Today: 24.Feb.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. VASARIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

4 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

K

10.30 val. koordinavimas „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių edukacinės – pažintinės išvykos į lopšelį-darželį „Žuvėdra“ į muzikinę pramogą „Skrybėlių šou“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 7 d.

Pn

13.15 val. Veiklos įsivertinimo ir planavimo grupės susirinkimas (giluminio audito anketų ir iliustracijų aptarimas, paskelbimas apklausai)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

Pn

10.30 val. inicijavimas „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių muzikinio spektaklio socialinių partnerių ugdytiniams „Švelnukų šalyje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

7 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

10 d.

P

10.00 val. koordinavimas „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinė – pažintinė išvyka į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ vaikų kūrybines dirbtuves „Šoka Meilė ir Meilutis“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos J.Jucienės pranešimas „Kiekis ir skaičius. Jo suvokimo ypatumai ikimokykliniame amžiuje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

K

13.30 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio tarybos apskritojo stalo diskusija „Informatinio mąstymo ugdymo priemonių naudojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 14 d.

Pn

Įstaigos pinigų banko sąskaitose, įsipareigojimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

17 d.

P

11.00 val. inicijavimas Vasario 16-osios paminėjimo „Tau, mūsų šalele“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

P

11.00 val. inicijavimas dalyvavimo UAB Percussion Play Baltics organizuojamoje akcijoje „Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą skambindami varpais“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Neformaliojo ugdymo mokytojos R.Čichunovienės pranešimas „Noriu būti sveikas ir stiprus“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

T

9.30 val. „Nykštukų“ grupėje stebėsena mokytojos Laimutės Kalendrienės atviros veiklos „.Aš gaidelis pentiniuotas, aukso šukom sušukuotas“, gebėjimo parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą, metodus ir atskleisti turinį

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (vieta - l. d. Šaltinėlis“)

Direktorius

20 d.

K

17.00 val. inicijavimas priešmokyklinės „Žvaigždučių“ gr. tėvų susitikimo su M. Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojomis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

24 d.

P

9.30 val. „Saulučių“ grupėje stebėsena mokytojos Vilijos Juškienės atviros veiklos „Miško gyventojai“, gebėjimo parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą, metodus ir atskleisti turinį

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 -28 d.

P

Sveikatingumo savaitės organizavimo stebėsena:

Sportinė pramoga „Mažųjų olimpiada“;

Programos „Sugražinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“ („Žvaigždučių“, Žiedelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai);

Sveikatingumo diena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos L.Kargajevienės pranešimas „Sveikata visus metus“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

A

10.30 val. Stebėsena Užgavėnių šventinės pramogos „Užgavėnių linksmybės“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

T

10.00 val. koordinavimas KPŠKC projekto „Susipažinkime su sporto šakomis“ tęsimo: „Žvaigždučių“ grupės edukacinės fizinio aktyvumo išvykos į stalo teniso areną

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

 

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

28 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

Iki kovo

Tęsiasi tyrimas „Vaikų emocinė būsena adaptaciniu laikotarpiu“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir sausio mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты