Today: 31.Mar.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2018-2019 m. m.

2019 METAI

 

BIRŽELIS

♦ Birželio 19 d. 9.30 val. darželyje vyko edukacinis projektas „Nariuotakojai darželyje“, kurį pristatė Palangos „Insektariumas“ – gyvų vabzdžių muziejus, kurio ekspozicijoje  yra iki 30 skirtingų rūšių egzotinių eksponatų. Vaikai ir mokytojai turėjo galimybę iš arčiau apžiūrėti ir susipažinti su nariuotakojų ekspozicija ir jos mažiausiais gyvūnėliais: vorais, juodaisiais skorpionais, tarakonais, gyvalazdėmis, šimtakojais ir kt. Vaikai išklausė specialists pasakojimo apie terariumuose laikomų vabzdžių išvaizdą, kilmę, mitybą, gyvenimo būdą. Mažieji turėjo galimybę rankose palaikyti didįjį Madagaskaro tarakoną. Po renginio vaikai išsiskirstė pilni įspūdžių ir džiugių emocijų 

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 30 d.  neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSPS R.Gedgaudaitė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė organizavo įstaigoje sportinę pramogą „Pirato pramogos“. Ugdytiniai laiką leido gryname ore, žaidė judriuosius žaidimus, buvo fiziškai aktyvūs, kartu su piratais šoko šokį „Makarena“, stiprino sveikatą ir imuninę sistemą, mokėsi dirbti komandoje, laikytis bendrų susitarimų. Žemėlapių pagalba turėjo surasti darželio teritorijoje paslėptą pilną aukso skrynią, o kad ją surasti, reikėjo aplankyti 7 stoteles ir kiekvienoje iš jų įveikti skirtas užduotis

♦ Gegužės 28 d. mokytojos L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė organizavo 17.00 val. „Nykštukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą. Susirinkime pasidžiaugta vaikų pasiekimais, aptartas su tėvais tolesnis vaikų ugdymas, svarstyta, kaip per vasarą dar padėti vaikui pasiruošti pereinamajam laikotarpiui iš lopšelio į darželį, supažintinti tėvai su būsimais remontais darželyje ir darbo organizavimu vasaros laikotarpiu 

♦ Gegužės 27 d. mokytojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė organizavo 17.00 val. „Žiedelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą. Aptarė visi kartu einamus klausimus, darbo organizavimą vasaros metu, apibendrino mokytojos vaikų pažangą ir pasiekimus

♦ Gegužės 27 d. 17.00 val. mokytojos L.Stasytytė ir J.Jucienė pakvietė ,,Meškiukų“ grupės tėvus į  susirinkimą, tema  ,,Vaikų ugdymosi pasiekimai“. Susirinkimo metu aptarti vaikų pasiekimai, supažindinti tėvai su tolesniu vaikų ugdymu darželio grupėse, konsultuoti tėvai kaip vasaros metu padėti vaikui pasiruošti pereinamajam laikotarpiui iš lopšelio į darželį, aptartas veiklos organizavimas vasaros laikotarpiu įstaigoje

♦ Gegužės 24 d. 16.00 val. vyko priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventinis renginys „Lik sveikas mielas ir brangus darželi“. Atsakingos meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir grupės mokytojos L.Kargajevienė, R.Jokubauskienė. Renginio metu atsiskleidė vaikų meniniai, kūrybiniai gebėjimai, pagarba ir padėka įstaigos darbuotojams. Visi susikaupę ir pasipuošę parodė spektaklį „Sveiki dantukai“, demontravo savo talentus: Elija grojo pianinu, Elijus rodė gimnastikos pratimus, Kamilė visus užbūrė gražiu šokiu, vaikai grojo ir su netradiciniais instrumentais (vienkartiniais puodeliais ar stiklainiais su vandeniu), dainavo dainas, deklamavo eiles, o renginį užbaigė darželio himnu. Visi kartu išėję į vidinį kiemelį pasodino atminimo dovaną – rožės krūmelį, o vaikai paleido į dangų savo svajones ir sugalvotus norus

♦ Gegužės 20 d. 16.30 val. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir mokytojos L.Ablonskienė, J.Jucienė organizavo „Ežiukų“ grupės ugdytinių ir jų tėvų popietę „Šeimos šventė“, skirtą Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Pagrindinis renginio tikslas buvo paminėti šeimos dieną ir atsisveikinti su lopšeliu. Ugdytiniai dainelėmis, žaidimais, grojimu medinėmis lazdelėmis, pačių paruoštomis dovanėlėmis, reiškė begalinę meilę savo brangiausiems –  mamai ir tėčiui, kartu būdami su tėvais jautė bendrumą, darnų ryšį, patyrė gerų emocijų ir jausmų raišką. 17.00 val. pakvietė tėvus į susirinkimą, kuriame aptarė einamuosius klausimus, vaikų lankymo vasaros metu klausimą, mokytoja Lina Ablonskienė pateikė projekto „Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžiuje“ rezultatų ataskaitą ir nutarė didesnį dėmesį skirti dantukų valymui

♦ Gegužės 17 d. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir grupių mokytojos organizavo ugdytinių ir jų tėvų Šeimos dienos popietes, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti: 16.00 val. „Žiedelių“ gr. „Pabūkime kartu“ (muzikos salėje) organizatorės mokytojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė; 16.30 val. „Saulučių“ gr. „Sveikas vaikas – laiminga šeima“  (sporto salėje) organizatorės V.Juškienė ir B.Povilavičienė;  16.45 val. „Boružėlių“ ir „Varpelių“ gr. „Ir mamytei, ir tėveliui šiandien skiriam mes dainelę“ (muzikos salėje) organizatorės mokytojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, I.Gailienė ir R.Vaičiūnienė. Pagrindinis renginių tikslas – mokyti vaikus išreikšti meilę ir pagarbą savo šeimai, skatinti vaikų savarankiškumą, plėtoti vaikų emocijų ir jausmų raišką. Vyko šiltas tėvų ir vaikų bendravimas, pagarbos savo patiems mylimiausiems žmonėms parodymas, vaikų kūrybiškumo atsiskleidimas  

♦ Gegužės 17 d. 13.15 val. vyko priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventinis renginys „Lik sveikas mielas ir brangus darželi“. Atsakingos meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir grupės mokytojos G.Lauruševičienė, R.Jokubauskienė. Būsimus pirmokus sveikino mokytojos, palinkėjo visiems būti šauniais mokiniais, neužmiršti darželio ir savo buvusių auklėtojų, padėkojo tėvams už aktyvią pagalbą auklėjant vaikus bei organizuojant renginius. Tėvai dėkojo mokytojoms, vadovams, už rūpinimąsi jų vaikais, begalinę kandrybę, dovanojo jiems gėles. Šventės metu vaikai virto raidelėmis, kurios kartu gali daug žodelių sudėti, ,,ieškojo“  pikto burtininko pagrobto varpelio, kartu keliavo po pasakų šalį ir surado burtininką bei savo gerumu ištirpdė pyktį jo širdyje. Priešmokyklinukai atsisveikindami padainavo darželio himną, kartu su mamomis, tėveliais ir mokytojomis išėjo į darželio kiemą ir į dangų paleido balionus su užrašytomis svajonėmis bei visi kartu pasodino dovanotą darželiui rožę. Žvelgdami į savo ugdytinius, kurių veiduose švytėjo šypsenos mintyse linkėjome, kad visos tos jų svajonės, nerūpestingai paleistos į dangų, išsipildytų

♦ Gegužės 15 d. 16.30 val. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, grupių mokytojos L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė organizavo „Nykštukų“ gr. ugdytinių ir jų tėvų Šeimos dienos popietę, skirtą Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Renginio metu ugdytiniai dainavo gražiausias dainas ir deklamavo pačias mieliausias eiles savo mamytėms, teikė joms pačių pagamintas gėlytes, nepamiršti liko ir tėčiai, jiems buvo skirtos rožės ir vaikų bučiniai. Vaikai tėvus kvietė į ratelį kartu pažaisti ir pašokti. Visiems buvo smagu, linksma, bet kartu ir liūdna, nes tai jau atsisveikinimas su lopšeliu, su mielomis grupių mokytojomis, prasidės kitas etapas - darželio grupė ir naujos mokytojos

♦ Gegužės 15 d. „Meškiukų“ gr. ugdytiniams buvo organizuota išvyka pas VSPS R.Gedgaudaitę, tema „Pienelis baltas – balti dantukai“. Organizatorė mokytoja L.Stasytytė. Išvykos tikslas – tobulinti socialinės aplinkos pažinimo įgūdžius, ugdyti higienos ir sveikos gyvensenos įpročius. Ugdytiniai susipažino su nauja aplinka, sužinojo kaip teisingai valytis dantukus,  išgirdo apie  pieno įtaką mūsų sveikatai, patyrė daug įspūdžių ir gerų emocijų

♦ Gegužės 14 d. 10.00 val. mokytoja L.Bentienė organizavo  ugdytiniams edukacinę valandėlę, kurios metu Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ apsilankė Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto PK bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja Vaida Meškienė, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Kinologų grupės specialistė Ona Voronova ir vyresnioji specialistė Vita Mockutė. Dalyvavo tarnybinis šuo Gėris,  kuris pademonstravo savo gebėjimus atlikti įvairius dresūros elementus, išmokto paklusnumo, duotų komandų vykdymo ir glaudaus ryšio palaikymo dirbant komandoje. Ugdytiniai sužinojo ką tarnyboje atlieka augintiniai, kaip padeda surasti dingusius žmones, juos gelbėti, apginti, kovoti su kontrabandos gabenimu

♦ Gegužės 13 d. 16.30 val. grupės mokytojos L.Bentienė, K.Antanavičienė ir  meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė organizavo Šeimos dienos popietę „Drugelių“ grupių ugdytiniams ir jų tėvams, skirtą Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Šeimos diena praturtino vaikus žiniomis apie šeimą, meilę jos nariams ir tarpusavio supratimą. Vaikai parengė programą savo tėveliams, deklamavo išmoktas eiles pačiam mieliausiam žmogui - mamai, šoko šokį kartu su tėvais, dainavo dainas, teikė tėvams pačių pagamintus atvirukus. Ugdytiniai mokėsi draugiškumo, kultūringo bendravimo, atsiskleidė jų kūrybiniai gebėjimai, pasitikėjimas savo jėgomis, daug gerų emocijų patyrė ne tik ugdytiniai, bet ir jų tėvai. 17.00 val. tėvai buvo pakviesti į tėvų susirinkimą, kuriame aptarė vaikų pasiekimus ir padarytą pažangą, aiškinosi įstaigos darbo organizavimo ir poreikio klausimus vasaros metu

♦ Gegužės 6-10 d. logopedė Vilma Kavaliauskienė organizavo įstaigoje prevencinį renginį „Kalbos savaitė 2019“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.  Logopedė Vilma Kavaliauskienė „Drugelių“, „Žiedelių“, „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupėse vedė grupines logopedines pratybas, lavino ugdytinių kalbinius gebėjimus, mokė taisyklingai tarti žodžius, garsus 

♦ Gegužės 9 d. 17.00 val. direktorė Andželika Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė organizavo bendrą įstaigos tėvų susirinkimą, kuriame buvo svarstomi lauko edukacinių erdvių įrengimo, įstaigos darbo organizavimo vasaros metu,  tėvų ir pedagogų bendradrbiavimo klausimai. Vyko diskusijos, tėvai pateikė jiems rūpimus klausimus, tėvai supažindinti su edukacinių lauko erdvių įrengimo situacija

♦ Gegužės 9 d. 11.00 val. mokytojos K.Antanavičienė ir L.Bentienė surengė „Drugelių“ gr. ugdytiniams pažintinę išvyką po įstaigos edukacines  erdves. Išvykos metu ugdytiniai susipažino su logopedo, sensorinio kambario inventoriumi ir priemonėmis, aplankė visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo vietą, sužinojo, kaip yra darželyje rūpinamasi jų maitinimu, sveikata, uždavė klausimų ir virtuvės darbuotojoms. Tai suteikė daug gerų ir teigiamų emocijų bendraujant su darbuotojais, pagilino žinias apie žmonių darbus ir profesijas, ugdėsi bendravimo, draugiškumo, mandagumo ir savitarpio supratimo įgūdžius

♦ Gegužės 9 d. 10.00 val. mokytoja V.Kisminienė subūrė kūrybiškų mokytojų komandą (K.Antanavičienė, L.Kalendrienė, L.Ablonskienė, R.Vaičiūnienė, V.Juškienė, R.Čichunovienė, R.Jokubauskienė) ir pakvietė visus  įstaigos ugdytinius, bendruomenę stebėti spektaklį „Gėlės ir drugeliai“. Vaikai labai džiaugėsi stebėdami savo mielas mokytojas, pavirtusias gražiomis gėlėmis: rože, medetka, gebene, saulute, jurginu, kvapniuoju žirneliu ir drugeliu. Spektaklis mokė vaikus tolerancijos, puoselėti meilę gamtai ir jos gyventojams. Kūrybiniu pasirodymu aktyvinamas vaikų kultūrinis gyvenimas, tarpusavio bendravimas, naujų kūrybinių veiklų skatinimas, pasitelkiant vaidybinius elementus

♦ Gegužės 8 d. 10.00 val. mokytojos L.Stasytytė, J.Jucienė ir logopedė V.Kavaliauskienė organizavo  „Meškiukų“ gr. ugdytiniams pažintinę-edukacinę išvyką „Išvyka į kalbos šalį“ pas specialistę logopedę. Mažieji ugdytiniai apžiūrėjo logopedės kabinetą ir jame esančias priemones, kartu su ja žaidė kalbinius žaidimus, kurie suteikė daug teigiamų emocijų, labiau paskatino pasitikėti savimi ir savo gebėjimais, mokėsi palaikyti draugiškus santykius su suaugusiais, tarpusavio santykius, o tuo pačiu ir praplėtė kalbos žodyną

♦ Gegužės 8 d. 9.30 val. į įstaigą atvyko  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Magijos teatras su pasirodymu (vadovė Nina Kundrotienė)Burtininkės Ninos fantastiški burtai sušildė ir užbūrė kiekvieno pasirodymą stebėjusio vaiko širdį. Pasirodymo metu, ugdytiniai galėjo patys pasijusti magais atliekant kai kuriuos nesudėtingus triukus. Labiausiai gerų emocijų suteikė vaikams magiškai iš dėžės ištraukti balandžiai ir baltas pudeliukas. Iliu­zi­jų ir fo­ku­sų ku­pi­nas pa­sirody­mas pa­do­va­no­jo visiems susirinkusiems gerą nuotaiką, teigiamų emocijų ir neišdildomų įspūdžių

BALANDIS

♦ Iki balandžio 30 d. mokytojos L.Ablonskienė ir J.Jucienė vykdė „Ežiukų“ grupės tėvų apklausą tema „Kaip pasikeitė šeimose įpročiai geriant vandenį“. Gautus apklausos duomenis ir rezultatus pristatys tėvų ir mokytojų susirinkimuose gegužės mėnesį, pristatys savo vykdyto projekto reikšmę ir naudą, skatinant ir ugdant vaikus sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo pasirinkimą ir puoselėjimą 

♦ Balandžio 29 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos B.Valauskienė, L.Kalendrienė, L.Stasytytė ir J.Jucienė  surengė įstaigoje vaikų piešinių ir kūrybinių darbų parodą „Gražiausios gėlės Mamytei“. Grupių stenduose skirti mamoms patys gražiausi ir šilčiausi žodžiai, kuriuos papuošė vaikų kūrybiški darbai

♦ Balandžio 30 d. buvo skelbiama ATVIRŲ DURŲ DIENA, todėl kvietėme tėvus aktyviai dalyvauti įstaigos ugdymo procese, domėtis vaikų ugdomąja veikla, pasiekimais, konsultuotis su mokytojais, specialistais, diskutuoti su administracija 

♦ Balandžio 29 d. 10.30 val. mokytojos V.Juškienė, B.Povilavičienė ir neformaliojo ugdymo  mokytoja R.Čichunovienė organizavo „Saulučių“ grupės ugdytinių pramogą „Nešė kiškis maišelį...“ kartu su socialinių partnerių RUC „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniais. Pagrindinis renginio tikslas - skatinti aktyvų gyvenimo būdą, vaikų fizinį aktyvumą, glaudžiau bendradarbiauti  ikimokyklinėms įstaigoms, mokytis dirbti komandose, žaidimų pagalba ugdyti valią, emocinį bendravimą, skiepyti draugiškumą, mokytis prisiimti atsakomybę, labiau pažinti save ir draugus bei patirti gerų emocijų įsitraukiant į aktyvią veiklą

♦ Balandžio 25 d. mokytojos B.Valauskienė, V.Juškienė surengė įstaigoje visuotinę akciją „Darželio aplinkos švarinimas“. Visi dalyviai aktyviai prisidėjo prie įstaigos aplinkos gražinimo, švaresnės aplinkos puoselėjimo, gėlių pasodinimo

♦ Balandžio 24 d.  9.30 val. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir mokytojos V.Juškienė, Ž.Tarozienė, L.Kargajevienė, R.Jokubauskienė, L.Kalendrienė parodė įstaigos ugdytiniams nuotaikingą spektaklį „Kaip kiškutis margučio ieškojo“, skirtą tradicinei Šv. Velykų šventei.Vaikai sužinojo, kad  Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip gamtos atbudimo šventė, kad  kiaušinių marginimas turėjęs magišką reikšmę. Ant kiaušinių skutinėtos saulutės (kad augmenijai netrūktų saulės), žvaigždės (kad laukams netrūktų šviesos ir naktį), žalčiukai (kad pabustų gyvybė), įvairi augmenija, raštų deriniai. Specialią reikšmę turėjusi ir kiaušinio spalva. Raudona spalva simbolizavo gyvybę, juoda – žemę, mėlyna – dangų, žalia – bundančią augmeniją, geltona – pribrendusius javus. Vaikams atskleidė sakmę, kad pamiškėje gyvena senutė Velykė. Ji dažo kiaušinius, o Velykų naktį sudeda juos į vaškinį ar cukrinį vežimaitį, pakinko į jį kiškius ir veža vaikams. Iš ryto kiekvienas vaikas ant palangės rasdavo po du Velykės kiaušinius

♦ Balandžio 24 d. 11.00 val. vyko „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ gr. ugdytinių  Šv. Velykų renginys  „Tai gražūs margučiai rieda“. Renginio metu patys mažiausieji ugdytiniai susipažino su Velykų tradicijomis, patyrė daug gerų emocijų ir jausmų, bendravo kartu dalyvaudami programoje, ridendami margučius, kartu šoko, dainavo ir žaidė

♦ Balandžio 19 d. mokytojos L.Stasytytė ir J.Jucienė „Meškiukų“ grupės ugdytinius ir jų tėvus pakvietė sudalyvauti Velykinių darbelių gaminime, kūrime ir surengė  gražią  parodėlę „Meškiukų“ grupėje „Rid, rid, rid margi margučiai“. Darbeliai atlikti įvairia kiaušinių dekoravimo technika: siūlais, popieriumi, juostelėmis, gamtine medžiaga, gėlėmis ir įvairiais dažais. Paroda suteikė daug džiaugsmo, gerų emocijų vaikams, meninės kūrybos potyrio, žinių apie lietuviškas tradicijas, kiaušinių marginimo raštus. Darbai bus eksponuojami iki balandžio 30 d. 

♦ Balandžio 19 d. mokytojos L.Ablonskienė, J.Jucienė ir „Ežiukų“ grupės ugdytiniai, kartu su savo tėvais surengė „Ežiukų“ grupėje kūrybinių darbelių parodėlę „Velykų kiškučio gėrybės“.  Parodos tikslas - puoselėti meninę kompetenciją, prisimenant lietuvių kalendorines šventes, papročius ir tradicijas. Tai renginys skatinantis bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, skatinantis dalyvių kūrybinį aktyvumą, išradingumą, estetinį suvokimą. Parodėlė veiks iki balandžio 30 d.

♦ Balandžio 19 d.  10.30 val. mokytojos  V.Kisminienė, L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė, K.Antanavičienė parodė lėlių spektaklį  „Katinėlis ir gaidelis“  l. d. „Liepaitė“  „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ir socialinių partnerių RUC jaunesniosios grupės vaikams. Ugdytiniai patyrė daug gerų emocijų stebėdami spektaklį, kartu bendravo su draugais iš RUC, dalinosi įspūdžiais apie personažus, sužinojo, kad neklausymas priveda prie liūdnų pasekmių, galimų nelaimių

♦ Balandžio 18 d. 11.00 val. atvyko Drevinuko teatras su  spektakliu „Kaip Drevinukas laimę surado“, kuriame vyravo muzikinis, estetinis ir tautinis ugdytinių auklėjimas. Pagrindinė spektaklio mintis apie girios žmogutį, kuris nežinojo ką reiškia būti laimingam, todėl jis leidosi pasaulin laimės ieškoti, patyrė daug nuotykių ir surado laimę. Tai pamokanti istorija, kuri vaikams sako, kad reikia mylėti ir gerbti visus mus supančius, tada ir patys patirsimę laimę  toje aplinkoje, kurioje gerai jaučiamės

♦ Balandžio 17 d. 11.00 val. mokytoja G.Lauruševičienė organizavo „Kiškučių“ priešmokyklinės grupės ugdytinių Velykų šventės edukacinį renginį su Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniais „Mano velykinis kiaušinis“. Atvykę į svečius 3 β klasės mokiniai kartu su priešmokyklinukais kūrė erdvinius kiaušinius, margino lietuviškais marginimo raštais, panaudodami papjė mašė metodą. Sukurti darbai bus eksponuojami įstaigos I-ojo aukšto galerijoje balandžio 23-30 dienomis. Tai renginys, skatinantis bendradarbiavimą tarp priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės narių, motyvuojantis ugdytinius kūrybinei raiškai ir saviraiškai, skatinantis vaikų vaizduotę ir fantaziją

♦ Balandžio 17 d. 10.00 val. mokytoja Laimutė Kalendrienė organizavo „Nykštukų“ grupės ugdytiniams išvyką į darželio edukacines erdves – į visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetą, kur mažieji susipažino su specialistu, kuris atsako už skanų ir sveiką maistą darželyje, sužinojo kaip matuoti ūgį, kokia specialistės darbo vieta, sužinojo apie dantukų priežiūrą

♦ Balandžio 16 d. VSPS R.Gedgaudaitė pravedė patiems mažiausiems, lopšelio grupių ugdytiniams sveikos gyvensenos skatinimo edukacinę pamokėlę „Net ir monstrai valosi dantis“. Specialistė, vaizdinių priemonių pagalba, pasakojo ir mokė vaikus kaip reikia prižiūrėti dantukus, kaip juos teisingai išsivalyti ir ką reikia valgyti, kad jie būtų sveiki ir gražūs

♦ Balandžio 15-30 d. mokytoja K.Antanavičienė pakvietė visus įstaigos ugdytinius dalyvauti ruošiant piešinių parodą  „Budinkim žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais dažais“. Įdomūs ir spalvingi vaikų darbai papuošė pirmojo aukšto informacinius stendus, kuriais galėjo kiekvienas pasidžiaugti, pasigėrėti, darbai atlikti skirtingomis technikomis ir priemonėmis, juose atsiskleidžia vaikų kūrybiškumas ir meninė saviraiška, gebėjimas naudoti įvairius meninės raiškos būdus, juose įgyvendintos vaikų kūrybinės idėjos, puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos ir papročiai

♦ Balandžio 15 d. 10.30 val. mokytojos L.Kargajevienė, R.Jokubauskienė, VSPS R.Gedgaudaitė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė surengė priešmokyklinio ugdymo ugdytinių sveikos gyvensenos renginį - viktoriną „Linksma šypsenėlė“ su socialinių partnerių: l. d. „Žilvitis“ ir „Žuvėdra“ ugdytiniais. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai parodė susirinkusiems nuotaikingą spektaklį, kuris vaikus mokė saugoti ir prižiūrėti dantukus, kaip kovoti su mikrobais ir ko nereikėtų valgyti, kad išsaugoti sveikus ir gražius dantukus.Toliau komandos atlikinėjo įvairias užduotis, kartu pašoko ir padainavo, mokėsi dirbti komandinį darbą ir pristatyti gautus rezultatus. Renginio pabaigoje komandos buvo apdovanotos padėkos raštais ir dovanomis

♦ Iki balandžio 15 d. įstaigoje vyko mokytojų G.Lauruševičienės ir B.Valauskienės surengta vaikų piešinių paroda „Tau, mano Lietuva“, skirta Kovo 11-jai paminėti, kuri buvo rengiama  kartu su socialiniais partneriais - Martyno Mažvydo progimnazijos pradinės 3 b klasės mokiniais ir jų mokytoja Daiva Blagnyte. Mokiniai pateikė parodai puikių darbų, kurie atlikti įvairia technika, priemonėmis, džiugino darželio ugdytinius, juose atsispindėjo gimtojo krašto simbolika, Lietuvos gamta. Mūsų ugdytiniai aktyviai prisidėjo kurdami darbus parodai, reikšdami meilę Lietuvai ir gimtajam kraštui. Tai puikus renginys, apjungiantis dvi ugdymo įstaigas, sutelkiantis bendradarbiavimui, dalinimuisi gražiomis idėjomis

♦ Balandžio 11 d. 10.30 val. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė priešmokyklinių grupių ugdytiniams organizavo  edukacinę valandėlę „Susipažinkime su čiuožimu ant ledo“, kurią  pravedė į įstaigą atvykę treneriai. Tai aktyvus žaidimas, kuris įtraukė ne tik berniukus, bet ir mergaites kovoti už komandos pergalę. Visiems labai patiko ši edukacinė veikla, kurios metu vaikai susipažino su ledo rutulio žaidimo taisyklėmis, aktyviai fiziškai judėjo, patyrė daug gerų emocijų, mokėsi komandinio darbo 

♦ Balandžio 9 d. VSPS R.Gedgaudaitė pravedė ugdytiniams sveikos gyvensenos skatinimo edukacinę pamokėlę „Ar rūšiuojame šiukšles?“, kurios metu vaikai mokėsi rūšiuoti šiukšles, aiškinosi, kaip teisingai jas išmesti į surinkimo konteinerius, kodėl reikia rūšiuoti šiukšles, kaip jos yra perdirbamos ir mokėsi būti atsakingais piliečiais už švarios gamtos išsaugojimą

♦ Balandžio 8 d. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė organizavo prevencinę akciją „Tau tariu AČIŪ“. „Saulučių“ grupės ugdytiniai aplankė visus įstaigos darbuotojus jų darbo vietose ir padovanojo pačių sukurtas širdeles, kurias laiko mažos jų rankutės, padėkojo už tai, kad jie darželyje jaučiasi saugūs, kad jie yra mylimi, kad yra laimingi, užsiima jiems įdomia veikla, padėkojo mokytojoms už kantrybę ir dėmesį, už begalinę šilumą mažiesiems

♦ Balandžio 5 d. 17.00 val. vyko priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. Organizatorės mokytojos Gražina Lauruševičienė ir Reda Jokubauskienė pakvietė tėvus diskusijai apie vaikų ugdymosi problemas ir pasiekimus, aptarė organizacinius klausimus, artėjančių švenčių organizavimo aktualijas

♦ Balandžio 3 d. 17.00 val. vyko priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas tema „Priešmokyklinio amžiaus vaikas ir jo poreikiai“. Organizatorės mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė. Tėvai aktyviai dalyvavo, svarstė ir aptarė renginių organizavimo klausimus, pasidalino pastebėjimais apie vaikų pasiekimus

♦ Balandžio 2 d. „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniams mokytoja Reda Jokubauskienė  organizavo Saugaus eismo klasės edukacinę valandėlę, kurią pravedė atvykę Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato  atstovai ir jų draugas Amsius. Vaikai prisiminė saugaus elgesio gatvėje taisykles, diskutavo apie netinkamą elgesį gatvėje, atsakė į pateiktus klausimus

KOVAS

♦ Kovo 21-29 d. mokytojos L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė surengė priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių ir tėvų piešinių parodą „Mano svajonių profesija“  

♦ Kovo 25 d. mokytojos Kristina Antanavičienė ir Loreta Bentienė organizavo edukacinę pažintinę „Drugelių“ grupės ugdytinių išvyką pas „Kačiukų“ grupės ugdytinius, kur vaikai mokėsi draugiškumo bendraujant su kitais vaikais ir suaugusiais, mokėsi supratingumo ir aktyvumo, žaidžiant judrius žaidimus, lavino kūrybinius įgūdžius kurdami bendrus darbelius. Išvyka suteikė visiems vaikams gerų ir džiugių emocijų 

be patyciu.jpg 443x0 q100 subsampling 2 ♦ Kovo 18-22 d. mokytojos L.Kargajevienė, R.Jokubauskienė ir G.Lauruševičienė organizuavo įstaigoje socialinės prevencinės akcijos „Savaitė be patyčių“ renginius: visą savaitę vyko pokalbiai, diskusijos apie patyčias, vaikai prisiminė įvairias galimai patirtas savo patyčių situacijas ir jas aptarė, „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai vyko pas draugus į „Kiškučių“ grupę kartu pabendrauti, žaisti žaidimus, kurti kaktusus iš spyglių-žodžių (kurie skaudina), abiejų grupių vaikai stebėjo filmuotą medžiagą apie patyčias „Patyčios. Nekentėk tyloje“, kūrė plakatą prieš patyčias, atliko pratimus „Stebėtoja musė“, kur vaikai vaidino įvairias situacijas ir kiekvieną atvejį aptarė, analizavo. Ši savaitė leido plačiau ir giliau panagrinėti žmonių tarpusavio santykius, mokėsi matyti kitus ir padėti jiems, kai to reikia, mokėsi pagarbos vienų kitiems

 be patyciu.jpg 443x0 q100 subsampling 2♦ Kovo 22 d. 10.30 val. įstaigoje vyko „Savaitės be patyčių“ renginys - spektaklio „Superherojų vadovas“ interpretacija, pagal Elias ir Agnes Vahlund kūrinį, kurį atliko atvykę svečiai - Kretingalės pagr. m-klos 4 kl. mokiniai, juos parengė  mokytoja L.Paukštienė ir bibliotekininkė A.Papievienė. Renginį organizavo  mokytoja Vida Kisminienė, sukvietė visus įstaigos vaikus stebėti interpretuoto kūrinio, kuriuo mažiesiems buvo pasakojama, kad patyčios yra negerai, kad negalima skriausti ir tyčiotis iš mažesnių, silpnesnių, mokė kaip reikia elgtis, jei esi skriaudžiamas draugų ar kitų žmonių. Patarė vaikams  elgtis su kitais taip, kaip patys norėtumėm, kad su mumis elgtųsi, mylėti ir gerbti kitus, priimti tokius, kokie jie yra 

♦ Kovo 20 d. 10.15 val. į įstaigą  atvyko Klouno Lulu namų aktoriai su spektakliu „Kaip klounas laimės ieškojo“. Renginio metu ugdytiniai galėjo  patirti bendruomeniškumo jausmą, patirti džiugių emocijų, sužinoti kas yra tikra laimė ir kur ją galima surasti

 Kovo 19 d. 11.00 val. „Ežiukų“ grupės ugdytiniams mokytoja Lina Ablonskienė organizavo edukacinę-pažintinę išvyką po įstaigos edukacines erdves, susipažinti su visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo vieta, jo veikla. Ugdytiniai domėjosi kas rūpinasi jų sveikata, kaip matuojamas vaikų ūgis, klausėsi paskojimo, kaip reikia sveikai maitintis

 Kovo 15 d. mokytojos L.Stasytytė ir J.Jucienė  organizavo edukacinę  „Meškiukų“ grupės ugdytinių išvyką pas draugus į „Ežiukų“ grupę. Pagrindinis tikslas buvo supažindinti vaikus su nauja aplinka, mokytis palaikyti gerus ir šiltus santykius su kitais vaikais, pasimokyti naujų žaidimų, susirasti draugų bei patirti gerų emocijų

♦ Kovo 14 d. 10.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, VSPS R.Gedgaudaitė, „Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja G.Lauruševičienė surengė sveikos gyvensenos stiprinimo projekto „Noriu būti sveikas ir stiprus“ renginį – sportinę pramogą „Noriu būti sveikas“, kartu su socialiniais partneriais - l. d. „Žuvėdra“ ugdytiniais  ir jų mokytojomis. Įvairių sportinių rungčių metu, ugdytiniai įtvirtino žinias apie higienos priemones, sveiką mitybą ir fizinio aktyvumo naudą, sveiko gyvenimo būdo reikšmę. Visi mokėsi susiburti į komandas ir prisiimti atsakomybę už komandinius susitarimus ir laimėjimus

♦ Kovo 14 d.  mokytoja Lina Ablonskienė ir neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė „Ežiukų“ grupės ugdytiniams organizavo pramogą „Vandens lašelių nuotykiai“. Mažieji ugdytiniai susipažino su vandens lašelio kelione, sužinojo kur jis keliauja, koks jis ir kokia tos kelionės reikšmė, žaisdami judriuosius žaidimus, aktyviai judėjo, patyrė daug džiugių emocijų

♦ Kovo 12 d. mokytojos Lina Ablonskienė ir Jolanta Jucienė organizavo edukacinę „Ežiukų“ grupės išvyką pas draugus į „Meškiukų“ grupę. Išvykos metu ugdytiniai mokėsi bendrauti, būti tolerantiškiems, dalintis žaislais, padėti vieni kitiems, patirti daug džiugių akimirkų ir bendrumo jausmą  

♦  Kovo 4-11 d. įstaigoje buvo surengta vaikų kūrybinių erdvinių darbelių paroda  I-ojo aukšto galerijose „Trijų spalvų simfonija“Vaikai, kartu su tėvais aktyviai dalyvavo, buvo išradingi ir kūrybiški, pagamino darbelius, kuriuose atsispindėjo patriotiškumas, pilietiškumas ir tautiškumo esmė ir simbolika. Atsakinga už parodos organizavimą mokytoja Vilija Juškienė 

♦ Kovo 5 d. 9.00 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniams  Luko mama Dovilė Dabševičienė pravedė edukacinę valandėlę „Blynai, blynai – tai skanumynai...“ . Ugdytinius mokė išsikepti skanius Užgavėnių blynus, dar kitaip vadinamais „čirviniais blynais“. Visi ugdytiniai aktyviai dalyvavo blynų gaminimo ir kepimo procese, tai suteikė jiems daug džiaugsmo ir savarankiškumo, mokė dirbti komandoje, būti draugiškiems, padėti vieni kitiems

♦ Kovo 5 d.  meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir mokytojos R.Čichunovienė, I.Gailienė bei logopedė V.Kavaliauskienė pakvietė visus ugdytinius ir mokytojas į Užgavėnių šventinę pramogą „Blynų puota“. Visa įstaiga skendėjo dideliame šurmulyje, triukšmingame žiemos varyme, personažų gausoje ir gardžių blynų kvapuose. Ugdytiniai kartu su suaugusiais kasmet tęsia gražias senas lietuvių tradicijas ir papročius. Vaikai šio renginio metu supažindinami su Užgavėnių personažais, žaidžia tradicinius lietuvių liaudies žaidimus, dainuoja dainas, o svarbiausia patys  pasipuošia įvairių personažų kaukėmis, kurias patys ir pasigamino. Kokios būtų Užganėnės, jei nebūtų blynų, todėl renginio pabaigoje visi vaišinosi gardžiais blynais

♦ Kovo 4 d. 10.30 val. edukacinė pažintinė „Nykštukų“ grupės ugdytinių išvyka susipažinti su edukacinėmis erdvėmis už įstaigos teritorijos. Organizatorės Laimutė Kalendrienė ir Rosita Vaičiūnienė 

♦ Kovo 1 d. 10.30 val. mokytojos V.Kisminienė ir K.Antanavičienė organizavo edukacinę pažintinę „Kačiukų“ grupės ugdytiniams išvyką susipažinti su įstaigos edukacinėmis erdvėmis – multisensoriniu kambariu, kuriame išbandė visas ten esančias multisensorines priemones, jautėsi puikiai ir gražiai bendravo vienas su kitu. Logopedė Vilma Kavaliauskienė vaikus sudomino įvairiais žaidimais, pasakojimais, dėlionėmis

VASARIS

ResizedImage304167 Screen Shot 2017 02 21 at 15.06.00 2♦ Vasario 21 d. 11.00 val. įstaigoje neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė, meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir logopedė Vilma Kavaliauskienė suorganizavo  ugdytiniams sportinę pramogą „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Renginio metu buvo pristatytos Lietuvos mažųjų žaidynės, visos dalyvaujančios komandos, grojo Mažųjų žaidynių himnas, pagal kurį ugdytiniai smagiai šoko. Po smagiosios dalies vyko ir sportinių užduočių su kliūtimis atlikimas. Visi smagiai nusiteikę ir fiziškai pasimankštinę, grįžo į grupes pratęsti pradėtų darbų

♦ Vasario 18 d. „Ežiukų“ grupės ugdytiniams edukacinę pažintinę išvyką į įstaigos edukacines erdves – į multisensorinį kambarį organizavo jų mokytoja Lina Ablonskienė. Renginio metu vaikai praplėtė socialinės aplinkos pažinimą per pojūčius ir emocijas, ugdėsi poreikį bendrauti, ugdyti jausmų ir emocijų raišką, lavino kalbą, susipažino su naujomis sensorinio kambario mokymo priemonėmis

♦ Vasario 15 d. įstaigoje priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytiniai surengė Vasario 16-osios paminėjimo šventę, kurią stebėjo jų tėvai. Organizatorės meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gražina Lauruševičienė. Renginio metu vaikai deklamavo eilėraščius, skirtus Lietuvai, dainavo dainas bei sušoko gražų šokį „Pas močiutę augau“.Visi kartu stebėjo sukurtą vaizdinę video medžiagą, kur reikėjo kiekvienoje skaidrėje pastebėti ir pasakyti Lietuvos valstybiškumo simbolius, požymius, kuriais pasižymi mūsų kultūra ir tautiškumas, išsakė daug patarlių ir priežodžių apie savo gimtinę, o renginio pabaigoje atliko praktinę užduotį -  papuošė gražiais trijų spalvų gėlių žiedais Lietuvos žemėlapio kontūrus

♦ Vasario 13 d. mokytoja Loreta Stasytytė organizavo  „Meškiukų“ grupės ugdytiniams pažintinę išvyką susipažinti su įstaigos edukacinėmis erdvėmis – bendruomenės kambariu, kur mažieji susipažino su sukauptais įstaigoje kraštotyros eksponatais, aiškinosi, kam  jie buvo naudojami, galėjo ir praktiškai pasimatuoti medines klumpes. Su dideliu susidomėjimu klausėsi mokytojos pasakojimo, susipažino su vieta, kur mokytojai ruošiasi veikloms, jų darbo vietomis, tai naujas potyris ir orientacija įstaigos erdvėse

♦ Vasario 1 d. 15.30 val. priešmokyklinėje „Žvaigždučių“ grupėje vyko edukacinė valandėlė „Mažoj širdelėj mano meilė Tau“. Renginį vedė ugdytinio mama Elena Žaromskienė, bet mielai dalyvavo ir tėvelis. Tai vykdomo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ renginys, kur raginami tėvai aktyviai dalyvauti ugdymo procese, tapti partneriais, ugdant vaikus, sudaryti sąlygas susipažinti iš arčiau su profesijomis. Šio susitikimo metu vaikai susipažino su menininko pašaukimu, profesija, visi kartu panaudodami įvairias menines priemones kūrė atvirutes, skirtas Valentino dienai, klausėsi įvairių patarimų. Už bendradarbiavimą su tėvais ir valandėlės inicijavimą atsakinga mokytoja Laima Kargajevienė

SAUSIS

♦ Sausio 30 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė ir vsps Reda Gedgaudaitė organizavo įstaigos ugdytiniams sveikatingumo dieną „Akytės -kad matyčiau“, kurios metu visi ugdytiniai prisiminė pagrindines akių funkcijas, aiškinosi galimų traumų priežastis ir pasekmes, gilino žinias, kaip stiprinti regėjimą, darė akių mankšteles, sužinojo kaip saugoti akis

♦ Sausio 24 d. mokytojos Vida Kisminienė ir Kristina Antanavičienė surengė lopšelio „Kačiukų“ grupės ugdytiniams edukacinę išvyką už darželio teritorijos, kurios metu mažiausieji susipažino su darželio teritorija, mokėsi orietuotis aplinkoje, stebėti teritoriją, atpažinti pastatus, įgijo pasitikėjimo ir drąsos bei patyrė džiugių akimirkų pasivėžindami rogutėmis 

♦ Sausio 23 d. mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė organizavo  „Drugelių“ grupės ugdytiniams edukacinę išvyką į „Kiškučių“ gr.. Tai buvo puiki proga patyrinėti kitos grupės aplinką, patirti teigiamų emocijų bendraujant su vyresniais vaikais, kartu su jais žaisti, pasimokyti bendravimo, draugiškumo, mandagumo, savitarpio supratimo

♦ Sausio 2-18 d. mokytoja Birutė Valauskienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė visus kvietė dalyvauti vaikų piešinių parodoje „Žiemos išdaigos“. Ugdytiniai buvo kūrybingi, kūrė ir puošė mūsų įstaigos edukacines erdves, darbuose atsispindėjo žiemos spalvos ir mėgstama vaikų veikla žiemą, jos teikiami malonumai, geros sveikatos stiprinimas, puikios nuotaikos atspindžiai

♦ Sausio 14 d.  Kauno teatro „Smagumėlis“ aktoriai parodė spektaklį „Mergaitė Doli ir besotė liga“. Spektaklis paskatino vaikus nesityčioti iš kitų, pamokė, kad paprasčiausias atsiprašymas gali padėti pasijausti gerai. Taip pat vaikus supažindino, kaip atpažinti ligos simptomus ir ką daryti apsirgus, kad greičiau pasveikti 

♦ Sausio 11 d. 11.00 val. „Nykštukų“ gr. ugdytiniams mokytoja Laimutė Kalendrienė surengė edukacinę – pažintinę išvyką į sensorinį kambarį. Mažiesiems logopedė Vilma Kavaliauskienė pristatė įdomias sensorines priemones, kurios mažuosius labai sudomino, nuramino, įjungė į įvairių žaidimų atlikimą, atsipalaidavimą ir refleksiją

♦ Sausio 11 d. 8.00-8.10 val. mokytoja Renata Jarovaitienė pakvietė visus bendruomenės narius sudalyvauti Lietuvos gynėjų dienos paminėjimo visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (tamsoje ant palangių uždegėme žvakes), o 10.00 val. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir mokytojos Birutė Valauskienė bei Ingrida Gailienė organizavo renginį Sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Ugdytiniai išklausė pasakojimų apie sausio 13 d. baisius įvykius, apie žuvusiuosius tą naktį už laisvę, žiūrėjo filmuką apie Lietuvą ir grožėjosi kokia ji graži, mylima ir įdomi. Renginį pratęsė lauke, pačių padarytais 100 gėlių - neužmirštuolių  žiedais, kuriais  papuošė mūsų įstaigos vidinį kiemelį, išreikšdami, kad šio įvykio nepamirš niekada ir bus dėkingi kovotojams už laisvės išsaugojimą

♦ Sausio 10 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė organizavo įstaigos ugdytiniams Žiemos sporto šventę, kurios pagrindinis tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore, stiprinti sveikatą ir imuninę sistemą. Vaikai žaisdami bendrus žaidimus pozityviai bendravo, bendradarbiavo statydami sniego pilis, lipdydami besmegenius, kartu mankštindamiesi ir piešdami įvairių spalvų dažais ant sniego. Renginio pabaigoje, pasidžiaugę rezultatais, visi pasivaišino duona su česnaku

♦ Sausio 7 d. 10.30 val. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir mokytojos Renata Jarovaitienė, Rosita Vaičiūnienė, Ingrida Gailienė organizavos įstaigos ugdytiniams tradicinę šventinę pramogą „Trys karaliai“. Renginio metu vaikams prisistatė trys karaliai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, pasveikino visus vaikus, palinkėjo daug linkėjimų ir pristatė atsivežtas su savimi dovanas. Visi kartu su vaikais žaidė žaidimus, dainavo daineles, po žaidimų karaliai priminė, kad su jų išėjimu baigėsi kalėdinis laikotarpis ir laikas nupuošti gražiąją žaliaskarę. Su vaikų pagalba nupuošė eglutę ir atsisveikino iki kitų metų

2018 METAI 

GRUODIS

♦ Gruodžio 18 d.  įstaigoje vyko Klaipėdos jaunimo teatro organizuojami Kalėdiniai renginiai „Kalėdos, Kalėdos...“ įstaigos ugdytiniams: 9.30-10.00 „Nykštukų“; 10.15-11.00 „Boružėlių“; 11.15-12.00 „Žiedelių“; 15.00-15.45 „Drugelių“; 16.00-16.30 „Meškiukų“. Gruodžio 21 d.: 9.30-10.00 „Ežiukų“; 10.15-11.00 „Saulučių“; 11.15-12.00 „Žvaigždučių“; 15.00-15.45 „Varpelių“; 16.00-16.45 „Kiškučių“ grupėse. Vyko įdomūs pasirodymai, kur pagrindiniai herojai Siuzi, Gizi ir Riuzi sugalvojo Kalėdų seneliui parengti dovaną, bei kartu su vaikais šoko, dainavo ir linksmai praleido laiką, nepamiršo Kalėdų senelis išdalinti vaikams ir dovanėlių

♦ Gruodžio 20 d. 17.00 val. muzikos salėje įvyko įstaigos Tėvų tarybos susirinkimas. Dalyvavo Tėvų tarybos nariai arba jų deleguoti atstovai, kuriems Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“  direktorė Andželika Petkevičienė pateikė metinę ataskaitą apie vykdytus darbus ir panaudotas lėšas, o  ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė pristatė nuveiktos ugdomosios veiklos ataskaitą. Vyko diskusija, vadovai paragino tėvus būti aktyvesniais ir įsitraukti aktyviau į bendruomenės veiklą

♦ Gruodžio 19 d. 11.00 val. organizuotas šventinis renginys  „Kačiukų“ grupės ugdytiniams  „Kačiukų Kalėdos“ kartu su tėvais. Renginį organizavo mokytojos Vida Kisminienė ir Kristina Antanavičienė, joms talkino meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė. Patys mažiausieji įstaigos ugdytiniai ir jų tėveliai kartu su atvykusiu aplankyti vaikus Kalėdų Seneliu šoko, bendravo, dainavo ir džiaugėsi gautomis gražiomis dovanėlėmis

♦ Gruodžio 3-14 d. įstaigoje buvo suorganizuota piešinių paroda „Snaigės šoka baltą šokį“. Organizatorė Laimutė Kalendrienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Visų grupių auklėtojos ir ugdytiniai aktyviai įsitraukė rengiant parodą, kūrė su ugdytiniais iš įvairių medžiagų darbelius, piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo visų laukiama, su įvairiomis pramogomis žiema 

♦ Gruodžio 10-14 d. mokytojos Reda Jokubauskienė ir Laima Kargajevienė organizavo su „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniais ir jų tėvais kūrybiškumo lavinimo renginį „Meduolinių sausainių dirbtuvėlės“, kvietė ugdytinius  ir  tėvus gaminti namuose kalėdinius meduolius, juos papuošti (nudažyti, dekoruoti ir kt.) artėjančioms šventėms Kalėdoms ir surengti tokių meduolių parodėlę 

♦  Gruodžio 12 d. 10.00 val. mokytojos Lina Ablonskienė ir Jolanta Jucienė organizavo „Meškiukų“ grupės ugdytinių kultūrinę išvyką - pasisvečiuoti pas kaimynus ,,Ežiukų“  grupės ugdytinius, tema ,,Adventinis pasisėdėjimas, žaidimai“. Mažieji susipažino su kitos grupės aplinka, kartu žaidė žaidimus, susipažino su tradicijomis - Adventiniu laikotarpiu, sužinojo kaip reikia elgtis tuo laikotarpiu, kartu pabendravo, praplėtė savo žinias, patyrė daug gerų emocijų

♦ Gruodžio 10 d. 17.00 val. muzikos salėje vyko „Varpelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. Tėvus sukvietė  mokytojos Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė aptarti metų užbaigimą, pasiruošimą artėjančioms šventėms ir padiskutuoti apie ugdytinių pasiekimus, daromą pažangą

♦ Gruodžio 7 d. 17.00 val. sporto salėje mokytojos Lina Ablonskienė ir Jolanta Jucienė organizavo „Ežiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimą, skaitė tėvams pranešimą - „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“, aptarė einamus klausimus, vaikų pasiekimus ir pasiruošimą artėjančioms šventėms

♦ Gruodžio 7 d. 17.00 val. muzikos salėje vyko priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių tėvų bendras susirinkimas, kuriame susitiko ir bendravo su Martyno Mažvydo progimnazijos mokytojomis. Mokytojos papasakojo ir pristatė savo mokyklą tėvams, papasakojo kokia veikla užsiima vaikai popamokinėje veikloje, kokie veikia būreliai, kokie keliami reikalavimai būsimiems pirmokams, kaip jie turi pasiruošti atėjimui į mokyklą.  17.30 val.  „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių tėveliai rinkosi į savo  grupių tėvų susirinkimus, kur aptarė vaikų pasiekimus ir visus klausimus su pasiruošimu būsimai šventei

♦ Gruodžio 5 d. 17.00 val. sporto salėje vyko „Kačiukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, jame mokytojos skaitė pranešimą  „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“. Mokytojos Vida Kisminienė ir Kristina Antanavičienė su tėveliais aptarė higieninių ir kultūrinių įgūdžių formavimo darželyje ir namuose darną, veikimą kartu,  galimybę pasiekti didesnio vaikų savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir mažesnės priklausomybės nuo suaugusiojo, savo galimybių suvokimo, aptarė ir pasiruošimą artėjančiai šventei- Kalėdoms

♦ Gruodžio 5 d. 16.45 val. muzikos salėje vyko „Nykštukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. Organizavo susirinkimą mokytojos Laimutė Kalendrienė ir Rosita Vaičiūnienė, aptarė pasirengimą artėjančioms šventėms, priminė tvarką, kad renginio metu saldumynų vaikams nedovanotų tėvai, priminė apie savalaikį atsiskaitymą už lopšelį, apie tinkamą aprangą vaikams žiemos sezono metu

♦ Gruodžio 4 d. 17.00 val. muzikos salėje vyko „Meškiukų“ gr. ugdytinių tėvų susirinkimas  ,,Kalėdų senelio belaukiant“. Mokytojos Loreta Stasytytė ir Jolanta Jucienė sukvietė tėvelius aptarti einamuosius klausimus apie pasirengimą būsimoms šventėms, apie jau nuveiktus darbus, padiskutuoti apie mažųjų pasiekimus ir pažangą, apie adaptaciją grupėje, apie tarpusavio santykius ir bendravimą

♦ Gruodžio 4 d. 17.15 val.  mokytojos Ingrida Gailienė ir Rosita Vaičiūnienė surengė ,,Boružėlių“ gr. ugdytinių tėvų  susirinkimą, kuriame aptarė, kaip bendromis pastangomis ieškoti būdus ir metodus, kurie padėtų vaikams siekti geresnių ugdymosi rezultatų, prisitaikyti prie grupės tvarkos taisyklių, dienos ritmo, kaip padėti vaikams ugdyti emocijas ir socialinius gebėjimus, aptarė klausimus susijusius su artėjančių švenčių organizavimu 

♦ Gruodžio 3 d. 17.00 val. vyko Adventinė popietė su tėvais „Žvaigždučių“ grupės –„Liepsnelė ne tik dega, bet ir šildo“. Organizatorės Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė, joms talkino meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė. Renginio metu vaikai mokėsi tolerancijos, pagarbos vienas kitam, mokėsi nuoširdumo, o vaidinimo dėka, mokėsi suvokti, kad rūpinimasis kitais, darbštumas, kantrybė, meilė suteikia galimybę pasiekti tikslą, būti atsakingais piliečiais, gerbti savo šalies tradicijas, kultūrą. Nuoširdumo mokė ir tėveliai linkėdami vaikams pačius geriausius linkėjimus ir dovanodami pačių pagamintus angeliukus. Visi mokėsi pasitikėjimo savimi, drąsos ir  nuoširdaus bendravimo. 17.30 val. tėvai rinkosi į  susirinkimą, kur aptarė einamuosius grupės klausimus bei ugdytinių pasiekimus

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 30 d. 17.00 val. mokytoja Reda Jokubauskienė surengė „Kiškučių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Naktelės žiedai. Mokytojai talkino meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė. Ugdytiniai tėveliams parodė paruoštą spektaklį "Naktelės žiedai", pasidalino mintimis apie adventą, vaidino ir dainavo, bei pasikvietę savo tėvelius draugėn sekė linksmas pasakas kartu

♦ Lapkričio 30 d. atvyko į įstaigą fotografai iš Kauno Fotosiluetas studijos ir visus norinčius paveikslavo, įamžino visus vaikus grupių kolektyvinėse nuotraukose

♦ Lapkričio 19-30 d. mokytoja Renata Jarovaitienė organizavo vaikų piešinių parodą „Paukšteliai išskrido“. Vaikų piešiniais pasipuošė grupių stendai, vaikai prisiminė paukštelius ir atsisveikino su jais, gražiai ir kūrybingai vaizduodami savo darbeliuose, visi su nekantrumu pažadėjo laukti jų sugrįžtančių pavasarį  

♦ Lapkričio 19-30 d. įstaigoje vyko Tolerancijos savaitės renginiai,  „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“. Lapkričio 29 d. 11.00 val. vyko akcija „Draugystės ratelis“. Pagrindinis tikslas - gerinti ir stiprinti vaikų socialinę, emocinę sveikatą ir gerovę, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių. Akcija buvo skirta draugo dienai paminėti, kurios metu, vaikai susikabinę rankomis šoko ratelį ir visi vieningai dainavo bendrą pasirinktą dainą apie draugystę. Atsakingos Laima Kargajevienė, Reda Jokubauskienė ir Reda Dubikaltytė.

♦ Lapkričio 29 d. mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė 16.45 val. organizavo „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimą, kuriame svarstė einamus grupės klausimus, aptarė vaikų pasiekimus ir pasiruošimą žiemos šventėms 

♦ Lapkričio 26 d. 16.30 val. Žana Tarozienė ir Renata Jarovaitienė surengė „Žiedelių“ grupės ugdytinių advento vakaronę kartu su tėvais Kas gyvena pirštinėje?. Mokytojoms talkino meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė. Ugdytiniai rodė savo meninius gebėjimus: vaidino, dainavo ir šoko. Tai puiki bendradarbiavimo su tėvais forma, kada tėvai gali pasidžiaugti savo vaikų padarytais per pusmetį pasiekimais, o taip pat, tokių renginių metu  vaikai susipažįsta su mūsų papročiais ir tradicijomis. Po programos tėvai buvo pakviesti į tėvų susirinkimą aptarti jiems rūpimus klausimus, aptarti vaikų pasiekimus, apžiūrėjo edukacines erdves (multisensorinį kambarį)

♦ Lapkričio 26 d. 17.15 val. mokytoja Vilija Juškienė surengė „Saulučių“ grupės ugdytinių adventinę vakaronę kartu su tėvais Mūsų duonelė. Mokytojai talkino meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė. Renginio metu vaikai gilino žinias apie lietuvių liaudies papročius, tradicijas, demonstravo savo meninius gebėjimus, gebėjo įtraukti tėvelius į renginį, kartu šoko, uždavė jiems įminti daug mįslių bei teikė tėvams dovanas (receptus iš duonos), už teisingai įmintas mįsles. Tėvams vaikai parodė spektakliuką - Vilko ir Žmogaus dialogą apie duonos kelią. Vyko šiltas visų dalyvių tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas

♦ Lapkričio 20 d. mokytojos Vilija Juškienė ir Laima Vyštartaitė 17.15 val. organizavo „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimą. Susirinkime Vilija Juškienė tėvams skaitė pranešimą „Vaikų konfliktai darželyje - kaip juos spręsti“, aptarė pasiruošimą artėjančioms šventėms ir einamuosius klausimus, pateikė informaciją, kokiuose renginiuose dalyvauja grupės vaikai ir paraginuo aktyviai įsitraukti į veiklą

♦ Lapkričio 16 d. mokytoja Vida Kisminienė ir teatro grupės narės Laimutė Kalendrienė, Kristina Antanavičienė ir Rosita Vaičiūnienė 11.00 val. pakvietė pačius mažiausius lopšelio grupių ugdytinius ir vaidino spektaklį „Katinėlis ir gaidelis“, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais l.-d. „Žuvėdra“ mokytojomis Rima Lialiūniene, Valda Sukauskaite ir  „Zuikučių“ gr. ugdytiniais. Spektaklis suteikė daug džiugių emocijų ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, stebėjo pamokančią istoriją apie tai, kokios gali būti skaudžios nepaklusnumo pasekmės. Priminė visiems, kad reikia klausyti, būti geriems ir paklusniems. Svečiai džiaugėsi nuoširdžiu bendradarbiavimu ir šiltais tarpusavio santykiais 

♦ Lapkričio 7 d. 10.00 val. „Drugelių“ grupės ugdytiniams mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė surengė išvyką tema „Krenta rudeniniai lapai“ į mikrorajono parką. Išvykos metu ugdytiniai tyrinėjo aplinką, ugdėsi aplinkos pažinimo, gebėjimo mokytis gebėjimus, rinko įvairių medžių lapus, kaštonus ir giles, skaičiavo juos, lygino tarpusavyje. O  parsinešę juos į grupę, panaudojo visą sukauptą gamtinę medžiagą kūrybiniams darbeliams

ia 2018 1024x576 ♦ Lapkričio 6 d. 10.30 val. mokytojos Reda Jokubauskienė, Laima Kargajevienė ir meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė organizavo įstaigoje labdaringą akciją „Pyragų diena 2018“, kurios metu surinktos lėšos (127,16 eur.) kaip ir kiekvienais metais paaukotos sergantiems vaikams. „Išsipildymo akcija 2018“ – 16-ąjį kartą organizuojamas didžiausias televizijos paramos projektas Lietuvoje. Paramos projektas „Išsipildymo akcija“ sėkmingai gyvuoja jau nuo 2003 metų. Daugiau nei penkiolika metų perkopusi tradicija kasmet ištiesia ranką tiems, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai – likimo nuskriaustiems ir itin sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems vaikams, kuriems medikai jau nesuteikia daug vilčių pasveikti ar net išgyventi, ir kuriems tik akcijos metu surinktų lėšų dėka pavyksta gauti reikalingą gydymą, vaistus ar specialią medicininę įrangą

♦ Spalio 29 d. -  lapkričio 2 d. mokytoja Žana Tarozienė organizavo vaikų kūrybinių darbų parodą „Rudeninių lapų šėlsmas“.  Ugdytinių kūrybiniai darbeliai pagaminti iš rudeninių lapų eksponuojami įstaigos grupės laiptinės gelerijoje

SPALIS

♦ Spalio 25 d. 17.00 val. (muzikos salėje) vyko tėvų, kurių vaikams reikalinga logopedo pagalba, susirinkimas „Vaikų kalbos ugdymas“. Susirinkimą vedė logopedė Vilma Kavaliauskienė. Susirinkusiems tėvams logopedė papasakojo, kaip yra dirbama su vaikais, kurie turi specialiųjų poreikių, išskyrė pagrindines vaikų vystymosi sutrikimo priežastis - emocijų raiškos, elgesio ir kalbos sutrikimas. Pateikė tėvams rekomendacijų, kaip tėvai gali dirbti su vaikais, kad šitie sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti. Vyko diskusija, tėvai pateikė klausimų, aiškinosi jiems rūpimus klausimus 

♦ Spalio 23 d. 10.30 val. įstaigoje vyko derliaus šventė „Daržovių kraitelė“. Atsakingos: meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, mokytojos Loreta Bentienė ir Laima Vyštartaitė. Nuotaikingi herojai Morka ir Ežiukas vedė renginį, įtraukdami visus susirinkusius vaikus. Kad renginio herojai pralinksmėtų, vaikai jiems padainavo dainelių, pašoko, uždavė įminti mįslių, padiskutavo apie valgomus ir nevalgomus grybus, apie rudens gėrybes, kurių teko ir paragauti

♦   Spalio 1-19 d. įstaigoje buvo suorganizuota rudens gėrybių iš gamtinės medžiagos paroda „Rudens gėrybės“. Atsakinga už parodos organizavimą mokytoja Laimutė Kalendrienė. Visi vaikai ir jų tėveliai aktyviai prisidėjo, kurdami įvairiausius personažus, rudenines kompozicijas, pasitelkdami visą savo fantaziją ir išmonę. Darželis trumpam tapo paslaptingas ir kitoks, nes čia karaliavo nematyti išgalvoti herojai, pasakų veikėjai, kurie pradžiugino kiekvieną

♦ Spalio 16 d.  atvyko į įstaigą Šiaulių teatras Svirplys su koncertine programa „Svajokliai vaikai“. Vaikams skambėjo pačios smagiausios dainelės, kurios moko vaikus kultūringai elgtis, sveikai gyventi, pasakoja apie įvairiausius muzikos instrumentus bei sporto, vaisių ir daržovių naudą

♦ Spalio 11 d. (ketvirtadienį) 17.15 val. muzikos salėje vyko priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. Organizatorės  mokytojos Gražina Lauruševičienė ir Reda Jokubauskienė

♦ Spalio 10 d. (trečiadienį) 16.30 val. muzikos salėje vyko „Varpelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. Organizatorės Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė, joms talkino meninio ugdgymo mokytoja Reda Dubikaltytė

RUGSĖJIS

 50 1 Rugsėjo 28 d.  minėjome Jubiliejinį lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50- metį  „Kas turi ryžto, tam yra ir kelias“. Vyko gražus ir jaukus  renginys, kuriame dalyvavo kviestiniai svečiai iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus, direktoriai iš lopšelių-darželių "Linelis", "Alksniukas", "Vėrinėlis", "Putinėlis",  socialiniai partneriai l.-d. "Žuvėdra", buvę ilgamečiai įstaigos darbuotojai ir lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenė. Skambėjo darbuotojų dainos, gražūs, šilti žodžiai darželiui ir jo darbuotojams, pasidalinta turininga įstaigos nuveikta veikla, skambėjo tėvų ir ugdytinių palinkėjimai, įteikta daug padėkos raštų, dovanų ir palinkėta dar gyvuoti ilgai, kūrybingai ir darniai 

♦  50 1 Rugsėjo 10-28 d. vyko ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų ir sveikinimo atvirukų paroda „Tau, mano darželi“, skirta l.-d. „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Atsakingos B.Valauskienė, I.Gailienė, R.Vaičiūnienė. Daugelis ugdytinų ir jų tėvelių aktyviai prisidėjo prie parodos organizavimo, kūrė gražius darbelius ir rašė šiltus linkėjimus savo darželiui ir jame dirbantiems darbuotojams

♦ Rugsėjo 25 d. 17.00 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės V.Kisminienė ir L.Bentienė. Susirinkimo metu aptarti vaikų adaptacijos klausimai, nagrinėtas vaikų sergamumas, kasdienių higieninių įgūdžių formavimas ir jų laikymąsis, apsirūpinimas ugdymo priemonėmis,  išsirinktas tėvų aktyvas ir aptarta  veikla ir gairės

♦ Rugsėjo 24 d. 17.00 val. vyko „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje). Organizatorės V.Juškienė ir L.Vyštartaitė

♦ Rugsėjo 21 d. 17.00 val. vyko  „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės L.Stasytytė ir J.Jucienė.  Susirinkimo metu aptarti vaikų adaptacijos klausimai, kalbėta apie vaikų sergamumą ir kasdienių higieninių įgūdžių formavimą ir jų laikymąsi, apie apsirūpinimą ugdymo priemonėmis ,taip pat išsirinko tėvų aktyvą ir aptarė jo veiklą

♦ Rugsėjo 20 d.  10.30 val. neformaliojo švietimo mokytoja R.Čichunovienė ir Ž.Tarozienė organizavo Sportinę pramogą „Sportuokime kartu, bus linksma ir smagu“ „Varpelių“, „Žiedelių“, „Saulučių“, „Žvaigždučių“, „Kiškučių“ grupių vaikams. Pagrindinis tikslas - skainti vaikų fizinį aktyvumą ir tarpusavio bendravimą. Vaikai atliko daug komandinių užduočių, kurios pareikalavo ir gebėjimo orientuotis darželio teritorijoje, laikytis taisyklių ir tarpusavyje bendrauti, renginį vedė nuostabioji PEPĖ (auklėtoja Žana Tarozienė) 

♦ Rugsėjo 19 d. 17.00 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės L.Ablonskienė ir J.Jucienė. Aptarti vaikų adaptacijos įstaigoje, ugdymo priemonių aprūpinimo, grupės tvarkos ir taisyklių nusistatymo, tėvų aktyvo rinkimo ir kiti klausimai

♦ Rugsėjo 19 d. 17.00 val. vyko  „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje). Organizatorės L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė. Pedagogės ir tėvai aptarė grupės tvarką, vaikų aprūpinimą ugdymo priemonėmis, aptarė ir vaikų sergamumo klausimus, didelį dėmesį skyrė klausimui, kaip palengvinti mažųjų adaptaciją darželyje

♦ Rugsėjo 18 d. 17.00 val. vyko „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės auklėtojos I.Gailienė ir R.Vaičiūnienė. Susirinkimo metu aptarti vaikų sergamumo klausimai, tėvų komiteto rinkimas, aptartos grupės tvarka ir tradicijos, kiti klausimai

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. buvo organizuotas bendras ikimokyklinio ugdymo (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių  tėvų susirinkimas.  Organizatoriai: direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Susirinkimo metu aptarta užkrečiamų ligų protrūkio įstaigoje situacija; įstaigos darbo tvarka ir pokyčiai, sveikatos pažymų ir sergančių vaikų atvedimas į įstaigą; įstaigos vykdytų veiklų 2018 m. apžvalga ir ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

♦ Rugsėjo 14 d. 16.45 val. įvyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizavo auklėtojos K.Antanavičienė ir L.Bentienė

♦ Rugsėjo 13 d. 17.00 val. vyko „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės auklėtojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė

♦ Rugsėjo 12 d. 17.15 val. vyko priešmokyklinės  „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės - L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė. Susirinkę tėveliai  išsirinko grupės tėvų komitetą, aptarė apie vaikų ugdymą, apie artėjantį pirminį pasiekimų vertinimą, kuris bus atliekamas spalio mėn., diskutavo, kaip tėvai gali labiau įsijungti į bendruomenės gyvenimą bei vaikų kompetencijų ugdymą

♦ Rugsėjo 3 d. 9.15 val. „Žiedelių“ grupėje VSPS R.Gedgaudaitė pravedė  sveikos gyvensenos edukacinę valandėlę „Asmens higiena. Švarūs dantukai“. Visiems vaikams priminė, kodėl reikia saugoti savo dantukus, puoselėti juos ir kokie jie yra svarbūs mūsų sveikatai

♦ Rugsėjo 3 d. visi Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai dalyvavo mokslo ir žinių šventėje, kurią surengė įstaigos pedagogai darželio vidiniame kiemelyje "Pro rudenėlio vartus". Sugrįžo vaikai po vasaros į įstaigą pasiilgę draugų, savo grupių ir žaislų. Renginio metu atsisveikino su vasara ir pasitiko rudenėlį, kuris teiks vaikams daug rudens gėrybių bei žinių, įtrauks vaikus į bendras veiklas, grūdins vaikus ir stiprins jų sveikatą

 

досуг
Read 6445 times Last modified on Wednesday, 04 September 2019 22:42