Today: 24.Sep.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2018-2019 m. m.

2019 METAI

BIRŽELIS

♦ Birželio 13 d. 10.00 val. „Saulučių“ grupės ugdytinius vasaros saulė ir šiltas oras pakvietė vykti į mikrorajono sporto aikšteles. Pagrindinis tikslas – skatinti  vaikų fizinį aktyvumą, poreikį judėti, pasimankštinti sporto įrenginių pagalba, pabūti gryname ore. Tokių išvykų metu, vaikai mokosi būti komandos nariais, elgtis tinkamai išvykos metu, prisiimti atsakomybę už savo elgesį, saugoti save ir kitus draugus, o kartu ir skatina pažinimą, juk išvykoje kyla daug klausimų, į kuriuos mielai atsako lydinti vaikus mokytoja. Organizatorė mokytoja Brigita Povilavičienė 

♦ Birželio 3 d. 10.00 val.  „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginyje „Judėk su muzika“ (Lietuvininkų aikštėje). Atsakinga meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Kargajevienė. Ugdytiniai, kartu su kitų miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniais, turėjo puikią galimybę pabendrauti, kartu paminėti šventę, šokti ratelius, dainuoti dainas. Tai ugdo bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei vaikai patyrė daug gerų emocijų, galėdami būti gražaus renginio dalimi, nešdami miesto žmonėms žinutę apie Tarptautinę vaikų gynimo dieną 
 
GEGUŽĖ
 
♦ Gegužės 31 d. 11.00 val. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai vyko į Martyno Mažvydo progimnaziją susipažinti su pirmokų mokytojomis Vida Bartkiene ir Dalia Stirbiene. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė. Ugdytiniai susipažino su naujomis erdvėmis, domėjosi veiklomis, susipažino su pradinių klasių mokiniais, išbandė pirmokų suolus, susipažino su elgesio taisyklėmis mokykloje, išbandė interaktyvią lentą, robotukus ir kitas mokymo priemones
 
♦ Nuo gegužės 31 d. logopedė V.Kavaliauskienė ir „Žiedelių“ gr. ugdytiniai Kamilė Lalaitė, Kajus Gurskis, Rokas Povilavičius dalyvauja Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Vasaros nuotykiai ir įspūdžiai“. Paroda vyks Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo centre „Gerviukas“ visą birželio mėnesį. Renginio tikslas - paskatinti vaikus reikšti piešinyje savo mintis, svajones ir lūkesčius, susietus su vasara, jungti į kūrybinį procesą vaikų šeimos narius ir įstaigos pedagogus bei palaikyti kūrybinius ryšius su miesto viešąja biblioteka
 
♦ Gegužės 27 d.  mokytoja Vilija Juškienė organizavo „Saulučių“ gr. ugdytiniams edukacinę pažintinę išvyką į Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos  Pempininkų filialo vaikų centrą „Gerviukas“. Pagrindinis išvykos tikslas – supažindinti vaikus su biblioteka, jos paskirtimi, suteikti informacijos apie bibliotekininkų profesiją, supažindinti su įvairių knygų ekspozicijomis, skatinti vaikus pamilti knygas ir jas skaityti
 

♦ Gegužės 22 d. 10.30 val. l. d. „Liepaitė“ „Varpelių“ grupės bei socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ ugdytinių pramoga „Nupinsim draugystės vainiką“. Organizatorės mokytojos B.Valauskienė ir I.Gailienė. Tai renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Vaikai susitiko Pempininkų take, kur dainelių, žaidimų, estafečių „Per balutes“, „Kas greičiau“, „Linksmosios varlytės“ bei edukacinės pramogos piešimo „Nupinsim draugystės vainiką“ metu vieni kitiems reiškė meilę, gerumą ir šilumą, puoselėjo nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, buvo skatinami tobulėti, rodyti didesnį dėmesingumą šalia esantiems, kurti saugią aplinką sau ir kitiems, labiau pasitikėti savimi

♦ Gegužės 21 d. 10.00 val. „Saulučių“ grupės ugdytiniai kartu su mokytoja Brigita Povilavičiene, VSPS Reda Gedgaudaite ir neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunoviene dalyvavo tradicinėje kasmetinėje Sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Draugystės krantas“. Tai renginys, suburiantis draugėn daugelį miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikus, kurio metu skatinamas vaikų fizinis aktyvumas gryname ore prie jūros, siekiant stiprinti vaikų sveikatą, judėjimo, saviraiškos, pažinimo patirtį, vienijantis mokytojus bendrauti ir bendradarbiauti ugdant fiziškai aktyvius vaikus. Ugdytiniai atliko įvairias veiklas: mankštelę su parašiutu; kliūčių ruožo įveikimą; judrius grupinius žaidimus; virvės traukimą ir kvėpavimo pratimus

♦ Iki gegužės 17 d. mokytoja Brigita Povilavičienė su  „Saulučių“ grupės ugdytiniais  dalyvavo Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Mano mamytė – pati gražiausia“ . Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybinius gebėjimus parengiant mamos portretą, ugdyti meilę, pagarbą ir pasididžiavimą savo mama, išreikšti save įvairiomis vaizduojamosios raiškos priemonėmis ir technika, lavinti vaikų meninius gebėjimus bei skatinti miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendradarbiavimą
 
♦ Gegužės 17 d. 10.00 val. „Kačiukų“ grupės ugdytinims buvo organizuota išvyka pas socialinius partnerius l. d. „Žuvėdra“ stebėti jų ugdytinių pasirodymą, vaidinimą „Zuikių mokyklėlė“. Atsakingos mokytojos V.Kisminienė ir K.Antanavičienė. Išvykos metu patys mažiausieji lopšelio ugdytiniai mokėsi saugaus elgesio, susipažino su kitos įstaigos edukacinėmis erdvėmis, stebėdami pasirodymą patyrė daug gerų emocijų, lavino meninės raiškos gebėjimus, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais iš kitos įstaigos. 
 
♦ Iki gegužės 31 d. „Varpelių“, „Žiedelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Žalią pupą auginu“. Atsakingos mokytojos Žana Tarozienė, Birutė Valauskienė, Ingrida Gailienė. Ugdytiniai susipažino su pupos augimu nuo sėklos iki vaisiaus, jų įvairove, mokėsi auginimo ir priežiūros darbų, taikė ekologinės daržininkystės pagrindus, tobulino kompetencijas aplinkos apsaugos srityje, buvo aktyvinamas vaikų sąmoningumas, kūrybiškumas ir iniciatyvumas
 
♦ Gegužės 13 d. 10.00 val. mokytoja Ž.Tarozienė organizavo „Žiedelių“ grupės ugdytiniams išvyką į mikrorajono parką. Pagrindinis išvykos tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą pažinti aplinką, savo gyvenamąją vietą, mokytis orientuotis aplinkoje, pažinti mikrorajono objektus, aptarti kokie pastatai ir objektai yra prie darželio, kokiu keliu atvyksta į įstaigą, kur yra jų namai. Išvykos metu mokėsi saugiai elgtis, laikėsi bendrų susitarimų, o nuvykus prie treniruoklių, pavyko visiems pasportuoti
 
♦ Gegužės 9 d. 11.00 val. „Kiškučių“ gr. ugdytiniai vyko pas socialinius partnerius l. d. „Žuvėdra“ priešmokyklinių „Drugelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytinius dalyvauti viktorinoje „Aš saugus, kai žinau“Atsakinga grupės mokytoja G.Lauruševičienė. Renginys suartino įstaigų vaikus, skatino bendrauti ir bendradarbiauti, suprasti, kas padeda būti saugiems, prisiminė saugaus elgesio taisykles gatvėje ir buityje, o svarbiausia akcentavo, kad patys esame atsakingi už savo saugumą ir neatsakingą elgesį gatvėje ar kitose aplinkose, kad turime laikytis taisyklių, kurios užtikrintų mūsų saugumą 
 
♦ Iki gegužės 19 d. mokytojos B.Povilavičienė, L.Stasytytė, J.Jucienė ir  L.Ablonskienė su „Saulučių“ , „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ gr. ugdytiniais dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių atvirukų konkurse „Mano šeima – Klaipėdos jėga“, skirtame tarptautinei Šeimos dienai,  kurį rengė Klaipėdos m. Šeimos centras. Pagrindinis tikslas dalyvaujant konkurse - ugdyti prigimtinių šeimos vertybių puoselėjimą, puoselėti bendrystės poreikį, aktyvinti pozityvų savo šeimos vertinimą. Visa tai atsispindėjo vaikų sukurtuose darbuose, kur atsiskleidė vaikų saviraiška ir kūrybiškumas, meilė savo šeimai, miestui ir šaliai. Mūsų lopšelio-darželio „Liepaitė“ „Ežiukų“ grupės ugdytinė Akvilė Petrošiūtė tapo laureate atvirukų konkurse „Mano šeima – Klaipėdos jėga“, ją parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Ablonskienė
 
olimpine akademija♦ Gegužės 3 d. neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė organizavo įstaigos ugdytinius dalyvauti Lietuvos olimpinės akademijos organizuojamame  olimpinio piešinio konkurse „Mes sportuojame“. Vaikų piešiniuose atsispindėjo olimpinių žaidynių sporto šakos, darbai atlikti įvairia technika, atspindėjo vaikų kūrybiškumą ir žinias apie įvairias sporto rūšis ir šakas  
zalioji palange ♦ Nuo vasario 14 d. iki gegužės 2 d. „Varpelių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis L.Bentiene, R.Jarovaitienė ir K.Antanavičienė,  dalyvavo respublikiniame ekologinio projekto „Mano žalioji palangė“ konkurse. Pagrindinis šios veiklos tikslas - ugdyti ugdytinių aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, skaičiavimo-matavimo ir santykių su bendraamžiais įgūdžius. Sodindami ir augindami daržoves, prieskonines žoleles, vaikai sužinojo kaip reikia auginti, prižiūrėti, paragavo ir pajautė augalų skonines savybes. Vaikai gebėjo įsitrauti į daržovių auginimo veiklą, bendrauti su bendraamžiais, dirbti komandoje ir prisiimti atsakomybę, pasitikėti savimi, praktiškai patyrė, koks yra ilgas laiko tarpas, kol daržovės užauga ir duoda derlių
 
ResizedImage304167 Screen Shot 2017 02 21 at 15.06.00 2♦ Nuo sausio 14 d. iki gegužės 1 d. neformaliojo ugdymo mokytoja  Rita Čichunovienė, meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė  ir įstaigos ugdytiniai dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“

BALANDIS

♦ Balandžio 24 d.  10.30 val. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, logopedė V.Kavaliauskienė ir „Saulučių“ gr. ugdytiniai vyko pasveikinti draugų, socialinių partnerių į renginį „Kaip gera ir smagu būryje gerų draugų“, skirtą Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ 50-čiui. Pagrindinis renginio tikslas - siekti aktyvinti socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti vaikus draugauti, suteikti džiugių akimirkų. Ugdytiniai savo draugus pasveikino gražia daina ir palinkėjo darželiui ilgų ir kūrybingų metų

vlc svyturys 1♦ Balandžio 19 d. 15.15 val. mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė organizavo „Varpelių“ grupės edukacinę pažintinę išvyką į vaikų laisvalaikio klubą „Švyturys“.  Išvykos pagrindinis tikslas - supažindinti ugdytinius su kiaušinių marginimu, tautine ornamentika, atsispindinčia numargintuose kiaušiniuose, dekoravimo menu, gilinti žinias apie savo krašto šventines tradicijas ir papročius

♦ Balandžio 19 d. 10.30 val. mokytoja  G.Lauruševičienė organizavo priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ gr.  ugdytinių ir socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ priešmokyklinės „Drugelių“ gr. ugdytinių  pramogą - viktoriną lauke „Kiškio lobis“, kuri vyko sveikatingumo take, esančiame šalia Martyno Mažvydo progimnazijos. Pagrindinis tikslas buvo stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, gilinti sveikos gyvensenos, ekologinio ugdymo nuostatas, saugumo jausmą ir komunikacinius gebėjimus netradicinėje aplinkoje, lavinti pažintinius interesus, plėtoti partnerystės ryšius su socialinias partneriais, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus 

♦ Balandžio 16 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko pas socialinius partnerius stebėti spektaklio „Kur dingo viščiukas“, kurį parodė l. d. „Žuvėdra“ „Žirniukų“ ir „Žuvyčių“ ugdytiniai. Atsakinga mokytoja G.Lauruševičienė. Abi įstaigas sieja nuolatinis bendradarbiavimas ir šilti draugystės ryšiai, dalinimasis gerąja patirtimi ir sėmimasis vieni iš kitų  kūrybinių idėjų, atlikimo formų ir būdų paieška ir pritaikymas savo ugdymo įstaigose

♦ Balandžio 15 d. „Varpelių“, „Žiedelių“ ir „Boružėlių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Tuščiaviduriai velykiniai margučiai“. Atsakingos mokytojos Ž.Tarozienė, B.Valauskienė ir I.Gailienė. Dalyvavimas šioje parodoje skatino vaikų ir šeimos narių, mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatino pasitelkti įvairias meninės raiškos priemones dekoruojant tuščiavidurius kiaušinius. Gražiausi darbai atrinkti parodai. Taip ugdytiniai skatinami domėtis Velykų papročiais ir tradicijomis

♦ Balandžio 15 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai Rugilė Vičiūtė ir Redas Laukys dalyvauja Slovakijos Respublikos meno galerijos „OZ J.D.- Galeria J.L“ tarptautiniame meno konkurse „The little fairy tale – My the loveliest 2019“ („Mano mėgstamiausia pasaka“). Atsakingos mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė. Ugdytiniai savo piešiniuose perteikė mėgstamiausių pasakų personažus, vaizdavo svarbiausius pasakos įvykius, simbolius, panaudodami jiems patinkančias atlikimo technikas ir priemones

♦ Balandžio 12 d. „Saulučių“ gr. ugdytiniai ir mokytoja B.Povilavičienė dalyvauja krikščioniškojo švietimo draugijos „Slovo“ Šv. Andrejaus Rubliovo švietėjiškojo centro ir Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ rengiamoje miesto vaikų piešinių parodoje, skirtoje Motinos dienai „Puokštė mamai“. Ugdytiniai lavino meninius gebėjimus, saviraišką kurdami natiurmortus su gėlėmis

♦ Balandžio 11 d. mokytojos R.Jarovaitienė, B.Valauskienė ir „Varpelių“ grupės  ugdytiniai pristatė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuojamam kūrybinių darbų konkursui „Ankštinukas“ sukurtą kolektyvinį darbą - Velykinį margutį. Šiam darbui atlikti panaudojo gamtines medžiagas: pupelių, žirnių, lešių ir kitas anštinių augalų sėklas. Visi ugdytiniai šį kūrinį kūrė atsakingai, draugiškai, vieni kitiems padėdami, patardami, išlaisvindami fantaziją ir pasidžiaugdami gautu rezultatu

♦ Balandžio 5 d. 10.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė ir mokytoja Brigita Povilavičienė su „Saulučių“ gr. ugdytiniais dalyvavo socialinių partnerių RUC organizuojamame sportiniame renginyje „Futboliukas“. Pagrindinis renginio tikslas - supažindinti su futbolo pagrindais, skatinti vaikų aktyvumą bei gerinti socialinius ir bendravimo įgūdžius. Ugdytiniai išbandė savo jėgas, atliko daug fizinio aktyvumo pratimų, rungčių, praktiškai taikė futbolo žaidimo taisykles

KOVAS

♦ Kovo 29 d. mokytoja B.Valauskienė organizavo „Varpelių“ grupės ugdytiniams išvyką į Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centrą „Gerviukas“. Išvykos tikslas - susipažinti su vaikų biblioteka, jos erdvėmis ir su vaikiškų knygų įvairove, skiepyti meilę knygoms, geras emocijas, atrandant įvairių knygų herojus ir personažus

♦ Kovo 27 d. 10.00 val. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė  organizavo „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniams  išvyką į Švyturio areną, susipažinti su krepšiniu, pagal ikimokyklinio neformaliojo švietimo mokytojų metodinio būrelio ilgalaikį projektą „Susipažinkime su sporto šakomis. Pagrindinis išvykos tikslas - didinti ugdytinių fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ieškant būdų ir formų pritraukiančių vaikus domėtis sporto šakomis, įsitraukiant į dalyvavimą įvairiose sporto šakose, susipažįstant su krepšiniu ir skatinti bendravimą bei bendradarbiavimą tarp ugdytinių ir tarp pedagogų, dalinantis gerąja vaikų sveikatinimo patirtimi

♦ Kovo 27 d. 13.00 val. organizuota „Kiškučių“ grupės ugdytinių išvyka į Martyno Mažvydo progimnazijos laboratorijos klasę „Įdomieji eksperimentai“. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gražina Lauruševičienė

 Kovo 26 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Jokubauskienė ir jos ugdytiniai dalyvavo respublikiniame IKI Sodinčius šiltnamių konkurse, kurį organizavo UAB „Palink“. Išrinkti 20 konkurso nugalėtojų, kurie buvo renkami burtų keliu. Nugalėtojai laimėjo po nuosavą šiltnamį su visa reikalinga įranga (žeme, darbo įrankiais, sėklomis ir sodinukais), kuris bus įrengtas darželio teritorijoje.  Tarp nugalėtojų esame ir mes -  Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“, nugalėtojų piešiniai skelbiami interneto tinklapyje https://www.sodincius.lt  bei IKI tinklo socialinių tinklų Facebook ir/arba Instagram paskyrose. Dėkojame ugdytinei Urtei Jokubauskaitei už puikų ir kūrybišką darbą, už indėlį prisidedant prie sveikos gyvensenos įgyvendinimo įstaigoje.  Pasidžiaukime jos darbu

Urtes darbas

♦ Kovo 25 d. 9.15 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Kretingos muziejų tradicinių amatų centrą, tema „Ant mano delno juoda riekelė“, susipažinti su tautiniu paveldu ir kepėjo profesija. Organizatorės grupės mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė. Tai edukacinė valandėlė, kurios metu ugdytiniai susipažino su jos kepimo tradicijomis (tešlos paruošimu, kepaliukų formavimu ir kepimu duonkepėje), su senaisiais žemės dirbimo padargais ir įrankiais, rakandais, reikalingais duonai kepti, miltų malimu, sužinojo kokios yra kalendorinės ir šeimos šventės, kuriose buvo naudojama Apeiginė duona. Užsiėmimus vedė tautinio paveldo duonos kepėja Vida Viskontienė ir muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Nijolė Vasiliauskienė 

♦ Kovo 18 d. - balandžio 19 d. mokytojos V.Juškienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė  ir jų ugdytiniai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Vaikai sveikina žemę“. Tai renginys, skirtas Žemės dienai paminėti, kurio metu ugdomas vaikų ekologinis sąmoningumas ir aplinkosauginis mąstymas. Kurdami bendrą komandinį darbą - žemės formos gaublio puošimas gėlėmis, gilino žinias apie ekologiją, gamtos tausojimą, mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, buvo sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui. Dėkojame už dalyvavimą fotografijų parodoje "Vaikai sveikina žemę". Virtualią parodą rasite  šioje nuorodoje https://www.inkareliomokykla.lt/ (naujienos)

♦ Kovo 20 d. mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė 9.30 val. organizavo „Varpelių“ grupės ugdytinių išvyką į P. Domšaičio galeriją, kur vaikams buvo pravesta edukacinė valandėlė “Kaip žuvytė vandenyną perplaukė“. Visi turėjo galimybę patys pasigaminti savo žuvytę, aptarti jos kelionę

 Kovo 18 d. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, kartu su logopede Vilma Kavaliauskienė ir ugdytiniais dalyvavo  Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų Kovo 11-osios minėjimo šventėje (Žvejų kultūros rūmuose) “Vaikų muzikinės išdaigos“. Visi vaikai dalyvavo vienoje scenoje koncertinio tipo renginyje, kuriame pristatė savo programas. Vaikai pasakojo vieną didelę istoriją apie muzikos šalį, kurios jungiamasis motyvas buvo smuiko raktelis, kuris ir atskleidė, kad muzika vaikus lydi visur: namuose, mieste, pievose, pajūryje ir kt. Tokio renginio metu, ugdytiniai patiria didelį bendruomeniškumo jausmą, patiria džiugių emocijų, tobulina sceninės kultūros bei saviraiškos įgūdžius

♦ Kovo 15 d. mokytojos I.Gailienė, R.Vaičiūnienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė ir jų ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame Pasaulio lietuvių metams. 2019 m. sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, todėl seimas 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Visi pasaulyje gyvenantys lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės, vienybės, pažangos ir išlikimo garantas. Todėl mūsų įstaiga prisidėjo prie šio gražaus paminėjimo ir pateikė vaikų piešinius konkursui, kuriuose vaizduojami Lietuvos įvykiai, istorija, žmonės, kultūra, tradicijos, kraštovaizdis ir simboliai

♦ Kovo 12-17 d. mokytojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė ir jų ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Tėvynė mano – Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“. Vasario mėnesį ugdytiniai kūrė piešinius, kurie atspindi Lietuvos kraštovaizdį, kuriuose vaikai drąsiai, kūrybiškai ir išradingai perteikė savo meilę, jausmus bei supratimą apie Lietuvą. Darbus pateikė Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“, kur ir vyko paroda

♦ Kovo 13-14 d. visų grupių ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Saulutė beldžiasi į žemę“, kuri vyks Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje. Atsakingos mokytojos I.Gailienė ir V.Juškienė. Darbuose vaikai išreiškė savo mintis, fantazijas, svajones, pastebėtus atbundančios gamtos pokyčius, prisidėjo prie geros akcijos - sukurti nuotaiką ir galimybes pajausti teigiamas emocijas sergantiems vaikams ir ligoninės bendruomenei

♦ Kovo 6 d. 10.50 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai vyko į Klaipėdos koncertų salę stebėti koncerto „Žaismingos muzikos orkestras“. Atsakinga mokytoja Laima Kargajevienė. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikus domėtis muzika ir  įžvelgti grožį muzikos garsuose, kūriniuose. Koncerto metu vaikai susipažino su klasikinės muzikos instrumentais, kameriniu orkestru, lavino estetinį muzikos suvokimą. Mokėsi kultūringo elgesio koncerto metu, o taip pat susipažino su miesto edukacinėmis erdvėmis 

♦ Kovo 6 d. 10.30 val. logopedė V.Kavaliauskienė ir „Varpelių“ gr. ugdytinės Emilė Dabrytė ir Beatričė Rokaitė dalyvavo Klaipėdos m. logopedų ir bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ renginyje „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Pagrindinis renginio tikslas - lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo, žaidimo įgūdžius, plėsti patyrimus apie lietuvių papročius, tradicinę šventę Užgavėnes.  Renginio metu vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas, pasigamino renginiui Užgavėnių kaukes 

♦ Kovo 12-17 d. vyks respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Tėvynė mano – Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“, parodos organizatoriai Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“. Mokytojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė susibūrė į darnią komandą ir skatino savo ugdytinių kūrybinių gebėjimų, meninės raiškos atskleidimą, plėtė supratimą apie Lietuvą, patriotinius jausmus tėvynei, pilietiškumą. Jų ugdytiniai sukūrė kūrybinius darbus, kuriuose atsispindi Lietuvos kraštovaizdis, panaudojamos įvairios technikos ir priemonės. Vasario 20 dieną darbų  nuotraukos buvo išsiųstos parodos organizatoriams

♦ Kovo 4 d. mokytojos V.Juškienė, V.Kisminienė, L.Kalendrienė, Ž.Tarozienė, L.Ablonskienė, J.Jucienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė, B.Povilavičienė parengė savo ugdytinius dalyvavimui respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žemė mūsų širdyje“. Ugdytiniams mokytojos teikė žinių apie gyvosios ir negyvosios gamtos įvairovę ir vienovę, gamtos reiškinių ir žmogaus veiklos įtaką gyvajai ir negyvajai gamtai ir visai mūsų Žemei. Įvairių veiklų metu puoselėjo gamtosaugos pradmenis, visuminį pasaulio suvokimą ir pagarbą gamtai, gyvybei. Visas šias įgytas patirtis ugdytiniai perteikė savo kūrybiniuose darbeliuose ir juos vasario 22 d. pristatė parodai, kuri vyks Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 

VASARIS

♦ Vasario 20 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Lietuvos kartografų draugijos tarptautiniame B.Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkurse „Mums patinka žemėlapiai“. Juos ruošė mokytoja Birutė Valauskienė. Visi kartu naudodami vilnos vėlimo techniką sukūrė Lietuvos žemėlapį, kuriame atsispindi mūsų šalies vėliavos pagrindinės spalvos: geltona, žalia ir raudona. Tai bendras darbas, kur visi ugdytiniai prisidėjo prie jo kūrimo, subūrė į darnią ir vieningą komandą

♦ Vasario 19 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Kargajevienė dalyvavo nacionalinėje švietimo įstaigų projektų mugėje – mini mokymuose „Projektų mugė“. Renginys vyko Klaipėdos Gedminų progimnazijoje, kurio metu mokytojai keitėsi gerąja projektinės veiklos patirtimi. Mokytoja pristatė vykdytą karjeros ugdymo projektą „Maži karjeros ugdymo žingsniai į sėkmės kelią“, kuris buvo vykdomas 2016-2018 m. Tai projektas įtraukiantis ugdytinių tėvus į ugdomąjį procesą, per tris metus tėvai vedė nemažai ugdytiniams edukacinių valandėlių, organizavo  išvykas į savo darbovietes, suteikdami vaikams žinių apie profesijas, apie pasitikėjimą savimi ir norą siekti užsibrėžtų tikslų. Mokytoja surengė daug renginių įstaigoje, įtraukė ir socialinius partnerius dalyvauti viktorinose, šventiniuose renginiuose apie profesijas

♦ Vasario 8 d. mokytojos Birutė Valauskienė, Vilija Juškienė, Gražina Lauruševičienė, Renata Jarovaitienė, Laima Kargajevienė, Reda Jokubauskienė ir jų ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje pagal l. d. „Alksniukas“ projektą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimui ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti. Ugdytiniai kūrė piešinius, kuriuose atsispindėjo Lietuvos kraštovaizdžiai, įžymios vietovės ir reikšmingi Lietuvai įvykiai, kurie skleidė  begalinę meilę Tėvynei ir savo gimtajam kraštui

SAUSIS

♦ Sausio 21-31 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytinė Elija Sinkevičiūtė dalyvavo respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“.  Ją paruošė mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė. Ugdytinė panaudojo netradicines priemones (spalvotus pieštukus), iš jų sudėjo žodį - TEBŪNIE, kuris turi be galo daug prasmių 

♦ Sausio 31 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė  dalyvavo ART-TOM GROUP organizuojamoje parodoje-konkurse  „Žiemos linsmybės“. Patalpino facebook UAB ARTOM nuotrauką iš įstaigos žiemos šventės „Mums šaltis nebaisus“ ir kvietė visą bendruomenę balsuoti. Surinkta 134 balsai. Nugalėtojai bus skelbiami vasario 4 dieną

 ♦ Sausio 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė organizavo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių edukacinę išvyką į teniso kortus, jai talkino grupių mokytojos Laima Kargajevienė ir Gražina Lauruševičienė. Siekiame didinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudominti juos aktyviuoju sportu, kad patys būtų motyvuoti  judėti, sportuoti ir stiprinti savo sveikatą

 ♦ Sausio 9 d. 10.30 val. 10 priešmokyklinių grupių ugdytinių dalyvavo Klaipėdos „Gilijos“ pradinėje mokykloje (sporto salėje) baigiamajame „Judriausias darželis“ renginyje. Atsakingos neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė ir logopedė Vilma Kavaliauskienė. Ugdytiniai šauniai pasportavo kartu su visais renginio dalyviais, pasidžiaugė pasiektais rezultatais

2018 METAI

GRUODIS

♦ Nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 31 d. „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos mokytojos Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė kartu su savo ugdytiniais gamino iš įvairių medžiagų draugystės apyrankes ir dovanojo jas savo draugams kaip draugystės simbolius

♦ Gruodžio 10-31 d. įstaiga dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Šiltos, džiaugsmingos Kalėdos“. Atsakinga už šio projekto vykdymą mokytoja Vilija Juškienė, dalyvės: I.Gailienė, B.Valauskienė, V.Kavaliauskienė, L.Ablonskienė, L.Kalendrienė mielai  prisidėjo prie šios akcijos ir numezgė įvairių pirštinių, kurias Vilija Juškienė išsiuntė projekto organizatoriams. Visos numegztos pirštinės bus dovanojamos Vilniaus Petro ir Povilo parapijos vienišiems senoliams ir kitiems šeimos paramos centrams. Kiekvienas turime būti jautriu ir atsakingu piliečiu, neabejingu kitam, padėti ir atjausti tuos, kuriems labiausiai to reikia 

♦ Nuo gruodžio 14 d. iki kovo 5 d. mokytojos Laimutė Kalendrienė, Rosita Vaičiūnienė ir Ingrida Gailienė pakvietė visų grupių mokytojas kartu su savo ugdytiniais dalyvauti tradicinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Mano piešinyje gyvena Lietuva. Kalėdinis sapnas“, skirtoje vaikų ligoninėje sergantiems vaikams (VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė). Kiekviena grupė piešė piešinius, kuriuose nugulė vaikų įsivaizduojamas Kalėdinis sapnas, o auklėtojos atrinko nuo grupės po piešinį ir parengusios bendrą darbą pateikė parodai

Gruodžio 3 -13 d. dalyvavome Klaipėdos Uosto poliklinikos projekte „Padėkime Šv. Kalėdų Angelams aprengti ir sušildyti  Uosto polikliniką“. Atsakingos mokytojos  B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė. „Varpelių“ grupės ugdytiniai, kartu su mokytojomis gamino, karpė iš popieriaus baltus, įvairiausius angelus ir su didele meile ir šiluma perdavė organizatoriams

 ♦ Nuo lapkričio 30 d.  iki sausio 6 d. įstaiga dalyvauja Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamoje akcijoje „Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje“ (Atgimimo aikštėje). Atsakinga Loreta Stasytytė, jai talkina mokytojos Ž.Tarozienė, J.Jucienė, L.Ablonskienė, V.Juškienė, dalyviai - jų ugdytiniai. Ugdytiniai ir mokytojos gamino įvairius žaisliukus, girliandas, atspindinčias  Lietuvos simbolikos motyvus. Už dalyvavimą šioje akcijoje gavome dovanų (17 pakvietimų į Delfinariumą, kur galės ugdytiniai stebėti delfinų pasirodymą gruodžio 14 d. 13.30 val.)

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo viktorinoje „Sodinu, auginu – sveikai gyvenu“, kuri vyko pas socialinius partnerius Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, ugdytinius lydėjo atsakinga mokytoja L.Kargajevienė. Renginyje dalyvavo po 4 ugdytinius ir iš kitų miesto ikimokyklinių įstaigų: l.-d. „Šaltinėlis“, „Žiogelis“, „Boružėlė“. Renginio metu ugdytiniai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, mokėsi komandinio darbo, pasitikrino savo žinias apie sveiką gyvenseną, domėjosi sveiko gyvenimo įpročiais ir kas padeda būti sveikiems 

♦  Lapkričio 19-26 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo LR Aplinkos ministerijos inicijuojamuose Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Vykdė parengto projekto „Kelionė į geltonąją stotelę“ visos savaitės veiklą: rūšiavo atliekas ir aiškinosi rūšiavimo sampratą ir reikšmę, vyravo geltonos spalvos dominavimas (geltonas konteineris - jo reikšmė, svarba); kūrybinio rankų darbo iš plastiko kūrimas; atliko tiriamąją veiklą - tyrimus su žeme, plastiku, popieriumi, obuoliu; žaidė įvairius žaidimus su pačių pagamintais žaislais iš antrinių žaliavų; gamino ir demonstravo karnavalines kaukes. 26 d. vyko į edukacinę pažintinę išvyką - į atliekų naikinimo jėgainę UAB „Fortum Klaipėda“. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė 

♦ Lapkričio 7-30 d.  dalyvaujame Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų foto drobių parodoje „Šimtmečio vaikai“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė. Paroda eksponuojama KPŠKC. Emocijos neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, socialinio gyvenimo reguliatorius. Paroda siekiama atskleisti vaikų emocijas, jas originaliai perteikti, pajausti akimirkos grožį, atskleisti kūrybiškumą, laisvės polėkį. Juk kūrybiškumas apibūdinamas kaip meninis gebėjimas bei netradicinis kūrybos rezultatas. Besišypsančių, pyktelėjusių, žaismingų, smalsaujančių, nuliūdusių ar nustebusių – tiesiog atvirai į pasaulį žvelgiančių vaikų išgyventų akimirkų unikalūs kadrai, užfiksuoti foto objektyvo, sugulė į foto drobių parodą „Šimtmečio vaikai“ žiūrėti 

♦  Nuo lapkričio 28 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai Rokas Žaromskis ir Elijus Laužadis dalyvauja VII vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“ tema  „Skulptūrinė prakartėlė“ Lietuvos dailės muziejaus P.Domšaičio galerijoje. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė

♦ Lapkričio 9 d. 10.00 val. neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė ir VSPS Reda Gedgaudaitė organizavo „Kiškučių“ grupės ugdytiniams edukacinę išvyką „Susipažinkim su stalo tenisu“. Išvykos pagrindinis tikslas - supažindinti ugdytinius su teniso pagrindais, skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei gerinti socialinius ir bendravimo įgūdžius. Kiekvienas turėjo galimybę išbandyti praktiškai - žaisti stalo tenisą, teisingai laikyti raketę ir pan.

SPALIS

♦ Spalio 30 d. 10.00 val. neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė kartu su „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniais dalyvavo renginyje „Šiaurietiškas ėjimas“. Jai talkino visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Reda Gedgaudaitė ir priešmokyklinio udymo mokytoja Laima Kargajevienė. Ugdytiniai mokėsi teisingai naudotis lazdomis ir taisyklingai eiti. Visi grįžo puikiai nusiteikę, kadangi aktyvi fizinė mankšta grįname ore suteikė jėgų, leido išbandyti ištvermę, mokė bendruomeniškumo, bedradarbiavimo

♦ Spalio 29 d. 10.30 val. logopedė su savo ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų projekto „Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos“ renginyje „Aš žaidžiu lietuvišku žodžiu“  (2 ugdytiniai 5-6 m.a.)

♦ Spalio 26 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Jokubauskienė ir „Kiškučių“ grupės ugdytiniai: Vytautas Vilkišius, Neidas Beržanskis, Urtė Andrijauskaitė ir Skaistė Lukošiūtė vyko pas  socialinius partnerius, dalyvavo Klaipėdos l.-d. „Žilvitis“ edukaciniame renginyje „Mes mažieji mokslininkai“, kur visi susirinkę dalyviai bendradarbiavo,  aktyviai įsitraukė į praktinę veiklą, demonstravo įvairius eksperimentus, mokėsi dirbti komandoje ir laikytis susitarimų

♦ Spalio 16 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo lopšelyje-darželyje „Puriena“ organizuojamame renginyje „Šimtmečio bėgimas“. Organizatorės neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Jokubauskienė

Spalio 3 d. KPŠKC organizavo išvyką į koncertą Kauno "Žalgirio" arenoje, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai paminėti (vyko miesto ugdymo įstaigų metodinių būrelių pirmininkai ir tarybų nariai). Iš įstaigos vyko Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų būrelio tarybos narė Dalia Kasteckienė ir miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos narė Reda Jokubauskienė. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, dainininkai Merūnas Vitulskis, Dagna Kondratavičiūtė ir Kauno simfoninis orkestras sveikino visus Lietuvos mokytojus su jų profesine švente

♦ gelbekit vaikus Spalio 2 d. neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė ir VSPS Reda Gedgaudaitė pakvietė lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenę sudalyvauti 5-ajame Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“, kurį globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo bėgimu ir surinktomis lėšomis (74,70 eur.) mes palaikome siekį - padėti ir išgirsti, lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. Tai rodo, kad socialinis jautrumas neturi sienų. Ačiū visiems dalyvavusiems ir parėmusiems šią akciją

RUGSĖJIS

 ♦ 50 1 Rugsėjo 3-26 d. buvo surengta Klaipėdos PŠKC (7 auditorijoje) (Baltijos pr. 51) nuotraukų paroda „Lietuvos darželių stiliukas“, kuri buvo skirta įstaigos 50-mečiui paminėti. Parodoje buvo eksponuojami geriausi atrinkti darbai iš Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninės saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo „Mano darželio stiliukas“ projekto, skirto Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Projekto iniciatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Zobėlaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogės - Lina Ablonskienė, Rita Čichunovienė, Kristina Antanavičienė, Birutė Valauskienė, logopedė Vilma Jankauskaitė. Projekto koordinatorė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė Andželika Petkevičienė. Dalyviai: Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“, pedagogės Rūta Budinavičienė, Vilma Gedminienė, Vaiva Bumblauskienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, pedagogė Vera Afanasjeva, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, pedagogės Asta Tamošauskienė ir Vilma Razmienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“, auklėtoja Irena Avraniukienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Palevičienė ir auklėtoja Jurgita Žardeckienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“, pedagogės Margarita Repnikova, Zina Stonienė, Šiaulių lopšelis – darželis „Dainelė“, auklėtojos Rimantė Sokolova ir Aušra Mažutavičienė, Šiaulių lopšelis – darželis „Varpelis“, pedagogės Aurelija Stepanjanienė ir Margarita Glodenytė, Kretingos rajono KūlupėnųMotiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, auklėtojos Viktorija Martinkutė ir Laima Šopauskienė, Klaipėdos raj. Kretingalės vaikų lopšelis-darželis, auklėtojos Erika Bagdonavičiūtė, Zita Povilienė, Šilutės raj. Vainuto gimnazija, auklėtoja Viktorija Kinčiūtė

♦ Rugsėjo 21 d.  „Saulučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo EMSI degalinių tinklo organizuojamame piešinių konkurse „Kuo būsiu, kai užaugsiu“. Atsakingos V.Juškienė, L.Vyštartaitė. Ugdytiniai kūrybiškai perteikė savo svajones apie būsimas profesijas, kurias norėtų pasirinkti kai užaugs, o degalinių klientai iki spalio 2 d. balsuos už labiausiai patikusius vaikų darbelius. Nugalėtojų lauks vertingos dovanos 

♦ apibek mokykla  Rugsėjo 17 d. 11.00 val. įstaigos ugdytiniai dalyvavo sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuojamoje Europos judumo savaitės akcijoje „Apibėk mokyklą“. Organizatorė neformaliojo švietimo mokytoja R.Čichunovienė. Šia akcija prisidėjome prie gamtos saugojimo nuo užterštumo, parodydami, kad yra ir alternatyvios transporto priemonės, kurios gali pakeisti automobilį, todėl vieną iš priemonių pasirinkome bėgimą, kurio dėka visi smagiai pajudėjome bėgdami apie savo įstaigą

♦ Rugsėjo 12 d. 9.30 val. priešmokyklinių  „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniams buvo organizuota išvyka į „Dinozaurų parką“. Organizatorės: L.Kargajevienė, G.Lauruševičienė ir R.Jokubauskienė. Tikslas edukacinės išvykos - susipažinti su vaizdingoje teritorijoje, gamtos apsuptyje įsikūrusiame parke daugiau kaip 40 natūralaus dydžio dinozaurais. Tai puiki galimybė susipažinti su išnykusių guvūnų rūšimis, įsivaizduoti to laikmečio gyvūnus. Pabaigoje laukė įvairios užduotys smėlio dėžėje, griaučių kaulų ieškojimas

досуг
Skaityti 6759 kartai Atnaujinta 20 vasario 04, Antradienis 13:01