Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla
PASLAUGA VYKDYTOJAS VEIKLA
Kalbos korekcija Logopedas Ugdytinių kalbos, komunikavimo ir raidos vertinimas. Kalbos ir pažinimo gebėjimų lavinimas, vaiko galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose
Meninis ugdymas Meninio ugdymo mokytojas Grupiniai ir individualūs užsiėmimai. Individualių gabumų ir įgūdžių ugdymas, ritmo suvokimo, kvėpavimo pratimai, dainavimas, grojimas įvairiais instrumentais, šokio elementų mokymai bei ruošimas įvairiems renginiams įstaigoje ir mieste
Fizinis ugdymas Fizinio ugdymo mokytojas Grupiniai ir pogrupiniai užsiėmimai sporto salėje, multisensoriniame kambaryje, lauke. Judriųjų žaidimų, sportinių pramogų, varžybų organizavimas. Specialiosios korekcijos pratybos
Sveikos gyvensenos ugdymas Fizinio ugdymo mokytojas Grupiniai ir individualūs užsiėmimai. Skiepijmas sveikos gyvensenos įgūdžių ir įpročių, gilinimas žinių apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą
Sensorinis (jutiminis) ugdymas Neformaliojo švietimo mokytojas Grupiniai ir individualūs užsiėmimai sensoriniame kambaryje. Stimuliavimas ugdytinių pojūčių,  funkcionalumo, sąmoningumo ir dėmesio didinimas, apetito, atminties, pažinimo ir kalbos gerinimas, sustiprinimas laimės jausmo, laikysenos pokyčių, tarpusavio santykių gerinimas, agresijos, prievartos, nerimo, blaškymosi mažinimas, pažintinių, emocinių, komunikacijos ir socializacijos procesų gerinimas
Sveikatos priežiūra Visuomenės sveikatos  specialistas
Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas, pirmos pagalbos suteikimas, ugdytinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas
Maitinimas Visuomenės sveikatos specialistas, virėjai Ugdytinių maitinimas 3 kartus per dieną. Mokesčių lengvatų už maitinimą nustatymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimais (žr. Paslaugos-informacinės rinkmenos)
Tėvų konsultavimas Pedagogai ir kiti specialistai Konsultacijos aktualiais vaikų ugdymo, raidos klausimais

Papildomi ugdytinių užsiėmimai

Privatūs paslaugų teikėjai Papildomos paslaugos teikiamos už papildomą mokestį 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS IR NAUDOJIMOSI STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠAS

PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS SUTARTIES FORMOS PAVYZDYS

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINA

 

 

 

 

кулинарные рецепты