Today: 18.Nov.2018

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2018-2019 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

2018 METAI 

 

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 16 d. mokytoja Vida Kisminienė ir teatro grupės narės Laimutė Kalendrienė, Kristina Antanavičienė ir Rosita Vaičiūnienė 11.00 val. pakvietė pačius mažiausius lopšelio grupių ugdytinius ir vaidino spektaklį „Katinėlis ir gaidelis“, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais l.-d. „Žuvėdra“ mokytojomis Rima Lialiūniene, Valda Sukauskaite ir  „Zuikučių“ gr. ugdytiniais. Spektaklis suteikė daug džiugių emocijų ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, stebėjo pamokančią istoriją apie tai, kokios gali būti skaudžios nepaklusnumo pasekmės. Priminė visiems, kad reikia klausyti, būti geriems ir paklusniems. Svečiai džiaugėsi nuoširdžiu bendradarbiavimu ir šiltais tarpusavio santykiais 

♦ Lapkričio 7 d. 10.00 val. „Drugelių“ grupės ugdytiniams mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė surengė išvyką tema „Krenta rudeniniai lapai“ į mikrorajono parką. Išvykos metu ugdytiniai tyrinėjo aplinką, ugdėsi aplinkos pažinimo, gebėjimo mokytis gebėjimus, rinko įvairių medžių lapus, kaštonus ir giles, skaičiavo juos, lygino tarpusavyje. O  parsinešę juos į grupę, panaudojo visą sukauptą gamtinę medžiagą kūrybiniams darbeliams

ia 2018 1024x576 ♦ Lapkričio 6 d. 10.30 val. mokytojos Reda Jokubauskienė, Laima Kargajevienė ir meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė organizavo įstaigoje labdaringą akciją „Pyragų diena 2018“, kurios metu surinktos lėšos (127,16 eur.) kaip ir kiekvienais metais paaukotos sergantiems vaikams. „Išsipildymo akcija 2018“ – 16-ąjį kartą organizuojamas didžiausias televizijos paramos projektas Lietuvoje. Paramos projektas „Išsipildymo akcija“ sėkmingai gyvuoja jau nuo 2003 metų. Daugiau nei penkiolika metų perkopusi tradicija kasmet ištiesia ranką tiems, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai – likimo nuskriaustiems ir itin sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems vaikams, kuriems medikai jau nesuteikia daug vilčių pasveikti ar net išgyventi, ir kuriems tik akcijos metu surinktų lėšų dėka pavyksta gauti reikalingą gydymą, vaistus ar specialią medicininę įrangą

♦ Spalio 29 d. -  lapkričio 2 d. mokytoja Žana Tarozienė organizavo vaikų kūrybinių darbų parodą „Rudeninių lapų šėlsmas“.  Ugdytinių kūrybiniai darbeliai pagaminti iš rudeninių lapų eksponuojami įstaigos grupės laiptinės gelerijoje

SPALIS

♦ Spalio 25 d. 17.00 val. (muzikos salėje) vyko tėvų, kurių vaikams reikalinga logopedo pagalba, susirinkimas „Vaikų kalbos ugdymas“. Susirinkimą vedė logopedė Vilma Kavaliauskienė. Susirinkusiems tėvams logopedė papasakojo, kaip yra dirbama su vaikais, kurie turi specialiųjų poreikių, išskyrė pagrindines vaikų vystymosi sutrikimo priežastis - emocijų raiškos, elgesio ir kalbos sutrikimas. Pateikė tėvams rekomendacijų, kaip tėvai gali dirbti su vaikais, kad šitie sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti. Vyko diskusija, tėvai pateikė klausimų, aiškinosi jiems rūpimus klausimus 

♦ Spalio 23 d. 10.30 val. įstaigoje vyko derliaus šventė „Daržovių kraitelė“. Atsakingos: meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, mokytojos Loreta Bentienė ir Laima Vyštartaitė. Nuotaikingi herojai Morka ir Ežiukas vedė renginį, įtraukdami visus susirinkusius vaikus. Kad renginio herojai pralinksmėtų, vaikai jiems padainavo dainelių, pašoko, uždavė įminti mįslių, padiskutavo apie valgomus ir nevalgomus grybus, apie rudens gėrybes, kurių teko ir paragauti

♦   Spalio 1-19 d. įstaigoje buvo suorganizuota rudens gėrybių iš gamtinės medžiagos paroda „Rudens gėrybės“. Atsakinga už parodos organizavimą mokytoja Laimutė Kalendrienė. Visi vaikai ir jų tėveliai aktyviai prisidėjo, kurdami įvairiausius personažus, rudenines kompozicijas, pasitelkdami visą savo fantaziją ir išmonę. Darželis trumpam tapo paslaptingas ir kitoks, nes čia karaliavo nematyti išgalvoti herojai, pasakų veikėjai, kurie pradžiugino kiekvieną

♦ Spalio 16 d.  atvyko į įstaigą Šiaulių teatras Svirplys su koncertine programa „Svajokliai vaikai“. Vaikams skambėjo pačios smagiausios dainelės, kurios moko vaikus kultūringai elgtis, sveikai gyventi, pasakoja apie įvairiausius muzikos instrumentus bei sporto, vaisių ir daržovių naudą

♦ Spalio 11 d. (ketvirtadienį) 17.15 val. muzikos salėje vyko priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. Organizatorės  mokytojos Gražina Lauruševičienė ir Reda Jokubauskienė

♦ Spalio 10 d. (trečiadienį) 16.30 val. muzikos salėje vyko „Varpelių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. Organizatorės Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė, joms talkino meninio ugdgymo mokytoja Reda Dubikaltytė

RUGSĖJIS

 50 1 Rugsėjo 28 d.  minėjome Jubiliejinį lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50- metį  „Kas turi ryžto, tam yra ir kelias“. Vyko gražus ir jaukus  renginys, kuriame dalyvavo kviestiniai svečiai iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus, direktoriai iš lopšelių-darželių "Linelis", "Alksniukas", "Vėrinėlis", "Putinėlis",  socialiniai partneriai l.-d. "Žuvėdra", buvę ilgamečiai įstaigos darbuotojai ir lopšelio-darželio "Liepaitė" bendruomenė. Skambėjo darbuotojų dainos, gražūs, šilti žodžiai darželiui ir jo darbuotojams, pasidalinta turininga įstaigos nuveikta veikla, skambėjo tėvų ir ugdytinių palinkėjimai, įteikta daug padėkos raštų, dovanų ir palinkėta dar gyvuoti ilgai, kūrybingai ir darniai 

♦  50 1 Rugsėjo 10-28 d. vyko ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų ir sveikinimo atvirukų paroda „Tau, mano darželi“, skirta l.-d. „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Atsakingos B.Valauskienė, I.Gailienė, R.Vaičiūnienė. Daugelis ugdytinų ir jų tėvelių aktyviai prisidėjo prie parodos organizavimo, kūrė gražius darbelius ir rašė šiltus linkėjimus savo darželiui ir jame dirbantiems darbuotojams

♦ Rugsėjo 25 d. 17.00 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės V.Kisminienė ir L.Bentienė. Susirinkimo metu aptarti vaikų adaptacijos klausimai, nagrinėtas vaikų sergamumas, kasdienių higieninių įgūdžių formavimas ir jų laikymąsis, apsirūpinimas ugdymo priemonėmis,  išsirinktas tėvų aktyvas ir aptarta  veikla ir gairės

♦ Rugsėjo 24 d. 17.00 val. vyko „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje). Organizatorės V.Juškienė ir L.Vyštartaitė

♦ Rugsėjo 21 d. 17.00 val. vyko  „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės L.Stasytytė ir J.Jucienė.  Susirinkimo metu aptarti vaikų adaptacijos klausimai, kalbėta apie vaikų sergamumą ir kasdienių higieninių įgūdžių formavimą ir jų laikymąsi, apie apsirūpinimą ugdymo priemonėmis ,taip pat išsirinko tėvų aktyvą ir aptarė jo veiklą

♦ Rugsėjo 20 d.  10.30 val. neformaliojo švietimo mokytoja R.Čichunovienė ir Ž.Tarozienė organizavo Sportinę pramogą „Sportuokime kartu, bus linksma ir smagu“ „Varpelių“, „Žiedelių“, „Saulučių“, „Žvaigždučių“, „Kiškučių“ grupių vaikams. Pagrindinis tikslas - skainti vaikų fizinį aktyvumą ir tarpusavio bendravimą. Vaikai atliko daug komandinių užduočių, kurios pareikalavo ir gebėjimo orientuotis darželio teritorijoje, laikytis taisyklių ir tarpusavyje bendrauti, renginį vedė nuostabioji PEPĖ (auklėtoja Žana Tarozienė) 

♦ Rugsėjo 19 d. 17.00 val. vyko „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės L.Ablonskienė ir J.Jucienė. Aptarti vaikų adaptacijos įstaigoje, ugdymo priemonių aprūpinimo, grupės tvarkos ir taisyklių nusistatymo, tėvų aktyvo rinkimo ir kiti klausimai

♦ Rugsėjo 19 d. 17.00 val. vyko  „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje). Organizatorės L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė. Pedagogės ir tėvai aptarė grupės tvarką, vaikų aprūpinimą ugdymo priemonėmis, aptarė ir vaikų sergamumo klausimus, didelį dėmesį skyrė klausimui, kaip palengvinti mažųjų adaptaciją darželyje

♦ Rugsėjo 18 d. 17.00 val. vyko „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės auklėtojos I.Gailienė ir R.Vaičiūnienė. Susirinkimo metu aptarti vaikų sergamumo klausimai, tėvų komiteto rinkimas, aptartos grupės tvarka ir tradicijos, kiti klausimai

♦ Rugsėjo 17 d. 17.00 val. buvo organizuotas bendras ikimokyklinio ugdymo (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių  tėvų susirinkimas.  Organizatoriai: direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Susirinkimo metu aptarta užkrečiamų ligų protrūkio įstaigoje situacija; įstaigos darbo tvarka ir pokyčiai, sveikatos pažymų ir sergančių vaikų atvedimas į įstaigą; įstaigos vykdytų veiklų 2018 m. apžvalga ir ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

♦ Rugsėjo 14 d. 16.45 val. įvyko „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizavo auklėtojos K.Antanavičienė ir L.Bentienė

♦ Rugsėjo 13 d. 17.00 val. vyko „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės auklėtojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė

♦ Rugsėjo 12 d. 17.15 val. vyko priešmokyklinės  „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas (muzikos salėje). Organizatorės - L.Kargajevienė ir R.Jokubauskienė. Susirinkę tėveliai  išsirinko grupės tėvų komitetą, aptarė apie vaikų ugdymą, apie artėjantį pirminį pasiekimų vertinimą, kuris bus atliekamas spalio mėn., diskutavo, kaip tėvai gali labiau įsijungti į bendruomenės gyvenimą bei vaikų kompetencijų ugdymą

♦ Rugsėjo 3 d. 9.15 val. „Žiedelių“ grupėje VSPS R.Gedgaudaitė pravedė  sveikos gyvensenos edukacinę valandėlę „Asmens higiena. Švarūs dantukai“. Visiems vaikams priminė, kodėl reikia saugoti savo dantukus, puoselėti juos ir kokie jie yra svarbūs mūsų sveikatai

♦ Rugsėjo 3 d. visi Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai dalyvavo mokslo ir žinių šventėje, kurią surengė įstaigos pedagogai darželio vidiniame kiemelyje "Pro rudenėlio vartus". Sugrįžo vaikai po vasaros į įstaigą pasiilgę draugų, savo grupių ir žaislų. Renginio metu atsisveikino su vasara ir pasitiko rudenėlį, kuris teiks vaikams daug rudens gėrybių bei žinių, įtrauks vaikus į bendras veiklas, grūdins vaikus ir stiprins jų sveikatą

 

досуг
Skaityti 285 kartai Atnaujinta 18 lapkričio 16, Penktadienis 14:05