Today: 24.Aug.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 M. BIRŽELIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

3 d.

P

Koordinavimas 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo tarptautinės vaikų gynimo dienos renginyje „Judėk su muzika“ (Lietuvininkų aikštėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

P

Koordinavimas sužalojimų prevencijos paskaitos pravedimo ugdytiniams „Vasaros pavojai, kaip padėti sau“ ir informacinio stendo „Pavojai vasarą“ parengimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

K

Dalyvavimas 15.00 val. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų susirinkime. Spektaklis „Šachas Prūsijai. Luizė Memelyje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

11 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). VSPS R.Gedgaudaitės vaikų fizinio aktyvumo ir miego kokybės tyrimo „Kiek mes miegam ir judam„ pristatymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

T

Koordinavimas „Saulučių“ grupės ugdytinių išvykos į mikrorajono sporto aikšteles

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

Iki 15 d.

Inicijavimas skleisti gerąją darbo patirtį Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro sveikatą stiprinančių mokyklų puslapyje tema „Sveikatos stiprinimo motyvacija mokykloje. Kaip sudominti bendruomenes?“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos Linos Ablonskienės pranešimas „Sveikos gyvensenos įgūdžių įgyvendinimas ankstyvajame amžiuje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

T

Inicijavimas 9.30 val. Mini zoologijos sodo edukacinio projekto „Nariuotakojai darželyje“ pristatymo įstaigos ugdytiniams

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

K

13.00 val. dalyvavimas Klaipėdos PŠKC renginyje „Bendruomeniškumo žemė: Drauge skaičiuojame 20-tuosius“ (Gedminų k. 10, Klaipėdos raj.)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

25 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

28 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

28 d.

Pn

10.00 val. Maisto produktų sandėlio inventorizacijos atlikimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Per mėn.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų trumpalaikių planų pildymo stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir konsultavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

                                                                                                                                                                                                                       TVIRTINA

                                                                                                                                                               Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                                                                                                                                               Direktorė

                                                                                                                                                               ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                                                                                                                                 

KAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

DATA                       

SAV. D.             

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

2 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

6 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius

9 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

13 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius

16 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

20 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje).

Direktorius

23 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

27 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos Linos Ablonskienės pranešimas „Sveikos gyvensenos įgūdžių įgyvendinimas ankstyvajame amžiuje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

L.Ablonskienė

28-30 d.

T-Pn

Įstaigos parengimas naujiems mokslo metams

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

29 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

29 d.

K

13.00 val. seminaro įstaigoje organizavimas įstaigos pedagogams „Emociškai saugios aplinkos kūrimas. Šiuolaikiškas bendradarbiavimas su tėvais“ (18 val.)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

30 d.

Pn

Grupių dienynų (popierinių) surinkimas, patikra ir atidavimas į archyvą

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Per mėn.

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas įstaigos internetinėje svetainėje

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Per mėn.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų trumpalaikių planų pildymo stebėsena, parengimas skaitmeniniam archyvavimui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Per mėn.

E-dienyno pildymo kontrolė ir konsultavimas. Archyvo 2018-2019 m. m. suformavimas. 2019-2020 m. m. dienyno paruošimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

 

кулинарные рецепты