Today: 17.Jul.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Tėvams, globėjams

Tevams, globėjams    

AKTUALI  INFORMACIJA:

DĖL MOKINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ

ELGESYS PRIE VANDENS

10 FAKTŲ APIE RANKŲ HIGIENĄ

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL TYMŲ

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ "LIEPAITĖ" LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018-2019 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

INFORMACIJA APIE GRIPO SIMPTOMUS, GYDYMĄ IR PROFILAKTIKĄ

DĖL VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ (patikslinta)

DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO

VAIKŲ SERGAMUMO 2017-2018 M. M. ATASKAITA

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ŽARNYNO INFEKCIJĄ

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL SVEIKATOS PAŽYMŲ PRISTATYMO

 

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖS "LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ" PROGRAMA KLAIPĖDOS MIESTE 2018 M. LAPKRIČIO 19-25 D.

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS APIE ŠALTĮ IR LAISVALAIKĮ GAMTOJE

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL GRIPO IR PERŠALIMO

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL SERGANČIŲ VAIKŲ

 

ATKREIPIAME TĖVELIŲ DĖMESĮ DĖL VĖJARAUPIŲ

 

INFORMACIJA LOPŠELIO-DARŽELIO "LIEPAITĖ" UGDYTINIŲ TĖVELIAMS

 

♦ 2018-03-23  17.30 val. (muzikos salėje) priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė organizavo įstaigos visų grupių tėvų aktyvų, kartu su pedagogais, vakaronę „Darželiui - 50“, skirtą Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Vyko šiltas ir jaukus pasibuvimas kartu. Šio renginio filmą galite peržiūrėti čia

 

 Tėvelių dėmesiui, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas šiemet vykdo mokinių tėvų apklausą, siekdamas išsiaiškinti kokios informacijos ir įgūdžių trūksta tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, todėl kviečia visus tėvus išsakyti savo nuomonę ir poreikius paspaudę šią nuorodą į apklausą. Tėvų apklausa

 

 KVIEČIAME VISUS DARŽELIO UGDYTINIŲ TĖVELIUS SUSIPAŽINTI SU  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PROJEKTU

 

♦ ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PROJEKTAS BEI ATLYGINIMO DYDIS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS.  

  

http://www.ikimokyklinis.lt/ - portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

www.nemokamosknygos.lt - nemokama internetinė biblioteka

http://svietimo.takas.lt - viskas apie švietimą

http://www.kitokspasaulis.lt - Kitoks pasaulis

http://lt.pvc.lt - Paramos vaikams centras

http://www.vaikulinija.lt- VŠĮ Vaikų linija

http://www.children.lt- VŠĮ "Vaiko namas"

http://sesioszasys.blogspot.com/2014/06/nemokamos-android- programeles-vaiku.html - Šešios žąsys

Pažink kas nuodinga.- Apsinuodijimų informacinis biuras

 

 

atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos

Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

šeima augina tris ir daugiau vaikų, kai du arba daugiau šeimos vaikų lanko bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;

vaiko abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;

yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą ir ugdymo sąlygų užtikrinimą nemokamas, jeigu:

šeima gauna socialinę pašalpą ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;

vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.

 

Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui. Apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja pranešti įstaigos vadovui.

Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas už vaiko išlaikymą yra perskaičiuojamas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sumokamas ne ginčo tvarka.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą.

 

 

 

 

 

 

досуг