Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

TARYBOS

ĮSTAIGOS TARYBA

TĖVŲ TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA

METODINĖ TARYBA

DARBO TARYBA

 

KOMISIJOS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ILGALAIKIO, TRUMPALAIKIO TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIPAŽINIMO IR NURAŠYMO KOMISIJA

STATINIO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

ETIKOS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

 

DARBO GRUPĖS

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ                                                

CIVILINĖS SAUGOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ                                               

DARBO GRUPĖ VEIKLOS PLANUI RENGTI

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

EKOLOGINIO UDYMO GRUPĖ

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ORGANIZUOJANTI GRUPĖ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖ

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO GRUPĖ

EDUKACINĖS APLINKOS KŪRYBINĖ GRUPĖ

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR PLANAVIMO GRUPĖ

INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖ

MAISTO TVARKYMO SAVIKONTROLĖS VYKDYMO GRUPĖ 

 

Atnaujinta 2023-12-19

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

кулинарные рецепты