Today: 03.Apr.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. KOVO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

2 -10 d.

Inicijavimas organizavimo ugdytinių piešinių parodos „Mūsų trispalvė“, skirtos Kovo 11-ajai paminėti

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2-8 d.

Inicijavimas organizavimo ugdytinių piešinių parodos „Kovo 8-oji“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

A

10.30 val. koordinavimas edukacinės valandėlės sporto salėje „Ledo ritulys“ (praves atvykę ledo arenos treneriai)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 6 d.

Pn

Inicijavimas dalyvavimo Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų tarptautiniame fotografijų konkurse „Aš ir mano emocijos“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

Pn

10.00 val. koordinavimas „Kiškučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ edukaciniame projekte „Metų laikai“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

10 d.

A

Inicijavimas dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų kūrybiškumo skatinimo projekte „Dovana Lietuvai“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

A

10.30 val. koordinavimas ugdytinių su specialiaisiais poreikiais dalyvavimo Klaipėdos sav. viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų renginyje „Tėvynę Lietuvą turiu“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Darbo tarybos pirmininkės L.Ablonskienės tyrimų rezultatų dėl smurto apraiškų apklausos pristatymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 11 d.

Inicijavimas dalyvavimo Klaipėdos m. piešinių konkurse-parodoje „Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėdą“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

K

10.00 val. koordinavimas „Varpelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ edukaciniame projekte „Metų laikai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

Pn

10.30 val. koordinavimas „Žiedelių“ grupės sportinės pramogos „Linksmoji pramoga“ su socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ ugdytiniais

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

Iki 16 d.

P

Inicijavimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintiniame-meniniame projekte „Gintaro rūmų paslaptys“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

P

9.45 val. koordinavimas „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinės sveikatinimo išvykos į sveikatingumo klubą „Ginsvė“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

P

17.00 val. koordinavimas ugdytinių dalyvavimo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame renginyje „Vaikystė – pasakų taku“, skirtame Kovo 11-ajai paminėti (Klaipėdos m. Kultūros centro Žvejų rūmuose)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16-20 d.

P-Pn

Renginio „Saugaus eismo savaitė“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Seminaro „Profesinis perdegimas: atpažinimas ir pagalba sau meno terapijos metodais“ (6 val.) organizavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (Liepų g.11)

Direktorius

20 d.

Pn

13.15 val. Įstaigos tarybos posėdis

Direktorius

20 d.

Pn

Inicijavimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių kūrybinių darbų ir piešinių parodos „Žemė – mūsų rankose“, skirtos Žemės dienai paminėti

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

Derinama

Koordinavimas dalyvavimo l. d. „Žuvėdra“ organizuojamoje kūrybinių darbų parodoje iš antrinių žaliavų „Iš seno į naują“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (sporto salėje) - vyks kvėpavimo pratimų užsiėmimas – treniruotė pedagogams (praves atvykusi trenerė)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

T

Atvirų durų dienos „Arčiau Tavęs“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

Direktorius

26 d.

K

10.00 val. koordinavimas mokytojų dalyvavimo pas socialinius partnerius metodinėje dienoje RUC „Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regos sutrikimą, galimybių ugdytis gerinimas“ (4 val.)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

30 d.

P

10.30 val. inicijavimas sportinės pramogos kartu su socialinių partnerių RUC ugdytiniais „Mažasis futboliukas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje).

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Dalyvavimo ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“ koordinavimas

Direktorius

Visą mėn.

Mokymo priemonių atnaujinimas grupėse (paraiškų žaislams, knygoms teikimas)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir vasario mėnesio dienyno archyvavimas, lankomumo žiniaraščių atspausdinimas ir archyvavimas, ugdomųjų savaitės planų stebėsena, archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты