Today: 03.Dec.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2023-2024 m. m.
 

                                               2023

LAPKRITIS

Lapkričio 29 d. „Kiškučių“  gr. ugdytiniams buvo organizuota išvyka į maisto prekių parduotuvę Maxima. Išvykos tikslas buvo apsipirkti ne daugiau kaip už 1 eurą. Vaikai mokėsi mandagiai bendrauti su pardavėja kasininke, rinktis prekes, atpažinti skaičius kainose, sumuoti prekių kainas. Vaikai mokėsi pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais, nebijojo klausti, mokėsi padėti savo draugams. Tai puikios gyvenimo pamokos, kurias išmokus, padės gerai jaustis visuomenėje, mokytis verslumo ir kitų įgūdžių siekiant karjeros

Lapkričio 13-24 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-2 pradinių kl. mokinių respublikiniame projekte „Knyga moko priimti“. Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių, kurie skiriasi savo išvaizda, mąstymu, išpažįsta skirtingas religijas, yra neįgalūs, tačiau skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar įžeidinėjimui, kiekvienas norime jaustis saugiai. Tolerancija moko mus būti pakančiais ir gebančiais suprasti kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo ir ribotumo. Kai esame tolerantiški, mes priimame kitus žmones be jokių nusistatymų, nusiteikimų ar kitų suformuotos nuomonės. Tolerancija ugdoma ir skaitant knygas, mokant rasti problemų sprendimo būdus. Ugdytiniams buvo organizuota kūrybinė  veikla. Pagal parinktą skaitytą kūrinį - I.Stark „Apie ežį, kuris mėgino tapti kitu žvėrimi“, naudojant įvairią techniką, vaikai kūrė įsivaizduojamus girdėto teksto personažus, vaizdus: piešė, lipdė, diskutavo, skaitytą knygelę pristatė draugams, dalinosi savo patirtimis, analizavo tolerantiško ir netolerantiško elgesio pavyzdžius

Lapkričio 11 d. „Kiškučių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje  „Mano mylimas augintinis“. Parodos tikslas - skatinti vaikų meilę savo augintiniams, ugdyti kūrybiškumą bei meninę kompetenciją. Pasitelkdami įvairias meninės raiškos priemones, fantaziją, ugdytiniai kūrė savo mylimų augintinių piešinius, kurie bylojo, jog tie augintiniai yra ne tik gyvūnai, bet ir geriausi draugai

Lapkričio 10 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono biblioteką.  Ten vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Draugystė su gamta“, susipažino su pripažinta geriausia 2022 m. paveikslėlių knyga vaikams E. Daciūtės „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“, sužinojo, kas yra draugystė, kaip veikia gamtos ciklo ratas, kaip atgyja nereikalingi daiktai. Praturtėję žiniomis, pasipildę gerų emocijų sugrįžo į darželį 

Lapkričio 8 d. „Varpelių“ grupės mokytoja pakvietė ugdytinius vykti į edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono biblioteką. Tikslas buvo supažindi juos su knygų pasauliu, sužinoti kokios būna knygos (pasakos, eikėraščiai, fantastikos, gamtos ir t.t.), taip pat vaikai sužinojo ir patys lietė su pirštukais knygas skirtas neregiams. Susipažino su ragana vardu Abėcėlė. Klausėsi pasakos apie boružėlę. Vaikams labiausiai patiko ir juos nustebino, jog tiek daug įvairių knygų yra bibliotekoje. Jie pažadėjo ateiti ir su tėveliais

 

SPALIS

 

♦ Spalio 27 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono vaistinę, kurios metu ugdytiniai susipažino su vaistininko profesijos ypatumais, stebėjo jų darbą, praplėtė žinias apie vaistus, vitaminus.

Spalio 23 d. „Saulučių“ gr. ugdytiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką „Gražūs rudenėlio lapai“. Ugdytiniai pasidžiaugė puikia šilta rudens diena, nuvykę į parką stebėjo augalijos pokyčius, kalbėjo ir lygino, kaip pasikeitė medžių lapų spalva, akcentavo pagrindines spalvas, kuriomis rudenį nusidažo medžiai ir kiti augalai, prisirinko nukritusių margaspalvių  lapų, kuriuos panaudos kūrybiniams darbeliams, o kartu prisirinko ir kitokios gamtinės medžiagos (kankorėžių, šakelių, gilių ir kt.). Išvyka suteikė daug džiugių ir teigiamų emocijų, pažintinių pojūčių bendraujant su bendraamžiais, skatino ugdyti draugiškumo, mandagumo ir tarpusavio supratimo įgūdžius

Spalio 17 d. „Drugelių“ gr. ugdytiniams organizuota edukacinė-pažintinė išvyka į parką „Rudens požymių ieškojimas“, kurios tikslas ugdyti aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais, savireguliacijos ir savikontrolės įgūdžius, susipažįstant su „Draugystės“ parko teritorija, tyrinėjant parko augmeniją, ieškant ir atrandant rudens požymius gamtoje. Pasivaikščiojimo metu ugdytiniai laikėsi saugaus elgesio taisyklių, draugiškai bendravo su bendraamžiais, klausėsi mokytojų pasakojimo apie medžius, jų skirstymą į spygliuočius ir lapuočius. Atrado parko teritorijoje įvairių rūšių medžių, mokytojoms padedant, juos pavadino, įsidėmėjo. Ieškojo rudens požymių gamtoje (pakeitusių spalvą lapų, gilių, kaštonų ir pan.). Rinko gamtinę medžiagą kūrybiniams darbams. Išvykos metu vaikai patyrė džiugių emocijų, praplėtė akiratį

Spalio 11 d. „Boružėlių“ gr. ugdytiniams organizuota išvyka į parką tema „Rudens grožis“.  Išvykos metu ugdytiniai stebėjo erdvę, kur auga daug įvairiausių medžių. Pasivaikščiodami padarytais takeliais, gerėjosi augalais, krentančiais lapais, prisiminė augalų ir medžių pavadinimus, susipažino su medžiais, kurių dar nepažįsta, pasigrožėjo gražiai sutvarkyta aplinka. Išvyka ir buvimas kartu, suteikė daug džiugių ir teigiamų emocijų, pažintinių pojūčių bendraujant

♦ Spalio 10 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai vyko į Pempininkų bibliotekos organizuojamą edukaciją „Draugystė su gamta“. Renginio tiklsas: ugdyti supratimą apie gamtos saugojimą ir skiepyti norą tai daryti. Uždaviniai: supažindinti ugdytinius su atsakingu bei tvariu vartojimu, antrinių daiktų panaudojimu ir mokytis saugoti supančią gamtą pagal savo išgales. Renginio metu vaikai ugdėsi draugiškus tarpusavio santykius, norą domėtis knygomis, jas vartyti, skaityti, aptarti iliustracijas

♦ Spalio 6 d. „Varpelių“ gr. mokytoja pakvietė ugdytinius vykti į edukacinę pažintinę išvyką į mikrorajono parką, tema ,,Krenta rudeniniai lapai“. Pagrindinis išvykos tikslas - supažindinti vaikus su edukacine aplinka - mikrorajono parku, ugdant estetinį ir meninį suvokimą, skiepyti vaikų draugiškus santykius, bendravimą. Išvykos metu vaikai mikrorajono parke stebėjo, kaip rudenį pasipuošė medžiai, aptarė kokių spalvų lapai, pasidžiaugė gražia aplinka. Pasivaikščiojmas po parką, kaštonų, gilių rinkimas, teikė daug gerų emocijų,  o buvimas visiems kartu skatino mokytis atsakomybės, saugumo, ugdyti pažintinius pojūčius bendraujant su bendraamžiais

Spalio 5 d.  „Kiškučių“ grupės ugdytiniams organizuota edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono parką „Rudens spalvos“. Renginio tikslas: skatinti vaikus domėtis rudenine gamta, pažinti ir atrasti spalvas ir aplink esančius medžius gamtoje. Išvykos metu vaikai ieškojo rudens ženklų gamtoje: stebėjo, tyrinėjo medžius, jų lapus, juos aptarė. Radę ąžuolą ir kaštoną, rinko giles, kaštonus, kad grupėje visi kartu iš jų galėtų pasidaryti įvairių darbelių. Vaikai mokėsi gražaus elgesio ir bendravimo, draugiškumo, mandagumo ir savitarpio supratimo

RUGSĖJIS 

♦ Rugsėjo 18 d. 10.30 val. fizinio ugdymo ir grupių mokytojos organizavo priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės ugdytiniams sveikatingumo žygį „Sveikatos labirintas“. ,,Žvaigždučių“ ir ,,Saulučių“ grupės ugdytiniai vyko į Hermano Zudermano mokyklos stadioną pasportuoti, išbandyti kitokias edukacines sporto erdves, susipažinti su įvairiu sporto inventoriumi ir sportavimo galimybėmis. Renginys skirtas paminėti Europos judumo savaitę. Renginio tikslas parodyti vaikams, kad aktyvus gyvenimas gali būti įvairus, smagus ir svarbus mūsų sveikatai

досуг
Skaityti 276 kartai Atnaujinta 23 lapkričio 29, Trečiadienis 13:44