Today: 19.Oct.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigybė Grupė, kurioje pedagogas dirba
1 Andželika Petkevičienė Aukštasis 1-oji vadybinė Direktorė
2 Dalia Kasteckienė Aukštasis 1-oji vadybinė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Laimutė Kalendrienė Spec. vidurinis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Nykštukų" (1-3 m.)
4 Rosita Vaičiūnienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Nykštukų" (1-3 m.), "Boružėlių" (4-5 m.)
5 Renata Jarovaitienė
Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Varpelių" (3-4 m.), "Žiedelių" (5-6 m.)
6 Reda Jokubauskienė
Aukštasis
Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
"Kiškučių" (5-6 m.),  
7 Loreta Stasytytė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Meškiukų" (1-3 m.)
8 Kristina Antanavičienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Drugelių" (4-5 m.), "Kačiukų" (1-3 m.)
9 Vida Kisminienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Kačiukų" (1-3 m.)
10 Zana Tarozienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Žiedelių" (5-6 m.)
11 Gražina Lauruševičienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Meškiukų" (1-3 m.), "Saulučių" (3-4 m.)
12 Birutė Valauskienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Varpelių" (3-4 m.)
13 Brigita Povilavičienė
Aukštasis Mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja "Žvaigždučių" (6-7 m.)
14 Ingrida Gailienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Boružėlių" (4-5 m.)
15 Laima Kargajevienė Aukštasis Mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja "Žvaigždučių" (6-7 m.)
16 Rita Čichunovienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo mokytoja Sporto salė
17 Vilija Juškienė Spec. vidurinis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Saulučių" (3-4 m.)
18 Lina Ablonskienė Aukštasis Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Ežiukų" (1-3 m.)
19 Jolanta Jucienė Aukštasis Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Ežiukų" (1-3 m.), "Kiškučių" (5-6 m.) 
20 Loreta Bentienė Aukštasis Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja "Drugelių" (4-5 m.)
21 Reda Dubikaltytė
Aukštasis Mokytoja Meninio ugdymo mokytoja Muzikos salė
22 Vilma Kavaliauskienė Aukštasis Vyresnioji logopedė  Logopedė Logopedinis kabinetas

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1 Laura Mackevičiūtė Direktoriaus   pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2 Diana Jonkienė Specialistė
3 Vaida Sinkevičienė Raštinės administratorė
4 Vida Zaniauskienė Auklėtojo padėjėja
5 Saulė Jokšienė Auklėtojo padėjėja
6 Regina Jakeliūnienė Auklėtojo padėjėja
7 Aurelija Labuckienė Auklėtojo padėjėja
8 Bronislava Juzinienė Auklėtojo padėjėja
9 Jūratė Juodvalkienė
Auklėtojo padėjėja
10 Birutė Malonienė Auklėtojo padėjėja
11 Edita Buivydienė Auklėtojo padėjėja
12 Elena Bertulienė Auklėtojo padėjėja
13 Indrė Galinaitytė
Auklėtojo padėjėja
14 Valentina Fiodorova Auklėtojo padėjėja
15 Inga Karalienė Auklėtojo padėjėja
16 Alina Petkuvienė
Virėja
17 Jovita Bertašienė Virėja
18 Viktorija Pūževičienė
Virėja
19 Juozas Razgaitis Pastatų ir sistemos einamojo remonto darbininkas
20 Edmundas Jakimavičius Kiemsargis
21 Rita Kislinkienė Sandėlininkė, skalbinių prižiūrėtoja
22 Virginija Kontrimienė Darbininkė, auklėtojo padėjėja
23 Mindaugas Anglickas Darbininkas informacinių technologijų priežiūrai
24 Nijolė Siutalienė Sandėlininkė
25 Irena Jankauskienė
Valytoja

 

 

кулинарные рецепты