Today: 03.Apr.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas liepaiteld@gmail.com
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Korupcijos prevencija
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Naujienos

   RASTI

   

  SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI:

  Elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mobiliuoju telefonu 8 645 12 921

   

  SVARBU

  DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2020–2021 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

  DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2020–2021 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

  DĖMESIO!!!

  REKOMENDACIJOS DĖL UŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ

  INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

  https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėja informuoja, kad tėvams rekomenduojama rytoj, tai yra kovo 13 (penktadienį), nevesti vaikų į įstaigas. Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. ikimokyklinių įstaigų veikla stabdoma. Nevyks ir papildomojo ugdymo (anglų kalbos, šokių būrelio) užsiėmimai

  image

  IMG 20200325 092447

  6 žingsniai

  90229743 208826056871826 6446308486056771584 n

  89621191 10158302309528408 7423081257161981952 o

  ♦ Kovo 30 d. - balandžio 3 d. ugdytinių ir tėvų dalyvavimas palaikymo akcijoje (nuotoliniu būdu) „Vienybė težydi“.  Organizatorė mokytoja L.Kargajevienė 

  ♦ Balandžio 1 d. - gegužės 1 d. dalyvavimas (nuotoliniu būdu) „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių Lietuvos olimpinės akademijos skelbiamame tradiciniame piešinių konkurse ikimokyklinio amžiaus vaikams „Mano olimpinės svajonės“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė

  ♦ Balandžio 1-30 d. „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių dalyvavimas (nuotoliniu būdu) KPŠKC ir Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio organizuojamame kūrybiniame projekte  „Padėka, kurią jaučiu“. Atsakingos mokytojos L.Kargajevienė, B.Povilavičienė, J.Jucienė

  ♦ Balandžio 2-30 d.  „Kiškučių“, „Boružėlių“, „Varpelių“, „Saulučių“  ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių dalyvavimas (nuotoliniu būdu) socialinių partnerių (l.d. „Žuvėdra“ ) socialinėje – emocinėje akcijoje „Knygelė draugui“, skirtoje Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Atsakingos: L.Kargajevienė, B.Povilavičienė, J.Jucienė, I.Gailienė, R.Vaičiūnienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, S.Radevičienė

  ♦ Balandžio 2-14 d. Ugdytinių kūrybinių darbų ir piešinių nuotraukų parodos organizavimas nuotoliniu būdu „Ar girdite, jau Velykos artėja“, organizatorė K.Antanavičienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė

  ♦ Balandžio 6 d. mokytoja J.Jucienė dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ir LR ŠMSM organizuojamame mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimo konkurse - Metodų mugėje „Žaidimų vaivorykštė“ (iki 05-8 d.)

  ♦ Balandžio 6 d. „Žvaigždučių“  grupės ugdytinių prevencinio renginio su socialinių partnerių (l.d. „Žuvėdra“) priešmokyklinio ugdymo ugdytiniais „Saugus gatvėje“ (nuotoliniu būdu) organizavimas (veiklų ir užduočių vaikams parengimas). Atsakingos: neformaliojo ugdymo mokytoja, L.Kargajevienė, B.Povilavičienė

  ♦ Balandžio 10 d. Pilietinio–ekologinio ugdymo akcijos „Darom“ organizavimas nuotoliniu būdu (ugdytinių pagalba tėvams švarinant namus ar namų aplinką fiksavimas nuotraukose). Organizatoriai: B.Valauskienė, ekologinio ugdymo grupė

  ♦ Balandžio 14 d. Tradicinės šventės „Velykų rytą, margučiai ritas“ organizavimas nuotoliniu būdu. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė

  ♦ Balandžio 14-30 d. „Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Ežiukų“  grupės ugdytinių dalyvavimas respublikiniame ekologiniame konkurse  „Mano žalioji palangė 2020“ – „Budinkime sėklas“. Organizatorės: L.Kargajevienė, B.Povilavičienė, L.Ablonskienė, J.Jucienė

  ♦ Balandžio 14-30 d. Ugdytinių ir tėvų dalyvavimas piešinių ir kūrybinių darbų parodoje (nuotoliniu būdu) „Paukščiai – pavasario šaukliai“.  Organizatorės B.Valauskienė ir K.Antanavičienė

  ♦ Balandžio 20-24 d. Prevencinės socialinės akcijos „Savaitė be patyčių“ organizavimas nuotoliniu būdu: 1. Filmų apie smurto apraiškas ugdytiniams parinkimas ir peržiūra. 2. Lankstinuko apie smurtą ir patyčias parengimas ir paplatinimas tėvams. 3. Tėvų pokalbiai su vaikais apie smurtą, ugdytinių piešinių nuotraukų atsiuntimas. 4. Gautos informacijos susisteminimas ir apiforminimas.  

  Atsakingos:  L.Bentienė, R.Jarovaitienė, L.Kargajevienė, B.Povilavičienė

  ♦ Balandžio 28 d. Sveikatingumo diena, akcija „Diena be triukšmo“ (nuotoliniu būdu). Atsakingos: Neformaliojo ugdymo mokytoja, VSS R.Gedgaudaitė


   

   DALYVAUJAME:

  Nuo vasario mėn. dalyvajame ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“. Organizatorė direktorė Andželika Petkevičienė

   emblema 2 2020 –2021 m. m. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvaus Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk savo šaliai labas“). Organizatorės: mokytoja Renata Jarovaitienė, Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė. (Renginiai bus fotografuojami)

  atsisiųsti  ♦ 2020 m. sausio 6 d. - gegužės 22 d. dalyvaujame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė (renginiai bus fotografuojami)

  Picture1 ♦ 2019 m. spalio - 2020 m. gegužės mėn. ugdytiniai  dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Atsakingi: neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė ir sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė (renginiai bus fotografuojami) 

  rusiuojam♦ Dalyvaujame Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte (2019 – 2020 mokslo metai), nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio, Lietuvos švietimo įstaigose vykdo panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“. Atsakingos mokytojos L.Bentienė ir K.Antanavičienė

  Dalyvaujame 2020-01/2020-12 Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų ir ugdytinių turinčių SUP projekte „Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti”. Atsakinga logopedė Vilma Kavaliauskienė

   15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys.  logotipas
  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa; vaikų švietimo fizinio ugdymo programa; vaikų švietimo sensorinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas – išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirtį, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.).
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L. d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l. d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
  musudarzelis L. d. „Liepaitė“ pedagogai, siekdami bendro tikslo – kuo kokybiškiau ugdyti vaikus, bendradarbiauti, bendrauti su ugdytinių tėvais, naudojasi  „Mūsų darželis“ internetine sistema.  Ši sistema sudaro galimybę pasinaudoti labai svarbiomis funkcijomis: sumažinti laiko sąnaudas pildant dokumentaciją;  padeda įsitraukti į kasdieninį darbą nuotoliniu būdu; padeda įstaigos administracijai vykdyti stebėseną ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, peržiūrint savaitės planus, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas; suteikia tėvams tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo (si) pasiekimus

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2017 metų dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“

                                                             


   

   

   

   

  Adresas: Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 34 57 97

  El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Įstaigos kodas:
  190421295

  Darbo laikas:
  I–V   7.30–18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas:
  I–V   8.00–16.30 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas:

  I, II, IV, V   8.30–17.00 val.

  III   9.30–18.00 val.

  Specialisto darbo laikas:

  I, III–V   8.00–16.30 val.

  II   9.30–18.00 val.

  Pietų pertrauka:
  12.00–12.30 val.

    

 •  

   

  Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2018–2020 metų Korupcijos prevencijos programa >parsisiųsti

  Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa >parsisiųsti

   

   

   

   

   

  Read more...

 

Klaipėdos l.-d. „Liepaitė" sudarė sutartį su Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo įmonę

  „PZU LIETUVA". Draudimas galioja įstaigos patalpose, teritorijoje ir draudėjo organizuojamų ekskursijų metu   

 

 

Hide Main content block