Today: 21.Oct.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M.  SPALIO MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

Visus metus

Prevencinio meninio ir kalbos ugdymo projekto „Su muzika į gražią kalbą“ veiklų vykdymo koordinavimas ir stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

Pn

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

2021-10/ 2022-04

P-Pn

„Žvaigždučių“ grupės bendro projekto su tėvais „Lauko edukacinių erdvių kūrimas darželyje“ iš antrinių žaliavų vykdymo stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Renginys įstaigos mokytojams „Padėka Mokytojui“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10-05/

11-15

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Vėjo varpeliai“ organizavimo koordinavimas ir konsultavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

K

8-tojo Solidarumo bėgimo „Gelbėkime vaikus“ organizavimas įstaigoje inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

K

10.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinės – pažintinės išvykos į mikrorajono parką „Rudens spalvos“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

Pn

13.00 val. seminaro „Emocinė bendrystė ir bendradarbiavimas stiprinant sveikatingumą ir fizinį pajėgumą“ organizavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

Pn

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

9 d.

Š

12.00 val. Edukacinės pažintinės išvykos su gidu po Klaipėdos senamiestį organizavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Pranešimas „Pasakyk pasauliui labas“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

K

10.30 val. „Drugelių“ grupės išvykos į mikrorajono parką „Rudenėlio spalvos“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 15 d.

Pn

Ugdytinių pasiekimų ir pažangos I-nio vertinimų rezultatų pateikimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 15 d.

Pn

Skleidimo gerosios darbo patirties Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatą stiprinančių mokyklų puslapyje tema „Sveikatinimas ne tik mokyklai, bet ir šeimai“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

9.30 val. stebėsena mokytojos Birutės Valauskienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

18 d.

P

Rudeninės ugdytinių darbų parodėlės „Daržovių kraitelė“ (lauko edukacinėse erdvėse) inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

A

10.30 val. „Saulučių“ grupės ugdytinių edukacinės – pažintinės išvykos į mikrorajono parką „Rudens spalvos“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje).

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

20 d.

T

10.30 val. rudens šventės „Rudenėlio skrybėlė“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

K

10.00 val. Dalyvavimas seminare „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos planavimas - vaikų ugdymo kokybės prielaida“

Direktorius

22 d.

Pn

9.30 val. stebėsena mokytojos Rositos Vaičiūnienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

25 d.

P

Saugaus eismo prevencinės akcijos „Būk matomas“ organizavimo koordinavimas ir inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje).

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

A

9.30 val. stebėsena mokytojos Danguolės Laukienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

K

11.00 val. „Varpelių“ grupės ugdytinių sveikatingumo išvykos „Sveikatos labirintas“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

Direktorius

29 d.

Pn

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

Visus metus

Dalyvavimo Lietuvos teniso sąjungos ir tarptautinės teniso federacijos projekte „Teniso integracija mokyklose ir darželiuose“ (visus metus) inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

09/05

mėn.

2021–2022 m. m. „Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavimo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Įstaigos darbuotojų anoniminės apklausos atlikimo inicijavimas, siekiant nustatyti darbuotojų požiūrį į korupciją

Direktorius

Per

mėn.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados teikimas savivaldybės merui

Direktorius

Nuolat

E-dienyno pildymo stebėsena, spalio mėnesio lankomumo apskaitos žiniaraščių ir dienynų archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 29 d.

Ugdymo priemonių pirkimo paraiškų rengimas, priemonių pirkimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiParengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė  

кулинарные рецепты