Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2019-2020 m. m.

2020

RUGPJŪTIS
♦ Rugpjūčio  31 d. 10.30 val. vyko šventinė pramoga „Darželio gimtadienis“, dalyvavo visų grupių ugdytiniai. Atsakingos už renginį visų grupių mokytojos, kurios sukūrė šventinę aplinką ir įtraukė ugdytinius į savo įstaigos paminėjimo šventę. Kadangi lietutis barbeno į langus, tai renginiai vyko kiekvienoje grupėje, kur mokytojos kartu su vaikais žaidė, šoko, dainavo, vaidino ir deklamavo eiles, kurias skyrė savo darželiui. O vėliau savo emocijas perkėlė į darbelių - piešinių, atvirukų kūrimą, kur galėjo vaikai parodyti kaip myli savo darželį ir draugus, kaip gera ir smagu būti kartu
 
♦ Rugpjūčio  26 d. 16.30 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas. L.Ablonskienė skaitė pranešimą tėvams „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“. Mokytoja L.Ablonskienė aptarė su tėvais vaikų pasiekimus ir pažangą, aptarė sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo ypatumus ir palinkėjo toliau juos skiepyti vaikams, pasidžiaugė bendravimu su tėvais, kuris vyko visus metus 
 
♦ Rugpjūčio  18 d. 10.00 val. organizuota „Drugelių“ gr.  ugdytinių kūrybinė veikla lauke „Liejasi spalvos“. Organizatorė mokytoja N.Sviridova. Ugdytiniai spalvų pagalba reiškė savo jausmus, pojūčius, mokėsi spalvų derinimo, prisiminė pagrindines spalvas, mokėsi iš kelių spalvų išgauti reikiamą spalvą, tapė ant maistinės plėvelės, mokėsi dirbti individualiai ir komandoje. Po kūrybinės veiklos išbandė save ir balionų „varymo“ varžybose
 
♦ Rugpjūčio  13 d. 10.00 val. mokytojos L.Kargajevienė, I.Gailienė ir S.Jurgaitė  organizavo „Boružėlių“, „Saulučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniams renginį „Spalvotų kamuolių šėliojimas“. Ugdytiniai dalyvavo įvairiose estafetėse, mėtė, rideno, šokinėjo su kamuoliais, mokėsi juos dėlioti pagal dydį, spalvas, bandė savo taiklumą mėtydami juos į taikinius. O kad nuotaika būtų geresnė, lauke skambėjo linksma muzika, kuri vaikus motyvavo būti aktyviems, džiaugtis pramogomis ir vieni kitais
 
♦ Rugpjūčio 7 d. 9.30 val. mokytoja Reda Dubikaltytė organizavo „Žvaigždučių“ gr.  ugdytinių kūrybines dirbtuves „Žolynėlio portretas“. Vaikai rinko gamtinę medžiagą visoje darželio teritorijoje, o nusipiešę  savo autoportretą, žolelių, lapelių, šakelių, žiedelių pagalba sukūrė savo portretui šukuosenas. Užsiėmimo metu buvo lavinamas vaikų pastabumas, kūrybingumas ir estetinis suvokimas

LIEPA

♦ Liepos  15 d. 9.30 val. vyko originaliausios ugdomosios veiklos konkursas „Įdomioji pamoka lauke“. Visų grupių mokytojos buvo kūrybingos ir išradingos organizuojant veiklas lauke, parenkant ugdymosi priemones ir metodus. Vaikai su dideliu entuziazmu piešė įvairiomis priemonėmis: kreidelėmis ant grindinio, smėliu ant popieriaus lapų, guašu ant polietileno plėvelės, atliko eksperimentus, tyrinėjo gamtos paslaptis, žaidė judriuosius žaidimus, atlikinėjo kitas veiklas bei užduotis. Visiems labai patiko veikti kartu lauke, būti drauge ir kurti bendrus darbelius

BIRŽELIS

♦ Birželio 18-30 d. buvo organizuojama meninių darbų paroda „Sodinu, auginu – sveikai gyvenu“. Organizatoriai - ekologinio ugdymo darbo grupė. Vaikai savo piešiniuose vaizdavo atliekamus darbus auginant daržoves, darbus šiltnamyje,  gėlių laistymą ir sveikos mitybos momentus

♦ Birželio 26 d.  16.00 val. vyko priešmokyklinės   grupės ugdytinių išleistuvių renginys „Lik sveikas, darželi, likite sveiki draugai“. Organizatorės: mokytojos L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė. Ugdytiniai tėvams parodė programą, kuri atspindėjo vaikų pasiekimus, gebėjimus, visi kartu pašoko, leido balionus su savo svajonėmis. Tėvai pasidžiaugė vaikų pasirodymu, padėkojo pedagogams ir administracijai už indėlį, ugdant vaikus, pasodino vidinio kiemelio gėlyne rožę, kuri primins apie šią priešmokyklinukų laidą

♦ Birželio 23 d. įvyko „Boružėlių“ grupės ugdytinių sportinė pramoga „Sportuokime drauge“. Organizatorės: mokytoja Ingrida Gailienė ir neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė. Renginio metu buvo siekiama tikslo - stiprinti kojų ir pėdų raumenis ir raiščius, laikyseną ir nugaros raumenis, atliekant korekcines mankštas basomis kojomis ir atliekant įvairius pratimus. Visi vaikai buvo skatinami aktyviai sportuoti, atliekama prevencija plokščiapėdystės, pratimus atliko gryname ore, vaikai noriai bendravo ir bedradarbiavo 

atsisiųsti ♦ Birželio 18 d. 10.00 val. (lauke, vidiniame kiemelyje) visos įstaigos ugdytiniai, saugiais atstumais, pagal įstaigos nustatytą tvarką, skambant Lietuvos mažųjų žaidynių himnui, dalyvavo LTMŽ uždarymo šventėje – atliko „Ąžuolo mankštą“. Atsakingos neformaliojo ir meninio ugdymo mokytojos, joms talkino grupių mokytojos. Visa įstaigos bendruomenė aktyviai įsijungė į mankštos atlikimo procesą, kuris visiems pakėlė nuotaiką ir sutelkė geram fiziniam aktyvumui, pajudėjimui, davė užtaisą visai dienai būti aktyviems, linksmiems ir sveikiems

♦ Birželio 11 d. vyks „Ežiukų“ grupės ugdytinių sportinė pramoga „Mes linksmi vaikai“. Organizatorės: mokytoja Lina Ablonskienė ir neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė Renginio metu buvo skatinamas vaikų fizinis aktyvumas gryname ore, stiprinama sveikata, imuninė sistema. Vaikai gerai nusiteikę bendravo su bendraamžiais bei su suaugusiaisiais, patyrė gerų emocijų atlikdami sportines užduotis

♦ Birželio 10 d. logopedė V.Kavaliauskienė organizavo prevencinį renginį „Kalbos savaitė 2020“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (dėl karantino renginys atkeltas iš gegužės 7 d.). Atlikdami kūrybinius darbus vaikai išklausė pasakojimo apie lietuviškos spaudos, kalbos ir knygų atgavimą. Kiekviena grupė meniškai apipavidalino knygų skirtukus, naudojo įvairias technikas, o pasigaminę juos naudojo praktiškai skaitant įvairias knygeles

♦ Iki birželio 8 d. vyko edukacinės aplinkos kūrybinės grupės organizuoama ugdytinių piešinių paroda „Kaip gera ir smagu būryje gerų draugų“ (skirta Vaikų gynimo dienai). Vaikai aktyviai dalyvavo, piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo jų nerūpestinga vaikystė, pagarba ir meilė tėvams, draugams, miestui ir supančiai aplinkai

♦ Birželio 1 d. 10.30 val. įstaigoje (lauko žaidimų aikštelėse) vyko Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimas „Aš laimingas – kas geriau galėtų būti“ – vaikų kūrybinis pleneras, kurio metu kiekvienos grupės ugdytiniai atskleidė savo kūrybinius gebėjimus, reiškė savo jausmus, emocijas ir mintis bendruose darbuose, kurie atspindėjo jūrinę tematiką, nes vaikai gyvena prie Baltijos jūros, todėl ji labai svarbi vaikų gyvenime, suteikia daug džiaugsmo ir smagių akimirkų vasarą. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, atsakingos visų grupių mokytojos 

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 28 d. organizuota priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių atsisveikinimo su darželiu bei grupės draugais, sukurtų darbelių bei sveikinimų paroda (nuotoliniu būdu) „Lik sveikas, darželi, likite sveiki draugai“. Organizatorė mokytoja B.Povilavičienė. Mokytoja L.Kargajevienė parengė savo ugdytiniams atsisveikinimo dovaną, knygelę „Žvaigždės tam, kad dovanotų akimirkas“, kur atsispindi mielos  ugdymo proceso akimirkos, vaikų šypsenos ir neišsenkama kūryba - žiūrėti čia

♦ Gegužės 14-29 d.  organizuota Šeimos dienos paminėjimo renginio (nuotoliniu būdu) – vaikų kūrybinių darbų ir piešinių paroda „Mano šeima – mano tvirtovė“. Atsakingos mokytojos K.Antanavičienė, R.Jarovaitienė. Pagrindinis tikslas – puoselėti prigimtines šeimos vertybes, atskleidžiant ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybą, tobulinant meninius gebėjimus. Uždaviniai: ugdyti šeimos, kaip svarbiausios bendruomenės vertybės, sampratą; puoselėti bendrystės poreikį, aktyvinant pozityvų savo šeimos vertinimą; puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą 

BALANDIS

♦ Balandžio 14-30 d. ugdytiniai dalyvavo piešinių ir kūrybinių darbų parodoje (nuotoliniu būdu) „Paukščiai – pavasario šaukliai“.  Organizatorės B.Valauskienė ir K.Antanavičienė. Parodos tikslas - siekti, kad vaikai dailės darbuose išreikštų savo kūrybiškumą, lavintų meninį skonį, įtvirtintų žinias apie paukščius. Uždaviniai: skatinti vaikų motyvaciją kūrybinei raiškai ir saviraiškai, pasitelkiant kiekvieno ugdytinio vaizduotę ir fantaziją; skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių, siekiant įtraukti į procesą visus ugdytinius; naudoti kuo įvairesnes priemones ir techniką, kuriant darbus, atspindinčius parodos tematiką

♦ Balandžio 20-24 d. mokytojos L.Bentienė, R.Jarovaitienė, L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė  nuotoliniu būdu organizavo prevencinę socialinę akciją „Savaitė be patyčių“, kurios metu  buvo stebimi  ugdytiniams parinkti filmai apie smurto apraiškas, sukurtas ir paplatintas ugdytiniams ir jų tėvams lankstinukas apie smurtą ir patyčias, sukurti pristatymai apie smurtą ir kita informacinė medžiaga. Vyko mokytojų ir tėvų bendravimas su vaikais, pokalbiai apie smurtą, ugdytiniai piešė piešinius ir nuotraukas, siuntė mokytojoms. Gautą informaciją mokytojos susistemino, apiforminimo ir paplatino visiems dalyviams. Šia akcija siekiama skiepyti vaikams pagarbą kitam žmogui, mokėti išklausyti, priimti kitus žmones, stengtis padėti, gerbti ir mylėti aplinkinius

♦ Balandžio 10 d. Pilietinio–ekologinio ugdymo akcija „Darom“ organizuota nuotoliniu būdu (ugdytinių pagalba tėvams švarinant namus ar namų aplinką fiksavimas nuotraukose). Organizatoriai: B.Valauskienė, ekologinio ugdymo grupė

♦ Balandžio 6 d. „Žvaigždučių“  grupės ugdytiniai dalyvavo kartu su socialinių partnerių l.d. „Žuvėdra“ priešmokyklinio ugdymo „Spalviukų“ grupės ugdytiniais prevenciniame renginyje „Saugus gatvėje“  (nuotoliniu būdu). Organizatorės: neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė parengė vaikams užduotis, mokomuosius filmukus apie saugų elgesį gatvėje, sugalvojo įdomią viktoriną Padlet platformoje, kur vaikai turėjo pateikti atsakymų variantus bei pateikti piešinių nuotraukas susijusias su renginio tematika 

♦ Balandžio 2-14 d. mokytoja K.Antanavičienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo ugdytinių kūrybinių darbų ir piešinių nuotraukų parodą nuotoliniu būdu „Ar girdite, jau Velykos artėja“. Visų grupių ugdytiniai siuntė nuotraukas, kuriose atsispindi, kaip jie sutinka didžiąją pavasario šventę Šv. Velykas. Tokiu būdu bendravo visi vaikai, tėvai ir ugdytiniai, nes  šiemet kitokios šventės, be senelių ir giminių, tik šeimos rate, todėl labai svarbus ryšys tarp bendruomenės narių, palaikymas vieni kitus, padrąsinimas, tikėjimas, kad kitos šventės bus kitokios... Ačiū visiems dalyvavusiems...

KOVAS

♦ Kovo 30 d. - balandžio 3 d. ugdytiniai ir tėvai dalyvavo palaikymo akcijoje (nuotoliniu būdu) „Vienybė težydi“.  Šiuo renginiu norėjome prisidėti prie visų dirbančių medikų, policijos darbuotojų, prekybininkų, vaistininkų, kariškių ir kitų profesijų žmonių palaikymo, kurie rizikuodami savo gyvybėmis saugo mūsų visų saugumą ir sveikatą, kovoja su Korono virusu. Kad būtų visiems linksmiau būnant namuose, gaminome gėles ir jomis dekoravome langus, taip išreikšdami solidarumą su dirbančiaisiais. Organizatorė mokytoja L.Kargajevienė 

♦ Kovo 10 d. 10.00 val. „Nykštukų“ grupės ugdytiniams organizuota išvyka po įstaigos edukacines erdves  „Multisensorinis kambarys“. Organizatorės mokytoja Laimutė Kalendrienė ir logopedė Vilma Kavaliauskienė. Pagrindinis išvykos uždavinys - ugdyti vaikų kalbinį bendravimą, smulkiosios motorikos įgūdžius, turtinti žodyną klausantis muzikos, dalintis patirtais įspūdžiais, skatinti emocijų raišką, bendradarbiavimą

♦ Kovo 2-10 d. mokytoja Vilija Juškienė organizavo įstaigos ugdytinių piešinių parodą „Mūsų trispalvė“,  skirtą Kovo 11-ajai paminėti (I-ojo aukšto visų grupių stenduose). Visos grupės išrinko gražiausius vaikų darbus, kurie eksponuojami parodoje, kurie atspindi mūsų tautiškumą, patriotiškumą, meilę Lietuvai ir savo šalies tradicijoms, kultūrą, simbolius

♦ Kovo 2-8 d. mokytoja Loreta Bentienė organizavo ugdytinių piešinių parodą „Kovo 8-oji“  (visų trijų laiptinių stenduose). Savo darbuose ugdytiniai reiškė savo kūrybiškumą, lavino meninį skonį, patyrė kūrybinį džiaugsmą kuriant darbelius. Organizuojant darbų parodas, skatinamas kūrybinis bendradarbiavimas tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių 

♦ Kovo 4 d. 10.00 val. „Meškiukų“ grupės mokytoja L.Stasytytė surengė ugdytinių išvyką po įstaigos edukacines erdves  „Į svečius pas „Ežiukus“ . Pagrindinis tikslas - supažindinti mažuosius su juos supančia aplinka, užmegzti geranoriškus, draugiškus santykius su kitos grupės vaikais, kartu žaisti, dalyvauti bendroje veikloje, susipažinti su žaislais, augalais, esančiais kitoje grupėje, patirti teigiamų emocijų, išgyvenimų

VASARIS

♦ Vasario 25 d. 10.30 val. vyko Užgavėnių šventinė pramoga „Užgavėnių linksmybės“. Organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, mokytojos L.Ablonskienė, I.Gailienė,  Ž.Tarozienė. Ugdytiniai turėjo šaunią progą susipažinti su Užgavėnių tradicijomis ir papročiais, pažaisti tradicinius žaidimus ir padainuoti dainas, persirengėliai Lašininis, Kanapinis ir čigonės padėjo pakviesti bundantį pavasarį, vaikai savo dainomis padėjo pavasariui pabusti, triukšmaudami žadino miegančius žvėrelius, išvarė Lašininį kartu su More, šoko polką ir dainavo dainas apie gardžius blynus 

♦ Vasario 20 d. 11.00 val. mokytojos V. Kisminienė ir K. Antanavičienė organizavo „Kačiukų“ grupės ugdytinių edukacinę – pažintinę išvyką už darželio teritorijos. Išvykos metu mažieji buvo supažindinami su aplinka, kuri supa mūsų įstaigą, mokėsi bendrų taisyklių kaip reikia elgtis išvykos metu, įgijo daugiau drąsos, bendravimo įgūdžių, patyrė gerų emocijų bei aktyviai fiziškai judėjo

♦ Vasario 20 d. 17.00 val. vyko priešmokyklinės „Žvaigždučių“ gr. tėvų susitikimas su M.Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojomis. Atsakingos priešmokyklinio ugdymo mokytojos L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė. Susirinkę ugdytinių tėvai išklausė mokytojų pristatymą apie Martyno Mažvydo mokyklą, sužinojo kokie veikia būreliai, susipažino su būsimų pirmokų ugdymo aktualijomis, galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus

♦ Vasario 17 d. 11.00 val. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir logopedė V.Kavaliauskienė surengė įstaigoje Vasario 16-osios paminėjimą „Tau, mūsų šalele“, kuriuo skatino patriotiškumo jausmus, meilę Lietuvai. Renginio metu ugdytiniai deklamavo eilėraščius: „Dovana“, „Myliu aš Tėvynę“,  „Mano Lietuva mažytė“, išklausė Lietuvos himną, sudainavo darželio himną, dalyvavo trumpoje viktorinoje, kurioje atsakinėjo į klausimus apie Lietuvos simbolius, sostinę ir pan. Toniniais varpeliais sugrojo „Twinkle twinkle little star“, o vėliau visi sustojo bendrai nuotraukai, kurioje vaikai savo atsineštomis trijų spalvų širdelėmis suformavo mūsų vėliavos trispalvę, po to sekė linksma ir tranki polka

♦ Vasario 12 d. 9.30 val. mokytoja L.Stasytytė surengė „Meškiukų“ grupės ugdytiniams edukacinę – pažintinę išvyką į naujas edukacines erdves – metodinį kabinetą.  Tikslas šios išvykos – ugdyti tautiškumą, sudominti vaikus tautiniais simboliais, supažindinti su lėlėmis ir jų tautiniais rūbais, patyrinėti tautinę juostą, eksponatus: medines klumpes, kitus padargus. Nauja patirtis vaikams teikė daug gerų ir teigiamų emocijų, plėtė žinias, lavino kalbą aptariant patirtus įspūdžius  

♦ Vasario 11 d. 10.00 val. „Ežiukų“ grupės ugdytiniams edukacinę – pažintinę išvyką į multisensorinį kambarį surengė mokytoja L.Ablonskienė ir logopedė V.Kavaliauskienė. Ugdytiniai ugdėsi gebėjimą draugiškai bendrauti tarpusavyje, reiškė savo jausmus ir emocijas multisensorinių priemonių pagalba, lavino regą, klausą, jutimus, susipažino su naujomis įstaigos edukacinėmis erdvėmis 

♦ Vasario 7 d. 10.30Myliu aš Tėvynę“ val. (muzikos salėje) „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai parodė muzikinį spektaklį „Švelnukų šalyje“ socialinių partnerių - RUC ir l. d. „Žuvėdra“ ugdytiniams. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė. Ugdytiniai pasidalino savo patirtimi, atskleidė savo meninius, kūrybinius gebėjimus, siekė nešti žinią savo draugams, kad reikia gerbti vieniems kitus, rodyti švelnumą, tiesti pagalbos ranką, kai šalia esančiam sunku. Pagrindinė spektaklio mintis pasidalinti gerumu, kuris paskatins būti tolerantiškiems ir nuoširdiems

SAUSIS

♦ Sausio  29 d. įstaigoje 11.00 val. buvo surengta žiemos sporto šventė „Žiemos džiaugsmai“. Organizatorės neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSS R.Gedgaudaitė, meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, mokytoja B.Valauskienė. Tai puikus renginys, kur skambėjo muzika, vyko vaikų fizinis aktyvinimas (linksmi šokiai) gryname ore. Vaikai žaidė judriuosius žaidimus, lavino stambiąją ir smulkiąją motoriką, būdami lauke stiprino sveikatą ir imuninę sistemą, bendruose žaidimuose mokėsi pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti. Mokytojos sukūrė personažus: Bitę, Sniego Senį, kurie kartu su vaikais įsitraukė į įdomias veiklas, drauge sportavo, šoko ir dainavo

♦ Sausio  28 d. įstaigoje organizuota sveikatingumo diena „Žiemos pavojai“. Organizatorės neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSS R.Gedgaudaitė. Pagrindinis renginio tikslas - supažindinti ir įtvirtinti saugaus elgesio žiemos metu žinias ir įgūdžius. Renginio metu stebėdami civilinės saugos filmą „Žiemos pavojai“, sužinojo kaip reikia elgtis nutikus nelaimei, dalyvavo diskusijose, aptarė kaip elgtis kai slidu, daug sniego, stipriai vėjuota, apie aprangą žiemos metu, žaidė žaidimą - Aprenk draugą

♦ Sausio  24 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupėje vyko edukacinė veikla eksperimentuojant, žaidžiant „Paslapčių laboratorija“, atliekant cheminius bandymus. Edukacinį užsiėmimą vedė mama Laura Šereikienė, atsakinga mokytoja L.Kargajevienė

♦ Sausio  17 d. 10.30 val. vyko „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių muzikinis spektaklis (miuziklas) įstaigos ugdytiniams „Švelnukų šalyje“. Organizatorės meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir grupės mokytojos L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė. Renginį stebėjo visų grupių ugdytiniai, džiaugėsi aktorių vaidyba, muzikalumu ir mokėsi dalintis gerumu, renginys paskatino būti empatiškesniais šalia esantiems, ištiesti pagalbos ranką, paguosti nuliūdusius, nebūti „šiurkštukais“

♦ Sausio  17 d. 10.00 val. mokytoja L.Stasytytė  surengė edukacinę „Meškiukų“ grupės ugdytinių išvyką į multisensorinį kambarį, kur logopedė V. Kavaliauskienė supažindino su mokymo priemonėmis, leido jas išbandyti praktikoje, kurių pagalba vaikai tapo emociškai ramesni, buvo ugdomi savireguliacijos ir savikontrolės gebėjimai, emocijų suvokimas

♦ Sausio  15 d. 10.00 val. mokytoja V.Kisminienė  surengė edukacinę „Kačiukų“ grupės ugdytinių išvyką į multisensorinį kambarį. Mažieji iš arčiau susipažino su multisensorinio kambario priemonėmis, mokėsi jas taikyti, kartu bendravo ir žaidė, patyrė gerų emocijų, išbandydami įvairias nusiraminimo priemones

♦ Sausio  15 d. 10.00 val. mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė surengė edukacinę „Varpelių“ grupės ugdytinių išvyką į „Kiškučių“ grupę.  Dviejų grupių ugdytiniai bendravo gražiame draugystės rate, deklamavo eilėraščius, žaidė įvairius žaidimus, stebėjo kaip veikia šviesos stalas, tyrinėjo spalvotus stikliukus, susipažino su kitos grupės aplinka

♦ Sausio 9 d. 17.00 val. (iš gruodžio 27 d. perkeltas į sausio 9 d.)  įstaigos tėvų tarybos nariai dalyvavo  Tėvų tarybos susirinkime (muzikos salėje), kuriame išklausė Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2019 m. metinės veiklos ataskaitą ir 2019 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių pristatymą; aptarė tėvų tarybos 2019-2020 m. m. veiklos ataskaitą. Vyko diskusija su įstaigos vadovais, atsakyta į tėvų tarybos narių užduotus klausimus

♦ Sausio  8 d. 10.00 val. vyko „Nykštukų“ grupės ugdytinių edukacinė išvyka į ,,Kačiukų“ grupę. Organizatorė mokytoja L. Kalendrienė. Ugdytiniai susipažino su kitos grupės aplinka, žaislais, mokytoja ir auklėtojos padėjėja. Visi kartu klausėsi mokytojos sekamos pasakos, žaidė linksmus ir judrius žaidimus, mokėsi bendrauti, dovanojo vieni kitiems dovanėles - šypsenėles

♦ Sausio  6 d. 10.30 val. įstaigoje vyko tradicinė šventinė pramoga „Trys karaliai“. Atsakingos: meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, mokytojos R.Vaičiūnienė, L.Kalendrienė, R.Jarovaitienė.  Renginio metu vaikams prisistatė trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, pasveikino visus vaikus, palinkėjo daug gražių linkėjimų ir pristatė atsivežtas su savimi dovanas. Visi kartu su vaikais žaidė žaidimus, padainavo daineles, po žaidimų karaliai priminė, kad su jų išėjimu baigiasi kalėdinis laikotarpis ir laikas nupuošti gražiąją žaliaskarę eglutę. Su vaikų pagalba nupuošė eglutę ir atsisveikino iki kitų metų, palinkėdami, kad kiti metai būtų visiems dosnūs ir geri

2019

GRUODIS

♦ Gruodžio 27 d. 10.00 val. mokytoja R.Vaičiūnienė ir logopedė V.Kavaliauskienė organizavo  „Boružėlių“ grupės ugdytiniams edukacinę pažintinę išvyką pas logopedę V.Kavaliauskienę susipažinti su specialistės darbo vieta, priemonėmis

♦ Gruodžio 20 d. 9.30 – 16.45 val. tęsėsi Klaipėdos jaunimo teatro  Kalėdiniai renginiai „Atskuba Kalėdos...“ su „Nykštukų“, „Drugelių“, „Boružėlių“, „Saulučių“, „Kiškučių“, ir „Meškiukų“ grupių ugdytiniais ir jų tėveliais. Atsakingos grupių mokytojos. Tai ilgai laukta žiemos šventė, kada vaikai laukia stebuklo - susitikimo su Kalėdų seneliu, kada vaikams skiriamos dovanėlės, kada visi kartu gali pabendrauti ir pasidžiaugti vieni kitais 

♦ Gruodžio 19 d. 9.30 – 13.45 val. prasidėjo Klaipėdos jaunimo teatro  Kalėdiniai renginiai su Kalėdų seneliu „Atskuba Kalėdos...“ su „Ežiukų“, „Kačiukų“, „Žiedelių“, „Varpelių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniais ir jų tėveliais. Atsakingos grupių mokytojos. Po pasirodymų vyko dovanėlių teikimas 

♦ Gruodžio 16-20 d. mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė surengė „Varpelių“ grupės ugdytinių darbelių ir piešinių parodą „Žiemos pramogos“. Surengė puikią parodėlę, kurios dirbiniais iš antrinių žaliavų pasigamino įvairius puošybos elementus ir jais papuošė savo grupę bei rūbinėlę, visą savaitę galėjo džiaugtis savo darbais, tai teikė vaikams gerų emocijų ir gerą nuotaiką pasitinkant didžiąsias metų šventes

♦ Gruodžio 18 d. 15.15-16.00 val. vyko ugdytinių Anglų kalbos parodomoji pamoka tėvams (muzikos salėje). Vaikai, kurie lanko anglų kalbos būrelį, pademonstravo tėvams įgytas anglų kalbos žinias, parodė kaip praturtino savo kalbų mokėjimą naujais žodžiais, kreipiniais

♦ Gruodžio 16 d. 16.30-17.30 val. vyko Šokių būrelio parodomosios pamokos tėvams (muzikos salėje). Vaikai pradėjo lankti šokių būrelį nuo rugsėjo mėnesio, mokėsi naujų šokio judesių, žingsnelių, šokimo kartu. Ką jau pasiekė ir ką pramoko, vaikai parodė savo tėveliams, juk sunkūs tie pirmieji žingsniai link gebėjimų ir talentų atsiskleidimo...

♦ Gruodžio 2-13 d. mokytojos B.Valauskienė ir K.Antanavičienė surengė ugdytinių piešinių – kūrybinių darbelių parodą „Sveika balta žiemuže“. Pagrindinis tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybą, tobulinti meninius gebėjimus, panaudojant netradicines kūrybos priemones, bei suteikti vaikams galimybę išgyventi kūrybinį džiaugsmą. Visi galėjo dvi savaites aplankyti parodą ir pasidžiaugti gražiais vaikų darbais

♦ Gruodžio 9-13 d. mokytoja Žana Tarozienė surengė „Žiedelių“ grupės ugdytinių ir tėvų darbelių parodą „Snaigių sūkury“. Ugdytiniai, kartu su tėvais, kūrė darbelius, karpė snaiges, piešė žiemos peizažus. Visi laukia tikros žiemos su gausybe sniego, bet kol jo nėra, lieka tik prisiminti žiemos malonumus ir pramogas, puikius žiemos vaizdinius, kurie ir atsispindėjo kūrybiniuose darbuose

♦ Gruodžio 9 d. 17.00 val. įvyko  „Boružėlių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Susirinkimą organizavo mokytojos I.Gailienė ir R.Vaičiūnienė. Susirinkimo metu skaitė tėvams pranešimą „Sveika pradžia. Sveikų įpročių ugdymas“, aptarė pasirengimo šventėms klausimus, priminė tėvams apie vaikų aprangos ir avalynės tvarkingumą, higieną, priminė apie teikiamą informaciją tėvams ir atkreipė dėmesį kur ją susirasti

♦ Gruodžio 9 d. 17.00 val. „Varpelių“ grupės mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė pravedė ugdytinių tėvų susirinkimą (sporto salėje). Susirinkimo metu aptarė dalyvavimą gerumo akcijoje, kūrybinių darbų parodos rengimą ir pasirengimą artėjančioms metų šventėms Kalėdoms

♦ Gruodžio 5 d. 17.00 val. mokytojos V.Kisminienė ir K.Antanavičienė organizavo „Kačiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą, skaitė pranešimą  „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“, aptarė asmens higienos, rūbų ir avalynės priežiūros klausimus, ankstyvajame amžiuje vaikams dar nesusiformavę asmens higienos įgūdžiai ir įpročiai, todėl labai svarbu juos tinkamai ugdyti, kad vaikai taptų mažiau priklausomi nuo suaugusiųjų, savarankiškesni, labiau savimi pasitikintys

♦ Gruodžio 4 d. 16.45 val. vyko „Nykštukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas „Kalėdų šventėms artėjant“ (muzikos salėje). Organizatorės Laimutė Kalendrienė ir Rosita Vaičiūnienė 
 
♦ Gruodžio 4 d. 17.00 val. sporto salėje vyko „Ežiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, pristatytas tėvams pranešimas - „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (sporto salėje). Susirinkimą pravedė  mokytojos L.Ablonskienė ir J.Jucienė
 
♦ Gruodžio 3 d. 17.00 val. „Žiedelių“ grupės mokytojos Žana Tarozienė ir Renata Jarovaitienė pakvietė tėvus į susirinkimą, kuriame aptarė svarbiausius vaikų ugdymo ir pažangos klausimus, tarėsi dėl šventinių renginių organizavimo ir tokių renginių poreikio, aptarė vaikų dienotvarkės klausimus, pakvietė dalyvauti vykdomoje aplausoje apie vaikų adaptaciją ir jų saugumą įstaigoje
 
♦ Gruodžio 3 d. 9.30–11.30 val. „Žvaigždučių“ grupėje vyko edukacinis vilnos vėlimo užsiėmimas „Raudonų uogų metas“, kurį pravedė VLC „Švyturys“ atstovė Svetlana. Atsakinga L.Kargajevienė. Ugdytiniai gamino ryškias raudonas uogas, kuriomis papuošė baltas šakeles. Tai veikla reikalaujanti kruopštumo, kantrybės ir dėmesio koncentracijos, padedanti suburti vaikus bendrai veiklai ir pasidžiaugti gautais rezultatais

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 29 d. 16.45 val. vyko „Drugelių“ grupės ugdytinių Advento popietė „Namų šiluma“ (muzikos salėje), kur vaikai savo tėvams surengė gražų pasirodymą, parodė savo meninius ir kūrybinius gebėjimus, puoselėjo senas tradicijas, prisiminė Adventinį laikotarpį, kartu jaukioje aplinkoje pabuvo drauge, šiltai pabendravo, o 17.15 val. toliau mokytojos bendravo su „Drugelių“ grupės ugdytinių tėvais susirinkime, aptarė bendruosius grupės klausimus, vaikų elgesnos klausimus. Organizatorės: meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, mokytojos L.Bentienė ir K.Antanavičienė
 
♦ Lapkričio 29 d. 16.50 val. surengta „Kiškučių“ grupės ugdytinių šventinė popietė su tėvais „Rudens pabaigtuvės“. Vaikai pasekė advento pasaką apie 4 advento žvakes. Tėvai pasekė pasaką, kaip nykštukai naktimis gamino dovanėles ir įteikė vaikams nykštukų padarytas dovanėles vaikų Advento kalendoriui.  17.20 val. vyko „Kiškučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, kur aptartos pirminio vaikų vertinimo bendros įžvalgos. Organizatorės R.Jokubauskienė ir J.Jucienė
 
♦ Lapkričio 28 d. 17.00 val. muzikos salėje vyko ikimokyklinio ugdymo „Meškiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, kurį organizavo mokytoja Loreta Stasytytė
 
 
♦ Lapkričio 28 d. 9.30 val. mokytojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, K.Antanavičienė ir R.Vaičiūnienė  parodė lėlių spektaklį „Vištytė ir gaidelis“ įstaigos „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių vaikams  ir socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ jaunesniosios grupės vaikams. Šis šiltas ir nuoširdus bendradarbiavimas tęsiasi jau visus metus, kur vaikai patiria daug gerų emocijų, susipažįsta su pasakų herojais, plėtojama vaikų emocinė ir meninė raiška, mokoma kūrybiškumo
 
♦ Lapkričio 27 d. 17.00 val. surengta „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių šventinė vakaronė su tėvais „Švelnukų šalyje“, kurios pagrindinis tikslas buvo suburti visus draugėn, atskleisti vaikų meninius, kūrybinius gebėjimus, formuoti juose estetinį grožio pajautimą, ugdyti pagarbą vienas kitam.  17.30 val. įvyko „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, kur aptarė pasiekimų ir pažangos rezultatus, grupės renginių klausimus, dalyvavimą projektinėje veikloje. Organizatorės priešmokyklinio ugdymo mokytojos L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė, talkino meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė
 
♦ Lapkričio 26 d. 17.00 val. muzikos salėje vyko ikimokyklinio ugdymo „Saulučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, kurį organizavo mokytoja Vilija Juškienė. Su tėvais aptarė grupės ugdytinių pasiekimus, dalyvavimą įvairiuose projektuose ar renginiuose, pateikė tėvams aktualią informaciją  apie numatomus pakitimus, naujoves
 

♦ Lapkričio 25 d. 17.00 val. mokytojos Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė pakvietė ugdytinių tėvus į „Žiedelių“ grupės Advento popietę „Jaučio trobelė“. Ugdytiniai parodė meninius gebėjimus vaidindami vaidinimą „Jaučio trobelė“, dainuodami dainas, šokdami ratelius, draugiškai bendravo vieni su kitais, o tėvai stebėjo savo vaikų padarytą pažangą atsiskleidžiant meniniams, kūrybiniams gebėjimams ir pasiekimams. Vakaronė suartino visus, suteikė daug gerų emocijų ir išgyvenimų, padėjo puoselėti tradicijas

♦ Lapkričio 19 d. vyko visų grupių fotosesijos su atvykusiu į įstaigą fotografu iš Kauno foto centro „Siluetas“. Kiekvienai grupei buvo išdalintos skrajutės, pagal kurias tėvai galėjo užsisakyti savo vaikų nuotraukas ar kitus foto pasiūlymus. Jau tradicija tapusi įstaigoje - kiekvienais metais įamžinti viso kolektyvo narius, ugdytinių grupes kartu su jų mokytojomis. Tokiu būdu kuriame ir papildome įstaigos metraštį

♦ Lapkričio 12-22 d. mokytoja L.Bentienė surengė „Drugelių“ grupės ugdytinių darbelių iš gamtinės medžiagos, rudens gėrybių parodą „Ruduo nuspalvino žemę gražiausiomis spalvomis“. Visi įstaigos darbuotojai, pedagogai, ugdytinių tėvai, kartu su vaikais, aplankė parodą ir pasidžiaugė gražiais darbais, parodos dalyvių meistriškumu, kūrybiškumu, gebėjimu bendradarbiaujant kurti, perteikti idėją, fantazuoti

♦ Lapkričio 18 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytiniams buvo surengta edukacinė-pažintinė išvyka po įstaigos edukacines erdves - į visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetą. Organizatorė mokytoja I.Gailienė. Išvykos metu ugdytiniai susipažino su specialistės R.Gedgaudaitės darbo specifika, aiškinosi sveikos mitybos piramidės prasmę, svarbą, sužinojo kaip pasimatuoti ūgį, pasitikrinti savo kūno laikyseną ir dar daug įvairių žinių apie sveiką gyvenseną

crop 1200x900 atmintis gyv♦ Lapkričio 15 d. įstaigoje vyko Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo akcija. Dalyviai - „Žvaigždučių“  ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai, organizatorės: L.Kargajevienė, B.Povilavičienė, R.Jokubauskienė, J.Jucienė.  Šių metų tolerancijos dienos simbolis  - Tolerancijos Švyturys. Daug diskusijų mokytojos su vaikais pravedė šia tema, aiškinosi kas yra tolerancija. Vaikams šis žodis siejasi su draugyste, kad reikia su visais būti draugiškam, gerbti kitą. Labai patiko vaikams atlikti bendrus darbus: spalvinti tolerancijos švyturį, „plaukioti“ su laiveliais prie švyturio. Tokie susibūrimai ugdo tarpusavio santykius, sukelia daug džiugių emocijų, suartina. Vaikai suvokė, kad  visi jie yra skirtingi ir skirtingai atlieka tą pačią užduotį. Vaikai šią savaitę daug piešė, karpė, klijavo, gamino savo tolerancijos švyturius ir laivelius, žaidė vaidmeninius - siužetinius žaidimus, vaidino įvairias situacijas, aptarė jas. Renginių savaitė baigėsi, bet draugystę ir supratimą dar tęs ištisus metus
 

♦ Lapkričio 13 d. 10.15 val. mokytoja B.Valauskienė organizavo „Varpelių“ grupės ugdytiniams  edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono parką, tema „Krenta rudeniniai lapai“. Renginio metu ugdytiniai mokėsi pažinti aplinką, gamtą ir jos reiškinius, buvo mokomi saugaus elgesio išvykos metu už darželio teritorijos, mokėsi laikytis bendrų susitarimų, mokytojos nurodymų. Tai puiki edukacinė priemonė, stiprinanti ryšius tarp vaikų neformalioje aplinkoje, stiprinanti vaikų sveikatą, tai pabuvimas gryname ore ir judėjimas

♦ Lapkričio 11 d. mokytoja K.Antanavičienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo įstaigoje moliūgų – žibintų parodą „Švieski mano moliūgėli“. Visų grupių ugdytiniai, kartu su tėvais aktyviai įsitraukė į šios parodos rengimą, pasidalino savo kūrybiniais gebėjimais iš moliūgų skaptuodami, darydami įvairius personažus, kurie sutemus ir uždegus žvakutes dar ir atgimsta. Tai puiki parodėlė, sutelkusi bendruomenę bendram tikslui, eksponatų aplankymas džiugino ne vieną vaiką, tėvelį ar mokytoją, suteikė daug gerų emocijų ir paslaptingumo

♦ Lapkričio 8 d. 9.30 val. „Žvaigždučių“ grupėje vyko projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ edukacinis užsiėmimas „Senių besmegenių šalyje“, kurį pravedė ugdytinio mama Dovilė Bytautaitė. Atsakinga mokytoja L.Kargajevienė. Pagrindinis tikslas - įtraukti tėvus į ugdomąjį procesą, kad taptų partneriais, atskleidžiant profesijų pobūdį, siekiant taikyti įvairias meninės raiškos formas ir būdus, sudominti vaikus įgyvendinant kūrybinius sumanymus 

SPALIS

♦ Spalio 22-31 d. I-ojo aukšto galerijoje buvo organizuota „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytinių rudens gėrybių paroda „Rudens kraitelė“. Organizatorės mokytojos: L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė, K.Antanavičienė, V.Kisminienė. Ugdytinių tėvai aktyviai prisidėjo prie parodos rengimo ir kartu su vaikais gamino darbelius rudens tematika, kurie atskleidė rudenį savo spalvų gausa, gėrybių įvairove, dalyvių kūrybiškumas suteikė daug gerų emocijų tiek darant darbus, tiek stebint kitų kūrinėlius

♦ Spalio 23-31 d. darželio šiltnamyje surengta  įstaigos ugdytinių rudeninių daržovių paroda „Šiltnamūzas“. Organizatorės mokytojos: R.Jokubauskienė,  J.Jucienė, R.Dubikaltytė. Parodos rengimo tikslas - siekti suteikti vaikams žinių apie rudens daržoves, jų išvaizdą, mokyti jas atskirti bei tinkamai įvardinti. Šiuo renginiu siekta paskatinti aktyvesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių, parodyti ugdytiniams ir jų tėvams mūsų šiltnamio visus privalumus ir naudą vaikams bei darželiui

♦ Spalio 29 d. 13.00 val. priešmokyklinio ugdymo mokytoja organizvo įstaigoje  metodinę dieną - įstaigos ir socialinių partnerių l. d. „Versmė“, RUC mokytojų kūrybiškumo (metodinių priemonių, stendinių pranešimų, vaizdinių priemonių) gerosios patirties sklaidos parodą „Idėjų mugė“. Šio renginio ikslas – skleisti gerąją patirtį ir atrasti naujų idėjų vaikų kūrybiškam ugdymui. Uždaviniai: užtikrinti įstaigos ir socialinių partnerių mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą; skleisti inovatyvias idėjas, naujų metodų ir priemonių taikymo galimybes; dalintis gerąja darbo patirtimi ir pritaikyti ugdomajame procese. Šių dienų mokytojui labai svarbu gerai žinoti savo vidinius resursus, gebėti atpažinti vaikų pagrindines problemas ir gebėti kritiškai vertinti, nuolat analizuoti bei tobulinti teikiamą pagalbą vaikui, reaguojant į vaikų poreikius, aplinkos pokyčius. Todėl labai svarbu kurti ir pritaikyti įvairias ugdymo priemones, kurios padeda ugdytiniams pasiekti geresnių rezultatų, įsisavinti ugdomąją medžiagą, patirti sėkmę ir siekti pažangos. Į renginį susirinko mokytojai, kurie gali pasidalinti savo kūrybinėmis idėjomis su kitais mokytojais, kurie yra atviri, pasirengę bendradarbiavimui, naujovių taikymui, nestovi vietoje, o ieško naujų būdų ir priemonių  paįvairinti savo veiklą, pasitiki savimi vertinant situacijas ir kuriant pagalbos vaikams priemones. Kartais mes tiek daug padarome, bet pasigirti tuo ką padarėme neišdrįstame. Todėl šiuo renginiu ir siekėme, kad pagaliau išdrįstume ir pasidalintume savo puikiomis idėjomis

♦ Spalio 24 d. 17.00 val. (muzikos salėje) vyko tėvų, kurių vaikams teikiama logopedo pagalba, susirinkimas. Organizatorė logopedė V.Kavaliauskienė skaitė pranešimą „Vaikų kalbos ugdymas“. Susirinkime dalyvavo Klaipėdos PPT psichologė Lina Noreikienė, kuri pateikė daug informacijos tėvams apie pagrindinius vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus ir kaip reikia padėti vaikui siekti pažangos, ugdytis gebėjimus, prisitaikyti prie aplinkos

♦ Spalio 23 d. 10.30 val. vyko tradicinė rudenėlio šventė „Daržovių puota“. Organizatorės meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, mokytojos Reda Jokubauskienė ir Jolanta Jucienė pakvietė visus įstaigos ugdytinius į puikią nuotaikingą rudens šventę, kur skambėjo dainos, gražios eilės rudenėliui, ugdytiniai šoko nuotaikingą šokį, susipažino su pačių užaugintomis įvairiausiomis daržovėmis ir pasidžiaugė, koks turtingas yra ruduo įvairiomis spalvomis nusidažiusiais lapais. O renginio pabaigoje, kiekviena grupė iš suneštų gamtinių gėrybių kūrė mandalas ir džiaugėsi savo ir kitų darbeliais 

♦ Spalio 14-18 d. buvo organizuota ugdytinių piešinių paroda ,,Rudenėlio spalvos“, visų grupių ugdytiniai aktyviai dalyvavo, įkvėpti rudenėjančios gamtos, kūrė puikius darbelius, išreiškė savo kūrybines fantazijas, savo individualumą, gebėjimus. Darbai buvo eksponuojami laiptinėse, pritraukė daug lankytojų, visi galėjome pasidžiaugti darbais. Organizatorė mokytoja L.Kalendrienė 

♦ Spalio 9 d. 10.00 val. įstaigoje buvo organizuotos  civilinės saugos funkcinės pratybos – evakuacija kilus gaisrui ir mokymasis naudotis gesintuvais. Organizatorė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams L.Mackevičiūtė, atsakinga įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė. Pratybos organizuotos bendradarbiaujant su Klaipėdos priešgaisrinės valdybos ugniagesiais, Civilinės saugos ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus darbuotojais. Mokėmės atlikti veiksmus kilus gaisrui patalpose, išgirdus įspėjamąjį signalą kuo skubiau su ugdytiniais saugiai palikti patalpas. Ugniagesiai praktiškai mokė darbuotojus kaip naudotis gesintuvais, o ugdytiniams pravedė pažintinę valandėlę supažindinant su gaisrinės mašina ir kaip paduodamas vanduo gairui gesinti

♦ Spalio 3 d. 10.30 val. vyko darželio gimtadienio šventė  „Su gimimo diena, mylimas darželi!“. Organizatorės meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, mokytojos Kristina Antanavičienė ir Loreta Bentienė. Įstaigos ugdytiniai šventiškai pasipuošę, džiugiai nusiteikę išsirikiavo po visą įstaigą ir susikabinę rankomis apjuosė savo mylimą darželį. Po šios akcijos visi susirinko muzikos salėje, kur sudainavę darželio himną, kiekviena grupė pasveikino darželį ir jame dirbančius mokytojus bei kitus darbuotojus, palinkėjo gražių linkėjimų, padovanojo pačių sukurtus gėlių žiedus. Visiems ugdytiniams direktorė Andželika Petkevičienė linkėjo darnos, susiklausymo, gražaus bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir naujų idėjų skleidimo. Po gražių ir šiltų sveikinimų vyko mažųjų diskoteka.  Nuo rugsėjo 13 dienos vyko ugdytinių kūrybinių darbų ir sveikinimo atvirukų paroda „Su gimtadieniu, darželi“, kurią surengė mokytojos Kristina Antanavičienė ir Birutė Valauskienė

 

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 26 d. 17.00 val. mokytojos Vida Kisminienė ir Kristina Antanavičienė sukvietė  tėvus  į „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimą, kuriame aptarė mažųjų adaptaciją naujoje grupėje, priminė įstaigos bendrosios darbo tvarkos reikalavimus, sveikatos pažymų, apmokėjimo už darželį, mokesčių rinkliavų draudimo klausimus, susitarė dėl ugdymosi priemonių įsigijimo

♦ Rugsėjo 23 d. 17.00 val. vyko „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorė mokytoja Vilija Juškienė 

♦ Rugsėjo 20 dieną 17.00 val. vyko  „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje). Organizatorė mokytoja Loreta Stasytytė 

♦ Rugsėjo 20 dieną vyko 17.00 val. „Drugelių“ grupės tėvų  susirinkimas (muzikos salėje). Organizavo mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė

♦ Rugsėjo 19 dieną 17.00 val. (muzikos salėje) Šokių būrelio vadovas kvietė tėvus, kurių vaikai pasirinko lankyti papildomojo ugdymo užsiėmimus, į susirinkimą, kuriame aptarė būsimų užsiėmimų dienas, laiką, grupes, aiškinosi tėvų lūkesčius

♦ Rugsėjo 18 dieną 9.30 val. į darželį atvyko Kauno Klouno teatras su spektakliu „Pitas ir Potas“. Spektaklis suteikė vaikams džiugių akimirkų, gerą nuotaiką, renginio metu vaikai bendravo, mokėsi bendrų elgesio taisyklių

♦ Rugsėjo 18 dieną 17.00 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės Lina Ablonskienė ir Jolanta Jucienė skaitė pranešimą „Vaikų adaptacija priklauso nuo tėvų požiūrio“, supažindino su grupės tradicijomis ir tvarka, rinko tėvų komitetą

♦ Rugsėjo 18 dieną 17.15 val. „Nykštukų“ grupės mokytojos Laimutė Kalendrienė ir Rosita Vaičiūnienė  organizavo tėvų susirinkimą (sporto salėje)

♦ Rugsėjo 17 dieną 17.00 val. vyko „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje), organizatorės Reda Jokubauskienė ir Jolanta Jucienė. Susirinkimo metu aptarė grupėje esančią bendrąją tvarką ir puoselėjamas tradicijas, rinko tėvų komitetą bei buvo supažindinti su ikimokyklinio ugdymo programos ilgalaikių planų tikslais ir uždaviniais

♦ Rugsėjo 17 dieną 17.00 val. mokytojos Ingrida Gailienė ir Rosita Vaičiūnienė organizavo „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimą (muzikos salėje), kuriame svarstė grupės aktualijas, supažindino su pagrindiniais 2019-2020 m. m. grupės ugdymo prioritetais, mokytojos priminė ir akcentavo pagrindinius 4-5 metų amžiaus vaikų raidos ir ugdymo įpatumus

♦ Rugsėjo 16 dieną 16.00 val. įstaigos vadovai organizavo ikimokyklinio ugdymo (visų darželio grupių: „Drugelių“, „Varpelių“, „Kiškučių“, „Žiedelių“, „Boružėlių“, „Saulučių“) ir priešmokyklinio ugdymo grupės  tėvams bendrą susirinkimą. Įstaigos direktorė A.Petkevičienė supažindino tėvus su įstaigos bendra tvarka, priminė informaciją dėl mokesčių, lankomumo, dėl vaiko sveikatos pažymų, dėl tėvų tarybos veiklos, informavo dėl kiemo įrenginių įsigijimo. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė pateikė 2018-2019 m. m. renginių ataskaitą, paragino tėvus aktyviau prisidėti prie vaikų saugumo užtikrinimo

♦ Rugsėjo 12 dieną 17.15 val. vyko priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimas. Organizatorės mokytojos Laima Kargajevienė ir Brigita Povilavičienė pristatė priešmokyklinio ugdymo programą, jos tikslus ir uždavinius, supažindino kaip atliekamas vaikų pasiekimų pirminis vertinimas, supažindino su grupės tradicijomis ir tvarka, rinkosi grupės tėvų aktyvą

♦ Rugsėjo 12 dieną 17.00 val. mokytojos Žana Tarozienė ir Renata Jarovaitienė organizavo „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimą. Mokytojos priminė tėvams, ką turi mokėti 5-6 m. amžiaus vaikai, supažindino su šių metų ugdymo prioritetais bei aptarė grupės aktualijas, išsirinko grupės tėvų aktyvą  

♦ Rugsėjo 12 dieną 10.00 val.  priešmokyklinėje  „Žvaigždučių“ gr. vyko edukacinis floristikos užsiėmimas „Rudens stebuklai“, kurį pravedė VLC „Švyturys“ atstovė. Ugdytiniai kūrė rudeniškas puokštes iš įvairių  gamtinių priemonių (gėlių, lapų, žolių ir kt.) ir dekoravo obuolius su jų sukurtomis kompozicijomis. Visiems labai patiko užsiėmimas, kuris leido patiems kurti, būti laisviems savo fantazijoms, kartu subūrė bendravimui, leido pasidžiaugti savo kūrybiškais darbais

♦ Rugsėjo 10 dieną 17.00 val. vyko „Varpelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Ugdytinių tėvai aktyviai dalyvavo susitikime su grupės mokytojomis Birute Valauskiene ir Renata Jarovaitiene, susirinkimo metu aptarė visus rūpimus klausimus, susipažino su grupės dienos ritmu, grupės taisyklėmis, aptarė kokiomis ugdymo priemonėmis reikia pasirūpinti, supažindino tėvus su 3-4 m. amžiaus tarpsnio vaikų gebėjimais ir numatomais ugdymosi žingsniais, aptarė ir apie vaikų ligas, priminė, kad segrančių vaikų į darželį tėvai nevestų, išsirinko grupės aktyvą

Logotipas apibėk mokykla ♦ Rugsėjo 10 dieną  11.00  val. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė ir VSPS Reda Gedgaudaitė organizavo įstaigos ugdytiniams sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuojamą akciją „Apibėk darželį“. Visi ugdytiniai susirinko įstaigos kieme, atliko apšilimo pratimus, išsirikiavo grupėmis prie starto linijos ir apibėgo darželį. Renginio metu vaikai aktyviai leido laiką lauke, aktyviai judėjo, lavino ištvermę, mokėsi būti tolerantiškais. Po bėgimo, atlikę kvėpavimo pratimus, pasisėmę gerų emocijų, išsiskirstė į savo grupių aikšteles

♦ Rugsėjo 2 dieną 9.30 val. sukvietėme visus vaikus, tėvelius ir mokytojus į Šventinį renginį, skirtą Rugsėjo – 1-osios paminėjimui, kuris vyko lopšelio-darželio vidiniame kiemelyje. Už renginio organizavimą atsakinga meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, jai talkino Rita Čichunovienė  (Klounas) ir Vilma Kavaliauskienė (Mergaitė). Visus susirinkusius pasveikino įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė, palinkėjo kad įstaiga dirbtų kūrybingai, vaikams būtų saugu ir gera, kad skambėtų vaikų juokas, visada būtų gera nuotaika ir niekada nepritrūktų veiklos. Skambėjo muzika ir dainos, vyko žaidimai su personažais, o vėliau grupės fotografavosi prie darželio reklaminės sienelės. Po renginio visi pasiskirstė po grupes pasidalinti vasaros įspūdžiais 

досуг
Skaityti 5872 kartai Atnaujinta 21 sausio 08, Penktadienis 09:13