Today: 26.Nov.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Korupcijos prevencija
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Naujienos

   RASTI

  SVARBU

  72 lt . 1 

  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

  https://www.lt72.lt/

  PAGALBOS VAIKAMS LINIJA

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS INFORMACIJA APIE COVID-19 LIETUVOJE https://koronastop.lrv.lt/lt/

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pabrėžia, kad karščiuojant ar prastai jaučiantis – į darželius, mokyklas, universitetus bei kitas ugdymo įstaigas nereikėtų eiti. Primenama, kad žmonės ir toliau turėtų būti sąmoningi. Tėvams nereikėtų leisti karščiuojančių, sergančių vaikų į darželius, mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PARENGTAS INFORMACINIS LEIDINYS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

   

  DĖMESIO!!! 

  Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Vaikų tėvai iki rugsėjo pradžios turi pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu ugdymo įstaigai.

  Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras informuoja dėl privačių odontologijos įstaigų išduodamų nebegaliojančių „popierinių“ pažymų

  Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, šeimos gydytojo užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ). 

  Jei Jūsų vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas, įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui turi būti pristatyta tinkamos formos pažyma: Nr. E027-1 (pasikeitus vaiko sveikatos būklei Nr. 046/a). Pažymoje turi būti aiškiai nurodytos alergiją ar maisto netoleravimą sukeliančios medžiagos (produktai).

  Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą. Daugiau informacijos prisegtame priede.

   

      ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
   
   

  ♦ Lapkričio 3-30 d. ugdytiniai dalyvauja ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte „Linksmosios muzikinės mankštos“. Organizatoriai:  Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedra ir l.d.  „Volungėlė“ ir „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytojai (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 25 d. 16.30 val. grupės mokytojos organizuoja „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimą (sporto salėje). Tėveliai kviečiami dalyvauti

  ♦ Lapkričio 25 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai kartu su tėvais surengs piešinių parodą „Padovanok draugui šypseną“. Organizatorės grupės mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 25 d. „Varpelių“ grupės mokytojos kartu su savo ugdytiniais organizuos Tolerancijos renginį, bendradarbiaujant su socialinių partnerių (RUC) ugdytiniais (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. muzikos salėje „Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir grupės bei meninio ugdymo mokytojos Advento pradžią paminės renginiu „Žvakių šviesoje“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 29 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja organizuoja įstaigoje sveikatingumo dieną „Emocijos per judesį“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Lapkričio 30 d. 17.00 val. „Drugelių“ grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai sudalyvauti tėvų susirinkime (muzikos salėje)

  ♦ Gruodžio 1-16 d. edukacinės aplinkos kūrybinė grupė organizuoja ugdytinių piešinių-kūrybinių darbelių  parodą „Brenda per pusnis žiema...“ (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 1-15 d. „Drugelių“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinėje kūrybinių darbų parodoje-iniciatyvoje „Mylinti širdis“, skirtoje paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 1-30 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvaus respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių virtualiame projekte ,,Mokausi, skaičiuoju ir matuoju“, atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 1 d. 17.00 val. „Ežiukų“ grupės mokytojos organizuoja tėvų susirinkimą „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (sporto salėje). Tėveliai kviečiami aktyviai dalyvauti

  ♦ Gruodžio 1 d. 17.20 val. „Žvaigždučių“ grupės mokytojos pakvies į tėvų susirinkimą (muzikos salėje) visus grupės tėvus, kviečiame aktyviai dalyvauti

  ♦ Gruodžio 2 d. 16.30 val. vyks „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) ir 16.30 val. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos kviečia visus tėvus aktyviai dalyvauti

  ♦ Gruodžio 6 d. 16.45 val. vyks „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas „Kalėdų belaukiant“ (sporto salėje). Laukiame atvykstančių

  ♦ Gruodžio 7 d. 17.00 val. vyks „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) ir 17.00 val. „Varpelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Kviečiame aktyviai dalyvauti

  ♦ Gruodžio 16 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 10.30 val. „Ežiukų“ grupės renginys „Ežiukų Kalėdos“; 15.00 val. „Boružėlių“ grupės renginys „Laukiame Kalėdų senelio“  (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 20 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 9.30 val. „Nykštukų“ grupės renginys; 10.30 val. „Kačiukų“ grupės renginys;  16.00 val. „Varpelių“ grupės renginys „Skubėkit prie kelio, pasitikt Kalėdų senelio“ (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 21 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 15.00 val. „Kiškučių“ grupės renginys; 16.00 val. „Žvaigždučių“ grupės renginys „Besmegenio pokštai“; 17.00 val. „Drugelių“ grupės renginys (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 22 d.  vyks Šventiniai rytmečiai su Kalėdų seneliu  „Kalėdų eglutės spindesys“ (muzikos salėje) visų įstaigos grupių ugdytiniams: 10.00 val. „Meškiukų“ grupės renginys „Pasisuksim rateliu su Kalėdų seneliu“; 15.30 val. „Saulučių“ grupės renginys; 16.30 val. „Žiedelių“ grupės renginys „Ateik, Kalėdų seneli“ (renginiai bus fotografuojami)

  ♦ Gruodžio 21-31 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių ir pedagogų darbelių parodoje „Neįprastos Kalėdos“. Atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 20 d. - vasario 11 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Meškiukų“, „Varpelių“, „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinio projekto ,,Kuriame šokoladinį stebuklą“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos grupių mokytojos (renginys bus fotografuojamas)

  ♦ Gruodžio 23 d. 13.15 val. Įstaigos taryba organizuoja įstaigos personalo Kalėdinę popietę  (muzikos salėje). Kviečiame kolegas prisijungti ir pasidžiaugti pasiektais metiniais rezultatais ir aptarti artėjančius ateinančius metus

  ♦ Gruodžio 28 d. 16.00 val. vyks Tėvų tarybos susirinkimas (muzikos salėje), kurio metu bus pristatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022 m. metinės veiklos ataskaita ir 2022 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaita. Kviečiame dalyvauti Tėvų tarybos narius iš kiekvienos grupės arba jų deleguotus atstovus

   DALYVAUJAME:

  emblema 2♦ 2022-2023 m. m. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvauja Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk savo šaliai labas“). Atsakingos grupės mokytojos (renginiai bus fotografuojami)

  rusiuojam♦ 2022–2023 m. m. „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“

  futboliukas♦ 2022-09 mėn. - 2023-05 mėn. įstaigos ugdytiniai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija projekte „Futboliukas“ 2022-2023 m. m. (atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja) (renginiai bus fotografuojami)

  Visas♦ Vykdėme iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

  Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

  Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

  Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

   ♦Nacionalinės švietimo agentūros,  Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Daugiau: http://www.nmva.smm.lt/nmva/projektai/europos-sajungos-trumpalaikiu-dvyniu-programos-projektas-svietimo-sistemos-kokybes-uztikrinimo-ir-kontroles-kokybes-stiprinimas/projektas-neformaliojo-vaiku-svietimo-ikimokyklinio-priesmokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-vertinimo-isivertinimo-tobulinimas-ir-pletote-09-2-1-esfa-v-706-03-0001-2/

  15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa; vaikų švietimo fizinio ugdymo programa; vaikų švietimo sensorinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas – išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirtį, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.). (Veiklas žiūrėti skyriuje - Sveikos gyvensenos  ugdymas)
   
  thumbnail AM logo geltonas web 2021 metais gegužės mėn. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripažino Klaipėdos lopšelį-darželį „Liepaitė“ Aktyvia mokykla. Aktyvi mokykla - tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą. Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ įgyvendina Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą 2021-2025 m. Vykdydami aktyvias veiklas, ugdysime vaikų fizines savybes - lankstumą, vikrumą, ištvermę, judesių koordinaciją, pusiausvyrą, greitį. Supažindinsime su įvairiomis sporto šakomis, rengsime ir dalyvausime įvairiuose aktyvumą skatinančiuose projektuose, sportiniuose renginiuose,  pritaikysime įstaigos edukacines erdves aktyviai veiklai (Veiklas žiūrėti skyriuje - Sveikos gyvensenos  ugdymas)
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L. d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l. d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
   
  Kimochis Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2020–2021 m. m.  įgyvendina socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“, kuri Kimočių (japonų kalboje reiškia jausmą) – nuotaikingų personažų su minkštomis jausmų pagalvėlėmis pagalba, išmokys vaikus suprasti bei valdyti savo emocijas. Vaikai išmoks kartu dirbti, žaisti ir bendrauti tiek individualiai, tiek grupėje. „Kimochis“ socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa ugdo penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą ir remiasi charakterį ugdančiomis savybėmis: pagarbumu, atsakingumu, atsparumu, atjauta ir geranoriškumu. Kimočiai skirti supažindinti vaikus su jausmais: laimingas, piktas, liūdnas, drąsus ir pan. Šie žaislai yra skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti. Tai žaislai, kurie moko vaikus tinkamai parinkti balso toną, apie kūno kalbą, apie tinkamai parinktus žodžius.
  musudarzelis L. d. „Liepaitė“ pedagogai, siekdami bendro tikslo – kuo kokybiškiau ugdyti vaikus, bendradarbiauti, bendrauti su ugdytinių tėvais, naudojasi  „Mūsų darželis“ internetine sistema.  Ši sistema sudaro galimybę pasinaudoti labai svarbiomis funkcijomis: sumažinti laiko sąnaudas pildant dokumentaciją;  padeda įsitraukti į kasdieninį darbą nuotoliniu būdu; padeda įstaigos administracijai vykdyti stebėseną ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, peržiūrint savaitės planus, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas; suteikia tėvams tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus
   

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2017 metų dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“

                                                             


   

   

   

   

  Adresas   Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 34 57 97

  El. paštas   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Įstaigos kodas
  190421295

  Darbo laikas
  I–V   7.30–18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas
  I, II, IV   8.00–17.00 val.

   III 9.00–18.00 val.
   V 8.00–15.45 val.
   Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas

  I, II, IV, V   8.30–17.00 val.

  III   9.30–18.00 val.

  Specialisto darbo laikas

  I, III–V   8.00–16.30 val.

  II   9.30–18.00 val.

  Pietų pertrauka
  12.00–12.30 val.

  Visuomenės sveikatos specialisto darbo laikas:

  I–IV 8.00–16.00 val.

  V 8.00–14.06 val.

  Pietų pertrauka

  12.00–12.30 val.

  El. paštas   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

    

   

 • „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ 15.Jan.2015
     2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS    2021–2022 M. M.…
 • „VARPELIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS      2021–2022 M. M.…
 • „DRUGELIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „SAULUČIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „KAČIUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „EŽIUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block