Today: 13.Nov.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2019-2020 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

2019

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 11 d. mokytoja K.Antanavičienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizavo įstaigoje moliūgų – žibintų parodą „Švieski mano moliūgėli“. Visų grupių ugdytiniai, kartu su tėvais aktyviai įsitraukė į šios parodos rengimą, pasidalino savo kūrybiniais gebėjimais iš moliūgų skaptuodami, darydami įvairius personažus, kurie sutemus ir uždegus žvakutes dar ir atgimsta. Tai puiki parodėlė, sutelkusi bendruomenę bendram tikslui, eksponatų aplankymas džiugino ne vieną vaiką, tėvelį ar mokytoją, suteikė daug gerų emocijų ir paslaptingumo

♦ Lapkričio 8 d. 9.30 val. „Žvaigždučių“ grupėje vyko projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ edukacinis užsiėmimas „Senių besmegenių šalyje“, kurį pravedė ugdytinio mama Dovilė Bytautaitė. Atsakinga mokytoja L.Kargajevienė. Pagrindinis tikslas - įtraukti tėvus į ugdomąjį procesą, kad taptų partneriais, atskleidžiant profesijų pobūdį, siekiant taikyti įvairias meninės raiškos formas ir būdus, sudominti vaikus įgyvendinant kūrybinius sumanymus 

SPALIS

♦ Spalio 22-31 d. I-ojo aukšto galerijoje buvo organizuota „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytinių rudens gėrybių paroda „Rudens kraitelė“. Organizatorės mokytojos: L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė, K.Antanavičienė, V.Kisminienė. Ugdytinių tėvai aktyviai prisidėjo prie parodos rengimo ir kartu su vaikais gamino darbelius rudens tematika, kurie atskleidė rudenį savo spalvų gausa, gėrybių įvairove, dalyvių kūrybiškumas suteikė daug gerų emocijų tiek darant darbus, tiek stebint kitų kūrinėlius

♦ Spalio 23-31 d. darželio šiltnamyje surengta  įstaigos ugdytinių rudeninių daržovių paroda „Šiltnamūzas“. Organizatorės mokytojos: R.Jokubauskienė,  J.Jucienė, R.Dubikaltytė. Parodos rengimo tikslas - siekti suteikti vaikams žinių apie rudens daržoves, jų išvaizdą, mokyti jas atskirti bei tinkamai įvardinti. Šiuo renginiu siekta paskatinti aktyvesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių, parodyti ugdytiniams ir jų tėvams mūsų šiltnamio visus privalumus ir naudą vaikams bei darželiui

♦ Spalio 29 d. 13.00 val. priešmokyklinio ugdymo mokytoja organizvo įstaigoje  metodinę dieną - įstaigos ir socialinių partnerių l. d. „Versmė“, RUC mokytojų kūrybiškumo (metodinių priemonių, stendinių pranešimų, vaizdinių priemonių) gerosios patirties sklaidos parodą „Idėjų mugė“. Šio renginio ikslas – skleisti gerąją patirtį ir atrasti naujų idėjų vaikų kūrybiškam ugdymui. Uždaviniai: užtikrinti įstaigos ir socialinių partnerių mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą; skleisti inovatyvias idėjas, naujų metodų ir priemonių taikymo galimybes; dalintis gerąja darbo patirtimi ir pritaikyti ugdomajame procese. Šių dienų mokytojui labai svarbu gerai žinoti savo vidinius resursus, gebėti atpažinti vaikų pagrindines problemas ir gebėti kritiškai vertinti, nuolat analizuoti bei tobulinti teikiamą pagalbą vaikui, reaguojant į vaikų poreikius, aplinkos pokyčius. Todėl labai svarbu kurti ir pritaikyti įvairias ugdymo priemones, kurios padeda ugdytiniams pasiekti geresnių rezultatų, įsisavinti ugdomąją medžiagą, patirti sėkmę ir siekti pažangos. Į renginį susirinko mokytojai, kurie gali pasidalinti savo kūrybinėmis idėjomis su kitais mokytojais, kurie yra atviri, pasirengę bendradarbiavimui, naujovių taikymui, nestovi vietoje, o ieško naujų būdų ir priemonių  paįvairinti savo veiklą, pasitiki savimi vertinant situacijas ir kuriant pagalbos vaikams priemones. Kartais mes tiek daug padarome, bet pasigirti tuo ką padarėme neišdrįstame. Todėl šiuo renginiu ir siekėme, kad pagaliau išdrįstume ir pasidalintume savo puikiomis idėjomis

♦ Spalio 24 d. 17.00 val. (muzikos salėje) vyko tėvų, kurių vaikams teikiama logopedo pagalba, susirinkimas. Organizatorė logopedė V.Kavaliauskienė skaitė pranešimą „Vaikų kalbos ugdymas“. Susirinkime dalyvavo Klaipėdos PPT psichologė Lina Noreikienė, kuri pateikė daug informacijos tėvams apie pagrindinius vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus ir kaip reikia padėti vaikui siekti pažangos, ugdytis gebėjimus, prisitaikyti prie aplinkos

♦ Spalio 23 d. 10.30 val. vyko tradicinė rudenėlio šventė „Daržovių puota“. Organizatorės meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, mokytojos Reda Jokubauskienė ir Jolanta Jucienė pakvietė visus įstaigos ugdytinius į puikią nuotaikingą rudens šventę, kur skambėjo dainos, gražios eilės rudenėliui, ugdytiniai šoko nuotaikingą šokį, susipažino su pačių užaugintomis įvairiausiomis daržovėmis ir pasidžiaugė, koks turtingas yra ruduo įvairiomis spalvomis nusidažiusiais lapais. O renginio pabaigoje, kiekviena grupė iš suneštų gamtinių gėrybių kūrė mandalas ir džiaugėsi savo ir kitų darbeliais 

♦ Spalio 14-18 d. buvo organizuota ugdytinių piešinių paroda ,,Rudenėlio spalvos“, visų grupių ugdytiniai aktyviai dalyvavo, įkvėpti rudenėjančios gamtos, kūrė puikius darbelius, išreiškė savo kūrybines fantazijas, savo individualumą, gebėjimus. Darbai buvo eksponuojami laiptinėse, pritraukė daug lankytojų, visi galėjome pasidžiaugti darbais. Organizatorė mokytoja L.Kalendrienė 

♦ Spalio 9 d. 10.00 val. įstaigoje buvo organizuotos  civilinės saugos funkcinės pratybos – evakuacija kilus gaisrui ir mokymasis naudotis gesintuvais. Organizatorė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams L.Mackevičiūtė, atsakinga įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė. Pratybos organizuotos bendradarbiaujant su Klaipėdos priešgaisrinės valdybos ugniagesiais, Civilinės saugos ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus darbuotojais. Mokėmės atlikti veiksmus kilus gaisrui patalpose, išgirdus įspėjamąjį signalą kuo skubiau su ugdytiniais saugiai palikti patalpas. Ugniagesiai praktiškai mokė darbuotojus kaip naudotis gesintuvais, o ugdytiniams pravedė pažintinę valandėlę supažindinant su gaisrinės mašina ir kaip paduodamas vanduo gairui gesinti

♦ Spalio 3 d. 10.30 val. vyko darželio gimtadienio šventė  „Su gimimo diena, mylimas darželi!“. Organizatorės meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, mokytojos Kristina Antanavičienė ir Loreta Bentienė. Įstaigos ugdytiniai šventiškai pasipuošę, džiugiai nusiteikę išsirikiavo po visą įstaigą ir susikabinę rankomis apjuosė savo mylimą darželį. Po šios akcijos visi susirinko muzikos salėje, kur sudainavę darželio himną, kiekviena grupė pasveikino darželį ir jame dirbančius mokytojus bei kitus darbuotojus, palinkėjo gražių linkėjimų, padovanojo pačių sukurtus gėlių žiedus. Visiems ugdytiniams direktorė Andželika Petkevičienė linkėjo darnos, susiklausymo, gražaus bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir naujų idėjų skleidimo. Po gražių ir šiltų sveikinimų vyko mažųjų diskoteka.  Nuo rugsėjo 13 dienos vyko ugdytinių kūrybinių darbų ir sveikinimo atvirukų paroda „Su gimtadieniu, darželi“, kurią surengė mokytojos Kristina Antanavičienė ir Birutė Valauskienė

 

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 26 d. 17.00 val. mokytojos Vida Kisminienė ir Kristina Antanavičienė sukvietė  tėvus  į „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimą, kuriame aptarė mažųjų adaptaciją naujoje grupėje, priminė įstaigos bendrosios darbo tvarkos reikalavimus, sveikatos pažymų, apmokėjimo už darželį, mokesčių rinkliavų draudimo klausimus, susitarė dėl ugdymosi priemonių įsigijimo

♦ Rugsėjo 23 d. 17.00 val. vyko „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorė mokytoja Vilija Juškienė 

♦ Rugsėjo 20 dieną 17.00 val. vyko  „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje). Organizatorė mokytoja Loreta Stasytytė 

♦ Rugsėjo 20 dieną vyko 17.00 val. „Drugelių“ grupės tėvų  susirinkimas (muzikos salėje). Organizavo mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė

♦ Rugsėjo 19 dieną 17.00 val. (muzikos salėje) Šokių būrelio vadovas kvietė tėvus, kurių vaikai pasirinko lankyti papildomojo ugdymo užsiėmimus, į susirinkimą, kuriame aptarė būsimų užsiėmimų dienas, laiką, grupes, aiškinosi tėvų lūkesčius

♦ Rugsėjo 18 dieną 9.30 val. į darželį atvyko Kauno Klouno teatras su spektakliu „Pitas ir Potas“. Spektaklis suteikė vaikams džiugių akimirkų, gerą nuotaiką, renginio metu vaikai bendravo, mokėsi bendrų elgesio taisyklių

♦ Rugsėjo 18 dieną 17.00 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės Lina Ablonskienė ir Jolanta Jucienė skaitė pranešimą „Vaikų adaptacija priklauso nuo tėvų požiūrio“, supažindino su grupės tradicijomis ir tvarka, rinko tėvų komitetą

♦ Rugsėjo 18 dieną 17.15 val. „Nykštukų“ grupės mokytojos Laimutė Kalendrienė ir Rosita Vaičiūnienė  organizavo tėvų susirinkimą (sporto salėje)

♦ Rugsėjo 17 dieną 17.00 val. vyko „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje), organizatorės Reda Jokubauskienė ir Jolanta Jucienė. Susirinkimo metu aptarė grupėje esančią bendrąją tvarką ir puoselėjamas tradicijas, rinko tėvų komitetą bei buvo supažindinti su ikimokyklinio ugdymo programos ilgalaikių planų tikslais ir uždaviniais

♦ Rugsėjo 17 dieną 17.00 val. mokytojos Ingrida Gailienė ir Rosita Vaičiūnienė organizavo „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimą (muzikos salėje), kuriame svarstė grupės aktualijas, supažindino su pagrindiniais 2019-2020 m. m. grupės ugdymo prioritetais, mokytojos priminė ir akcentavo pagrindinius 4-5 metų amžiaus vaikų raidos ir ugdymo įpatumus

♦ Rugsėjo 16 dieną 16.00 val. įstaigos vadovai organizavo ikimokyklinio ugdymo (visų darželio grupių: „Drugelių“, „Varpelių“, „Kiškučių“, „Žiedelių“, „Boružėlių“, „Saulučių“) ir priešmokyklinio ugdymo grupės  tėvams bendrą susirinkimą. Įstaigos direktorė A.Petkevičienė supažindino tėvus su įstaigos bendra tvarka, priminė informaciją dėl mokesčių, lankomumo, dėl vaiko sveikatos pažymų, dėl tėvų tarybos veiklos, informavo dėl kiemo įrenginių įsigijimo. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė pateikė 2018-2019 m. m. renginių ataskaitą, paragino tėvus aktyviau prisidėti prie vaikų saugumo užtikrinimo

♦ Rugsėjo 12 dieną 17.15 val. vyko priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimas. Organizatorės mokytojos Laima Kargajevienė ir Brigita Povilavičienė pristatė priešmokyklinio ugdymo programą, jos tikslus ir uždavinius, supažindino kaip atliekamas vaikų pasiekimų pirminis vertinimas, supažindino su grupės tradicijomis ir tvarka, rinkosi grupės tėvų aktyvą

♦ Rugsėjo 12 dieną 17.00 val. mokytojos Žana Tarozienė ir Renata Jarovaitienė organizavo „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimą. Mokytojos priminė tėvams, ką turi mokėti 5-6 m. amžiaus vaikai, supažindino su šių metų ugdymo prioritetais bei aptarė grupės aktualijas, išsirinko grupės tėvų aktyvą  

♦ Rugsėjo 12 dieną 10.00 val.  priešmokyklinėje  „Žvaigždučių“ gr. vyko edukacinis floristikos užsiėmimas „Rudens stebuklai“, kurį pravedė VLC „Švyturys“ atstovė. Ugdytiniai kūrė rudeniškas puokštes iš įvairių  gamtinių priemonių (gėlių, lapų, žolių ir kt.) ir dekoravo obuolius su jų sukurtomis kompozicijomis. Visiems labai patiko užsiėmimas, kuris leido patiems kurti, būti laisviems savo fantazijoms, kartu subūrė bendravimui, leido pasidžiaugti savo kūrybiškais darbais

♦ Rugsėjo 10 dieną 17.00 val. vyko „Varpelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Ugdytinių tėvai aktyviai dalyvavo susitikime su grupės mokytojomis Birute Valauskiene ir Renata Jarovaitiene, susirinkimo metu aptarė visus rūpimus klausimus, susipažino su grupės dienos ritmu, grupės taisyklėmis, aptarė kokiomis ugdymo priemonėmis reikia pasirūpinti, supažindino tėvus su 3-4 m. amžiaus tarpsnio vaikų gebėjimais ir numatomais ugdymosi žingsniais, aptarė ir apie vaikų ligas, priminė, kad segrančių vaikų į darželį tėvai nevestų, išsirinko grupės aktyvą

Logotipas apibėk mokykla ♦ Rugsėjo 10 dieną  11.00  val. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė ir VSPS Reda Gedgaudaitė organizavo įstaigos ugdytiniams sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuojamą akciją „Apibėk darželį“. Visi ugdytiniai susirinko įstaigos kieme, atliko apšilimo pratimus, išsirikiavo grupėmis prie starto linijos ir apibėgo darželį. Renginio metu vaikai aktyviai leido laiką lauke, aktyviai judėjo, lavino ištvermę, mokėsi būti tolerantiškais. Po bėgimo, atlikę kvėpavimo pratimus, pasisėmę gerų emocijų, išsiskirstė į savo grupių aikšteles

♦ Rugsėjo 2 dieną 9.30 val. sukvietėme visus vaikus, tėvelius ir mokytojus į Šventinį renginį, skirtą Rugsėjo – 1-osios paminėjimui, kuris vyko lopšelio-darželio vidiniame kiemelyje. Už renginio organizavimą atsakinga meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, jai talkino Rita Čichunovienė  (Klounas) ir Vilma Kavaliauskienė (Mergaitė). Visus susirinkusius pasveikino įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė, palinkėjo kad įstaiga dirbtų kūrybingai, vaikams būtų saugu ir gera, kad skambėtų vaikų juokas, visada būtų gera nuotaika ir niekada nepritrūktų veiklos. Skambėjo muzika ir dainos, vyko žaidimai su personažais, o vėliau grupės fotografavosi prie darželio reklaminės sienelės. Po renginio visi pasiskirstė po grupes pasidalinti vasaros įspūdžiais 

досуг
Skaityti 305 kartai Atnaujinta 19 lapkričio 12, Antradienis 08:32