Today: 03.Dec.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2023-2024 m. m.
                                            

                                                   2023

LAPKRITIS

Lapkričio 30 d. vyko „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių Adventinė vakaronė su tėvais „Angelų pasaka“. Vaikų pasirodymas privertė visus susimąstyti apie praleistus metus, nuveiktus darbus. Gruodis – paskutinis mėnuo dar vienų besibaigiančių metų. Tai gražus, ramybę nešantis metas, pripildytas paslaptingos adventinio laukimo nuotaikos. Su advento pradžia visi pajuntame artėjančių švenčių dvasią… Kūčios, Kalėdos, Naujieji. Žengdami per naują laiko slenkstį susimąstome apie tai, ką per juos nuveikėme, kiek ištarėme šiltų žodžių, kažkam pakėlusių dvasią, suteikusių ryžto, kiek skyrėme laiko ir dėmesio savo artimui. Renginys kupinas nuoširdumo, geros nuotaikos, pagarbos ir švelnumo draugui, artimam žmogui.

Lapkričio 10-24 d.  organizuota vaikų kūrybinių darbų (žibintų) paroda „Švieski ugnele – šildyk liepsnele“. Ugdytiniai panaudodami įvairią darbų atlikimo techniką kūrė žibintus, juos puošė įvairia gamtine medžiaga, šakelėmis, karpiniais, lipdiniais, karoliukais ar kt. priemonėmis ir juos eksponavo parodoje muzikos salėje, kur lankėsi visų grupių vaikai ir pasidžiaugė darbeliais. Ypač buvo gražu, kai rytais ar vakarais, kol dar tamsu, sužibėdavo savo švieselėmis žibintai, kas teikdavo vaikams ypatingai daug džiaugsmo, gerų emocijų

Lapkričio 21 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniams  tėveliai organizavo edukacinę valandėlę „Kur dirba mano mama?“. Pagrindinis renginio tikslas - pristatyti  įvairias profesijas (buhalterio ir šokėjo). Vaikai buvo supažindinami su pinigais, jų įvairove ir verte, galimybėmis už pinigus pirkti, įsigyti norimus daiktus, taupymu, sužinojo buhalterinio darbo specifiką, darbo pobūdį, metodus. Kita mama pristatė vaikams šokį, jo improvizaciją, diskutavo, kokia yra muzikos ir šokio dermė, kaip per muziką išreiškiami judesiai, emocijos, jausmai. Taip pat mama pristatė turizmo vadybininkės profesiją, galimybę keliauti, domėtis įvairių šalių kultūra, gamtos unikalumu ir papročiais

Lapkričio 15 d. vyko Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ ir socialinių partnerių Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra“ ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir ugdytinių susitikimas, kurio metu ikimokyklinio amžiaus vaikai, minint tarptautinę Tolerancijos savaitę gamino ,,Tolerancijos žibintą“, naudodami įvairias meninės raiškos formas, medžiagas bei atlikimo technikas. „Tolerancijos savaitė“ - skirta atkreipti dėmesį į tolerancijos stokos visuomenėje problemą, išsiaiškinti bei prisiminti žodžio „Tolerancija“ reikšmę. Svarbu analizuoti ir aptarti su vaikais šią temą, atsakyti į klausimus: ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar mokame kurti tolerantišką aplinką, ar esame tolerantiški vienas kito atžvilgiu. Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos savaitė“ metu surengta įstaigoje ugdytinių kūrybinių darbų ir piešinių paroda. Ugdytiniai  su  l.-d. ,,Žuvėdra“ vaikais  atliko bendrą kūrybinį darbą, patyrė daug džiugių emocijų

Lapkričio 10 d. 10.30 val. įstaigoje buvo surengtas Šv. Martyno dienos minėjimo renginys „Dėkingumo diena“. Pagrindiniai renginio uždaviniai: ugdyti sąžiningumą, draugiškumą, pagarbą, tolerantiškumą;  ugdyti vaikų kūrybingumą, originalumą;  suteikti vaikams džiugių emocijų ir puoselėti senąsias tradicijas. Darželio ugdytiniai susirinkę muzikos salėje peržiūrėjo video medžiagą apie Šv. Martyną, trumpai išklausė jo istoriją. Linkėjimais ir gražiais žodžiais buvo pasveikinti visi darželio Martynai. Vakare, kartu su tėvais ugdytiniai, nešini degančius savo gamybos žibintus, išėjo visi į kiemą sudalyvauti bendroje eisenoje aplink darželį. Eidami aplink darželio pastatą visi dalyviai nešė šviesą - gėrio ir vilties simbolį. 

SPALIS

Spalio 26-27 d. įstaigoje vyko Atvirų durų dienos „Inovacijos darželyje“. Darželio  bendruomenė - tai vaikai, mokytojai ir ugdytinių tėvai. Atvirų durų dienos – galimybė tėvams  užmegzti gyvą ryšį su įstaigoje dirbančių pedagogų kolektyvu, sužinoti plačiau apie įstaigoje vykdomas veiklas.  Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme teigiamai veikia vaikų savivertę ir skatina pasitikėjimą savimi. Tėvų įsitraukimas į darželio renginius, veiklas, buvimas kartu su vaikais padėjo geriau pažinti savo vaikus, stebėti jų kūrybiškumo, bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais įgūdžius (programa). Šiemet tėveliai buvo aktyvesni, sulaukėme disesnio skaičiaus nei praėjusiais mokslo metais, todėl džiaugiamės ir dėkojame dalyvavusiems tėveliams, o kitus kviečiame kitais mokslo metais dalyvauti

Spalio 23-27 d. organizuota Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“  lopšelio  ,,Nykštukų“ ir ,,Kačiukų“ grupių ugdytinių ir jų tėvelių rudens gėrybių paroda ,,Daržovių kraitelė“. Parodos tikslas – skatinti vaikų bendradarbiavimą su tėvais, ugdyti jų kūrybiškumą ruošiant rudens gėrybių parodą. Organizatoriai suteikė ugdytiniams žinių apie daržoves, vaisius, gamtinę medžiagą, mokė jas įvardinti, pažinti, lavino vaikų darbinius įgūdžius ruošiant parodėlės eksponatus bei suteikė vaikams džiugių emocijų kūrybinio proceso ir parodos lankymo metu 

Spalio 23 d.  įvyko „Kiškučių“ gr. ugdytinių ir jų tėvų sportinė pramoga „Sportuoti kartu gera“. Pramogos tikslas: skatinti vaikų ir tėvelių fizinį aktyvumą. Buvo smagu matyti geras dalyvių emocijas ir šiltą bendravimą. Visi kartu įsitraukė į aktyvų sprotinių, judrumo reikalaujančių užduočių atlikimą. Tokios pramogos dar labiau suartina vaikus, jų tėvelius ir mokytojus, stiprina draugiškus santykius, komandinę dvasią, bendruomeniškumo jausmą ir skatina visus daugiau judėti

Spalio 16-27 d. organizuota Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ ugdytinių piešinių paroda „Mūsų augintiniai“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Parodos tikslas - supažindinti vaikus su gyvūnų globa, organizuoti veiklas, skirtas gyvūnų gerovei ir apsaugai. Parodos uždaviniai: panaudojant meninę raišką inicijuoti kūrybines dirbtuves „Mūsų augintiniai“ tematika; skatinti ugdytinių šeimos narių įsitraukimą į parodos organizavimą, pasidalinant augintinių nuotraukomis; kūrybinių darbų parodos metu, organizuoti paramos akciją beglobiams gyvūnams. Įdomiausi kūrybiniai darbai, nuotraukos buvo pristatomi parodoje „Mūsų augintiniai“, kuri buvo eksponuojama muzikos salėje spalio 23 dieną. Įstaigos bendruomenė (vaikai, tėvai, darbuotojai) spalio 23 d. – 25 d. aplankė parodą ir aukojo maistą, kraiką, vaistus ir kitas priemones beglobiams gyvūnams. Spalio  25 d. į įstaigą atvyko VšĮ „Būk mano draugas“ atstovai atsiimti surinktas aukas. Visi geranoriškai atsiliepė į kvietimą aukoti beglobiams gyvūnams, todėl surinkome išties nemažai reikiamų priemonių ir maisto

♦ Spalio 18 d. „Varpelių“ grupės ugdytinių tėvų organizuota edukacinė valandėlė „Moliūgas šypsosi“.  Edukacinės valandėlės metu vaikai įtvirtino žinias apie moliūgo naudą, kur auga ir ką gaminame iš moliūgo. Patyrė daug džiugių emocijų, nes visada smagu matyti mamas mokytojų vaidmenyje, didžiuotis jomis. Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje aplikuodami savo moliūgus, atlikdami užduotėles, atsakydami į užduodamus klausimus

♦ Spalio 18 d. „Ežiukų“ grupės ugdytiniai vyko į pažintinę išvyką į edukacinę erdvę - šiltnamį „Rudenėlis baigiasi“, kur susipažino su šiltnamyje augančiomis daržovėmis bei kitais augalais – braškėmis, žemuogėmis. Stebėjo, kaip rudenį nuėmus derlių, reikia sutvarkyti šiltnamį ir paruošti jį tvarkingai žiemai, patys aktyviai prisidėjo prie šiltnamio tvarkymo darbų. Tokia veikla leidžia kurti sveiką aplinką lopšelio-darželio kieme, skatina daugiau sužinoti apie rudens ypatumus, stiprinama sveikos gyvensenos samprata. Ugdytiniai, patys prižiūrėję šiltnamyje augančius augalus, atrado naują juos įkvepiantį užsiėmimą, paskatinusį socialinių įgūdžių ir atsakomybės formavimąsi

♦ Spalio 18 d. vyko edukacinis renginys „Rudens gėrybių kraitelė“. Tikslas: turtinti vaikų žinias apie rudenį, įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius bei siprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp bendraamžių. Vaikai dalyvaudami renginyje patyrė džiugių emocijų, aktyviai dalyvavo, deklamavo, šoko, dainavo dainas apie rudenį, mokinosi būti vienas šalia kito ir džiaugtis visi drauge. Daug džiugių emocijų patyrė STEAM veiklos metu, stebėjo kibiruose su vandeniu kaip skęsta ar neskęsta kaštonai, gilės, kankorėžiai, „konservavo“ stiklainiuose su vandeniu kaštonus, kuriuos vėliau stebėjo grupėse, pamatė kaip keičiasi spalva. Mokėsi pažinti daržoves, jas įvardinti, įgijo naujų žinių ir pasitikėjimo savimi, atskleidė savo gebėjimus

♦ Spalio 13 d. sporto salėje vyko sportinis renginys ,,Rudens sporto šventė“, kurio tikslas -  skatinti vaikus daugiau judėti, gerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą. Sportinė veikla skatina veikti, bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, leidžia pažinti įvairias fizinio aktyvumo formas, suteikia vaikams džiugių emocijų. Renginio metu vaikai dalyvavo įvairių sportinių estafečių atlikime, ugdėsi gebėjimą įsitraukti į aktyvią veiklą,  poreikį aktyviai sportuoti ir būti komandos dalimi, kur kiekvieno nario indėlis į komandos darbą leidžia patirti sėkmę, pranašumą prieš kitos komandos narius

apibek mokykla♦ Spalio 13 d. 8.00-9.00 val. fizinio ugdymo mokytoja ir „Varpelių“ grupės mokytoja kvietė visus atvykstančius į įstaigą ugdytinius ir jų tėvelius sudalyvauti sportinėje akcijoje „Linksmosios estafetės“. Šio renginio tikslas prisidėti prie tvaraus judumo renginių vykdymo ir paskatinti tėvelius, ugdytinius aktyviai judant stiprinti savo sveikatą, skatinti vaikščioti pėsčiomis, aktyviai sportuoti, o tai darant kartu su savo šeimos nariais, vaikai labiau motyvuojami stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius

Spalio 2-16 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ surengta ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Auksinis ruduo“.  Parodos tikslas – skatinti vaikus ir mokytojus patirti kūrybos džiaugsmą meninėje veikloje, panaudojant įvairias kūrybos priemones. Kiekvienas parodos dalyvis sukūrė po piešinį, kur atsispindėjo spalvos, kuriomis nusidažo ruduo, spalvos, kurios mus taip magiškai žavi ir priverčia grožėtis tais nuostabiais gamtos kūriniais, priverčia atrasti naujų kūrybiškų idėjų

Spalio 10 d. „Nykštukų“ gr. ugdytiniams mokytoja organizavo edukacinę pažintinę išvyką į visuomenės sveikatos specialistės kabinetą, susipažinti su naujomis erdvėmis, sveikatos specialistės darbu, priemonėmis. Mažieji išklausė pasakojimo apie pajūčius, sužinojo kokie organai padeda jausti pojūčius, na o pabaigoje net ir paskanavo obuolių, kartu aptarė kokį skonį pajautė. Specialistė papasakojo vaikams, kaip svarbu saugoti akis, valytis dantukus, ausytes, nes tai  labai svarbu mūsų sveikatai 

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 28 d. 8.30 val. fizinio ugdymo mokytoja ir Visuomenės sveikatos specialistė pakvietė visus ugdytinius ir jų tėvelius į įstaigos vidinį kiemelį sudalyvauti Visuotinėje mankštoje, skambant linksmai ir nuotaikingai muzikai aktyviai pasportuoti. Juk sveikame kūne - sveika siela, todėl ir mūsų mažieji noriai kviečia savo tėvelius kartu praleisti laiką, smagiai pasportuoti gryname ore, būti stipriais ir užsigrūdinusiais.  O 10.00 val. (muzikos salėje) vaikų laukė šaunios kompanijos iš Šiaulių „Trys draugai“ teatralizuotas koncertas  „Dainos iš lagamino“, kurio metu skambėjo nuotaikingos dainos, turinčios didaktinę reikšmę, jos mokė vaikus kultūringai elgtis, sveikai gyventi, pasakojo apie įvairiausius muzikos instrumentus bei sporto, vaisių ir daržovių naudą. Mažieji klausytojai kartu dainavo, atsakinėjo į originalius žaismingų personažų klausimus

Rugsėjo 26 d. 10.30 val. fizinio ugdymo mokytoja ir Visuomenės sveikatos specialistė ugdytiniams organizavo sveikatingumo dieną „Saugus eismas“. Renginio metu ugdytiniai daug kalbėjo apie saugumą, prisiminė taisykles, kaip saugiai pereiti gatvę, kaip negalima išdykauti ir žaisti prie judrių gatvių, kaip saugiai važiuoti paspirtukais ir dviračiais, kad tamiu paros metu reikia dėvėti atšvaitus, kad būtume pastebimi vairuotojų. Taip pat renginio metu savo žinias vaikai pademonstravo praktiškai

♦ Rugsėjo 11-29 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų parodą „Su gimtadieniu, mano darželi“. Visą mėnesį su vaikais buvo dalinamasi žinia, kad darželis švenčia šiemet gražų 55-ių metų Jubiliejų, aptarė kuo ypatingas kiekvienam mūsų darželis, kaip jie jaučiasi, ko linki darželiui. Įstaiga pasipuošė šventiškai, tiek pastato išorėje, tiek vidinėse erdvėse buvo juntamas šventiškas nusiteikimas, laukimas gražios šventės. Ugdytiniai savo palinkėjimus darželiui ir pakilią nuotaiką perteikė savo kūrybiniuose darbeliuose, kuriais džiaugėsi visi bendruomenės nariai

♦ Rugsėjo 14 d. 10.30 val. Ekologinio ugdymo grupės pirmininkė surengė ekologinio ugdymo ir sveikatinimo renginį „Skonių paletė“.  Dalyvavo „Žvaigždučių“, „Kiškučių“ ir „Ežiukų“ grupių ugdytiniai, kurie visus metus turėjo galimybę natūralioje aplinkoje susipažinti ir patyrinėti šiltnamyje užaugusias daržoves, jas ragauti, užuosti, pasverti ir pamatuoti. Mokėsi klasifikuoti šiltnamyje ir darže augančias daržoves, ieškoti informacijos aplinkoje, naudotis matavimo priemonėmis, tinkamai paserviruoti stalą, pjaustyti ir verti daržoves pagal seką. Pasigamino papuošalus iš gamtinės medžiagos

♦ Rugsėjo 6 -16 d. įstaigoje mokytojos organizavo visų grupių tėvams tėvų susirinkimus, kuriuose tėveliai aktyviai dalyvavo, kartu su mokytojomis aptarė vaikų amžiaus ypatumus, išklausė patarimus, kaip lengviau adaptuotis prie įstaigos ritmo, aplinkos, susipažino su įstaigos dienos ritmu bei grupių dienotvarkėmis, su grupių susitarimais ir taisyklėmis, tėvams mokytojos pristatė ugdymo programas, vertinimo tvarką, susitarė dėl bendradarbiavimo su tėvais būdų, aptarė lankomumo klausimus, susipažino su grupių tradicijomis, vykdomais projektais

♦ Rugsėjo 1-23 d. „Boružėlių“ grupės ugdytiniai surengė kūrybinių darbų, piešinių parodą „Prabėgusios vasaros išdaigos“. Ugdytiniai kūrė įvairius darbelius, vaizdavo prabėgusios vasaros akimirkas, praleistas kartu su šeima, draugais, leido savo fantazijoms reikštis, naudoti įvairias priemones ir technikas. Parodėle galėjo pasigrožėti ir kiti darželio ugdytiniai, bei jų tėveliai

досуг
Skaityti 312 kartai Atnaujinta 23 gruodžio 01, Penktadienis 08:42