Today: 24.Oct.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2020-2021 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

2020

 

SPALIS

♦ Spalio 19 -23 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai kartu su savo mokytojomis surengė kūrybinių darbų parodą (lauko erdvėje) „Daržovių kraitelė“. Atsakingos mokytojos: L.Kalendrienė, D.Laukienė, V.Kisminienė, K.Antanavičienė. Dalyvaudami parodoje ugdytiniai plačiau susipažino su daržovėmis, vaisiais, įvairia gamtine medžiaga, kurią galima rasti rudenį parkuose, pievose, miškuose, net įstaigos kieme. Kurdami darbelius, mokėsi pažinti, įvardinti daržovių, vaisių, medžių  pavadinimus. Kūrybinė veikla subūrė mažuosius, teikė džiugių emocijų

♦ Spalio 19 d. 10.30 val. vyko  „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių renginys „Rudenėlio šventė“. Organizatorės B.Povilavičienė, L.Kargajevienė ir J.Jucienė. Renginio metu vaikai pagilino žinias apie rudenį ir jo teikiamas gėrybes, deklamavo eiles, klausėsi muzikos, žaidė žaidimus, minė mįsles. O iš surinktų rudens gėrybių (lapų, kaštonų, šakelių, daržovių ir vaisių, gilių, konkorėžių ir kt.) kūrė įvairias mandalas. Visi dalyviai buvo apdovanoti obuoliais

♦ Spalio 16 d. 10.30 val. mokytoja R.Vaičiūnienė organizavo  „Saulučių“ grupės ugdytinių edukacinę išvyką į mikrorajono parką. Išvykos metu grožėjosi rudenine gamta, mokėsi orientuotis aplinkoje, aktyviai judėjo, tobulino pastabumo įgūdžius, mokėsi elgesio taisyklių išvykus už įstaigos ribų

♦ Spalio 1-15 d. buvo organizuota vaikų kūrybinių darbų paroda „Krenta lapai“. Organizatoriai: mokytoja L.Kalendrienė, edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Parodos pagrindinis tikslas - vaikų meninių gebėjimų lavinimas, mokymas reikšti mintis, fantaziją, atskleisti vaikų kūrybiškumą. Darbų atlikimo technika ir būdai įvairūs, panaudota darbuose gamtinė medžiaga (medžių lapai), kurie suteikė įvairių spalvų grožį ir įvairovę

♦ Spalio 9 d. buvo organizuota „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono „Draugystės“ parką „Rudens spalvos“. Organizatorės B.Povilavičienė ir J.Jucienė. Pagrindinis išvykos tikslas sudominti vaikus gamtos pokyčiais, pažinti ir atpažinti spalvas, kuriomis nusidažo ruduo, atpažinti parke esančius medžius, palyginti juos, atrasti panašumus ir skirtumus. Išvykos metu vaikai mokėsi draugiškų tarpusavio santykių, susikalbėjimo ir taisyklių laikymosi, kultūringo elgesio su kitais ir aplinka

♦ Spalio 5 d. mokytojos K.Antanavičienė ir B.Valauskienė organizavo įstaigos kieme vaikų tapybos darbų plenerą „Rudens spalvos mokytojai“,  kurio tikslas - vaikų kūrybiškumo skatinimas, pasitelkiant rudeninės gamtos spalvas ir gamtinę medžiagą, naudojant įvairiausias technikas, sukurti kūrinius, skirtus Mokytojo dieną paminėti, išreikšti savo meilę ir pagarbą savo mieloms mokytojoms, kurios saugo, globoja ir visa širdimi atsiduoda savo profesijai ir mylimam darbui, vaikams

RUGSĖJIS
 

♦ Rugsėjo 25 d. 16.30 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingos  grupės mokytojos  V. Kisminienė ir K. Antanavičienė pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 21 d. 17.00 val. vyko „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu), atsakingos  grupės mokytojos  L. Stasytytė ir D. Laukienė bei rugsėjo 22 d. 17.00 val. vyko  „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingos  grupės mokytojos  R. Jarovaitienė, R. Čichunovienė. Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. vyko  „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakinga  grupės mokytoja  R.Vaičiūnienė. Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 17 d. 10.00 val. vyko ugdytinių sveikatingumo žygis „Sveikatos labirintai“, skirtas Europos Judumo savaitei. Organizatorės: R.Čichunovienė ir vss R.Gedgaudaitė 

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. vyko  „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakinga  grupės mokytoja  R.Vaičiūnienė. Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 16 d. 17.00 val. vyko „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių tėvų susirinkimai (nuotoliniu būdu). Atsakingos  grupių mokytojos: I.Gailienė, R.Jarovaitienė. Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 15 d. 16.30 val. vyko „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingos  grupės mokytojos L.Kalendrienė ir D.Laukienė. Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 15 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į mikrorajono parką. Mokytoja I.Gailienė vedė ugdomąją veiklą parke, supažindino ugdytinius su pagrindiniais požymiais medžių (ąžuolo, klevo, kaštono ir eglės), mokėsi juos atpažinti. Tai puikus būdas ir metodas aplinkos pažinimui, tyrinėjimui, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais įgūdžių formavimui. Veiklos metu rinko gamtinę medžiagą (giles ir kaštonus), kurią vėliau panaudos kūrybinėms užduotims atlikti, grupės papuošimui rudens tematika

♦ Rugsėjo 14 d. 16.00 val. vyko Ikimokyklinio ugdymo (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendras tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingi:  direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pateikta tėvams visa reikalinga informacija apie ugdomosios veiklos organizavimą, rekomendacijų dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną) laikymąsi, paragino tėvus būti atsakingais ir sąmoningais saugant savo ir kitų sveikatą. Priminti praėjusių metų veiklos rezultatai, ugdytinių pasiekimai

♦ Rugsėjo 11 d. 16.30 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakinga  grupės mokytoja L.Alonskienė. Mokytoja pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą.

♦ Rugsėjo 10 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į mikrorajono parką.  Mokytojos L.Bentienė ir K.Antanavičienė vedė ugdomąją veiklą parke, supažindino ugdytinius su rudenėjančios gamtos reiškiniais, pagrindiniais požymiais, kuriuos galime atpažinti medžiuose, žolėje ir kt. Tai puikus būdas ir metodas aplinkos pažinimui, tyrinėjimui, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais įgūdžių formavimui. Veiklos metu rinko gamtinę medžiagą, kurią vėliau panaudos kūrybinėms užduotims atlikti

♦ Rugsėjo 9 d. 17.00 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingos  grupės mokytojos L.Kargajevienė ir J.Jucienė. Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą. Pakvietė tėvus kartu su vaikais užpildyti anketas „Pasakoju apie save“   

♦ Rugsėjo 9 d. 11.00 val. (vidiniame kiemelyje) vyko edukacinė valandėlė ugdytiniams –susitikimas su Klaipėdos policijos kinologais ir jų augintiniu. Atsakinga mokytoja L.Bentienė. Pareigūnai papasakojo apie savo profesijos ypatumus, atsakinėjo į vaikų klausimus, parodė ugdytiniams kokias komandas moka atlikti jų tarnybinis šuo. Ugdytiniai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo atliekamas komandas, pasitikėjimą tarp šuns ir jo šeimininko, šuns paklusnumą ir įsakymų vykdymą

♦ Rugsėjo 8 d. vyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingos  grupės mokytojos L.Bentienė ir K.Antanavičienė. Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą  

♦ Rugsėjo 8 d. vyko priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Atsakingos  grupės mokytojos B.Povilavičienė ir  J.Jucienė. Mokytojos pateikė tėvams informaciją apie vaikų priėmimą ir pasiėmimą, reikalavimus dėl Covid 19 (atstumų laikymosi, kaukių dėvėjimą ir rankų higieną). Priminė apie keliamus reikalavimus įstaigoje dėl vaikų saugumo, dėl sergančių vaikų nevedimo į įstaigą, informavo kokiomis mokymo priemonėmis turi būti aprūpinti vaikai, pateikė informaciją apie įstaigos internetinę svetainę ir E-dienyną, apie mokesčius už darželį, apie ugdomosios veiklos planus, vaikų pasiekimus, rinko tėvų komitetą bei siūlė narius į tėvų tarybą 

 
♦ Rugsėjo 2-11 d. suorganizuota ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų paroda „Tau, mano, darželi!“. Atsakinga L.Kalendrienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Tikslas - siekti dailės darbuose atskleisti vaikų kūrybiškumą, lavinti meninius gebėjimus, skatinti vaikus reikšti laisvai mintis, fantazijas
 

♦ Rugsėjo 1 d. 10.30 val. vyko šventinis renginys, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui „Sveikas, rudenėli“. Visi bendruomenės nariai su nekantrumu laukėme sugrįžtančių po vasaros vaikučių. Visi pakilios nuotaikos susirinkę į vidinį kiemelį sveikinosi su įstaigos darbuotojais, pagrindiniu šventės herojumi- Kempiniuku, klausėsi darželio direktorės A.Petkevičienės gražių sveikinimo žodžių, kartu pasimankštino, leido ir gaudė spalvotus muilo burbulus, šoko „Ančiukų“ šokį, atliko skirtas užduotis. Visi gerai nusiteikę dar pabendravo grupių aikštelėse su savo grupių mokytojomis, kur buvo suteikiama tėvams visa reikiama informacija apie naujų mokslo metų pradžią ir jos organizavimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досуг
Skaityti 201 kartai Atnaujinta 20 spalio 22, Ketvirtadienis 15:17