tėvams teikė informacijos apie žaidimų naudą, kaip žaidimais paremtas mokymasis padeda vystytis vaiko gebėjimams, skatina kūrybiškumą ir vaizduotę, ugdo loginį mąstymą ir skaičiavimą, lavina savireguliaciją ir emocijų kontrolę, skatina fizinį aktyvumą ir ugdo problemų sprendimo sritį. Aptarė, kaip padėti vaikams žaisti, kad reikia padėti, o ne trukdyti vaikams užsiimti norima veikla ir pan. Kartu su tėvais aptarė ir einamuosius grupių klausimus

♦ Gruodžio 1 d. 17.00 val. „Ežiukų“ grupės mokytojos organizavo tėvų susirinkimą tema „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (sporto salėje). Tėveliai aktyviai dalyvavo, aptarė grupės mikroklimatą, vaikų gerą savijautą grupėje, akcentavo, kad tėvai ir namuose stengtųsi laikytis miego rėžimo, kaip ir įstaigoje, labiau skatintų vaikus b2Kimochiūti savarankiškais, patiems atlikti darbus: valgyti, apsirengti, nusirengti ir kt. 

♦ Gruodžio 1 d. 17.20 val. „Žvaigždučių“ grupės mokytojos organizavo tėvų susirinkimą (muzikos salėje), kur pristatė tėvams pranešimą „Ugdymo programos gairės 2022-2023 m. m.“. Pateikė daug informacijos apie projektinį metodą, pristatė vykdomą tarptautinę emocijų ir elgesio problemų prevencijos programą „Zipio draugai“, supažindino su rengiamu projektu „Žaidimų karalystėje“ ir pakvietė būti aktyviais dalyviais. Taip pat aptarė grupės tradicijas, tvarką, elgesio taisykles, dienos ritmą ir kt. klausimus

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 30 d. 17.00 val. „Drugelių“ grupės mokytojos pakvietė tėvelius dalyvauti tėvų susirinkime, kuriame mokytojos pakvietė stebėti atviros veiklos įrašą, susipažinti su vaikų veikla, jų aktyvumu, motyvacija, bendravimu tarpusavyje, jų kūrybiškumu ir pasiekimais. Tėvai galėjo stebėti, kokie yra grupėje susitarimai, kaip bendrauja ar teikia pagalbą vieni kitiems, kokios yra ugdymo priemonės ir metodai naudojami veiklose. Po peržiūros vyko aptarimas

♦ Lapkričio 29 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė organizavo įstaigoje sveikatingumo dieną „Emocijos per judesį“ . Pagrindinis tikslas - padėti ugdytiniams atpažinti, suvokti, įvardyti ir įvaldyti savo emocijas. Vyko tarp ugdytinių diskusijos temomis: kokias pažįsti emocijas? kaip reaguoti į savo emocijas? Atliko užduotis - kokia tai emocija? Vaikai aktyviai įsitraukė į veiklą, diskusijas, mokėsi atpažinti emocijas, mokėsi bendraujant ir bendradarbiaujant atpažinti draugų emocijas, jas įvardinti

♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. muzikos salėje „Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir grupės bei meninio ugdymo mokytojos Advento pradžią paminėjo renginiu „Žvakių šviesoje“. Ugdytiniai susipažino su Advento tradicijomis, vilkėjo puošnius tautinius rūbus, pasakojo draugams, kurie stebėjo jų pasirodymą, kodėl uždegamos 4 žvakutės, kokia laukimo diždžiųjų švenčių prasmė, užminė daug mįslių, sekė pasakas be galo, šoko ratelius, dainavo, vaidino. Ugdytiniai tęsė mūsų tėvų ir senelių svarbių švenčių tradiciją ir paparočius

♦ Lapkričio 25 d. 16.30 val. grupės mokytojos organizavo „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimą. Tėveliai aktyviai dalyvavo, kartu su grupės mokytojomis aptarė svarbius einamuosius klausimus, mokytojos pateikė tėvams informacijos apie 4-5 m. amžiaus vaikų būdingiausias savybes, esminius gebėjimus bei ugdomosios veiklos ypatumus. Atkreipė dėmesį, kad tėvai aktyviai dalyvautų formuojant vaiko savarankiškumą, kad pagrindinės veiklos forma yra žaidimai, todėl svarbu turtinti žaidimo siužetus, turinį, mokyti lyginti ir pan. Skatino tėvus bendradarbiauti, bendrauti aktyviau mūsų darželis platformoje

♦ Lapkričio 25 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su tėvais surengė piešinių parodą „Padovanok draugui šypseną“. Organizatorės grupės mokytojos skatino tėvus aktyvesniam bendradarbiavimui, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių. Renginio metu ugdomos vaikų socialinių įgūdžių kompetencijos, meniniai gebėjimai, kūrybiškumas, saviraiška, vaizduotė. Rengiant šią parodą, mokytojos siekė įtraukti į bendrą veiklą vaikus ir jų tėvus, akcentavo, kad draugystė prasideda nuo šypsenos, nuo pasakytų gražių žodžių, apsikabinimo. Ši paroda skirta paminėti tarptautinę Draugo dieną (lapkričio 27 d.) 

♦ Lapkričio 25 d. „Varpelių“ grupės mokytojos kartu su savo ugdytiniais organizavo Tolerancijos renginį, bendradarbiaujant su socialinių partnerių (RUC) ugdytiniais. Renginys skirtas tarptautinės Tolerancijos dienos - lapkričio 16-osios paminėjimui, o šių metų tolerancijos simbolis - Tolerancijos namas, kurį ugdytiniai kūrė naudodami įvairias medžiagas, priemones, techniką, o kurdami namus diskutavo apie draugiškus santykius su kaimynais, kokie yra žmonių tarpusavio santykiai, ar žmonių skirtingumas sukelia aplinkiniams pyktį. Kiekvienas turėjo galimybę išsakyti savo požiūrį, papasakoti įvairias situacijas iš gyvenimo, išklausius sekamų pasakų, išsakyti savo nuomonę apie bendrystę ir ją pagrįsti 

♦ Lapkričio 22 d. 17.00 val. grupės mokytojos organizavo „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimą, kuriame aptarė pirminio vaikų vertinimo bendras įžvalgas, informavo grupės pasiekimus visose ugdymosi srityse ir atkreipė dėmesį, kokioms kompetencijoms ugdyti bus skiriamas didesnis dėmesys. Taip pat aptarė einamuosius grupės klausimus, tarėsi dėl artėjančių renginių organizavimo, tėvų įsitraukimą į veiklas

♦ Lapkričio 24 d. 9.30 val. grupės mokytoja organizavo patiems mažiausiems „Nykštukų“ grupės ugdytiniams edukacinę pažintinę išvyką susipažinti su įstaigos edukacinėmis erdvėmis (VSS kabinetu). Jau per tris mėnesius ugdytiniai susipažino su savo grupės erdvėmis, todėl palaipsniui mokytoja stengiasi praplėsti jų pažinimo akiratį, supažindinti su kitomis įstaigos erdvėmis, todėl vaikai lankėsi VSS kabinete, apžiūrėjo tame kabinete esančias priemones, klausėsi darbuotojos pasakojimų apie dantukų priežiūrą ir jautėsi saugūs ir laimingi bendraudami, pažindami naujas erdves, priemones

♦ Lapkričio 18 d. 17.00 val. vyko „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Grupės mokytojos pakvietė tėvelius aptarti einamus klausimus, priimti įvairius grupės susitarimus, aptarti ugdymo kokybės gerinimo klausimus, atsižvelgdamos į vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus, akcentavo pagrindines ugdymo sritis, į kurias bus kreipiamas didesnis dėmesys ir tarėsi su tėvais dėl aktyvesnio bendradarbiavimo ugdant mažuosius

♦ Lapkričio 11 d. organizuota ugdytinių kūrybinių darbų  paroda „Šypsosi moliūgas“.  Organizatoriai - edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Įstaigos vidinis kiemelis pasipuošė įvairiausiais peronažais išskobtuotais iš moliūgų, o vakare, kai sutemo, tie personažai virto žibintais, kuriais grožėjosi visi įstaigos ugdytiniai ir jų tėveliai. Tai suteikė vaikams daug gerų emocijų, paslaptingumo, atskleidė jų kūrybiškumą. Šiemet, kaip niekada gausu vaikų darbelių, aišku jiems talkino patys geriausi mokytojai - tėveliai. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie parodos rengimo

SPALIS

♦ Spalio 24 d. 17.00 val. „Kiškučių“ grupės mokytojos sukvietė grupės ugdytinių tėvelius ir ugdytinius į sportinę pramogą „Sportuoti kartu gera“. Siekdamos aktyvinti bendradarbiavimą ir bendravimą su tėvais, mokytojos įtraukė tėvus į renginį, kur vaikai turėjo progos, kartu su savo tėvais būti komandoje ir rungtis įvairiose rungtyse, kas vaikams teikia džiaugsmo ir pasididžiavimo. Pagrindinis tikslas - skatinti dalyvių fizinį aktyvumą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius aktyviai sportuojant, judant, siekiant rezultato. Renginių metu vaikai išmoksta atkaklumo, sąžiningumo atliekant užduotis, tolerantiškumo bei pagarbos varžovams 

♦ Spalio 24 d. neformaliojo ugdymo mokytoja visų grupių ugdytinius pakvietė dalyvauti sveikatingumo dienoje „Saugus eismas“. Kiekvienos grupės mokytoja savo ugdytinius supažindino su saugaus eismo ir kelio ženklais, kartu diskutavo, kaip saugiai pereiti gatvę, ką reikia daryti, kad tave pastebėtų vairuotojai ir pan. Toliau jau veiksmas vyko lauko erdvėse, kur buvo sukurtos pėsčiųjų perėjos, prie jų stovėjo šviesoforai, todėl vaikai jau turėjo atlikti praktines užduotis. Tai vaikų saugumui užtikrinti skirtos pamokėlės, kurios įtvirtina vaikų žinias ir paskatina būti atsakingiems už save, už savo saugumą

♦ Spalio 24 d. buvo organizuota rudens gėrybių parodėlė „Daržovių kraitelė“ lauko edukacinėse erdvėse, dalyviai  „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai, tėvai ir mokytojos. Patys mažiausieji įstaigos ugdytiniai kartu su tėveliais kūrė įvairias rudenines kompozicijas, panaudodami gamtinę medžiagą bei reudens gėrybes (vaisius ar daržoves). Parodėlė teikė visiems daug džiaugsmo, gerų emocijų pamačius savo ir kitų vaikų sukurtus darbelius, toks bendro tikslo siekimas apjungia visos grupės bendruomenę, padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą, estetikos pajautimą, saviraišką

♦ Spalio 21 d. 10.30 val. buvo tęsiama rudens šventė „Margaspalvio rudenėlio dovanos. Moliūgo šventė“, meninio ugdymo mokytoja ir organizatoriai pakvietė dalyvauti „Boružėlių“, „Žvaigždučių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytinius smagioje rudeninėje šventėje. Muzikos salėje susirinko ugdytiniai pasipuošę vabaliukų ir įvairių daržovių kostiumais, personažai Meška, Rudenėlis ir Bitutės ugdytinius kvietė ir padainuoti, ir padeklamuoti eilėraščius apie rudenį, pašokti „Vabalų šokį“, uždavė įminti daug mįslių, įvardinti daržoves, esančias Rudenėlio krepšyje, o svarbiausia padėjo Meškai surasti jos pamestą batą. Toliau šventę tęsė visi susirinkę lauke, skambant linksmai muzikai, pasidaliję zonomis žaidė įvairius žaidimus: rideno obuolius nuo kalniuko, virė moliūgų sriubą, ragavo pačių šiltnamyje užaugintus melionus, kaštonais ir kreidelėmis puošė moliūgų trafaretus nupieštus ant grindinio, o patys mažiausieji tiesiog šoko ir linksmai laiką leido lauke, gryname ore

♦ Spalio 3 - 14 d. buvo organizuota ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Gelsta klevo lapas“. Ugdytiniai, tėvai ir mokytojos aktyviai prisidėti prie parodos rengimo, darbelius eksponavo laiptinių galerijose. Darbuose atsispindėjo rudens motyvai, spalvos, įvairi atlikimo technika, vaikų kūrybiškumas

♦ Spalio 18 d. 10.00 val. meninio ugdymo mokytoja ir organizatoriai pakvietė ugdytinius į rudens šventę „Margaspalvio rudenėlio dovanos“. Dalyviai: „Drugelių“, „Kiškučių, „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytiniai. Pagrindinis renginio tikslas - ugdyti vaikų elgesio kultūrą, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir kūrybingumui. Šventės metu ugdytiniai pasipuošė rudens akcentais (lapais, lašeliais), o visiems gerą nuotaiką palaikė Bitė ir Rudenėlis. Vaikai pademonstravo išmoktas dainas, eilėraščius, šokius ir žaidimus apie rudenį, turėjo atsakyti į begalę Rudenėlio klausimų, mokėsi įvardinti vaisius ir daržoves, net ir paragavus juos užrištomis akimis atpažinti. Visi patyrė daug gerų emocijų pabūdami visi kartu, parodydami vieni kitiems ką moka, bei renginio pabaigoje kiekviena grupė gavo dovanų - maišą rudens gėrybių, kurias ragavo sugrįžę į grupes

♦ Spalio 7 d. neformaliojo ugdymo mokytoja kartu su VSS organizavo įstaigoje akciją 9-tojo Solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“. Šioje socialinėje akcijoje ugdytiniai aktyviai dalyvavo, nubėgo solidarumo kilometrus ir surinko paramos lėšas (125 eurus), kuriuos skyrė pagalbai sunkiau gyvenantiems vaikams. Toks renginys moko vaikus atjautos, dėmesio vienas kitam ir supratingumo, suburia draugėn kurti šviesią, ramią ir sočią vaikystę visiems vaikams

 RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 30 d. 8.00-11.00 val. vyko sportinė akcija „Apibėk mokyklą“, į kurią neformaliojo ugdymo mokytoja pakvietė ugdytinius, tėvelius ir pedagogus aktyviai įsijungti ir fiziškai pajudėti apibėgant mūsų darželį. Šios akcijos metu skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įstaigos bendruomenės narių, ugdomas kasdienio aktyvumo fizinis poreikis. Apibėgę dalyviai apie įstaigą paliko savo parašus ir atminimo piešinius bendrame plakate 

♦ Rugsėjo 23 d. vyko „Žiedelių“ grupės ugdytiniams edukacinė valandėlė „Profesijos“, kurią organizavo ugdytinių tėvai. Vaikai susipažino su gydytojų ir karių profesijomis, buvo demonstruojami gydytojo lagaminėlio ir kariškių kuprinės turinys, kilo daug klausimų vaikams, į kuriuos turėjo tėveliai atsakyti, mokėsi pirmosios pagalbos suteikimo pradmenų. Visiems vaikams labai patiko renginys, skatino vaikų smalsumą, susidomėjimą profesijomis, sužinojo kokias savybias reikia ugdytis norint pasirinkti šias profesijas

♦ Rugsėjo 7-16 d.  mokytojai organizavo savo grupių tėvams  tėvų susirinkimus, kurie vyko: 7 d. - 16.15 val. „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 7 d. - 17.00 val. priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 9 d. - 17.00 val. „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 9 d. - 16.30 val. lopšelio „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 12 d. - 17.00 val. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 13 d. - 16.30 val. „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 13 d. - 16.30 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 14 d. - 16.30 val. „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 14 d. - 17.00 val. „Žvaigždučių“ gr. tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 16 d. - 16.15 val. „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 16 d. - 17.00 val. „Varpelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Grupių pedagogai supažindino tėvus su grupių vidaus taisyklėmis, aptarė įvykusius pasikeitimus (mokėjimas už maitinimo paslaugas), vaikų aprūpinimo mokymo priemonėmis klausimus, aptarė tėvų ir mokytojų aktyvesnio bendradarbiavimo, komunikavimo klausimus (E-dienynas, įstaigos internetinė svetainė) ir kt. Įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė dalyvavo kiekvienos grupės tėvų susirinkime ir supažindino su saugios aplinkos sukūrimu, įvykusius pokyčius ir įstaigos aprūpinimu, atsinaujinimu, naujų erdvių sukūrimu ir numatytais tikslais, uždaviniais

♦ Rugsėjo 5-9 d. visi bendruomenės nariai buvo pakviesti dalyvauti kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų parodoje „Linkėjimai mano darželiui“, skirtoje įstaigos 54-am gimtadieniui paminėti. Kiekvienos grupės vaikai, jų tėveliai įsitraukė į bendrą kūrybinį procesą, kūrė, gamino sveikinimo atvirukus savo mylimam darželiui, juos pagaminę eksponavo įstaigos kiemo teritorijoje, kad galėtų visi bendruomenės nariai pasidžiaugti vieni kitų darbais. Buvo sudaryta komisija, kuri vertino darbelius ir skyrė nominacijas: kūrybiškiausias, meniškiausias, ekologiškiausias, originaliausias, kruopščiausias, spalvingiausias, švelniausias, šventiškiausias ir kt.. Rugsėjo 9 d. 10.45 val. vyko Darželio gimtadienio paminėjimo šventė, kurioje šiltus sveikinimo žodžius ir palinkėjimus tarė įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė bei apdovanojo visus nugalėtojus raštais ir dovanomis

 ♦ Rugsėjo 1 d. 10.30 val. (įstaigos vidiniame kiemelyje) vyko šventinis renginys „Rudenėli, labas“, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja, „Ežiukų“ ir „Varpelių“ grupių mokytojos. Organizatorės pasveikino visus susirinkusius vaikus ir jų tėvelius su naujų mokslo metų pradžia, nuskambėjo darželio himnas, šiltus sveikinimo žodžius vaikams tarė įstaigos direktorė, ragino būti žingeidiems, aktyviems, kūrybingiems, patirti gerų emocijų, susirasti tikrų gerų draugų. Personažas „Rudenėlis“ visus vaikus įtraukė į smagų šokį,  kuris sujungė visų grupių vaikučius į bendrą ratelį. Visi linksmai nusiteikę fotografavosi prie įstaigos sienelės su logotipais, dalinosi vasaros įspūdžiais, susipažino su naujais grupės draugais

 

 

досуг
Skaityti 577 kartai Atnaujinta 23 sausio 31, Antradienis 10:17