Today: 08.Feb.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2022-2023 m. m.

 

2023

SAUSIS 

 

♦ Sausio 20 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų edukaciniame projekte „Žaismė ir atradimai vaikų akimis“. Atsakingos grupės mokytojos. STEAM tai laisvė savitai pažinti visą supančią aplinką. Žaisdamas vaikas lengviau įsisavina pateiktą informaciją. STEAM yra visa tai, kas yra aplink mus. Kiekvienas vaikas – smalsus, tyrinėjantis, kūrybiškas, aktyvus, pozityvus, įveikiantis iššūkius. STEAM ugdymas skatina vaiką išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti netradicinių veikimo būdų, mąstyti individualiai ir inovatyviai. STEAM idėjų taikymas leidžia vaikui pamatyti pasaulį kaip nesibaigiančių galimybių šaltinį. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas. STEAM veikla yra interaktyvi ir pagrįsta tyrinėjimais, ji teikia besimokantiems vaikams daug kartų didesnes galimybes aktyviai įsitraukti. STEAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. Žaisdami jie išbando, tiria, atranda naujus dalykus. Šiuolaikinės ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagrindinis siekis užtikrinti kokybišką, tikslingą, į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą. Kad būtų užtikrintas vaikų visapusiškas, jų poreikius atitinkantis ugdymas, be galo svarbus įstaigoje dirbančių pedagogų gebėjimas įtraukti proaktyvaus vaikų ugdymo būdus – aš sukuriu žaidimui, patirtiniam ugdymuisi pažadinti skirtus kontekstus, o jis įsitraukia, žaidžia, veikia, kuria, mokosi, reflektuoja. Mokytojos dalinosi inovatyviomis ir kūrybiškomis STEAM ugdymo idėjomis/veiklomis ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus integruojant metodinį rinkinį „Žaismė ir atradimai“

♦ Sausio 16 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“ . Atsakingos grupės mokytojos.

2022

GRUODIS

♦ Gruodžio 21-31 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių ir pedagogų darbelių parodoje „Neįprastos Kalėdos“. Atsakingos grupių mokytojos. Renginio tikslas - skatinti vaikus, jų tėvelius ir mokytojus patirti kūrybos džiaugsmą meninėje veikloje. Kiekvienas darbelių parodos dalyvis sukūrė kalėdinę kompoziciją, kuri atspindėjo mūsų požiūrį į gamtos saugojimą, antrinių atliekų rūšiavimą bei pakartotiną jų panaudojimą. Gražūs darbai priminė, kad galima grožį kurti ir iš paprastų, jau panaudotų žaliavų, prikelti antram gyvenimui

♦ Gruodžio 19 d.  vyko įstaigos ugdytinių dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte-iniciatyvoje „Nykštukų bėgynės 2022. Pagauk Kalėdas“. Atsakingi: neformaliojo ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos.  Pagrindinis šio renginio tikslas - populiarinti bėgimą, kaip vieną iš sveikatą stiprinančių priemonių, ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose bei didinti dalyvių fizinį aktyvumą bei suteikti džiugių emocijų. Visi ugdytiniai pasipuošę kalėdiniais aksesuarais (nykštukų kepuraitėmis ar ryškiais šalikėliais) bėgo įstaigos kieme pasirinktą atstumą, taip stiprindami savo fizinį aktyvumą, stiprindami savo organizmą bei dalindamiesi geromis emocijomis bėgdami kartu, būdami ir bendraudami kartu

♦ Gruodžio 1-15 d. „Drugelių“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinėje kūrybinių darbų parodoje-iniciatyvoje „Mylinti širdis“, skirtoje paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, atsakingos grupių mokytojos. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sąmoningumą ir paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri minima gruodžio 3 d. Renginio metu buvo ugdoma vaikų tolerancija, supratimas ir pagarba žmonėms su negalia, skatinami vaikai negalią turintį žmogų priimti, kaip lygiavertį, kuriam kartais reikia šiek tiek daugiau laiko ar papildomos pagalbos bei ugdomas vaikų kūrybiškumas, meniniai gebėjimai ir saviraiška kuriant meninius darbus

♦ Gruodžio 1-30 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių virtualiame projekte ,,Mokausi, skaičiuoju ir matuoju“, atsakingos grupių mokytojos. Pagrindinis renginio tikslas - gilinti vaikų matematines žinias bei loginį mąstymą, skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Ugdytiniai atliko įvairias žaidybines veiklas, kurių metu pasitelkę visą savo išradingumą, kūrybiškumą, kūrė, statė, konstravo įvairius objektus, o kartu ir skaičiavo, lygino, mokėsi dirbti komandoje 

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 3-30 d. ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte „Linksmosios muzikinės mankštos“. Organizatoriai:  Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedra, l.d.  „Volungėlė“ ir „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytojai. Šis projektas apjungė mokytojus siekti bendro tikslo, kai muzika ir aktyvus judėjimas ugdo vaikų meninius gebėjimus, sveikos gyvensenos įgūdžius, turtina vaikų muzikinę patirtį. Mokytojai taikė įvairias formas ir priemones, ugdytiniai atliko muzikines mankštas : Aš moju skarele; Mažų kojyčių šokis; Suka ratą kamuoliukas; Letkis - Op op

♦ Iki lapkričio 15 d. „Žvaigždučių“ grupė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų ir tėvų (globėjų)  virtualiame kūrybiniame projekte „Lauko erdvių įvairovė ir priemonės – vaiko sėkmingos patyriminės veiklos garantas“. Atsakingos grupės mokytojos pasidalino kartu su ugdytinių tėvais vykdyto projekto „Mes - gamtos vaikai“ metu sukurtomis lauko edukacinėmis erdvėmis, kur vaikai gali stebėti vabzdžių gyvenimą pagamintame „vabzdžių viešbutyje“, lauko laboratorijoje tyrinėti, atlikti bandymus su gamtine medžiaga, priemonėmis, žaisti šaškėmis įrengtoje specialioje lentelėje, laipioti specialiu taku, pagamintu iš virvių, mėtyti kamuoliukus į specialiai tam pagamintą  stendą su įvairaus dydžio ertmėmis ir kt. įrenginiais. Visos priemonės pagamintos iš antrinių žaliavų, taip prisidedame prie gamtos saugojimo ir puoselėjimo

♦ Lapkričio 4-10 d. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių STEAM projekte „Žaidžiu, konstruoju ir skaičiuoju“. Atsakinga grupės mokytoja. Tikslas - sudaryti vaikams sąlygas ugdytis pažinimo, kūrybiškumo bei socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Uždavinai: formuoti STEAM gebėjimus matematikos srityje, stiprinti žaidybinės veiklos įgūdžius, taisyklių kūrimo gebėjimus, skatinti vaikų bendradarbiavimo, atsakingumo nuostatas. Ugdytiniai kūrė ir konstravo įvairius objektus pagal pačių pasiūlytas idėjas, rengė objektų brėžinius, rašė matavimo duomenis bei sukurtus objektus išbandė bei pristatė savo draugams. Vėliau sukurtus objektus sėkmingai panaudojo įvairiuose žaidimuose

♦ Iki Lapkričio 11 d.  „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo socialinių partnerių (l. d. „Žuvėdra“) organizuojamoje fotonuotraukų parodoje „Gaminame visi – sveikai ir skaniai“. Atsakingos grupės mokytojos. Pagrindinis parodos organizavimo tikslas - formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius. Patyriminių veiklų metu, vaikai gamino sveiką maistą, ragavo ir aptarė, kuo naudingas toks maistas, kokią įtaką daro mūsų organizmui. Labai smagu buvo patiems gaminti ir dalintis su kitais skaniu, sveiku maistu

♦ Lapkričio 8 d. 10.48 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniams mokytojos organizavo išvyką „Krenta rudeniniai lapai“ į mikrorajono parką. Ugdytiniai vyko į parką, kur stebėjo kaip pasipuošė rudenį medžiai ir gamta. Pasivaikščiojo parko takeliais, gėrėdamiesi augalais, diskutuodami ką veiks prisirinkę nukritusių lapų, aptarė kokios spalvos lapai būna rudenį, koks oras būdingas rudeniui, kuom jis turtingas. Aktyviai pajudėję, įgiję praktinių žinių ir įgūdžių, patyrę daug gerų emocijų būdami kartu, mokėsi būti draugiškais ir mandagiais, ugdėsi savitarpio supratimą

SPALIS

♦ Spalio 20 d. 10.30 val. „Saulučių“ grupės mokytoja organizavo ugdytiniams edukacinę -pažintinę išvyką už darželio teritorijos „Auksinis ruduo“. Pagrindinis išvykos tikslas pažinti gamtos reiškinius, sezoniškumo požymius. Turėjo puikią progą susipažinti su auksiniu rudeniu, jo kūrybiniu darbu nuspalvinant medžius kuo įvairiausiomis spalvomis, rinkti medžių lapus, kaštonus ir kitas rudens dovanas, įvardinti ir pamatyti pagrindinius rudens požymius

♦ Spalio 12 d. 10.30 val. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono parką ir dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Apkabinkime medžius“, organizatorės grupės mokytojos. Išvykos metu ugdytiniai stebėjo gamtą, jos požymius, kurie būdingi rudenį, mokėsi atpažinti medžius, juos įvardinti, apibūdinti kuo jie skiriasi nuo kitų medžių. O kartu išvyka yra tas renginys, kur vaikai mokosi saugiai elgtis gamtoje, gebėti draugiškai bendrauti ir laikytis taisyklių

♦ Rugsėjo 19 d. - spalio 7 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros rengiamoje priešmokyklinių ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtinių fotografijų parodoje. Grupės mokytojos kartu su ugdytiniais visus metus augino šiltnamyje uogas, daržoves, prieskoninius augalus ir savo užaugintais rezultatais pasidalino šioje organizuotoje parodoje, pateikdami nuotraukas. Vaikai didžiuojasi savo dideliu indėliu prižiūrint auginamus augalus, bei džiaugiasi ir nuimamu derliumi, ragauja uogas ir daržoves, geria įvairias žolelių arbatas, taip stiprina savo sveikatą ir mokosi sveikos gyvensenos įgūdžių

 

♦ Spalio 5 d. 10.30 val. „Kiškučių“ grupės mokytojos organizavo edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono parką „Rudens požymių paieška“. Išvykos metu ugdytiniai tyrinėjo gamtą, domėjosi rudens ženklais, požymiais, stebėjo, tyrinėjo aplinką bei rinko gamtinę medžiagą, kurią parsinešė į darželį ir panaudos kūrybiniams darbeliams bei ugdomajai veiklai

♦ Spalio 4 d. 10.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo šermukšnių sodinimo akcijoje, skirtoje paminėti Klaipėdos 770 metų sukaktį. Atsakingi: meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja ir grupės mokytoja. Į šią gražią akciją susirinko daug mikrorajono ikimokyklinių įstaigų vaikų, pasipuošusių savo įstaigos logotipais, atributika, miesto gimtadienio proga visi jie prisidėjo prie aplinkos gražinimo, tausojimo ir puoselėjimo, sodino šermukšnių medelius kalvelėje prie Pempininkų pėsčiųjų/dviračio tako. Po medelių sodinimo visi kartu sudainavo dainas „Gintarinis mano miestas“, „Klaipėda, tave myliu“, jau tapusias mažųjų klaipėdiečių himnais ir gerai nusiteikę sugrįžo į savo įstaigas

 

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 30 d. 9.30 val. grupės  mokytoja kartu su „Drugelių“ grupės ugdytiniais vyko į edukacinę išvyką į vaikų laisvalaikio centrą „Gerviukas“, kur vaikai dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Lapų vagis“, klausėsi darbuotojų pasakojamos istorijos apie voveriuką, susipažino su įvairiais pojūčiais, lavino vaizduotę ir kūrybinius gebėjimus 

♦ Rugsėjo 12-16 d. neformaliojo ugdymo mokytoja visus pakvietė dalyvauti 2022 m. Europos judumo savaitėje, kurios metu ugdytiniai stebėjo vaizdo įrašus, pranešimus apie saugų eismą ir kūno apsaugos priemones, važiuojant riedančiomis priemonėmis, vyko pasivažinėjimas aplink darželį, įveikiant įvairias kliūtis, dalyvavo rytinėje mankštoje vidiniame kiemelyje, skambant linksmai muzikai, šoko „Ąžuolo šokį“, žaidė žaidimą „Broleli, gelbėk“, vyko į  sveikatinimo žygį „Sveikatos labirintai“, kur vaikai aktyviai judėjo, sportavo su lauko inventoriumi, leisdami laiką gryname ore, taip stiprindami sveikatą, grūdindami organizmą 

♦ Rugsėjo 14 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės mokytojos organizavo ugdytiniams edukacinę-pažintinę išvyką už darželio teritorijos į mikrorajono parką „Mokausi saugot save ir draugą“. Ugdytiniai pasivaikščiojo įrengtais pasivaikščiojimo takais, gėrėjosi krentančiais lapais, stebėjo gamtos reiškinius, mokėsi pažinti medžius, juos įvardinti, draugiškai elgtis išvykus iš įstaigos, saugoti save ir šalia esančius. Išvykos metu skiepijama pagarba savo bendraamžiui, suaugusiems, draugiškumo, mandagumo ir savitarpio supratimas

 

 

 

досуг
Skaityti 537 kartai Atnaujinta 23 sausio 23, Pirmadienis 15:45