Today: 17.Aug.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

UDGYMAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO „LIEPAITĖ“ IKIMOKYKLINĖ PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

TARPTAUTINĖ „ZIPIO DRAUGŲ“ PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

NUSIKALTIMŲ IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2015–2020 M. – INFORMACIJA SKYRIUJE „SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS“

PARAMOS PROGRAMOS

PIENO PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS“ > parsisiųsti

ES PROGRAMA „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ > parsisiųsti

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

2020 METŲ PLANAS

2021 METŲ PLANAS

кулинарные рецепты