Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2020-2021 m. m.

2021

RUGPJŪTIS

rusiuojam♦ 2020–2021 m. m. (rugsėjo-gegužės mėn.) „Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“. Atsakingos  „Drugelių“ ir „Kiškučių“ grupių mokytojos. Ugdymo įstaiga aktyviai prisideda prie aplinkos saugojimo, šiukšlių rūšiavimo ir saugaus panaudotų atliekų rūšiavimo bei surinkimo. Sukaupė  taškų, už kuriuos  ugdytinius nudžiugins naujomis knygelėmis 

BIRŽELIS

♦ Birželio 1 -18 d. buvo organizuojama respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių ir kūrybinių darbų paroda, skirta Vaikų gynimo dienai „Man gera ir smagu tarp gerų draugų“. Organizatorės: priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja. Nuostatus  rasite čia 

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 19 - 29 d. „Žiedelių“ gr. dalyvavo Klaipėdos Pempininkų vaikų bibliotekos organizuojamoje piešinių parodoje-konkurse, skirtame Birželio 1-ąjai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai, atsakinga grupės mokytoja. Savo sukurtus piešinius, kur atsiskleidė  sugalvotos idėjos, vaikų kūrybiškumas, meniniai gebėjimai, pristatė konkursui 

♦ Gegužės 3-28 d. „Žiedelių“ grupė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo lauko erdvėse projekte „Aš ir tu – žaidžiame vis kartu!“. Atsakinga grupės mokytoja. Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatą, skatinti aktyvias veiklas lauko aplinkose. Vaikai aktyviai leido laiką lauke, žaidė įvairius fizinius žaidimus, aktyviai judėjo. Siūlė savo sugalvotus žaidimus, taip pateikdami kuo įvairesnes idėjas, mokėsi bendradarbiauti, bendrauti, laikytis taisyklių

♦ Gegužės 19 d. 13.00 val. buvo organizuojama KPŠKC miesto metodinė diena „Pagalba kolegai. Mokytojų parengtų metodinių priemonių pristatymas“  su socialiniais partneriais (4 akad. val.) (nuotoliniu būdu). Kintantis požiūris į ugdymo procesą skatina keistis. Mokytojo veikla kas dieną yra kūrybinio pobūdžio. Todėl šiandieną kaita yra neišvengiama, kaip ir inovacijų ieškojimas bei jų diegimas. Mokytojui būti kūrybingam – tai turėti idėjų ir gebėti jas realizuoti. Šio renginio metu mokytojai  dalinosi gerąja patirtimi, atrado naujų idėjų vaikų kūrybiškam ugdymui, užtikrino įstaigos ir socialinių partnerių mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, skleidė inovatyvias idėjas, naujus metodus ir priemones. Pristatyti 7 įstaigos mokytojų pranešimai, kuriuose pristatė sukurtas inovatyvias mokymo priemones: „Interaktyvūs plakatai“, „Vandens pažinimas per eksperimentus“, „Vandenyno garsai”, „Žmogaus pojūčiai“, „Žaidžiame ir mokomės kartu“, „Interaktyvios priemonės lopšelio amžiaus vaikams“, „Elektroniniai lobynai ugdomajame procese“

♦  Gegužės 18 d. 10.30 val. buvo organizuota „Varpelių“ grupės ugdytinių išvyka į mikrorajono parką. Organizatorės: grupės mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja. Išvykos metu ugdytiniai stebėjo gamtą (medžius, gėles, paukščius, vabaliukus ir kt.). Edukacinėje veikloje galėjo ne tik stebėti aplinką, bet ir klausytis garsų, matomus augalus ar paukščius palyginti, ieškoti panašumų ir skirtumų, uostyti gėles, pajausti jų kvapus. Išvykos metu mokėsi elgesio taisyklių, kultūringo elgesio, gražaus bendravimo, pabuvę gyname ore stiprino sveikatą, o pasivaikščiodami po parką aktyviai fiziškai judėjo

♦ Gegužės 12 d. „Drugelių“ grupė dalyvavo respublikiniame virtualiame video vaizdelių konkurse „Pašėlęs katinas“. Atsakinga grupės mokytoja. Tai konkursas, skirtas virtualiai paminėti Vandos Kavaliauskienės 31-ąjį muziejaus gimtadienį, sudarant sąlygas atsiskleisti kūrybinei vaikų ir suaugusiųjų saviraiškai, video priemonėmis išreiškiant savo idėjas ir sumanymus. Vaizdo įrašuose atsispindėjo mylimų gyvūnų - katinų krečiami pokštai ir išdaigos. Ugdytiniai turėjo galimybę ne tik pasakoti draugams grupėje apie savo augintinius, bet ir pristatyti vaizdinę medžiagą, kaip rūpinasi savo augintiniais ir kartu su jais linksminasi, ką iškrečia jų katės 

♦ Gegužės 3-16 d. „Saulučių“ gr. dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kūrybos parodoje „Saulė – gyvybės ir sveikatos šaltinis“. Atsakinga grupės mokytoja. Tai kūrybinė fotonuotraukų paroda, skirta Saulės dienai paminėti. Saulės šviesa padeda įveikti kai kurias fizines ir psichologines ligas, tai puikus vitamino D šaltinis, tai energijos, gyvybės, geros nuotaikos bei sveikatos šaltinis. Dalyvaudami šioje parodoje, ugdytiniai atskleidė savo kūrybinius gebėjimus, įgyvendino kūrybines idėjas, fantazijas, svajones, naudojo įvairias meno priemones ir būdus darbų sukūrimui

BALANDIS

♦ Balandžio 28 d. 10.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniams mokytoja organizavo edukacinę pažintinę išvyką į mikrorajono parką „Gamta bunda“. Išvykos metu vaikai domėjosi gamta, diskutavo apie požymius atsirandančius gamtoje, kurie yra būdingi pavasariui. Buvo įdomu stebėti gausius varnų pulkus, kurios suko lizdus aukštai medžiuose, stebėti besiskleidžiančius augalų ir krūmų pumpurus, žydinčias parko gėles. Mokytoja pateikė vaikams daug klausimų, į kuriuos vaikai turėjo surasti atsakymus, mokėti palyginti, išskirti panašumus ir skirtumus. Išvykos metu mokėsi bendrystės, gebėjimo laikytis taisyklių, veikti kartu 

♦ Balandžio 27 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės mokytoja organizavo ugdytiniams edukacinę išvyką į mikrorajono parką „Gamtos išdaigos“. Ugdytiniai stebėjo pavasario gamtos reiškinius, tyrinėjo gamtą ir diskutavo apie pavasario požymius, kurie apibūdina gamtos atsigavimą, pabudimą, paukščių sugrįžimą
 

♦ Balandžio 26 d. 10.30 val. „Varpelių“ grupės ugdytinių edukacinė pažintinė išvyka į mikrorajono parką „Gamta bunda“. Organizatorė - grupės mokytoja, ugdytinius mokė ieškoti, pastebėti kuo daugiau pavasario ženklų, stebėti atgyjančius po žiemos augalus, medžius, paukščius, kurie suka lizdus, peri paukščiukus, pastebėti varles ar vabzdžius, tyrinėti juos ir aptarti. Tai teikė vaikams daug gerų ir teigiamų emocijų, pagilino žinias, mokėsi laikytis draugiškų tarpusavio santykių, taisyklių

 
♦ Iki Balandžio 26 d. „Drugelių“, „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame B.Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkurse „Mano ateities pasaulis“ (organizatoriai Lietuvos kartografų draugija). Atsakingos grupių mokytojos. Pagrindinis tikslas - lavinti vaikų supratimą apie kartografiją, geografiją, suvokti aplinką, pažvelgti į aplinką globaliau. Darbuose turėjo atsispindėti kartografinis pagrindas - tai žemynų, vandenynų ar atskirų regionų kontūrai ir vaikų įsivaizduojamas ateities pasaulis, koks jis bus vaikų akimis po tam tikro laiko tarpo, po kai kurių pokyčių
 
♦ Balandžio 26-30 d. organizuojama virtuali nuotraukų paroda, dalyvaujant įstaigos ir socialinių partnerių (l.d. „Žuvėdra“, RUC) ugdytiniams ir tėvams „Namuose darbai – vaikų džiaugsmai“. Organizatorė „Žvaigždučių“ grupės mokytoja. Mokslininkų teigimu, geri santykiai su šeima, aukšti akademiniai pasiekimai ir gera karjeros pradžia siejama su vaikystėje atliekamais namų ruošos darbais. Jų teigimu, tik maža dalis vaikų gauna užduočių namuose, o vietoj to jie leidžiami lankyti įvairius būrelius, dalyvauti užsiėmimuose ir kt. Buities darbai yra pirmiausia, ką reikia išmokti, norint siekti kitų dalykų, jie yra visa ko pamatas (vaikai gali šluostyti dulkes, pasigaminti paprastą patiekalą pav. sumuštinį, laistyti gėles, pamaitinti gyvūnus ir kt.). Visada svarbu įtraukti vaikus į komandinį darbą, kas stiprina ryšį tarp šeimos narių. Tokių darbų nuotraukomis ir pasidalino renginio dalyviai, kurie buvo kūrybiški, išradingi įgyvendinant šią parodą
 
♦ Iki Balandžio 23 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių mokinių projekto „STEAM darželyje“ virtualioje parodoje „Papuošalas mamytei“. Tai paroda, skirta Motinos dienai paminėti. Ugdytiniai sukūrė savitus, originalius papuošalus savo mamytėms, lavino kūrybiškumą konstruojant, modeliuojant, derinant įvairias medžiagas (gamtinę medžiagą, medieną, makaronus, modeliną ir kt.). Daug džiaugsmo patyrė kurdami savo darbus, nes tai darbai atlikti su begaline meile pačiam brangiausiam žmogui - Mamai
 
♦ Balandžio 20 d. 10.30 val. vyko „Ežiukų“ grupės ugdytinių edukacinė pažintinė ekskursija į  „Šiltnamūzas“.  Vaikams mokytoja papasakojo kaip smagu yra dirbti šiltnamyje, kad jame galima sodinti ir auginti įvairius augalus, daržoves. Su mokytojos pagalba pasodino augalus, laistė juos, aptarė kaip prižiūrės ir kokių lauks rezultatų. Taip ugdytiniams yra formuojami socialiniai įgūdžiai ir atsakomybė, gali matyti kiek reikia įdėti pastangų ir darbo, kol sulaukia užaugusio derliaus ir galės mėgautis pačių užsiaugintomis daržovėmis
 
♦ Balandžio 19 d. projekto „Pasakų skrynia“ organizatorės parengė spektaklį „Pagrandukas“ ir demonstravo virtualiai socialinių partnerių (l. d. „Žuvėdra“, RUC) ugdytiniams. Šio spektaklio personažų pagalba, buvo pasakojama istorija, kaip reikia klausyti suaugusiųjų ir kas gali nutikti, jei jų neklausoma, kokie gali tykoti pavojai. Toks bendravimas suartina įstaigų bendruomenes, užsimezga bendravimas ir bendradarbiavimas, noras dalinti idėjomis, pasiekimais ir gerąja patirtimi. Mūsų socialiniai partneriai šiltai priima mūsų įstaigos narių pasirodymus 

♦ Iki Balandžio 15 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų virtualiame ekologiniame projekte „Gimę antram gyvenimui“. Atsakingos grupės mokytojos. Pagrindinis šio projekto tikslas - supažindinti vaikus su gamtos užterštumo problema, kalbėti ir mokyti vaikus rūšiuoti, kaupti ir kitaip panaudoti antrines žaliavas, patiems iš sukauptų antrinių žaliavų sukurti daiktus (įvairius žaislus, vazonėlius, dėžutes, pieštukines ir kt. priemones), juos papuošti ir panaudoti savo reikmėms. Šioje veikloje skiepijama meilė gamtai, atsakingas požiūris į vartotojiškumą

♦ Iki Balandžio 16 d. „Žvaigždučių“ grupės 6 ugdytiniai dalyvavo respublikiniame virtualiame dainų festivalyje „Kur dainų namai“. Festivaliui vaikus ruošė meninio ugdymo mokytoja, kuri subūrė ugdytinius į lengvojo roko grupę „Bebriukai“ ir atliko pačių pasirinktą kūrinį. Ugdytiniai galėjo išreikšti save per muziką, patirti atlikimo džiaugsmą, patirti bendrystę ir pasidžiaugti gautu rezultatu
 
♦ Iki Balandžio 16 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų projekte „Aš – architektas“Atsakingos grupės mokytojos. Projekto tikslas - skatinti vaikų pažintinę raidą, tikrovės reiškinių pažinimą, techninį mąstymą, tikslumą, susikaupimą, atsakomybę, turėti galimybę atsiskleisti, fantazuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, patirti geras emocijas ir įveikti kilusius sunkumus. Su didžiausiu užsidegimu ir entuziazmu kūrė, statė, eksperimentavo
 

♦ Balandžio 7 d. 8.15 val. „Drugelių“ grupės ugdytiniai ir jų mokytoja dalyvavo Pasaulinės sveikatos dienos paminėjime, atliko rytinės mankštos fleshmobingo šokį „Banana cha-cha“. Minėdami šią dieną, ugdytiniai nešė žinutę, kad norint būti sveikiems, reikia daug judėti, sveikai maitintis, būti visada geros ir pakilios nuotaikos, padėti draugui, bendrauti ir bendradarbiauti

♦ Iki Balandžio 2 d. „Ežiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų parodoje saugaus eismo tema „Aš žinau kelių eismo taisykles – o tu?“. Atsakingos grupės mokytojos, pasirinko šią veiklą, siekdamos formuoti vaikų saugaus eismo suvokimą, plėtojant jų, kaip eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją ir prisidėti prie Saugaus eismo dienos Lietuvoje paminėjimo. Ugdytiniai buvo supažindinami su kelių eismo ženklais, šviesoforu ir pėsčiųjų perėja, mokėsi saugiai pereiti gatvę, kūrė darbelius, kuriuose įtvirtino įgytas žinias

♦ Kovo 2 d. - balandžio 2 d.  „Ežiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų ankstyvojo amžiaus vaikų ir pedagogų projekte „Kuriame kitaip“. Atsakingos „Ežiukų“ grupės mokytojos. Pagrindinis tikslas buvo sukurti palankią aplinką ir sąlygas vaikams kūrybiškai veikti, bendrauti, dirbti kitoniškai, naudojant netradicines priemones meninei veiklai, o sukūrus pasidžiaugti, išgyventi atradimo džiaugsmus, įvaldyti įvairias darbelių atlikimo technikas

KOVAS

♦ Kovo 1-30 d. „Saulučių“ ir „Boružėlių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame projekte „Mažieji gamtos saugotojai“. Atsakinga grupės mokytoja. Pagrindinis tikslas - puoselėti supratimą apie ekologiją, gamtos saugojimą, ugdyti meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, kuriant darbelius iš antrinių ar gamtinių žaliavų. Veiklos metu mokėsi rūšiuoti atliekas, gilinosi į ekologijos svarbą

♦ Kovo 1-30 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų virtualiame projekte ,,Mėgstamiausi vaikų eksperimentai“. Grupės mokytoja su ugdytiniais atliko bandymus ir eksperimentus, pasitelkdami įvairias mokymo priemones, kurių metu mokėsi darbo komandoje, bendradarbiavimo ir savarankiškumo. Veiklos metu pagilino žinias apie įvairius gamtos reiškinius ir procesus, medžiagasir jų reakcijas
 
 
♦ Kovo 30 d. 10.30 val. „Meškiukų“ grupės mokytoja ugdytiniams organizavo  išvyką už darželio teritorijos.  Išvykdami už darželio ribų, vaikai mokėsi atpažinti pavojingas situacijas, klausydamiesi mokytojos aiškinimo, ugdėsi gebėjimą suprasti suaugusįjį, mokėsi draugiško elgesio, geranoriškų santykių su grupės vaikais palaikymo. Eidami parko takais, ieškodami pavasario ženklų, klausėsi paukščių čiulbėjimo, ieškojo pirmųjų pavasario gėlių, stebėjo žolę, medžių bei krūmų pumpurus, mokėsi pažinti gamtinę aplinką. Tyrinėdami, susipažino su bundančios gamtos reiškiniais, mokėsi saugoti gamtą. Parėję į darželį aptarė, ką matė ir girdėjo. Išsvykos metu ugdė gebėjimus aplinkos pažinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių, santykių su suaugusiaisiais ir bendraamžiais ugdymosi pasiekimų srityse
 

♦ Iki Kovo 26 d. „Saulučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Mano pasakos herojus“. Atsakinga grupės mokytoja. Ši paroda skirta paminėti Tarptautinę vaikų knygos dieną, vaizduojant mylimiausią pasakos herojų. Ugdytiniai klausėsi įvairių pasakų ir piešė savo mylimiausius veikėjus, taip buvo skatinama vaikų saviraiška, fantazija, išradingumas ir kūrybiniai gebėjimai. Savo darbuose vaikai stengėsi perteikti mylimiausio veikėjo nuotaiką, charakterį

♦ Kovo 20 d. priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės mokytoja organizavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ virtualią kūrybinių darbų ir piešinių parodą „Žemė – mūsų rankose“, skirtą paminėti Pasaulinę Žemės dieną, kartu dalyvauti buvo pakviesti socialiniai partneriai - l. d. „Žuvėdra“ ugdytiniai. Kovo 20 d. – Pasaulinė Žemės diena, kuri ragina ir įpareigoja mus konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Ši diena skatina darželyje vesti žaliąsias pamokas ir dovanoti mūsų Žemei pačius gražiausius savo darbus. Saugokime Žemę ir ji mums pasakys didelį AČIŪ. Kovo 19 d. 13.00 val. (nuotoliniu būdu) vyko gerosios patirties sklaida ir aptarimas parodos „Žemė – mūsų rankose“. Dalyvavo 27 dalyvaiai (pedagogai). Šiuo renginiu siekėme ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojams suteikti teorinių žinių bei praktinių patarimų apie komandinio darbo svarbą ikimokyklinėje įstaigoje. Remdamiesi gerosios praktikos pavyzdžiais renginio dalyviai įvertino savo įstaigos ugdytinių meninius gebėjimus, kūrybiškumą, ieškojo tinkamų sprendimų, kaip saugoti gamtą, supančią aplinką, mažinti taršą, skiepijo vaikams atsakingo vartojimo pradmenis. Šio renginio metu buvo dalinamasi patirtimi, ugdymo procese taikomais naujais metodais ir aktualijomis 
 

♦ Kovo 10-30 d. „Varpelių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytiniai dalyvauja respublikinėje vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje „Mano Lietuva“, skirtoje Kovo 11-ąją paminėti. Pagrindinis tikslas - ugdyti pagarbą ir meilę savo kraštui pristatant žymias Lietuvos vietas ir atskleisti vaikų meninius ir kūrybinius gebėjimus. Savo darbeliu ugdytiniai atskleidė Lietuvos žymiausias vietas - Gedimino pilį bei pavaizdavo Lietuvos trispalvę. Šis darbas yra bendras kūrybinis darbas, kur kiekvienas paliko jame dalelę savo fantazijos ir kūrybos, mokėsi dirbti drauge, bendradarbiaudami

♦ Kovo mėn. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojų organizuotame projekte „Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja veiklų metu siūlė vaikams aktyviai sportuoti, žaisti įvairius žaidimus, tyrinėti ir eksperimentuoti, atrasti save ir kurti bei išreikšti „save“ judesiu

♦ Kovo 5 d. „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų piešinių konkurso „Mano olimpinės svajonės“  - Olimpinio piešinio „Aš olimpietis“ konkurse (organizatorius - Lietuvos olimpinė akademija). Atsakingos grupių mokytojos skatino vaikus per piešinį atskleisti olimpinio sąjūdžio ypatumus, ugdyti vaikų kūrybiškumą, puoselėti olimpines bei tautines vertybes. Ugdytiniai buvo supažindinti su olimpiniais simboliais, olimpinėmis sporto šakomis, kas ir atsispindėjo vaikų sukurtuose darbuose, kur atsiskleidė jų svajonės ir siekiai tapti olimpinio sporto dalyviais bei nugalėtojais
 
♦ Kovo mėn. neformaliojo ugdymo mokytoja dalyvavo respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų projekto „Miklūs piršteliai – graži kalbelė“ virtualių mokymo priemonių parodoje. Pristatė sukurtas įvairias smulkiosios motorikos lavinimo priemones, kurios skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos skatinimui, galimų kalbos sutrikimų prevencijai
 

Kovo  mėn.  „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų edukacinių praktinių veiklų projekte „Kosmosas–Žemė–Žmogus“Atsakingos grupės mokytojos sukūrė ir organizavo ugdytiniams netradicinę veiklą, kurios metu jie susipažino su dangaus kūnais, kalbėjo apie kosmosą, visatos reiškinius, žemę, saulę ir žvaigždes, žmogaus kūną. Veiklų metu atliko eksperimentus bei praktines užduotis. Veiklos ugdytiniams labai patiko, su dideliu susidomėjimu klausėsi mokytojų ir aktyviai dalyvavo jose

♦ Iki kovo 22 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo  tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių fotografijų konkurse „Sustabdyk gerumo akimirką“. Pagrindinis tikslas - formuoti gėrio suvokimo nuostatas bei skatinti įvairių pasaulio šalių ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą, siekiant suburti ugdytinius, jų tėvelius ir bendruomenes bendrai veiklai, stebint ir fiksuojant gerumo akimirkas. Mokytojos paskatino ugdytinius atkreipti ypatingą dėmesį ir teikti šiltų, nuoširdžių akimirkų savo seneliams ir močiutėms, kad  šiuo pandeminiu laikotarpiu jie nesijaustų vieniši, pamiršti, o patirtų meilę ir rūpestį iš pačių artimiausių žmonių. Šios gražios akimirkos ir buvo fiksuojamos ir jomis buvo pasidalinta

♦ Kovo 5 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių virtualioje parodoje „Linksmosios kojinaitės“, skirtoje Tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti. Mokytojos  skatino ugdytinius bendradarbiauti, gerbti kiekvieną visuomenės narį, siekė praplėsti vaikų tolerancijos ribas, pakeisti požiūrį į kitokius, turinčius Dauno sindromą, žmones. Atliekant užduotis, kuriant kojinaites, buvo lavinama smulkioji motorika, skatinamas kūrybiškumas ir saviraiška

♦ Kovo 1-8 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo įstaigų integruotame dailės ir muzikos projekte „Kas pirks, kas parduos, kas pagros ir padainuos“. Meninio ugdymo mokytoja ir grupės mokytoja rengė vaikus šiam projektui, atskleidė vaikų kūrybinės raiškos gebėjimus, puoselėjo lietuvių liaudies folkloro tradicijas, skatino domėtis lietuvių tradiciniais amatais. Tai renginys skirtas minėti kasmetinę Lietuvoje rengiamą amatų ir folkloro šventę „Kaziuko mugė“ 

VASARIS

♦ Vasario  26 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo inovatyviame projekte „Šaltuko išdaigos“. Pagrindinis tikslas - tenkinti vaikų natūralų poreikį aktyviai judėti gamtoje, bendrauti ir bendradarbiauti. Kadangi šiemet žiema sniego nepagailėjo, tai ugdytiniai statė sniego statinius naudodami įvairias formeles, lipdė besmegenius ir pilis, susipažino su sniego savybėmis, tobulino vaizduotę ir kūrybiškumą, patyrė daug gerų emocijų dirbdami kartu, bendradarbiaudami. Taip pat stiprino sveikatą žaisdami ir mankštindamiesi, aktyviai judėdami lauke

♦ Vasario  15 d. 10.00 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniai, kartu su grupės mokytoja dalyvavo LNDP Prano Domšaičio galerijos virtualiame edukaciniame užsiėmime „Nuo lašelio iki debesies“. Stebėjo Č.Janušo paveikslus ir lašelio pasakojimą apie nuostabią vandens kelionę nuo šaltinio per upelius, upes, marias, jūras, vandenynus iki debesies. Taip vaikai susipažino, kaip gamtoje cirkuliuoja vanduo, kaip susidaro lietus, kaip ir kur nukeliauja vanduo

♦ Iki Vasario  15 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Meškiukų“, „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,Lietuvos atspindžiai mano lange“, skirtame Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo ir Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti. Ugdytiniai kūrė langų papuošimus, reiškė savo gebėjimus ir išradingumą, originalumą. Per kūrybinius darbus, meninę raišką, vaikai  reiškė pasididžiavimą savo šalimi, jos simbolika, atributika, jos pasiekimais ir pergalėmis

 ♦ Iki Vasario  12 d. „Saulučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų etniniame projekte „Tu, lineli, Žydražiedi!“. Grupės mokytoja priminė senolių tradiciją pagerbti taip svarbų lietuviams augalą liną,  supažindino vaikus su linų apdorojimo etapais (rovimu, džiovinimu, pėdų rišimu, pėdų statymu, suvežimu į klojimą, linų kūlimu, mynimu, brukimu, šukavimu, verpimu, audimu, virvės pynimu) ir tuos veiksmus lydinčiais papročiais,  burtais,  mįslėmis, dainomis, rateliais, žaidimais, priminė liaudies tradicijas ir papročius. Vaikai kūrė darbus, kur ryškiausiais mėlynais žiedais pražydo linai, senas lietuvių kultūrinis augalas

♦  Vasario 1-15 d. „Kačiukų“, „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir šeimų virtualiame kūrybiniame projekte „Piešiam rankom ir pirštukais“. Atsakingos minėtų grupių mokytojos. Tikslas – įtraukti ankstyvojo amžiaus ugdytinius, jų šeimos narius, mokytojus į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais. Aktyvinama ankstyvojo amžiaus vaikų vaizduotė, smulkiosioji motorika, pasitelkiant netradicinius kūrybinės raiškos būdus. Vaikai patyrė gerų emocijų ir džiugių akimirkų dalyvaudami kūrybos procese

♦ Vasario  3-12 d. įstaigos vyresniųjų grupių ugdytiniai ir mokytojai bendradarbiavo  su socialiniais partneriais  lopšelio-darželio ,,Žuvėdra“  ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir ,,Jūrinukų“ grupės ugdytiniais (5-6 m.) ir stebėjo jų parengtą vaidinimą ,,Agurkėlio nuotykiai“, kuris vaikams teikė daug gerų emocijų, papasakojo herojaus Agurkėlio kelionę ir sutiktus pakeleivius, jo nuotykius

♦ Vasario 8 d. „Varpelių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir mokytojų  virtualioje Užgavėnių kaukių parodoje „Kaukių linksmybės”, gamino įdomias kaukes, pasitelkę fantaziją ir meninius gebėjimus, kūrybiškumą, naudojo įvairias medžiagas ir priemones. Dalyvaimas renginyje ugdytinius skatina puoselėti tautos tradicines šventes ir papročius, moko bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoja emocinę, kultūrinę ir meninę patirtį. Atsakingos grupių mokytojos 
 
♦  Iki Vasario  5 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Užgavėnių kaukių šėlsmas“. Organizatorės grupės mokytojos. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų, tėvų ir mokytojų glaudų bendradarbiavimą įgyvendinant kūrybines idėjas ir fantazijas kuriant Užgavėnių kaukę. Vaikai susipažino su užgavėnių personažais, kaukių gaminimo technologijomis

SAUSIS

♦ Iki Sausio  29 d.  „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Saulučių“, „Žiedelių“  ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų fotografijų virtualioje parodoje ,,Žiemos linksmybės. Sniego senių - besmegenių išdaigos“. Atsakingos grupių mokytojos įgyvendino renginio tikslą: kuriant erdvinius objektus iš natūralaus sniego, ugdytiniai ugdė meninės raiškos ir kūrybinius gebėjimus. Susipažino su natūralaus sniego savybėmis, reiškė savo kūrybines idėjas, lavino vaizduotę, įgyvendino fantazijas, išradingumą, patyrė daug džiugių akimirkų, atradimų ir įspūdžių, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti

 ♦ Sausio  13 d. 8.00 - 8.10 val.  buvo vykdoma respublikinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ąjai paminėti. Įstaigoje tuo laiku buvo išjungiama šviesa ir uždegtos ant palangių žvakutės kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Tai prisiminimas, kaip prieš 30 metų Lietuva vadavosi iš okupacinės kariuomenės ir apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Atsakingos „Žvaigždučių“ grupės mokytojos

2020

GRUODIS

2020-01/2020-12 įstaigos ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų ir ugdytinių turinčių SUP projekte „Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti”. Atsakinga logopedė. Ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvavo šiame projekte, bendravo su kitų ikimokylinių ugdymo įstaigų ugdytiniais, bibliotekoje kartu klausėsi pasakų, žaidė, kūrė įvairius kūrybinius darbelius

♦ Iki gruodžio 21 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimų kūrybinių fotografijų parodoje „Mano baltosios Kalėdos“. Atsakingos grupių mokytojos. Ugdytiniai kartu su savo šeima puošė namų aplinkas kalėdine tematika, pasitelkdami savo išmonę ir meninius gebėjimus ir nuotraukomis pasidalino su plačiąja visuomene

♦ Iki gruodžio 15 d. „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos regos ugdymo centro ir socialinių partnerių kalėdinio sveikinimo „Švenčių belaukiant“ projekte. Grupių mokytojos subūrė vaikus bendrai veiklai, šventinės nuotaikos kūrimui - savo aplinkos papuošimą artėjančioms šventėms bei pagilino žinias apie Advento ir šv. Kalėdų tradicijas ir papročius. Visi kartu kūrė Kalėdinį sveikinimą savo draugams Regos ugdymo centro ugdytiniams, įdėdami visą savo fantaziją ir kūrybinius gebėjimus, taip parodydami draugiškumą ir meilę vienas kitam

♦ Gruodžio 3-14 d. meninio ugdymo mokytoja parengė „Varpelių“ grupės ugdytines ir dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir Kalėdinių dainų festivalyje „Angelo sparnas“ (nuotoliniu būdu nusiųsta filmuota medžiaga). Festivalio tikslas – puoselėti ir populiarinti Advento giesmių ir Kalėdinių dainų atlikimą. Dalyvaujant šiame renginyje ugdomi vaikų muzikiniai gebėjimai, rimties ir susikaupimo, šventės laukimo nuotaikos, tradicijų puoselėjimas

♦ Gruodžio 11 d.  „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo kartu su socialiniais partneriais l. d. „Žuvėdra“ projekte „Pasakų skrynelė“, skirtame bendruomenių metams paminėti. Meninio ugdymo mokytoja ir grupės mokytojos įtraukė vaikus į bendruomenišką kūrybinę veiklą, skatino ugdytinių žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, visi įsitraukė į bendrą pasakos kūrimą. Smagias akimirkas užfiksavo savo piešiniuose.

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 27 d. nuotoliniu būdu buvo organizuojama prevencinė akcija „Būk matomas“  bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: M.Mažvydo progimnazijs mokiniais, RUC ir l.d „Žuvėdra“ ugdytiniais. Vaikų sukurti ir atsiųsti kūrybiniai darbai eksponuojami įstaigos edukacinėse edrvėse. Ugdytiniai diskutavo apie saugumą gatvėse, ypač tamsiuoju paros metu, akcentavo, kad visi esme atsakingi už savo saugumą, kūrė priemones (atšvaitus), kurie padeda pastebėti pėsčiuosius. Atsakingos „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ gr. mokytojos

♦ Spalio 26 d. - lapkričio 20 d. „Varpelių“, „Kiškučių“, „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo socialinių partnerių Klaipėdos l. d. „Žuvėdra“ rengiamoje kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų parodoje „Iš seno į naują“. Atsakingos šių grupių mokytojos. Pagrindinis renginio tikslas: ugdymo įstaigų bendruomenės narių sutelkimas kūrybinių darbų kūrimui iš antrinių žaliavų, kur vaikai, tėvai ir pedagogai pristatė savo idėjas, gamino įvairiausius žaislus, kuriais be galo džiaugėsi ir aktyviai žaidė su jais

Lapkričio 16 d. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo LNDM Prano Domšaičio galerijos organizuojamoje VIII vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“. Atsakinga grupės mokytoja. Ugdytiniai su dideliu užsidegimu ir entuziazmu karpė iš popieriaus prakartėlės personažus: Kūdikėlį  Jėzų, Mariją, Juozapą, angelus, gyvulėlius ir kt. ir padarė prakartėlės bendrą kompoziciją, kurią ir pateikė parodai 

♦ Lapkričio 11 d. - gruodžio 10 d. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuotoliniame renginyje „Aš – smalsus tyrėjas“ (STEM idėjos vaikų ugdyme). Atsakinga grupės mokytoja. Filmuota medžiaga su trumpa STEAM anotacija yra patalpinta į KPŠKC uždarą priešmokyklinio ugdymo mokytojų MB grupę. Nuorodahttps://www.facebook.com/groups/142865817089051

♦ Lapkričio 6 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“  grupių mokytojos parodė  l. d. „Liepaitė“ lopšelio  „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ir Klaipėdos RUC jaunesniosios  grupės vaikams lėlių teatro spektaklį „Vištytė ir gaidelis“ – (filmuota medžiaga buvo pateikta nuotoliniu būdu). Tokiu pandeminiu laikotarpiu šalyje, siekiame nenutraukti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendradarbiavimo, o palaikyti vieni kitus bendromis idėjomis, veiklomis. Todėl vaikai pažiūrėję mokytojų vaidinamo lėlių spektaklį, turėjo užduotį: nupiešti šios pasakos herojus ir atsiųsti piešinių nuotraukas, kurios suteikė džiaugsmo, gerų emocijų, paskatino diskutuoti, aptarti

etvining♦ Iki lapkričio 6 d. „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“. Atsakingos „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių mokytojos. Mokantis gamtoje, ją tyrinėjant, patiriamas gamtos auklėjimo „iš vidaus“ vaidmuo, žadinami ne tik besimokančiųjų jausmai, bet ir leidžiama išbandyti įvairias praktines veiklas gamtoje, eksperimentuoti su įvairia gamtine medžiaga. Pagrindinis šio projekto tikslas - formuoti vaikų ekologinio sąmoningumo sampratą, plėsti supratimą apie gamtą, aktyviai veikiant žaliojoje mokymosi aplinkoje

SPALIS

♦ Spalio 1-30 d. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Gimtadienio sveikinimai Bitutei“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja. Dalyvaudami darbų kūrime ugdytiniai naudojo įvairias meninės raiškos formas ir priemones, kurdami sveikinimus draugams iš kito darželio, įsitraukė į saviraiškos procesą, plačiau susipažino su juos supančia aplinka, gamta, menu. Vyko bendradarbiavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ugdant vaikų kūrybiškumą

aktyviai draugiskai sveikai logo♦ Rugsėjo–spalio mėn. priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai ir ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, LMNSC ir SMLPC iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas - atkreipti visų bendruomenės narių dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą. Renginiai vyko  lauke ir grupėse. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas judėjimui edukacinėmis erdvėmis lauke, judriųjų žaidimų organizavimui, vykdomos mankštos, mokymasis taisyklingų kvėpavimo pratimų. Didelis dėmesys buvo skiriamas ir sveikai mitybai, vaisių ir daržovių vartojimui

♦ Spalio 1-15 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Rudenėlio dovanos“. Atsakingos grupių mokytojos. Šio renginio tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybiškumą, naudojant vizualinės raiškos priemones: plastiliną ir gamtinę medžiagą. Ugdytiniai daugiau laiko praleido gamtoje, rinko gamtinę medžiagą, stebėjo ir aptarė rudens teikiamas gėrybes: vaisius, daržoves, grybus, džiaudėsi rudens spalvomis

RUGSĖJIS
 

♦ Iki rugsėjo 25 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių-inžinerinių darbų parodoje „Svajonių namas. Smagu pabūti kūrėju“. Atsakingos grupės mokytojos. Pagrindinis tikslas - pasitelkiant fantaziją ir kūrybiškumą įtraukti vaikus, jų tėvus ir mokytojus į aktyvią kūrybišką idėjų įgyvendinimo veiklą, siekiant sukurti svajonių namą. Ugdytinio atlikto kūrybinio darbo iš medinių kaladėlių, jo sukurto svajonių namo nuotrauka nusiųsta parodos organizatoriams Vilniaus l. d. „Sveikuolis“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
досуг
Skaityti 4153 kartai Atnaujinta 21 rugsėjo 03, Penktadienis 15:25