Today: 26.Oct.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

struktura

ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Vida Kisminienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ingrida Gailienė

sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3. Loreta Stasytytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rita Kislinkienė
narė, sandėlininkė
5. Larisa Pylskaja narė, „Kiškučių  grupės auklėtojo padėjėja
6. Bronislava Juzinienė

narė, „Boružėlių  grupės auklėtojo padėjėja

7. Deimantė Selenienė narė, „Drugelių“ grupės tėvų atstovė
8. Jolanta Šemetulskienė narė, „Žiedel grupės tėvų atstovė
9. Sandra Sudintienė narė, „Nykštukų grupės tėvų atstovė

 

TĖVŲ TARYBA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1.  Deimantė Selenienė
narė, „Drugelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
2.  Raimonda Alonderė
pirm., „Žvaigždučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
3. Dovilė Stanienė narė, „Saulučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
4.  Jovita Mėžinė
narė, „Boružėlių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
5.  Dovilė Dabševičienė
narė, „Kiškučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
6.  Roberta Steponavičienė
narė, „Kačiukų“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
7. Toma Liebė narė, „Ežiukų“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
8. Sandra Sudintienė narė, „Nykštukų“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
9. Eglė Bagdžiūnė narė, „Varpelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
10. Birutė Žiogaitė-Vagonė narė, „Meškučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
11. Neringa Mažionytė narė, „Žiedelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Petkevičienė Andželika pirmininkė, direktorė
2. Laima Kargajevienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Ramunė Grubliauskienė narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
4. Rita Čichunovienė narė, neformaliojo ugdymo  mokytoja
5. Ingrida Gailienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Brigita Povilavičienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7. Laimutė Kalendrienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

METODINĖ TARYBA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laima Kargejevienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Žana Tarozienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Birutė Valauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5. Ingrida Gailienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Kristina Antanavičienė vadovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Rosita Vaičiūnienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Bronislava Juzinienė narė, auklėtojo padėjėja
4. Saulė Jokšienė narė, auklėtojo padėjėja

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė organizatorė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Vilma Kavaliauskienė pirmininkė, logopedė
2. Dalia Kasteckienė
narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rita Čichunovienė narė, neformaliojo ugdymo  mokytoja
4. Laima Kargajevienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Reda Gedgaudaitė narė, visuomenės sveikatos specialistė
      6. Renata Jarovaitienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

EDUKACINĖS APLINKOS KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Birutė Valauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Laimutė Kalendrienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Kristina Antanavičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR PLANAVIMO GRUPĖ 2020-2021 M. M.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Dalia Kasteckienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Rosita Vaičiūnienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Reda Dubikaltytė narė, meninio ugdymo mokytoja
4. Loreta Stasytytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Loreta Bentienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Brigita Povilavičienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7. Danguolė Laukienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

GEROSIOS HIGIENOS PATIKROS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Reda Gedgaudaitė narė, visuomenės sveikatos specialistė
3. Diana Jonkienė narė, specialistė

INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė   direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Dalia Kasteckienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Diana Jonkienė specialistė
4. Vaida Sinkevičienė raštinės administratorė

 

ILGALAIKIO, TRUMPALAIKIO TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ  PRIPAŽINIMO IR NURAŠYMO KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Dalia Kasteckienė  pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Vida Kisminienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Kristina Antanavičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 STATINIO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė atsakinga, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Juozas Razgaitis narys, pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas

 GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laura Mackevičiūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
2. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Diana Jonkienė narė, specialistė
4. Renata Jarovaitienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Lina Ablonskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2021-2023 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Eil.Nr.          Pavardė, vardas                              
Pareigos
    1. Andželika   Petkevičienė                          
vadovė, direktorė
    2. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
    3. Diana Jonkienė narė, specialistė
    4. Laura Mackevičiūtė

narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

    5. Rita Čichunovienė narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
    6. Lina Ablonskienė  
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

                                                CIVILINĖS SAUGOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ                                               

Eil. Nr.                   
Pavardė, vardas                  Pareigos
     1. Andželika Petkevičienė                                                                         direktorė, atsakinga už ekstremalių situacijų valdymą
2.

Dalia Kasteckienė                                                       

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už evakuavimą ir viešąją tvarką
3. Diana Jonkienė specialistė, atsakinga už evakuavimą ir viešąją tvarką
4. Laura Mackevičiūtė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, atsakinga už priešgaisrinę ir civilinę saugą
5. Reda Gedgaudaitė visuomenės sveikatos specialistė, atsakinga už pirmąją medicininę pagalbą
      6. Vaida Sinkevičienė raštinės administratorė, atsakinga už ryšius ir informavimą

DARBO GRUPĖ 2020  M. VEIKLOS PLANUI RENGTI

 

 Eil.Nr.   
Pavardė, vardas                                          
Pareigos
1.  Dalia Kasteckienė vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Laura Mackevičiūtė                                
narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
3. Lina Ablonskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rita Čichunovienė narė, neformaliojo ugdymo mokytoja


 KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Andželika Petkevičienė komandos vadovė, direktorė 
2. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją
3. Vilma Kavaliauskienė narė, logopedė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą
4. Laura Mackevičiūtė
narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, atsakinga už pirmosios pagalbos organizavimą
5. Vaida Sinkevičienė narė, raštinės administratorė, atsakinga už saugumą

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Loreta Bentienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Laima Kargajevienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Jolanta Jucienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

EKOLOGINIO UGDYMO GRUPĖ 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Laima Kargejevienė vadovė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Lina Ablonskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Jolanta Jucienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.
Brigita Povilavičienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5.
Loreta Stasytytė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VIDAUS IR DARBO TAISYKLIŲ RENGIMO GRUPĖ 

Eil. Nr. Pavardė, vardas                 Pareigos
      1. Andželika Petkevičienė pirmininkė, direktorė
      2. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      3. Lina Ablonskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      4. Vida Kisminienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      5. Rita Kislinkienė narė, sandėlininkė
      6. Rita Čichunovienė narė, neformaliojo ugdymo mokytoja

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ORGANIZUOJANTI GRUPĖ 

Eil. Nr.       Pavardė, vardas                                             Pareigos
    1.

Andželika Petkevičienė                          

vadovė, direktorė
    2. Reda Gedgaudaitė narė, visuomenės sveikatos specialistė
    3. Dalia Kasteckienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
    4. Rita Čichunovienė narė,  neformaliojo ugdymo mokytoja
    5. Laura Mackevičiūtė narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
    6. Jovita Bertašienė narė, tėvų atstovė
    7. Laima Kargajevienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
    8. Vilma Kavaliauskienė narė, logopedė

 DARBO TARYBA 

Eil. Nr. Pavardė, vardas                       Pareigos
      1. Lina Ablonskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
      2. Rita Kislinkienė narė, sandėlininkė
       3. Loreta Bentienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

кулинарные рецепты