Today: 09.Mar.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2020-2021 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

2021

KOVAS

♦ Kovo mėn. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojų organizuotame projekte „Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja veiklų metu siūlė vaikams aktyviai sportuoti, žaisti įvairius žaidimus, tyrinėti ir eksperimentuoti, atrasti save ir kurti bei išreikšti „save“ judesiu

♦ Kovo 5 d. „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų piešinių konkurso „Mano olimpinės svajonės“  - Olimpinio piešinio „Aš olimpietis“ konkurse (organizatorius - Lietuvos olimpinė akademija). Atsakingos grupių mokytojos skatino vaikus per piešinį atskleisti olimpinio sąjūdžio ypatumus, ugdyti vaikų kūrybiškumą, puoselėti olimpines bei tautines vertybes. Ugdytiniai buvo supažindinti su olimpiniais simboliais, olimpinėmis sporto šakomis, kas ir atsispindėjo vaikų sukurtuose darbuose, kur atsiskleidė jų svajonės ir siekiai tapti olimpinio sporto dalyviais bei nugalėtojais
 
♦ Kovo mėn. neformaliojo ugdymo mokytoja dalyvavo respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų projekto „Miklūs piršteliai – graži kalbelė“ virtualių mokymo priemonių parodoje. Pristatė sukurtas įvairias smulkiosios motorikos lavinimo priemones, kurios skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos skatinimui, galimų kalbos sutrikimų prevencijai
 

Kovo  mėn.  „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų edukacinių praktinių veiklų projekte „Kosmosas–Žemė–Žmogus“Atsakingos grupės mokytojos sukūrė ir organizavo ugdytiniams netradicinę veiklą, kurios metu jie susipažino su dangaus kūnais, kalbėjo apie kosmosą, visatos reiškinius, žemę, saulę ir žvaigždes, žmogaus kūną. Veiklų metu atliko eksperimentus bei praktines užduotis. Veiklos ugdytiniams labai patiko, su dideliu susidomėjimu klausėsi mokytojų ir aktyviai dalyvavo jose

♦ Iki kovo 22 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo  tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių fotografijų konkurse „Sustabdyk gerumo akimirką“. Pagrindinis tikslas - formuoti gėrio suvokimo nuostatas bei skatinti įvairių pasaulio šalių ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą, siekiant suburti ugdytinius, jų tėvelius ir bendruomenes bendrai veiklai, stebint ir fiksuojant gerumo akimirkas. Mokytojos paskatino ugdytinius atkreipti ypatingą dėmesį ir teikti šiltų, nuoširdžių akimirkų savo seneliams ir močiutėms, kad  šiuo pandeminiu laikotarpiu jie nesijaustų vieniši, pamiršti, o patirtų meilę ir rūpestį iš pačių artimiausių žmonių. Šios gražios akimirkos ir buvo fiksuojamos ir jomis buvo pasidalinta

♦ Kovo 5 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių virtualioje parodoje „Linksmosios kojinaitės“, skirtoje Tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti. Mokytojos  skatino ugdytinius bendradarbiauti, gerbti kiekvieną visuomenės narį, siekė praplėsti vaikų tolerancijos ribas, pakeisti požiūrį į kitokius, turinčius Dauno sindromą, žmones. Atliekant užduotis, kuriant kojinaites, buvo lavinama smulkioji motorika, skatinamas kūrybiškumas ir saviraiška

♦ Kovo 1-8 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo įstaigų integruotame dailės ir muzikos projekte „Kas pirks, kas parduos, kas pagros ir padainuos“. Meninio ugdymo mokytoja ir grupės mokytoja rengė vaikus šiam projektui, atskleidė vaikų kūrybinės raiškos gebėjimus, puoselėjo lietuvių liaudies folkloro tradicijas, skatino domėtis lietuvių tradiciniais amatais. Tai renginys skirtas minėti kasmetinę Lietuvoje rengiamą amatų ir folkloro šventę „Kaziuko mugė“ 

VASARIS

♦ Vasario  26 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo inovatyviame projekte „Šaltuko išdaigos“. Pagrindinis tikslas - tenkinti vaikų natūralų poreikį aktyviai judėti gamtoje, bendrauti ir bendradarbiauti. Kadangi šiemet žiema sniego nepagailėjo, tai ugdytiniai statė sniego statinius naudodami įvairias formeles, lipdė besmegenius ir pilis, susipažino su sniego savybėmis, tobulino vaizduotę ir kūrybiškumą, patyrė daug gerų emocijų dirbdami kartu, bendradarbiaudami. Taip pat stiprino sveikatą žaisdami ir mankštindamiesi, aktyviai judėdami lauke

♦ Vasario  15 d. 10.00 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniai, kartu su grupės mokytoja dalyvavo LNDP Prano Domšaičio galerijos virtualiame edukaciniame užsiėmime „Nuo lašelio iki debesies“. Stebėjo Č.Janušo paveikslus ir lašelio pasakojimą apie nuostabią vandens kelionę nuo šaltinio per upelius, upes, marias, jūras, vandenynus iki debesies. Taip vaikai susipažino, kaip gamtoje cirkuliuoja vanduo, kaip susidaro lietus, kaip ir kur nukeliauja vanduo

♦ Iki Vasario  15 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Meškiukų“, „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,Lietuvos atspindžiai mano lange“, skirtame Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo ir Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti. Ugdytiniai kūrė langų papuošimus, reiškė savo gebėjimus ir išradingumą, originalumą. Per kūrybinius darbus, meninę raišką, vaikai  reiškė pasididžiavimą savo šalimi, jos simbolika, atributika, jos pasiekimais ir pergalėmis

 ♦ Iki Vasario  12 d. „Saulučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų etniniame projekte „Tu, lineli, Žydražiedi!“. Grupės mokytoja priminė senolių tradiciją pagerbti taip svarbų lietuviams augalą liną,  supažindino vaikus su linų apdorojimo etapais (rovimu, džiovinimu, pėdų rišimu, pėdų statymu, suvežimu į klojimą, linų kūlimu, mynimu, brukimu, šukavimu, verpimu, audimu, virvės pynimu) ir tuos veiksmus lydinčiais papročiais,  burtais,  mįslėmis, dainomis, rateliais, žaidimais, priminė liaudies tradicijas ir papročius. Vaikai kūrė darbus, kur ryškiausiais mėlynais žiedais pražydo linai, senas lietuvių kultūrinis augalas

♦  Vasario 1-15 d. „Kačiukų“, „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir šeimų virtualiame kūrybiniame projekte „Piešiam rankom ir pirštukais“. Atsakingos minėtų grupių mokytojos. Tikslas – įtraukti ankstyvojo amžiaus ugdytinius, jų šeimos narius, mokytojus į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais. Aktyvinama ankstyvojo amžiaus vaikų vaizduotė, smulkiosioji motorika, pasitelkiant netradicinius kūrybinės raiškos būdus. Vaikai patyrė gerų emocijų ir džiugių akimirkų dalyvaudami kūrybos procese

♦ Vasario  3-12 d. įstaigos vyresniųjų grupių ugdytiniai ir mokytojai bendradarbiavo  su socialiniais partneriais  lopšelio-darželio ,,Žuvėdra“  ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir ,,Jūrinukų“ grupės ugdytiniais (5-6 m.) ir stebėjo jų parengtą vaidinimą ,,Agurkėlio nuotykiai“, kuris vaikams teikė daug gerų emocijų, papasakojo herojaus Agurkėlio kelionę ir sutiktus pakeleivius, jo nuotykius

♦ Vasario 8 d. „Varpelių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir mokytojų  virtualioje Užgavėnių kaukių parodoje „Kaukių linksmybės”, gamino įdomias kaukes, pasitelkę fantaziją ir meninius gebėjimus, kūrybiškumą, naudojo įvairias medžiagas ir priemones. Dalyvaimas renginyje ugdytinius skatina puoselėti tautos tradicines šventes ir papročius, moko bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoja emocinę, kultūrinę ir meninę patirtį. Atsakingos grupių mokytojos 
 
♦  Iki Vasario  5 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Užgavėnių kaukių šėlsmas“. Organizatorės grupės mokytojos. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų, tėvų ir mokytojų glaudų bendradarbiavimą įgyvendinant kūrybines idėjas ir fantazijas kuriant Užgavėnių kaukę. Vaikai susipažino su užgavėnių personažais, kaukių gaminimo technologijomis

SAUSIS

♦ Iki Sausio  29 d.  „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Saulučių“, „Žiedelių“  ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų fotografijų virtualioje parodoje ,,Žiemos linksmybės. Sniego senių - besmegenių išdaigos“. Atsakingos grupių mokytojos įgyvendino renginio tikslą: kuriant erdvinius objektus iš natūralaus sniego, ugdytiniai ugdė meninės raiškos ir kūrybinius gebėjimus. Susipažino su natūralaus sniego savybėmis, reiškė savo kūrybines idėjas, lavino vaizduotę, įgyvendino fantazijas, išradingumą, patyrė daug džiugių akimirkų, atradimų ir įspūdžių, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti

 ♦ Sausio  13 d. 8.00 - 8.10 val.  buvo vykdoma respublikinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ąjai paminėti. Įstaigoje tuo laiku buvo išjungiama šviesa ir uždegtos ant palangių žvakutės kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Tai prisiminimas, kaip prieš 30 metų Lietuva vadavosi iš okupacinės kariuomenės ir apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Atsakingos „Žvaigždučių“ grupės mokytojos

2020

GRUODIS

2020-01/2020-12 įstaigos ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų ir ugdytinių turinčių SUP projekte „Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti”. Atsakinga logopedė. Ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvavo šiame projekte, bendravo su kitų ikimokylinių ugdymo įstaigų ugdytiniais, bibliotekoje kartu klausėsi pasakų, žaidė, kūrė įvairius kūrybinius darbelius

♦ Iki gruodžio 21 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimų kūrybinių fotografijų parodoje „Mano baltosios Kalėdos“. Atsakingos grupių mokytojos. Ugdytiniai kartu su savo šeima puošė namų aplinkas kalėdine tematika, pasitelkdami savo išmonę ir meninius gebėjimus ir nuotraukomis pasidalino su plačiąja visuomene

♦ Iki gruodžio 15 d. „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos regos ugdymo centro ir socialinių partnerių kalėdinio sveikinimo „Švenčių belaukiant“ projekte. Grupių mokytojos subūrė vaikus bendrai veiklai, šventinės nuotaikos kūrimui - savo aplinkos papuošimą artėjančioms šventėms bei pagilino žinias apie Advento ir šv. Kalėdų tradicijas ir papročius. Visi kartu kūrė Kalėdinį sveikinimą savo draugams Regos ugdymo centro ugdytiniams, įdėdami visą savo fantaziją ir kūrybinius gebėjimus, taip parodydami draugiškumą ir meilę vienas kitam

♦ Gruodžio 3-14 d. meninio ugdymo mokytoja parengė „Varpelių“ grupės ugdytines ir dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir Kalėdinių dainų festivalyje „Angelo sparnas“ (nuotoliniu būdu nusiųsta filmuota medžiaga). Festivalio tikslas – puoselėti ir populiarinti Advento giesmių ir Kalėdinių dainų atlikimą. Dalyvaujant šiame renginyje ugdomi vaikų muzikiniai gebėjimai, rimties ir susikaupimo, šventės laukimo nuotaikos, tradicijų puoselėjimas

♦ Gruodžio 11 d.  „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo kartu su socialiniais partneriais l. d. „Žuvėdra“ projekte „Pasakų skrynelė“, skirtame bendruomenių metams paminėti. Meninio ugdymo mokytoja ir grupės mokytojos įtraukė vaikus į bendruomenišką kūrybinę veiklą, skatino ugdytinių žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, visi įsitraukė į bendrą pasakos kūrimą. Smagias akimirkas užfiksavo savo piešiniuose.

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 27 d. nuotoliniu būdu buvo organizuojama prevencinė akcija „Būk matomas“  bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: M.Mažvydo progimnazijs mokiniais, RUC ir l.d „Žuvėdra“ ugdytiniais. Vaikų sukurti ir atsiųsti kūrybiniai darbai eksponuojami įstaigos edukacinėse edrvėse. Ugdytiniai diskutavo apie saugumą gatvėse, ypač tamsiuoju paros metu, akcentavo, kad visi esme atsakingi už savo saugumą, kūrė priemones (atšvaitus), kurie padeda pastebėti pėsčiuosius. Atsakingos „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ gr. mokytojos

♦ Spalio 26 d. - lapkričio 20 d. „Varpelių“, „Kiškučių“, „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo socialinių partnerių Klaipėdos l. d. „Žuvėdra“ rengiamoje kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų parodoje „Iš seno į naują“. Atsakingos šių grupių mokytojos. Pagrindinis renginio tikslas: ugdymo įstaigų bendruomenės narių sutelkimas kūrybinių darbų kūrimui iš antrinių žaliavų, kur vaikai, tėvai ir pedagogai pristatė savo idėjas, gamino įvairiausius žaislus, kuriais be galo džiaugėsi ir aktyviai žaidė su jais

Lapkričio 16 d. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo LNDM Prano Domšaičio galerijos organizuojamoje VIII vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“. Atsakinga grupės mokytoja. Ugdytiniai su dideliu užsidegimu ir entuziazmu karpė iš popieriaus prakartėlės personažus: Kūdikėlį  Jėzų, Mariją, Juozapą, angelus, gyvulėlius ir kt. ir padarė prakartėlės bendrą kompoziciją, kurią ir pateikė parodai 

♦ Lapkričio 11 d. - gruodžio 10 d. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuotoliniame renginyje „Aš – smalsus tyrėjas“ (STEM idėjos vaikų ugdyme). Atsakinga grupės mokytoja. Filmuota medžiaga su trumpa STEAM anotacija yra patalpinta į KPŠKC uždarą priešmokyklinio ugdymo mokytojų MB grupę. Nuorodahttps://www.facebook.com/groups/142865817089051

♦ Lapkričio 6 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“  grupių mokytojos parodė  l. d. „Liepaitė“ lopšelio  „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ir Klaipėdos RUC jaunesniosios  grupės vaikams lėlių teatro spektaklį „Vištytė ir gaidelis“ – (filmuota medžiaga buvo pateikta nuotoliniu būdu). Tokiu pandeminiu laikotarpiu šalyje, siekiame nenutraukti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendradarbiavimo, o palaikyti vieni kitus bendromis idėjomis, veiklomis. Todėl vaikai pažiūrėję mokytojų vaidinamo lėlių spektaklį, turėjo užduotį: nupiešti šios pasakos herojus ir atsiųsti piešinių nuotraukas, kurios suteikė džiaugsmo, gerų emocijų, paskatino diskutuoti, aptarti

etvining♦ Iki lapkričio 6 d. „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“. Atsakingos „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių mokytojos. Mokantis gamtoje, ją tyrinėjant, patiriamas gamtos auklėjimo „iš vidaus“ vaidmuo, žadinami ne tik besimokančiųjų jausmai, bet ir leidžiama išbandyti įvairias praktines veiklas gamtoje, eksperimentuoti su įvairia gamtine medžiaga. Pagrindinis šio projekto tikslas - formuoti vaikų ekologinio sąmoningumo sampratą, plėsti supratimą apie gamtą, aktyviai veikiant žaliojoje mokymosi aplinkoje

SPALIS

♦ Spalio 1-30 d. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Gimtadienio sveikinimai Bitutei“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja. Dalyvaudami darbų kūrime ugdytiniai naudojo įvairias meninės raiškos formas ir priemones, kurdami sveikinimus draugams iš kito darželio, įsitraukė į saviraiškos procesą, plačiau susipažino su juos supančia aplinka, gamta, menu. Vyko bendradarbiavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ugdant vaikų kūrybiškumą

aktyviai draugiskai sveikai logo♦ Rugsėjo–spalio mėn. priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai ir ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, LMNSC ir SMLPC iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas - atkreipti visų bendruomenės narių dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą. Renginiai vyko  lauke ir grupėse. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas judėjimui edukacinėmis erdvėmis lauke, judriųjų žaidimų organizavimui, vykdomos mankštos, mokymasis taisyklingų kvėpavimo pratimų. Didelis dėmesys buvo skiriamas ir sveikai mitybai, vaisių ir daržovių vartojimui

♦ Spalio 1-15 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Rudenėlio dovanos“. Atsakingos grupių mokytojos. Šio renginio tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybiškumą, naudojant vizualinės raiškos priemones: plastiliną ir gamtinę medžiagą. Ugdytiniai daugiau laiko praleido gamtoje, rinko gamtinę medžiagą, stebėjo ir aptarė rudens teikiamas gėrybes: vaisius, daržoves, grybus, džiaudėsi rudens spalvomis

RUGSĖJIS
 

♦ Iki rugsėjo 25 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių-inžinerinių darbų parodoje „Svajonių namas. Smagu pabūti kūrėju“. Atsakingos grupės mokytojos. Pagrindinis tikslas - pasitelkiant fantaziją ir kūrybiškumą įtraukti vaikus, jų tėvus ir mokytojus į aktyvią kūrybišką idėjų įgyvendinimo veiklą, siekiant sukurti svajonių namą. Ugdytinio atlikto kūrybinio darbo iš medinių kaladėlių, jo sukurto svajonių namo nuotrauka nusiųsta parodos organizatoriams Vilniaus l. d. „Sveikuolis“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
досуг
Skaityti 649 kartai Atnaujinta 21 kovo 05, Penktadienis 10:50