Today: 03.Dec.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2021-2022 m. m.

2022

LIEPA

♦ Liepos 14 d. 10.00 val. prasidėjo ir visą dieną vyko įstaigos visų grupių ugdytinių pramoga „Palapinių miestelis“, skirta vasaros atidarymui ir vaikų gynimo dienai paminėti. Atsakinga „Žvaigždučių“ grupės mokytoja. Tai renginys jau keletą metų vykstantis ir tapęs įstaigos tradiciniu renginiu, kuris vaikams suteikia daug gerų emocijų, buria bendrystei ir stiprina draugystę

♦ Liepos 12 d. 10.00 - 12.00 val. vyko sveikatinimo pramoga „Sveikos pėdutės“. Ugdytiniai pagal sutartą laiką rinkosi prie paruošto plokščiapėdystės profilaktikos tako ir atliko numatytas užduotis. Organizatorės neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS. Renginio tikslas - korekcinių mankštų metu basomis kojomis atliekant pratimus stiprinti vaikų kojų ir pėdų raumenis bei raiščius, laikyseną ir nugaros raumenis

BIRŽELIS

♦ Birželio 1 d. 10.00 val. buvo organizuojamas vaikų tapybos darbų pleneras „Vasara pražydo“, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti. Atsakinga edukacinės aplinkos kūrybinės grupės mokytoja. Ugdytiniai sukūrė vaikų siluetų figūras ir jas įvairiai papuošė, kas aplikavo, kas spalvino ar kitaip puošė. Darbai buvo eksponuojami visoje darželio teritorijoje, tai papuošė mūsų įstaigą ir praeiviai galėjo pasidžiaugti vaikų kūrybiškumu, gražiais darbeliais. visiems patiko kurti, nes tai telkė dirbti komandomis ir padaryti bendrą darbą

♦ Birželio 14 d. organizuota sveikatingumo diena „Aktyviai leidžiu laiką kieme“. Organizatorė neformaliojo ugdymo mokytoja ir VSS mokė vaikus saugiai ir atsakingai elgtis gamtoje, saugoti save ir kitus nuo galimų pavojų, kurie tykoja vasaros metu

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 16-31 d. buvo surengta ugdytinių piešinių paroda, skirta Vaikų gynimo dienai „Vaikai – gražiausios gėlės“ . Atsakinga edukacinės aplinkos kūrybinės grupės mokytoja. Ugdytiniai naudodami įvairias kūrybines technikas ir priemones sukūrė daug gražių darbų, kuriuose atsispindi vaikų patirtos džiugios akimirkos, meilė gamtai, pagarba draugams ir supančiai aplinkai. Darbeliais džiaugėsi visa įstaigos bendruomenė: ugdytiniai, tėvai ir pedagogai
 
♦ Gegužės 27 d. „Meškiukų“ grupės mokytojos surengė ugdytinių ir tėvelių pramogą „Kas rieda ir džiugina“. Susirinkę sporto salėje vaikai kartu su tėveliais aktyviai pasportavo, kartu žaidė aktyvius žaidimus, išbandė vaikišką boulingą ir kitus užsiėmimus. Visiems buvo smagu aktyviai leisti laiką
 
♦ Gegužės 27 d. 11.00 val. vyko „Kačiukų“ grupės ugdytinių ir tėvelių šeimos šventinė popietė „Sudie lopšeli“. Organizatorės grupės mokytojos. Tai mažųjų atsisveikinimas su lopšeliu, kur mažieji parodė tėveliams kokie jie jau užaugę, ką išmoko per tuos metus, pagrojo su lazdelėmis, sušoko ratelį „Mes maži, maži kačiukai“, padainavo daineles „Šviečia saulytė“, „Kiškelių daina“, „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“. Vaikai stengėsi kartu padainuoti, pažaisti kartu su tėveliais ratelius, patyrė daug teigiamų ir džiugių emocijų bendraudami 
 
♦ Gegužės 27 d. 16.00 val. vyko „Ežiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas „Saugus ir sveikas vaikas”. Mokytojos pristatė ugdytinių pasiekimų ir pažangos rezultatus, išskyrė grupės stipriąsias ugdymosi sritis ir atkreipė dėmesį į tobulintinas ugdymosi sritis, į kurias kitais mokslo metais bus atkreiptas didesnis dėmesys, bus ugdomi tų sričių esminiai gebėjimai
 
♦ Gegužės 26 d. 16.00 val. buvo organizuotas „Meškiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas „Vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimas”. Grupės mokytojos tėvelius supažindino su pasiekimų ir pažangos vertinimais, pasidžiaugė padaryta vaikų pažanga, aptarė einamuosius klausimus
 
♦ Gegužės 25 d. 16.00 val. vyko „Saulučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas „Mokslo metų apžvalga”, kuriame buvo aptarti ugdytinių pasiekimų ir pažangos rezultatai, supažindinta su informacija apie priešmokyklinio ugdymosi programą, ugdytinių siektinas kompetencijas, nes ugdytiniai 2022-2023 m. m. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, aptarė einamuosius klausimus, o 17.00 val. muzikos salėje vyko Šeimos dienos popietė „Saulučių“ grupių ugdytiniams ir tėvams „Mano šeima“. Organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos. Renginio metu vaikai sveikino tėvelius, parodė savo kūrybinius gebėjimus deklamuojant, dainuojant ir šokant. Vyko gražus ir prasmingas vaikų ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo renginys, kuriame vaikai mokėsi atskleisti savo jausmus tėvams, kartu su jais pabūti, pašokti ir patirti gerų emocijų, parodyti ką išmoko per tuos metus
 
♦ Gegužės 25 d. 16.00 val. vyko Šeimos dienos popietė „Varpelių“ grupių ugdytinių ir tėvų ,,Su mamyte, tėveliu, mums labai labai smagu“. Organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos. Visi vaikai susirinko į salę pasipuošę, sukūrė nuotaikingą ir šventinę atmosferą, sveikino savo brangiausius žmones - mamas sr tėčius su švente. Skambėjo sveikinimo žodžiai, buvo deklamuojami eilėraščiai „Mano mamytė ir saga“, „Aš nevarginsiu tėvelio“, „Du draugai“, atliekamos dainos „Aš turiu širdutę“, „Mano žvaigždė“, „Jūra“, atliekami šokiai „Gėlyčių ratelis“, „Karlius“. Po pasirodymo vaikai įteikė tėveliams dovanėles, kurias patys sukūrė 
 

♦ Gegužės 24 d. 16.00 val. „Nykštukų“ grupės ugdytinių mokytojos organizavo tėvų susirinkimą, kuriame aptarė ugdytinių pasiekimų ir pažangos rodiklius, aptarė tolesnį pasirengimą lankyti darželio grupes, palinkėjo per vasarą daugiau praleisti laiko kartu su šeima, supažindimo  su 3-4 metų vaikų siektinais gebėjimais kitais mokslo metais

♦ Gegužės 24 d. 17.00 val. „Žiedelių“ grupės ugdytinių mokytojos organizavo sporto šventę „Tai bent šeimynėlė“, į kurią pakvietė dalyvauti ugdytinius ir jų tėvelius. Pagrindinis tikslas - padėti stiprinti vaikų dvasinį ryšį su jo artimaisiais (seneliais, tėvais, broliais, sesėmis). Mokytojos parengė visą eilę užsiėmimų lauke, kur mankštinosi pagal muzikos įrašą, dalyvavo estafetėse „Kojūkai“, „Būk atidus“, „Kupranugaris“, „Arkliukai“, „Kas pasislėpė po parašiutu“. Visi dalyviai patyrė puikių emocijų, dalinosi įspūdžiais, įgijo pasitikėjimo dirbdami komandoje, džiaugėsi bendrumo ir bendradarbiavimo procesu

♦ Gegužės 23 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Gėlių sodinimas lauke“. Organizatorės - grupės mokytojos, ugdytinius supažindino su sodinamų gėlių pavadinimais, sodinimo eiga (žemių supylimu, pasodinimu, laistymu ir kt.). Pasodinus gėles, visi aptarė kaip rūpinsis jomis kiekvieną dieną. Veiklos metu kreiptas dėmesys į darbų pasiskirstymą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, gebėjimą atlikti sodinimo darbus. Visiems buvo smagu prisiliesti prie gamtos, aplinkos gražinimo darbų

♦ Gegužės 20 d. 10.30 val. vyko  „Ežiukų“ grupės ugdytinių sportinė pramoga „Jei sportuosi mažas vaikas, tai užaugęs būsi sveikas“. Organizavo grupės mokytojos. Renginio tikslas - skatinti vaikus aktyviai sportuoti, judėti gryname ore, todėl personažo - Kiškio pagalba, mažieji buvo įtraukti į aktyvią veiklą: lindo į tunelį, šokinėjo per lankus, apibėgo kliūtis kiškučio takelyje ir kt. Gerokai pasportavę, pašokinėję į aukštį ir į tolį, vaikai klausėsi pasakojimo apie morkų naudą mūsų sveikatai, jie ne tik klausėsi, bet ir jų skanavo bei atsigėrė skanaus gryno vandens, nes iš projekto žino, kad vandenį gerti yra sveika

♦ Gegužės 9-20 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo edukaciniame projekte „Magiški kiaušiniai“. Organizatorės grupės mokytojos kartu su vaikais inkubatoriuje stebėjo viščiukų išsiritimo iš kiaušinių procesą, rūpinosi jais, kad nesušaltų, maitino specialiu lesalu, girdė vandenuku. Visiems vaikams patiko rūpintis šiais mažais viščiukais, laikyti rankoje, paglostyti jų švelnius pūkučius. Visą savaitę tai buvo traukos objektas ir kitų grupių ugdytiniams, kurie taip pat atėjo susipažinti su mažaisiais augintiniais

♦ Gegužės 19 d. ir 20 d. 15.30 val. vyko priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių išleistuvių šventė „Lik sveikas, darželi“. Organizatorės: grupės mokytojos ir meninio ugdymo mokytoja. Štai ir pasibaigė graži šventė, kuri įnešė jaudulio į ugdytinių, tėvelių ir mokytojų širdis, juk tai paskutinė šventė šioje įstaigoje, kuri ilgus metus globojo, rūpinosi, ugdė šiuos vaikus, o dabar jau atsisveikina. Renginio metu vaikus į tolimesnį mokslo ir žinių kelią palydėjo šiltais sveikinimo žodžiais įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė, padėkojo mokytojams už jų atsidavimą ir indėlį ugdant vaikus bei padėkojo tėvams už pagalbą prisidedant prie įstaigos puoselėjimo bei aktyvų dalyvavimą įvairiose veiklose. Ugdytiniai, jau būsimieji pirmokai, atsisveikindami surengė tėveliams ir mokytojams gražią programą - šoko, dainavo, deklamavo eiles, o pamatę ašarėlę tėvų akyse suskubo juos nuraminti. Jau tradicija tapo, kad kiekviena priešmokyklinukų laida, išvykdama iš įstaigos padovanoja po rožę, kurias pasodina tėveliai įstaigos vidinio kiemelio gėlyne, o jos žydėdamos ilgus metus primins mums apie buvusius šios įstaigos ugdytinius
 
♦ Gegužės 19 d. 16.00 val. vyko „Nykštukų“ grupės ugdytinių ir tėvelių šeimos dienos popietė „Graži mūsų šeimynėlė“. Organiztorės grupės mokytojos skambant šventinei muzikai tarė sveikinimo žodžius, kartu su vaikais bei tėveliais žaidė žaidimus, dainavo dainas, parodė viską, ką išmoko mažieji per tuos metus lopšelyje ir kad jie jau pasiruošę išvykti į darželio grupes. Vyko gražus ir šiltas bendravimas, kuris stiprino ryšį su šalia esančiais draugais, suaugusiais, visi patyrė daug gerų ir džiugių emocijų, o mažieji atsisveikino su „Nykštuku“, grupės simboliu
 

♦ Gegužės 17 d. 16.30 val. vyko „Boružėlių“ grupės ugdytinių ir tėvelių sporto šventė „Gera, linksma ir smagu pasportuot visiems kartu“. Organizatorės grupės mokytojos. Tikslas - skatinti vaikų ir tėvų fizinį aktyvumą bei aktyvų bendradarbiavimą. Kartu susirinkę ugdytiniai ir jų tėveliai mankštinosi, varžėsi įvairiose estafetėse, žaidė žaidimus. Tai puikiai praleistas laikas gryname ore, sportuojant kartu su savo tėveliais, leido vaikams patirti džiugių akimirkų, pagerinti jų emocinę savijautą, mokė dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę

♦ Gegužės 13 d. 11.00 val. įstaigoje vyko akcija „Visi laiveliai plaukia į Klaipėdą“, skirta Klaipėdos 770 m. gimtadieniui paminėti. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja. Šio renginio metu fiksavome išlankstytų popierinių laivelių rekordą. Ugdytiniai, mokytojai ir tėvai išlankstė 7 500 laivelių, iš kurių buvo sukurta instaliacija KLAIPĖDAI 770. Renginio metu bendruomenę pasveikino įstaigos direktorė, primindama trumpą miesto istoriją, renginį stebėjo atvykę svečiai iš Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus, vaikai atliko dainą „Jūra“, pritardami perkusiniais instrumentais, sušoko šokį su lazdelėmis „Dynamite“, po to vyko fotogravimasis prie instaliacijos 

♦ Gegužės 12 d. 10.30 val. „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo sportinėje pramogoje „Mes žaidžiame tenisą“ su socialiniais partneriais l. d. „Žuvėdra“ „Burbuliukų“ grupės ugdytiniais. Organizatorės grupių mokytojos ir neformaliojo ugdymo mokytoja. Tikslas - palaikyti draugiškus tarpusavio santykius su socialiniais partneriais, skatinti vaikus užsiimti aktyvia veikla, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, laikytis nustatytų taisyklių. Sutikus svečius savo įstaigoje, visi ugdytiniai dalyvavo ryto mankštoje, varžėsi įvairiose estafetėse, žaidė tenisą, išbandė taiklumo varžybas, žaidė judriuosius žaidimus, o po jų sekė ir pelnyti apdovanojimai

BALANDIS

spalvotas♦ Balandžio 28 d. 11.00 val. vyko sportinis renginys - Olimpinių žaidynių atidarymas. Organizatorės neformaliojo ugdymo mokytojos. Renginio tikslas - stiprinti vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas. Ugdytiniai mokėsi dirbti komandose, prisiimti atsakomybę, laikytis susitarimų, žaidė judriuosius žaidimus, kurių pagalba lavino stambiąją ir smulkiąją motoriką, orientaciją erdvėje. Aktyviai leido laiką lauke ir judėjo, stiprino sveikatą, imuninę sistemą
 
♦ Balandžio 27 d. vyko prevencinė akcija „Diena be triukšmo“Organizatorės  neformaliojo ugdymo  mokytojos skatino ugdymo įstaigos bendruomenės narius atkreipti dėmesį į triukšmo problemą, ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakomybę puoselėjant tylią ir saugią aplinką. Vyko pokalbiai ir diskusijos apie tylą ir triukšmą, kaip jaučiasi kai ilgiau pabūna triukšmingoje ar tylioje aplinkoje, susipažino su ausies sandara, mokėsi ją nupiešti, stebėjo filmą apie triukšmo žalą bei skambant relaksacinei muzikai, pasinėrė į piešimą, pasidavė savo jausmams ir kūrybai
 
♦ Balandžio 26 d. 16.00 val. „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių vaikai, dalyvaujantys projekte „Dainuojantys vaikai“  vyko į įrašų studiją. Atsakingos meninio ugdymo ir neformaliojo ugdymo mokytojos. Ugdytiniai turėjo tikslą - sudainuoti ir įrašyti lopšelio-darželio „Liepaitė“ himną ir tai jiems pasisekė puikiai
 

♦ Balandžio 25 d. 17.00 val. vyko „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių sportinė pramoga „Linksmiau, vikriau, drąsiau“ su ugdytinių tėvaisOrganizatorės  grupės mokytojos. Renginio tikslas - aktyvinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, juos įtraukiant į ugdymo procesą, skatinant sveikos gyvensenos puoselėjimą ir fizinį aktyvumą. Visi kartu atliko sportines užduotis, kurios pareikalavo koordinacijos, pusiausvyros ir ištvermės, žaidė kartu tinklinį, krepšinį ir kt. aktyvius žaidimus, tai suteikė visiems gerų emocijų ir įkvėpė norą dažniau sportuoti 

♦ Balandžio 25-29 d. vyko prevencinės socialinės akcijos „Savaitė be patyčių“ renginiai. Renginių tikslas - siekdami atkreipti mūsų bendruomenės dėmesį į patyčių problemą vaikų tarpe, supažindinti su galimomis patyčių formomis. Pirmadienį visose grupėse ugdytiniai diskutavo „Kas yra patyčios?“, antradienio tema „Draugystė“, grupėse vaikai šoko draugystės ratelius, vyko pasakojimai apie draugystę, skaitė, sekė kūrinėlius, vaidino įvairias inscenizacijas apie draugystę. Kiekviena grupė kūrė „Draugystės pynę“. Trečiadienio tema „Aš ir mano draugai“, iš pateiktų 7 pratimų pasirinktinai rinkosi situacijas ir jas atliko grupėse, aptarė ir diskutavo vienas ar kitas situacijas. Situacijų veiksmai  atsispindėjo vaikų kūrybiniuose darbuose (techniką, atlikimo priemones  rinkosi laisvai). Ketvirtadienio  tema „Senoji animacija“, mokytojai parinko filmukus kiekvienos grupės vaikams pagal savo nuožiūrą, stebėjo ir aptarė personažus ir jų poelgius, tai atsispindėjo ir vaikų darbuose. Penktadienio tema „Aš neskriaudžiu kitų“. Aptarė visos savaitės vykdytas veiklas, aptarė kokias padarė po vykusių veiklų išvadas, mokėsi taikių konfliktų sprendimo būdų, gerbti kitus ir nesityčioti

♦ Balandžio 22 d. ugdytiniai dalyvavo įstaigos ekologinio ugdymo iniciatyvoje „Mano žalioji palangė“Organizatoriai - ekologinio ugdymo grupės nariai. Pagrindinis tikslas - skatinti domėtis augalais ir jų naudojimo galimybėmis, kuriant sveiką aplinką, ugdyti atsakomybę ugdytis sveikai. Ugdytiniai sodino augalų sėklas ir daigino ant palangių, puoselėjo ir rūpinosi palaistydami, paliesdami ar pakalbindami daigelius, o jau sudygusius augalus, sodins lauke ir šiltnamyje bei lauks pirmojo jų derliaus

♦ Balandžio 19-22 d. įstaigoje vyko ATVIRŲ DURŲ DIENOS. Organizatoriai:  grupių  mokytojos, meninio ir neformaliojo ugdymo mokytojai, logopedas. Vienas iš įstaigos kokybiško ugdymo svarbių bruožų yra glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Abipusė parama ir pagalba, savitarpio supratimas yra reikšmingos vaikų ugdymo sąlygos. Vaiko ugdyme labai svarbu, kad ir namuose, ir darželyje požiūris į jo auklėjimą nesiskirtų. Darželio pedagogai ir tėvai siekia vieno bendro tikslo – sėkmingai užauginti vaiką, atsakingą asmenybę. Negalima pasiekti gerų rezultatų atsiskyrus nuo šeimos, nes tėvai atlieka daugelį socialinių vaidmenų. Vaiko kelias į gyvenimą prasideda tėvų namuose. Ikimokyklinė vaikų įstaiga padeda šeimai ugdyti vaiką, plėsdama socialinį jo patyrimą, sudarydama sąlygas gyventi mažoje vaikų bendruomenėje, teikdama kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę pagalbą. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas padeda siekti bendro tikslo. Geras bendravimas ir tarpusavio ryšys yra esminis tikros partnerystės bruožas. Bendravimas padeda žmonėms geriau suprasti vieniems kitus, skatina išklausyti kito nuomonę ir išsakyti savo. Pedagogai, kurie iš tikrųjų suvokia šeimos svarbą ugdant vaikus, dirbdami su tėvais gali daug pasiekti, gali sukurti tikrą partnerystę. Maži vaikai, stebėdami, kaip pagarbiai ir nuoširdžiai bendrauja jų šeima ir pedagogai, mato, kad abu jų pasauliai – namai ir ikimokyklinė ugdymo įstaiga – yra susiję. Kiekvienam vaikui reikia juo besirūpinančio ir jo ugdymu besidominčio suaugusiojo. Mūsų, pedagogų, tikslas – kad tėvai suvoktų, jog įstaigoje jie yra visada laukiami, kad jų nuomonė yra svarbi, kad jie gali aktyviai bendradarbiauti, siekiant kokybiškesnio vaiko ugdymo (si), kad ikimokyklinėje įstaigoje jie gali pasidalyti pedagogine patirtimi, dalyvauti bendrų sprendimų priėmime. Džiaugiamės, kad vis dažniau tėvai įsijungia į ugdomąsias veiklas ne kaip stebėtojai, o kaip dalyviai. Tikimės tėvų ir pedagogų aktyvesnės partnerystės, džiaugiamės tais tėvais, kurie bendradarbiavo. Darželyje darome tai, kas teikia malonumo visiems. Organizuojame tokias veiklas, kurios būna įdomios vaikams, tėvams ir darželio pedagogams. Tik mūsų asmeninis įkvėpimas ir aktyvumas gali užkrėsti kitus: tiek pedagogus, tiek tėvus

♦ Balandžio 19 d. 10.30 val. organizuota Šv. Velykų šventė „Mažylių Velykėlės“ lopšelio grupių ugdytiniams: „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių Velykinis rytmetis „Kokie gražūs tie margučiai“ (lauko edukacinėse erdvėse); „Ežiukų“ grupės Velykinis rytmetis „Velykų rytą margučiai ritas“Organizatorės - grupių mokytojos ir meninio ugdymo mokytoja. Patys mažieji ugdytiniai, pasipuošę kaukėmis - viščiukais, kiškučiais, susirinko kiemelyje, kur jų laukė Velykų bobutė su margučiais, kuri papasakojo apie šią gražią šventę, o personažai Kiškis ir Višta paragino visus smagiai pašokti rateliu bei atvykęs į svečius Kempiniukas pavietė visus mažuosius vaikučius nuspalvinti margučius. Ugdytiniai mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, susiklausymo bei džiaugėsi švente 
 
♦ Balandžio 1-19 d. organizuota ugdytinių piešinių ir kūrybinių darbelių paroda „Jau Velykos netoli“. Atsakinga edukacinė kūrybinė grupė. Įstaigos laiptinių galerijose puikavosi vaikų darbeliai, kur įdėta daug meilės, įdirbio ir fantazijos, kuriant velykinius margučius. Darbeliai džiugino ir tėvelius, ir ugdytinius, teikė gerų emocijų, jautėsi tikras pavasario švenčių laukimas. Juose atsispindėjo vaikų kūrybiškumas ir meniniai gebėjimai
 
♦ Balandžio 11-18 d. vyko „Ežiukų“ grupės ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Rid rid rid margi margučiai“ bei „Saulučių“ grupės ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Rieda margučiai“.  Atsakingos  grupės mokytojos. Ugdytiniai, kartu su tėveliais kūrė gražius margučius iš įvairių medžiagų bei naudodami įvairią techniką, o tais darbeliais galėjo pasidžiaugti ir kitų grupių vaikai 
 
♦ Balandžio 15 d. 10.30 val. vyko Šv. Velykų šventė „Rid rido, rid rido, margučiai nusirito“ darželio grupių ugdytiniams (rengė „Drugelių“, „Boružėlių“, „Žiedelių“ grupių ugdytiniai ir mokytojos. Organizatorė  meninio ugdymo mokytoja. Renginio metu ugdytiniai susipažino su tradicine švente Velykomis ir jos papročiais, paruošė programą: šoko linksmus šokius, dainavo daineles bei deklamavo gražius eilėraščius. Velykinis Kiškis paslėpė darželio teritorijoje margučius, o juos surasti turėjo vaikai. Tai buvo puiki pramoga, kuri vaikams labai patiko, nes margučiai jau labai buvo pasislėpę
 

♦ Balandžio 1 d. nuo 9.00 val. pagal atskirą grafiką buvo organizuojama ugdytinių Foto sesija, kurią organizavo Kauno „FOTO SILUETAS“ fotografai. Visų grupių ugdytiniai kartu su savo mokytojomis fotografavosi su savo grupės draugais, kad liktų prisiminimai iš darželio gyvenimo, kad prisimintų, kas buvo pirmieji draugai ir jų nepavargstančios, juos mylinčios mokytojos 

 KOVAS

♦ Kovo 29 d. buvo organizuojama Sveikatingumo diena „Akytės – kad matyčiau“. Organizatorės neformaliojo ugdymo mokytojos. Renginio metu vaikai prisiminė akių pagrindines funkcijas ir aiškinosi galimas akių traumų priežastis, pasekmes, aptarė kaip reikia saugoti akis, kokių akių higienos reikalavimų reikia laikytis. Atliko įvairias užduotis, atliko akių mankštą, minė mįsles 

 
♦ Kovo 23 d. 10.30 val. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytinių prevencinis spektaklis „Kas namelyje gyvena“. Organizatorės grupių mokytojos, sugebėjo suburti mažuosius vaidybai, kuri atskleidė vaikų užslėptus gebėjimus ir mažuosius talentus. Vaikai jautėsi laisvi, kūrybingi, išradingi, vyravo gera nuotaika ir geros emocijos 
 
♦ Kovo 20-21 d.  „Kiškučių“ grupės ugdytinių kūrybinių darbelių ir piešinių paroda „Žemė – mūsų rankose“, skirta Žemės dienai paminėti. Atsakinga grupės mokytoja. Kūrybiniuose darbuose atsispindėjo vaikų supratimas, kaip turime saugoti ir tausoti gamtą, jos resursus, turtus. Kurdami, susipažino su gyvosios ir negyvosios gamtos įvairove ir vienove, gamtos reiškiniais bei  žmonių veiklos įtaką gamtai, visai mūsų Žemei. Darbus atliko įvairia technika ir meninėmis priemonėmis 
 
♦ Kovo 18 d. 10.30 val. „Meškiukų“ grupės ugdytinių edukacinė valandėlė „Išvyka aplink darželį“. Grupės mokytoja supažindino mažuosius su juos supančia aplinka, stebėjo kitų įstaigų aplinką, apžiūrėjo jų edukacines erdves, išbandė žaidimų įrenginį „Kirminas“. Grįžę visi aptarė ką matė, ką pastebėjo naujo, mokėsi taisyklių, kurių reikia laikytis dalyvaujant išvykoje

♦ Kovo 1-14 d. organizuota ugdytinių piešinių paroda „Geltona – žalia – raudona“, skirta Kovo 11 d. paminėti. Rengėjai - Edukacinė aplinkos kūrybinė grupė. Parodos tikslas - skatinti vaikų pilietiškumą, puoselėjant patriotinius jausmus, skiepijant tautines vertybes bei meilę Tėvynei. Vaikai kūrė piešinius, kur atsispindėjo Lietuvos simbolika, tautiniai elementai. Dalyvavimas parodoje, skatino  atskleisti kiekvieno vaiko kūrybiškumą, ieškoti naujų kūrybos ir technikų būdų

♦ Kovo 10 d. 10.30 val. „Nykštukų“ grupės mokytoja organizavo pavasario akciją „Paukšteliai sugrįžta“. Įstaigos ugdytiniai kūrė įvairius kūrybinius darbus paukščių tematika, kūrė paukščius iš įvairių medžiagų, mokėsi juos atpažinti, apibūdinti, prisiminė, kaip reikia elgtis gamtoje ir saugoti ją, kaip padėti paukšteliams. O visi sukurti darbai buvo eksponuojami lauko edukacinėse vietose, kur kiekvienas galėjo pasidžiaugti savo ir kitų darbais

♦ Kovo 7-8 d.  vyko spektaklio „Raudonkepuraitė“ pristatymas l. d. „Liepaitė“ ugdytiniams. Teatras, vaidyba - tai priemonė sudominti vaikus, patraukti jų dėmesį, lavinti loginį mąstymą, ugdyti vaikų kalbą, suteikti daug gerų emocijų, mokyti gyvenimiškos patirties,  atskirti gėrį nuo blogio, jis padeda atskleisti vaikų saviraišką, išlaisvina vaikus. Dėkojame mokytojoms už puikų įdirbį džiuginant mažuosius 

♦ Kovo 1 d. įstaigoje vyko Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, štiš iš kiemo“. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja. Renginio metu ugdytiniai mokėsi tradicinių Užgavėnių dainų ir žaidimų, atskleidė savo kūrybiškumą ir meninę saviraišką puošdamiesi Užgavėnių persirengėliais bei kurdami kaukes. Renginio metu stebėjo Kanapinio ir Lašininio kovą, bei padėjo atsisveikinti su žiema dainomis, žaidimais ir rungtimis. Kanapinis visus pakvietė pasidžiaugti atėjusiu pavasariu ir pasižiūrėti kaip deginama Morė, o kartu su ja buvo sudegintos ir visos žiemos negandos, pykčiai ir negeri darbai. Po to reikėjo ir pasistiprinti, buvo skanaujami visų taip mėgiami blynai

VASARIS

♦ Vasario 21-25 d. buvo organizuojama įstaigoje Sveikatingumo savaitė. Organizatorės neformaliojo ugdymo mokytojos Visą savaitę ugdytiniai aktyviai sportavo, darė rytines mankštas, kalbėjo apie sveiką gyvenseną, buvo gryname ore ir žaidė aktyvius žaidimus, kurie stiprina fizinį pajėgumą, vyko žaidimai ir užsiėmimai sporto salėje bei lauko krepšinio aikštelėje

♦ Vasario 15 d. 9.30 val. Lopšelio grupių ugdytiniams mokytoja organizavo edukacinę pažintinę išvyką po įstaigos edukacines erdves „Išvyka į metodinį kabinetą“ („Meškiukų“ gr.). Mokytoja vaikams papasakojo apie tautinius simbolius, supažindino su etnografiniais eksponatais, kuriuos senovėje naudojo mūsų senoliai

♦ Vasario 15 d. 10.30 val. vyko Vasario 16-osios paminėjimas „Tu – Tėvynė mūsų“ (rengė „Varpelių“, „Saulučių“ grupės). Darželio ugdytiniai šventiškai pasipuošę  rinkosi į salę, paminėti svarbią Lietuvai datą – Vasario 16 d.  Renginys prasidėjo iškilmingai skambant Lietuvos himnui. Ugdytiniai deklamavo gražiausius posmus Lietuvai, dainavo dainas, smagiai sukosi rateliuose. Renginio vedančioji,  meninio ugdymo mokytoja priminė Lietuvos kelią į nepriklausomybę, svarbiausius istorinius faktus, tautinius simbolius. Vasario 16-oji – puikus laikas ir tinkama data skiepyti pilietines ir tautines vertybes, kad vaikai suprastų, jog jie yra gražiausia tautos dalis   

SAUSIS

♦ Sausio 25 d. organizuota įstaigoje Sveikatingumo diena. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja 
 
♦ Sausio 17 d. 10.30 val. organizuota žiemos sporto šventė „Šaltukas“, organizatoriai: neformaliojo ugdymo mokytoja, „Ežiukų“ ir „Drugelių“ grupių mokytojos 
 
♦ Sausio 13 d. 10.00 val. vyko Sausio 13-osios paminėjimas („Varpelių“, „Saulučių“, „Žiedelių“, „Žvaigždučių“, „Kiškučių“ grupėms). Atsakingi: meninio ugdymo mokytoja ir „Varpelių“, „Saulučių“, „Žiedelių“, „Žvaigždučių“, „Kiškučių“ gr. ugdytiniai ir mokytojos 
 

♦ Sausio 6 d. 10.30 val. vyko tradicinė šventinė pramoga „Trys karaliai“. Organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja ir „Saulučių“, „Boružėlių“, „Žiedelių“ grupių mokytojos. Renginio metu pas vaikus į įstaigos vidinį kiemelį atvyko trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, pasveikino visus vaikus iš tolo, kadangi šalyje karantinas, tai ir karaliai laikėsi saugaus atstumo, palinkėjo daug gražių linkėjimų, o apie jų atsivežtas su savimi dovanas vaikams papasakojo mokytojos grupėse. Visiems vaikams karaliai priminė, kad su jų išėjimu baigiasi kalėdinis laikotarpis ir laikas nupuošti gražiąją žaliaskarę eglutę. Su vaikų pagalba buvo nupuoštos eglutės ir atsisveikinta iki kitų metų, linkima, kad kiti metai būtų visiems dosnūs ir geri. Buvo pateiktos vaikams atlikti praktinės užduotys, kur jie reiškė savo meninius gebėjimus

2021

GRUODIS

♦ Gruodžio 25 d. „Žvaigždučių“ priešmokyklinės grupės mokytoja sukūrė elektroninę knygelę, kurioje pasidalino įvairia veikla Kalėdinės šventės belaukiant „Kalėdų džiaugsmo paslaptis

♦ Gruodžio 22 d. surengtas įstaigos personalo Kalėdinis sveikinimas, kuriame baigiantis 2021 metams Įstaigos taryba pakvietė visus minutėlę stabtelti, tam, kad išgirsti padėką, komplimentą, gerą žodį, patarimą ar tiesiog linksmai išsikalbėti apie darbą ir ne tik ...

♦ Gruodžio 15 d. „Žvaigždučių“ grupėje vyko edukacinė ugdomoji sveikatos stiprinimo valandėlė  „Saugokime vienas kitą“ , kurią vedė viena ugdytinio mama medikė. Ugdytiniai daug sužinojo kaip apsisaugoti nuo virusų, demonstravo apsaugos rūbus, su kuriais medikai dirba kovodami prieš Covid 19 virusą. Atsakinga grupės mokytoja
 
♦ Gruodžio 17 -23 d. vyko šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Svečiuose pas Kalėdų eglutę“ (muzikos salėje) įstaigos visų grupių ugdytiniams (pagal grafiką, renginiai buvo skirti tik tos pačios grupės ugdytiniams, nedalyvaujant tėvams, laikantis visų saugumo reikalavimų): 
17 d. „Nykštukų“ grupės renginys „Pasitinkant Kalėdas“ ir  „Kačiukų“ grupės renginys „Kalėdų belaukiant“; 20 d. „Ežiukų“ grupės renginys „Skamba varpeliai“; 21 d.  „Varpelių“ grupės renginys „Žiemos dovanos“; „Saulučių“ grupės renginys „Kalėdų varpeliai“;  „Drugelių“ grupės renginys „Kalėdinė pasaka“; „Kiškučių“ grupės renginys „Skambančios Kalėdos“; 22 d. „Meškiukų“ grupės renginys „Mažylių Kalėdos“;  „Žiedelių“ grupės renginys „Peliukų Kalėdos“; „Žvaigždučių“ grupės renginys „Besmegenio pokštai“; 23 d.  „Boružėlių“ grupės renginys „Snaigės krenta – kaip gražu“. Atsakingi: meninio ugdymo mokytoja ir visų grupių pedagogai
 

♦ Gruodžio 13-23 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė surengė ugdytinių piešinių – kūrybinių darbų parodą „Skamba Kalėdų varpeliai“, kurioje atsispindėjo ugdytinių laukimas nuostabių švenčių, kurių metu pildosi visi norai ir svajonės bei susitikimas su Kalėdų seneliu

♦ Gruodžio 2 - 6 d. buvo organizuojami tėvų susirinkimai:  2 d. 16.30 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu); 3 d. 17.00 val. „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas (lauko edukacinėse erdvėse); 17.00 val. „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (lauko edukacinėse erdvėse); 16.00 val. „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas „Kalėdos jau artėja“ (nuotoliniu būdu); 16.30 val. „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (nuotoliniu būdu). 6 d. 16.30 val. „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu) ir 16.15 val. ,,Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (lauko edukacinėje erdvėje). Pranešimą „Sunkumų įveikimo įgūdžiai“ parengė tėvams grupės mokytoja. Organizatorės -  grupių mokytojos. Susirinkimų metu mokytojos su tėvais aptarė ugdytinių pasiekimus, pasirengimą šventėms Kalėdoms ir saugų švenčių organizavimą, aptarė einamuosius klausimus bei saugumo priemonių laikymąsi įstaigoje plintant Covid 19 virusui mieste bei visoje Lietuvoje
 
LAPKRITIS

♦ Lapkričio 29 d. 10.30 val. įstaigoje vyko Advento pradžios paminėjimas „Žvakelių šviesoje“ (rengė „Kiškučių“, „Žvaigždučių“ grupių vaikai) (stebėjo „Varpelių“, „Žiedelių“, „Saulučių“ gr. ugdytiniai). Atsakingi: meninio ugdymo mokytoja ir „Kiškučių“, „Žvaigždučių“ grupių mokytojos. Renginio tikslas – kartu su mūsų įstaigos darželio ir priešmokyklinių grupių vaikučiais prisiminti primirštus senuosius Advento papročius ir tradicijas. Buvo puošiamas Advento vainikas, žaidė šiam laikotarpiui skirtus ramius  žaidimus, minė mįsles. Renginio metu vaikai klausėsi senovinių adventinių dainų „Atbėg alnis devyniaragis“, susipažino su simboliais - keturiomis advento žvakelėmis, sužinojo ką jos reiškia ir kodėl jos yra deginamos, klausėsi pasakojimo apie Kristaus gimimą. Visą renginį nufilmavo, o įrašu galėjo pasidžiaugti kiti įstaigos vaikai

♦ Lapkričio 22 d. 17.00 val. vyko „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas: „Vaikų pirminio pažangos ir pasiekimų vertinimo aptarimas“ (nuotoliniu būdu). Mokytojos parengė pranešimą tėvams, kur akcentavo 4-5 m. amžiaus vaikų gebėjimus: vaikai jau geba savarankiškai atlikti daugelį veiksmų ir nurodymų, turi kasdienių gyvenimo įgūdžių pradmenų (geba nusiprausti, moka  susidėti drabužius, batus, žino savo spinteles), vaikai yra išsiugdę sveikos gyvensenos pagrindus, noriai juos demonstruoja. Kai kuriems vaikams dar reikia mokytis puoselėti draugiškus tarpusavio  santykius, tobulinti kasdienio gyvenimo įgūdžius (higieninius ir pan.), įtvirtinti pagrindinių spalvų spektrą. Dauguma vaikų turi išlavintus smulkiosios motorikos įgūdžius, bet kai kurie dar nemoka taisyklingai laikyti  piešimo ir kitų priemonių, trūksta judesių koordinacijos įgūdžių (būtina lavinti pirštų ir riešo judesius t.y. smulkiąją motoriką). Numatė kryptis - toliau ugdysime vaikų sveikos gyvensenos pagrindus, aplinkos pažinimo ir kt. įgūdžius, skatinsime jų fizinį aktyvumą, akcentuosime grupės bei darželio taisykles. Ugdytinių vertinimas vyksta 2 kart  metuose. Atlikus pirminį vertinimą, bus siekiama geranoriškų vaikų tarpusavio santykių, skatinant pasitikėjimą savimi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti ugdyti problemų sprendimo, savireguliacijos ir savikontrolės, savivokos ir savivertės sričių gebėjimus. 

♦ Lapkričio 16 d. 17.00 val. vyko „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas: „Pirminis vaikų vertinimas, bendros įžvalgos“  (lauko edukacinėse erdvėse), kurio metu mokytojos su ugdytinių tėvais aptarė pirminio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatus; tarėsi dėl Adventinio ir Kalėdinio renginio organizavimo bei aptarė saugumo priemonių laikymąsi esant mieste bei šalyje Covid susirgimų skaičiaus didėjimui

♦ Lapkričio 11 d. buvo organizuota kūrybinių darbų (žibintų) paroda „Šypsosi moliūgas“, organizatoriai:  edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Šis renginys buvo skirtas kūrybinių darbų iš moliūgų sukūrimui, su ta intencija, kad dalyvautų bendroje veikloje visa šeima, praleistų daugiau laiko kartu, o atnešę darbus į parodėlę, suteiktų daug džiaugsmo kitiems įstaigos vaikams, kurie galėjo gėrėtis sukurtais darbeliais

 ♦ Lapkričio 11 d. 19.00 val. „Žvaigždučių“ grupės mokytojos organizavo tėvų susirinkimą „Pirminis priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas“ nuotoliniu būdu per Teams platformą. Susirinkimo metu vyko diskusijos, buvo svarstomi svarbūs klausimai: ugdytinių ugdymosi pasiekimų vertinimo aptarimas; rengiamo projekto dėl edukacinių lauko erdvių kūrimo aptarimas; aptarta dėl Kalėdinės šventės organizavimo bei mokytojos padėkojo tėvams už pagalbą ugdant vaikus, už sąmoningumą, domėjimąsi vaikų gyvenimu įstaigoje, turtinant grupės aplinką, sudarant galimybę pasidžiaugti įvairiomis priemonėmis

♦ Lapkričio 9 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės mokytoja organizavo ugdytinių išvyką į parką „Krenta rudeniniai lapai. Išvykos metu ugdytiniai stebėjo ir tyrinėjo įvairius medžius, gėrėjosi rudenine gamta, krentančiais medžių lapais, mokėsi įvardinti ir pažinti medžius. Išvykos metu pasivaikščiojo parko takeliais, taip fiziškai judėdami stiprino savo sveikatą, mokėsi bendravimo įgūdžių, savitarpio supratimo, mandagumo ir draugiškumo

SPALIS

♦ Spalio 25 d. 10.30 val. meninio ugdymo mokytoja organizavo rudens šventę „Rudenėlio skrybėlė“. „Žiedelių“, „Saulučių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai ir mokytojos surengė puikią šventę, kurią stebėjo ir joje dalyvavo „Kiškučių“, „Žvaigždučių“, „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai ir mokytojos. Renginio metu ugdytiniai buvo puikiai nusiteikę, praturtino žinias apie rudenį, įtvirtino sveikos gyvensenos žinias, mokėsi bendravimo, bendradarbiavimo, žaidė žaidimus, atliko menines užduotis, kurios reikalavo orientacinių ir loginio mąstymo žinių apie aplinkos tausojimą ir priežiūrą. Kartu su personažu Rudenėliu pašoko linksmą šokį bei vaišinosi rudeninio derliaus obuoliais

♦ Spalio 18 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių mokytojos surengė rudeninę ugdytinių darbų parodėlę „Daržovių kraitelė“ (lauko edukacinėse erdvėse). Tėveliai aktyviai įsitraukė į šią veiklą ir kartu su vaikais pagamino daug gražių kūrinių iš rudens gėrybių. Stebėdami parodėlę vaikai mokėsi atpažinti daržoves, vaisius bei kitą gamtinę medžiagą, kuri buvo panaudota kuriant darbelius. Didelį dėmesį skyrė spalvoms, kuriomis rudenį nusispalvina medžiai, daržovės ar vaisiai. Parodėlė suteikė vaikams daug gerų emocijų
 

♦ Spalio 1-15 d. Edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių piešinių parodą „Gelsvos rudenėlio kasos“. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikus išreikšti savo kūrybinius gebėjimus, mintis ir fantazijas rudens tema, akcentuojant sezoniškumo svarbą, rudens požymius ir pagrindinius akcentus. Skatinti vaikus kurti, naudojant įvairias priemones ir technikas, o sukurtais darbeliais pradžiuginti visus įstaigos vaikus, mokytojus ir tėvus

♦ Spalio 14 d.  16.45 val. lauko edukacinėse erdvėse (vidiniame kiemelyje) vyko „Kiškučių“ grupės ugdytinių ir jų tėvelių sportinė pramoga „Pasportuokime kartu“. Šio renginio pagrindinis tikslas suburti vaikus ir tėvelius bendram fizinio aktyvumo skatinimui. Renginio metu vaikai mokėsi būti atkaklūs, tolerantiški, gerbti varžovus, siekti rezultato. Visi dalyviai buvo padalinti į dvi komandas, kurios tarpusavyje varžėsi tokiose rungtyse, kaip: „Kaštonų nešimas“, „Kamuolio varymas“, „Vaiko nešimas“, „Statom namą“, „Taikinys“, „Virvės traukimas“. Tai suteikė vaikams ir tėvams džiugių akimirkų sportuojant kartu, skatino rūpintis savo sveikata, aktyviai judant

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 15 d. 10.30 val. vyko renginys lauko edukacinėse erdvėse „Vaisių ir daržovių fiesta“. Atsakingi: ekologinio ugdymo grupės vadovė ir nariai. Pagrindinis tikslas - populiarinti vaisių ir daržovių vartojimą, ugdyti teigiamą nuostatą į kasdienę šviežių vaisių ir daržovių vartojimo naudą kiekvieno žmogaus organizmui. Labai svarbu sukurti kūrybiškas edukacines ugdomosios veiklos aplinkas, kur vaikai patiria daug teigiamų emocijų, vyksta bendradarbiavimas, nuoširdus bendravimas, pagilinamos turimos žinios ir įgyjamos naujos patirtys


♦ Rugsėjo 14 d. 16.30 val. vyko „Kačiukų“ ir  „Nykštukų“ grupių tėvų susirinkimai (nuotoliniu būdu). Organizatorės grupių mokytojos parengė pranešimus ir rekomendacijas tėvams apie vaikų adaptaciją lopšelyje, diskutavo, kaip palengvinti tą laikotarpį vaikams, prisitaikant prie naujos aplinkos, teikė tėvams pasiūlymus. Priminė vaikų lankomumo, priėmimo ir pasiėmimo iš įstaigos tvarkas, aprūpinimą ugdymo priemonėmis, mokestį už darželį, rekomendacijas dėl aprangos, avalynės ir pan. Pateikė visą svarbią informaciją, kaip vyks bendravimas su tėvais, kur rasti visą reikiamą informaciją bei išsirinko tėvų aktyvus ir narius į tėvų tarybą
 

♦ Rugsėjo 13 d. 17.00 val. vyko „Žiedelių“ ir „Saulučių“ grupių tėvų susirinkimai (nuotoliniu būdu). Organizatorės grupių mokytojos supažindino su 4-5 m. bei 5-6 m. amžiaus vaikų charakteristika ir ugdomosios veiklos ypatumais, pristatė 2021-2022 m. m. ugdymo(si) prioritetus, aptarė einamuosius klausimus, išsirinko tėvų aktyvą bei kandidarus į tėvų tarybą

 
♦ Rugsėjo 9 d. 17.00 val. vyko „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimas (vidiniame kiemelyje). Organizatorė grupės mokytoja supažindino su priešmokyklinio ugdymo programa, tikslais- atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Supažindino su programoje įvardintomis kompetencijomis, kurias ugdysis per visus mokslo metus. Informavo dėl ugdytinių aprūpinimo mokymo priemonėmis, pateikė sąrašą, priminė vidaus tvarkos taisykles, teikė informaciją dėl mokesčių mokėjimo, įstaigos nelankymo, prašymų teikimo dėl atostogų, priminė bendravimo elektroniniame dienyne taisykles. Supažindino su grupės tradicijomis, grupės vidaus susitarimais, išsirinko tėvų aktyvą, bei aptarė tėvų įsitraukimo į vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimą aktyvinimą
 
♦ Rugsėjo 9 d. 16.30 val. „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Organizatorės grupės mokytojos informavo tėvus apie vaikų lankomumo, priėmimo ir pasiėmimo iš įstaigos tvarkas, aprūpinimą ugdymo priemonėmis, mokestį už darželį, rekomendacijas dėl aprangos, avalynės ir pan. Pateikė visą svarbią informaciją, kaip vyks bendravimas su tėvais, kur rasti visą reikiamą informaciją bei išsirinko tėvų aktyvus ir narius į tėvų tarybą. Supažindino su įstaigoje rengiamais sveikos gyvensenos projektais, ugdytinių akyviu dalyvavimu sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo puoselėjimo veiklose
 
♦ Rugsėjo 8 d. 17.00 val. vyko „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Organizatorės grupės mokytojos supažindino tėvus su vaikų adaptacijos ypatumais, pateikė rekomendacijas, kaip palengvinti vaikams prisitaikyti prie naujos aplinkos, naujo dienos ritmo, dienotvarkės. Išsirinko tėvų komitetą, kuris padės spręsti visus grupės klausimus, išrinko narį į tėvų tarybą bei aptarė einamuosius klausimus: mokymo priemonių, mokėjimo už darželį, lankomumo bei tėvų aktyvesnio įsijungimo į įstaigos vykstančius renginius klausimus
 
♦ Rugsėjo 13 d. 16.45 val. vyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (vidiniame kiemelyje). Organizatorės grupės mokytojos aptarė su tėvais vaikų priėmimo/pasiėmimo iš darželio tvarką, ugdymo planą 2021-2022 m. m., priemonių įsigijimo tvarką bei mokėjimo už darželį tvarką ir pasikeitimus. Išsirinko tėvų aktyvą bei narį į įstaigos tarybą
 
♦ Rugsėjo 8 d. 17.00 val. vyko „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (nuotoliniu būdu). Organizatorės grupės mokytojos supažindino tėvus su vaikų priėmimo ir išleidimo iš įstaigos tvarka, pristatė priešmokyklinio ugdymo programą ir parengtus ilgalaikius ugdymo planus, su vaikų aprūpinimo ugdymo priemonėmis sąrašu, apmokėjimo už darželį tvarka, supažindino su vykdoma Zipio programa bei išsirinko tėvų komitetą bei atstovą į įstaigos tėvų tarybą
 
♦ Rugsėjo 6 d. 17.00 val. „Boružėlių“ grupės mokuytojos organizavo tėvų susirinkimą (nuotoliniu būdu). Supažindino su 3-4 m. amžiaus vaikų charakteristika ir ugdomosios veiklos ypatumais, pristatė 2021-2022 m. m. ugdymo(si) prioritetus, aptarė einamuosius klausimus, išsirinko tėvų aktyvą
 

♦ Rugsėjo 1 d. 10.30 val. (įstaigos vidiniame kiemelyje) Šventinis renginys, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja ir „Kačiukų“ grupės mokytojos. Organizatorės pasveikino visus susirinkusius vaikus ir jų tėvelius su naujų mokslo metų pradžia, sveikinimus bei palinkėjimus tarė ir įstaigos direktorė, ragino vaikus būti žingeidiems, aktyviems, kūrybingiems, patirti gerų emocijų, susirasti tikrų gerų draugų. Visus pradžiugino pasirodęs „Kempiniukas“, kuris nuotaikingai nusiteikęs užkrėtė visus gera nuotaika, paragino kartu su juo pabendrauti, pašokti ir padainuoti. Po to vaikams buvo pasiūlyta sukurti bendrą kūrybinį darbą, visų grupių vaikai, savo pirštų galiukais guašo pagalba tapė medį - liepą, jo lapelius ir žiedelius. Taip vaikai pasisveikino su darželio simboliu. Visi linksmai nusiteikę fotografavosi prie įstaigos sienelės su logotipais

 

досуг
Skaityti 2178 kartai Atnaujinta 22 rugsėjo 07, Trečiadienis 09:31