Today: 25.Sep.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

Herbas   Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lopšelis-darželis „Liepaitė"
Adresas: Baltijos Pr. 17, Klaipėda 94133
El. paštas rastine@liepaitesdarzelis.lt
Tel./faksas (846) 345797
Juridinio asmens kodas 190421295

 • Naujienos
 • Pranešimai, apklausos
 • Korupcijos prevencija
 • Pranešėjų apsauga
 • Įvykiai
 • Grupės
 • Naujienos

   RASTI

  SVARBU

  72 lt . 1 

  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

  ♦ Kovo 1-31 d. ♦ Kovo 1-31 d. https://www.lt72.lt/

  PAGALBOS VAIKAMS LINIJA

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS INFORMACIJA APIE COVID-19 LIETUVOJE https://koronastop.lrv.lt/lt/

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pabrėžia, kad karščiuojant ar prastai jaučiantis – į darželius, mokyklas, universitetus bei kitas ugdymo įstaigas nereikėtų eiti. Primenama, kad žmonės ir toliau turėtų būti sąmoningi. Tėvams nereikėtų leisti karščiuojančių, sergančių vaikų į darželius, mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PARENGTAS INFORMACINIS LEIDINYS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

  NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ

   

  DĖMESIO!!! 

  Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Vaikų tėvai iki rugsėjo pradžios turi pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu ugdymo įstaigai.

  Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras informuoja dėl privačių odontologijos įstaigų išduodamų nebegaliojančių „popierinių“ pažymų

  Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, šeimos gydytojo užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ). 

  Jei Jūsų vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas, įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui turi būti pristatyta tinkamos formos pažyma: Nr. E027-1 (pasikeitus vaiko sveikatos būklei Nr. 046/a). Pažymoje turi būti aiškiai nurodytos alergiją ar maisto netoleravimą sukeliančios medžiagos (produktai).

  Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą. Daugiau informacijos prisegtame priede.

      
  ORGANIZUOJAMI RENGINIAI
   
  Rugsėjo 1-23 d. rengiama „Boružėlių“ grupės ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių paroda „Prabėgusios vasaros išdaigos“. Atsakinga grupės mokytoja (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 6 d. 16.15 val. vyks „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 7 d. 17.00 val. vyks priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas „Aktuali informacija tėvams“ (muzikos salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 7 d. 16.30 val. vyks lopšelio „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 8 d. 17.00 val. vyks „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 8 d. 17.00 val. vyks „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 11-29 d. edukacinės aplinkos kūrybinės grupės narė organizuoja ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų parodą „Su gimtadieniu, mano darželi“ (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 12 d. 16.30 val. vyks  „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 12 d. 17.00 val. vyks „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas „3-4 m. vaiko raida“ (muzikos salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 13 d. 16.30 val. vyks „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas „Adaptacija darželyje“ (sporto salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 13 d. 17.00 val. vyks  „Žvaigždučių“ gr. tėvų susirinkimas (muzikos salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 14 d. 10.30 val. Ekologinio ugdymo grupės pirmininkė organizuoja ekologinio ugdymo ir sveikatinimo renginį „Skonių paletė“ (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 15 d. 16.30 val. vyks „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 16 d. 17.00 val. vyks  „Varpelių“ gr. tėvų susirinkimas (muzikos salėje), grupės mokytojos kviečia tėvelius aktyviai dalyvauti
  Rugsėjo 18 d. 10.30 val. fizinio ugdymo mokytoja organizuos priešmokyklinių grupių ugdytiniams sveikatingumo žygį „Sveikatos labirintas“ (renginys bus fotografuojamas). Atsakingos grupių mokytojos
  Rugsėjo 18 d. 10.30 val. fizinio ugdymo mokytoja ir Visuomenės sveikatos specialistė pakvies visus ugdytinius į įstaigos vidinį kiemelį sudalyvauti Visuotinėje mankštoje (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 20 d. 10.30 val. fizinio ugdymo mokytoja ir Visuomenės sveikatos specialistė ugdytiniams organizuos sveikatingumo dieną „Saugus eismas“ (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 22 d. Ugdytinių dalyvavimas 10-tojo solidarumo bėgimo „Gelbėkim vaikus“ iniciatyvoje. Atsakinga fizinio ugdymo mokytoja (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 27 d. 8.00-11.00 val. fizinio ugdymo mokytoja kviečia visus ugdytinius dalyvauti sportinėje akcijoje „Apibėk mokyklą“ (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 29 d. 9.30 val. grupės mokytoja organizuos „Varpelių“ grupės ugdytinių edukacinė-sveikatinimo išvyką į mikrorajono stadioną (renginys bus fotografuojamas)
  Rugsėjo 25-29 d. organizuojami Darželio 55 –ojo gimtadienio minėjimo renginiai (pagal atskirą programą) (renginiai bus fotografuojamas)

  DALYVAUJAME:

  Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2021“ – Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė"♦ 2023-02 mėn. - 2023-12 mėn. „Kačiukų“ grupės ugdytiniai dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame projekte „Sveikata visus metus 2023“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja ir „Kačiukų“ grupės mokytoja (renginiai bus fotografuojami)

  Visas♦ Vykdėme iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

  Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

  Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

  Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

   ♦Nacionalinės švietimo agentūros,  Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Daugiau: http://www.nmva.smm.lt/nmva/projektai/europos-sajungos-trumpalaikiu-dvyniu-programos-projektas-svietimo-sistemos-kokybes-uztikrinimo-ir-kontroles-kokybes-stiprinimas/projektas-neformaliojo-vaiku-svietimo-ikimokyklinio-priesmokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-vertinimo-isivertinimo-tobulinimas-ir-pletote-09-2-1-esfa-v-706-03-0001-2/

  15095711 1827918387420609 799249115853655041 n.png♦ Visus raginame prisidėti prie įstaigos reitingavimo ir kviečiame pateikti atsiliepimus atsiliepimų ir renginių portale švietimogidas.lt 

   

 •    ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  Nuo 2007 metų Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys. Ieškant naujų ugdymo idėjų, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kuriamas savitas ugdymo modelis. Aktyviai naudojamas projekto metodas. Rengiami edukaciniai, meniniai, socialiniai, sveikatos gerinimo ir puoselėjimo projektai. Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo fizinio ir sveikos gyvensenos ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa; vaikų švietimo fizinio ugdymo programa; vaikų švietimo sensorinio ugdymo programa. Sveikatos ugdymo tikslas – išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyvius, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Įstaigos pedagogai, siekdami praturtinti vaikų socialinę patirtį, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengiami bendri renginiai (seminarai, diskusijos, akcijos, šventės ir kt.). (Veiklas žiūrėti skyriuje - Sveikos gyvensenos  ugdymas)
   
  thumbnail AM logo geltonas web 2021 metais gegužės mėn. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripažino Klaipėdos lopšelį-darželį „Liepaitė“ Aktyvia mokykla. Aktyvi mokykla - tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą. Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ įgyvendina Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą 2021-2025 m. Vykdydami aktyvias veiklas, ugdysime vaikų fizines savybes - lankstumą, vikrumą, ištvermę, judesių koordinaciją, pusiausvyrą, greitį. Supažindinsime su įvairiomis sporto šakomis, rengsime ir dalyvausime įvairiuose aktyvumą skatinančiuose projektuose, sportiniuose renginiuose,  pritaikysime įstaigos edukacines erdves aktyviai veiklai (Veiklas žiūrėti skyriuje - Sveikos gyvensenos  ugdymas)
  zipio logo n1Lopšelis-darželis „Liepaitė” dalyvauja bei įgyvendina tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Siekiant, abipusio glaudaus bendradarbiavimo ir efektyvaus ikimokyklinio ugdymo tikslo įgyvendinimo, į įstaigos veiklą įtraukiami vaikų tėvai: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinių darbų parodose ir kt.
  L. d. „Liepaitė“ pedagogai kuria aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pasitikintis savimi ir kitais, gali laisvai rinktis ugdymo priemones, kurios skatina vaiko motyvaciją pažinti ir tenkina pagrindinį vaiko poreikį – žaisti. Savo veikloje l. d. „Liepaitė“ pedagogai taiko įvairias ugdymo strategijas, žadinančias ir plėtojančias vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei problemų sprendimo gebėjimus. Pagrįstai ir tikslingai pedagogai naudoja grupinio darbo metodą, taip pat taiko įvarius vaikų diferencijavimo būdus, atsižvelgiant į vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius ir kt. Tai rodo, kad įstaigos pedagogai orientuojasi į vaikų poreikius, interesus ir galias.
   
  Kimochis Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2020–2021 m. m.  įgyvendina socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“, kuri Kimočių (japonų kalboje reiškia jausmą) – nuotaikingų personažų su minkštomis jausmų pagalvėlėmis pagalba, išmokys vaikus suprasti bei valdyti savo emocijas. Vaikai išmoks kartu dirbti, žaisti ir bendrauti tiek individualiai, tiek grupėje. „Kimochis“ socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa ugdo penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą ir remiasi charakterį ugdančiomis savybėmis: pagarbumu, atsakingumu, atsparumu, atjauta ir geranoriškumu. Kimočiai skirti supažindinti vaikus su jausmais: laimingas, piktas, liūdnas, drąsus ir pan. Šie žaislai yra skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti. Tai žaislai, kurie moko vaikus tinkamai parinkti balso toną, apie kūno kalbą, apie tinkamai parinktus žodžius.
  musudarzelis L. d. „Liepaitė“ pedagogai, siekdami bendro tikslo – kuo kokybiškiau ugdyti vaikus, bendradarbiauti, bendrauti su ugdytinių tėvais, naudojasi  „Mūsų darželis“ internetine sistema.  Ši sistema sudaro galimybę pasinaudoti labai svarbiomis funkcijomis: sumažinti laiko sąnaudas pildant dokumentaciją;  padeda įsitraukti į kasdieninį darbą nuotoliniu būdu; padeda įstaigos administracijai vykdyti stebėseną ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, peržiūrint savaitės planus, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas; suteikia tėvams tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus
   

  PARAMA

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2017 metų dalyvauja pieno programoje „Pienas vaikams“

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“

  1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio parama:

  2021 metų paramos likutis – 2475,13 Eur

  Panaudota:

  85,17 Eur vandentiekio gedimui šalinti

  120,00 Eur profesionalioje įrašų studijoje vaikų įdainuoto himno įrašymui

  97,58 Eur audinio įsigijimui, šokio atributikai pasiūti

  172,73 Eur teikiamų paslaugų gerinimui

  1899,00 Eur vaikų kiemo žaidimo įrenginiams įsigyti

  2022 metų paramos likutis – 3168,48 Eur

  2022 metais gauta parama:

  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius įstaigai perdavė metodinės medžiagos priemonių rinkinius (437,85 Eur)

  Iš Lietuvos teniso sąjungos pagal ITF projektą „Junior tennis initiative (JTI)“ ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos pagal „Futboliuko“ projektą gauta teniso ir futbolo inventoriaus (400,50 Eur)

   

   

  DĖKOJAME

  Nuoširdžiai dėkojame Visiems, skyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui „Liepaitė“

                                                             


   

   

   

   

  Adresas   Baltijos pr. 17, 94133 Klaipėda

  Tel.: (8 46) 34 57 97

  El. paštas   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Įstaigos kodas
  190421295

  Darbo laikas
  I–V   7.30–18.00 val.

  Direktoriaus darbo laikas
  I, II, IV   8.00–17.00 val.

   III 9.00–18.00 val.
   V 8.00–15.45 val.
   Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

  Raštinės administratoriaus darbo laikas

  I, II, IV, V   8.30–17.00 val.

  III   9.30–18.00 val.

  Specialisto darbo laikas

  II–V   8.00–16.30 val.

  I   9.30–18.00 val.

  Pietų pertrauka
  12.00–12.30 val.

  Visuomenės sveikatos specialisto darbo laikas:

  I–IV 8.00–16.00 val.

  V 8.00–14.06 val.

  Pietų pertrauka

  12.00–12.30 val.

  El. paštas   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

    

   

 • „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ 15.Jan.2015
     2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS    2021–2022 M. M.…
 • „VARPELIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS      2021–2022 M. M.…
 • „DRUGELIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „SAULUČIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
 • „KAČIUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „EŽIUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2021–2022 M. M. UGDOMOSIOS VEIKLOS…
 • „MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ 03.Jan.2015
  2022–2023 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS…
Hide Main content block