Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2023-2024 m. m.

                                                  2024 

GEGUŽĖ

 Iki Gegužės 31 d.  „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „STEAM bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai“. Visą pusmetį vaikai  buvo įtraukti į aktyvią STEAM veiklą, kurios metu buvo ugdoma vaikų pažintinė raida, techninis mąstymas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Vaikai įvairiose įstaigos ar namų erdvėse (grupėje, lauke, šiltnamyje ir kt.) organizavo kūrybines dirbtuves-veiklas, kuriose eksperimentavo, kūrė, statė, sprendė inžinerinius klausimus, skaičiavo, lygino, analizavo, pasitelkdami gamtos ir matematikos mokslus, technologijas, inžineriją ir menus.

Gegužės 15 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo socialinių partnerių Klaipėdos l.-d. „Žuvėdra“ organizuojamoje netradicinių instrumentų orkestrų šventėje „Išdykęs orkestras“. Renginyje dar dalyvavo ir Klaipėdos l.-d. „Pušaitė“, Montessori mokyklos, RUC ugdytiniai. Šiame renginyje buvo sudarytos visos sąlygos ugdytinių meninio gebėjimų improvizuojant ir atliekant muzikos kūrinį netradiciniais instrumentais atsiskleidimui. Vaikai imitavo grojimą kriauklelėmis, akmenukais, lazdelėmis, iš antrinių žaliavų pasigamintais instrumentais, su kuriais atliko nuotaikingą teatralizuotą dainą „Jūra“. Visus susirinkusius ugdytinius jungė bendrystės jausmas kartu muzikuojant, atsiskleidžiant saviraiškai, improvizacijai, kūrybiškumui, estetiniam suvokimui.

Gegužės 15 d. „Ežiukų“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę-pažintinę išvyką „Draugystės parkas“. Ugdytiniai išvykdami iš darželio teritorijos į kitas edukacines erdves, formuoja ir ugdosi orietacinius įgūdžius, mokosi draugiško ir saugaus elgesio taisyklių, palaikyti santykius su bendraamžiais. Išvykos metu tyrinėjo aplinką - augalus, paukščius ir vabaliukus, mokėsi atpažinti pavasario požymius, išgirsti paukščių balsus. Pasiekę sporto įrenginius parke, su malonumu treniravosi, fiziškai pajudėjo. Na o sugrįžę, dar ilgai aptarinėjo ką matė ir kas jiems labiausiai patiko.

Gegužės 3 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai vyko į  edukacinę-pažintinę išvyką „Kam reikalingi tiltai?“. Renginio tikslas: supažindinti vaikus su artimosios aplinkos objektais, per patirtines veiklas atlikti kultūros stebėtojo ir vartotojo vaidmenis, tyrinėti ir dalintis savo įspūdžiais apie kūrinių įvairovę. Renginio uždaviniai: supažindinti vaikus su artimosios aplinkos objektais, skatinti juos tyrinėti, sukaupta patirtimi dalintis su kitais. Kelti klausimus, įvardinti problemas, ieškoti sprendimo būdų, mokytis iš savo veiklos įvairiais būdais dalinantis įspūdžiais, mokytis apibūdinti artimoje aplinkoje randamus objektus pagal tam tikrą požymį. Išvykos metu mokėsi tinkamai elgtis, laikytis taisyklių, susitarimų, atsakomybės už save ir grupės draugus. Vaikai nuvyksę prie Šilutės pl. ir Vilniaus pl. sankryžos apžiūrėti neseniai pastatyto tilto, diskutavo apie tilto naudą, kėlė klausimus, suvokė teikiamą naudą ir reikšmę žmogui, tyrinėjo artimosios aplinkos objektus, modeliavo, kūrė, fantazavo reflektuodami apie tiltus.   

BALANDIS

Balandžio 30 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytinis dalyvavo Klaipėdos miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų renginyje „Aš smalsus tyrėjas“, skirtame Švyturių metams paminėti. Renginio tikslas - plėtoti STEAM idėjas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Renginio uždaviniai: skatinti Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, atkreipiant dėmesį į netradicines ugdymo formas; formuoti vaikų mąstymo ir tyrinėjimo  įgūdžius; ugdyti vaikų gebėjimą sklandžiai reikšti savo mintis, raiškiai kalbėti; puoselėti vaikų saviraišką, kūrybiškumą. Į renginį vykso vienas ugdytinis, kuris atliko eksperimentą „Šokantis jūreivis“ ir pristatė jį kitiems renginio dalyviams.

Balandžio 25 d. vykdomas tarptautinis projektas „Say hello to the World“. Vyko ketvirtas susitikimas su Slovėnijos Maribor miesto ugdymo įstaigos ugdytiniais. Šio susitikimo metu vaikai vieni kitiems pristatė savo miestą, kuriame gyvena, susitikime dalyvavo ir įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė. Vaikai pasidalino savo gimtųjų miestų simbolika, pristatė žymiausias vietas, papasakojo apie savo įstaigas, kuriose jie ugdosi.

Balandžio 25 d. organizuota „Boružėlių“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka į Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinio Vaikų centrą ,,Gerviukas“. Ugdytiniai susipažino su biblioteka, jos paskirtimi. Kartu su „Raganaite“ žaismingai patyrė gamtos ciklą  įveiklinant knygelę „Pabelsk į stebuklingą medį“. Pasigamino savo knygelę bei mokėsi kultūringo elgesio naujoje edukacinėje aplinkoje bendraudami tarpusavyje ir su bibliotekos darbuotojomis. 

Balandžio 25 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniams organizuota išvyka į prekybos centrą „MAXIMA“. Vaikai mokėsi mandagaus elgesio parduotuvėje, pažinti skaičius, kainas ir nusipirkti savarankiškai prekę už vieną eurą. Tai patirinė veikla, kurios metu lavinama vaikų savikontrolė, elgesio su pinigais įgūdžiai, gebėjimas išsirinti prekę už tam tikrą pinigų sumą.

Balandžio 25 d. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai  keliavo į mikrorajono „Draugystės parką“. Išvykos tema „Pavasario šaukliai“. Vaikai klausėsi paukščių čiulbėjimo, stebėjo gamtos pasikeitimus, ieškojo gamtos lobių, mokėsi naudotis gamtos gėrybių žemėlapiu, o suradę dėjo į popierinius maišelius ir parsinešė į grupę, kurgdomųjų veiklų metu panaudos visą rastą gamtinę medžiagą.  Aktyviai sportavo ir mokėsi saugaus pasivaikščiojimo taisyklių.

Balandžio 15 d. „Drugelių“ grupės ugdytinės dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų festivalyje „Skambantis darželis 2024: šoku, groju, dainuoju“, kuriame sušoko „Gėlyčių šokį“. Dalyvavimo tikslas - ugdyti vaikų meninius gebėjimus, skatinti įvairiapusę muzikinę-meninę vaikų saviraišką, suteikti daug teigiamų emocijų. Dalyvaudamos ugdytinės lavino ritmo pojūtį, šokio judesio meninį pateikimą, sceninę kultūrą.

Balandžio 15 d. „Boružėlių“ grupės ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame vaikų meno kūrinių konkurse „Mano gimtoji motina“ tema „Meilė ir pagarba motinai“. Konkursą surengė Odesos miesto tarybos pradinio specialiojo ugdymo įstaiga „Meno mokykla 4“. Konkurso tikslas - ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, suvienyti mokytojus ir konkurso dalyvius keistis informacija, dalintis patirtimi, identifikuoti talentingus vaikus ir mokytojus, sukurti informacinę bazę tarptautiniams santykiams plėtoti, tobulinti profesinius kūrybinius įgūdžius, gerbti šeimos vertybes. Rengdami konkursui darbus, ugdytiniai ugdėsi pilietiškumo, tautiškumo, meilės ir pagarbos tėvynei įgūdžius.

Balandžio 15 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengiamoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinoje ,,Auginame čia, Lietuvoje!“, skirtoje pagilinti žinias apie Lietuvoje auginamus produktus, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, tvarumą, ekologinius bei nacionalinės kokybės maisto produktus. Viktorina vykdoma kaip Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos, kuriai skirta Europos Sąjungos finansinė parama, dalis.

Balandžio 12 -30 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM kūrybinių darbų projekte ,,Mamytės vardas gražiausias“. Pagrindinis uždavinys - ugdyti vaikų kūrybiškumo, konstravimo, modeliavimo bei STEAM kūrybinės saviraiškos gebėjimus. Ugdytiniai turėjo pasirinkę STEAM medžiagas, sudėlioti, sumodeliuoti mamos vardą. Tai buvo ir gamtoje surinktos medžiagos: gėlių žiedai, lapai, koteliai, akmenėliai ir įvairių spalvų konstruktorių detalės, įvairių dydžių plastikinės, medinės, magnetinės kaladėlės, šiaudeliai, geometrinės figūros,  raidės, pačių vaikų nulipdytos iš modelino, plastilino ir kitų laisvai pasirinktų medžiagų ir kt.

Balandžio 12 d. „Kiškučių“ grupės  ugdytiniai vyko į edukacinėę-sveikatinimo išvyką į Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos stadiono sporto aikšteles ir dalyvavo veikloje  „Sportas su kamuoliu“. Valandėlės metu ugdytiniai lavino judesių, koordinacijos bei kitas fizines ypatybes, skatino poreikį aktyviai judėti ir stiprinti fizinę ištvermę. Kartu mokėsi saugaus eismo pereinant gatvę bei kultūringo elgesio išvykos metu.

Balandžio 10 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių edukacinė-pažintinė išvyka į Sakurų parką. Pagrindinis išvykos tikslas - supažindinti vaikus su Sakuromis, skatinti tyrinėti gamtą, pastebėti gamtos reiškinius, mokyti apibūdindi ryškiausius pavasario požymius, jų panašumus ir skirtumus. Kaip ir kasmet tokiu metu japoniškosios vyšnios jau ėmė skleisti savo kerinčius žiedus, sulaukdamos vis daugiau dėmesio, atvykstančių jais pasigrožėti. Svarbu mylėti save, rūpintis savo sveikata, vaikai turėjo galimybę energijos ir jėgos pasisemti iš gamtos. Pasivaikščiojimas po sakurų parką, stebint gležnus, tačiau įspūdingo grožio japoniškos vyšnios žiedus yra kaip tik tai, kas suteikia vilties, optimizmo ir geros nuotaikos.

Balandžio 10 d. lopšelio „Kačiukų“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę-pažintinę išvyką į lopšelį-darželį „Žuvėdra“, kur buvo pakviesti stebėti vaidinimo „Pagrandukas“. Šio spektaklio personažų pagalba, buvo pasakojama istorija, kaip reikia klausyti suaugusiųjų ir kas gali nutikti, jei jų neklausoma, kokie gali tykoti pavojai. Toks bendravimas suartina įstaigų bendruomenes, užsimezga bendravimas ir bendradarbiavimas, noras dalinti idėjomis, pasiekimais ir gerąja patirtimi. Mūsų socialiniai partneriai šiltai priima įstaigos ugdytinius ir mielai dalinasi kūrybinėmis idėjomis

Balandžio 3 d. „Saulučių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus judumo projekte „Skruzdėliukų mankšta“. Projekto tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, naudojant naujas, įdomias meninio ugdymo ir IT veiklas. Vaikai ir pedagogai įsitraukė į aktyvią fizinę veiklą ir sukūrė savitą ir įdomią „Skruzdėliukų mankštą“ pagal pateiktą muzikinį klipą.

Balandžio 2-30 d. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų virtualiame projekte ,,Aš saugau knygutes“. Vaikai labai domėjosi knygomis, skaitė jas, įkūrė savo biblioteką, kurioje visi lankėsi ir rinkosi sau mėgiamas knygas. Išsirinkę jas apžiūrėjo ar joms nereikia pagalbos, o tas knygutes, kurių lapai laikėsi netvirtai, vaikai suklijavo, sutaisė jas. Vėliau sukūrė savo grupės knygą, kurioje užrašė pačių sukurtą pasaką, ją iliustravo įvairiais iškirptais paveikslėliais, visus knygos lapus įrišo. Tai buvo daug džiaugsmo kiekvienam iš jų, nes knygoje buvo kiekvieno vaiko įdėti darbeliai, užrašytos mintys.

♦Balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena, kurios tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, ugdyti supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir jų tėvams. „Žiedelių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo pasaulinės autizmo supratimo dienos akcijoje „Begalybė mėlyno supratimo“ kartu su socialiniais partneriais l.-d. „Žuvėdra“ ugdytiniais, atkreipė dėmesį į autizmą, kaip į sparčiai plintantį sveikatos sutrikimą, siekdami paskatinti ankstyvą diagnostiką bei pagalbą sukūrė mėlyną begalybės ženklą, kuris yra 2024 m. autizmo supratimo simbolis

KOVAS

Kovo 26 d. „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventiniame teatralizuotame koncerte „Lai niekas neužtemdo saulėto dangaus – čia mūsų  namai“, skirtame Kovo-11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose). Vaikai Žvejų kultūros rūmų scenoje atliko meninę programą, taip turtindami savo sceninę patirtį bei lavindami meninių gebėjimų bei bendradarbiavimo įgūdžius. Tai puikus renginys, kuriame dalyvavo net 46 ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, meninio ugdymo mokytojai ir kt.

Kovo 25 d. „Varpelių“ gr. ugdytiniai vyko pas draugus ir dalyvavo socialinių partnerių l.-d. „Žuvėdra“ sveikatingumo renginyje „Zuikių lenktynės“. Tikslas - suteikti vaikams galimybę pajusti bendrystės jausmą, lavinti vaizduotę, kūrybiškumą, stiprinti fizinę sveikatą, dalyvaujant kartu bendrose rungtyse ir užduočių atlikime. Draugystė stiprina ryšius tarp vaikų, gerina emocinę savijautą, vaikai patyrė geras emocijas

Kovo 19-29 d. „Varpelių“ gr. ugdytinės dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų respublikiniame lopšinių festivalyje „Supu supu vaiką“. Tikslas - skleisti ir puoselėti dainuojamojo žanro lopšinių kultūrą, ugdant tarpkultūriškumo kompetenciją, vaikų kultūrinę ir socialinę saviraišką. Ugdytinės atliko lietuvių liaudies lopšinę „Pelel, pelel, nešk miegelį“

Kovo 21 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota edukacinė pažintinė išvyka į Klaipėdos vaikų centrą „Gerviukas“. Ugdytiniai dalyvavo edukacinėje pamokėlėje apie draugystę, diskutavo apie jos prasmę, svarbą, žaidė ir kūrė darbelius, sužinojo, kaip atgyja nebereikalingi daiktai, mokėsi kultūringo elgesio išvykos metu. 

Kovo 18-22 d. „Drugelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikų respublikiniame tęstiniame kūrybiniame projekte „Robotai ir figūros“. Kaip nurodoma ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2016), ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų ne tik bendraujantis, smalsus, sveikas, bet ir kuriantis. Vaikui ugdantis kūrybiškumo srityje, tobulėja jo gebėjimas ne tik įžvelgti problemas, bet ir gebėjimas įsivaizduoti, fantazuoti, ieškoti netikėtų bei originalių idėjų. Geometrinių figūrų pažinimas svarbus ikimokyklinukų aplinkos bei daiktų savybių, formų, pažinimui. Ikimokykliniame amžiuje gebėti pažinti, įvardinti, įsiminti geometrinių figūrų pavadinimus galima ir per kūrybinę veiklą. Tikslas – plėsti pažinimo kompetenciją per kūrybą. Pagal pateiktas užduotis ugdytiniai pakartojo geometrines formas, naudodami popierines, plastikines, medines geometrines figūras, atliko įvairias užduotis, iš antinių žaliavų sukūrė savo robotus, su kuriais mielai žaidė, sugalvojo daug vaidmenų.

Kovo 12 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų ST(RR)EAM kūrybinių darbų projekte „Tautinių raštų atspindys verpstėje“. Projekto tikslas – skatinti įstaigų bendruomenę kūrybiškai integruoti patyriminio ugdymo veiklas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo programų turinį, taikant ST(RR)EAM veiklos metodą, supažindinant su Lietuvių tautos kultūros paveldu, tautiniais raštais, kuriant verpstes tautinių raštų motyvais. Vaikai plėtė žinias apie tautiškumą, pilietiškumą, ugdėsi kūrybinius ir meninius gebėjimus per ST(RR)EAM veiklas, kūrė verpstes, panaudodami įvairias technikas ir medžiagas

Kovo 1-31 d. „Žiedelių“ grupės ugdytinių dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir pedagogų kūrybiniame projekte ,,Velykų rytą - margučiai ritas“. Projekto tikslas - ugdyti vaikų vizualinę raišką ir estetinį suvokimą kuriant Velykinį margutį, kūrybiškai taikant ir naudojant tradicines ir netradicines medžiagas, priemones bei atlikimo technikas. Mokytoja motyvavo vaikus aktyviai įsitraukti į kūrybinę veiklą, su dideliu noru ir užsidegimu vaikai kūrė margučius, atskleidė savo meninius gebėjimus, išlaisvino fantaziją ir įgyvendino savo idėjas, sumanymus.

Kovo 1-29 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokinių, mokytojų virtualioje STEAM kūrybinių darbų parodoje „Aš – žemei, žemė – man”. Parodos tikslas – lavinti ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, skatinti saviraišką rengiant Steam darbą, skirtą Žemės dienai paminėti. Parodos uždaviniai: ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, gebėjimą priimti gamtai draugiškus sprendimus; pasitelkiant STEAM metodiką sukurti kūrybinį darbą, skirtą Žemės dienai paminėti (konstruojant, lipdant, panaudojant antrines žaliavas ar gamtines medžiagas, piešiant ar kitais būdais bei priemonėmis); ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą; patirti kūrybinį džiaugsmą. Ugdytiniai sukūrė kompozicijas iš gamtinių medžiagų, antrinių žaliavų, kurių pagrindinė žinutė - saugokime gamtą, kuri vis labiau darosi užteršta, o dėl to žūsta augalai ir gyvūnai. 

 

Kovo 1-29 d. „Žiedelių“ grupės ugdytinių dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybiniame projekte „STEAM velykinis margutis“. Ugdytiniai, naudodami įvairias meninės raiškos priemones ir kūrimo technikas, taikydami STEAM metodus, piešė, konstravo, lipdė, kūrė žaismingus kūrybinius darbus - velykinius margučius bei praplėtė ir pagilino žinias apie Šv.Velykas - jos simbolius, papročius.

Kovo 15 d.  „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų inžinerinių-kūrybinių dirbtuvių projekte „Laisvės sparnai“. Projekto tikslas - skatinti vaikų pažintinę raidą, tikrovės reiškinių pažiimą, techninį mąstymą, sudaryti galimybes atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, iniciatyvumui, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius, patirti mokėjimo mokytis džiaugsmą. Ugdytiniai projektavo lėktuvų pakilimo takus ir oro uostus, konstravo ir sukūrė įvairių dizainų lėktuvus kūrybiškai panaudodami įvairias medžiagas. Ši veikla įtraukė visus dalyvius į aktyvią veiklą, motyvavo vaikus domėtis lėktuvais, siekti žinių ir būti kūrybingais, reikšti ir įgyvendinti savo sumanymus ir idėjas.

♦ Kovo 8 d. „Kiškučių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Lietuvos ugdymo institucijų pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“, skirtoje paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 34 metines, kartu pakvietė ir kitų grupių ugdytinius prisijungti ir sudalyvauti šioje akcijoje. Ugdytiniai, pasipuošę Lietuvos valstybės vėliavos spalvų: geltonos, žalios, raudonos ir Ukrainos valstybės vėliavos spalvų: mėlynos ir geltonos simboliais, sukūrė  gyvą gėlės žiedą vidiniame kiemelyje, taip primindami, kokiomis sąlygomis buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė 1990 metais, kaip buvo ginama ir siekiama tarptautinio pripažinimo bei suprasdami, kad už laisvę ir nepriklausomybę dabar kovoja Ukraina ir tikėdami, kad laisvė bus iškovota

♦ Kovo 6 d. „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai apsilankė garso įrašų studijoje „Studijofonas“, kur turėjo galimybę su profesionalia garso įranga įrašyti tris dainas Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventei „Čia mūsų namai“.

♦ Kovo 6 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su šio projekto koordinatore ir grupės mokytojomis bendravo su mūsų tarptautinio projekto „Say hello to the world“ partneriais slovėnais iš Maribor miesto. Mokytojos pristatė lopšelio-darželio tradicijas, pademonstravo įstaigos ugdytinių ugdymosi aplinką ir gražiausias tradicijas nuotraukose. Ugdytiniai mokėsi anglų kalba pasisveikinti ir pristatyti savo geriausią draugą turimą grupėje, tolimiems draugams demonstravo savo piešinius.

Kovo 5 ir 7 d. „Varpelių“, „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką į „Draugystės“ klubą, kur dalyvavo edukaciniame projekte „Margučių alėja“. Nuvykę žaidė emocinio intelekto lavinimo žaidimus, dalyvavo diskusijose apie pavasarį, jo pirmuosius pasireiškimo požymius - gamtos nubudimą, mokėsi įvairių margučių marginimo gudrybių.

Kovo 1-12 d. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Augu Lietuvai stiprus ir sveikas 2024“. Projekto tikslas - didinti vaikų fizinį aktyvumą, ugdant sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius ir nuostatas. Visi ugdytiniai mokėsi pagal pateiktą vaizdo įrašą bendros mankštos judesių, panaudodami medines, plastikines lazdeles ar pieštukus garsui išgauti. Kovo 8 dieną 9.30 val. visi įstaigos ugdytiniai kartu sudalyvavo organizuotoje visuotinėje mankštoje, skirtoje Kovo 11-ajai paminėti. 

Kovo 1-11 d. ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte-pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną „Bėgu Lietuvai 2024“. Kartu suburti bendrai veiklai - bėgimui, ugdytiniai ugdė(si) tautiškumo, patriotiškumo, fizinio aktyvumo įgūdžius, meilę Lietuvai. Kiekvienas bėgimo dalyvis pasipuošė Lietuvos trispalvę atspindinčiais rūbais ar simboliais (vėliava, vėliavėlėmis, lipdukais ir pan.). Visi gerai nusiteikę, su šypsenomis veiduose, nubėgo pasirinktus atstumus, taip pareikšdami padėką už mūsų visų iškovotą laisvę ir nepriklausomybę

 VASARIS

Vasario 1-29 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projekte „Kosmoso platybės“. Projekto tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus mokinių patirtinį ugdymą(si), aktyvų kūrybinį procesą naudojant STREAM metodą. Vaikai aktyviai domėjosi kosmosu, dangaus kūnais, aktyviai tyrinėjo, lygino, analizavo planetų skirtumus ir panašumas, kūrybiškai naudojo įvairias netradicines medžiagas, priemones, antrines žaliavas ir kt., taikydami STREAM metodą sukūrė Saulės sistemos modelį, ugdėsi gebėjimą bendradarbiauti, formuoti komandinio darbo įgūdžius.

♦Vasario 28  d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota išvyka į Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ rengtą sveikatingumo viktoriną „Jeigu nori būti sveikas“. Viktorinoje vaikai įtvirtino žinias apie sveiką gyvenimo būdą, teisingą šiukšlių rūšiavimą, daržovių ir vaisių naudą, patyrė daug gerų ir džiugių akimirkų bendraudami tarpusavyje bei su socialinių partnerių ugdytiniais, mokydamiesi dirbti komandoje.

Vasario 1-23 d. „Varpelių“ ir „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų ir vaikų tėvų kūrybinių darbų projekte „Šviesa, kuri veda laivus į saugų uostą“.  Švyturys - simbolis reiškiantis pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padedantis neužplaukti ant seklumos. Jis svarbus visiems, išlydintiems į kelią ir pasitinkantiems grįžusius. Pažymint 140-ąsias tarpukario Klaipėdos simbolio Baltojo švyturio įžiebimo Šiauriniame mole metines 2024-ieji paskelbti Švyturių metais. Ir nors Baltojo švyturio jau seniai nebėra, prisiminimai apie jį vis dar yra gyvi. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo ir tautiškumo jausmą įtvirtinant Lietuvos, kaip jūrinės valstybės sampratą, kuriant kelią laivams rodančius navigacinius ženklus – švyturius, papasakojant jų istorijas. Dalyvaudami vaikai atskleidė saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją bei ieškojo naujų būdų, formų, metodų, todėl savo švyturį sukūrė iš antrinių žaliavų, taip prisidėdami prie tvarumo, švarios aplinkos išsaugojimo.

Vasario 20 d. tęsdami susipažinimą su sporto šakomis priešmokyklinių „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai ir mokytojos vyko ir dalyvavo Martyno Mažvydo progimnazijos mokykloje surengtame sportiniame renginyje „Atrasti, įkvėpti, kurti“, susipažino su Mažojo golfo žaidimu. 

♦ Vasario 19 d.  „Nykštukų“  grupės ugdytiniams organizuota edukacinė pažintinė išvyka už darželio teritorijos, kurios metu patys mažiausieji susipažino su aplinka, kuri yra už įstaigos ribų, klausėsi mokytojų pasakojimų, kaip orientuotis ir atskirti savo darželį nuo kitų pastatų, mokėsi taisyklių, kurių reikia laikytis išvykose. Ugdytiniams patiko nauja patirtis, sugrįžo pilni gerų emocijų.

Vasario 1-19 d. „Kačiukų“, „Nykštukų“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo  tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Pašto ženklas Lietuvai“. Konkurso pagrindinis tikslas - ugdyti vaikų pilietiškumo ir kūrybiškumo kompetencijas, kuriant kūrybinį darbą parodai-konkursui „Pašto ženklas Lietuvai“. Parodos-konkurso uždaviniai: ugdyti vaikų meninius, kūrybinius gebėjimus, saviraišką, patirti kūrimo džiaugsmą; skatinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikus domėtis šalies istorija ir ją gerbti.

♦ Iki vasario 19 d. „Drugelių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinių klasių mokinių tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. Tikslas - skatinti  vaikų skaitymą bei domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. „Žvaigždučių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai kartu su grupės mokytojomis skaitė knygelę „Katinas ir Tulpė”. Vaikai išmoko perskaityti po kelis sakinukus, o skaitydami vienas paskui kitą išgirdo ir suvokė gražią istoriją apie katino ir tulpės draugystę. Mokytojoms užbaigus skaityti istoriją, vaikai nutarė pasigaminti po tulpę, kuri ilgam primins ir šią istoriją bei darželį. Kitos grupės vaikai piešė ir spalvino įvairiausiomis spalvomis šią istoriją ir jos herojus. Mokytojos, organizuodamos smagų skaitymą, lavino vaikų literatūrinį raštingumą, skatino vaikus tapti skaitančiais visą gyvenimą.

♦ Iki vasario 15 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių, jų tėvų ir mokytojų virtualiame projekte „Skaitau ir iliustruoju Lietuvą“. Projekto tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetenciją bei atliekant išklausytų, atpasakotų literatūros kūrinių refleksiją, iliustruoti, pavaizduoti juos panaudojant STREAM metodą. Projekto metu daug dėmesio skyrė girdimajam ir regimajam suvokimui, vaikų kalbinio žodyno plėtojimui, rašytinei kalbai, ugdytinių kūrybinių, meninių gebėjimų atskleidimui vaizduojant girdėtą kūrinį apie Lietuvą.

♦ Vasario 14 d. „Kiškučių“, „Žvaigždučių“, „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų (socialinių partnerių) vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Švyturys – jūros žiburys“, skirtoje Švyturio metams paminėti.  Parodos tikslas - ugdyti vaikų, tėvų ir mokytojų vizualinę raišką, kūrybiškumą, išradingumą, taikant savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas ir pristatant idėjas. Ugdytiniai panaudodami antrines žaliavas, įvairias medžiagas, kūrybos technikas, priemones, kūrė švyturius bei labai išradingai sugalvojo įvairius siužetus, kurie įrodo švyturių reikšmę ir svarbą.

Vasario 9 d. mūsų mažieji lopšelio „Kačiukų“ grupės ugdytiniai vyko pas socialinius partnerius  į  l.-d. „Žuvėdra“ susitikti su savo draugais, susipažinti su jų aplinka. Išvykos tikslas - praplėsti vaikų akiratį, padėti orientuotis įstaigos edukacinėse erdvėse ir už jos ribų, supažindinti su kito darželio edukacinėsmis erdvėmis, puoselėti ir palaikyti draugystę su socialinių partnerių vaikais, skiepyti saugaus elgesio žinias išvykų metu.

SAUSIS

Sausio 19 d. - Vasario 9 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ankstyvojo amžiaus vaikų, jų tėvų ir pedagogų projekte „Mažų rankyčių darbai dideli“. Projekto tikslas – padėti ugdyti(s) ankstyvojo amžiaus vaikų savarankiškumo ir savitvarkos įgūdžius, skatinti ir palaikyti vaikų iniciatyvą, ugdyti pasitikėjimo savimi jausmą.  Vaikams buvos sudaryta galimybė padėti tėveliams tvarkytis buityje, bandyti savarankiškai atlikti kai kuriuos darbus, užduotis, savarankiškai apsirengti, nusirengti, susitvarkyti savo drabužius. Vaikai bandė veikti patys savarankiškai, o mokytojos ir tėvai palaikė  jų iniciatyvą. Visos veiklos buvo fiksuojamos. Kaip mažiesiems sekėsi, visa tai atsispindėjo mokytojų ir tėvelių padarytose nuotraukose

♦ Sausio 22 d. „Saulučių“ grupės ugdytinė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių  kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Tėvynė“. Pagrindinis tikslas - ugdyti vaikų pilietiškumą, meilę Lietuvai, savo gimtajam kraštui, skatinti domėtis savo valstybės istorija, jos pažinimu. Užduotis - kūrybiškai užrašyti žodį „Tėvynė“. Ugdytinė šį žodį užrašė ant Lietuvos trispalve nuspalvinto žemėlapio trimis būdais - gestų kalba, Brailio raštu ir paprastu tekstu, taip atkreipdama visų dėmesį, kad tą žodį perskaitytų ir negalią turintys žmonės, kad mes turime būti empatiški, mylėti visus mus supančius žmones.

2023

GRUODIS

♦ Gruodžio 1-29 d. visų grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte-iniciatyvoje ,,Nykštukų bėgynės 2023. Pagauk Kalėdas“. Šiuo renginiu buvo siekiama populiarinti bėgimą, kaip vieną iš sveikatą stiprinančių priemonių, kuri skatina visų dalyvių fizinį aktyvumą ir suteikia džiugių emocijų. Renginio metu visi bėgimo dalyviai pasipuošė kalėdiniais aksesuarais - nykštuko kepuraitėmis ar ryškiais šalikėliais, mokytojos pasipuošė Kalėdų Senelio kostiumu. Visi gerai nusiteikę, pasirinko atstumą pagal savo išgales ir bėgo, o vyresnieji vaikai apibėgo ir apie darželį.

♦ Gruodžio 15 d. staigos ugdytiniai dalyvavo socialinėje akcijoje, skirtoje pasveikinti vienišus senjorus su šv. Kalėdom. Vaikai kūrė atvirukus, rašė sveikinimus ir tikisi, kad savo laiškais vienišiems seneliams per Kalėdas sušildys jų širdis ir padovanos šypseną.

♦ Gruodžio 1-20 d. „Kačiukų“, „Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Kalėdinis atvirukas“. Parodos tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, meninius, kūrybinius, estetinius gebėjimus. Ugdytiniai naudodami įvairias medžiagas ir kūrimo technikas, kūrė atvirutes, kuriose atsispindėjo Kalėdinė nuotaika, tradicijos, šventės simboliai.

♦ Gruodžio 1-18 d. įstaiga pasipuošė, visur jaučiama švenčių laukimo nuotaika,  organizuota ugdytinių piešinių-kūrybinių darbelių paroda „Senio besmegenio šalyje“. Kiekviena grupė kūrė senius besmegenius iš pačių įvairiausių, netradicinių priemonių - antrinių žaliavų, siūlų, vatos, molio, popieriaus, gamtinės medžiagos, bei karpė, piešė, lipdė, aplikavo ir kt. Net grupių durys pasipuošė įvairiausiais besmegeniais, kas suteikė žaismingumo, kelia visiems nuotaiką. Darbeliai atskleidė vaikų ir jų šeimos narių kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką.

♦ Gruodžio 1-18 d. „Kačiukų“, „Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualioje kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Kalėdinis žaisliukas iš antrinių žaliavų“. Ugdytiniai, pasitelkdami fantaziją, kūrybiškumą, išmonę, atskleisdami savo meninius gebėjimus ir saviraišką, iš antrinių žaliavų gamino įvairius kalėdinius žaisliukus, kad padabinti Kalėdinę eglutę. Tokia veikla skatino ugdytinius prisidėti prie tvarumo, taupumo ir aplinkos saugojimo.

LAPKRITIS

Lapkričio 3-30 d. įstaigos ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės mokytojos dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų projekte „Dalinuosi šventės idėja“. Šventės skatina vaikų meninę, kūrybinę  raišką ir stiprina kiekvienos įstaigos ir šeimų sąveiką, bendradarbiavimo aktyvinimą. Mokytojos pasidalino su socialiniais partneriais savo organizuotų šventinių renginių idėjomis, išradingumu, kūrybiškumu, kūrybiniais atradimais.

Lapkričio 3-30 d. Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokytojų  STEAM projekte „Apšviestas mano miestas“, dalyvavo „Žiedelių“ grupės ugdytiniai su mokytoja. Projekto tikslas - sukurti apšviestą miestą, pasitelkiant STEAM ugdymo metodiką, IKT, supažindinant ugdytinius su architektų profesija, paminint projektuotojų dieną.  Ugdytiniai ant šviesos stalo kūrė miestą, pasitelkdami kūrybiškumą, fantaziją, taikė  ir plėtojo matematinius gebėjimus, erdvės suvokimą, parinkdami įvairaus dydžio ir formos,  geometrinių figūrų vaizdinius.

Lapkričio 29 d. „Kiškučių“  gr. ugdytiniams buvo organizuota išvyka į maisto prekių parduotuvę Maxima. Išvykos tikslas buvo apsipirkti ne daugiau kaip už 1 eurą. Vaikai mokėsi mandagiai bendrauti su pardavėja kasininke, rinktis prekes, atpažinti skaičius kainose, sumuoti prekių kainas. Vaikai mokėsi pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais, nebijojo klausti, mokėsi padėti savo draugams. Tai puikios gyvenimo pamokos, kurias išmokus, padės gerai jaustis visuomenėje, mokytis verslumo ir kitų įgūdžių siekiant karjeros.

Lapkričio 13-24 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-2 pradinių kl. mokinių respublikiniame projekte „Knyga moko priimti“. Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių, kurie skiriasi savo išvaizda, mąstymu, išpažįsta skirtingas religijas, yra neįgalūs, tačiau skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar įžeidinėjimui, kiekvienas norime jaustis saugiai. Tolerancija moko mus būti pakančiais ir gebančiais suprasti kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo ir ribotumo. Kai esame tolerantiški, mes priimame kitus žmones be jokių nusistatymų, nusiteikimų ar kitų suformuotos nuomonės. Tolerancija ugdoma ir skaitant knygas, mokant rasti problemų sprendimo būdus. Ugdytiniams buvo organizuota kūrybinė  veikla. Pagal parinktą skaitytą kūrinį - I.Stark „Apie ežį, kuris mėgino tapti kitu žvėrimi“, naudojant įvairią techniką, vaikai kūrė įsivaizduojamus girdėto teksto personažus, vaizdus: piešė, lipdė, diskutavo, skaitytą knygelę pristatė draugams, dalinosi savo patirtimis, analizavo tolerantiško ir netolerantiško elgesio pavyzdžius.

Lapkričio 24 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę išvyką į lopšelį-darželį „Žuvėdra“ ir dalyvavo renginyje „Etnokultūros pėdsakais“, kur kartu su draugais žaidė lietuvių liaudies ratelius-žaidimus, pažino jų amžių atitinkančių etninės kultūros reiškinių bei vertybių  pagrindus.

Lapkričio 11 d. „Kiškučių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje  „Mano mylimas augintinis“. Parodos tikslas - skatinti vaikų meilę savo augintiniams, ugdyti kūrybiškumą bei meninę kompetenciją. Pasitelkdami įvairias meninės raiškos priemones, fantaziją, ugdytiniai kūrė savo mylimų augintinių piešinius, kurie bylojo, jog tie augintiniai yra ne tik gyvūnai, bet ir geriausi draugai.

Lapkričio 10 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono biblioteką.  Ten vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Draugystė su gamta“, susipažino su pripažinta geriausia 2022 m. paveikslėlių knyga vaikams E. Daciūtės „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“, sužinojo, kas yra draugystė, kaip veikia gamtos ciklo ratas, kaip atgyja nereikalingi daiktai. Praturtėję žiniomis, pasipildę gerų emocijų sugrįžo į darželį .

Lapkričio 8 d. „Varpelių“ grupės mokytoja pakvietė ugdytinius vykti į edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono biblioteką. Tikslas buvo supažindi juos su knygų pasauliu, sužinoti kokios būna knygos (pasakos, eikėraščiai, fantastikos, gamtos ir t.t.), taip pat vaikai sužinojo ir patys lietė su pirštukais knygas skirtas neregiams. Susipažino su ragana vardu Abėcėlė. Klausėsi pasakos apie boružėlę. Vaikams labiausiai patiko ir juos nustebino, jog tiek daug įvairių knygų yra bibliotekoje. Jie pažadėjo ateiti ir su tėveliais.

 

SPALIS

 

♦ Spalio 27 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono vaistinę, kurios metu ugdytiniai susipažino su vaistininko profesijos ypatumais, stebėjo jų darbą, praplėtė žinias apie vaistus, vitaminus.

Spalio 23 d. „Saulučių“ gr. ugdytiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką „Gražūs rudenėlio lapai“. Ugdytiniai pasidžiaugė puikia šilta rudens diena, nuvykę į parką stebėjo augalijos pokyčius, kalbėjo ir lygino, kaip pasikeitė medžių lapų spalva, akcentavo pagrindines spalvas, kuriomis rudenį nusidažo medžiai ir kiti augalai, prisirinko nukritusių margaspalvių  lapų, kuriuos panaudos kūrybiniams darbeliams, o kartu prisirinko ir kitokios gamtinės medžiagos (kankorėžių, šakelių, gilių ir kt.). Išvyka suteikė daug džiugių ir teigiamų emocijų, pažintinių pojūčių bendraujant su bendraamžiais, skatino ugdyti draugiškumo, mandagumo ir tarpusavio supratimo įgūdžius.

Spalio 17 d. „Drugelių“ gr. ugdytiniams organizuota edukacinė-pažintinė išvyka į parką „Rudens požymių ieškojimas“, kurios tikslas ugdyti aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais, savireguliacijos ir savikontrolės įgūdžius, susipažįstant su „Draugystės“ parko teritorija, tyrinėjant parko augmeniją, ieškant ir atrandant rudens požymius gamtoje. Pasivaikščiojimo metu ugdytiniai laikėsi saugaus elgesio taisyklių, draugiškai bendravo su bendraamžiais, klausėsi mokytojų pasakojimo apie medžius, jų skirstymą į spygliuočius ir lapuočius. Atrado parko teritorijoje įvairių rūšių medžių, mokytojoms padedant, juos pavadino, įsidėmėjo. Ieškojo rudens požymių gamtoje (pakeitusių spalvą lapų, gilių, kaštonų ir pan.). Rinko gamtinę medžiagą kūrybiniams darbams. Išvykos metu vaikai patyrė džiugių emocijų, praplėtė akiratį.

Spalio 11 d. „Boružėlių“ gr. ugdytiniams organizuota išvyka į parką tema „Rudens grožis“.  Išvykos metu ugdytiniai stebėjo erdvę, kur auga daug įvairiausių medžių. Pasivaikščiodami padarytais takeliais, gerėjosi augalais, krentančiais lapais, prisiminė augalų ir medžių pavadinimus, susipažino su medžiais, kurių dar nepažįsta, pasigrožėjo gražiai sutvarkyta aplinka. Išvyka ir buvimas kartu, suteikė daug džiugių ir teigiamų emocijų, pažintinių pojūčių bendraujant.

♦ Spalio 10 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai vyko į Pempininkų bibliotekos organizuojamą edukaciją „Draugystė su gamta“. Renginio tiklsas: ugdyti supratimą apie gamtos saugojimą ir skiepyti norą tai daryti. Uždaviniai: supažindinti ugdytinius su atsakingu bei tvariu vartojimu, antrinių daiktų panaudojimu ir mokytis saugoti supančią gamtą pagal savo išgales. Renginio metu vaikai ugdėsi draugiškus tarpusavio santykius, norą domėtis knygomis, jas vartyti, skaityti, aptarti iliustracijas.

♦ Spalio 6 d. „Varpelių“ gr. mokytoja pakvietė ugdytinius vykti į edukacinę pažintinę išvyką į mikrorajono parką, tema ,,Krenta rudeniniai lapai“. Pagrindinis išvykos tikslas - supažindinti vaikus su edukacine aplinka - mikrorajono parku, ugdant estetinį ir meninį suvokimą, skiepyti vaikų draugiškus santykius, bendravimą. Išvykos metu vaikai mikrorajono parke stebėjo, kaip rudenį pasipuošė medžiai, aptarė kokių spalvų lapai, pasidžiaugė gražia aplinka. Pasivaikščiojmas po parką, kaštonų, gilių rinkimas, teikė daug gerų emocijų,  o buvimas visiems kartu skatino mokytis atsakomybės, saugumo, ugdyti pažintinius pojūčius bendraujant su bendraamžiais.

Spalio 5 d.  „Kiškučių“ grupės ugdytiniams organizuota edukacinė-pažintinė išvyka į mikrorajono parką „Rudens spalvos“. Renginio tikslas: skatinti vaikus domėtis rudenine gamta, pažinti ir atrasti spalvas ir aplink esančius medžius gamtoje. Išvykos metu vaikai ieškojo rudens ženklų gamtoje: stebėjo, tyrinėjo medžius, jų lapus, juos aptarė. Radę ąžuolą ir kaštoną, rinko giles, kaštonus, kad grupėje visi kartu iš jų galėtų pasidaryti įvairių darbelių. Vaikai mokėsi gražaus elgesio ir bendravimo, draugiškumo, mandagumo ir savitarpio supratimo.

RUGSĖJIS 

♦ Rugsėjo 18 d. 10.30 val. fizinio ugdymo ir grupių mokytojos organizavo priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės ugdytiniams sveikatingumo žygį „Sveikatos labirintas“. ,,Žvaigždučių“ ir ,,Saulučių“ grupės ugdytiniai vyko į Hermano Zudermano mokyklos stadioną pasportuoti, išbandyti kitokias edukacines sporto erdves, susipažinti su įvairiu sporto inventoriumi ir sportavimo galimybėmis. Renginys skirtas paminėti Europos judumo savaitę. Renginio tikslas parodyti vaikams, kad aktyvus gyvenimas gali būti įvairus, smagus ir svarbus mūsų sveikatai.

досуг
Skaityti 903 kartai Atnaujinta 24 gegužės 17, Penktadienis 16:21