Today: 18.Nov.2018

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

struktura

ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Vida Kisminienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ingrida Gailienė

sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3. Loreta Stasytytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rita Kislinkienė
narė, sandėlininkė
5. Birutė Malonienė
narė, Boružėlių  grupės auklėtojos padėjėja
6. Bronislava Juzinienė

narė, Varpelių  grupės auklėtojos padėjėja

7. Vaida Sinkevičienė
narė, „Žvaigždučių“ grupės tėvų komiteto narė
8. Danutė Budreckytė
narė, Saulučių grupės tėvų atstovė
9. Žaneta Ročienė
narė, Boružėlių grupės tėvų komiteto narė

 

TĖVŲ TARYBA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1.  Deimantė Selenienė
narė, „Drugelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
2.  Lina Gvazdžiauskienė
narė, „Žvaigždučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
3.  Dovilė Bytautė
narė, „Saulučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
4.  Žaneta Ročienė
narė, „Boružėlių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
5.  Sigita Valienė
narė, „Kiškučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkas
6.  Danutė Dantė
narė, „Kačiukų“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
7.  Rasa Padvaiskaitė narė, „Ežiukų“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
8.  Dovilė Dabševičienė
narė, „Nykštukų“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
9.  Agnė Stanišauskienė narė, „Varpelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
10. Aurelija Vainauskienė narė, „Meškučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
11. Raimonda Alonderė narė, „Žiedelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Petkevičienė Andželika pirmininkė, direktorė
2. Laima Kargajevienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Ramunė Zavtrikovienė narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
4. Rita Čichunovienė narė, neformalaus švietimo  mokytoja
5. Gražina Lauruševičienė  narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
6. Laimutė Kalendrienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

METODINĖ TARYBA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laima Kargejevienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Žana Tarozienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3. Birutė Valauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
4. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5. Ingrida Gailienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Kristina Antanavičienė vadovė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
2. Rosita Vaičiūnienė
narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3. Bronislava Juzinienė narė, auklėtojos padėjėja
4. Saulė Jokšienė narė, auklėtojos padėjėja

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė organizatorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Vilma Kavaliauskienė pirmininkė, logopedė
2. Kasteckienė Dalia narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rita Čichunovienė narė, neformalaus švietimo  mokytoja
4. Laima Kargajevienė narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5. Reda Gedgaudaitė narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
      6. Reda Jokubauskienė sekretorė, priešmokyklinio ugdytmo pedagogė

EDUKACINĖS APLINKOS KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Birutė Valauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
2. Laimutė Kalendrienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3. Kristina Antanavičienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
     4.   Vilija Juškienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR PLANAVIMO GRUPĖ 2018-2019 M.M.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Dalia Kasteckienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Vida Kisminienė
sekretorė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3. Reda Dubikaltytė narė, meninio ugdymo mokytoja
4. Renata Jarovaitienė
narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
5. Vilma Kavaliauskienė
narė, logopedė
6. Rita Čichunovienė
narė, neformalaus švietimo mokytoja
7. Lina Ablonskienė
narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

GEROSIOS HIGIENOS PATIKROS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Reda Gedgaudaitė narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
3. Diana Jonkienė narė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė

INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė   direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Dalia Kasteckienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Diana Jonkienė planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė
4. Vaida Sinkevičienė raštinės administratorė

 

ILGALAIKIO, TRUMPALAIKIO TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ  PRIPAŽINIMO IR NURAŠYMO KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Dalia Kasteckienė  pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Vida Kisminienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3. Kristina Antanavičienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 STATINIO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė atsakinga, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Juozas Razgaitis narys, pastatų ir sistemos einamojo remonto darbininkas

 GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Diana Jonkienė narė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė
4. Renata Jarovaitienė
narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
5. Lina Ablonskienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Eil.Nr.  Pavardė, vardas                             
Pareigos
    1. Andželika   Petkevičienė                      
vadovė, direktorė
2. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Diana Jonkienė narė, specialistė
4. Laura Mackevičiūtė

narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

    5. Rita Čichunovienė narė, neformaliojo švietimo mokytoja
6. Vilma Kavaliauskienė   
narė, logopedė

                                                CIVILINĖS SAUGOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ                                               

Eil.Nr. 
Pavardė, vardas                  Pareigos
    1. Andželika Petkevičienė                                                                         direktorė, atsakinga už ekstremakių situacijų valdymą
2.

Dalia Kasteckienė                                                       

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už evakuavimą ir viešąją tvarką
3. Diana Jonkienė planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, atsakinga už evakuavimą ir viešąją tvarką
4. Laura Mackevičiūtė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, atsakinga už priešgaisrinę ir civilinę saugą
5. Reda Gedgaudaitė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už pirmąją medicininę pagalbą
    6. Vaida Sinkevičienė raštinės administratorė, atsakinga už ryšius ir informavimą

DARBO GRUPĖ 2018  M. VEIKLOS PLANUI RENGTI

 

     
     
     
     
 Eil.Nr.   
Pavardė, vardas                            
Pareigos
1.  Dalia Kasteckienė vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Laura Mackevičiūtė                                
narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
3. Renata Jarovaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
4. Vilma Jankauskaitė narė, logopedė


 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Andželika Petkevičienė komandos vadovė, direktorė 
2. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją
3. Vilma Kavaliauskienė narė, logopedė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą
4. Laura Mackevičiūtė
narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, atsakinga už pirmosios pagalbos organizavimą
5. Vaida Sinkevičienė narė, raštinės administratorė, atsakinga už saugumą

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Reda Jokubauskienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Laima Kargajevienė narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Jolanta Jucienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

кулинарные рецепты