Today: 03.Oct.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2016-2017 m. m.

2017 METAI

RUGPJŪTIS

♦ Rugpjūčio 28 d. darželyje organizuotas  (naujai įstojusių vaikų į įstaigos lopšelio grupes) Bendras tėvų susirinkimas 14,00 val. (muzikos salėje). Tėvai aktyviai dalyvavo, jiems buvo pristatyta įstaiga, tvarkos, programos, supažindinti su vaikų pasiekimų vertinimais ir aptarta, kaip padėti mažiesiems greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje

BIRŽELIS

♦ Birželio 22 d. „Ežiukų“ grupės auklėtoja Lina Ablonskienė organizavo bendrą ugdytinių ir tėvelių renginį „Sveika vasarėle“. Visų ugdytinių tėveliai dalyvavo linksmoje pramogoje ir pasidžiaugė vasara, jos linksmybėmis

♦ Birželio 21 d.  10.00-10.45 val. atvyko į darželį Klaipėdos policijos kinologai ir jų augintiniai ir pravedė edukacinę valandėlę ugdytiniams apie dresavimo pamokas, priminė saugaus elgesio su gyvūnais taisykles 

♦ Birželio 13 d. 10.00 val. į įstaigą atvyko Klaipėdos dramos teatro aktoriai ir ugdytiniams parodė spektaklį „Berniukas pramaniukas“. Vaikai džiaugėsi kiekviena spektaklio akimirka, patys mielai buvo spektaklio dalyviai, tai buvo puiki proga mažiesiems atskleisti savo kūrybiškumą, įveikti viešą kalbėjimo baimę

logotipas pirmam puslapiui.fw 1   Birželio 6 d. 9.30-11.00 val. atvyko MB „Mažųjų ugdymas“  ir (muzikos salėje) parodė įstaigos ugdytiniams  programą „RoboTukas“. Programos metu Robotukas pats stengėsi vesti programą, kur vaikai: susipažino su Tuko galimybėmis, su kuriomis jis pats ir supažindino; išgirdo įdomią negirdėtą pasaką; šoko „Ančiukų šokį“; žaidė futbolą su Tuku; rodė įvairius triukus; rašė žodį; žaidė slėpynių, slėpėsi nuo vaikų. Ši programa paruošta specialiai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Jos tikslas – supažindinti vaikus su nepakartojamu, paslaptingu ir įdomiu robotų pasauliu, sudominti ir paskatinti juo domėtis nuo pat mažens, pajausti dirbtinio intelekto stebuklą. Galbūt  ugdytiniai ateityje susies savo gyvenimą su robotais ar tiesiog atras tai, kaip įdomų laisvalaikio užsiėmimą. Ateitis priklauso technologijoms, todėl suteikėme galimybę savo auklėtiniams susitikti ir įvertinti RoboTuko Tuko sugebėjimus

♦ Birželio 1 d. vyko tradicinė šventė, skirta Vaikų gynimo dienai paminėti. 12 val.visi Lietuvos vaikai apsikabino savo įstaigų kiemuose, mes visi rinkomės apsikabinti savo vidiniame kiemelyje. Organizavo akciją neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė. Visi smagiai pasimankštinome ir draugiškai apsikabinome

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 15 - 31 d.  įstaigoje buvo surengta ugdytinių piešinių paroda „Laiminga vaikystė“, skirta vaikų gynimo dienai. Visi ugdytiniai aktyviai įsijungė į kūrybinį procesą ir pasitelkdami visą fantaziją ir gebėjimus, kūrė ir teikė parodėlei savo darbelius. Atsakinga auklėtoja K.Antanavičienė

♦ Gegužės 31 d. 17.15 val. muzikos salėje vyko, tėveliams, kurių vaikai lanko anglų kalbos užsiėmimus, Anglų kalbos būrelio baigiamoji parodomoji pamokėlė. Rengė anglų kalbos būrelio mokytoja.  Vaikučiai parodė puikią pamokėlę ir viską, ką išmoko per metus

♦ Gegužės 29 d.  17.00 val. šokių vadovas, į muzikos salę sukvietė tėvelius, kurių vaikučiai lanko papildojo ugdymo užsiėmimus (šokių būrelį), ir surengė labai gražų atsiskaitomąjį šokių koncertą tėveliams, pedagogams, kurio metu pašoko eilę gražių šokių, parodė ko pasiekė per visus mokslo metus, kaip jie visi patobulėjo, išmoko naujų judesių, sugeba atlikti šokių elementus.

♦ Gegužės 26 d.  16.30 val. auklėtojos Laimutė Kalendrienė ir Rosita Vaičiūnienė surengė lopšelio grupės ugdytinių šventinį renginį „Sudie, lopšeli“ („Nykštukų“ gr.). Tai patys mažiausieji su didžiausia meile ir šiluma išlydėti į darželio grupes. Daug gražių žodžių tarė auklėtojoms tėveliai, o vaikučiai rodė ką išmoko. 

♦ Gegužės 25 d.  įstaigoje vyko priešmokyklinių grupių ugdytinių išleistuvės. 14.00 val. atsisveikino su darželiu „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai - „Sudie, darželi, sveika, mokykla“.  Renginį rengė pedagogės L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė, o 16.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai - „Sudie, darželi mielas, uždarom vartelius“ (organizavo pedagogės G.Lauruševičienė, R.Zobėlaitė). Talkino meninio ugdymo pedagogė Nijolė Pocienė. Nedrąsūs ir susijaudinę, paūgėję, įgiję žinių ir patirties, pasipuošę, rinkosi priešmokyklinukai į paskutinę šventę, kur dėkojo savo mokytojoms ir auklytėms, dėkojo vieni kitiems už buvimą kartu ir praleistas pačias gražiausias ir nerūpestingiausias dienas, už tai, kad jie čia jautėsi mylimi ir saugūs,  truputį susijaudinę, nes juk jų laukia naujas etapas, atsiveria naujos durys į žinių ir mokslo pasaulį. Ne vieno tėvelio akyse sublizgo ašaros, stebint vaikų pasirodymą ir ištartus žodžius, atsisveikinimo su vaikyste šventėje. Gražiais žodžiais darželio direktorė Andželika Petkevičienė palydėjo ugdytinius į ilgą mokslo kelią, bet paragino dar per vasarą pabūti nerūpestingais vaikais ir pasidžiaugti vaikyste. Skambėjo dainos, liejosi muzika, šokiai, į dangų pakilo įvairiaspalviai balionai ir vaikų sugalvotos svajonės. Tėveliai pedagogams ir vadovams tarė šiltus padėkos žodžius.

♦ Gegužės 25 d. auklėtoja L.Ablonskienė organizavo renginį  tėveliams „Aukime sveiki ir stiprūs“ (lopšelio „Ežiukų“ gr.), kurio metu pristatė grupėje vykdyto projekto „Vandenukas mums skanus, gerti jį kasdien turiu“ rezultatus, parodė visas mažųjų vykdytas ir užfiksuotas veiklas, papasakojo apie šio projekto svarbą ir naudą vaikučiams.

♦ Gegužės 23 d. 17.00 val. auklėtojos Rita Miškinienė ir Žana Tarozienė pakvietė ugdytinių tėvelius į šventinį renginį „Pabūkime kartu“, kuriame tėveliams parodė puikų spektakliuką Nuotykiai jūros dugne“. Vaikai vaidino jūros dugno gyventojus: aštuonkojus, krabus, vėžius, jūros žvaigždes, jūros arkliukus, margaspalves žuveles, o visus juos džiugino nuolat besišypsanti ir keliaujanti saulutė. Vaikučiai padainavo daug dainelių, o skambant gražiai muzikai ir sušoko. Tikri šaunuoliai mūsų mažieji aktoriai, visiems tėveliams labai patiko vaikų pasirodymas.

♦ Gegužės 18 d. 16.30 val. vyko „Nykštukų“ gr. tėvų susirinkimas „Pasiekimų vertinimų pristatymas ir aptarimas“. (Organizatorės auklėtojos R.Vaičiūnienė, L.Kalendrienė). 

♦ Gegužės 18 d. buvo tęsiamos organizuojamo respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“ veiklos:  „Vanduo- sveikatos versmė“ (L.Ablonskienė), „Saugus elgesys gatvėje. Gamta – mūsų namai“ (R.Čichunovienė), „Mankšta – sveikatos šaltinis“ (S.Neniškytė-Belkinienė). Pedagogai ugdytiniams veiklas vedė gamtoje, skatino gerti kuo daugiau vandens, aiškinosi, kokia vandenuko nauda, mokėsi saugoti ir puoselėti gamtą bei aktyviai sportavo, mankštinosi. 

♦ Gegužės 17 d.  17.00 val. (muzikos salėje) vyko sportinė pramoga „Mes - sportiška šeima“  kartu su „Drugelių“ gr. ugdytinių tėveliais. Organizatorės R.Čichunovienė ir R.Miškinienė. Gegužės 17 d.  17.00 val. (sporto salėje) vyko sportinė pramoga  „Graži mūsų šeimynėlė“  „Boružėlių“ gr. udgytiniams ir tėveliams. Organizatorės auklėtojos I.Gailienė ir R.Vaičiūnienė. Tėveliai atvyko ir dalyvavo kartu su vaikučiais įvairiose sportinėse rungtyse, kartu smagiai praleido laiką, aktyviai judėjo, sportavo. Tai renginiai, skirti Šeimos dienai paminėti, labiau suartinti šeimos narius bendrai veiklai, sveikatos stiprinimo programai įgyvendinti. Po pramogos vyko „Boružėlių“ gr. tėvų susirinkimas dėl metinių tikslų pasiekimo aptarimo (R.Vaičiūnienė, I.Gailienė).

♦ Nuo balandžio 28 d. iki gegužės 10 d. įstaigoje buvo rengiama ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Tau, mamyte“. Organizatoriai: edukacinė aplinkos kūrybinė grupė, atsakingos L.Kalendrienė, B.Valauskienė. 

 Gegužės 8-12 d. įstaigoje buvo surengta „Kalbos savaitė 2017“. Piratas aplankė visas įstaigos grupes ir vaikų pagalba buvo išlaisvintos visos pasaulio pasakos. Renginį vedė logopedė Vilma Jankauskaitė

 Gegužės 9 d. 15.00 val. atvyko Šiaulių Magijos teatras. Visus vaikus užbūrė  magija, rodomų triukų paslaptis. Ugdytiniai aktyviai dalyvavo pasirodyme, domėjosi viskuo, kas vyko scenoje, stebino šuniuko, vištos ir balandžių pasirodymai.

♦ Gegužės 8 d. 17.00 val. vyko  „Kiškučių“ gr. šventinė popietė „Tau mamyte – pievų gėlės“. Ją surengė grupės auklėtoja Gražina Lauruševičienė. Popietės metu, vaikai išsakė pačius šilčiausius žodžius savo mylimoms mamoms, padainavo daineles Tuk, širdele tuk, tuk, Aš labai myliu savo mamą, žaidė žaidimą Atspėk mamyte, kaip aš tave nupiešiau?. Vyko šiltas bendravimas, stiprinantis šeimos tarpusavio santykius, skiepijami ugdytiniams pagarbos, meilės ir nuoširdumo jausmai mamai.

♦ Gegužės 4 d. vyko šventinė pramoga „Tau, mano mamyte“,  kartu su atvykusiomis į renginį ugdytinių mamytėmis („Saulučių“ gr.). Organizatorė auklėtoja Vilija Juškienė. Vaikučiai skyrė gražiausias eiles savo mamytėms, teikė pačių sukurtas dovanėles, dėkojo mamytėms už jų kantrybę ir meilę, už dėmesį ir pagalbą, atveriant plačias  pasaulio pažinimo duris.

BALANDIS

♦ Balandžio 27 d. vyko sportinė pramoga „Lašelio kelionė“ „Ežiukų“ gr. ugdytiniams, iš projekto „Vandenukas mums skanus, gerti jį kasdien turiu“. Atsakingos neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė ir auklėtoja L.Ablonskienė. Mažieji ugdytiniai susipažino su lašelio kelione, kur jis keliauja, koks jis ir kokia tos kelionės reikšmė. 

♦ Balandžio 27 d. vyko priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių šventinis renginys su tėveliais „Pavasaris mamytei“. Ogranizatorės priešmokyklinio ugdymo pedagogės L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė. Su didžiuliu nekantrumu ir nerimu vaikai laukė tos akimirkos, kada galės parodyti tėveliams savo programėlę ir išreikšti begalinę meilę mamytėms, padovanoti joms savo pačių užaugintas gėlytes, sakyti gražias eiles, suvaidinti vaidinimą Stebuklingoji šalis , padainuoti ir kartu su mamomis sušokti valsą, papuošti salę pačių sukurtais mamyčių portretais. Įvyko labai šilta ir graži popietė.

♦ Balandžio  26 d.  vyko Meškiukų grupės ugdytiniams organizuojamo respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“ veikla „Grynas oras- sveikata“. Veiklą vedė grupės auklėtoja L.Stasytytė. Mažieji pasirinko darželio kiemą, kuriame daug medžių, todėl jie veiklą vedė prie jų, apkabindami ir pasisemdami iš jų energijos, vaikučiai klausėsi auklėtojos pasakojimo, kodėl medžiai tokie svarbūs, kad oras būtų grynas. Visi aktyviai pasimankštino, kvėpavo taisyklingai, giliai įkvėpdami gryną orą pro nosį ir iškvėpdami pro burną.

♦ Balandžio 26 d. 17.00 val. vyko „Žiedelių“   gr. ugdytinių  tėvų susirinkimas Organizavo grupių auklėtojos Žana Tarozienė ir Rita Miškinienė. Tėveliams auklėtojos pristatė filmuotas ugdomąsias veiklas, kur galėjo pasidžiaugti savo vaikų ugdymosi rezultatais, stebėti auklėtojų taikomus ugdymo metodus ir priemones, kaip vaikai jaučiasi veiklose. Aptarė vaikų pasiekimus ir einamuosius klausimus.

♦ Balandžio 24 d. vyko prevencinė akcija „Tariu Tau – AČIŪ“. Organizatorės priešmokyklinio ugdymo pedagogės L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė. Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai, kartu su auklėtojomis, aplankė visus įstaigoje dirbančius darbuotojus: administraciją, pedagogus, virėjas, valytojas ir kt., nešdami pintinę puikių palinkėjimų, kuriuos kiekvienas išsitraukė sau iš pintinės, perskaitė ir pritaikys savo gyvenimo kelyje, gerbs kitą žmogų, jo nuomonę ir įsitikinimus. Tokiu būsu visi mokėsi tolerancijos, pagarbos ir meilės kitam.

♦ Balandžio 24 d. 17.15 val. muzikos salėje  įvyko „Kiškučių“ gr. ugdytinių tėvų susirinkimas.  Organizavo auklėtoja G.Lauruševičienė. Susirinkę tėveliai aptarė ugdytinių pasiektą pažangą ir pasiekimus, svarstė pasirengimo mokyklai ir atsisveikinimo su darželiu klausimus. Auklėtoja pristatė gegužės mėnesį numatytus renginius ir veiklas.

♦ Balandžio 18 d. „Kačiukų“ grupės ugdytiniams buvo suorganizuota edukacinė pažintinė išvyka į  darželio virtuvę. Organizatorės auklėtojos V.Kisminienė, K.Antanavičienė. Patys mažiausieji apsilankė virtuvėje ir susipažino su ten dirbančiomis virėjomis, su jų darbu, apžiūrėjo inventorių, maisto gaminimo įrangą ir įrankius. Tai praplėtė vaikams akiratį, suteikė naujų žinių, gerų ir teigiamų emocijų.

♦ Nuo balandžio 10 d. iki 21 d. įstaigoje buvo surengta ugdytinių piešinių paroda „Velykės margučiai“. Atsakinga auklėtoja Laimutė Kalendrienė, edukacinė aplinkos kūrybinė grupė. Visi aktyviai įsijungė ir pateikė labai kūrybiškus piešinėlius, darbelius parodai, kur vaikai panaudojo įvairiausias technikas ir priemones velykų nuotaikai išreikšti ir atspindėti, kuriais visi galėjome pasidžiaugti pirmame aukšte grupių informaciniuose stenduose paviešintais darbeliais.

♦ Balandžio 18-19 d. vyko tradicinės kalendorinės pavasario  šventės „Velykos“  renginiai: 18 d. - „Pilnas krepšelis Velykės margučių“ („Žiedelių“ , „Varpelių“ gr.); „Tai rieda margučiai“ („Nykštukų“, „Kačiukų“, „Ežiukų“ gr.); „Dažė kiškiai margučius“ („Meškiukų“ gr.); 19 d. - „Pavasario šventė - Velykos pas mus“ („Drugelių“, „Boružėlių“ gr.); „Cypsi viščiukai tarp margų margučių“ („Saulučių“, „Kiškučių“ gr.). Atsakinga meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė ir grupių auklėtojos. Su puikia nuotaika, parengę daug dainelių, žaidimų, mįslių ir kitokių užduočių, šventiškai pasipuošę, ugdytiniai paminėjo gražią pavasario šventę, įvairiais raštais margino margučius, pagal senas tradicijas juos rideno, šoko ir dainavo, dalino visiems gerą nuotaiką.

♦ Balandžio 13 d. įstaigoje buvo surengta ATVIRŲ DURŲ DIENA. Tai puiki proga ugdytinių tėveliams susipažinti su darželio aplinka, kur jų vaikai praleidžia didžiąją laiko dalį, stebėti kaip jie dalyvauja ugdomojoje veikloje, pabendrauti su pedagogais, specialistais, administracija, tarpusavyje. Visi atvykę tėveliai buvo maloniai pakviesti, kartu su savo vaikučiais, sudalyvauti veiklose, kartu kurti ir kartu leistis į žinių šalį- skaityti knygeles.

♦ Balandžio 11 d. 11.20 val. atvyko Vilniaus „Drevinuko“ teatras su spektakliu „Drevinukas sapnų šalyje“, kuriame vaikai buvo ugdomi muzikaliai, estetiškai ir vykdomas tautinis auklėjimas. Tai tarytum literatūros, muzikos ir estetikos pamokėlė, kurioje  vaikai padėjo Drevinukui grįžti namo į Lietuvą.

♦ Balandžio 10 d. 17.15 val. vyko „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas „Vaikų ugdymo pasiekimų ir pažangos aptarimas“. Susirinkimą organizavo auklėtojos L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė. Susirinkę tėveliai aptarė ugdytinių daromą pažangą ir pasiektus pasiekimus, pasirengimą mokyklai, supažindino tėvelius su vykdoma projektine veikla, svarstė artėjančių išleistuvių organizavimo klausimą.

KOVAS

♦ Kovo 30 d. auklėtoja Loreta Stasytytė "Meškiukų" grupės ugdytiniams organizavo respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“ renginį „Morkas valgau, sveikas augu“. Edukacinę valandėlę, kurioje buvo kalbama apie sveiką mitybą, vitaminų svarbą, morkų naudą, vedė netradicinėje aplinkoje, darželio bendruomenės kambaryje, kur turėjo progos susipažinti su nauja vaikučiams aplinka ir paskanauti morkyčių.

♦ Kovo 29 d. auklėtoja Aistė Žvinakytė "Ežiukų" grupės ugdytiniams surengė respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“ valandėlę „Grūdinimas ir jo reikšmė sveikatai“. Patys mažiausieji įstaigos ugdytiniai aktyviai įsijungė į veiklą, jiems auklėtoja aiškino apie grūdinimą, o kartu skatino vaikus išmokti pačių paprasčiausių grūdinimo procedūrų.

♦ Kovo 29 d. siekiant įtraukti tėvelius į įstaigos veiklą, aktyvesnį bendradarbiavimą sveikos gyvensenos plėtojimo ir įgyvendinimo srityje, neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė 16.30 val. įstaigoje surengė sveikatingumo dieną - viktoriną „Sveikuoliškiausios šeimos 2017 m. rinkimas“.  Aktyviai dalyvavo šeimų komandos, susidedančios iš 3 narių (ugdytinio, jo tėvelio, mamos ar kito šeimos nario). Visi dalyviai išradingai pristatė savo komandas, sudalyvavo 3 loginių užduočių (mitybos piramidės sudarymo, kryžiažodžio apie sveiką mitybą užpildymo, atsakymų  į klausimus apie priemones, kurių reikia laikytis, kad nesusirgti gripu) ir 2 judrių, su kliūtimis užduočių atlikime. Komisija, susumavusi visų rungčių rezultatus, įvertinusi visų komandų kūrybiškumą, žinias apie sveiką mitybą, užduočių atlikimo laiką, išrinko sveikuoliškiausią 2017 m. lopšelio-darželio "Liepaitė" šeimą - Gusčių šeimą, antoje vietoje liko Zauerų ir trečioje- Dolebų šeimos. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. 

images   Kovo 20-24 d. vyko įstaigoje VšĮ „Vaiko labui“ organizuojamos akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“ renginiai, priešmokyklinio ugdymo Žvaigždučių“, „Kiškučių“ grupių ugdytiniai ir auklėtojos R.Zobėlaitė, L.Kargajevienė, G.Lauruševičienė sukūrė  „Draugystės knygą“, kurioje savo piešinėliais parodė, kad reikia  stengtis mylėti  visus ir visokius, parodyti vienas kitam dėmesį, meilę, atverti širdis atjautai ir supratimui, stiprinti tarpusavio draugystę. 23 d.„Boružėlių“ grupės ugdytiniai vykdė akciją "Žodis skriaudžia, žodis glaudžia", lankėsi pas "Saulutės" grupės ugdytinius, kartu klausėsi pasakojimų apie draugystę, draugiškus santykius, aiškinosi, kaip gali padėti vieni kitiems ištikus nelaimei. Visą renginį vainikavo visų vaikų apjuosimas draugystės grandinėle, kurią vaikai patys pagamino. Akciją surengė auklėtoja I.Gailienė

♦ Kovo 24 d. 9.30 val. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniams auklėtojos, kartu su vaikais, rodė spektaklį „Pirštinė“, pagal ukrainiečių liaudies pasaką, kuris mažiesiems atskleidė, kad negalima skriausti kitų, kad reikia padėti vienas kitam, kad tik kartu galima įveikti negandas ir kliūtis. Tai puikus savaitės be patyčių renginys, mokantis vaikus pagarbos ir atjautos. Organizatorės auklėtojos Vida Kisminienė ir Laimutė Kalendrienė

Amsis♦ Kovo 24 d. 10.00 val. vyko Saugaus eismo klasės edukacinė valandėlė priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams, bendradarbiaujant su Klaipėdos vyriausiuoju kelių policijos komisariatu.  Dalyvavo „Žvaigždučių“, „Kiškučių“ gr. ugdytiniai ir auklėtojos L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė, G.Lauruševičienė. Klaipėdos apskrities VPK kelių policijos biuro pareigūnas Nerijus Stankus vedė prevencinę pamoką apie saugų eismą. Paaiškino dažniausiai pasitaikančias eismo įvykių priežastis, kokie galimi pavojai kelyje, kaip reikia elgtis, kad jų būtų galima išvengti, demonstravo  prevencinius  filmukus, atsakinėjo į vaikų klausimus.

♦ Kovo 21 d. 10.00 val. įstaigoje vyko  „Žiedelių“ gr. ugdytinių ir socialinių partnerių - RUC „Liūtukų“ gr. ugdytinių sportinė pramoga „Pasportuokime kartu“. Organizatorės auklėtojos Žana Tarozienė ir Rita Miškinienė, Alma Mejerienė ir Zita Jakienė. Pagrindinis renginio tikslas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais skatinti vaikų fizinį aktyvumą, vikrumą, koordinaciją ir orientaciją erdvėje, tarpusavio bendravimą. Renginio personažai Pepė ir Sportukas įtraukė vaikus į aktyvią veiklą, pradedant fizine mankšta, įvairiomis sportinėmis estafetėmis, žaidimais "Sveika- nesveika", "Paimk kamuoliuką", "Stogeliai", užbaigė ramiu žaidimu "Obuoliukas". Kad labiau sustiprėtų draugystė, visi pasikeitė atminimo dovanėlėmis.

♦ Kovo 6-20 d. įstaigoje vyko ugdytinių ir jų tėvelių piešinių, darbelių paroda „Ten, kur gimiau, augau“,skirta Kovo 11 d. paminėti. Darbeliai buvo eksponuojami I-ąjame aukšte grupių stenduose. Organizatorės auklėtojos Kristina Antanavičienė ir Birutė Valauskienė. Pedagogai, ugdytiniai ir jų šeimos aktyviai įsitraukė į šią veiklą, piešė, kūrė darbelius, kuriuose atsispindėjo gimtasis miestas Klaipėda, Lietuvos miestai, žymiausi objektai, Lietuvos simbolika ir kt. Išreikštos idėjos, mintys bylojo, kad mes mylim savo Tėvynę Lietuvą.

♦ Kovo 16 d. 10.00 val. į įstaigą atvyko Alytaus TV „Varnelė“ su spektakliu „Pūkuotukas ir jo draugai“. Dalyvavo visų grupių ugdytiniai ir jų auklėtojos. Spektaklio metu vaikai sužinojo, kokia svarbi yra draugystė, kaip ją reikia branginti, koks nelaimingas gali būti, jei neturi draugų. Šiuo spektakliu siekiama plėsti suvokimą apie lėlių teatrą, kaip vieną iš meno rūšių, parodyti įvairaus temperamento ir skirtingų charakterių veikėjų  tarpusavio komunikavimą,  atskleisti draugystės ir pagalbos kitam  svarbą bei suteikti vaikams džiaugsmo.

♦ Kovo 10 d. įstaigoje 10.00 val. vyko šventinis renginys, skirtas Kovo 11-osios dienos paminėjimui: „Mano šalis – gimtinė Lietuva“. Atsakingos auklėtojos Laima Kargajevienė ir Reda Zobėlaitė. Dalyvavo „Kiškučių“, „Žvaigždučių “, „Varpelių“, „Žiedelių “  gr. ugdytiniai ir auklėtojos. Renginyje ugdytiniai reiškė savo patriotiškumą, pagarbą ir meilę savo šaliai dainomis, eilėmis Graži Tėvynė mano, žaidimu Lietuvaičiai“ ir pačių suvaidintu spektakliuku Gedimino sapnas, po kurio visi dalyviai iš kartono plytų statė Gedimino pilį. Prisiliesdami prie Lietuvos istorijos, ugdytiniai jausis tikrais gimtojo krašto, miesto piliečiais, ugdysis atsakomybę už savo šalį.

♦ Kovo 8 d. auklėtojos Ingrida Gailienė ir Rosita Vaičiūnienė organizavo „Boružėlių“ grupės ugdytiniams pažintinę išvyką į darželio virtuvę,  tema ,,Kas taip gardžiai kvepia. Ugdytiniai susipažino su virėjo profesija, darbo vieta ir veikla. Su didžiuliu susidomėjimu klausėsi paskojimo apie maisto, kuris patiekiamas jiems į grupes, gamybą. Vaikai buvo smalsūs, žingeidūs, mokėjo laikytis elgesio taisyklių.

♦ Kovo 3 d. įstaigos muzikos salėje visą dieną buvo eksponuojami įstaigos ugdytinių kūrybiniai darbeliai, kurie bylojo, kad mūsų vaikai, jų tėveliai ir pedagogai gana išradingi, kūrybingi, todėl surengė- Kaziuko mugę. Organizatorės „Meškiukų“, „Drugelių“, “Varpelių“ ir „Boružėlių“ gr. auklėtojos. Visų  grupių ugdytiniai, pasidabinę puikiomis šypsenomis, ėjo pasidžiaugti savo ir kitų vaikų darbeliais, žaidė skambant trankiai ir šurmulingai muzikai, gerai praleido laiką.

♦ Kovo 2 d.   11 val. atvyko Vilniaus  "Bitės" teatras su  spektakliu „Katės Murkės pasaka“.  Šis spektaklis tai  muzikinis vaidinimas-žaidimas, kurio metu vaikai kartu su spektaklio veikėjais klausėsi Murkės pasakojamą linksmą, muzikinę istoriją apie savo šeimininkę raganėlę Bertą ir jos tetulę. Raganėlė išmokė vaikus burti, visi kartu dainavo dainelę, sužinojo, kaip raganėlės mokosi savo kerų, o vaidinimo pabaigoje visi sušoko linksmą šokį.  

VASARIS

♦ Varario 28 d. 10.30 val. įstaigoje šurmuliavo persirengėliai, vyko Užgavėnių renginys „Žiemužę gąsdinsim, žemelę budinsim. Lašininio ir Kanapinio ginčas". Organizatorės: Nijolė Pocienė, Renata Jarovaitienė, Ingrida Gailienė, Rita Čichunovienė, Žana Tarozienė. Vyravo šventiška atmosfera, vaikai šoko Užgavėnių ratelius, dainavo dainas. Sužinojo kas yra Morė- tai žiema, kurią visi stengėsi išvaryti, o kartu su ja sudeginti visus negerus darbus. 11.00 val. atvyko ugniagesių brigada ir padėjo užgesinti deginamą Morę. Visų dalyvių laukė skanūs blynai su uogiene. Prisisotinę gardžių blynų, ugdytiniai turėjo galimybę susipažinti su gaisrininkų darbu, profesija, visi vaikai pabuvojo gaisrininkų mašinoje, apžiūrėjo ją iš vidaus, uždavė klausimų: kaip dirba ugniagesiai, ar bijo jie gesinti gaisrus ir kt.

♦ Vasario 27 d. muzikos salėje vyko šiltas ir įdomus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais renginys (su lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir M. Mažvydo progimnazijos ugdytiniais). Lopšelio-darželio "Liepaitė" „Kiškučių“ grupės ugdytiniai parengė ir parodė savo kviestiems svečiams puikų spektaklį „Pagrandukas“. Organizatorė - piešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė, jai talkino meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė. Visus sužavėjo sukurtų lėlių, spektaklio personažų dydis, estetiškumas ir jų pagaminimo kūrybiškumas. labai gražiai pateikta idėja ir perteikta ugdytiniams ir jų svečiams, praleistas puikus laikas kartu.

♦ Vasario 23 d. „Meškiukų“ gr. ugdytiniai vyko į edukacinę valandėlę „Į svečius pas vyresniuosius draugus“, organizavo  ugdytinių edukacinę pažintinę išvyką į „Varpelių“ grupę, kur mažieji susipažino su vyresniųjų vaikų grupe, jos aplinka, priemonėmis, mokėsi gražaus elgesio dalinantis žaislais, kartu žaidžiant. Gražiai pabendravę grįžo į savo grupę. (L.Stasytytė, B.Valauskienė).

♦ Vasario 21 d. 9,30 val. į darželį atvyko sferinis kinas.  Muzikos salėje vyko   filmo „Kokomongas“ demonstracija vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniams. Ugdytiniai stebėjo meškiuko Kokomongo svajonės išsipildymą- keliauti kosmosu. Jam svajonę įgyvendinti padėjo ateivė Heilė iš Titano planetos. Jų nuotykius, gelbstint Heilės tėvus, kurie buvo Titano planetoje, netoli Saturno, toliau nei Marsas ar Jupiteris, stebėjo ugdytiniai ir kartu pergyveno, keliavo kosmosu, suprato, kokia svarbi yra draugystė, kad ji  daug gali, kai dirbama kartu, išvien, nugalimos visos kliūtys.

♦ Vasario 15 d. 10 val. įstaigoje vyko šventinis renginys, skirtas Vasario 16-ąjai  „Mes gintaro krašto vaikai“. Organizatorės N.Pocienė,  S.Neniškytė-Belkinienė, V.Jankauskaitė. Dalyvavo „Kiškučių“, „Žvaigždučių“, „Varpelių“, „Žiedelių“ gr. ugdytiniai ir jų auklėtojos Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė, L.Kargajevienė, G.Lauruševičienė. Ugdytiniai smagiai praleido laiką kartu su Kapitonu  (Nijolė), Jūreiviu (Vilma) ir Junga (Santa), susipažino su Klaipėdos miesto atsiradimo legenda ir žymiausiomis senamiesčio vietomis, turiningos vaizdinės medžiagos dėka, pakeliavo po  įžymias vietas ir susipažino su mieste esančiomis skulptūromis, kurias pasirodo aplankius ir palietus bei sugalvojus svajonę, išsipildo. Vaikai kartu dainavo, šoko ir spėjo, kas gali būti po paslėpta dėlione. Šventė buvo nuotaikinga, pakili, pamokanti, nuteikianti mylėti savo šalį, miestą, gerbti vieniems kitus.

♦ Vasario 15 d. buvo organizuota edukacinė pažintinė išvyka „Kačiukų“ grupės ugdytiniams į „Nykštukų“ grupę (V.Kisminienė). Tikslas - susipažinti su kitos grupės aplinka, žaislais, darbuotojais, pratintis prie darželio įvairių edukacinių aplinkų, greičiau surandant kontaktą su kitais įstaigos nariais, mokytis bendravimo, įgyti daugiau pasitikėjimo, adaptuotis prie skirtingų aplinkų, patiri džiugių emocijų ir išgyvenimų.

♦ Vasario 14 d. 11.00 val. „Nykštukų“ gr. ugdytiniams buvo organizuota edukacinė-pažintinė išvyka aplink darželio teritoriją. Organizatorė auklėtoja  L.Kalendrienė. Mūsų mažieji aktyviai susipažįsta su juos supančia aplinka, o kartu tokioje išvykoje skatinamas fizinis aktyvumas, kvėpavimas gryname ore, geros nuotaikos ir emocijų reiškimasis.

 ♦ Vasario 10 d. 11.00 val. darželyje vyko Žiemos sporto-orientacinė šventė „Žiemos išdaigos“. Atsakinga neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė, jai talkino grupių auklėtojos, meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė, logopedė V.Jankauskaitė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R.Gedgaudaitė. Skambant nuotaikingai muzikai ugdytiniai su personažu Česnakėliu mankštinosi, ieškojo darželio teritorijoje paslėptų užduočių ir jas atliko, įveikė kliūčių ruožus (metimo, šokinėjimo ir lindimo per kliūtis). Renginį užbaigė vaišėmis- gardžiais sumuštinukais su česnakėliu, kad vaikučiai būtų sveiki ir nesirgtų. 

♦ Vasario 2-3 d. įstaigoje  minėjome lopšelio-darželio "Liepaitė" 48 -ąjį gimtadienį, vyko darželio gimtadienio renginiai „Mums gera būti kartu“. Atsakingi už organizacinį darbą meninio ugdymo pedagogė N.Pocienė ir Įstaigos taryba. Vasario 2 d.  9.50 val. muzikos salėje vyko Darželio 48-ojo gimtadienio šventės atidarymas (atsakinga N.Pocienė, R.Zobėlaitė, L.Kargajevienė). 10 val. įstaigos ugdytiniams pedagogės sukūrė ir parodė spektaklį „Kiškio morka“ ir pradžiugino darželio ugdytinius gimtadienio proga  (organizatorės: auklėtojos V.Kisminienė, K.Antanavičienė, L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė, V.Juškienė, R.Čichunovienė).  11.00 val. vyko socialinių partnerių M. Mažvydo progimnazijos 1 kl. ugdytinių sveikinimas darželiui (mokytoja D.Blagnytė), organizatorė G.Lauruševičienė, o 15.30 val. Vaikų laisvalaikio centro„Švyturys“ ugdytinių sveikinimas darželiui (šokio mokytoja V.Domarkienė), organizatorė G.Lauruševičienė ir Įstaigos taryba. Patirta daug gerų emocijų, pamokančios istorijos ir nuotaikingi sveikinimai nuteikė šiltam bendravimui ir bendradarbiavimui, draugystei.Vasario 3 d. 10.00 val. vyko „Žvaigždučių“ gr. renginys„Gerosios fėjos burtai“, atsakingos auklėtojos L.Kargajevienė ir R.Zobėlaitė, kuriuo  ir baigėsi darželio gimtadienio šventė. Mums buvo gera kartu ir smagu. Vyko puikūs  renginiai, aplankė daug įvairių personažų, skambėjo vaikučių juokas, šildė mus plačios jų šypsenos ir gera nuotaika.

SAUSIS

♦ Nuo sausio 27 d. iki vasario 3 d. vyko, darželio gimtadieniui skirta, ugdytinių kurtų atvirukų paroda „Gimtadienio sveikinimas“. Organizatorė auklėtoja R.Čichunovienė. Visų grupių ugdytiniai aktyviai dalyvavo, kai kurie įtraukė į atviručių kūrybą tėvelius, ir sukūrė įdomias, nuotaikingas, spalvingas, perteikiančias džiugią nuotaiką ir meilę darželiui atvirutes, kurios buvo eksponuojamos pirmame aukšte grupių stenduose. Ugdytiniai galėjo pasidžiaugti ir pasigėrėti šiais puikiais darbeliais. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

♦ Sausio 25 d. 15.30 val. buvo organizuota „Nykštukų“ gr. ugdytiniams pažintinė išvyka į darželio virtuvę  tema ,,Kas taip gardžiai kvepia,, (L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė).

♦ Sausio 23 d. 9.30 val.  (muzikos salėje) surengta akcija, sukurto pasveikinimo  „Mes tavo vaikai“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - Vasario 16-ąjai, filmavimas (Klaipėdos centro Žvejų rūmų operatorius). Atsakinga neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, jai talkino meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė, scenografiją kūrė auklėtoja Birutė Valauskienė. Dalyviai: "Žiedelių" gr. ugdytiniai ir auklėtoja R.Miškinienė, "Drugelių" gr. ugdytiniai ir auklėtoja R.Čichunovienė, "Varpelių" gr. ugdytiniai ir auklėtoja B.Valauskienė, "Saulučių" gr. ugdytiniai kartu su auklėtoja G.Lauruševičiene, "Boružėlių" gr. ir auklėtoja I.Gailienė, "Kiškučių" gr. ir auklėtoja R.Zobėlaitė ir "Žvaigždučių" gr. su auklėtoja L.Kargajeviene. Visi vaikučiai pasipuošę tautiniais rūbais, grupės atributika, rankose laikydami Lietuvos vėliavos spalvų (geltonos, žalios, raudonos) liepos lapelius, sustoję prie mūsų simbolio "Liepos", sudainavo lopšelio-darželio "Liepaitė" himną, skandavo - Mes mylim "Liepaitę", Mes mylim Klaipėdą, Mes mylim Lietuvą ir lapelių, esančių vaikučių delniukuose pagalba, išskleidė mūsų trispalvę, taip mūsų mažieji išreiškė meilę savo šaliai, tėvams, draugams, darželiui ir viskam, kas mus supa. Pasveikinimą bus galima pamatyti dideliame LED ekrane Vasario 16 d. Atgimimo aikštėje ir Švyturio arenoje A.Mamontovo šventinio koncerto "Mes tavo vaikai" metu. Akcijos dalyviai bus pagerbti ir apdovanoti Atgimimo aikštėje renginio "Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimas ir iškilminga rikiuotė" metu 12 val.

♦ Sausio 13 d. 8,00-8,10 val. vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (atsakinga  B.Valauskienė). Įstaigoje visose grupėse ant palangių buvo uždegamos žvakės.  10,00 val. visi vyresniųjų grupių vaikučiai susirinko į muzikos salę, kur žiūrėjo filmą apie Laisvės kovotojus, deklamavo eiles bei atliko kūrybines užduotis.  13,00 val. vyko bendruomenės edukacinė popietė  Sausio 13 d. paminėti (atsakinga G.Lauruševičienė), kurioje buvo prisiminta apie 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, tylos minute pagerbiami žuvusieji už Laisvę, skambėjo auklėtojų dainos, pasakojimai, kaip kiekvienas išgyveno tuos įvykius.

 ♦ Sausio 12 d. 17,00 val. (muzikos salėje) vyko lopšelio-darželio "Liepaitė" Tėvų tarybos susirinkimas, kuriame buvo aptariamas klausimas dėl naujos edukacinės erdvės įkūrimo- multisensorinio kambario įrengimo. Tėvų taryba pritarė tokiai idėjai. Tai erdvė,  kur visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu. Kambariuose gali būti iki 2 metrų aukščio burbulų vamzdžiai, keičiantys spalvą ir švelniai vibruojantys. Sienos ir lubos išmargintos judančias vaizdais, paslaptinga tematika: kosmosas, povandeninis vandens pasaulis, džiunglės ir t.t. Visi įrenginiai kambaryje kviečia tyrinėti, atitrūkti nuo įprastos aplinkos. Toks kambarys skirtas ne tik atsipalaidavimui, bet ir tinkamas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos susilpnėjimui.

 ♦ Sausio 11 d. 9,20 val. į darželį atvyko Šiaulių teatras vaikams "Birbironas" su spektakliu"Laumė ir sesutės". Tai pasakos ,,Bebenčiukas ir kvailutė" netradicinė, šiuolaikinė intenpretacija, kur ragana nėra tokia bloga ir baisi, kaip įprasta. Jos moto: už gerą- geru, už blogą- blogu atsišauks. Spektaklis vaikus mokė gėrio ir draugiškumo.

 ♦ Sausio 6 d. 10,30 val. įstaigoje vyko renginys „Trys karaliai“, tai diena, kada baigiasi didžioji saulės sugrįžimo šventė, kuri truko lygiai dvylika dienų. Atsakingos auklėtojos R.Jarovaitienė, G.Lauruševičienė, R.Miškinienė. Vyko trijų karalių vaikštynės po įstaigą, kurių metu karaliai papasakojo vaikams ir darbuotojams savo ilgos kelionės istoriją ir įteikė dovanų: Smilkalų- kad piktosios dvasios nepultų, Aukso-kad metai būtų turtingi ir Miros- kad metai būtų geri ir vaikai būtų sotūs. Visi kartu sugužėjo į salę atsisveikinti su žaliaskare eglute, palinkėjo vieni kitiems sėkmės, dosnių metų, linksmai pašokę ir padainavę išsiskirstė

♦ Sausio 5 d., 16 d."Drugelių" ir "Boružėlių" grupių ugdytiniams auklėtojos  organizavo pažintines išvykas į visuomenės sveikatos biuro darbuotojos  R.Gedgaudaitės kabinetą tema ,,Kas rūpinasi mūsų sveikata darželyje“. Atsakingos auklėtojos  R.Čichunovienė ir I.Gailienė. Vaikai turėjo progą plačiau susipažinti su sveikatos priežiūros darbuotojos profesija, užduoti daug klausimų ką ir kaip daro darbuotoja, kad visi vaikučiai būtų sveikesni

2016 METAI

GRUODIS

♦ Nuo gruodžio 15 d. iki 30 d. įstaigoje vyko Kalėdinių puokščių paroda I-ojo aukšto galerijose. Organizatorė V. Juškienė. Ugdytiniai kartu su tėveliais sukūrė įdomių, šventinių puokščių, panaudodami gamtines medžiagas ir pasitelkdami kūrybiškumą, fantaziją sukūrė kalėdinę pasaką

♦ Gruodžio 22 d. 17,00 val.  vyko Tėvų tarybos susirinkimas. Susirinkusiems tėvų tarybos nariams Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" direktorė Andželika Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė pristatė 2016 m. veiklos ataskaitą, supažindino su nuveikta ugdomąja veikla per metus, pristatė vykdomus projektus, vykusius ir būsimus darželyje remonto darbus, pateikė ataskaitą apie gautas tėvų 2 procentų paramos lėšas ir jų panaudojimą. Tėvai pasidžiaugė nuveikta veikla ir ugdymo kokybe bei atsinaujinančiu darželiu

♦ Gruodžio 19 d. visus įstaigos vaukučius ir pedagogus maloniai nustebino parodyta Kalėdinio rytmečio programa "Rieda laiko ratai". Tai KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos IV kurso studentų dovana lopšeliui-darželiui "Liepaitė". Programos vadovė ir režisierė Elytė Bardžiukienė. Programa nuotaikinga, linksma ir įdomi, suteikė vaikams daug džiaugsmo, gerų emocijų, tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys, kai studentai praktiškai prisiliečia prie mažųjų širdelių, jas sušildydami ir suteikdami joms gėrio ir grožio, o tuo pačiu meniškai pateikdami informaciją apie metų laiko ratą

♦ Gruodžio 15 d. ir 16 d. vyko šventiniai kalėdiniai renginiai su Kalėdų seneliu ir jo pagalbininkais Pakalikais (kitačiukais) Bobu ir Deivu “Per gruodą, per tylą, ateina Kalėdos”. Dalyvavo „Žiedelių“, „Varpelių“, „Boružėlių“, „Žvaigždučių“, „Kačiukų“, „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Kiškučių“, „Meškiukų“, „Drugelių“ ir „Saulučių“ gr. ugdytiniai, jų auklėtojos ir tėveliai. Dvi dienas darželyje nenutilo šurmulys, visi gyveno šventinėmis nuotaikomis, žaidė, dainavo, šoko, patyrė fantastiškus nuotykius su nutrūktgalviais Pakalikais, stengėsi, kad Kalėdos būtų kitokios, o Kalėdų senelis, pasidžiaugęs vaikų programėlėmis, atnešė pilną maišą dovanų ir išdalino jas vaikučiams, suteikdamas daug džiaugsmo ir išpildydamas jų slapčiausias svajones 

 Gruodžio 14 d. 15,30 val. "Saulučių" grupės  ugdytiniai lydimi auklėtojos Vilijos Juškienės apsilankė įstaigos virtuvėje, kur mielos virėjos Diana, Jovita ir Virginija mažiesiems papasakojo kaip ir kur gamina jiems maistelį, parodė virtuvės įrangą, o kad edukacinė pažintinė valandėlė įsimintų, tai dar  mažieji ir pasmaližiavo

♦ Gruodžio 5-15 d. įstaigoje buvo surengta Kalėdinių atviručių paroda. Aktyviai dalyvavo įstaigos  bendruomenė (ugdytiniai, tėveliai, pedagogai), sukūrė atvirutes įvairiausia technika ir iš įvairių galimų medžiagų. Atvirutes pristatė grupių auklėtojoms, jas patalpino visų trijų laiptinių stenduose, kad kasdien atvesdami ir pasiimdami vaikučius, galėtų pasidžiaugti ir vaikučiai, ir tėveliai, ir darbuotojai šiais gražiais darbeliais. Atsakingos už parodos organizavimą G.Lauruševičienė, L.Stasytytė, I.Gailienė

♦ Gruodžio 12 d. 10,00 val. neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė organizavo sveikatos stiprinimo pramogą- viktoriną „Judėk ir stiprėk“, kuri vyko lopšelyje-darželyje "Liepaitė" kartu su socialiniais partneriais lopšeliu-darželiu „Žuvėdra“. Dalyvavo įstaigos "Žiedelių" grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja Žana Tarozienė ir mūsų  socialinių partnerių "Burbuliukų" grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja J. Čaliene bei neformaliojo švietimo pedagoge I. Drungiliene. Renginio tikslas- skatinti vaikų fizinį aktyvumą, populiarinti sveikos gyvensenos nuostatas. Renginio metu ugdytiniai rungėsi komandinėse judriosiose rungtyse bei turėjo progos padirbėti komandose, atliekant logines užduotis, atrenkant ir suklijuojant sveikų ir nesveikų produktų, pavojingų ir nepavojingų daiktų paveikslėlius. Vaikai mokėsi pristatyti savo darbelius, išbandė savo jėgas, vikrumą ir greitumą įvairiose užduotyse, buvo nusiteikę azartiškai, pakilios nuotaikos, visus supo draugiška atmosfera bei nugalėjo draugystė.

♦ Gruodžio 8 d. buvo organizuojama prevencinė akcija „Tau tariu AČIŪ“. Organizatorės L.Kargajevienė ir R.Zobėlaitė kartu su „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniais aplankė visų įstaigos darbuotojų kabinetus ir visi kartu padėkojo už suaugusiųjų begalinį rūpestį ir meilę, kad jie gali darželyje jaustis saugūs ir laimingi, kad jiems čia būti gera. Tai jau tradicine tapusi akcija, kurią tęsime ir kitais metais, jos metu vaikams yra skiepijama pagarba kitam žmogui, mokoma pasakyti gražių padėkos žodžių tėveliams, auklėtojoms, darželio bendruomenei, administracijai už linksmas akimirkas, už tikėjimą, išklausytas problemas, buvimą šalia, šypsenas, kartu suburiami vaikai bendrai veiklai gaminant padėkos dovanėles su užrašytais mielais "AČIŪ" žodžiais.

♦ Gruodžio 5 d. vyks 17,00 val. vyko „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas tema „Kalėdos jau artėja“. Auklėtojos L.Kalendrienė ir R. Vaičiūnienė pristatė vykdytą projektą „Sveikatinimas ankstyvajame amžiuje“, parengtą L.Kalendrienės lankstinuką „Trys geri vaikų draugai: saulė oras ir vanduo“. Vyko aktyvios diskusijos dėl pasirengimo šventei, pasidžiaugta vaikų pasiekimais, aptarti bendri grupės klausimai, tvarka, vaikų sveikatinimo klausimai.

♦ Gruodžio 2 d. 17,00 val. vyko „Žvaigždučių“  ir "Boružėlių" grupių ugdytinių vakarojimas su tėvais tema "Obelėlės prašymas". Pagrindinis renginio tikslas - ugdyti vaikų domėjimąsi pasaka, mokyti interpretuoti, suprasti pasakas, įgyti vaidybinės patirties. Ugdytiniai susipažino su P. Mašioto pasaka "Paliegusi obelis". 17,30 val. vyko tėvų susirinkimai su grupių auklėtojomis. Tėveliai aktyviai dalyvavo, domėjosi vaikų veikla, kartu praleido jaukų vakarą, pasidžiaugė vaikų kūrybiškumu (atsakingos auklėtojos L.Kargajevienė, I.Gailienė, R.Zobėlaitė ir R.Vaičiūnienė).

♦ Gruodžio 1 d. 17,00 val.  „Kačiukų“ grupės auklėtojos V.Kisminienė ir K.Antanavičienė vedė tėvų susirinkimą, kuriame pateikė vykusio  projekto „Teatras - durys į pasakų šalį“ pirmo etapo veiklos rezultatus, pristatė parengtą lankstinuką „Teatras-durys į pasakų šalį“, aptarė bendrus grupės ugdytinių klausimus, pasiruošimą artėjančioms šventėms.

Gruodžio 1 dieną 9,30 val. į darželį atvyko Kauno "Drakoniuko" teatras su spektakliu "Kaip padėti lokiui Albinui". Ugdytiniai turėjo puikią progą stebėti spektaklį, kuriame vaizduojama, kaip miško žvėrys atranda lokio Albino apatijos priežastį ir padeda jam susigražinti gyvenimo džiaugsmą, išlaisvinti jo šeimą ir kitus žvėrelius iš zoologijos sodo.

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 30 d. 17,00 val. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai vakarojo kartu su tėveliais  adventiniame renginyje "Einam Kalėdų ieškoti". Auklėtojos  Ž.Tarozienė, R.Miškinienė ir meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė subūrė visus šiltam ir jaukiam vakarui, kuriame vaikams skiepijama meilė tradicijoms ir papročiams, kur mokoma susikaupimo, tikėjimo ir laukimo. Ugdytiniai tėveliams parengė teatralizuotą pasirodymą, apie keturis Angelus (Rožinį, Geltonąjį, Baltąjį ir Mėlynąjį), apie jų gerus darbus,  uždegė pirmąją Advento vainiko žvakutę. 

♦  Lapkričio 29 d. 16,30 val. auklėtojos V.Juškienė ir K.Antanavičienė, kartu su meninio ugdymo mokytoja N.Pociene surengė vakarojimą su „Saulučių“ grupės tėvais tema „Pelytės pyragas“. Tėveliai aktyviai dalyvavo renginyje, kartu šoko ir žaidė su ugdytiniais, stebėjo vaikučių pasirodymą, kartu šiltai bendravo ir džiaugėsi mažųjų kūrybiškumo atsiskleidimu.

♦ Lapkričio 29 d. 17,10 val. vyko „Kiškučių“ grupės ugdytinių vakarojimas su tėvais tema „Duonos riekelėje žiemkenčio kelias“. Renginį organizavo meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė, auklėtojos G.Lauruševičienė, R.Zobėlaitė. Ugdytiniai tėveliams parodė puikią programą, įtraukė tėvelius į bendrus žaidimus, uždavė daug mįslių apie duonelę, kartu suvaidino pasaką apie pagranduką, deklamavo, šoko ir linksmai kartu padainavo. Na o renginį užbaigė pasivaišinimu gardžia duonele, kurią iškepė ugdytinio močiutė. Vaikučiai suprato, koks ilgas ir sunkus žiemkenčio kelias, kol tampa tokia skania ir gardžiai kvepiančia duonele.

♦ Lapkričio 28 d. įstaigoje prasidėjo rudens vakarojimų „Uždekime laukimo žiburius“ renginiai. Darželio  I-ojo aukšto galerijose visą savaitę buvo eksponuojama "Adventinių žibintų parodėlė", kurioje visi galėjo susipažinti su vaikučių, kartu su tėveliais pagamintais, kūrybiškai apipavidalintais, įvairiai nuspalvintais ir apipieštais žibintais. 16,00 val. auklėtojos B.Valauskienė, L.Kalendrienė ir V.Juškienė darželio vidiniame kiemelyje uždegė šių žibintų žvakutes, suformuodamos iš degančių žibintų angelo kontūrą, tuo paskelbdamos Advento pradžią, išnešiojo vaikučiams į visas grupes žvakės ugnelę ir pasidalino su visais bendruomenės nariais šiluma, palinkėjo visiems gero švenčių laukimo, susikaupimo, dovanojo po baltą, pačių pagamintą angelą. 17,00 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis  R.Jarovaitiene, B.Valauskiene ir meninio ugdymo mokytoja N.Pociene vakarojo su tėveliais, parodė teatralizuotą vaidinimą „Kiaulaitė - purvo karalaitė“, žaidė, šoko, dainavo. Renginio pagrindinis tikslas- skatinti vaikus pažinti kalendorinių švenčių tradicijas, adventinio laikotarpio  specifiškumą, pagilinti žinias apie tradicines metų šventes, ugdyti kūrybiškumą.

  Lapkričio 24 d. 17,00 val. vyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas tema „Kalėdos“. Auklėtojos R.Miškinienė, R.Čichunovienė tėvams pristatė ugdytinių dalyvavimą 2015 - 2016 m. m. projektinėje veikloje, supažindino su projekto rezultatais. 

Picture1 ♦ Lapkričio 21-25 d. vyko Europos atliekų mažinimo projekto savaitės (angl. EWWR – European Week for Waste Reduction) renginiai : 21 d. organizuota ugdytinių darbų paroda iš antrinių žaliavų „Kakės Makės kelionė aplink pasaulį“ (atsakinga R.Zobėlaitė); (November 21. Exhibition office "Kake Make a trip around the world“, responsible teacher Reda Zobėlaitė); 22 d. vyko renginys - akcija „Mūs darželis bus švarus, turim tris konteinerius“(atsakinga N.Pocienė);(November 22. Campaign "We will clean-kindergarten have three containers, musical games and songs, responsible for arts education teacher Nijole Pocienė); 23 d. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai parodė viso darželio ugdytiniams spektaklį „Žmonių jausmai ir emocijos“ (atsakinga L.Kargajevienė); (November 23. Pre-school "Star" group play "people's feelings and emotions, responsible teacher Laima Kargajevienė); 24 d. vyko lopšelio „Nykštukų“  grupės ugdytinių mados šou „Pasakų fėja“ (atsakinga L.Kalendrienė); (November 24. Early Years pupils "Dwarf"  group fashion show "fabulous fairy" responsible teacher Laima Kalendrienė); 25 d. buvo organizuoti įvairūs didaktiniai garsų žaidimai su įstaigos ugdytiniais (vedė renginį logopedė V. Jankauskaitė).(November 25. sounds didactic games with pupils bodies responsible speech therapist Vilma Jankauskaite)

♦  Lapkričio 17 d. 10,00 val. darželyje vyko Civilinės saugos funkcinės pratybos. Organizatorė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Laura Mackevičiūtė. Pratybų tema „Darbuotojų veiksmai susirgus ugdytiniui pavojinga užkrečiama liga (meningokokine infekcija)“. Prieš pratybas visiems dalyviams buvo pravestas instruktažas, nurodyta įvykusi konkreti situacija ir visų dalyvių funkcijos užduočiai įvykdyti. Pratybos vyko sklandžiai, jokių problemų neiškilo, užteko laiko funkcijoms įvykdyti. Po pratybų vyko aptarimas ir pateikimas pasiūlymų kaip parengtį dar pagerinti. Nutarta su civilinės saugos funkcinėmis pratybomis ir aptarta tema supažindinti visas grupių auklėtojas.

♦ Lapkričio 17 d. 17,00 val. vyko "Žiedelių" grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, kurio metu auklėtoja Ž.Tarozienė pristatė vykdytą grupėje projektą "Aš auginu". Tėvai turėjo progos susipažinti su vaikų veikla projekto metu, gautais rezultatais, įgytomis žiniomis. Projektą vykdė auklėtojos Ž.Tarozienė ir R.Miškinienė, projektas vyko 2016 m. sausio-gegužės mėn.

♦ Lapkričio 16 d. 10,00 val. lopšelio „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių ir socialinių partnerių (RUC) ugdytiniams lopšelio-darželio "Liepaitė" pedagogės V.Kisminienė, L.Kalendrienė, K.Antanavičienė ir R.Vaičiūnienė parodė  spektakliuką „Voveriuko Tindiriuko pasakėlė“. Šiuo renginiu auklėtojos subūrė vaikus ir ugdė jų poreikį bendrauti, skatino vaikus reikšti savo jausmus stebint rodomos pasakos herojus, plėtojo jausmų, emocinių patirčių raišką. Bendraudami su savo draugais iš RUC, vaikai reiškė vieni kitiems šiltus jausmus, kartu pašoko ratelyje, pasidžiaugė vieni kitais.

♦ Lapkričio 15 d. 17,00 val. vyko "Ežiukų" grupės tėvų susirinkimas, kurį organizavo  grupės auklėtoja Lina Ablonskienė. Tėveliai aptarė vaikų adaptacijos klausimus, aptarė vykdomą ugdomąją veiklą bei dalyvavimą vykdomuose darželio renginiuose. Labiausiai visus domino artėjančių švenčių Kalėdų organizavimas darželyje, todėl didesnį dėmesį tam ir skyrė.

♦ Lapkričio 11 d. 10,30 val. muzikos salėje vyko Šokių būrelio veiklos pristatymas darželio ugdytiniams. Dalyvavo "Žiedelių", "Boružėlių", Žvaigždučių", "Saulučių" ir "Kačiukų" grupių ugdytiniai, kurie stebėjo savo draugų dalyvavimą šokių būrelyje, kartu pabandė pašokti su vaikais, kurie lanko būrelį jau nebe pirmus metus. Ši pažintis su muzika ir šokiu leidžia vaikams pasijausti laisvais, išreikšti save per judesius, mokytis klausyti vadovo nurodymų.

♦ Lapkričio 9 d. visus tėvelius kvietėme į ATVIRŲ DURŲ DIENĄ, kurios metu galėjo geriau susipažinti su savo vaikučių veikla darželyje, pabendrauti su pedagogais, patys įsijungti į ugdomosios veiklos organizavimą. Deja nesulaukėme didelio tėvelių susidomėjimo šiuo renginiu, tačiau tie kurie atėjo, turėjo gerą laiką, kartu su vaikučiais žaidė žaidimus, gamino ir kepė sausainius, dalyvavo ugdomojoje veikloje. Aktyviausi buvo "Varpelių", "Drugelių" ir "Kiškučių" grupių ugdytinių tėveliai, todėl norime padėkoti ir pakviesti ir toliau gražiai bendradarbiauti ir rūpintis mūsų mažaisiais.

♦ Lapkričio 8 d. 9,20 val. į darželį  atvyko Vilniaus vaikų teatras „Avilys“ su spektakliu „Kaukučių nuotykiai senojoje girioje“. Ugdytiniai atėję į šį spektaklį, peteko į keistą, archaišką ir šiek tiek mistišką mitologinį pasaulį, kuriame gyvena Ragana, Kaukų šeimynėlė, Barzdukai, Bezdukai, Aitvaras, Maumas ir net Nežinia Kas… Kartu su mažaisiais Kaukučiais Senojoje Girioje patyrė linksmų, liūdnų ir šiurpių susitikimų, pabuvojo Raganos puotoje su garsiausiomis pasaulio pasakų žvaigždėmis…G.Beresnevičiaus pasakų vaikams motyvais sukurtas spektaklis pakvietė į susitikimą su lietuvių mitologija – jau pamirštu, tačiau kiekviename iš mūsų gyvu pasauliu.

♦ Lapkričio 8 d. 10,30 val. meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė, auklėtojos L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė organizavo šventinę pramogą ,,Turim daug gerų draugų, miestą švarinam kartu” su socialiniais partneriais - lopšeliais-darželiais "Žuvėdra", "Žilvičiu" ir RUC.  Tai meninio ugdymo projekto „Sukas draugystės ratelis“ renginys, kuriame vaikai demonstravo madas iš pačių sukurtų antrinių žaliavų, rodė spektakliukus, kartu pašoko ir padainavo, vieni kitiems primindami, kad Žemę reikia saugoti, atliekas rūšiuoti ir stengtis patiems pasigaminti įvairius žaisliukus iš antrinių žaliavų, o kaip jiems sekėsi, puikiai atsispindėjo renginyje, kuriame buvo įtaukti ir patys mažiausi mūsų lopšelio "Nykštukų" grupės auklėtiniai ir mūsų priešmokyklinukai "Žvaigždučių" grupės auklėtiniai.

♦ Lapkričio 7 d. 17,15 val. muzikos salėje vyko "Žvaigždučių" grupės ugdytinių programėlė tėveliams "Žmonių jausmai ir emocijos". Organizatorės auklėtojos L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė, joms talkino meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė. Ugdytinių tėveliai gausiai susirinko stebėti ugdytinių paruoštos programos apie  žmonių jausmus, stebėjo rodomą vaikų spektakliuką, kur vaikai atspindėjo daugelį jausmų, jų įtaką ir reikšmę žmonėms.

IA logo 2015 corelx7 300x246♦ Lapkričio 4 dieną (penktadienį) darželyje buvo organizuota 2016 m. išsipildymo akcija  „Pyragų diena“. Atsakingos auklėtojos Žana Tarozienė ir Ingrida Gailienė. Jau nuo 2003 m. gyvuoja TV3 televizijos ir SEB banko skelbiamo paramos projekto "Išsipildymo akcija", kur kasmet ištiesiama pagalbos ranka tiems, kuriems labiausiai reikalinga. Per akcijos gyvavimo metus suaukotos lėšos buvo skirtos vaikų globos namų auklėtinių ir likimo nuskriaustų vaikų reikalingam gydymui. Mūsų darželis nuo 2014 m. įsijungė į šią akciją. 2015 m. paaukota 178,07 eurų. 2016 m. daugelis ugdytinių tėvelių, kartu su grupių auklėtojomis ir ugdytiniais, aktyviai sudalyvavo šioje, jau darželyje tradicine tapusia, išsipildymo akcijoje. Sunešė skanių pyragų, keksiukų, sausainių ir kitokių gardžiausių kepinių, kuriuos vėliau skanavo, už tai paaukodami pinigėlių į aukos dėžutę. Pasibaigus akcijai, pinigėlius suaukotus 107,92 eurus auklėtojos Žana Tarozienė ir Ingrida Gailienė pervedė "Išsipildymo akcijai 2016". 

SPALIS

♦ Spalio 28 d. 17 val. (muzikos salėje) logopedė Vilma Jankauskaitė sukvietė tėvus, kurių vaikams reikalinga logopedo pagalba, į susirinkimą, kur paaiškino jiems kokios yra vaikučių kalbos problemos ir kaip jas galima kartu bendradarbiaujant pašalinti, parengė tėvams atmintines. 

♦  Spalio mėn. darželio pirmojo aukšto galerijose buvo eksponuojama Rudens gėrybių iš gamtinės medžiagos paroda. Atsakinga Laimutė Kalendrienė ir edukacinė kūrybinė grupė. Ugdytiniai, kartu su tėveliais, pasitelkę visą savo išmonę, kūrybinius gabumus ir fantaziją kūrė įvairius darbelius iš gamtinės medžiagos (medžių lapų, kopūstų, moliūgų, kaštonų ir įvairių kt. medžiagų). Parodėlė prdžiugino  ir sudomino kiekvieną, kuris ją aplankė.

♦ Spalio 25 d. 11,00 val. darželyje neformaliojo švietimo pedagogė Santa  Neniškytė-Belkinienė organizavo jau tradicija tapusią sveikatingumo akciją „Aš bėgu 2016. Šios akcijos pagrindinis tikslas yra įtraukti kuo daugiau ugdytinių į fizinio aktyvumo ugdymo procesą gryname ore, stiprinti vaikų ištvermę, sveikatą, pajusti bendrumo jausmą. Garbingai apibėgę apie darželį, pilni pasididžiavimo, gerai nusiteikę  visi dalyviai grįžo į darželį.

♦ Spalio 24 d. į darželį atvyko fotografai fotografuoti darželio bendruomenę. Tėvai galėjo rinktis pagal savo norus ir pageidavimus vaikų nuotraukų užsakymus. Kaip ir kasmet nufotografuotas visas darbuotojų kolektyvas, visų grupių ugdytinių bendros nuotraukos.

Spalio 13 d. 15,00 val. į darželį atvyko Šiaulių vaikų teatras „Svirplys“ su spektakliu „Trys draugai“. Darželio ugdytiniai turėjo puikią progą kartu su aktoriais padainuoti, turėti gerą laiką,  nuotaikingoje atmosferoje tarpusavyje pabendrauti, išmokti naujų dainelių.

♦ Spalio 4 d. 13,00 val. darželio muzikos salėje vyko šventinis renginys, skirtas Mokytojų dienai paminėti "Ačiū Jums" (organizatorės Nijolė Pocienė, Gražina Lauruševičienė). Gražius padėkos ir sveikinimo žodžius pedagogams tarė darželio direktorė Andželika Petkevičienė. Gražina Lauruševičienė šiltais žodžiais nuspalvino šią rudens šventę, kaip nutvieskus saulės spinduliams ruduo atsiskleidžia visa spalvų gama, taip mokytojas pasitelkęs visą išmonę, žinias ir gebėjimus pasišvenčia vaikams. Palinkėjo sėkmės, ištvermės ugdant jaunąją kartą. Pačius šilčiausius žodžius išsakė ir mūsų mažieji, dovanojo pačių pagamintas širdeles, į kurias įdėjo visą meilę ir pagarbą savo Mokytojams.

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 28 d. 16,30 val. (muzikos salėje) vyko priešmokyklinio ugdymo "Kiškučių" ir "Žvaigždučių" grupių tėvų susirinkimas su įstaigos vadovais, o 17,00 val. susirinkimas buvo tęsiamas grupėse. Tėvams buvo pristatyta nauja apmokėjimo už darželį tvarka, supažindinti su 2015-2016 m. m. ugdomosios veiklos rezultatų ataskaita. 

♦ Rugsėjo 21 d.  į darželį atvyko „Klouno“ teatras su spektakliu „Išdykėlis paršiukas“. Ugdytiniai stebėjo išdykėlio paršiuko krečiamas išdaigas, mokėsi gero elgesio ir gražaus bendravimo įgūdžių, mokėsi kaip elgtis nereikėtų, kas gali įskaudinti draugą. Spektakliukas vaikus gerai nuteikė, užkrėtė geromis ir džiugiomis emocijomis.

♦ Rugsėjo 15 d. 16,30 val.  vyko ikimokyklinio ugdymo (darželio) "Drugelių", "Varpelių", "Žiedelių", "Boružėlių" ir "Saulučių" grupių tėvų susirinkimas su įstaigos vadovais, o 17,00 val. susirinkimas buvo tęsiamas grupėse.

♦ Rugsėjo 8 dieną "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai vyko žygin į Smiltynę „Sveikatos labirintas“. Atsakingos neformaliojo švietimo mokytoja S.Neniškytė-Belkinienė, grupės auklėtoja L.Kargajevienė, talkino N.Pocienė ir bendrosios praktikos slaugytoja R.Gedgaudaitė. Tai renginys skirtas 2016 Darnaus judumo metams paminėti, mūsų ugdytiniai palaiko ir prisideda prie šios akcijos aktyviai judėdami, susipažindami su įvairiomis aktyvumo formomis (žygis, kliūčių ruožai, kuriuose mokoma laikyti pusiausvyrą), ištvermės stiprinimu, kvėpuodami švariu ir grynu oru, geriau pažindami Klaipėdą ir jos gamtą, laikydamiesi saugaus elgesio taisyklių ir žygio metu mokydamiesi palaikyti draugiškus tarpusavio santykius. Nepakartojamą įspūdį paliko šis žygis, todėl stengsimės kasmet organizuoti tokius vaikų žygius į įvairias Klaipėdos vietas.

♦ Rugsėjo 1-osios dienos pramoga „Vaikučių pabiručių kelionė į mokslo ir žinių šalį“ (atsakingos meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė). Darželio bendruomenės nariai dalyvavo šioje šventėje, pasisėmė daug gerų ir šiltų įspūdžių, geros nuotaikos, o Karlsonas nusileidęs nuo stogo subūrė visus vaikučius, tėvelius, darbuotojus į bendrą ratelį, uždavė daug mįslių įminti bei atlikti įvairių kitų užduočių.

досуг
Skaityti 6668 kartai Atnaujinta 17 rugpjūčio 31, Ketvirtadienis 10:59