Today: 05.Jul.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. LIEPOS MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

Iki 3d.

Pn

Inicijavimas ir koordinavimas „Žvaigždučių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų darbelių virtualioje parodoje „Aš laimingas, kai...“

Direktorius

3 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

7 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius

7 d.

A

Koordinavimas prevencinės alkoholio, rūkymo ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo paskaitos organizavimo ugdytiniams „Žala organizmui ir mūsų kūnui“

Direktorius

10 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

14 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje).

Direktorius

15 d.

T

9.30 val. inicijavimas originaliausios ugdomosios veiklos konkurso „Įdomioji pamoka lauke“

Direktorius

17 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

20-30 d.

Ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo užbaigimo ir ataskaitų pateikimo organizavimas

Direktorius

21 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius

21 d.

A

10.00 val. stebėsena sporto šventės „Tai bent šeimynėlė“, skirtos bendruomenių metams paminėti (dėl karantino atkelta iš gegužės mėnesio)

Direktorius

24 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

28 d.

A

Stebėsena sveikatingumo dienos „Diena be triukšmo“

Direktorius

30 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

 

Direktorius

1 d.

Š

8.00 val. Mokytojų seminaro-edukacinės išvykos „Kultūrinio paveldo edukacinės erdvės – efektyvesnio ugdymo organizavimo galimybės“ (6 val.) organizavimas

Direktorius

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir liepos mėnesio dienyno archyvavimas, lankomumo žiniaraščių atspausdinimas ir archyvavimas, ugdomųjų savaitės planų stebėsena, archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты