Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2020-2021 m. m.

2021

 
RUGPJŪTIS
 
♦ Rugpjūčio 31 d.  naujai atvykusių į įstaigą ugdytinių tėvams surengtas bendras susirinkimas (nuotoliniu būdu). Pateikta informacija apie vaikų paruošimą į darželį, apie saugios aplinkos sudarymą, apie atlyginimą už maitinimo paslaugas, apie galimą paramą, įstaigos dienos ritmą, įstaigos lankomumo klausimus, apie prisijungimą prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“
 
♦ Rugpjūčio 30 d. 10.40 val. vyko Kaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“  šventinis renginys   „Žaliai geltonas „Liepaitės“ gimtadienis“.  Šventinį rytą vaikai į darželį susirinko pasipuošę žaliais ir geltonais rūbais arba šių spalvų akcentais. Kartu su mokytojomis papuošė žaliais, geltonais balionais grupių aikštelių rodykles, į kiemą išsinešė iš popieriaus, plastiko, žaislų ar gamtinės medžiagos „iškeptus tortus“, kuriuos skyrė darželiui. Tortų paroda, skambant linksmai muzikai, buvo eksponuojama vidiniame darželio kieme. Vaikai apžiūrinėjo tortus, pagal jų dekoracijas bandė atspėti, kuris tortas kurios grupės, pasipuošusios grupės nusifotografavo prie savo dovanos. Vėliau visi kartu darželiui sudainavo „Su gimimo diena“ bei darželio himną, padarė bendrą žaliai geltoną nuotrauką. Šventinė ir pakili nuotaika vyravo visą dieną darželyje, o geros emocijos atsispindėjo tolesnėse vaikų veiklose

BIRŽELIS

♦ Birželio 23 d. 10.00 val. vyko „Drugelių“ grupės ugdytinių akcija „Pinam Joninių vainiką“, skirtą Rasos (Joninių) dieną paminėti. Organizatorė grupės mokytoja. Ugdytiniai, pasitelkdami fantaziją ir kūrybiškumą įsitraukė į aktyvią ir kūrybinę veiklą, kur iš gamtoje esančių augalų, gėlių nusipynė Joninių (Rasos) šventei skirtus vainikus. Ši veikla suteikė vaikams kūrybinio džiaugsmo įgyvendinant idėjas, atskleidė vaikų kūrybinius gebėjimus pasitikėjimo savo jėgomis, bendravimo ir gebėjimo dirbti komandose
 
 
♦ Birželio 14-18 d. vyko „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių sportinių žaidimų lauke savaitė (stalo tenisas, tinklinis, smiginis). Organizatorė grupės mokytoja. Tikslas - organizuoti fizinį aktyvumą skatinančias veiklas. Ugdytiniai mokėsi žaisti įvairių sportinių žaidimų, kurie sudaro sąlygas vaikams atsipalaiduoti, aktyviai pajudėti, daugiau būti gryname ore lauke, būti puikios nuotaikos ir energingiems. Savo veikloje panaudojo netradicinių priemonių, kurios buvo vaikams įdomios ir įtraukiančios į aktyvią sportinę veiklą
 
♦ Birželio 11 d.  16.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės išleistuvių šventė „Lik sveikas, darželi“Organizatorės: grupės mokytojos ir meninio ugdymo mokytoja. Vyko gražus atsisveikinimas su darželiu, mokytojomis ir grupės draugais, kuriame atsiskleidė vaikų meniniai, kūrybiniai gebėjimai dainuojant dainas „Gatvės muzikantas“, „Švip-švap“, šokant bendrą šokį, deklamuojant eilėraščius. Atsisveikindami, prisiminimui apie juos, padovanojo įstaigai rožę, kuripasodinta įstaigos vidinio kiemelio gėlyne, ilgai primins apie juos. Atsisveikinimo žodį vaikams ir šilčiausius palinkėjimus tarė įstaigos direktorė, mokytojos, vaikams įteikti diplomai, kepuraitės ir dovanėlės
 
♦ Birželio 1-4 d. 10.00 val. buvo organizuota  įstaigos visų grupės ugdytinių pramoga „Palapinių miestelis“, skirta vasaros atidarymui ir vaikų gynimo dienai paminėti. Organizatorės grupės mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja, sukūrė netradicinę edukacinę aplinką lauke, kuri skatino vaikų kūrybiškumą gamtoje. Ugdytiniai rinkosi vietas įstaigos kieme savo grupės palapinių miestelio įkūrimui, statė palapines, puošė jas, kūrė patys žaidimus, konstravo su gamtine medžiaga, skambant muzikai šoko ir dainavo dainas
 
 
♦  Nuo gegužės 14 d. iki birželio 11 d. vyko ugdytinių piešinių paroda „Vaikystė – nuostabi šalis“, skirta Vaikų gynimo dienai paminėti. Organizatorė edukacinės aplinkos kūrybinės grupės pirmininkė Parodos tikslas - skatinti vaikus patirti kūrybos džiaugsmą meninėje veikloje, panaudojant įvairias kūrybos priemones. Kiekvienas parodos dalyvis kūrė nuostabios vaikystės šalies piešinius, ieškodamas naujų kūrybinių idėjų ir spalvų, pasitelkdamas savo fantaziją. Visi bendruomenės nariai galėjo pasidžiaugti vaikų sukurtais darbais
 

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 31 d. 10.30 val. organizuotas vaikų tapybos darbų pleneras „Margų gėlių pieva“, skirtas Vaikų gynimo dienai. Organizatorės: „Drugelių“ ir „Varpelių“ grupių mokytojos. Tikslas - skatinti vaikus patirti kūrybos džiaugsmą netradicinėje aplinkoje, panaudojant įvairias, netradicines kūrybos priemones ir atlikimo būdus. Ugdytiniai kūrė savitus gėlės žiedus ant įvairių paviršių (audinio, skaidrios plėvelės, šalmų), dėliojo iš gamtinės medžiagos (akmenėlių, kaštonų, gėlės žiedelių ir pan.). Šis renginys leido įgyvendinti originalias idėjas, buvo ugdomi vaikų saviraiškos įgūdžiai meninio ugdymo srityje, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai

♦  Gegužės 27 d. 17.00 val. vyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu).  Organizatorės grupės mokytojos. Susirinkimo metu mokytojos padėkojo tėvams už aktyvų dalyvavimą grupės veikloje, pristatė grupės vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus, supažindino tėvus su vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Pristatė pranešimą „Dorovinių elgesio taisyklių formavimas ir jų pritaikymo galimybės kasdienėse situacijose“
 
♦ Gegužės 27 d. 17.00 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytoja L.Ablonskienė pristatė pranešimą tėvams  „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“. Aptarė ugdytinių pasiekimus, pristatė nuveiktas veiklas, projekto rezultatus
 
♦ Gegužės 25 d. įstaigoje buvo organizuota Sveikatingumo diena – fizinio aktyvumo skatinimas „Grynas oras - sveikata“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja. VSS pravedė alkoholio, rūkymo ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos paskaitą „Žala organizmui ir mūsų kūnui“. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą, bendradarbiavimą ir buvimą gryname ore. Ugdytiniams buvo parengtos užduotys, kurias turėjo atlikti lauke ir kurios lavino vaikų fizines galias. Tam pasitelktos įvairios priemonės (lipimo platformos, virvė, parašiutas, barjerai, tunelis, guminiai kilimėliai, muzikos įrašai). Po šių užduočių, ugdytiniai galėjo įsivertinti savo fizines galimybes, pagerėjo emocinė ir fizinė sveikata
 

♦  Gegužės 21 d. 16.00 val. vyko priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės išleistuvių šventė „Lik sveikas, darželi“.  Organizatorės grupės mokytojos, talkino meninio ugdymo mokytoja. Paskutinį kartą pasipuošę ir susikaupę susirinko ugdytiniai įstaigos vidiniame kiemelyje, kur juos šiltai pasveikino direktorė A.Petkevičienė, palinkėjo sėkmės semiantis žinių ir išminties iš mokslo  aruodų, siekti savo tikslų ir pildyti visas svajones. Visi kartu sušoko šokį, padėkojo mokytojoms, deklamavo eiles, dainavo dainas. Jiems mokytojos įteikė diplomus ir mažas dovanėles. Filmuotą vaidinimą „Raidžių šalis“ suvaidino ryte ir nusiuntė tėveliams, kad jie matytų, kokie jų vaikai paaugę, gabūs, pasirengę mokyklai

♦ Gegužės 17 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytiniai vyko į mikrorajono parką, kur turėjo galimybę susipažinti su mikrorajono prižiūrimais gėlynais, praplėsti savo žinias apie augalus, gėles, lavinti savo estetinį ir meninį suvokimą. Išvyką organizavo grupės mokytoja, kuri suteikė vaikams daug gerų emocijų, pažintinių pojūčių, mokė vaikus bendrauti, bendradarbiauti, gražaus elgesio išvykos metu 

♦  Gegužės 17 d. 10.15 val. vyko „Ežiukų“ grupės sportinė pramoga „Jei sportuosime maži, augsim dideli, sveiki“ . Organizatorės: neformaliojo ugdymo mokytoja ir grupės mokytojos. Mažieji lauke žaidė judrius žaidimus, aktyviai judėjo, patyrė džiugių emocijų. Vaikai skatinami kuo daugiau aktyviai judėti, būti gryname ore, mokėsi laikytis žaidimo taisyklių, dalinosi patirtais įspūdžiais su aplinkiniais

♦ Gegužės 18 d. 10.30 val. vyko „Meškiukų“ grupės sportinė pramoga „Kaip smagu būry gerų draugų“. Organizatorės: neformaliojo ugdymo mokytoja ir grupės mokytoja

♦Gegužės 17 d. 11.00 val. įstaigoje buvo organizuojama pavasario sporto šventė „Tai bent šeimynėlė“. Atsakingos:  neformaliojo ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja, VSS Pagrindinis tikslas - skatinti ugdymo įstaigos vaikus, bendruomenės narius, tėvus atkreipti dėmesį į sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. Stengiamasi skatinti glaudesnį tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, įtraukiant juos į bendrą veiklą, būti jos dalimi. Nuo pat ankstaus ryto, skambant linksmai muzikai, atvedę vaikus tėvai turėjo įveikti parengtas sportines trasas su kliūtimis, o priėję prie savo grupės įėjimų ar kiemo aikštelę, kur laukė jų mokytojos, kartu su vaikais turėjo atlikti pasiūlytas užduotis (šokinėti per virvutę, pūsti balionus, sukti lankus ar kitas užduotis). Visi kartu sportavo, patyrė gerų emocijų, visų veiduose buvo tik šypsenos ir geras nusiteikimas visai dienai

♦  Gegužės 12-14 dienomis įstaigoje surengė Šeimos dienos popietes „Nykštukų“, „Boružėlių“, „Drugelių“ grupių ugdytiniai, kurie šias popietes paskyrė savo tėvams (tėvų dalyvavimas vyko tik nuotoliniu būdu). Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos. Vaikai šiuo renginiu išreiškė meilę ir pagarbą savo šeimai, dovanojo savo tėveliams ir mamytėms šventinę nuotaiką, skyrė gražiausius sveikinimo žodžius, deklamavo eilėraščius, šoko šokius, grojo varpeliais, skyrė savo pačių pagamintas dovanėles savo brangiausiems žmonėms. Ugdytiniai mokėsi bendrauti, reikšti savo emocijas ir jausmus, pasitikėti savimi, atskleisti savo kūrybinius gebėjimus bei patyrė džiugių emocijų

♦ Gegužės 12 d. vyko „Meškiukų“ grupės ugdytinių edukacinė (išvyka) pažintinė veikla su VSS „Mano dantukai bus labai balti“. Organizatorės grupės mokytojos tikslas - tobulinti socialinės aplinkos pažinimą, ugdyti higienos ir sveikos gyvensenos įpročius. Nuvykę pas VSS, kur jiems papasakojo apie dantų priežiūros priemones, supažindino su sveika mityba, ką valgyti patartina, o ko reikia vengti, kad dantukai būtų sveiki. Mokėsi dantukų priežiūros judesių, o sugrįžę į grupę gėrė baltą pieną, šepetėliais išsivalė dantukus, o pažiūrėję mokomąjį filmuką apie dantų priežiūrą, aptarė ką sužinojo, pamatė ir išgirdo

♦ Iki gegužės 7 d.  Ekologinio ugdymo grupė kvietė ugdytinius dalyvauti įstaigos ekologinėje iniciatyvoje „Mano žalioji palangė“ . Pagrindinis tikslas - ugdyti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką, skiepyti ugdytiniams atsakomybę ir rūpinimąsi gamta. Mokytojos supažindino vaikus su įvairių augalų sodinimu ir auginimo procesu. Viso proceso metu, stebėjo ir eksperimentavo, mokėsi pažinti ir atskirti augalų sėklas, susipažino su augalų sandara, stebėjo ir lygino augimą, matavo, lavino pastabumą, veikla skatino vaikų smalsumą. Visus sudygusius ir užaugintus augalus pasodino įstaigos edukacinėse erdvėse bei žaliojoje laboratorijoje - šiltnamyje

♦  Gegužės 5 d. 14.00 val. vyko „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu).  Organizavo grupės mokytoja, kuri aptarė su tėvais svarbius klausimus: vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimus, dorovinio elgesio taisyklių formavimą ir jų pritaikymo galimybes kasdienėse situacijose, pristatė ataskaitą apie ugdytinių dalyvavimą tarptautinėje prevencinėje programoje „Zipio draugai“, apžvelgė visų mokslo metų rezultatus, nuveiktus darbus, bei pristatė sukurtą tėvams ir vaikams elektroninę knygą „Lik sveikas, darželi, 2020-2021 m.m.“

♦ Gegužės 3-7 d. grupės mokytoja organizavo „Nykštukų“ grupės ugdytinių kūrybinių darbų parodą „Piešiu mamą“. Pagrindinis tikslas - įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą ir mokytis būti atsakingais, darbščiais, susitelkusiais ties kūrybiniu procesu kuriant mamos portretą. Veiklos metu buvo lavinama smulkioji motorika, vaizduotė ir fantazija. Vaikai buvo originalūs, kūrybiški, pasitikintys savimi, patyrė daug džiaugsmo, kurdami savo brangiausią žmogų - Mamą
 

BALANDIS

♦ nuo 2020 m. spalio mėn. - iki 2021 m. balandžio mėn. buvo vykdomas prevencinis meninio ir kalbos ugdymo projektas „Su muzika į gražią kalbą“. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja  ir logopedė. Pagrindinis tikslas buvo sujungti muzikos ir logopedijos mokslų ugdymo metodus tikslinti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, girdimąjį suvokimą, foneminę klausą, verbalinę išraišką. Viso projekto metu, lavėjo vaikų foneminės klausos įgūdžiai, kalbinis kvėpavimas, verbalinė kalba, pagerėjo ugdytinių melodinė, ritminė klausa, vokaliniai įgūdžiai, intonacijų pajauta, gerėjo ir vaikų kalba bei komunikaciniai įgūdžiai. Ugdytiniai įgijo didesnį pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais
 

♦ Balandžio 1-30 d. „Ežiukų“ grupės mokytojos vykdė ugdytinių tėvų apklausą dėl šeimose formuojamų sveikos gyvensenos įgūdžių ir mitybos įpročių „Sveikos gyvensenos įgūdžių ir mitybos įpročių formavimo tęstinumo šeimose“. Svarbu vaikui būti geru pavyzdžiu ir rodyti teisingą kelią. Norint paskatinti vaikus įprasti sveikai gyventi, stiprinti jų sveikatą, palaikyti gerą savijautą, visapusišką vystymąsi, parengėme ir vykdėme sveikatos stiprinimo projektą „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“. Todėl norint suformuoti teisingus mitybos įpročius, svarbus palaikyti bendradarbiavimą su tėvais ir tuos įpročius toliau formuoti ir namuose. Kaip pasikeitė mitybos įpročiai, kaip įtakojo vaikų sveikatai, tėvai atsakė pateiktose anketose

♦ Balandžio 26-30 d. buvo rengiama  vaikų kūrybinių darbų paroda „Visos gėlės Tau, mamyte“. Organizatorė „Varpelių“ grupės mokytoja. Tikslas - skatinti vaikus, jų tėvus ir mokytojus kurti iš antrinių žaliavų ir patirti kūrybinio proceso džiaugsmą, geras emocijas. Reikėjo sukurti gėlės žiedą Mamai, tačiau jis turėjo būti kuriamas iš plastikinių kamštelių, butelių, kitos antrinės žaliavos. Renginys vyko dviem etapais: pirmame etape mokytojai vaikus supažindino su antrinių žaliavų rūšiavimu, jų panaudojimu, nauda, o antrame etape - kūrybinis procesas, gėlių gamyba

  
♦ Balandžio 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja organizavo sveikatingumo dienos  prevencinę akciją „Diena be triukšmo“. Kartu su VSS vedė sveikos aplinkos kūrimo valandėlę „Nebūkime triukšmingi“. Pagrindinis renginio tikslas - atkreipti ugdytinių dėmesį į triukšmo problemą, jo sukeliamas pasekmes, ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę puoselėjant tylią aplinką. Šią dieną vyko pokalbiai „Triukšmas ir tyla“, žaidžiami žaidimai: „Sugedęs telefonas“, „Tylos karalius“. Taip pat vyko pantomimos užsiėmimai, kurių pagalba vaikai perdavė savas mintis, judesio ir gestų pagalba reiškė savo jausmus, kūrė savas interpretacijas. Prieš miegą klausėsi lopšinių, o po pietų lauke, pagal numatytą vietą ir laiką, tapė ant ilgiausio lapo pagal savo sumanymus ir nuotaikas. Užbaigus kūrybinį procesą, galėjo visi pasidžiaugti savo darbu
 

♦ Balandžio 27 d. 10.30 val. vyko „Varpelių“ grupės ugdytinių renginys „Mamos dienos paminėjimas“. Atsakinga grupės mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja. Šį renginį užfiksavo nuotraukomis, o nufilmuotą renginio medžiagą, skirs mamytėms. Pagrindinis renginio tikslas - ugdyti vaikų meninę raišką, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Daug gražių žodžių išsakė vaikai savo mamoms, atliko daineles „Ožiukai“, „Žvirbliukas“, „Tau Mamyte“ ir gražų šokį „Ar viskas vietoje“. O pabaigoje kiekvienas tarė gražius žodžius ir skyrė pačių pagamintas dovanėles savo brangioms mamytėms

♦ Balandžio 19-23 d. įstaigoje vyko prevencinė socialinė akcija „Savaitė be patyčių“ – smurto prevencijos renginiai. Organizatorė „Drugelių“ grupės mokytoja, atsakingos visų grupių mokytojos. Šiuo renginiu siekėme atkreipti bendruomenės dėmesį į patyčių problemą vaikų tarpe, supažindinti ir atpažinti galimas patyčių formas, mokėsi padėti susivaldyti ir nepakenkti sau bei kitiems, patekusiems į keblią konfliktinę situaciją, mokėsi taikiai spręsti konfliktus tarp vaikų, palaikyti nuoširdesnius santykius su draugais, tarp bendruomenės narių. Pagrindinis dėmesys skirtas vaikų saugumui, atpažinimui situacijų, kai pažeidžiamos vaikų teisės gyventi be baimės ir prievartos. Daug buvo per savaitę kalbama apie draugystę, buvo pinamos „Draugystės pynės“ ir dovanojamos draugams, vyko filmukų peržiūra ir aptarimai, diskusijos, situacijų suvaidinimas ir aptarimai, kūrybinių darbų atlikimas, kur atsispindėjo draugystė ir meilė kitam žmogui

 
♦ Balandžio 12 d. vyko šv. Velykų šventė darželio ir priešmokyklinių grupių ugdytiniams „Velykų rytą margučiai ritas“. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos. Šventė prasidėjo grupėse, kur vaikai stebėjo jiems paruoštą muzikinį „Saulučių“ grupės vaikų sveikinimą bei Velykų bobutės pasakojimą apie pavasarį. Po peržiūros, vaikai mokėsi patarlių, tradicinių margučių prašymų, senovinių burtų ir spėjimų, sužinojo ką simbolizuoja margučių spalvos. Vėliau sekė žaidimai: margučių ridenimas loveliais, ridenimas lazdomis, nešimo šaukštais estafetės, tuščiavidurio kiaušinio pūtimo į taikinį varžybos. Toliau šventė perikėlė į kiemą, kur darželio erdves papuošė vaikai savo pagamintais popieriniais margučiais
 
♦ Balandžio 8 d. „Kiškučių“ grupės mokytojos organizavo tėvų susirinkimą  (nuotoliniu būdu). Susirinkimo metu aptarė klausimus dėl darželio lankomumo poreikio vasaros laikotarpiu, paragino prisidėti prie įstaigos edukacinių erdvių kūrimo, sporto aikštyno įrengimo ir pervesti 1,2 procento pajamų mokesčio. Supažindino su vykdytos prevencinės programos Zipio draugai rezultatais, aptarė artėjančių išleistuvių klausimą ir teikė informaciją apie vaikų priėmimą į mokyklas 2021-2022 m. m.Taip pat priminė visiems laikytis saugumo reikalavimų dėl Covid 19 galimo užsikrėtimo
 
♦ Balandžio 6 d. ugdymo įstaigoje vyko šv. Velykų šventė lopšelio grupių ugdytiniams „Mažylių Velykėlės“. Organizatorė  meninio ugdymo mokytoja, atsakingos - grupių mokytojos. Patys mažiausieji ugdytiniai savo grupėse paminėjo svarbią pavasario šventę, rideno margučius, šoko ratelius, kūrė įvairius darbelius, ieškojo pasislėpusių margučių, bendravo su Velykų bobute ar Velykų kiškučiu
 
♦ Balandžio 6 d. organizuota „Saulučių“ grupės vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda „Rieda margučiai“. Atsakinga grupės mokytoja, bendradarbiaudama su ugdytinių tėvais, siekė, kad vaikai darbuose atskleistų savo kūrybiškumą, fantaziją, estetinį pojūtį bei patirtų kūrybinį džiaugsmą, kad švenčių laukimas būtų įdomus ir džiaugsmingas, kad prisiminta būtų margučių marginimo tradicijos, panaudojama įvairausia darbų atlikimo technika
 

♦ Balandžio 1-6 d.  edukacinė aplinkos kūrybinė grupė organizavo vaikų piešinių ir kūrybinių darbų parodą „Neša kiškis margučius“. Savo darbuose ugdytiniai vaizdavo Velykų šventės pagrindinius akcentus: Velykų margučius, kiškučius, bundančios pavasarinės gamtos augalus, gėles. Ugdytiniai reiškė savo kūrybinius gebėjimus, lavino meninį skonį, vaizdavo margučių marginimo tradicijų meną bei džiaugėsi artėjančios šventės nuotaikomis

♦ Balandžio 1-6 d. buvo organizuojama „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupių kūrybinių darbų paroda „Velykos – pavasario spalvų šventė“. Atsakingos grupių mokytojos. Pagrindinis tikslas - skatinti mažuosius domėtis lietuviškomis tradicijomis, domėtis aplinkos puošyba. Vaikų darbeliai puošė I-ojo aukšto koridorių, kur kiekvienas galėjome pasidžiaugti jų ir jų tėvelių bendrais darbais, kūrybiškumu

KOVAS

♦ Kovo 31 d. vyko sveikatingumo diena „Akytės, kad matyčiau“, kurioje dalyvavo visi ugdytiniai. Atsakingi - neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS. Pagrindinis tikslas - prisiminti akių pagrindines funkcijas ir sužinoti apie galimas akių traumų priežastis ir pasekmes, apie  akių higienos reikalavimus. Buvo parengtos užduotys, kurias turėjo atlikti ugdytiniai, vyko diskusijos, žaidimai, minamos  mįsles

♦ Kovo 22-26 d. vyko saugaus eismo renginiai „Saugaus eismo savaitė“. Dalyvavo visų grupių ugdytiniai, organizatorė priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės mokytoja. Visos savaitės renginio tikslas  - ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje sampratą ir įgūdžius. Mokytojos supažindino vaikus su saugiu elgesiu kelyje, savisaugos svarba, mokė būti atsakingais už savo elgesį, veiksmus kelyje ir kokios gali būti skaudžios pasekmės kelyje. Visą savaitę mokėsi pažinti kelio ženklus, būti atsargiems kelyje, mokėsi šviesoforo šviesų reikšmes, atliko praktines užduotis kaip saugiai pereiti gatvę
 
♦ Kovo 23 d. 9.30 val. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai parengė ir parodė prevencinį prieš patyčias spektaklį „Ropė“. Atsakingos grupių mokytojos. Mažieji artistai stebėjo pasaką ekrane, o vėliau aptarė apie kiekvieną veikėją, ką jie ir kaip bendrauja, padeda vienas kitam. Vėliau pasiskirstę rolėmis patys mokėsi suvaidinti šią pasaką. Ugdytiniams labai patiko būti pasakos herojais, padėti vienas kitam ir suprasti, kad tik visiems kartu galima įveikti visas kliūtis
 
♦ Kovo 8 - 30 d. „Drugelių“ ir „Saulučių“ grupių mokytojos surengė ugdytinių piešinių parodą „Aš nupiešiu gražią gėlę“. Ugdytiniai stebėdami gamtą, ieškojo bundančios gamtos požymių, mokėsi atpažinti pirmąsias pavasarines gėles ir nupiešti jas pasitelkiant įvairias dailės priemones. Veiklos metu vaikai atskleiė savo kūrybiškumą, originalumą ir pasitikėjimą savimi, lavino estetinį skonį. Prisiminė tinkamo elgesio gamtoje taisykles, kaip reikia prisidėti prie gamtos saugojimo, padėti gamtai išlikti švariai, mažiau užterštai
 

♦ Kovo 1-11 d. surengta ugdytinių piešinių paroda „Trijų spalvų simfonija“, skirta Kovo 11-ajai paminėti. Atsakinga „Varpelių“ grupės mokytoja. Pagrindinis tikslas - įtraukti vaikus, jų šeimos narius į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais. Ugdytiniai kurdami darbus, lavino savo gebėjimus: darbštumą, atsakingumą, tvarkingumą ir tarpusavio bendravimą, pasitikėjimą savimi, susitelkimą veiklai, lavino smulkiąją motoriką. Prisiminė kokia tai diena ir šventė, todėl ir darbuose vyravo Lietuvos pagrindinio simbolio - vėliavos pagrindinės trys spalvos (geltona, žalia, raudona), aptarė ką jos reiškia, kodėl mums tokia brangi ir svarbi ši diena

♦ Kovo 10 d. 11.00 val. vyko akcija „Paukščiai sugrįžo“, skirta paukščių sugrįžimui. Organizatorė „Nykštukų“ grupės mokytoja. Visų grupių ugdytiniai kūrė įvairias instaliacijas ir kūrybinius darbelius, kurie parodė, kad vaikai susipažino su pavasarį parskrendančiais paukščiais, žino jų pavadinimus, žino kaip jie atrodo. Taip pat šią dieną kalbėjo apie tai, kaip reikia saugoti ir tausoti gamtą, kad paukščiams ir mums būtų smagu ir gera gyventi joje

VASARIS

♦ Vasario  22-26 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS organizavo Sveikatingumo savaitę. Organizatorės parengė visai savaitei įdomias priemones, kurias turėjo atlikti visi ugdytiniai. Pirmadienį visi pradėjo nuo mankštos su iššūkiu, antradienį susipažino su mikrobais ir atliko užduotis, trečiadienį vyko pokalbiai apie higieną, kūno švarą, atliko užduotis, kur turėjo nurodyti kūno vietą, kur labiausiai mėgsta įsikurti mikrobai, taip pat atliko jogos ir kvėpavimo pratimus, ketvirtadienį diskutavo ir vykdė užduotis apie dantukų higieną, klausėsi pasakos „Dantukų šalis“, penktadienį atliko kardio treniruotę. Savaitė tikrai buvo aktyvi, turininga ir įtraukianti ugdytinius į sveikatos stiprinimą ir saugojimą

♦ Vasario  18 d. 10.00 val. „Meškiukų“  grupės ugdytiniams mokytoja organizavo edukacinę pažintinę išvyką po įstaigos edukacines erdves „Išvyka į metodinį kabinetą“. Mokytoja supažindino vaikus su valstybės simboliais, tyrinėjo aplinką - apžiūrėjo tautiniais rūbais aprengtas lėles, tautinę juostą, tyrinėjo įvairius kraštotyros eksponatus, sužinojo jų paskirtį. Išvykos metu turtino žinias apie tautiškumą, susipažino su edukacine erdve, lavino sakytinės kalbos įgūdžius

♦ Vasario  15 d.  meninio ugdymo mokytoja ir atsakingos už renginį mokytojos 11.00 val. pakvietė visus į Užgavėnių šventę „Vejam žiemą iš kiemo“ (įstaigos vidiniame kieme). Renginio tikslas - supažindinti vaikus su tradicine švente Užgavėnėmis. Ugdytiniai visą savaitę gaminosi kaukes, kuriomis pasipuošę rinkosi lauke. Susipažino su personažais: Lašininiu, Kanapiniu, Žiema, stebėjo jų pasirodymą, visi kartu žaidė Lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas, varė Žiemą lauk. Šventė suteikė vaikams daug gerų emocijų

♦  Vasario 8 d. ir 9 d. 10.00 val. grupių mokytojos organizavo lopšelio ir ikimokyklinių grupių ugdytiniams edukacines pažintines išvykas už darželio teritorijos („Kačiukų“, „Nykštukų“, „Drugelių“ gr.). Vaikai skatinami pažinti aplinką, orientuotis joje, būti gryname ore ir įdomiai leisti laiką lauke. Nuvyko prie kalniuko, esančio netoli darželio ir aktyviai judėjo leisdamiesi rogėmis ar čiuožimo lentomis nuo jo. Visi mokėsi saugaus elgesio, kaip saugoti save nuo sužalojimų, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti
 
♦  Vasario 10 d. vyresniųjų grupių ugdytiniams VSS R.Gedmintienė paruošė įdomią medžiagą ir pravedė užkrečiamų ligų profilaktikos paskaitą „Mikrobų manija ir antibiotikai“ 
 

♦ Vasario  11 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje „Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Boružėlių“, „Drugelių“, „Varpelių“ grupų ugdytiniams Klaipėdos AVPK pareigūnai vedė saugaus eismo pamokėles. Priminė vaikams pagrindines taisykles, kaip saugiai pereiti gatvę, į kokius ženklus reikia atkreipti dėmesį, diskutavo, kokie pavojai gali būti, jei nesilaikytume taisyklių, saugumo.  Atsakingos grupių mokytojos

♦ Vasario  12 d. vyko Vasario 16-osios paminėjimo renginys - akcija „Vienuolika „Liepaitės“ dovanų Lietuvai“. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja ir „Ežiukų“ grupės mokytoja. Kiekviena grupė dovanojo po vieną darbą, kuriame atsispindi Lietuvos simbolika, tautinia rūbai, vėliavos spalvos ir kt. Organizatorės visas dovanas surinko ir patalpino į vieną knygelę ir ateikė visiems pasidžiaugrti bendru darbu

 ♦  Vasario 1-5 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo kūrybinėje veikloje, lėlių gamyboje „Reikalingos profesijos“. Organizatorė grupės mokytoja. Ugdytiniai tęsia vykdomo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ veiklą. Gamino lėles, kurias rengė įvairių profesijų darbuotojų specialia apranga, pasakojo, ką žino apie profesijas, kurias yra pasirinkę jų tėvai, diskutavo, kuo norėtų būti kai užaugs

SAUSIS

♦ Sausio  18 d. 11.00 val. įstaigos lauko edukacinėse erdvėse vyko žiemos sporto šventė „Sniego pilys“. Organizatorė neformaliojo ugdymo mokytoja. Renginyje dalyvo visų grupių ugdytiniai ir jų mokytojos. Šiemet žiema nudžiugino gausiu sniegu, todėl ugdytiniai buvo pakviesti į lauką, kur šaltukas kutena nosis ir gaivus  oras.  Kad nebūtų šalta, buvo skirtos atlikti užduotys. Skambant nuotaikingai muzikai, kiekvienos grupės ugdytiniai  savo grupių aikštelėse statė iš sniego pilis, prieš tai padarę apšilimo mankštą. Po kūrybinio darbo visi mėgavosi pasivėžinimais rogutėmis, paslidinėjimu pasimėtymu sniego gniūžtėmis

 ♦ Sausio  13 d. 10.00 val. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir „Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Boružėlių“, „Drugelių“ gr. ugdytiniai ir mokytojos organizavo renginį Sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Ugdytiniai grupėse išklausė mokytojų pasakojimų apie sausio 13 d. baisius įvykius prie televizijos bokšto, prie seimo rūmų, apie žuvusiuosius tą naktį už laisvę, žiūrėjo filmuką apie Lietuvą ir grožėjosi kokia ji graži, mylima ir įdomi. Aiškinosi, kodėl tą dieną visi žmonės prisisega melsvus neužmirštuolių  žiedus ir pažadėjo, kad šio įvykio nepamirš niekada ir bus dėkingi kovotojams už laisvės išsaugojimą

 ♦ Sausio  6 d. 10.30 val.  vyko Šventinė pramoga „Trys karaliai“. Atsakingos: meninio ugdymo mokytoja ir „Saulučių“ grupės mokytojos.  Renginio metu pas vaikus į įstaigos vidinį kiemelį atvyko trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, pasveikino visus vaikus iš tolo, kadangi šalyje karantinas, tai ir karaliai laikėsi saugaus atstumo, palinkėjo daug gražių linkėjimų, o apie jų atsivežtas su savimi dovanas vaikams papasakojo mokytojos grupėse. Visiems vaikams karaliai priminė, kad su jų išėjimu baigiasi kalėdinis laikotarpis ir laikas nupuošti gražiąją žaliaskarę eglutę. Su vaikų pagalba buvo nupuoštos eglutės ir atsisveikinta iki kitų metų, linkima, kad kiti metai būtų visiems dosnūs ir geri. Buvo pateiktos vaikams atlikti praktinės užduotys, kur jie reiškė savo meninius gebėjimus

2020

GRUODIS

♦ Gruodžio 30 d.  įstaigos direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui parengė medžiagą ir organizavo Tėvų tarybos susirinkimą (nuotoliniu būdu). Pateikta  Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2020 m. metinės veiklos ataskaita ir 2020 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaita; aptarta tėvų tarybos 2020 m. veiklos ataskaita (susirinkimas protokoluojamas). Su ataskaitomis gali susipažinti ir kiti įstaigos ugdytinių tėvai, informacija patalpinta grupių stenduose

♦ Gruodžio 4-23 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai toliau dalyvavo tęstiniame projekte „Atverkime duris į profesijų pasaulį“.  Ugdytinių tėvai pristatė nuotraukas iš savo darboviečių, apibūdinančių jų profesijas, profesijų ypatumus, o ugdytinai su mokytojomis vykdė aptarimus apie profesijas ir jų pasirinkimą. Ugdytiniai labai didžiuojasi savo tėvų profesijomis, su malonumu pasakoja kaip dirba jų tėveliai, kokia jų profesijos specifika, pasakoja draugams kuo norėtų būti užaugę, ką labiausiai mėgsta veikti

♦ Gruodžio 1-18 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių piešinių – kūrybinių darbelių parodą „Jau Kalėdos netoli“. Visų grupių ugdytiniai aktyviai dalyvavo, su dideliu nuoširdumu ir džiaugsmu kūrė darbelius, piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo taip visų laukiamos šventės nuotaikos, būsimi susitikimai su Kalėdų seneliu, išsvajotų dovanų laukimu. Visi darbai eksponuojami I-ąjame aukšte grupių stenduose 

♦ Gruodžio 1-18 d. edukacinė aplinkos kūrybinė grupė organizavo konkursą - gražiausios aplinkos arba Adventinio vainiko sukūrimas artėjančioms šventėms Kalėdoms. Visos grupės aktyviai įsijungė į šią veiklą, puošė savo erdves, džiaugėsi šventine nuotaika. Kaip pasipuošė galite pasižiūrėti čia

♦ Gruodžio 16 d. grupių mokytojos organizavo „Boružėlių“ ir „Drugelių“ grupių tėvams susirinkimus, kurių metu  nuotoliniu būdu pateikė parengtą  svarbią ir aktualią informaciją dėl renginių, dėl esančios šalyje padėties ir pateiktų rekomendacijų dėl ugdymo įstaigos lankymo, atsakė į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai  protokoluojami) 

♦ Gruodžio 14 - 15 d. meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos organizavo šventinius rytmečius su Kalėdų seneliu „Mes laukiame Kalėdų“ įstaigos  ugdytiniams. Šiemet šventės dėl šalyje siaučiančio Covid-19 viruso buvo kitokios, jose nedalyvavo tėveliai, nebuvo bendrų renginių, tačiau šventė atėjo į kiekvieną grupę, kur kiekvienos grupės ugdytiniai kartu su savo mokytojomis galėjo paminėti šią taip ilgai visų lauktą šventę.  Senelis šiais laikais irgi išradingas, vaikus pasveikino iš ekrano, o vaikai jam galėjo parodyti paruoštą šventinę programėlę. O kad tėveliai nebūtų pamiršti, renginiai buvo nufilmuoti ir nufotografuoti ir nusiųsti tėvams

♦ Gruodžio 11 d. val. grupės mokytojos organizavo „Žiedelių“  grupės tėvams susirinkimą, kurio metu  nuotoliniu būdu buvo pateikta parengta visa svarbi ir aktuali informacija, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimas protokoluojamas)

Gruodžio 4 d. grupių mokytojos organizavo nuotoliniu būdu „Meškiukų“, „Kačiukų“, „Ežiukų“ ir „Žvaigždučių“ grupių tėvams susirinkimus, pateikė parengtą visą svarbią ir aktualią informaciją, atsakė į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai protokoluojami)

♦ Gruodžio 3 d. grupių mokytojos nuotoliniu būdu organizavo „Nykštukų“ ir „Saulučių“ grupių tėvams susirinkimus, kurių metu buvo pateikta mokytojų parengta visa svarbi ir aktuali informacija, susijusi su šalyje įvestais apribijimais dėl Covid19 viruso plitimo,  aptarti ugdymo klausimai, renginių vykdymo ir apribojimo klausimai, atsakoma į užduodamus tėvų klausimus (susirinkimai  protokoluojami)

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 26-30 d. grupių mokytojos organizavo „Boružėlių“ (30 d. 10.00 val.), „Kiškučių“ (26 d. 10.00 val.), „Drugelių“ (26 d. 10.30 val.) grupėse Adventinius vakarojimus „Pasitikime adventą“. Organizatorė: meninio ugdymo mokytoja. Renginių metu ugdytiniai susipažino su tautiniu kultūriniu paveldu, advento tradicijomis. Mokytojos pasakojo kas yra adventas, kokie jo simboliai ir ką jie reiškia. Užsiėmimo metu jie turėjo įminti mįsles, būrėsi vašku, bandė iš reiškinių nuspėti kitų metų orus, klausėsi pasakos apie angelą. O užbaigė renginį kalėdinio žaisliuko gamyba 

♦ Lapkričio 16-20 d. buvo organizuojama Tolerancijos savaitė, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais RUC – (nuotoliniu būdu). Atsakingos „Kiškučių“ ir „Varpelių“ grupių mokytojos. Šių grupių ugdytiniai diskutavo apie toleranciją, kūrė iš popieriaus tolerancijos simbolį - Balandžius, kuriais papuošė įstaigos lauko edukacines erdves, nusiuntė savo draugams į RUC darbelių nuotraukas, o iš atsiųstų  socialinių partnerių nuotraukų su vaikų darbais  surengta įstaigoje parodėlė, kuria galėjo pasidžiaugti visi įstaigos vaikai, tėvai ir mokytojai. Vaikams skiepijama meilė, pakantumas, pagarba aplinkiniams, mokėjimas bendrauti ir džiaugtis vienas kito laimėjimais, pasiekimais

♦ Lapkričio 3-6 d. buvo surengta vaikų kūrybinių darbų (moliūgų žibintų) paroda „Šviečia žibintai“ (vidinio kiemelio erdvėje). Ugdytiniai, kurdami žibintus, skaptuodami moliūgus, praleisdo daugiau laiko su savo šeimos nariais, patyrė teigiamų emocijų, pademonstravo savo meistriškumą ir kūrybiškumą. Visą savaitę darželio vidiniame kieme tamsiu paros metu sužibdavo žibintų šviesos, kas suteikė darželiui mistiškumo, paslaptingumo. Ir mokytojai, ir tėvai kartu su vaikais galėjo pasidžiaugti puikiais darbais, originaliais personažais ir mistine šviesa. Organizatoriai: edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. 

SPALIS

♦ Spalio 29 d. vyko rudens pramoga „Rudenėlio spalvos“ (lauko edukacinėse erdvėse). Organizatoriai: „Saulučių“, „Varpelių“ gr. mokytojos. Atsakinga: meninio ugdymo mokytoja. Renginio metu, mokytojos vaikams priminė kuo ruduo skiriasi nuo kitų metų laikų, vaikai grupėse klausėsi pasakos „Dėdė Rudenėlis“, o pasakos pabaigoje vaikai nutarė pralinksminti Rudenėlį ir sukurti jam rudeniškus rūbus, pasidalino darbais: „Saulučių“ gr. vaikai puošė jo paltą, o „Varpelių“ gr. ugdytiniai - jo batus ir skrybėlę. Sukūrė labai gražius rūbelius. Na o užbaigę kūrybinį procesą, mokėsi serviruoti stalą, panaudojant rudenines gamtines medžiagas, o prie papuoštų stalų buvo labai šilta ir miela kartu pasivaišinti gardžia arbata 

♦ Spalio 19 -23 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai kartu su savo mokytojomis surengė kūrybinių darbų parodą (lauko erdvėje) „Daržovių kraitelė“. Organizatorės grupių mokytojos. Dalyvaudami parodoje ugdytiniai plačiau susipažino su daržovėmis, vaisiais, įvairia gamtine medžiaga, kurią galima rasti rudenį parkuose, pievose, miškuose, net įstaigos kieme. Kurdami darbelius, mokėsi pažinti, įvardinti daržovių, vaisių, medžių  pavadinimus. Kūrybinė veikla subūrė mažuosius, teikė džiugių emocijų

♦ Spalio 19 d. 10.30 val. vyko  „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių renginys „Rudenėlio šventė“. Organizatorės - priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos. Renginio metu vaikai pagilino žinias apie rudenį ir jo teikiamas gėrybes, deklamavo eiles, klausėsi muzikos, žaidė žaidimus, minė mįsles. O iš surinktų rudens gėrybių (lapų, kaštonų, šakelių, daržovių ir vaisių, gilių, konkorėžių ir kt.) kūrė įvairias mandalas. Visi dalyviai buvo apdovanoti obuoliais

♦ Spalio 16 d. 10.30 val. grupės mokytoja organizavo  „Saulučių“ grupės ugdytinių edukacinę išvyką į mikrorajono parką. Išvykos metu grožėjosi rudenine gamta, mokėsi orientuotis aplinkoje, aktyviai judėjo, tobulino pastabumo įgūdžius, mokėsi elgesio taisyklių išvykus už įstaigos ribų

♦ Spalio 1-15 d. buvo organizuota vaikų kūrybinių darbų paroda „Krenta lapai“. Organizatoriai: edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Parodos pagrindinis tikslas - vaikų meninių gebėjimų lavinimas, mokymas reikšti mintis, fantaziją, atskleisti vaikų kūrybiškumą. Darbų atlikimo technika ir būdai įvairūs, panaudota darbuose gamtinė medžiaga (medžių lapai), kurie suteikė įvairių spalvų grožį ir įvairovę

♦ Spalio 9 d. buvo organizuota „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono „Draugystės“ parką „Rudens spalvos“. Organizatorės grupės mokytojos. Pagrindinis išvykos tikslas sudominti vaikus gamtos pokyčiais, pažinti ir atpažinti spalvas, kuriomis nusidažo ruduo, atpažinti parke esančius medžius, palyginti juos, atrasti panašumus ir skirtumus. Išvykos metu vaikai mokėsi draugiškų tarpusavio santykių, susikalbėjimo ir taisyklių laikymosi, kultūringo elgesio su kitais ir aplinka

♦ Spalio 5 d. edukacinės aplinkos kūrybinės grupės mokytojos organizavo įstaigos kieme vaikų tapybos darbų plenerą „Rudens spalvos mokytojai“,  kurio tikslas - vaikų kūrybiškumo skatinimas, pasitelkiant rudeninės gamtos spalvas ir gamtinę medžiagą, naudojant įvairiausias technikas, sukurti kūrinius, skirtus Mokytojo dieną paminėti, išreikšti savo meilę ir pagarbą savo mieloms mokytojoms, kurios saugo, globoja ir visa širdimi atsiduoda savo profesijai ir mylimam darbui, vaikams

RUGSĖJIS
 

♦ Rugsėjo 25 d. 16.30 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Grupės mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 21 d. 17.00 val. vyko „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu) ir rugsėjo 22 d. 17.00 val. vyko  „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Šių grupių  mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. vyko  „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 17 d. 10.00 val. vyko ugdytinių sveikatingumo žygis „Sveikatos labirintai“, skirtas Europos Judumo savaitei. Organizatorės: neformaliojo ugdymo mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė.

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. vyko  „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 16 d. 17.00 val. vyko „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių tėvų susirinkimai (nuotoliniu būdu).  Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 15 d. 16.30 val. vyko „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 15 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į mikrorajono parką. Mokytoja vedė ugdomąją veiklą parke, supažindino ugdytinius su pagrindiniais požymiais medžių (ąžuolo, klevo, kaštono ir eglės), mokėsi juos atpažinti. Tai puikus būdas ir metodas aplinkos pažinimui, tyrinėjimui, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais įgūdžių formavimui. Veiklos metu rinko gamtinę medžiagą (giles ir kaštonus), kurią vėliau panaudos kūrybinėms užduotims atlikti, grupės papuošimui rudens tematika

♦ Rugsėjo 14 d. 16.00 val. vyko Ikimokyklinio ugdymo (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendras tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingi:  direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pateikta tėvams visa reikalinga informacija apie ugdomosios veiklos organizavimą, rekomendacijų dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną) laikymąsi, paragino tėvus būti atsakingais ir sąmoningais saugant savo ir kitų sveikatą. Priminti praėjusių metų veiklos rezultatai, ugdytinių pasiekimai

♦ Rugsėjo 11 d. 16.30 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 10 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į mikrorajono parką.  Mokytojos vedė ugdomąją veiklą parke, supažindino ugdytinius su rudenėjančios gamtos reiškiniais, pagrindiniais požymiais, kuriuos galime atpažinti medžiuose, žolėje ir kt. Tai puikus būdas ir metodas aplinkos pažinimui, tyrinėjimui, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais įgūdžių formavimui. Veiklos metu rinko gamtinę medžiagą, kurią vėliau panaudos kūrybinėms užduotims atlikti

♦ Rugsėjo 9 d. 17.00 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą. Pakvietė tėvus kartu su vaikais užpildyti anketas „Pasakoju apie save“   

♦ Rugsėjo 9 d. 11.00 val. (vidiniame kiemelyje) vyko edukacinė valandėlė ugdytiniams –susitikimas su Klaipėdos policijos kinologais ir jų augintiniu. Atsakinga „Drugelių“ grupės mokytoja. Pareigūnai papasakojo apie savo profesijos ypatumus, atsakinėjo į vaikų klausimus, parodė ugdytiniams kokias komandas moka atlikti jų tarnybinis šuo. Ugdytiniai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo atliekamas komandas, pasitikėjimą tarp šuns ir jo šeimininko, šuns paklusnumą ir įsakymų vykdymą

♦ Rugsėjo 8 d. vyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu).  Grupės mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą  

♦ Rugsėjo 8 d. vyko priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Grupės mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą 

 
♦ Rugsėjo 2-11 d. suorganizuota ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų paroda „Tau, mano, darželi!“. Atsakinga edukacinė aplinkos kūrybinė grupė. Tikslas - siekti dailės darbuose atskleisti vaikų kūrybiškumą, lavinti meninius gebėjimus, skatinti vaikus reikšti laisvai mintis, fantazijas
 

♦ Rugsėjo 1 d. 10.30 val. vyko šventinis renginys, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui „Sveikas, rudenėli“. Visi bendruomenės nariai su nekantrumu laukėme sugrįžtančių po vasaros vaikučių. Visi pakilios nuotaikos susirinkę į vidinį kiemelį sveikinosi su įstaigos darbuotojais, pagrindiniu šventės herojumi- Kempiniuku, klausėsi darželio direktorės gražių sveikinimo žodžių, kartu pasimankštino, leido ir gaudė spalvotus muilo burbulus, šoko „Ančiukų“ šokį, atliko skirtas užduotis. Visi gerai nusiteikę dar pabendravo grupių aikštelėse su savo grupių mokytojomis, kur buvo suteikiama tėvams visa reikiama informacija apie naujų mokslo metų pradžią ir jos organizavimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досуг
Skaityti 4402 kartai Atnaujinta 21 rugsėjo 06, Pirmadienis 11:16