Today: 26.Nov.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

ĮSTAIGOS TARYBA

TĖVŲ TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

METODINĖ TARYBA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖ

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

EDUKACINĖS APLINKOS KŪRYBINĖ GRUPĖ

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR PLANAVIMO GRUPĖ

GEROSIOS HIGIENOS PATIKROS KOMISIJA

INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖ

ILGALAIKIO, TRUMPALAIKIO TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIPAŽINIMO IR NURAŠYMO KOMISIJA

STATINIO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KŪRIMO DARBO GRUPĖ                                                

CIVILINĖS SAUGOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ                                               

DARBO GRUPĖ VEIKLOS PLANUI RENGTI

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

EKOLOGINIO UGDYMO GRUPĖ 

VIDAUS IR DARBO TAISYKLIŲ RENGIMO GRUPĖ

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ORGANIZUOJANTI GRUPĖ

DARBO TARYBA

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO GRUPĖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

кулинарные рецепты