Today: 17.Aug.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ UGDYTINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR ĮSTAIGOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ UGDYTINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

INDIVIDUALAUS SAVIRŪPOS PLANO FORMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

(Priedas Nr. 1) Pranešimas apie patyčias (parsisiųsti)

(Priedas Nr. 2) Smurto ir patyčių registracijos žurnalas (parsisiųsti)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 METŲ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2022 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

 
 
 

 

 

 

 

 

кулинарные рецепты