Today: 31.Mar.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2022-2023 m. m.

 

2023

KOVAS

♦ Vasario 13 d. – kovo 29 d. „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ugdymo įstaigų virtualioje parodoje „Trijų žodžių galia“, skirtoje Lietuvių kalbos dienai paminėti. Atsakingos grupės mokytojos. Kalba turi didelę reikšmę sėkmingam žmonių bendravimui. Kuo turtingesnis mūsų žodynas, tuo lengviau ugdytis, komunikuoti. Vaiko kalba glūdi jo, artimųjų viduje, pašaukta aplinkos daiktų ir reikšmių ateina, kad padėtų vaikui pažinti pasaulį, perduoti ir perimti informaciją, išreikšti įvairius išgyvenimus  

♦ Iki kovo 24 d. „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinių šokis“. Atsakinga meninio ugdymo mokytoja. Tai renginys skirtas paminėti Pasaulinę Dauno sindromo dieną. Jos metu kalbama apie toleranciją ir atvirumą skirtumams, įtraukiant ugdytinius į kūrybinį procesą, siekiant pažinti žmonių įvairovę, skirtumus. Tos skirtingos kojinaitės - tai simbolis, kuris simbolizuoja mūsų visų skirtumus, bet tuo pačiu parodo, kad galime būti visi kartu ir nuveikti puikius darbus

♦ Kovo 21 d. 17.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai kartu su ugdytiniais iš 43 Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų dalyvavo šventiniame renginyje „Vaikystė pasakų taku“, kuriame aidėjo žaismingas vaikų juokas, grakštūs žingsneliai, skambios dainos, tuo pačiu paminėjo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos  100-ąsias metines. Atsakingos meninio ugdymo ir „Kiškučių“ grupės mokytojos. Visi mes užaugame su pasakomis. Pasaka – tai stebuklingas veidrodis, kai kuriais atžvilgiais atspindintis mūsų dvasinį pasaulį ir žingsnius, kuriuos mums būtina žengti, kad iš nebrandžių taptume brandūs. Pasakos padeda pažinti save ir kitus, skirti gėrį ir blogį, priimti ne tik šviesiąją, bet ir tamsiąją gyvenimo pusę  

♦ Iki kovo 20 d. „Meškiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbų ir žodinės kūrybos parodoje „Gamtos išdaigos“. Iniciatorės grupės  mokytojos. Gamta pilna įvairių reiškinių, formų, kurias stebėdami mes įsivaizduojame jų panašumus į žmones, gyvūnus bei įvairius statinius. Visus stebimus objektus prilyginame fantastinėms būtybėms. Permainingas oras sukuria tuos stebimus objektus (tirpdo ledus, sniegą, paverčia balomis, o po to vėl užšaldo, paverčia varvekliais, šalna, ledukais ir pan.).Vaikai pasitelkdami vaizduotę stebėjo besikeičiančius orus ir jų sukurtus gamtos stebuklus, o po to pavertė juos savo piešiniuose įvairiais įdomiais personažais

♦ Iki kovo 13 d. „Varpelių“, „Saulučių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame švietimo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų projekte „Augu Lietuvai stiprus ir sveikas 2023“. Atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja. Pagrindinis šio projekto tikslas - didinti vaikų fizinį aktyvumą, ugdant sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas. Kad būti sveikiems ir aktyviems, kiekvieną dieną ugdytiniai pradeda nuo mankštos. Dalyvaudami šiame projekte mokėsi nurodytos mankštos judesius ir kovo 10 d. 9.30 val. kartu  su kitais respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų dalyviais dalyvavo visuotinėje bendroje mankštoje

♦ Kovo 10 d. 10.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tęstiniame projekte „Susipažinkite su sporto šakomis. Krepšinis“ ir vyko į V.Knašiaus krepšinio mokyklą. Atsakingos: neformaliojo ugdymo ir grupės mokytojos. Nuvykus vaikai įsijungė į aktyvią fizinę veiklą, pirmiausiai padarė apšilimo pratimus, išklausė krepšinio žaidimo taisykles ir žaidė taip visų mėgiamą krepšinį. Tai puiki galimybė apsilankyti ir sudalyvauti tokiose treniruotėse, pažinti kuo daugiau sporto šakų, o vėliau gal būt ir pasirinkti sportininko karjerą

♦ Kovo 6-10 d. „Drugelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikų respublikiniame kūrybiniame projekte „Transportas ir figūros“. Geometrinių figūrų pažinimas svarbus ugdytinių aplinkos ir daiktų formų pažinimui, o jas lengviau įsiminti per kūrybinę veiklą. Ugdytiniams buvo organizuojamos veiklos, kurių metu buvo kartojami geometrinių figūrų ir transporto priemonių pavadinimai bei atliekamos gautos užduotys. Ugdytiniai kūrė transporto priemones iš antrinių žaliavų, popieriaus, plastiko ir kitų medžiagų. Sukurtas transporto priemones įvardino, skaičiavo, matavo, lavino vaizduotę

♦ Iki kovo 31 d. „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (virtualiame) socialinės partnerystės projekte „Susipažinkime, raidele!“. Projekto tikslas – ugdyti, gilinti (4-6 m.) vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus bei įgūdžius, mokyti pažinti raides, tobulinti taisyklingo kalbėjimo gebėjimus. Projekto uždaviniai: kūrybinės veiklos metu, pasitelkiant įvairią gamtinę medžiagą, antrines žaliavas, turimas meninės raiškos priemones ir kt. kurti/gaminti vieną raidę;   lavinti atmintį, mąstymą ir dėmesį, sugalvojant vieno žodžio palinkėjimą iš sukurtos/pagamintos raidės Klaipėdos miestui; tenkinti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikius, perteikiant jų idėjas, veiklas ir emocijas fotonuotraukose, nuotraukų koliažuose; skatinti ugdytinių, tėvų ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, komandinį darbą, gerosios patirties sklaidą. Ugdytiniai iš popieriaus išlankstė laivelius ir iš jų sukūrė V raidę, o miestui palinkėjo kuo daugiau Vaikų, kad jų skaičius tik didėtų

♦ Kovo 6 d. - balandžio 6 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių  fotografijų konkurse „Sustabdyk gerumo akimirką“. Atsakingos grupių mokytojos, dalyvaudamos šiame projekte, išsikėlė svarbų tikslą, atskleisti mažiesiems, kad meilė daro stebuklus, meilė - tai gėris, kuris visus priverčia būti geresniais, atjausti kitą žmogų, paguosti, ištiesti pagalbos ranką, skatina kartu kurti, džiaugtis gyvenimu ir būti mylimam. Tokia akimirkas mokytojos ir užfiksavo nuotraukose, kur skleidžiasi gėris ir meilė

♦ Kovo 1-31 d. „Drugelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų  parodoje „Sugrįžta paukšteliai į švarią žemelę“ su socialiniais partneriais. Organizatorės grupės mokytojos siekė pagrindinio tikslo - vaikai kūrybinius darbelius kūrė iš antrinių žaliavų. Kadangi pavasaris jau prasidėjo, turime pasirūpinti ir paukšteliais, todėl tėvai pagamino inkilus, o vaikai kūrė įvairiausius paukštelius iš antrinių žaliavų, kas leido atsiskleisti jų fantazijai, kūrybiškumui. Visi patyrė daug gerų emocijų įsijungdami į bendradarbiavimą rūšiuojant, kuriant, stebint kūrybinius darbelius. Visi paukščiams pagaminti inkilai įkurdinti darželio teritorijos medžiuose

♦ Iki kovo 5 d. „Žiedelių“ gr. ugdytinis dalyvavo respublikinėje priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „LEGO Lietuva“. Atsakinga grupės mokytoja. Renginio pagrindinis tikslas - ugdyti kūrybiškumą ir saviraišką, patriotiškumą ir saviraišką. Konkurso metu, atliekant kūrybinį darbą, buvo skatinamas pilietiškumas, ugdomos tautinės vertybės, o kuriant iš LEGO kaladėlių lavinama smulkioji motorika, spalvų pažinimas, kalbos raida, ugdoma inžinerinė kompetencija bei praktinės veiklos įgūdžiai

 ♦ Kovo mėn. „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ugdytinių ir mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Tėviškės spalvos“. Atsakingos grupių mokytojos skatino vaikų saviraišką, lavino kūrybinį mąstymą ieškant kūrybinių idėjų ir sprendimų, siekė pagilinti vaikų žinias apie Lietuvos kraštovaizdį, papročius, kultūrą, žmones ir jų veiklą 

VASARIS

♦ Vasario 23 d. 10.00 val. „Kiškučių“ grupės mokytojos organizavo ugdytinių edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono vaikų biblioteką „Gerviukas“. Vyko edukacinė valandėlė „Lietuvos etnografinių regionų įvairenybės“. Visi kartu žaisdami, šokdami, „apkeliavo“ visus 5 Lietuvos etnografinius regionus (Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Mažąją Lietuvą), sužinojo kuo jie panašūs ir kuo skiriasi, lygino, diskutavo, pasisėmė daug žinių. Taip pat diskutavo, kokiame regione mes gyvename, kokie mūsų regiono išskirtinumai. Regionai apibrėžiami pagal kultūrinius požymius – tradicijas, tradicinį gyvenimo būdą, dainas, pasakojimus ir pan. Iš dalies etnografinių regionų ribos atitinka lietuvių kalbos tarmių ribas. Etnografinių regionų formavimasis nulemtas ne tik istorinės, ekonominės ir socialinės raidos, bet ir gamtinės aplinkos, kuri nulėmė konkretaus regiono ar atskirų jo dalių, vietovių materialios ir dvasinės kultūros skirtumus. Miškai, kalvos, lygumos, ežerai ir upės, skirtingas dirvožemis ir kitos gamtinės ypatybės sukuria savitą kraštovaizdį, apsprendžia krašto gyvensenos ypatumus. Nuo gamtos sąlygų gali priklausyti netgi verslų augimas: kur gausu molio – ten klestėjo puodininkystė, kur ežerai, upės ar marios – žuvininkystė, kur miškai – miško gėrybių rinkimas ir kiti verslai. Žemdirbystė nuo seno buvo svarbiausia mūsų krašto žmonių veikla, tačiau jos ypatumus skirtinguose regionuose taip pat nulėmė gamtinės sąlygos ir ypač dirvožemio kokybė: vienur klestėjo linininkystė, javų auginimas, kitur geriausiai derėjo grikiai ir pan.

♦  Vasario 1-28 d.  „Varpelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo  respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Mano gimtas miestas - Klaipėda“. Grupės mokytoja veiklos metu skatino ugdytinius didžiuotis savo gimtuoju miestu - Klaipėda, pažinti geriau, būti atsakingais savo miesto piliečiais. Savo idėjas, mintis ir fantazijas perkėlė į kūrybinę veiklą, kūrė darbelius, atspindinčius  Klaipėdą, o ji negali būti atsiejama nuo Baltijos jūros ir laivų, todėl darbuose atsispindėjo jūriniai motyvai

♦ Vasario 13 d. – kovo 18 d. „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo nacionalinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte virtualioje erdvėje „Tautinės juostos“. Atsakingos grupių mokytojos prisidėjo prie vaikų pilietiškumo ugdymo minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį, skatino vaikų meninį supratimą apie liaudies meno tradicijas, kūrė tautines juostas įvairių medžiagų ir priemonių pagalba, aiškino ornamentų simbolius, spalvinius derinius, ugdė vaikų meilę ir pasididžiavimą savo gimtine

♦ Vasario 13 d. – kovo 13 d. „Varpelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Aš esu Lietuvos dalis“. Grupės mokytoja skatino ugdytinius domėtis Lietuvos istorija, ugdytis tautinę savimonę puoselėjant patriotiškus jausmus. Ugdytiniai sukūrė Lietuvos žemėlapį, jį nuspalvino mūsų trispalvės vėliavos spalvomis bei karpė gėlytes ir aplikavo jomis sukurtą žemėlapį, o pabaigoje kūrybiškai apgyvendino savo grupės vaikų nuotraukytes visame žemėlapyje. Šis kūrybinis procesas subūrė visus vaikus bendram darbui, kiekvienas didžiavosi savo įdėtu indėliu į šį procesą

♦ Vasario 17 d. 10.00 val. lopšelio „Nykštukų“ grupės mokytojos ugdytiniams surengė  edukacinę – orientacinę išvyką už darželio teritorijos ribų. Patys mažiausieji ugdytiniai jau susipažino su savo grupės aplinka, todėl nutarė praplėsti pažinimo erdves, išvykti už darželio teritorijos. Mažiesiems mokytojos aiškino, kaip atrodo mūsų darželis, kaip surasti jį, mokėsi laikytis saugaus elgesio taisyklių. Išvykos metu mažieji aktyviai judėjo, taip stiprino savo organizmą, ugdėsi sveikos gyvensenos nuostatas

♦ Vasario 16 d. „Saulučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame B.Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkurse „Mano ateities pasaulis“. Organizatorės grupės mokytojos. Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos kartografų draugija (LKD), kurios veiklos prioritetai yra: kartografinių žinių skleidimas Lietuvoje, atstovavimas valstybei tarptautinėse kartografijos asociacijose, naujų kartografinių technologijų ir metodologijų diegimas, ryšių koordinavimas tarp mokslo, mokymo ir gamybos institucijų, kartografinių kūrinių kokybės gerinimas bei kartografinis švietimas. Ugdytiniai sukūrė darbelius naudodami įvairias technikas, medžiagas, karpinius, spalvas, įsivaizduodami koks bus mūsų pasaulis po daugelio metų, kaip atrodys mūsų Žemė. Kūrinyje atsispindėjo kartografinis pagrindas – tai žemyno(-ų), vandenyno(-ų), atskiro regiono(-ų) kontūrai, kurie buvo įvairių medžiagų ir priemonių pagalba  apipavidalinti, sukurti

♦ Vasario – kovo mėn. „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybiniame projekte „Mano Tėvynė – Lietuva“. Projektas skirtas švęsti Vasario 16 dieną - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir kovo 11 - dieną – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Projekto metu ugdėme pilietiškumo, socialinę ir kūrybiškumo kompetencijas, bei plėtojome STEAM veiklas ugdymo įstaigoje. Projekto tikslas - naudojantis įvairių dailės sričių meninės raiškos priemonėmis ir išbandant įvairias dailės technikas ir technologijas, taikant STEAM metodus ugdyme skatinti vaikus tyrinėti, konstruoti, lipdyti, kuriant žaismingą kūrybinį darbą, atskleidžiant Lietuvos grožį, istorinius paminklus, architektūrą, istoriją

♦  Vasario 10 d. 9.15 – 10.15 val. „Kiškučių“ grupės mokytoja ir neformaliojo ugdymo mokytoja organizavo ugdytinių išvyką į Martyno Mažvydo progimnaziją, į ekologinį sportinį renginį „Kartu sportuok ir  rūšiuoti išmok“ . Ekologinio-sportinio renginio tikslas tenkinti vaikų norą judėti, išreikšti save praturtinant judėjimo patirtį naujais veiksmais, judesiais. Šio renginio metu ugdytiniai dalyvavo estafetėse, atliko logines užduotis, žaidė ramius ir judrius žaidimus, gilino ir pritaikė žinias apie antrinių žaliavų rūšiavimą, panaudojimą

♦  Vasario 9 d. 10.00 val. „Kačiukų“ grupės mokytojos surengė ugdytiniams edukacinę- pažintinę išvyką pas socialinių partnerių RUC ugdytinius. Tikslas - ugdyti aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais, savireguliacijos ir savikontrolės įgūdžius. Išvykos metu ugdytiniai mokėsi tvarkingai eiti grupėje už įstaigos ribų, klausėsi mokytojų aiškinimų ir pasakojimų apie saugų elgesį pasivaikščiojimo metu, susipažino su kitos įstaigos edukacinėmis erdvėmis, lauko teritorija bei įrenginiais, žaidimų aikštelėmis. Savo patirtus įspūdžius sugrįžę į grupę aptarė, pasakojo patirtus nuotykius ir džiaugėsi vieni kitų bendryste

♦  Vasario 1-28 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ ugdytiniai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų piešinių parodoje „Piešiu Lietuvai“. Atsakingos grupių mokytojos visos veiklos metu skatino vaikų pilietiškumą, domėjimąsi Lietuvai svarbiomis šventėmis, tautiniais simboliais. Atliekant kūrybinius darbelius, ugdytiniai tobulino meninę raišką, ugdėsi tautinę ir pilietinę savimonę

♦ Vasario 1 d. – kovo 1 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų judrią veiklą skatinančiame projekte „Žiemos žaidynės lauke“, atsakinga grupės mokytoja. Tikslas - ugdyti saugios ir sveikos gyvensenos bei kūrybiškumo kompetencijas, lavinant vaikų judesius ir fizines savybes. Pagrindinis uždavinys - skatinti vaikus žaisti judrius žaidimus su priemonėmis ar be jų bei kitaip aktyviai judėti lauke žiemą bei sudaryti saugią ir kūrybiškumą skatinančią aplinką, žaidžiant, sportuojant ar kitaip judant žiemos metu lauke. Projekte dalyvaujanti įstaigos mokytoja su vaikais žaidė pačių pasigamintomis priemonėmis aktyviai veiklai, sportavo, aktyviai judėjo žiemos metu lauke. Kadangi sniego ši žiema pašykštėjo, todėl teko paties susigalvoti kaip aktyviai judėti bei žaisti, tai dar labiau skatino vaikus kurti, sportuoti ir žaisti

SAUSIS 

♦ Iki vasario 11 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Meškiukų“, „Varpelių“, „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinio projekto ,,Kuriame šokoladinį stebuklą“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos grupių mokytojos. Pagrindinis tikslas dalyvaujant parodoje - skatinti vaikų kūrybiškumą, domėjimąsi įvairiapusiška kūryba, suteikiančia galimybę įprasminti žiemos švenčių laukimo džiaugsmą kuriant, puošiant šventines dekoracijas karštu išlydytu šokoladu. Visos grupės sukūrė puikius, šokoladu kvepiančius darbelius

♦ Sausio 20 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų edukaciniame projekte „Žaismė ir atradimai vaikų akimis“. Atsakingos grupės mokytojos. STEAM tai laisvė savitai pažinti visą supančią aplinką. Žaisdamas vaikas lengviau įsisavina pateiktą informaciją. STEAM yra visa tai, kas yra aplink mus. Kiekvienas vaikas – smalsus, tyrinėjantis, kūrybiškas, aktyvus, pozityvus, įveikiantis iššūkius. STEAM ugdymas skatina vaiką išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti netradicinių veikimo būdų, mąstyti individualiai ir inovatyviai. STEAM idėjų taikymas leidžia vaikui pamatyti pasaulį kaip nesibaigiančių galimybių šaltinį. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas. STEAM veikla yra interaktyvi ir pagrįsta tyrinėjimais, ji teikia besimokantiems vaikams daug kartų didesnes galimybes aktyviai įsitraukti. STEAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. Žaisdami jie išbando, tiria, atranda naujus dalykus. Šiuolaikinės ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagrindinis siekis užtikrinti kokybišką, tikslingą, į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą. Kad būtų užtikrintas vaikų visapusiškas, jų poreikius atitinkantis ugdymas, be galo svarbus įstaigoje dirbančių pedagogų gebėjimas įtraukti proaktyvaus vaikų ugdymo būdus – aš sukuriu žaidimui, patirtiniam ugdymuisi pažadinti skirtus kontekstus, o jis įsitraukia, žaidžia, veikia, kuria, mokosi, reflektuoja. Mokytojos dalinosi inovatyviomis ir kūrybiškomis STEAM ugdymo idėjomis/veiklomis ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus integruojant metodinį rinkinį „Žaismė ir atradimai“

♦ Sausio 16 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“ . Atsakingos grupės mokytojos. Tikslas - skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. Vaikų sudominimas patrauklia kūryba dar ankstyvajame amžiuje yra svarbus, nes skatina domėtis knygomis ateityje, lavina bei turtina kalbą, puoselėja mūsų šalies kultūrą ir tautinę tapatybę. Evelinos Daciūtės kūrybą galima priskirti prie tų, kurios domina vaikus: poezija – žaisminga ir lengvai įsimenama, o tekstai knygelėse – prasmingi ir įdomūs. Patys garsiausi rašytojos kūriniai – „Laimė yra lapė“ ir „Drambliai eina į svečius“ keliauja po pasaulį, yra išversti į kelias užsienio kalbas (anglų, kinų, rusų ir kt.). Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikai dar negeba išsamiai analizuoti kūryboje slypinčios informacijos, tačiau tai, kaip jie suvokia girdėtą tekstą, gali išreikšti piešiniu, iliustracija arba lipdiniu. Kūrybinis darbas ir yra pirmoji vaiko teksto suvokimo išraiška. Svarbiausia – atrinkti tinkamas knygas/tekstus, kurie skatintų vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę bei formuotų įprotį domėtis vaikiška knyga. Mokytojos, ieškojo smagių skaitymo būdų, lavino vaikų atmintį, kalbą, vaizduotę ir kūrybiškumą

2022

GRUODIS

♦ Gruodžio 21-31 d. „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių ir pedagogų darbelių parodoje „Neįprastos Kalėdos“. Atsakingos grupių mokytojos. Renginio tikslas - skatinti vaikus, jų tėvelius ir mokytojus patirti kūrybos džiaugsmą meninėje veikloje. Kiekvienas darbelių parodos dalyvis sukūrė kalėdinę kompoziciją, kuri atspindėjo mūsų požiūrį į gamtos saugojimą, antrinių atliekų rūšiavimą bei pakartotiną jų panaudojimą. Gražūs darbai priminė, kad galima grožį kurti ir iš paprastų, jau panaudotų žaliavų, prikelti antram gyvenimui

♦ Gruodžio 19 d.  vyko įstaigos ugdytinių dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte-iniciatyvoje „Nykštukų bėgynės 2022. Pagauk Kalėdas“. Atsakingi: neformaliojo ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos.  Pagrindinis šio renginio tikslas - populiarinti bėgimą, kaip vieną iš sveikatą stiprinančių priemonių, ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose bei didinti dalyvių fizinį aktyvumą bei suteikti džiugių emocijų. Visi ugdytiniai pasipuošę kalėdiniais aksesuarais (nykštukų kepuraitėmis ar ryškiais šalikėliais) bėgo įstaigos kieme pasirinktą atstumą, taip stiprindami savo fizinį aktyvumą, stiprindami savo organizmą bei dalindamiesi geromis emocijomis bėgdami kartu, būdami ir bendraudami kartu

♦ Gruodžio 1-15 d. „Drugelių“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvaus respublikinėje kūrybinių darbų parodoje-iniciatyvoje „Mylinti širdis“, skirtoje paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, atsakingos grupių mokytojos. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sąmoningumą ir paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri minima gruodžio 3 d. Renginio metu buvo ugdoma vaikų tolerancija, supratimas ir pagarba žmonėms su negalia, skatinami vaikai negalią turintį žmogų priimti, kaip lygiavertį, kuriam kartais reikia šiek tiek daugiau laiko ar papildomos pagalbos bei ugdomas vaikų kūrybiškumas, meniniai gebėjimai ir saviraiška kuriant meninius darbus

♦ Gruodžio 1-30 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių virtualiame projekte ,,Mokausi, skaičiuoju ir matuoju“, atsakingos grupių mokytojos. Pagrindinis renginio tikslas - gilinti vaikų matematines žinias bei loginį mąstymą, skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Ugdytiniai atliko įvairias žaidybines veiklas, kurių metu pasitelkę visą savo išradingumą, kūrybiškumą, kūrė, statė, konstravo įvairius objektus, o kartu ir skaičiavo, lygino, mokėsi dirbti komandoje 

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 3-30 d. ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte „Linksmosios muzikinės mankštos“. Organizatoriai:  Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedra, l.d.  „Volungėlė“ ir „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytojai. Šis projektas apjungė mokytojus siekti bendro tikslo, kai muzika ir aktyvus judėjimas ugdo vaikų meninius gebėjimus, sveikos gyvensenos įgūdžius, turtina vaikų muzikinę patirtį. Mokytojai taikė įvairias formas ir priemones, ugdytiniai atliko muzikines mankštas : Aš moju skarele; Mažų kojyčių šokis; Suka ratą kamuoliukas; Letkis - Op op

♦ Iki lapkričio 15 d. „Žvaigždučių“ grupė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų ir tėvų (globėjų)  virtualiame kūrybiniame projekte „Lauko erdvių įvairovė ir priemonės – vaiko sėkmingos patyriminės veiklos garantas“. Atsakingos grupės mokytojos pasidalino kartu su ugdytinių tėvais vykdyto projekto „Mes - gamtos vaikai“ metu sukurtomis lauko edukacinėmis erdvėmis, kur vaikai gali stebėti vabzdžių gyvenimą pagamintame „vabzdžių viešbutyje“, lauko laboratorijoje tyrinėti, atlikti bandymus su gamtine medžiaga, priemonėmis, žaisti šaškėmis įrengtoje specialioje lentelėje, laipioti specialiu taku, pagamintu iš virvių, mėtyti kamuoliukus į specialiai tam pagamintą  stendą su įvairaus dydžio ertmėmis ir kt. įrenginiais. Visos priemonės pagamintos iš antrinių žaliavų, taip prisidedame prie gamtos saugojimo ir puoselėjimo

♦ Lapkričio 4-10 d. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių STEAM projekte „Žaidžiu, konstruoju ir skaičiuoju“. Atsakinga grupės mokytoja. Tikslas - sudaryti vaikams sąlygas ugdytis pažinimo, kūrybiškumo bei socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Uždavinai: formuoti STEAM gebėjimus matematikos srityje, stiprinti žaidybinės veiklos įgūdžius, taisyklių kūrimo gebėjimus, skatinti vaikų bendradarbiavimo, atsakingumo nuostatas. Ugdytiniai kūrė ir konstravo įvairius objektus pagal pačių pasiūlytas idėjas, rengė objektų brėžinius, rašė matavimo duomenis bei sukurtus objektus išbandė bei pristatė savo draugams. Vėliau sukurtus objektus sėkmingai panaudojo įvairiuose žaidimuose

♦ Iki Lapkričio 11 d.  „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo socialinių partnerių (l. d. „Žuvėdra“) organizuojamoje fotonuotraukų parodoje „Gaminame visi – sveikai ir skaniai“. Atsakingos grupės mokytojos. Pagrindinis parodos organizavimo tikslas - formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius. Patyriminių veiklų metu, vaikai gamino sveiką maistą, ragavo ir aptarė, kuo naudingas toks maistas, kokią įtaką daro mūsų organizmui. Labai smagu buvo patiems gaminti ir dalintis su kitais skaniu, sveiku maistu

♦ Lapkričio 8 d. 10.48 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniams mokytojos organizavo išvyką „Krenta rudeniniai lapai“ į mikrorajono parką. Ugdytiniai vyko į parką, kur stebėjo kaip pasipuošė rudenį medžiai ir gamta. Pasivaikščiojo parko takeliais, gėrėdamiesi augalais, diskutuodami ką veiks prisirinkę nukritusių lapų, aptarė kokios spalvos lapai būna rudenį, koks oras būdingas rudeniui, kuom jis turtingas. Aktyviai pajudėję, įgiję praktinių žinių ir įgūdžių, patyrę daug gerų emocijų būdami kartu, mokėsi būti draugiškais ir mandagiais, ugdėsi savitarpio supratimą

SPALIS

♦ Spalio 20 d. 10.30 val. „Saulučių“ grupės mokytoja organizavo ugdytiniams edukacinę -pažintinę išvyką už darželio teritorijos „Auksinis ruduo“. Pagrindinis išvykos tikslas pažinti gamtos reiškinius, sezoniškumo požymius. Turėjo puikią progą susipažinti su auksiniu rudeniu, jo kūrybiniu darbu nuspalvinant medžius kuo įvairiausiomis spalvomis, rinkti medžių lapus, kaštonus ir kitas rudens dovanas, įvardinti ir pamatyti pagrindinius rudens požymius

♦ Spalio 12 d. 10.30 val. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono parką ir dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Apkabinkime medžius“, organizatorės grupės mokytojos. Išvykos metu ugdytiniai stebėjo gamtą, jos požymius, kurie būdingi rudenį, mokėsi atpažinti medžius, juos įvardinti, apibūdinti kuo jie skiriasi nuo kitų medžių. O kartu išvyka yra tas renginys, kur vaikai mokosi saugiai elgtis gamtoje, gebėti draugiškai bendrauti ir laikytis taisyklių

♦ Rugsėjo 19 d. - spalio 7 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros rengiamoje priešmokyklinių ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtinių fotografijų parodoje. Grupės mokytojos kartu su ugdytiniais visus metus augino šiltnamyje uogas, daržoves, prieskoninius augalus ir savo užaugintais rezultatais pasidalino šioje organizuotoje parodoje, pateikdami nuotraukas. Vaikai didžiuojasi savo dideliu indėliu prižiūrint auginamus augalus, bei džiaugiasi ir nuimamu derliumi, ragauja uogas ir daržoves, geria įvairias žolelių arbatas, taip stiprina savo sveikatą ir mokosi sveikos gyvensenos įgūdžių

 

♦ Spalio 5 d. 10.30 val. „Kiškučių“ grupės mokytojos organizavo edukacinę-pažintinę išvyką į mikrorajono parką „Rudens požymių paieška“. Išvykos metu ugdytiniai tyrinėjo gamtą, domėjosi rudens ženklais, požymiais, stebėjo, tyrinėjo aplinką bei rinko gamtinę medžiagą, kurią parsinešė į darželį ir panaudos kūrybiniams darbeliams bei ugdomajai veiklai

♦ Spalio 4 d. 10.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo šermukšnių sodinimo akcijoje, skirtoje paminėti Klaipėdos 770 metų sukaktį. Atsakingi: meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja ir grupės mokytoja. Į šią gražią akciją susirinko daug mikrorajono ikimokyklinių įstaigų vaikų, pasipuošusių savo įstaigos logotipais, atributika, miesto gimtadienio proga visi jie prisidėjo prie aplinkos gražinimo, tausojimo ir puoselėjimo, sodino šermukšnių medelius kalvelėje prie Pempininkų pėsčiųjų/dviračio tako. Po medelių sodinimo visi kartu sudainavo dainas „Gintarinis mano miestas“, „Klaipėda, tave myliu“, jau tapusias mažųjų klaipėdiečių himnais ir gerai nusiteikę sugrįžo į savo įstaigas

 

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 30 d. 9.30 val. grupės  mokytoja kartu su „Drugelių“ grupės ugdytiniais vyko į edukacinę išvyką į vaikų laisvalaikio centrą „Gerviukas“, kur vaikai dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Lapų vagis“, klausėsi darbuotojų pasakojamos istorijos apie voveriuką, susipažino su įvairiais pojūčiais, lavino vaizduotę ir kūrybinius gebėjimus 

♦ Rugsėjo 12-16 d. neformaliojo ugdymo mokytoja visus pakvietė dalyvauti 2022 m. Europos judumo savaitėje, kurios metu ugdytiniai stebėjo vaizdo įrašus, pranešimus apie saugų eismą ir kūno apsaugos priemones, važiuojant riedančiomis priemonėmis, vyko pasivažinėjimas aplink darželį, įveikiant įvairias kliūtis, dalyvavo rytinėje mankštoje vidiniame kiemelyje, skambant linksmai muzikai, šoko „Ąžuolo šokį“, žaidė žaidimą „Broleli, gelbėk“, vyko į  sveikatinimo žygį „Sveikatos labirintai“, kur vaikai aktyviai judėjo, sportavo su lauko inventoriumi, leisdami laiką gryname ore, taip stiprindami sveikatą, grūdindami organizmą 

♦ Rugsėjo 14 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės mokytojos organizavo ugdytiniams edukacinę-pažintinę išvyką už darželio teritorijos į mikrorajono parką „Mokausi saugot save ir draugą“. Ugdytiniai pasivaikščiojo įrengtais pasivaikščiojimo takais, gėrėjosi krentančiais lapais, stebėjo gamtos reiškinius, mokėsi pažinti medžius, juos įvardinti, draugiškai elgtis išvykus iš įstaigos, saugoti save ir šalia esančius. Išvykos metu skiepijama pagarba savo bendraamžiui, suaugusiems, draugiškumo, mandagumo ir savitarpio supratimas

 

 

 

досуг
Read 702 times Last modified on Wednesday, 29 March 2023 10:52