Today: 26.Nov.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

UDGYMAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO „LIEPAITĖ“ IKIMOKYKLINĖ PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA  – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PLANAS 2021-2025 – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

 

PREVENCINĖS PROGRAMOS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS  IR INTERVENCIJOS PROGRAMA: 

2022 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

2021 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

2020 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

TARPTAUTINĖ „ZIPIO DRAUGŲ“ PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

 

PARAMOS PROGRAMOS

PIENO PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS“ > parsisiųsti

ES PROGRAMA „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ > parsisiųsti

 

PAGALBA UGDYTINIAMS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 METŲ PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 METŲ PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2022 METŲ  PLANAS

кулинарные рецепты