Today: 03.Dec.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2022-2023 m. m.

                                             

2023

BIRŽELIS

♦ Gegužės 22 d. - birželio 6 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai išbandė Ugdymo meistrų „Photon Robot“ edukacinį įrankį, padedantį mokytis programavimo, matematikos, kalbų, lavinti kritinį mąstymą, siekti tikslo, gerinti socialinius-emocinius įgūdžius, mokytis komandiškumo bei praturtinti STEAM ugdymą. Edukacinis robotas turi gausybę interaktyvių jutiklių, dėl kurių jis tampa puikiu mokymo įrankiu — idealiai tinka veiklų, užduočių paįvairinimui. Jis gali reaguoti į aplinką, skleisti garsus, rodyti emocijas, keisti spalvas, judėti, kurti įvairias sąlygas ir t.t. Mokytojos ieško naujų būdų ir metodų ugdymo kokybei pagerinti, motyvuoti ugdytinius  domėtis ugdomąja veikla, įsitraukti į veiklą.  

♦ Birželio 5-6 d. mokytojos organizavo vaikų kūrybinių darbų plenerą „Vaikystė nuostabi pražydo (Aitvarų alėja)“, skirtą Vaikų gynimo dienai paminėti. Renginio tikslas - skatinti vaikus patirti kūrybos džiaugsmą netradicinėje aplinkoje, panaudojant antrines žaliavas, įvairias netradicines kūrybines priemones bei atlikimo būdus. Ugdytiniai gerai nusiteikę, pilni idėjų ir sumanymų savo kūrybines dirbtuves įsikūrė lauke, dirbo bendradarbiaudami, komandose, rinko gamtinę medžiagą darželio erdvėse, kurią panaudojo kuriant darbelius, naudojo antrines žaliavas, akmenėlius, spalvotą popierių, klijus, dažus ir kt. medžiagas. Visos grupės kūrė kolektyvinius darbus - aitvarus, kuriuos patalpino į Aitvarų alėją, kad kiekvienas praeivis ar darželio vaikų tėveliai galėtų pasigrožėti vaikų darbeliais

♦ Birželio 1 d. 10.00 val. įstaigos lauko edukacinėse erdvėse organizuota grupių ugdytiniams pramoga „Palapinių miestas“, skirta vasaros atidarymui ir vaikų gynimo dienai paminėti. Tai jau tradicija tampantis darželio renginys vasaros sezono atidarymui. Ugdytiniai įkurdami palapinių miestelį patyrė daug gerų emocijų, nes susikūrę jaukią aplinką ir erdves, vaikai jose žaidė, fantazavo, skaitė knygas, sportavo, lakstė basomis kojomis po pievą, vaikščiojo plokščiapėdystės profilaktikai įrengtais takais, statė smėlio pilis ir gynybines sienas, o kiti galėjo tiesiog pagulėti ant pievoje ištiestų patiesalų, mėgautis saulute, smagia draugija, gerti vandenuką. Ši diena labai patinka vaikams, nes turi visišką laisvę kurti, rinktis veiklas, būti kūrybingais, puoselėti draugiškus ir gražius santykius su draugais. O visų nuotaikai pakelti skambėjo linksma muzika, kuri visus motyvavo būti aktyviems

♦ Birželio 1 d. 16.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja organizavo sportinę pramogą „Vasaros sporto šventė“ (dalyvavo visos grupės). Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore ir supažindinti su komandine sporto šaka - futbolu. Vyko tarpgrupinės futbolo varžybos: „Boružėlių“ grupė žaidė su „Drugelių“ grupe, „Kiškučių“ grupė su „Žiedelių“ grupe, „Žvaigždučių“ grupė su „Varpelių“ grupe. Laimėtojams įteikti futboliuko diplomai. Ugdytiniai išbandė save ir žaidime „Įvartis“, čia buvo taikliausi ir geriausiai sekėsi tiems, kieno palaikymo komanda sirgo už juos labiausiai

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 22 - 31 d. vyko ugdytinių piešinių paroda „Nuostabi vaikystė“, skirta tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti. Organizatoriai - edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Tikslas renginio - atskleisti vaikų kūrybiškumą, piešiant ir kuriant darbus laimingų vaikystės akimirkų ar svajonių tematika. Vaikų darbai bylojo, kad jie yra laisvi, gali atsispindėti visi jų norai ir neišsenkanti fantazija. Parodėle galėjo pasidžiaugti visi įstaigos ugdytiniai, darbuotojai ir tėveliai, o kūrėjai turėjo galimybę didžiuotis savo nuveiktais darbais

♦ Gegužės 30 d. neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS organizavo sveikatingumo dieną „Vasaros linksmybės ir pavojai“. Organizatorės supažindino vaikus su saugiu elgesiu vasaros metu, mokė atpažinti galimai gresiančias nelaimes, mokėsi kaip išvengti nelaimių, žiūrėjo mokomąjį filmą „Kaip elgtis vasarą“, žaidė aktyvius žaidimus ir atsakinėjo į užduotus klausimus

♦ Gegužės 30 d. 10.30 val. neformaliojo ugdymo mokytoja organizavo sportinę pramogą „Krepšinio pradžiamokslis“, užsiėmimą vedė kartu su svečiu „Neptūno“ komandos žaidėju Deividu Gailiumi. Pagrindinis renginio tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą, susipažinti su sporto šaka - krepšiniu. Vaikams svečias papasakojo, kokį kelią turi nueiti žaidėjai, kad patektų į miesto krepšinio komandą ir gintų miesto garbę. Kartu su svečiu vaikai įsitraukė į aktyvią veiklą,  mokė vaikus valdyti kamuolį, žaisti puolime ir gynyboje. Buvo labai įdomu, nes visa tai rodė atvykęs didelis didelis krepšininkas. Tai vaikams paliko didelį įspūdį, žaidimas teikė gerų emocijų, sužadino poreikį sportuoti

♦ Gegužės 29 d. 16.30 val.  meninio ugdymo ir grupės mokytojos surengė „Žiedelių“ grupės ugdytinių ir tėvų Šeimos dienos minėjimo šventę „Kelionė į vasarą“. Pasipuošę, truputį susijaudinę, truputį sunerimę ugdytiniai atsisveikino su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis gražia programa, kur skambėjo daug ugdytinių atliekamų dainų, buvo šokami šokiai, atminimui vaikams įteiktos dovanėlės, kurios primins praleistą laiką ir veiklas su pačiomis geriausiomis ir mylimomis mokytojomis,  taip vaikai parodė, kad yra pasiruošę perėjimui į priešmokyklinę grupę siekti žinių ir ugdyti kompetencijas, pasiruošti mokyklai. Tėveliai tarė gražius ir šiltus padėkos žodžius, nubraukta ne viena išsiskyrimo ašarėlė

♦ Gegužės 26 d. 16.00 val. vyko „Boružėlių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, o po susirinkimo vyko „Boružėlių“ grupės ugdytinių ir tėvų sporto šventė „Aš ir tu sportuojame kartu“. Šventė prasidėjo nuo bendros apšilimo mankštos. Po mankštos dalyvių laukė aktyvi fizinė veikla. Nuobodžiaujančių nebuvo – estafetinėse rungtyse, sportiniuose žaidimuose aktyviai dalyvavo vaikučiai, jų tėveliai ir mokytojos. Ugdymo įstaigos ir šeimos glaudus ryšys šiandien yra ypač svarbus. Abipusė parama ir pagalba, savitarpio supratimas yra reikšmingos vaikų ugdymosi sąlygos. Aktyvus tėvų dalyvavimas veiklose teigiamai veikia vaikų savivertę ir skatina pasitikėjimą savimi.

♦ Gegužės 25 d. 16.00 val. vyko  „Saulučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas (sporto salėje), o 16.30 val. buvo organizuota „Saulučių“ grupės ugdytinių ir tėvų sporto šventė „Sportuokime aktyviai“. Šventinės nuotaikos emocijos tiek mažiems, tiek dideliems renginio dalyviams liejosi per kraštus. Šventės pradžioje mokytojos pakvietė visus į bendrą mankštą.  Renginio dalyviai sudalyvavo visose rungtyse: komandų lenktynėse,  žaidime „Medžiotojas ir kiškiai“, estafetėse - „Du maišai“, „Kamuolio išlaikymas“, „Kupranugariai“ ir „Balionėliai“ ir kt. rungtyse. Renginio tikslas – parodyti, kad sveikatos stiprinimas yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, kad nuo mažų dienų ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, ateityje vaikai taps sveikesnės aplinkos ir visuomenės kūrėjais.

♦ Gegužės 25 d. 16.00 val. vyko „Ežiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas (muzikos salėje), 16.30 val. „Ežiukų“ grupių ugdytiniai ir tėvai dalyvavo šventėje  „Graži mūsų šeimynėlė, šiandien susirinko“. Renginio tikslas - aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais, stiprinant šeimos glaudesnius santykius su vaikais. Ugdytiniai noriai dalyvavo programoje, parodė tėveliams ko išmoko, kaip moka dainuoti, šokti, groti medinėmis lazdelėmis, vyko žaidimai su balionais ir muilo burbulais. Renginio metu ugdytiniai atskleidė savo gebėjimus, saviraišką ir gebėjimą bendrauti  

♦ Gegužės 25 d. 16.00 val. vyko „Meškiukų“ grupės ugdytinių sportinė pramoga „Triratuku aplink darželį“ (lauke), o 16.30 val. vyko „Meškiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas „Vaikų pasiekimų aptarimas“ (sporto salėje).  Renginio tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą. Mindami triratukus, tobulindami stambiosios motorikos įgūdžius, mažieji apvažiavo apie visą darželį, taip ugdėsi gebėjimą važiuoti triratuku, tobulino pusiausvyros įgūdžius, mokėsi laikytis žaidimo taisyklių, draugiškai bendravo vieni su kitais ir su juos lydinčiais tėveliais. Renginys teikė daug gerų emocijų, stiprino fizinę ir emocinę sveikatą

♦ Gegužės 24 d. įstaigoje buvo organizuotos Civilinės saugos funkcinės pratybos.  Išgirdę aliarmo signalą visi įstaigos ugdytiniai ir darbuotojai saugiai ir per trumpą laiko tarpą paliko patalpas ir susirinko lauke evakuacinio susirinkimo vietoje, tačiau „Drugelių“ grupės išėjimas buvo pavojingas, užblokuotas, todėl jie grupę paliko pro langą. Pratybos parodė, kad gebame dirbti komandoje, susikoncentruoti ir vykdyti nurodymus, žinome kaip elgtis ištikus nelaimei

♦ Gegužės 22 d. vyko Šeimos dienos minėjimo šventės (muzikos salėje): 16.00 val. „Varpelių“ grupės ugdytinių ir tėvų šventė „Aš ir tu, mes visi kartu“, po jos tėveliai buvo kviečiami į tėvų susirinkimą aptarti ugdytinių pasiekimus, darbą vasaros metu, o  17.00 val. įvyko „Meškiukų“ grupės ugdytinių ir tėvų šventė „Nusijuok skambi vaikyste“, kur mažieji dainavo tėveliams, šoko ratelius, rimavo lazdelėmis, taip ugdėsi gebėjimą pasitikėti savo jėgomis, atskleisti savo meninius gebėjimus tėveliams, mokėsi draugiškai bendrauti ir pasidžiaugti savo didėjančiomis galimybėmis, tuo ką išmoko per metus

♦ Gegužės 18 d. vyko priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės išleistuvių šventė „Darželi, lik sveikas“ ir gegužės 19 d. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės išleistuvių šventė „Taškuota kelionė per metų laikus“. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams – ypatinga diena. Šią dieną būsimi pirmokėliai atsisveikino su lopšeliu-darželiu „Liepaitė“.  Kiekvienam ugdytiniui lopšelio-darželio direktorė įteikė po diplomą, patvirtinantį, kad vaikas baigė priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės  vaikams įteikė aplankus su visus metus kruopščiai pildytais vaikų darbeliais bei atminimo dovanėles. Atsisveikindami priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai tėveliams ir mokytojams surengė puikius pasirodymus, deklamavo eiles, dainavo daineles, šoko, net vaidino nepaprastai gražų spektaklį, kur vaikai tapo įvairiais vabaliukų ar žvėrelių personažais. Įstaigos kiemelyje pasodino po rožę, kurios primins apie jų buvimą šioje įstaigoje. Būsimiems pirmokėliams linkime ištvermės, geros nuotaikos, ryžto, o tėveliams dėkojame už geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą per visus šiuos metus

♦ Gegužės 17 d. mokytojos organizavo „Nykštukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą, kuriame buvo aptariami ugdytinių bendri visos grupės pasiekimai ir padaryta pažanga per metus, kiekvieno vaiko pažanga aptarta individualiai. Tarėsi dėl ugdymo įstaigos lankymo vasaros metu, teikė tėvams rekomendacijas vaikų aprangai ir priemonėms vasaros metu, kad užtikrinti vaikų saugumą ir patogumą

♦ Gegužės 17 d. 16.00 val.  atvyko Vaikų laisvalaikio centro būrelis „Vaidinukas“ su spektakliu „Katės namai“. Atvykę artistai vaikams parodė puikų spektaklį, kuriame sąveikauja skirtingi jausmai, verda tikros ir išgyventos emocijos, pagalbos ir užuojautos suteikimas nelaimės ištiktiems, draugų nenuoširdumas, abejingumas, savo naudos siekimas ir kt. Labai smagu buvo matyti artistų tarpe net šešis buvusius lopšelio-darželio „Liepaitė“ ugdytinius, kuriuos maloniai sutiko buvusios jų mokytojos ir stebėję spektaklį vaikai

♦ Gegužės   15 d. įvyko „Žiedelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas „Metinių pasiekimų apibendrinimas“ (muzikos salėje) ir „Žiedelių“ ugdytinių ir tėvų sporto šventė „Aktyvi šeima“. Bendradarbiaudami tėvai, ugdytiniai ir mokytojos skatino sveikos gyvensenos puoselėjimą, fizinį aktyvumą, tenkino judėjimo poreikius, teikė džiugių akimirkų žaidžiant ir sportuojant kartu. Šeima yra įgyjamų vertybių pradas, joje žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime, išmoksta rūpintis savo artimaisiais, suauga kaip brandi ir atsakinga asmenybė. Todėl bendri renginiai, stiprinantys ryšius tarp šeimos narių, ugdytiniams teikia gerų emocijų, pasididžiavimą savo šeima

♦ Gegužės 15 d. vyko „Drugelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas ir „Drugelių“ grupės ugdytinių ir tėvų sporto šventė „Sportuoju kartu, su mama ir tėčiu“. Pagrindinis tikslas - stiprinti ugdytinių ryšį su šeimos nariais, juos įtraukiant į ugdomojo proceso veiklas. Visi žmonės savo gyvenimo kelią pradeda šeimoje. Čia įgyta patirtis yra reikšminga, nes ji  formuoja žmogaus asmenybę ir jo santykius su kitais asmenimis. Deja, spartūs šiuolaikinės visuomenės pokyčiai, greitas gyvenimo tempas lemia tai, kad vaikams sudėtinga sukurti pastovesnius ryšius su kitais žmonėmis, todėl dalyvaudami bendruose renginiuose stiprina dvasinį ryšį, patiria geras emocijas, dalinasi įspūdžiais, įgyja pasitikėjimo savimi

♦ Gegužės 12 d. vyko „Kačiukų“ grupės ugdytinių šventinis renginys „Tau, mamyte“, kur mažieji savo mamoms skyrė pačius gražiausius žodelius, parodė viską, ko išmoko, kokie tapo savarankiški ir paaugę per metus. Vėliau įvyko „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas. Organizatorės grupės mokytojos kartu su tėvais aptarė ugdytinių per metus padarytą pažangą, ugdymosi pasiekimus, diskutavo apie darbą vasaros metu, išklausė tėvų pageidavimus ir lūkesčius

♦ Gegužės 11 d.  10.30 val. vyko „Ežiukų“ ugdytinių sporto šventė „Mes linksmi sveiki vaikai“.  Lauke šviečiant saulutei, skambant linksmai muzikai mažieji susirinko savo aikštelėje aktyviai pasportuoti, pažaisti judriuosius žaidimus, o tai darant visiems kartu, patirti gerų ir smagių akimirkų. Pagrindinis renginio tikslas, suteikti kuo daugiau žinių vaikams apie judėjimo naudą sveikatai bei patirti gerų emocijų  

♦ Gegužės 2-4 d. vyko Kalbos savaitė 2023, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (dalyviai: darželio ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai). Organizatorė logopedė, pavirtusi žaismingu personažu Bitute Z,  kvietė ugdytinius linksmai pažaisti, atlikti logopedinės ritmikos, kalbinio kvėpavimo užduotis, artikuliacinį aparatą, girdimąjį suvokimą, kalbos supratimą lavinančias užduotis. Tokių žaismingų užsiėmimų metu vaikai lavino artikuliacinį aparatą, atliko liežuvio, lūpų pratimus bei skyrė įvairius kalbinius ir nekalbinius garsus, lavino ritmo pajautimą, ugdė kalbos supratimą atlikdami užduotis pagal instrukcijas

♦ Gegužės 2-7 d. vyko „Ežiukų“ grupės ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Pavasario žiedai“. Pagrindinis tikslas skatinti bendradarbiavimą, tėvų įtraukimą į ugdomąjį procesą, suteikiant vaikams kūrybinio proceso džiaugsmą, kartu ieškant netradicinių būdų ir metodų

BALANDIS

♦ Balandžio 28 d. 17.00 val. „Varpelių“ gr. mokytojos pakvietė ugdytinius ir jų tėvelius į sportinę pramogą „Stipri mano šeimynėlė“. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų ir tėvelių fizinį aktyvumą, mokyti gerbti varžovus, būti sąžiningiems ir tolerantiškiems, atkakliems, siekiant rezultato. Drauge sportuojant, žaidžiant įvairius žaidimus kartu su tėvais, vaikai patyrė daug gerų ir džiugių akimirkų, siekė gerų rezultatų varžantis estafetėse, sirgo už komandos draugus

♦ Balandžio 28 d. įvyko „Meškiukų“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka po įstaigos edukacines erdves, jie lankėsi įstaigos šiltnamyje „Kas gyvena Šiltnamūze?“ . Mažieji mokėsi saugiai elgtis nepažįstamoje aplinkoje, susipažino su nauja erdve, apžiūrėjo šiltnamyje augančius augalus, sužinojo jų pavadinimus, kokia turi būti augalų priežiūra, o po diskusijų, pasodino atsineštus pupelių daigus, kuriuos užsiaugino ant palangės grupėje, palaistė daigelius ir nutarė nuolat jais rūpintis ir prižiūrėti, kol užaugs dideli ir galės nuimti derlių

♦ Balandžio 24-28 d. Ekologinio ugdymo grupė pakvietė ugdytinius dalyvauti įstaigoje organizuojamoje ekologinėje iniciatyvoje „Mano žalioji palangė“. Kadangi, pavasaris budina gamtą, todėl ir ugdytiniai nutarė prisidėti, grupėse ant palangių įkūrė augalų daiginimo kampelius, kur pasirinkę įvairius indelius, juose susodino pupas, žirnius, salotas, agurkus, pomidorus, svogūnus ir įvairių gėlių sėklas. Vaikai prižiūrėjo pasodintas sėklas, galėjo stebėti jų dygimo ir augimo tarpsnius, susipažinti su šaknų sistema, laistė ir rūpinosi, kad užtektų jiems šviesos. Kai bus metas, sudygusius augalus išneš ir pasodins įstaigos šiltnamyje

♦ Balandžio 24-28 d. Etikos priežiūros komisija organizavo įstaigos ugdytiniams  renginį „Gražių žodelių savaitė“. Pagrindinis tikslas - padėti ugdyti pozityvius vaikų, tėvų bei visų įstaigoje dirbančių mandagaus ir etiško bendravimo gebėjimus, gerinti bendrą emocinę savijautą ir skatinti pagarbius, draugiškus tarpusavio santykius. Kiekvienai savaitės dienai buvo priskirti žodžiai: Laba diena; Viso gero; Atsiprašau; Prašau; Ačiū. Ryto rato metu, mokytojos grupėse akcentavo ugdytiniams, kodėl svarbu naudoti tuos žodelius, kokias jie sukelia emocijas, todėl visi įstaigos bendruomenės nariai laikėsi susitarimų 

♦ Balandžio 25 d. 10.00 val. „Meškiukų“ grupės ugdytiniams mokytojos surengė edukacinę-pažintinę išvyką po įstaigos edukacines erdves, lankėsi logopedo kabinete „Į kalbos šalį“. Logopedė vaikams supažindino su savo darbo vieta, parodė kabinetą bei jame esančias priemones, mokė mažuosius įvairių žaidimų, bandė atlikti praktines užduotėles su mažaisiais svečiais

♦ Balandžio 25 d. neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė ugdytiniams organizavo sveikatingumo dieną „Triukšmo poveikis sveikatai“. Pagrindinis šio renginio tikslas - skatinti ugdymo įstaigos bendruomenės narius atkreipti dėmesį į triukšmo problemą, ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakomybę puoselėjant tylią aplinką. Šią dieną kiekvienoje grupėje buvo naudojamas garso matavimo šviesoforas, kuris matavo triukšmo lygį grupėse bei vaikai sporto salėje stebėjo filmą apie triukšmo sukeliamą žalą, klausėsi gyvūnų garsų ir bandė nupiešti kokius gyvūnus jie girdi, o renginio pabaigoje visi sugulę  ant kilimėlių turėjo išgirsti ir suskaičiuoti sprogstančius burbuliukus. Taip vaikai suprato, kad aplinka turi būti saugi, tyli, nekelianti neigiamą poveikį sveikatai

♦ Balandžio 17-21 d. Smurto ir patyčių prevencinė grupė organizavo prevencinę socialinę akciją „Savaitė be patyčių“, parengė lankstinuką apie smurto ir patyčių rūšis bei galimą pagalbą ir paplatino ugdytinių tėvams, o mokytojos visą savaitę su ugdytiniais kalbėjo apie gražius santykius, be smurto, be patyčių, diskutavo, kaip padėti draugams, kurie patiria patyčias ar smurtą, stebėjo filmus, kuriuose pasireiškė patyčių apraiškos, o visos įgytos žinios šios savaitės metu atsispindėjo vaikų kūrybiniuose darbeliuose

♦ Balandžio 20 d. 11.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo JTI projekte - teniso integracija darželiuose, į įstaigą atvyko organizatoriai ir pravedė ugdytiniams edukacinę teniso žaidimo pamokėlę. Vaikus mokytojos mokė pagrindinių dalykų - laikyti raketę, nešti kamuolį ant raketės,  „varyti” kamuolį rakete. Sunkios tos užduotys, bet labai smagios ir išmokstamos, o išmokus jas, ateityje galės būti gerais žaidėjais arba tiesiog žaisti savo malonumui

♦ Balandžio 14 d. „Saulučių“ ir „Boružėlių“ grupių mokytojos surengė ugdytinių piešinių ir nuotraukų parodą „Švyturio uostas. Ugdytiniai įsitraukė į aktyvią kūrybinių idėjų įgyvendinimo veiklą, siekė sukurti švyturių uostą, o kartu su mokytojomis grupėse diskutavo, kur Klaipėdoje randasi švyturys, kokia jo istorija ir kam jis reikalingas. Sukurtus darbelius eksponavo parodėlėje, kurią galėjo stebėti kitų grupių vaikai bei į įstaigą ateinantys tėveliai

♦ Balandžio 14 d. 10.30 val. neformaliojo ugdymo ir „Žiedelių“ grupės mokytojos visus įstaigos ugdytinius pakvietė į sportinę pavasario sporto šventę „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Pagrindinis tikslas – padėti ikimokyklinio ugdymo vaikams suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą džiaugsmą. Visi susirinkę įstaigos vidiniame kiemelyje iškilmingai pasveikino įnešamą olimpinę ugnį, kiekviena grupė prisistatė savo sugalvotais šūkiais, vyko skirtingų estafečių varžybos, buvo atliekamos specialios užduotys, skirtos visapusiškam vaikų fizinių savybių lavinimui (bėgiojo, šuoliavo, mėtė, treniravo pusiausvyrą) ir sušoko Ąžuolo bei „Kiškučių“ grupės šokius, lavinančius skirtingus judesius. Skambėjo smagi muzika, vyravo pakili nuotaika ir geros emocijos, pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas

♦ Balandžio 7-11 d. įstaigoje vyko Šv. Velykų renginiai „Šventų Velykų sulaukus“ (dalyvavo „Drugelių“, „Varpelių“, „Boružėlių“ grupės); „Sulaukėm Velykų, atrieda margučiai“ („Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupės); „Šventų Velykų staigmenos“ („Saulučių“ ir „Žvaigždučių“ grupės): „Kokie gražūs tie margučiai“ („Kačiukų“, „Nykštukų“ grupės); „Atbunda žemelė – Velykos“ („Kiškučių“ ir „Žiedelių“ grupės).  Šv. Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Ją galime vadinti didžiąja pavasario švente. Lopšelio-darželio ,,Liepaitė”  vaikai, nešini įvairiaspalviais margučiais, pasipuošę viščiukų, kiškučių, boružėlių ir kitokiais spalvingais kostiumais, susirinko drauge pasidžiaugti, pašokti, pažaisti ir kartu su personažais bobute Velyke, Kiškučiu bei Višta švęsti šv. Velykų šventę. Vaikai dainavo daineles, žaidė žaidimus, rideno margučius, darė eksperimentus. Visus lydėjo džiugi pavasariška nuotaika ir skambi muzika

♦ Balandžio 3-12 d. „Žvaigždučių“ grupėje  mokytojos tėvelių pagalba organizavo ugdytiniams edukacinę veiklą „Magiški kiaušiniai“ . Organizatorės, grupės mokytojos kartu su vaikais, inkubatoriuje stebėjo viščiukų išsiritimo iš kiaušinių procesą, rūpinosi jais, kad nesušaltų, maitino specialiu lesalu, girdė vandenuku. Visiems vaikams patiko rūpintis šiais mažais viščiukais, laikyti rankoje, paglostyti jų švelnius pūkučius, sugalvojo jiems vardus. Visą savaitę tai buvo traukos objektas ir kitų grupių ugdytiniams, kurie taip pat atėjo pasižiūrėti, susipažinti su mažaisiais augintiniais. Mažieji viščiukai pūkuotukai suteikė daug gerų emocijų vaikams, paskatino vaikus būti geresniais, švelnesniais, atsakingesniais, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti globojant mažuosius

♦ Balandžio 3-7 d. visą priešvelykinę savaitę vyko vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbelių parodėlės: „Ežiukų“ grupės darbų paroda „Velykos pas mus“, „Meškiukų“ grupės kūrybinių darbų paroda „Velykų kiškučiai“, „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Rieda margučiai“. Organizatorės grupių mokytojos ugdytinius supažindino su lietuviškomis tradicijomis, Šv. Velykų papročiais ir jų pagrindiniu simboliu – margučiu. Ugdytiniai naudodami įvairią atlikimo techniką, medžiagas, piešė ir margino margučius įvairiomis spalvomis ir raštais, džiaugėsi savo ir kitų vaikų darbeliais aplankydami parodėles

♦ Balandžio 3-14 d. organizuota įstaigos ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių paroda „Kiškiai neša margučius“ (laiptinių galerijose). Bundanti gamta ir artėjanti gražiausia pavasario šventė Šv. Velykos žadina viltį, šviesą ir gyvybę kiekviename iš mūsų. Belaukiant gražiausios metų šventės, šv. Velykų, ugdytiniai skleidė žinią, jog ne konkurencija, o bendrystė ir mokėjimas pasidžiaugti vieni kitais yra labai svarbu. Dalyvavimas kūrybinėse parodose skatina vaikus dalytis originaliais darbais, kūrybinėmis idėjomis. Džiugu, kad vaikai iniciatyvūs ir kūrybingi, todėl ir toliau skatinsime vaikų kūrybinę saviraišką 

KOVAS

♦ Kovo 31 d. 10.00 val. „Ežiukų“ grupės mokytojos surengė ugdytinių edukacinę pažintinę išvyką į edukacinę erdvę – šiltnamį „Aš pasėsiu žolynėlį“. Ugdytiniai susipažino su sėklų įvairove, stebėjo dygstančias sėklas, rūpinosi sodinukais, todėl nuvykę į įstaigos šiltnamį su dideliu noru ir užsidegimu sodino sėklas ir sodinukus į žemę, laistė juos. O atskridusi „Bitutė“ papasakojo kokie čia užaugs augalai, kaip vaikučiai turi pasirūpinti, kad augalai užaugtų ir duotų derlių

♦ Kovo 30 d. 10.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja kartu su „Žiedelių“ grupės mokytojomis organizavo ugdytinių sportinę pramogą su socialinių partnerių l.-d. „Žuvėdra“ ugdytiniais „Oranžinis kamuolys“. Pagrindinis tikslas - sutelkti įstaigų bendruomenes bendram tikslui, vaikų judėjimui skatinti, gerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą. Vyko susipažinimas su komandine sporto šaka - krepšiniu, kur ugdytiniai po apšilimo su kamuoliais dalyvavo baudų metimo konkurse, žaidė žaidimus „Išgelbėk draugą“, „Surask draugo namelį“. Po aktyvios veiklos vyko ir dalyvių apdovanojimas pačių ugdytinių sukurtais medaliais. Vaikai patyrė daug gerų emocijų, mokėsi įsitraukti į aktyvią veiklą, ugdėsi poreikį sportuoti

♦ Kovo 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS organizavo įstaigoje sveikatingumo dieną „Pasaulinė sveikatos diena“, kuri yra minima balandžio 7 d..  Daugelis mūsų ne tik yra girdėję posakį „sveikata – brangiausias turtas“, bet ir įsitikinę jo teisingumu. Kai prispausti ligos ar šiaip užklupus kokiam nelemtam negalavimui atsiduriame poliklinikoje ar ligoninės palatoje, prisimename šią senolių išmintį ir dar kartą įsitikiname, kad sveikata iš tiesų yra brangesnė už bet kokius turtus ar pinigus. Savo sveikatai skiriame nemažai dėmesio. Todėl nuo mažų dienų su mažaisiais ugdytiniais kalbame apie sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, aiškiname sveikos mitybos piramidės svarbą mūsų gyvenimui, įpročiams

♦ Kovo 27 d. 10.00 val. organizuotas renginys „Gandrų diena“ (dalyvavo „Varpelių“, „Kiškučių“, „Žvaigždučių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytiniai). Organizatorės grupių mokytojos. Apytikriai šią dieną į Lietuvą parskrenda gandrai. Gandras tarsi išvaiko paskutinius žiemos ledus. Tikėta, kad pirmą kartą pamatytas gandras gali daug nulemti visiems metams. Jei pirmą kartą pamatai gandrą skrendantį – viskas puikiai ir sparčiai seksis. Jei pirmą kartą pamatai gandrą tupintį – viskas šiemet eisis iš lėto. Šia diena prasideda šiltasis metų pusmetis. Senoliai sako, kad šią dieną meškos ritasi iš guolio. Be to, kažkada Gandrinės buvo laikomos prosenoviškais Naujaisiais metais. Tad neveltui šią dieną svarbūs spėjimai ir tikima, kad kokios pirmos naujų metų dienos, tokie ir visi metai. Renginio metu mokytojos ir ugdytiniai pasipuošė gražiais varlyčių ir gandrų kostiumais, klausėsi mokytojų pasakojimų apie gandrus (juodąjį ir baltąjį), sužinojo kaip ir kur gandrai įsikuria savo lizdus, deklamavo eiles apie gandrus, žaidė lietuvių liaudies judrius žaidimus, dalyvavo linksmose pūtimo varžytuvėse bei įstaigos teritorijoje pakabino ugdytinių tėvelių pagamintus inkilus, kad sugrįžę paukšteliai iš šiltųjų kraštų turėtų savo namus. O „Kiškučių“ ir „Varpelių“ grupių mokytojos organizavo ugdytinių darbelių ir piešinių parodą skirtą Gandrų dienai paminėti „Gandro diena darželyje“ 

♦ Kovo 23 d.10.00 val. (muzikos salėje) vyko Klaipėdos mažojo jaunimo teatro teatralizuotas edukacinis koncertas „Linksmasis kaminkrėtys – orkestras ant stogo“ . Tai interaktyvus kūrinys skatinantis pažinti save ir aplinką, ugdantis fantaziją, padedantis vaikams nugalėti baimę ir linksmai pasižiūrėti į savo susikurtus baubus, kurie yra didžiausi bailiai pasaulyje, pabuvoti paslaptingame mėnulyje, išgirsti paslaptingą lietaus simfoniją orkestre ant stogo ir kitus stebuklus

♦ Kovo 20 d. 10.00 val. meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos organizavo aplinkosaugos renginį „Žemės diena“, skirtą vaikų ekologinės sampratos ugdymui (dalyvavo „Žiedelių“ ir „Drugelių“ grupės). Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Pagrindinis renginio tikslas - plėsti žinias apie Žemę, gamtos saugojimą, pagarbą jai. Vaikai stebėjo lėlių spektaklį „Sakmė apie Žemę“, dalyvavo diskusijose apie užterštumą, kodėl reikia saugoti gamtą ir švarią aplinką, kaip reikia rūšiuoti šiukšles ir kodėl tai reikia daryti, atliko bendrą kūrybinį darbą - papuošė Žėmės rutulį, pakabino inkilėlių įstaigos teritorijoje.  Pasaulinė Žemės diena – mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi

♦ Kovo 10 d. įstaigoje vyko Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo renginys, kurį į salę susirinko paminėti vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai. Šventinio renginio metu buvo skiriami gražiausi žodžiai gimtinei, vaikų lūpose vėl skambėjo brangiausias žodis Lietuva. Šokome šokį „Laikrodukas“, kalbėjomės apie vėliavą, herbą, giedojome himną ir darželio „Liepaitė“ himną, parašėme gražius palinkėjimus Lietuvai

♦ Kovo 9 d. 10.00 val. „Ežiukų“ grupės mokytojos organizavo ugdytinių edukacinę išvyką pas kaimynus „Meškiukų“ grupės ugdytinius „Duok ranką, mielas drauge“. Susiėję visi kartu mažieji šildė vieni kitus gražiais žodžiais, apkabinimais, dalinosi savo žaislais, mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, o kartu tyrinėjo kitas edukacines erdves

♦ Kovo 1-13 d. Edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių piešinių ir kūrybinių darbų parodą „Čia mano – Lietuva“, skirtą Kovo 11-ajai paminėti. Pagrindinis parodos organizavimo tikslas - skatinti vaikų pilietiškumą, puoselėti patriotinius jausmus, skiepyti tautines vertybes bei pasididžiavimą savo Tėvyne. Ugdytiniai piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo Lietuvos simbolika, reiškė savo kūrybiškumą, meninę raišką, perteikdami savo jausmus išklausius mokytojų ar tėvelių pasakojimus, apie ilgą ir sunkų nueitą kelią išsikovojant nepriklausomybę, pasididžiavimą būdami lietuviais su savo vertybėmis ir nuostatomis

♦ Kovo 1 d. organizuota ugdytinių kūrybinė paroda „Skrybėlių diena“, skirta ugdytinių kūrybinės raiškos ir estetinio suvokimo ugdymui. Organizatorės – meninio ugdymo mokytoja ir „Varpelių“ grupės mokytoja sukvietė visų grupių ugdytinius į kūrybines dirbtuves pasigaminti kepuraites, jas dekoruoti įvairiomis technikomis, nes kiekvieno vaiko kepuraitė tapo bilietu aplankant surengtą tėvelių suneštų įvairių, senų ir naujų, skirtingų stilių ir faktūrų skrybėlių, net ir šalmų, parodą, kuri buvo eksponuojama muzikos salėje bei filmuko „Troliai Mumiai. Stebuklinga skrybėlė“ peržiūrą. Vaikai jomis grožėjosi visą dieną, o vakare parodą aplankė ir ugdytinių tėveliai. Visi parodos lankytojai slaptu balsavimu rinko įspūdingiausią skrybėlę, o ją pristačiusi grupė buvo apdovanota Įspūdingiausios skrybėlės savininkų pažymėjimu. Tai puikus vaikų, tėvų ir mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo renginys, puoselėjantis bendruomeniškumo jausmą

VASARIS

♦ Vasario 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė organizavo sveikatingumo dieną „Asmens higiena“, kurios metu suteikė elementarių žinių pagrindus vaikams apie asmens higieną ir skatino puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius. Išklausę paskojimo apie higienos svarbą ugdytiniai įsitraukė į aktyvią veiklą, turėjo įveikti jiems parengtą kliūčių ruožą. Kad įtvirtintų įgytas žinias, sporto salėje vaikai turėjo rasti paslėptas asmens higienos priemones, o suradę įvardinti kam jos reikalingos, ką su jomis reikia daryti

♦ Vasario 22 d. neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė organizavo Sveikos gyvensenos stiprinimo viktoriną „Aktyviai judu - sveikas esu“, bendradarbiaujant su socialinių partnerių l.-d. „Žuvėdra“  „Delfinukų“ grupės ugdytiniais. Pagrindinis tikslas skatinti vaikus bendradarbiauti, stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, aktyvinti vaikų judėjimą. susitikimas prasidėjo nuo pasisveikinimo, apšilimo ir šuoliukų šokio. Vėliau vyko viktorina „Ar moki saugiai elgtis?“, po jos sekė aktyvi veikla - žaidimas „Blazepod“. Vaikai išbandė savo jėgas, greitį ir vikrumą atlikdami užduotis su įvairiomis kliūtimis ir užduotimis, sirgo už savo komandos narius. Po smagaios fizinės veiklos „Kiškučių“ grupės ugdytiniai padėkojo savo svečiams ir atsisveikindami padovanojo pačių pagamintus medalius

♦ Vasario 22 d.  „Ežiukų“ grupės mokytojos organizavo ugdytinių edukacinę-pažintinę išvyką po įstaigos edukacines erdves - virtuvę „Kas ten vyksta virtuvėje“.  Ugdytiniai buvo labai smalsūs, susidomėję stebėjo virtuvės patalpą, įrenginius, domėjosi ką kiekvienas įrenginys atlieka, kaip gaminamas maistas.Virėjos papasakojo ir parodė ką kokiuose puoduose ar keptuvėse gamina, akcentavo, kad gamina šviežią ir sveiką maistą, taip pat vyko diskusija ką labiausiai vaikai mėgsta valgyti, kas jiems darželyje yra skaniausia. Ši išvyka paliko vaikams didelį įspūdį, pagilino žinias apie profesijas, apie sveiką maistą ir jo gamybą  

♦ Vasario 21 d. meninio ugdymo mokytoja 10.30 val. pakvietė visus į Užgavėnių šventę „Žiema, žiema, štiš!“. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja, „Boružėlių“, „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių mokytojos. Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova. Šventės metu ugdytiniai pasipuošė savo pačių pasigamintomis kaukėmis, kėlė triukšmą ir varė žiemą lauk, taip pažadino Mešką, kuri pabudo pikta, neišsimiegojusi, vis klausinėjo kas čia vyksta. Čigonė vaikams patarė kaip išspręsti Kanapinio ir Lašininio konfliktą, todėl vyko užduočių atlikimo varžybos, kurias laimėjo Kanapinis su vaikų pagalba, o Lašininis supykęs, grūmodamas pirštu ir pažadėjęs kitais metais sugrįžti su dar šaltesne žiema išėjo. Kanapinis švęsdamas pergalę pakvietė vaikus linksmintis, šokti šokius ir dainuoti dainas

♦ Vasario 20 d. 9.30 val. „Varpelių“ grupės mokytojos pakvietė ugdytinių mamą organizuoti ugdytiniams edukacinę valandėlę „Mamos blynai“. Ugdytiniai buvo supažindinti su Užgavėnių tradicijomis, papročiais, šių švenčių tradiciniu patiekalu - blynais, kurie simbolizuoja vis ryškiau šviečiančią ir labiau šildančią saulę. Prieš blynų kepimą, vaikams parodyti visi produktai iš ko blynai gaminami, vėliau vaikai buvo įtraukti į procesą, padėjo išmaišyti tešlą. Kol blynai kepė, vaikai sudainavo išmoktą dainelę „Blynai“. Paskanavę gardžių mamos iškeptų blynų visi sušoko šokį „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Tai puikus tėvų, ugdytinių ir mokytojų bendradarbiavimo pavyzdys, suburiantis visus bendrai veiklai, teikiantis visiems tik geras emocijas

♦ Vasario 15 d. 10.30 val. meninio ugdymo ir „Žiedelių“ grupės mokytojos organizavo Vasario 16-osios minėjimo renginį „Lietuva, brangi šalele“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Renginio metu puoselėjami patriotiniai jausmai per meninę saviraišką, pasakojant ir rodant vaizinę medžiagą vaikams apie valstybės simbolius, tautinius rūbus, apie lietuviškąjį auksą - gintarą. Surengta gintaro ir jo dirbinių parodėlė, kur vaikai iš arčiau galėjo susipažinti su natūraliu neapdirbtu gintaru bei iš jo pagamintais papuošalais: apyrankėmis, karoliais, sagėmis ir kt. Vaizdo medžiagą stebėdami susipažino kaip gintaras randamas, traukiamas iš baltijos jūros. Skambėjo vaikų atliekama daina „Aš gimtinę myliu“, Lietuvos ir darželio himnai, buvo šokamas šokis „Bijūnas“, spėjamos mįslės. Šventė suteikė vaikams geras emocijas  ir žinias

♦ Vasario 2-10 d. „Drugelių“ grupės ugdytinių tėvų iniciatyva organizuota ugdytiniams gamtos pažinimo edukacija „Užsiaugink drugelį“. Grupės mokytojos siekė ugdytiniams vaizdingais pavyzdžiais parodyti drugelių išsiritimo iš kokonų procesą, supažindinti su drugelių vystymosi ir gyvenimo ciklu. Tėvų pagalba grupėje buvo įsigyti trys kokonai, iš kurių išsirito nuostabūs drugeliai. Ugdytiniai galėjo stebėti išsiritimo, sparnelių džiovinimo bei maitinimosi išleidus ilgą straubliuką procesą. Labiausiai patikusį drugelį vaikai nupiešė. Ši edukacija suteikė vaikams daug gerų emocijų, ugdė rūpinimąsi vabzdžiais, atsakomybę ir meilę gamtai

♦  Vasario 8 d. lopšelio „Meškiukų“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka po įstaigos teritorijos edukacines  erdves  „Pasižvalgykime po metodinį kabinetą“. Organizatorės grupės mokytojos skatino vaikus pažinti kultūrinę aplinką bei susipažinti su tautinio tapatumo simboliais (tautinė apranga, vėliavėlės, tautinės juostos ir kt.). Taip pat susidomėję apžiūrėjo kraštotyros eksponatus: medines klumpes, kankles, senovinę skalbimo lentą - rumbę, siūlų šaudyklę, senovinį lygintuvą ir kt.). Edukacinės valandėlės metu vaikai ugdė gebėjimus aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, savivokos ir sakytinės kalbos ugdymo(si) srityse 

♦  Vasario 8 d. 17.00 val. vyks Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojų ir įstaigos priešmokyklinių grupių tėvų susitikimas (muzikos salėje). Atsakingos grupių mokytojos. Atvykusio mokytojos ugdytinių tėvams pristatė savo mokyklą, įstaigoje vykdomas veiklas, būrelius, pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis. Priminė, kad visą vaikystės laikotarpį vyksta pasirengimas mokyklai, per tą laikotarpį vaikas stebėjo pasaulį, tyrinėjo, kaupė informaciją, o į pirmą klasę jau ateis su nemenku įvairių žinių, gebėjimų ir įgūdžių bagažu. Todėl tėveliams per vasarą reikėtų nepamiršti ugdyti savo vaiką, kad atėjus rugsėjui jis būtų neprimiršęs elementarių įgūdžių: galima paskatinti kasdien atlikti vieną kitą užduotį, reikalaujančią dėmesio išlaikymo, planavimo, orientacijos laike, pieštuko valdymo ir pan. Bet kad vaikui nebūtų nuobodu vasarą mokytis, įgūdžių lavinimą reikėtų perkelti į kasdienę veiklą. Tėveliai turėtų sukurti galimybes tiesiogiai pažinti pasaulį, eksperimentuoti, sulaukti kuo daugiau atsakymų į klausimus

♦ Vasario 7 d. 11.00 val. neformaliojo ugdymo ir „Drugelių“ grupės mokytojos organizavo sportinę pramogą „Žiemos sporto šventė“, kurios pagrindinis tikslas skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore. Personažai Senis Besmegenis ir Zuikis, skambant labai linksmai muzikai pakvietė visus vaikus kartu pašokti „Besmegenio šokį“, įveikti kliūčių ruožus, kurie buvo aplink visą darželį o sugrįžę po užduočių įvykdymo, grįžo paskutiniam šokiui su Zuikiu. Vaikai patyrė begalę gerų emocijų, įsitraukė į aktyvią veiklą, išbandė savo ištvermę ir vikrumą, plačios šypsenos veiduose  spindėjo visą šventės laiką

SAUSIS

♦ Sausio 16 -27 d. „Kiškučių“ grupės mokytoja ugdytiniams surengė išvykas į įstaigos skirtingų profesijų darbuotojų darbo vietas, kur susipažino su virėjo, VSS, logopedo, valytojo, sandėlininkės – skalbėjos, fizinio ugdymo ir meninio ugdymo mokytojų profesijomis. Šios išvykos tikslas buvo susipažinti su profesijomis, kurios yra artimiausioje aplinkoje, darželyje. Nors daugelį darbuotojų vaikai mato dažnai, tačiau įvardinti jų profesijų nemoka, todėl susitikę su įvairiais įstaigos darbuotojais uždavėme jiems klausimų apie jų profesijas, vaikai klausinėjo apie jų darbą, ar jiems ne per sunku, ar nepavargsta. Po išvykos, vaikai sukūrė padėkos laiškus ir asmeniškai nuo savęs dėkojo už jų sunkų darbą

♦ Sausio 19 d. 9.15 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių tėvai organizavo edukacinę-pažintinę valandėlę „Profesijos“. Atsakingos grupės mokytojos. Ugdytiniams labai smagu matyti savo mamas ar tėčius mokytojų vaidmenyje, todėl ir šį kartą ugdytinės mama pasakojo apie savo - šokių ir teatro mokytojos profesiją, mokė vaikus įvairių šokio judesių, vedė mini pantomimos judesių pratimus. Tai suteikė vaikams daug gerų emocijų bei žinių apie  profesijas

♦ Sausio 18 d. 10.00 val. „Nykštukų“ grupės ugdytiniams grupės mokytojos organizavo  edukacinę pažintinę išvyką į „Kačiukų“ grupę „Būkim draugai“. Patys mažiausieji ugdytiniai susipažino su draugų grupe, jų žaislais, erdvėmis ir mokytojomis. Kartu mokėsi žaisti, dalintis žaislais, žaisti žaidimus „Graži mūsų šeimynėlė“, „Muilo burbulai“, kirpo popierines širdeles ir visi kartu kūrė draugystės medį, pasakojo vieni kitiems savas istorijas, vaišinosi skaniais obuoliukais

♦ Sausio 13 d. buvo organizuojamas Sausio 13-osios paminėjimo renginys. Organizatorės „Kiškučių“ grupės mokytojos.  Taip pat sudalyvauta  respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 8.00-8.10 val. uždegtos įstaigoje žvakelės, išjungiant visas šviesas, taip pagerbti Vilniuje 1991 metais prie televizijos bokšto gyvybes paaukoję laisvės gynėjai. 10 val. muzikos salėje ugdytiniai stebėjo filmuotus vaizdo įrašus apie tos dienos įvykius, klausėsi dainos „Kur bėga Šešupė“, deklamavo eilėraštį „Mes Nemuno šalies vaikai“, klausėsi priežodžių, patarlių apie meilę gimtajam kraštui, iš uždegtų žvakučių sudėjo vieną žodį - LAISVĖ, giedojo Lietuvos himną, o išėję į vidinį kiemelį jį papuošė pačių padarytais neužmirštuolių žiedais

♦ Sausio 2-16 d. buvo organizuota ugdytinių piešinių-kūrybinių darbų paroda „Atmintis – žvakelių šviesoje“. Sausio 9 d. - 13 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir tėvai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Laisvės skrydis“. Organizatorės grupių mokytojos. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikus patirti kūrybos džiaugsmą meninėje veikloje, naudojant įvairias kūrybos priemones, sudarant sąlygas atsiskleisti vaikų saviraiškai, vaizduotei bei fantazijai. Darbuose atsispindėjo Sausio 13-osios dienos įvykiai, kovojant už Lietuvos nepriklausomybę, žmonių pasiaukojimą ginant mūsų visų laisvę 

♦ Sausio 6 d. 10.30 val. įstaigoje vyko šventinė pramoga „Trys karaliai“. Organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja ir „Nykštukų“, „Varpelių“ ir neformaliojo ugdymo mokytojos. Renginio metu pas vaikus į įstaigą atvyko trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, pasveikino visus vaikus, palinkėjo daug gražių linkėjimų, o vaikai karaliams paruošė dovanų - dainelių, eilėraščių. Karaliai priminė, kad su jų išėjimu baigiasi kalėdinis laikotarpis ir laikas nupuošti gražiąją žaliaskarę eglutę. Su vaikų pagalba buvo nupuoštos eglutės ir atsisveikinta iki kitų metų, palinkėta, kad kiti metai būtų visiems dosnūs ir geri, kad visi būtų sveiki ir laimingi

2022

GRUODIS

♦ Gruodžio 28 d. 16.00 val. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui pakvietė Tėvų tarybos atstovus į susirinkimą (muzikos salėje), kurio metu buvo pristatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022 m. metinės veiklos ataskaita ir 2022 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaita, aptarta, kaip aktyvinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, kaip gerinti ugdymo kokybę ir saugoti bei stiprinti ugdytinių sveikatą 

♦ Gruodžio 16-22 d.  įstaigoje vyko pačių gražiausių ir vaikų mėgiamų švenčių šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ visų įstaigos grupių ugdytiniams. Kiekvienos grupės ugdytiniai paruošė programą, kurią stebėjo tėveliai ir atvykę svarbiausi ir ilgai laukti svečiai - Kalėdų senelis, Snieguolė bei didžiulė Baltoji meškutė. Visi linksmai leido laiką, šoko, dainavo, deklamavo, stebėjo įvairius atliekamus eksperimentus ir triukus. Kalėdų Senelis dalino dovanas, nes visi vaikučiai buvo geri. Dėkojame visai bendruomenei už puikų pasiruošimą šventėms

♦ Gruodžio 1-16 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių piešinių-kūrybinių darbelių  parodą „Brenda per pusnis žiema...“. Ugdytiniai kurdami abstrakčius ar tikroviškus žiemos vaizdus, naudojo įvairias atlikimo technikas, reiškė savo mintis, fantazijas, išradingumą, pasitelk vaizduotę atvaizdvo žiemą pagal kiekvieno supratimą, kiekvieno įsivaizdavimą, kiekvieno įpatingą žiemą, nes šiuo metų laiku sulaukiame gražių švenčių. Šiais darbeliais galėjo pasidžiaugti ir kiti vaikai bei jų tėveliai

♦ Gruodžio 6 - 7 d.  vyko „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas „Kalėdų belaukiant“ bei „Nykštukų“  ir  „Varpelių“ grupių tėvų susirinkimai, kurių metu mokytojos aptarė su tėvais vaikų pasiekimus, pasidžiaugė mažųjų pažanga, atkreipė tėvų dėmesį į pagrindines tobulintinas sritis, pakvietė tėvus aktyviau prisidėti prie vaikų ugdymo, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant geresnių vaikų ugdymosi pasiekimų bei pažangos. „Varpelių“ grupės mokytojos supažindino tėvus su jų grupėje taikoma „Kimochi“ programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas, skirta pozityvaus elgesio skatinimui, vaiko charakterio ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti

♦ Gruodžio 2 d. 16.30 val. vyko „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) ir 16.30 val. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos tėvams teikė informacijos apie žaidimų naudą, kaip žaidimais paremtas mokymasis padeda vystytis vaiko gebėjimams, skatina kūrybiškumą ir vaizduotę, ugdo loginį mąstymą ir skaičiavimą, lavina savireguliaciją ir emocijų kontrolę, skatina fizinį aktyvumą ir ugdo problemų sprendimo sritį. Aptarė, kaip padėti vaikams žaisti, kad reikia padėti, o ne trukdyti vaikams užsiimti norima veikla ir pan. Kartu su tėvais aptarė ir einamuosius grupių klausimus

♦ Gruodžio 1 d. 17.00 val. „Ežiukų“ grupės mokytojos organizavo tėvų susirinkimą tema „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (sporto salėje). Tėveliai aktyviai dalyvavo, aptarė grupės mikroklimatą, vaikų gerą savijautą grupėje, akcentavo, kad tėvai ir namuose stengtųsi laikytis miego rėžimo, kaip ir įstaigoje, labiau skatintų vaikus b2Kimochiūti savarankiškais, patiems atlikti darbus: valgyti, apsirengti, nusirengti ir kt. 

♦ Gruodžio 1 d. 17.20 val. „Žvaigždučių“ grupės mokytojos organizavo tėvų susirinkimą (muzikos salėje), kur pristatė tėvams pranešimą „Ugdymo programos gairės 2022-2023 m. m.“. Pateikė daug informacijos apie projektinį metodą, pristatė vykdomą tarptautinę emocijų ir elgesio problemų prevencijos programą „Zipio draugai“, supažindino su rengiamu projektu „Žaidimų karalystėje“ ir pakvietė būti aktyviais dalyviais. Taip pat aptarė grupės tradicijas, tvarką, elgesio taisykles, dienos ritmą ir kt. klausimus

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 30 d. 17.00 val. „Drugelių“ grupės mokytojos pakvietė tėvelius dalyvauti tėvų susirinkime, kuriame mokytojos pakvietė stebėti atviros veiklos įrašą, susipažinti su vaikų veikla, jų aktyvumu, motyvacija, bendravimu tarpusavyje, jų kūrybiškumu ir pasiekimais. Tėvai galėjo stebėti, kokie yra grupėje susitarimai, kaip bendrauja ar teikia pagalbą vieni kitiems, kokios yra ugdymo priemonės ir metodai naudojami veiklose. Po peržiūros vyko aptarimas

♦ Lapkričio 29 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė organizavo įstaigoje sveikatingumo dieną „Emocijos per judesį“ . Pagrindinis tikslas - padėti ugdytiniams atpažinti, suvokti, įvardyti ir įvaldyti savo emocijas. Vyko tarp ugdytinių diskusijos temomis: kokias pažįsti emocijas? kaip reaguoti į savo emocijas? Atliko užduotis - kokia tai emocija? Vaikai aktyviai įsitraukė į veiklą, diskusijas, mokėsi atpažinti emocijas, mokėsi bendraujant ir bendradarbiaujant atpažinti draugų emocijas, jas įvardinti

♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. muzikos salėje „Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir grupės bei meninio ugdymo mokytojos Advento pradžią paminėjo renginiu „Žvakių šviesoje“. Ugdytiniai susipažino su Advento tradicijomis, vilkėjo puošnius tautinius rūbus, pasakojo draugams, kurie stebėjo jų pasirodymą, kodėl uždegamos 4 žvakutės, kokia laukimo diždžiųjų švenčių prasmė, užminė daug mįslių, sekė pasakas be galo, šoko ratelius, dainavo, vaidino. Ugdytiniai tęsė mūsų tėvų ir senelių svarbių švenčių tradiciją ir paparočius

♦ Lapkričio 25 d. 16.30 val. grupės mokytojos organizavo „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimą. Tėveliai aktyviai dalyvavo, kartu su grupės mokytojomis aptarė svarbius einamuosius klausimus, mokytojos pateikė tėvams informacijos apie 4-5 m. amžiaus vaikų būdingiausias savybes, esminius gebėjimus bei ugdomosios veiklos ypatumus. Atkreipė dėmesį, kad tėvai aktyviai dalyvautų formuojant vaiko savarankiškumą, kad pagrindinės veiklos forma yra žaidimai, todėl svarbu turtinti žaidimo siužetus, turinį, mokyti lyginti ir pan. Skatino tėvus bendradarbiauti, bendrauti aktyviau mūsų darželis platformoje

♦ Lapkričio 25 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su tėvais surengė piešinių parodą „Padovanok draugui šypseną“. Organizatorės grupės mokytojos skatino tėvus aktyvesniam bendradarbiavimui, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių. Renginio metu ugdomos vaikų socialinių įgūdžių kompetencijos, meniniai gebėjimai, kūrybiškumas, saviraiška, vaizduotė. Rengiant šią parodą, mokytojos siekė įtraukti į bendrą veiklą vaikus ir jų tėvus, akcentavo, kad draugystė prasideda nuo šypsenos, nuo pasakytų gražių žodžių, apsikabinimo. Ši paroda skirta paminėti tarptautinę Draugo dieną (lapkričio 27 d.) 

♦ Lapkričio 25 d. „Varpelių“ grupės mokytojos kartu su savo ugdytiniais organizavo Tolerancijos renginį, bendradarbiaujant su socialinių partnerių (RUC) ugdytiniais. Renginys skirtas tarptautinės Tolerancijos dienos - lapkričio 16-osios paminėjimui, o šių metų tolerancijos simbolis - Tolerancijos namas, kurį ugdytiniai kūrė naudodami įvairias medžiagas, priemones, techniką, o kurdami namus diskutavo apie draugiškus santykius su kaimynais, kokie yra žmonių tarpusavio santykiai, ar žmonių skirtingumas sukelia aplinkiniams pyktį. Kiekvienas turėjo galimybę išsakyti savo požiūrį, papasakoti įvairias situacijas iš gyvenimo, išklausius sekamų pasakų, išsakyti savo nuomonę apie bendrystę ir ją pagrįsti 

♦ Lapkričio 22 d. 17.00 val. grupės mokytojos organizavo „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimą, kuriame aptarė pirminio vaikų vertinimo bendras įžvalgas, informavo grupės pasiekimus visose ugdymosi srityse ir atkreipė dėmesį, kokioms kompetencijoms ugdyti bus skiriamas didesnis dėmesys. Taip pat aptarė einamuosius grupės klausimus, tarėsi dėl artėjančių renginių organizavimo, tėvų įsitraukimą į veiklas

♦ Lapkričio 24 d. 9.30 val. grupės mokytoja organizavo patiems mažiausiems „Nykštukų“ grupės ugdytiniams edukacinę pažintinę išvyką susipažinti su įstaigos edukacinėmis erdvėmis (VSS kabinetu). Jau per tris mėnesius ugdytiniai susipažino su savo grupės erdvėmis, todėl palaipsniui mokytoja stengiasi praplėsti jų pažinimo akiratį, supažindinti su kitomis įstaigos erdvėmis, todėl vaikai lankėsi VSS kabinete, apžiūrėjo tame kabinete esančias priemones, klausėsi darbuotojos pasakojimų apie dantukų priežiūrą ir jautėsi saugūs ir laimingi bendraudami, pažindami naujas erdves, priemones

♦ Lapkričio 18 d. 17.00 val. vyko „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Grupės mokytojos pakvietė tėvelius aptarti einamus klausimus, priimti įvairius grupės susitarimus, aptarti ugdymo kokybės gerinimo klausimus, atsižvelgdamos į vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus, akcentavo pagrindines ugdymo sritis, į kurias bus kreipiamas didesnis dėmesys ir tarėsi su tėvais dėl aktyvesnio bendradarbiavimo ugdant mažuosius

♦ Lapkričio 11 d. organizuota ugdytinių kūrybinių darbų  paroda „Šypsosi moliūgas“.  Organizatoriai - edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Įstaigos vidinis kiemelis pasipuošė įvairiausiais peronažais išskobtuotais iš moliūgų, o vakare, kai sutemo, tie personažai virto žibintais, kuriais grožėjosi visi įstaigos ugdytiniai ir jų tėveliai. Tai suteikė vaikams daug gerų emocijų, paslaptingumo, atskleidė jų kūrybiškumą. Šiemet, kaip niekada gausu vaikų darbelių, aišku jiems talkino patys geriausi mokytojai - tėveliai. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie parodos rengimo

SPALIS

♦ Spalio 24 d. 17.00 val. „Kiškučių“ grupės mokytojos sukvietė grupės ugdytinių tėvelius ir ugdytinius į sportinę pramogą „Sportuoti kartu gera“. Siekdamos aktyvinti bendradarbiavimą ir bendravimą su tėvais, mokytojos įtraukė tėvus į renginį, kur vaikai turėjo progos, kartu su savo tėvais būti komandoje ir rungtis įvairiose rungtyse, kas vaikams teikia džiaugsmo ir pasididžiavimo. Pagrindinis tikslas - skatinti dalyvių fizinį aktyvumą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius aktyviai sportuojant, judant, siekiant rezultato. Renginių metu vaikai išmoksta atkaklumo, sąžiningumo atliekant užduotis, tolerantiškumo bei pagarbos varžovams 

♦ Spalio 24 d. neformaliojo ugdymo mokytoja visų grupių ugdytinius pakvietė dalyvauti sveikatingumo dienoje „Saugus eismas“. Kiekvienos grupės mokytoja savo ugdytinius supažindino su saugaus eismo ir kelio ženklais, kartu diskutavo, kaip saugiai pereiti gatvę, ką reikia daryti, kad tave pastebėtų vairuotojai ir pan. Toliau jau veiksmas vyko lauko erdvėse, kur buvo sukurtos pėsčiųjų perėjos, prie jų stovėjo šviesoforai, todėl vaikai jau turėjo atlikti praktines užduotis. Tai vaikų saugumui užtikrinti skirtos pamokėlės, kurios įtvirtina vaikų žinias ir paskatina būti atsakingiems už save, už savo saugumą

♦ Spalio 24 d. buvo organizuota rudens gėrybių parodėlė „Daržovių kraitelė“ lauko edukacinėse erdvėse, dalyviai  „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai, tėvai ir mokytojos. Patys mažiausieji įstaigos ugdytiniai kartu su tėveliais kūrė įvairias rudenines kompozicijas, panaudodami gamtinę medžiagą bei reudens gėrybes (vaisius ar daržoves). Parodėlė teikė visiems daug džiaugsmo, gerų emocijų pamačius savo ir kitų vaikų sukurtus darbelius, toks bendro tikslo siekimas apjungia visos grupės bendruomenę, padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą, estetikos pajautimą, saviraišką

♦ Spalio 21 d. 10.30 val. buvo tęsiama rudens šventė „Margaspalvio rudenėlio dovanos. Moliūgo šventė“, meninio ugdymo mokytoja ir organizatoriai pakvietė dalyvauti „Boružėlių“, „Žvaigždučių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytinius smagioje rudeninėje šventėje. Muzikos salėje susirinko ugdytiniai pasipuošę vabaliukų ir įvairių daržovių kostiumais, personažai Meška, Rudenėlis ir Bitutės ugdytinius kvietė ir padainuoti, ir padeklamuoti eilėraščius apie rudenį, pašokti „Vabalų šokį“, uždavė įminti daug mįslių, įvardinti daržoves, esančias Rudenėlio krepšyje, o svarbiausia padėjo Meškai surasti jos pamestą batą. Toliau šventę tęsė visi susirinkę lauke, skambant linksmai muzikai, pasidaliję zonomis žaidė įvairius žaidimus: rideno obuolius nuo kalniuko, virė moliūgų sriubą, ragavo pačių šiltnamyje užaugintus melionus, kaštonais ir kreidelėmis puošė moliūgų trafaretus nupieštus ant grindinio, o patys mažiausieji tiesiog šoko ir linksmai laiką leido lauke, gryname ore

♦ Spalio 3 - 14 d. buvo organizuota ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Gelsta klevo lapas“. Ugdytiniai, tėvai ir mokytojos aktyviai prisidėti prie parodos rengimo, darbelius eksponavo laiptinių galerijose. Darbuose atsispindėjo rudens motyvai, spalvos, įvairi atlikimo technika, vaikų kūrybiškumas

♦ Spalio 18 d. 10.00 val. meninio ugdymo mokytoja ir organizatoriai pakvietė ugdytinius į rudens šventę „Margaspalvio rudenėlio dovanos“. Dalyviai: „Drugelių“, „Kiškučių, „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytiniai. Pagrindinis renginio tikslas - ugdyti vaikų elgesio kultūrą, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir kūrybingumui. Šventės metu ugdytiniai pasipuošė rudens akcentais (lapais, lašeliais), o visiems gerą nuotaiką palaikė Bitė ir Rudenėlis. Vaikai pademonstravo išmoktas dainas, eilėraščius, šokius ir žaidimus apie rudenį, turėjo atsakyti į begalę Rudenėlio klausimų, mokėsi įvardinti vaisius ir daržoves, net ir paragavus juos užrištomis akimis atpažinti. Visi patyrė daug gerų emocijų pabūdami visi kartu, parodydami vieni kitiems ką moka, bei renginio pabaigoje kiekviena grupė gavo dovanų - maišą rudens gėrybių, kurias ragavo sugrįžę į grupes

♦ Spalio 7 d. neformaliojo ugdymo mokytoja kartu su VSS organizavo įstaigoje akciją 9-tojo Solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“. Šioje socialinėje akcijoje ugdytiniai aktyviai dalyvavo, nubėgo solidarumo kilometrus ir surinko paramos lėšas (125 eurus), kuriuos skyrė pagalbai sunkiau gyvenantiems vaikams. Toks renginys moko vaikus atjautos, dėmesio vienas kitam ir supratingumo, suburia draugėn kurti šviesią, ramią ir sočią vaikystę visiems vaikams

 RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 30 d. 8.00-11.00 val. vyko sportinė akcija „Apibėk mokyklą“, į kurią neformaliojo ugdymo mokytoja pakvietė ugdytinius, tėvelius ir pedagogus aktyviai įsijungti ir fiziškai pajudėti apibėgant mūsų darželį. Šios akcijos metu skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įstaigos bendruomenės narių, ugdomas kasdienio aktyvumo fizinis poreikis. Apibėgę dalyviai apie įstaigą paliko savo parašus ir atminimo piešinius bendrame plakate 

♦ Rugsėjo 23 d. vyko „Žiedelių“ grupės ugdytiniams edukacinė valandėlė „Profesijos“, kurią organizavo ugdytinių tėvai. Vaikai susipažino su gydytojų ir karių profesijomis, buvo demonstruojami gydytojo lagaminėlio ir kariškių kuprinės turinys, kilo daug klausimų vaikams, į kuriuos turėjo tėveliai atsakyti, mokėsi pirmosios pagalbos suteikimo pradmenų. Visiems vaikams labai patiko renginys, skatino vaikų smalsumą, susidomėjimą profesijomis, sužinojo kokias savybias reikia ugdytis norint pasirinkti šias profesijas

♦ Rugsėjo 7-16 d.  mokytojai organizavo savo grupių tėvams  tėvų susirinkimus, kurie vyko: 7 d. - 16.15 val. „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 7 d. - 17.00 val. priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 9 d. - 17.00 val. „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 9 d. - 16.30 val. lopšelio „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 12 d. - 17.00 val. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 13 d. - 16.30 val. „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 13 d. - 16.30 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 14 d. - 16.30 val. „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 14 d. - 17.00 val. „Žvaigždučių“ gr. tėvų susirinkimas (muzikos salėje); 16 d. - 16.15 val. „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje); 16 d. - 17.00 val. „Varpelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Grupių pedagogai supažindino tėvus su grupių vidaus taisyklėmis, aptarė įvykusius pasikeitimus (mokėjimas už maitinimo paslaugas), vaikų aprūpinimo mokymo priemonėmis klausimus, aptarė tėvų ir mokytojų aktyvesnio bendradarbiavimo, komunikavimo klausimus (E-dienynas, įstaigos internetinė svetainė) ir kt. Įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė dalyvavo kiekvienos grupės tėvų susirinkime ir supažindino su saugios aplinkos sukūrimu, įvykusius pokyčius ir įstaigos aprūpinimu, atsinaujinimu, naujų erdvių sukūrimu ir numatytais tikslais, uždaviniais

♦ Rugsėjo 5-9 d. visi bendruomenės nariai buvo pakviesti dalyvauti kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų parodoje „Linkėjimai mano darželiui“, skirtoje įstaigos 54-am gimtadieniui paminėti. Kiekvienos grupės vaikai, jų tėveliai įsitraukė į bendrą kūrybinį procesą, kūrė, gamino sveikinimo atvirukus savo mylimam darželiui, juos pagaminę eksponavo įstaigos kiemo teritorijoje, kad galėtų visi bendruomenės nariai pasidžiaugti vieni kitų darbais. Buvo sudaryta komisija, kuri vertino darbelius ir skyrė nominacijas: kūrybiškiausias, meniškiausias, ekologiškiausias, originaliausias, kruopščiausias, spalvingiausias, švelniausias, šventiškiausias ir kt.. Rugsėjo 9 d. 10.45 val. vyko Darželio gimtadienio paminėjimo šventė, kurioje šiltus sveikinimo žodžius ir palinkėjimus tarė įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė bei apdovanojo visus nugalėtojus raštais ir dovanomis

 ♦ Rugsėjo 1 d. 10.30 val. (įstaigos vidiniame kiemelyje) vyko šventinis renginys „Rudenėli, labas“, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja, „Ežiukų“ ir „Varpelių“ grupių mokytojos. Organizatorės pasveikino visus susirinkusius vaikus ir jų tėvelius su naujų mokslo metų pradžia, nuskambėjo darželio himnas, šiltus sveikinimo žodžius vaikams tarė įstaigos direktorė, ragino būti žingeidiems, aktyviems, kūrybingiems, patirti gerų emocijų, susirasti tikrų gerų draugų. Personažas „Rudenėlis“ visus vaikus įtraukė į smagų šokį,  kuris sujungė visų grupių vaikučius į bendrą ratelį. Visi linksmai nusiteikę fotografavosi prie įstaigos sienelės su logotipais, dalinosi vasaros įspūdžiais, susipažino su naujais grupės draugais

 

 

досуг
Skaityti 1273 kartai Atnaujinta 23 rugsėjo 06, Trečiadienis 21:51