Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

UDGYMAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO „LIEPAITĖ“ IKIMOKYKLINĖ PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA  – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PLANAS 2021-2025 – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

 

PREVENCINĖS PROGRAMOS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS  IR INTERVENCIJOS PROGRAMA

2024 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

2023 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

2022 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

2021 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

2020 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

TARPTAUTINĖ „ZIPIO DRAUGŲ“ PROGRAMA – INFORMACIJA SKYRIUJE „UGDYMO PROGRAMOS“

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

 

PARAMOS PROGRAMOS

PIENO PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS“ > parsisiųsti

ES PROGRAMA „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ > parsisiųsti

 

PAGALBA UGDYTINIAMS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2024 METŲ PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2023 METŲ PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2022 METŲ  PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 METŲ PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 METŲ PLANAS

 

кулинарные рецепты