Today: 20.Mar.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2018-2019 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

2019 METAI

KOVAS

 

♦ Kovo 20 d. mokytojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė 9.30 val. organizavo „Varpelių“ grupės ugdytinių išvyką į P. Domšaičio galeriją, kur vaikams buvo pravesta edukacinė valandėlė “Kaip žuvytė vandenyną perplaukė“. Visi turėjo galimybę patys pasigaminti savo žuvytę, aptarti jos kelionę

 Kovo 18 d. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė, kartu su logopede Vilma Kavaliauskienė ir ugdytiniais dalyvavo  Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų Kovo 11-osios minėjimo šventėje (Žvejų kultūros rūmuose) “Vaikų muzikinės išdaigos“. Visi vaikai dalyvavo vienoje scenoje koncertinio tipo renginyje, kuriame pristatė savo programas. Vaikai pasakojo vieną didelę istoriją apie muzikos šalį, kurios jungiamasis motyvas buvo smuiko raktelis, kuris ir atskleidė, kad muzika vaikus lydi visur: namuose, mieste, pievose, pajūryje ir kt. Tokio renginio metu, ugdytiniai patiria didelį bendruomeniškumo jausmą, patiria džiugių emocijų, tobulina sceninės kultūros bei saviraiškos įgūdžius

♦ Kovo 15 d. mokytojos I.Gailienė, R.Vaičiūnienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė ir jų ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame Pasaulio lietuvių metams. 2019 m. sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, todėl seimas 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Visi pasaulyje gyvenantys lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės, vienybės, pažangos ir išlikimo garantas. Todėl mūsų įstaiga prisidėjo prie šio gražaus paminėjimo ir pateikė vaikų piešinius konkursui, kuriuose vaizduojami Lietuvos įvykiai, istorija, žmonės, kultūra, tradicijos, kraštovaizdis ir simboliai

♦ Kovo 12-17 d. mokytojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė ir jų ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Tėvynė mano – Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“. Vasario mėnesį ugdytiniai kūrė piešinius, kurie atspindi Lietuvos kraštovaizdį, kuriuose vaikai drąsiai, kūrybiškai ir išradingai perteikė savo meilę, jausmus bei supratimą apie Lietuvą. Darbus pateikė Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“, kur ir vyko paroda

♦ Kovo 13-14 d. visų grupių ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Saulutė beldžiasi į žemę“, kuri vyks Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje. Atsakingos mokytojos I.Gailienė ir V.Juškienė. Darbuose vaikai išreiškė savo mintis, fantazijas, svajones, pastebėtus atbundančios gamtos pokyčius, prisidėjo prie geros akcijos - sukurti nuotaiką ir galimybes pajausti teigiamas emocijas sergantiems vaikams ir ligoninės bendruomenei

♦ Kovo 6 d. 10.50 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai vyko į Klaipėdos koncertų salę stebėti koncerto „Žaismingos muzikos orkestras“. Atsakinga mokytoja Laima Kargajevienė. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikus domėtis muzika ir  įžvelgti grožį muzikos garsuose, kūriniuose. Koncerto metu vaikai susipažino su klasikinės muzikos instrumentais, kameriniu orkestru, lavino estetinį muzikos suvokimą. Mokėsi kultūringo elgesio koncerto metu, o taip pat susipažino su miesto edukacinėmis erdvėmis 

♦ Kovo 6 d. 10.30 val. logopedė V.Kavaliauskienė ir „Varpelių“ gr. ugdytinės Emilė Dabrytė ir Beatričė Rokaitė dalyvavo Klaipėdos m. logopedų ir bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ renginyje „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Pagrindinis renginio tikslas - lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo, žaidimo įgūdžius, plėsti patyrimus apie lietuvių papročius, tradicinę šventę Užgavėnes.  Renginio metu vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas, pasigamino renginiui Užgavėnių kaukes 

♦ Kovo 12-17 d. vyks respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Tėvynė mano – Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“, parodos organizatoriai Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“. Mokytojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė susibūrė į darnią komandą ir skatino savo ugdytinių kūrybinių gebėjimų, meninės raiškos atskleidimą, plėtė supratimą apie Lietuvą, patriotinius jausmus tėvynei, pilietiškumą. Jų ugdytiniai sukūrė kūrybinius darbus, kuriuose atsispindi Lietuvos kraštovaizdis, panaudojamos įvairios technikos ir priemonės. Vasario 20 dieną darbų  nuotraukos buvo išsiųstos parodos organizatoriams

♦ Kovo 4 d. mokytojos V.Juškienė, V.Kisminienė, L.Kalendrienė, Ž.Tarozienė, L.Ablonskienė, J.Jucienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, K.Antanavičienė, B.Povilavičienė parengė savo ugdytinius dalyvavimui respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žemė mūsų širdyje“. Ugdytiniams mokytojos teikė žinių apie gyvosios ir negyvosios gamtos įvairovę ir vienovę, gamtos reiškinių ir žmogaus veiklos įtaką gyvajai ir negyvajai gamtai ir visai mūsų Žemei. Įvairių veiklų metu puoselėjo gamtosaugos pradmenis, visuminį pasaulio suvokimą ir pagarbą gamtai, gyvybei. Visas šias įgytas patirtis ugdytiniai perteikė savo kūrybiniuose darbeliuose ir juos vasario 22 d. pristatė parodai, kuri vyks Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 

VASARIS

♦ Vasario 20 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Lietuvos kartografų draugijos tarptautiniame B.Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkurse „Mums patinka žemėlapiai“. Juos ruošė mokytoja Birutė Valauskienė. Visi kartu naudodami vilnos vėlimo techniką sukūrė Lietuvos žemėlapį, kuriame atsispindi mūsų šalies vėliavos pagrindinės spalvos: geltona, žalia ir raudona. Tai bendras darbas, kur visi ugdytiniai prisidėjo prie jo kūrimo, subūrė į darnią ir vieningą komandą

♦ Vasario 19 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Kargajevienė dalyvavo nacionalinėje švietimo įstaigų projektų mugėje – mini mokymuose „Projektų mugė“. Renginys vyko Klaipėdos Gedminų progimnazijoje, kurio metu mokytojai keitėsi gerąja projektinės veiklos patirtimi. Mokytoja pristatė vykdytą karjeros ugdymo projektą „Maži karjeros ugdymo žingsniai į sėkmės kelią“, kuris buvo vykdomas 2016-2018 m. Tai projektas įtraukiantis ugdytinių tėvus į ugdomąjį procesą, per tris metus tėvai vedė nemažai ugdytiniams edukacinių valandėlių, organizavo  išvykas į savo darbovietes, suteikdami vaikams žinių apie profesijas, apie pasitikėjimą savimi ir norą siekti užsibrėžtų tikslų. Mokytoja surengė daug renginių įstaigoje, įtraukė ir socialinius partnerius dalyvauti viktorinose, šventiniuose renginiuose apie profesijas

♦ Vasario 8 d. mokytojos Birutė Valauskienė, Vilija Juškienė, Gražina Lauruševičienė, Renata Jarovaitienė, Laima Kargajevienė, Reda Jokubauskienė ir jų ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje pagal l. d. „Alksniukas“ projektą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimui ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti. Ugdytiniai kūrė piešinius, kuriuose atsispindėjo Lietuvos kraštovaizdžiai, įžymios vietovės ir reikšmingi Lietuvai įvykiai, kurie skleidė  begalinę meilę Tėvynei ir savo gimtajam kraštui

SAUSIS

♦ Sausio 21-31 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytinė Elija Sinkevičiūtė dalyvavo respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“.  Ją paruošė mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė. Ugdytinė panaudojo netradicines priemones (spalvotus pieštukus), iš jų sudėjo žodį - TEBŪNIE, kuris turi be galo daug prasmių 

♦ Sausio 31 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė  dalyvavo ART-TOM GROUP organizuojamoje parodoje-konkurse  „Žiemos linsmybės“. Patalpino facebook UAB ARTOM nuotrauką iš įstaigos žiemos šventės „Mums šaltis nebaisus“ ir kvietė visą bendruomenę balsuoti. Surinkta 134 balsai. Nugalėtojai bus skelbiami vasario 4 dieną

 ♦ Sausio 28 d. neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė organizavo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių edukacinę išvyką į teniso kortus, jai talkino grupių mokytojos Laima Kargajevienė ir Gražina Lauruševičienė. Siekiame didinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudominti juos aktyviuoju sportu, kad patys būtų motyvuoti  judėti, sportuoti ir stiprinti savo sveikatą

 ♦ Sausio 9 d. 10.30 val. 10 priešmokyklinių grupių ugdytinių dalyvavo Klaipėdos „Gilijos“ pradinėje mokykloje (sporto salėje) baigiamajame „Judriausias darželis“ renginyje. Atsakingos neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė ir logopedė Vilma Kavaliauskienė. Ugdytiniai šauniai pasportavo kartu su visais renginio dalyviais, pasidžiaugė pasiektais rezultatais

2018 METAI

GRUODIS

♦ Nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 31 d. „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Atsakingos mokytojos Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė kartu su savo ugdytiniais gamino iš įvairių medžiagų draugystės apyrankes ir dovanojo jas savo draugams kaip draugystės simbolius

♦ Gruodžio 10-31 d. įstaiga dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Šiltos, džiaugsmingos Kalėdos“. Atsakinga už šio projekto vykdymą mokytoja Vilija Juškienė, dalyvės: I.Gailienė, B.Valauskienė, V.Kavaliauskienė, L.Ablonskienė, L.Kalendrienė mielai  prisidėjo prie šios akcijos ir numezgė įvairių pirštinių, kurias Vilija Juškienė išsiuntė projekto organizatoriams. Visos numegztos pirštinės bus dovanojamos Vilniaus Petro ir Povilo parapijos vienišiems senoliams ir kitiems šeimos paramos centrams. Kiekvienas turime būti jautriu ir atsakingu piliečiu, neabejingu kitam, padėti ir atjausti tuos, kuriems labiausiai to reikia 

♦ Nuo gruodžio 14 d. iki kovo 5 d. mokytojos Laimutė Kalendrienė, Rosita Vaičiūnienė ir Ingrida Gailienė pakvietė visų grupių mokytojas kartu su savo ugdytiniais dalyvauti tradicinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Mano piešinyje gyvena Lietuva. Kalėdinis sapnas“, skirtoje vaikų ligoninėje sergantiems vaikams (VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė). Kiekviena grupė piešė piešinius, kuriuose nugulė vaikų įsivaizduojamas Kalėdinis sapnas, o auklėtojos atrinko nuo grupės po piešinį ir parengusios bendrą darbą pateikė parodai

Gruodžio 3 -13 d. dalyvavome Klaipėdos Uosto poliklinikos projekte „Padėkime Šv. Kalėdų Angelams aprengti ir sušildyti  Uosto polikliniką“. Atsakingos mokytojos  B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė. „Varpelių“ grupės ugdytiniai, kartu su mokytojomis gamino, karpė iš popieriaus baltus, įvairiausius angelus ir su didele meile ir šiluma perdavė organizatoriams

 ♦ Nuo lapkričio 30 d.  iki sausio 6 d. įstaiga dalyvauja Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamoje akcijoje „Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje“ (Atgimimo aikštėje). Atsakinga Loreta Stasytytė, jai talkina mokytojos Ž.Tarozienė, J.Jucienė, L.Ablonskienė, V.Juškienė, dalyviai - jų ugdytiniai. Ugdytiniai ir mokytojos gamino įvairius žaisliukus, girliandas, atspindinčias  Lietuvos simbolikos motyvus. Už dalyvavimą šioje akcijoje gavome dovanų (17 pakvietimų į Delfinariumą, kur galės ugdytiniai stebėti delfinų pasirodymą gruodžio 14 d. 13.30 val.)

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 28 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo viktorinoje „Sodinu, auginu – sveikai gyvenu“, kuri vyko pas socialinius partnerius Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, ugdytinius lydėjo atsakinga mokytoja L.Kargajevienė. Renginyje dalyvavo po 4 ugdytinius ir iš kitų miesto ikimokyklinių įstaigų: l.-d. „Šaltinėlis“, „Žiogelis“, „Boružėlė“. Renginio metu ugdytiniai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, mokėsi komandinio darbo, pasitikrino savo žinias apie sveiką gyvenseną, domėjosi sveiko gyvenimo įpročiais ir kas padeda būti sveikiems 

♦  Lapkričio 19-26 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo LR Aplinkos ministerijos inicijuojamuose Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Vykdė parengto projekto „Kelionė į geltonąją stotelę“ visos savaitės veiklą: rūšiavo atliekas ir aiškinosi rūšiavimo sampratą ir reikšmę, vyravo geltonos spalvos dominavimas (geltonas konteineris - jo reikšmė, svarba); kūrybinio rankų darbo iš plastiko kūrimas; atliko tiriamąją veiklą - tyrimus su žeme, plastiku, popieriumi, obuoliu; žaidė įvairius žaidimus su pačių pagamintais žaislais iš antrinių žaliavų; gamino ir demonstravo karnavalines kaukes. 26 d. vyko į edukacinę pažintinę išvyką - į atliekų naikinimo jėgainę UAB „Fortum Klaipėda“. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė 

♦ Lapkričio 7-30 d.  dalyvaujame Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų foto drobių parodoje „Šimtmečio vaikai“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė. Paroda eksponuojama KPŠKC. Emocijos neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, socialinio gyvenimo reguliatorius. Paroda siekiama atskleisti vaikų emocijas, jas originaliai perteikti, pajausti akimirkos grožį, atskleisti kūrybiškumą, laisvės polėkį. Juk kūrybiškumas apibūdinamas kaip meninis gebėjimas bei netradicinis kūrybos rezultatas. Besišypsančių, pyktelėjusių, žaismingų, smalsaujančių, nuliūdusių ar nustebusių – tiesiog atvirai į pasaulį žvelgiančių vaikų išgyventų akimirkų unikalūs kadrai, užfiksuoti foto objektyvo, sugulė į foto drobių parodą „Šimtmečio vaikai“ žiūrėti 

♦  Nuo lapkričio 28 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai Rokas Žaromskis ir Elijus Laužadis dalyvauja VII vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „Mano prakartėlė“ tema  „Skulptūrinė prakartėlė“ Lietuvos dailės muziejaus P.Domšaičio galerijoje. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Reda Jokubauskienė

♦ Lapkričio 9 d. 10.00 val. neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė ir VSPS Reda Gedgaudaitė organizavo „Kiškučių“ grupės ugdytiniams edukacinę išvyką „Susipažinkim su stalo tenisu“. Išvykos pagrindinis tikslas - supažindinti ugdytinius su teniso pagrindais, skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei gerinti socialinius ir bendravimo įgūdžius. Kiekvienas turėjo galimybę išbandyti praktiškai - žaisti stalo tenisą, teisingai laikyti raketę ir pan.

SPALIS

♦ Spalio 30 d. 10.00 val. neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė kartu su „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniais dalyvavo renginyje „Šiaurietiškas ėjimas“. Jai talkino visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Reda Gedgaudaitė ir priešmokyklinio udymo mokytoja Laima Kargajevienė. Ugdytiniai mokėsi teisingai naudotis lazdomis ir taisyklingai eiti. Visi grįžo puikiai nusiteikę, kadangi aktyvi fizinė mankšta grįname ore suteikė jėgų, leido išbandyti ištvermę, mokė bendruomeniškumo, bedradarbiavimo

♦ Spalio 29 d. 10.30 val. logopedė su savo ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų projekto „Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos“ renginyje „Aš žaidžiu lietuvišku žodžiu“  (2 ugdytiniai 5-6 m.a.)

♦ Spalio 26 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Jokubauskienė ir „Kiškučių“ grupės ugdytiniai: Vytautas Vilkišius, Neidas Beržanskis, Urtė Andrijauskaitė ir Skaistė Lukošiūtė vyko pas  socialinius partnerius, dalyvavo Klaipėdos l.-d. „Žilvitis“ edukaciniame renginyje „Mes mažieji mokslininkai“, kur visi susirinkę dalyviai bendradarbiavo,  aktyviai įsitraukė į praktinę veiklą, demonstravo įvairius eksperimentus, mokėsi dirbti komandoje ir laikytis susitarimų

♦ Spalio 16 d. 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo lopšelyje-darželyje „Puriena“ organizuojamame renginyje „Šimtmečio bėgimas“. Organizatorės neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Jokubauskienė

Spalio 3 d. KPŠKC organizavo išvyką į koncertą Kauno "Žalgirio" arenoje, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai paminėti (vyko miesto ugdymo įstaigų metodinių būrelių pirmininkai ir tarybų nariai). Iš įstaigos vyko Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų būrelio tarybos narė Dalia Kasteckienė ir miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos narė Reda Jokubauskienė. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, dainininkai Merūnas Vitulskis, Dagna Kondratavičiūtė ir Kauno simfoninis orkestras sveikino visus Lietuvos mokytojus su jų profesine švente

♦ gelbekit vaikus Spalio 2 d. neformaliojo švietimo mokytoja Rita Čichunovienė ir VSPS Reda Gedgaudaitė pakvietė lopšelio-darželio „Liepaitė“ bendruomenę sudalyvauti 5-ajame Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“, kurį globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo bėgimu ir surinktomis lėšomis (74,70 eur.) mes palaikome siekį - padėti ir išgirsti, lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. Tai rodo, kad socialinis jautrumas neturi sienų. Ačiū visiems dalyvavusiems ir parėmusiems šią akciją

RUGSĖJIS

 ♦ 50 1 Rugsėjo 3-26 d. buvo surengta Klaipėdos PŠKC (7 auditorijoje) (Baltijos pr. 51) nuotraukų paroda „Lietuvos darželių stiliukas“, kuri buvo skirta įstaigos 50-mečiui paminėti. Parodoje buvo eksponuojami geriausi atrinkti darbai iš Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninės saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo „Mano darželio stiliukas“ projekto, skirto Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Projekto iniciatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Zobėlaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogės - Lina Ablonskienė, Rita Čichunovienė, Kristina Antanavičienė, Birutė Valauskienė, logopedė Vilma Jankauskaitė. Projekto koordinatorė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė Andželika Petkevičienė. Dalyviai: Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“, pedagogės Rūta Budinavičienė, Vilma Gedminienė, Vaiva Bumblauskienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, pedagogė Vera Afanasjeva, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, pedagogės Asta Tamošauskienė ir Vilma Razmienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“, auklėtoja Irena Avraniukienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Palevičienė ir auklėtoja Jurgita Žardeckienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“, pedagogės Margarita Repnikova, Zina Stonienė, Šiaulių lopšelis – darželis „Dainelė“, auklėtojos Rimantė Sokolova ir Aušra Mažutavičienė, Šiaulių lopšelis – darželis „Varpelis“, pedagogės Aurelija Stepanjanienė ir Margarita Glodenytė, Kretingos rajono KūlupėnųMotiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, auklėtojos Viktorija Martinkutė ir Laima Šopauskienė, Klaipėdos raj. Kretingalės vaikų lopšelis-darželis, auklėtojos Erika Bagdonavičiūtė, Zita Povilienė, Šilutės raj. Vainuto gimnazija, auklėtoja Viktorija Kinčiūtė

♦ Rugsėjo 21 d.  „Saulučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo EMSI degalinių tinklo organizuojamame piešinių konkurse „Kuo būsiu, kai užaugsiu“. Atsakingos V.Juškienė, L.Vyštartaitė. Ugdytiniai kūrybiškai perteikė savo svajones apie būsimas profesijas, kurias norėtų pasirinkti kai užaugs, o degalinių klientai iki spalio 2 d. balsuos už labiausiai patikusius vaikų darbelius. Nugalėtojų lauks vertingos dovanos 

♦ apibek mokykla  Rugsėjo 17 d. 11.00 val. įstaigos ugdytiniai dalyvavo sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuojamoje Europos judumo savaitės akcijoje „Apibėk mokyklą“. Organizatorė neformaliojo švietimo mokytoja R.Čichunovienė. Šia akcija prisidėjome prie gamtos saugojimo nuo užterštumo, parodydami, kad yra ir alternatyvios transporto priemonės, kurios gali pakeisti automobilį, todėl vieną iš priemonių pasirinkome bėgimą, kurio dėka visi smagiai pajudėjome bėgdami apie savo įstaigą

♦ Rugsėjo 12 d. 9.30 val. priešmokyklinių  „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniams buvo organizuota išvyka į „Dinozaurų parką“. Organizatorės: L.Kargajevienė, G.Lauruševičienė ir R.Jokubauskienė. Tikslas edukacinės išvykos - susipažinti su vaizdingoje teritorijoje, gamtos apsuptyje įsikūrusiame parke daugiau kaip 40 natūralaus dydžio dinozaurais. Tai puiki galimybė susipažinti su išnykusių guvūnų rūšimis, įsivaizduoti to laikmečio gyvūnus. Pabaigoje laukė įvairios užduotys smėlio dėžėje, griaučių kaulų ieškojimas

досуг
Skaityti 711 kartai Atnaujinta 19 kovo 20, Trečiadienis 17:06