Today: 17.Aug.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2022 M.  LIEPOS MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

                         ATSAKINGAS

4 d.

P

13.00 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

5 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Visuminio įsivertinimo apklausos atlikimas, duomenų apdorojimas

Audito grupės nariai

11 d.

P

13.00 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

12 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

P

13.00 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

19 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

P

13.00 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

26 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

Pn

Vaikų sąrašų ir pedagogų darbo grafiko parengimas darbui l. d. „Žuvėdra“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir liepos mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiParengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė  

кулинарные рецепты