Today: 22.Sep.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigybė Grupė, kurioje pedagogas dirba
1 Andželika Petkevičienė Aukštasis 1-oji vadybinė Direktorė
2 Dalia Kasteckienė Aukštasis 1-oji vadybinė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Laimutė Kalendrienė Spec. vidurinis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Nykštukų“ (2–3 m.)
4 Rosita Vaičiūnienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Saulučių“ (4–5 m.)
5 Renata Jarovaitienė
Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Varpelių“ (4–5 m.), „Žiedelių“ (3–4 m.)
6 Reda Jokubauskienė
Aukštasis
Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 Vaiko priežiūros atostogose
7 Loreta Stasytytė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Meškiukų“ (2–3 m.)
8 Kristina Antanavičienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Drugelių“ (5–6 m.), „Kačiukų“ (2–3 m.)
9 Vida Kisminienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kačiukų“ (2–3 m.)
10 Žana Tarozienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Žiedelių“ (3–4 m.)
11 Birutė Valauskienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Varpelių“ (4–5 m.)
12 Brigita Povilavičienė
Aukštasis Mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  „Kiškučių“ (6–7 m.) 
13 Ingrida Gailienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Boružėlių“ (4–5 m.)
14 Laima Kargajevienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Žvaigždučių“ (6–7 m.)
15 Rita Čichunovienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo mokytoja Sporto salė
16 Lina Ablonskienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Ežiukų“ (1,5–3 m.)
17 Natalija Sviridova Aukštasis Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Ežiukų“ (1,5–3 m.)
18 Jolanta Jucienė Aukštasis Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  „Kiškučių“ (6–7 m.),  „Žvaigždučių“ (6–7 m.)
19 Loreta Bentienė Aukštasis Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Drugelių“ (5–6 m.)
20 Reda Dubikaltytė
Aukštasis Mokytoja Meninio ugdymo mokytoja Muzikos salė
21 Vilma Kavaliauskienė Aukštasis Vyresnioji logopedė  Logopedė Logopedinis kabinetas
22 Danguolė Laukienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Meškiukų“ (2–3 m.), „Nykštukų“ (2–3 m.)
23 Simona Jurgaitė Aukštasis Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Boružėlių“ (5–6 m.),„Saulučių“ (4–5 m.)

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1 Laura Mackevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2 Diana Jonkienė Specialistė
3 Vaida Sinkevičienė Raštinės administratorė
4 Vida Zaniauskienė Auklėtojo padėjėja
5 Saulė Jokšienė Auklėtojo padėjėja
6 Regina Jakeliūnienė Auklėtojo padėjėja
7 Aurelija Labuckienė Auklėtojo padėjėja
8 Bronislava Juzinienė Auklėtojo padėjėja
9 Liudmila Stepanova
Auklėtojo padėjėja
10 Asta Mačiulienė Auklėtojo padėjėja
11 Edita Buivydienė Auklėtojo padėjėja
12 Elena Bertulienė Auklėtojo padėjėja
13 Indrė Galinaitytė
Auklėtojo padėjėja
14 Akvilė Dorogavceva
Auklėtojo padėjėja
15 Larisa Pylskaja
Auklėtojo padėjėja
16 Jovita Bertašienė Auklėtojo padėjėja
17 Živilė Reikaitė
Virėja
18 Diana Tkačienė
Virėja
19 Viktorija Pūževičienė
Virėja
20 Ligita Rakauskaitė Virėja
21 Juozas Razgaitis Pastatų ir sistemos einamojo remonto darbininkas
22 Romualdas Narbutas
Kiemsargis
23 Rita Kislinkienė Sandėlininkė, skalbinių prižiūrėtoja
24 Virginija Kontrimienė Darbininkė, auklėtojo padėjėja
25 Mindaugas Anglickas Darbininkas informacinių technologijų priežiūrai
26 Nijolė Siutalienė Sandėlininkė
27 Irena Jankauskienė
Valytoja

 

 

кулинарные рецепты