Today: 02.Jul.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigos renginiai 2017-2018 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(3 balsai)

2018 METAI

BIRŽELIS

♦ Gegužės 21- birželio 8 d. Kristina Antanavičienė surengė vaikų piešinių parodą „Skrenda padangėj aitvarai“, skirtą Tarptautinei Vaikų gynimo dienai. Visų grupių ugdytiniai aktyviai dalyvavo rengiant parodą, piešė, spalvino, lavino vaizduotę ir fantaziją, bendradarbiavo kuriant bendrus grupių darbus. Darbeliuose atsispindėjo džiugios vaikystės akimirkos, svajonės ir laimę nešantys aitvarai 

♦ Birželio 6 d. atvyko UAB „SF Klaipėda“ su spektakliu „Klounas ir jūra“. Ugdytiniai klausėsi klouno Bomo istorijos apie jo vaikystės namą ant jūros kranto su nepaprastais jo gyventojais ir spalvingomis jų istorijomis (katinų pora, kuri gyveno ant stogo, dainuojanti karvė, susipažino su gyva pelyte, smuikininku Žiogu), su visais personažais, kurie klouno Bomo vaikystę padarė laimingą. Vaikai pamatė ypatingas spektaklio lėles, autentišką šimtmetinį lagaminą ir klausėsi vienintelio Lietuvoje senovinio muzikos instrumento - rylos melodijų, kartu su klounu įsitraukė į spektaklį, buvo jo dalyviais (choru, rylininkais, kiemo muzikantais)

♦ Birželio 1 d. 17 val. auklėtojos J.Jucienė ir L.Stasytytė pakvietė „Meškiukų“ grupės tėvelius į  susirinkimą “Vaikų pažangos vertinimų apžvalga“, aptarti nuveiktas veiklas, pasidžiaugti gražiu bendradarbiavimu ir atsisveikinti su lopšelį paliekančiais ugdytiniais

♦ Birželio 1 d. 10.00-12.00 val. auklėtojos B.Valauskienė ir K.Antanavičienė pakvietė lopšelio-darželio „Liepaitė“ visų grupių ugdytinius į lauko grupių aikštelės, kur vyko vaikų kūrybinis pleneras „Aš nuspalvinsiu drugelį“, skirtas Tarptautinei Vaikų gynimo dienai. Renginio pradžioje, juos su Tarptautine Vaikų gynimo diena pasveikino įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė, palinkėjo vaikams geros vasaros ir būti stipriems kaip liepos, pabūti visiems kartu ir pasidžiaugti kūrybiniu procesu spalvinant drugelius. Visi ugdytiniai pasveikino direktorę su jos gimtadieniu ir sudainavo dainelę  „Su Gimimo diena“ ir įteikė  gėlių. O po gražių sveikinimų vyko kūrybinis procesas, kur dominavo gamta, grynas oras ir spalvos, besiliejančios ant drugelių

♦ Birželio 1 d.  9.30 val. „Meškiukų“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis L.Stasytyte, J.Juciene ir logopede V.Jankauskaite apsilankė sensoriniame kambaryje edukacinei valandėlei „Vaikų pojūčiai ir emocijos“, skirtai Tarptautinei vaikų gynimo dienai

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 31 d. L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė surengė 14.00 val. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventę „Tariam ačiū iš visos širdies“. Šventės metu vaikai dėkojo pedagogams už meilę ir šilumą, kuri kasdien juos lydėjo ir gaubė, už žinias, berniukai sušoko puikų džentelmenų šokį, o mergaitės šoko su mamyčių bateliais, bet nemažiau sudomino ir puikiosios mamytės, pateikusios vaikams siurprizą- puikų šokį. Vaikai deklamavo eiles, dainavo atsisveikinimo su darželiu dainas, suvaidino spektakliukus apie būsimas profesijas. Įstaigos direktorė A.Petkevičienė padėkojo tėveliams už aktyvumą grupės veikloje. Tėveliai dovanojo gėles pedagogams, o šventę užbaigė balionų paleidimu į aukštumas, kur nuskrido visų jų svajonės
 
♦ Gegužės 30 d. auklėtojos L.Ablonskienė ir J.Jucienė 17.00 val. organizavo „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimą  ir sukvietė  tėvelius susipažinti su vaikučių pasiekimais, aptarti nuveiktas veiklas, pasidžiaugti gražiu bendradarbiavimu ir atsisveikinti su lopšelį paliekančiais ugdytiniais
 
♦ Gegužės 30 d. auklėtojos I.Gailienė ir B.Valauskienė organizavo „Boružėlių“ gr. ugdytiniams renginį „Plaukia laivelis“, skirtą Tarptautinei Vaikų gynimo dienai, kuriame kartu dalyvavo ir  socialiniai partneriai - l.-d. „Žuvėdra“ ugdytiniai. Visi kartu, pasipuošę apranga jūrine tematika, dainavo daineles, žaidė žaidimus, aplankė švyturių parodėlę bei lauke visi kartu spalvino pačių padarytus laivelius ir surengė jų parodėlę. Renginio pabaigoje pasivaišino sultimis ir paskanavo ledų   
 
 
♦ Gegužės 29 d. auklėtojos K.Antanavičienė ir V.Kisminienė 17.00 val. pravedė „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimą „Kai rankytės švarios, šypsosi veidelis“ . Visi grupės ugdytinių tėvai aktyviai dalyvavo. Auklėtojos pristatė tėvams geriausiai pasisekusias vaikų  veiklas, aptarė jų pasiekimus, surengė kiekvienam ugdytiniui atminimo dovanėles,  jų darbelių aplankus įteikė tėveliams. Su daugeliu vaikų atsisveikino, išlydėjo juos  į darželio grupę ir palinkėjo kuo geriausios sėkmės, gerų pasiekimų ir daug daug žinių
 

♦ Gegužės 29 d. 9.30 val. atvyko Šiaulių Magijos teatras su pasirodymu, kur vaikai galėjo stebėti magijos triukus, jų paslaptis, pasidžiaugti mažųjų artistų - šuniuko, paukščių pasirodymais. Viso renginio metu vaikai patyrė daug gerų emocijų, džiaugėsi artistais ir juos palaikė gausiais aplodismentais

♦ Gegužės 28 d. 17.00 val. auklėtojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė organizavo tėvų susirinkimą „Žiedelių“ grupės ugdytinių tėvams, kuriame aptarė vaikų pasiekimus, jų padarytą pažangą per metus, rekomendavo tėveliams su vaikais gerai per vasarą pailsėti, bet kartu ir ugdyti vaiko gebėjimus, teikti naujų žinių, patirti gerų įspūdžių

♦ Gegužės 25 d. 13.00 val. vyko iškilminga priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventė „Tariam ačiū iš visos širdies“. Šventę rengė pedagogės G.Lauruševičienė, R.Zobėlaitė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė. Paskutinius padrąsinimo žodžius tarė auklėtojos savo ugdytiniams, palinkėjo didžiausios sėkmės ir geros kloties šturmuojant mokslo aukštumas, direktorė A.Petkevičienė padėkojo tėveliams už gražų bendradarbiavimą, už aktyvią pagalbą grupės veikloje, ugdytiniai nustebino visus susirinkusius į jų šventę tėvelius, pedagogus,vadovus savo gražia programa, kurios metu atsiskleidė vaikų drąsa kalbėti, dainuoti, gebėjimas išmokti ilgus tekstus, eiles, meniniai gebėjimai ir artistiškumas vaidinant, o mergaitės sužavėjo šokiais: Drugelių šokis ir Buratinas“, pademonstravo, kiek daug žino patarlių, posakių. Kiekvienas parašė po savo didžiausią svajonę, kurias kartu su balionais paleido į žydrąją padangę ir kurios nuskrido toli toli. Tėveliai atsidėkojo auklėtojoms ir vadovams už vaikų ugdymą ir atiduotą begalinę meilę gražiomis pavasarinių gėlių puokštėmis

♦ Gegužės 24 d. auklėtojos L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė organizavo „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimą „Mokslo metų apžvalga. Ugdytinių pasiekimai“. Vyko šiltas ir geranoriškas bendravimas tėvų ir pedagogų, aptariant vaikų padarytą pažangą per  mokslo metus, auklėtojos parengė vaikų darbelių segtuvus, kuriuose atsispindi vaikų pasiekimai kuriant, lavinant smulkiąją motoriką, su kai kuriais vaikučiais atsisveikino, nes jie išeis į kitas darželio grupes

♦ Gegužės 23 d.  17.00 val.  vyko „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas „Mokslo metų aptarimas“. Organizavo auklėtojos I.Gailienė ir R.Vaičiūnienė. Susirinkimo metu aptarė vaikų pasiekimus, padarytą pažangą, supažindino su būsimais pasikeitimais, nes kitais mokslo metais ugdytinių didžioji dalis išeis į priešmokyklinę grupę, priminė, kad jie ugdysis pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, įteikė tėvams vaikų darbelius, atsakė į tėvų klausimus

♦ Gegužės 23 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupė padovanojo įstaigos udgytiniams ir pedagogams spektaklį, skirtą darželio 50-mečiui paminėti, „Plaštakės diena“. Jie papasakojo gražią drugelio vienos dienos gyvenimo istoriją, jo susitikimą su saulute, gėlėmis, berželiais, varlytėmis, vėjeliu ir jo gerą širdį, nes jis dovanojo kiekvienam iš jų po dovanėlę - blizgią sparno dulkelę, kurią atiduodamas kitiems nualino savo sparnelius. Ir kai diena pasibaigė, baigėsi ir drugelio gyvenimas, nes jis nebegalėjo jau skristi, jo palydėti susirinko visi sutikti draugai. 17.00 val. ugdytiniai surengė šeimos šventę su „Drugelių“ grupės ugdytinių  tėvais ir jiems taip pat parodė šį gražų spektaklį „Plaštakės diena“. Vaikus parengė grupės auklėtoja R.Čichunovienė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė

♦ Gegužės 14-18 d. vyko Kalbos dienos savaitės renginiai, skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Organizatorė logopedė V.Jankauskaitė. Pagrindinis renginio tikslas - lavinti vaikų kalbą, atliekant įvairias žaismingas užduotis. Uždaviniai: lavinti vaikų kalbą atliekant artikuliacinio aparato, rišliosios kalbos, garsinės analizės užduotis; ugdyti pagarbą gimtajai kalbai klausantis įvairių pasakų. Kiekvieną dieną buvo vedamos grupinės logopedinės pratybos grupėse, apsilankydama logopedė grupėse, kalbino visus vaikus, atliko su jais užduotis, skatino vaikus reikšti mintis žodžiais, lavino jų artikuliacinius aparatus 

♦ Gegužės 18 d. 11.00 val. mūsų darželio pedagogai parodė nuotaikingą spektaklį „Grybų karas“ socialiniams partneriams. Spektaklį stebėjo RUC pedagogės A.Mejerienė, V.Sėlenienė ir jų ugdytiniai, l.-d. „Žuvėdra“ pedagogės R.Lialiūnienė, V.Sukauskaitė ir jų ugdytiniai. Atsakinga už renginio organizavimą V.Kisminienė. Pagrindinis tikslas - ugdyti emocijų patirčių raišką meninėmis priemonėmis. Ugdytiniai spektaklio metu susipažino su daugybe herojų - grybais, grybautojais, vilku, patyrė išgyvenimų, stebint grybų ruošimasi kariauti, kartu pašoko „Grybų šokį“, patyrė džiugių emocijų. Skaityti

♦ Gegužės 16 d. 16.15 val. vyko „Varpelių“ gr. ir „Boružėlių“ gr. ugdytinių ir jų tėvelių šeimos šventė „Ir mamytei, ir tėveliui šiandien skiriam mes dainelę“. Organizatorės auklėtojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, I.Gailienė, R.Vaičiūnienė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė. Pagrindinis renginio tikslas - reikšti meilę ir pagarbą savo šeimai, skatinti vaikų saviraišką. Renginio metu vaikai išraiškingai vaidino tėvams spektakliuką, dainavo daineles, šoko šokius, teikė savo pagamintas dovanėles mamoms ir tėčiams, visi linksmai bendravo, o kieme visi kartu sudalyvavo edukacinėje pramogoje Žydinti pieva, kur visi kartu piešė ant baltų šalmų ir spalvino įdomias, pačių pagamintas gėles, o į dangų paleido abi grupės balionus su palinkėjimais

♦ Gegužės 14 d. „Meškiukų“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką, lankėsi pas logopedę Vilmą Jankauskaitę ir dalyvavo kalbos pamokėlėje „Žodžių šalyje“,  išvyką  organizavo auklėtojos J.Jucienė ir L.Stasytytė

♦ Gegužės 10 d. lopšelyje – darželyje ,,Liepaitė“ svečiavosi teatras  iš  Alytaus  ,,Varnelė“. Vaikučiams buvo parodytas Lėlių spektaklis ,,Linksma mankšta“. Mankštos dalyviai lėlės: Smauglys, Mangustas, Drambliukas, Beždžionėlė, Papūga, Kengūra, Vėžlys, Tigras, Žirafa. Vaikai stebėjo, kaip  šiltuose kraštuose gyvenanti Beždžionėlė nori švęsti  Kalėdas, nors tikras Kalėdas galima sulaukti tik turint eglutę bei Kalėdų Senį. Tigras, maisto beieškodamas, mokėsi  kartu su vaikais atlikti mankštą, Papūga mokėsi skraidyti, o Beždžionėlė stebino visus stebuklingu šaukšteliu, kuris moka skaičiuoti. Spektaklis vaikams patiko. Patirta daug džiugių emocijų

♦ Gegužės 9 d. 16.30 val. vyko „Ežiukų“ gr. šeimos šventė „Pažaiskim kartu, bus linksma ir smagu“. Rengė auklėtojos L.Ablonskienė, J.Jucienė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, aktyviai dalyvavo tėvai. Auklėtojos kartu su savo mažaisiais ugdytiniais pasveikino mamas jų švenčių proga, padainavo O.Palčinskaitės dainelę "Košytė", J.Žemaičiūnienės daineles "Ežiukai" ir "A-a-a mažyte", išdalino neužmirštuolių puokšteles mamytėms. Ugdytiniai labai jaudinosi, nes jų koncertą stebėjo pačios brangiausios - Mamos, parodė vaikai joms, kaip per metus paaugo ir kiek daug išmoko, kaip padrąsėjo, kokie jie draugiški, kaip viena graži šeimynėlė

♦ Gegužės 7-8 d. auklėtojos  V.Kisminienė, L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė organizavo „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupių ugdytinių Vaikų kūrybos improvizacijų dieną, kur mažieji galėjo kurti, bandyti, fantazuoti ir džiaugtis įdomia veikla

♦ Gegužės 7 d. 17.00 val. vyko „Saulučių“ gr. šventė skirta mamytėms  „Savo Mamytę labai myliu“. Organizavo V.Juškienė, K.Antanavičienė. Ugdytiniai parengė mamoms programą, vaidino spektakliuką "Rytmetėlio dainelė", dainavo dainas, žaidė kartu su mamytėmis muzikinį žaidimą "Draugų dainelė" ir ratelį "Šokymėlis", šoko "Visi šoka". Taip vaikai reiškė meilę ir pagarbą mamoms, ugdė saviraišką

♦ Gegužės 4 d. buvo organizuota darželio teritorijos tvarkymo ir gėlių sodinimo akcija „Papuoškim darželį žiedais“. Už renginio organizavimą atsakinga B.Valauskienė. Visi darželio ugdytiniai, su gera nuotaika ir nusiteikimu pasveikino saulėtą pavasarį, pasodino darželio gėlynuose gėlytes, susitvarkė savo grupių teritorijas, o kad teritorija pasipuoštų greičiau gėlytėmis, vaikai patys padarė jas ir papuošė aplinką

♦ Gegužės 2 d. vyko  „Žiedelių“ gr. ugdytinių ir tėvelių  Šeimos šventė „Džiaukimės pavasariu kartu“. Organizatorės grupės auklėtojos Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė. Mažieji surengė  gražią šventę tėveliams, pasveikino savo mylimas mamytes gražiomis dainomis, parodė joms, kokie jie paūgėję per metus, ko išmoko ir kaip labai myli savo mamas, įteikė dovanėles- pačių sukurtas atvirutes mamoms. Mažųjų traukinukas apsilankė ir gėlyčių, ir paukščiukų, ir pramogų stotelėse, smagiai žaidė, šoko ir savo akutėmis ieškodami mamos akių, didžiavosi, kad juos stebi mamos ir tėčiai

BALANDIS

 Balandžio 16-30 d. buvo surengta įstaigos I-ojo aukšto galerijose puokščių paroda „Su Gimtadieniu, darželi“, skirta įstaigos 50-mečiui paminėti. Organizatorės L.Kalendrienė ir V.Kisminienė. Parodos dalyviai - ugdytiniai ir jų tėvai, aktyviai prisijungė ir kūrė iš įvairių medžiagų gėles, komponavo puokštes, darė kompozicijas, kuriomis džiugino parodos lankytojus

 Balandžio 27 d. 10.30 val. vyko lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių ir socialinių partnerių RUC, lopšelių-darželių „Žuvėdra“ ir „Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo ugdytinių viktorina „Profesijų  pasaulis“. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė. Renginio tikslas - suteikti vaikams kuo daugiau žinių apie profesijas, jų įvairovę ir svarbą. Renginio metu ugdytiniai bendradarbiavo, dirbo komandomis, atliko užduotis apie profesijas. Visi pristatė tam tikras profesijas aprangomis, komandų prisistatymais, galvojo profesijų pavadinimus iš raidės, kurią išsitraukė kiekviena komanda, turėjo sudėti sukarpytus paveikslėlius ir sudėjus įvardinti profesiją. Jų veiklą stebėjo ir vertino komisija ir žiūrovai. Renginio metu atsiskleidė ugdytinių kūrybiškumas ir artistiškumas, gebėjimas greitai orientuotis ir spręsti logines užduotis

 Balandžio 26 d. 10.00 val. buvo rodomas spektakliukas „Vilko Pilko pasakaitė“ jaunesniojo amžiaus vaikams ir socialinių partnerių l.- d. „Žuvėdra“ ugdytiniams. Organizatorės pedagogės V.Kisminienė, L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė, K.Antanavičienė. Spektakliuko metu vaikai susipažino su pasakos herojais, patyrė daug gerų emocijų, išgyvenimų, skiepijama vaikams meilė gyvūnams ir skatinamas kūrybiškumas

 Balandžio 25 d. 16.00 val. ugdytinio mama Neringa Bušnienė vedė  edukacinę valandėlę apie siuvėjo profesiją  priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniams „Mažais adatos dygsneliais“. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė. 17.15 val. pedagogės L.Kargajevienė ir R.Zobėlaitė pakvietė visų ugdytinių tėvus į susirinkimą „Ugdytinių gebėjimų aptarimas“, kur aptarė visus rūpimus klausimus: artėjantį ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, būsimų rekomendacijų mokykloms rengimą, artėjančią atsisveikinimo su darželiu šventę - išleistuves

 Balandžio 24 d. sporto salėje vaikams 11.30 val.  Drevinuko teatras rodė spektaklį „Nauji Drevinuko nuotykiai“. Tai spektaklis sukurtas H.K.Andersono pasakų motyvais, kuris vaikus moko, kad knygą beskaitydamas, įgysi išminties, o išmintis tikrai visur ir visada padės

 Nuo balandžio 16 d. iki 30 d. buvo surengta puokščių paroda „Su Gimtadieniu, darželi“, skirta įstaigos 50-mečiui paminėti. Organizatorės L.Kalendrienė ir V.Kisminienė

 Nuo kovo 23  iki balandžio 30 d. muzikos salėje buvo surengta Valdemaro Ablonskio tapybos darbų paroda „Gėlės“, skirta Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Organizatorė L.Ablonskienė. Visi įstaigos darbuotojai, ugdytiniai ir tėvai, turėjo galimybę apsilankyti parodoje ir pasigėrėti įspūdingais gėlių žiedais, kur spalvos ir žiedai teikė kiekvienam gerą nuotaiką, nusiteikimą geriems darbams

♦ Balandžio 19 d. 10.00 val. vyko edukacinė valandėlė „Kiškučių“ grupės ugdytiniams „Kraujo donorystė“, kurią vedė ugdytinio mama Rūta Ramanauskienė. Atsakinga už renginį priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė. Ugdytiniams papasakojo iš ko sudarytas kraujas, kad jis yra skirstomas į 4 grupes (O, A, B ir AB), kalbėjo apie kraujo lašelio svarbą, visi kartu vaizdavo situaciją, kai įvyksta nelaimė ir reikia surasti kraujo donorą, kurio kraujo grupė turi atitikti nukentėjusiojo kraujo grupei, bendromis pastangomis išgelbėjo nukentėjusįjį. Padovanojo vaikams Kraujo nacionalinio centro išleistas spalvinimo informatyvias knygutes, kurios tik patvirtina, kad kraujas - geriausia dovana 

 Balandžio 16 d. auklėtojos V.Kisminienė, K.Antanavičienė organizavo „Kačiukų“ gr. ugdytinių edukacinę-pažintinę išvyką į darželio virtuvę. Mažiesiems buvo pravesta edukacinė valandėlė apie maisto gamybos procesą, apie vaisių ir daržovių svarbą, apie virėjų darbą, o svarbiausia tai buvo pažintis su nauda edukacine aplinka

 Balandžio 3 - 16 d. auklėtoja J.Jucienė surengė vaikų kūrybinių darbų parodą „Velykų margučiai“. Tėveliai ir ugdytiniai aktyviai įsitraukė į kūrybinį procesą ir mus džiugino savo puikiais darbais

 Balandžio 13 d. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės R.Zobėlaitė ir L.Kargajevienė surengė akciją „Tau tariu AČIŪ“ . Ugdytiniai, kartu su tėveliais sukūrė puikias padėkas kiekvienam darželio darbuotojui, jas užklijavo ant kiekvienų durų ir jose padėkojo visiems už meilę, šilumą, atsidavimą savo profesijai, bendradarbiavimą, pagalbą, supratingumą ir pan. Tokia akcija moko mažuosius pastebėti aplink esančius žmones, suprasti ir gerbti jų darbą, indėlį kiekvieno į jų asmenybės ugdymą, aplinkos kūrimą

 Balandžio 11 d. auklėtojos L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė „Nykštukų“ gr. ugdytiniams organizavo edukacinę-pažintinę išvyką į darželio virtuvę, kur mažieji susipažino su nauja edukacine aplinka, kurioje gaminamas jiems maistas, kur dirba su įdomiais įrankiais virtuvės darbuotojos ir maloniai papasakojo vaikams, kaip maistas pagaminamas ir patiekiamas į grupes

♦ Balandžio 6 d. 15.30 val. sporto salėje vyko „Varpelių“ grupės ugdytinių edukacinė valandėlė „Eksperimentai su sausu ledu“. Edukacinę valandėlę vedė ugdytinio Gabrieliaus mama Karolina Dukel. Vaikams buvo demonstruojami įvairūs eksperimentai su sausu ledu, pasakojama kaip tokį ledą galima pasigaminti, kokios jo savybės ir kaip jis kinta. Atsakinga už renginį auklėtoja Birutė Valauskienė

♦ Balandžio 4 d. 17.00 val. muzikos salėje vyko priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės tėvų ir ugdytinių bendra edukacinė popietė, kurios metu vaikai parodė teveliams spektaklį  „Pirštinė“, deklamavo eiles, dainavo ir pašoko gražų „Varlyčių“ šokį. Ugdytiniai pademonstravo tėvams, ką išmoko, kokie jie yra drąsūs, kūrybingi, pasiruošę jau greit įsilieti į mokinių gretas ir siekti žinių. Šilto ir puikaus pabendravimo su tėvais organizatorė priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė

 Balandžio 3 d. 10.00 val. muzikos salėje vyko šventinis renginys „Velykėlės atkeliavo, o vaikai margučių gavo“. Atsakinga  meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė. Patys mažiausieji „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų auklėtojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė ir K.Antanavičienė kvietė visus mažuosius savo draugus į ratelį, padainuoti, pažaisti žaidimų ir atlikti įvairių užduočių: padėti Vištytei surinkti išsibarsčiusius kiaušinius, papuošti kiaušinius įvairiomis priemonėmis, pasisupti, paridenti margučius. 10.30 val. savo šventę tęsė vyresnieji vaikai iš  „Drugelių“, „Varpelių“, „Boružėlių“ ir „Žiedelių“ grupių. Velykė pabendravo su vaikais ir kartu pažadino snaudančią mešką, papasakojo vaikams  apie lietuvių papročius, kodėl marginami margučiai, kodėl jų ieško vaikai. Vaikai meškutei deklamavo ir pašoko, ir padainavo dainelių, visi dalyvavo margučių nešimo varžybose, kartu kūrė ir margino popierinius kiaušinius. Šventė suteikė daug gerų emocijų vaikams, kūrybos džiaugsmą, visi vaikučiai buvo apdovanoti vaišėmis. Balandžio 6 d. 10.30 val. šventę pratęsė renginiu „Meškiukų“ ir „Ežiukų“ grupių ugdytinių „Kiškio margučiai“. Organizatorės auklėtojos J.Jucienė ir L.Ablonskienė. Patys mažiausieji pabuvo aktoriais, suvaidino ir piktą meškutę, ir kiškučius su viščiukais, papuošė namelius gražiais margučiais, pašoko ir pagrojo. Žiūrovai mažiesiems aktoriams negailėjo aplodismentų

KOVAS

 Kovo 30 d. 11.00 val. muzikos salėje, auklėtoja V.Kisminienė suburta komanda parengė puikią dovaną - spektaklį „Grybų karas“ įstaigos ugdytiniams ir bendruomenei, skirtą Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Organizatoriai:  L.Kalendrienė, K.Antanavičienė, R.Vaičiūnienė, V.Juškienė, I.Gailienė, R.Čichunovienė, R.Zobėlaitė, S.Neniškytė-Belkinienė, G.Lauruševičienė, B.Valauskienė, L.Ablonskienė. Visi ugdytiniai šį spektaklį stebėjo su didžiausia nuostaba akyse, juk pagrindiniai aktoriai buvo jų mylimos auklėtojos. Todėl ir auklėtojos buvo be galo kūrybiškos, išraiškingos ir visa širdimi mylinčios vaikus, suvaidino labai įtikinančiai vykstantį  grybų karą, visi spektaklio personažai - grybai, vilkėjo įdomius kostiumus, kuriuos pačios ir susikūrė. Pabaigoje, skambant grybų dainai, puikusis Baravykas pašokdino visus grybus, o įstaigos direktorė visiems mažiesiems žiūrovams padovanojo skanių dovanėlių

 Kovo 26-30 d. buvo surengta ugdytinių piešinių ir kūrybinių darbų paroda „Velykos - pavasario šventė“, skirta Lietuvos 100 metinėms paminėti. Atsakinga L.Kalendrienė ir edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Puikūs ir kūrybiški įstaigos ugdytinių darbeliai buvo eksponuojami pirmame aukšte grupių stenduose. Ugdytinių darbeliai byloja, kad jų šeimoje puoselėjamos tradicijos, marginami margučiai, todėl vaikai naudodami įvairias priemones, medžiagas ir technikas, sukūrė margučius, įdėjo daug meilės į savuosius darbelius ir aišku didžiavosi savo rezultatais

♦ Kovo 26 d. L.Ablonskienė, S.Neniškytė-Belkinienė ir vsps R.Gedgaudaitė surengė sportinę pramogą „Tekėk, upeliuk“ su „Ežiukų“ gr. ugdytiniais

♦ Kovo 23 d. vyko savaitės be patyčių renginys -  spektaklis „Dangus griūva“, vaidino „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir  auklėtojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė

♦ Kovo 23 d. 17.30 val. (muzikos salėje) priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė ir meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė organizavo įstaigos visų grupių tėvų aktyvų, kartu su pedagogais, vakaronę „Darželiui - 50“, skirtą Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Vyko šiltas ir jaukus tėvų ir pedagogų vakaras, kurio metu pedagogai gražia daina pasveikino vius susirinkusius, o įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė  priminė trumpai darželio istoriją, jo sąsajas ir veiklą su sveikos gyvensenos ugdymu. Logopedė V.Jankauskaitė parodė visiems gražų filmą, kuriame pasisako ir sveikina darželį visų grupių ugdytinai. Toliau vyko visų grupių tėvų nuotaikingi  pasirodymai ir sveikinimai darželiui. O  vakaras baigėsi įteikta darželiui dovana (700 eurų) nuo visų tėvelių ir tortas

♦ Kovo 22 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė G. Lauruševičienė, meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir Kiškučių grupės ugdytiniai dalyvavo renginyje „Tau, mano Lietuva“, skirtame Lietuvos 100-mečiui paminėti, kartu su Martyno Mažvydo progimnazijos moksleiviais. Kiškučių grupės ugdytiniai moksleiviams vaidino rusų liaudies pasaką „Pirštinė“, dainavo dainas „Varlyčių choras“ ir „Kirmėliukas Serpantino“, deklamavo eilėraščius „Mano Lietuva“, „Mano gimtinė“, o moksleiviai grojo fleitomis, vaidino spektaklį „Gedimino sapnas“ ir šoko liaudies ratelius „Šitam diedeliam būry“, „Mano maišas pakulinis“, „Tėvas parvažiavo“. Visi vaikai pasveikino gimtinę ir praturtino „kalbos skrynelę“ gražiais žodžiais

Kovo 21 d. 10.30 val. ikimokyklinio ugdymo auklėtoja R.Jarovaitienė ir meninio ugdymo pedagogė R.Dubikaltytė  surengė renginį su “Varpelių“ gr. ugdytiniais „Linksmasis gimtadienio traukinukas“, skirtą Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Renginį stebėjo patys mažiausieji “Nykštukų“, “Kačiukų“, “Ežiukų“, “Meškiukų“ ugdytiniai. Mažųjų traukinukas aplankė “Parko“, “Miško“ ir “Darželio“ stoteles, kuriose žaidė, dainavo, grojo, o vėliau  visus susirinkusius pasveikino daina “Gimimo diena“. Šventės metu vaikai mokėsi reikšti šiltus jausmus ir emocijas savo draugams, auklėtojoms

 Kovo 20 d. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė ir auklėtoja  Ž.Tarozienė surengė šventinę pramogą „Pražydo miškuos pirmos gėlės, sugrįžo gimtinės paukšteliai čiulbuonėliai“, skirtą Pasaulinės Žemės dienos paminėjimui. Dalyvavo „Boružėlių“, „Drugelių“, „Varpelių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytiniai, kurie susirinko pasipuošę, pristatė pirmuosius pavasario šauklius paukštelius - gandrą, pempę, vieversėlį, žvirblį, pelėdą ir kitus. Pademonstravo šių paukščių „šneką“, padainavo apie juos daineles, visi linksmai pašoko, taip budino žemelę ir kvietė kuo greičiau saulutę sušildyti žemelę

♦ Kovo 19 d.   9.30 val. atvyko vaikų teatras „Birbironas“ ir parodė edukacinį spektaklį “Ežio namas“, kuris vaikus pamokė, kad ugnis pavojinga, kad negalima su ja žaisti ir kokios būna skaudžios pasekmės

♦ Kovo 16 d.  16.00 val. „Žvaigždučių“ gr. ugdytinio mama Lina Gerdauskienė pravedė edukacinę valandėlę „Kodėl liga pasirenka vaiką?“,  kurios tikslas - supažindinti su cukriniu diabetu, papasakoti, kaip su šia liga reikia susidraugauti ir prisitaikyti, supažindino su ligos požymiais, medikamentais, pagalba, ligos priežiūra. Ugdytiniai kalbėjo apie tai, kad tarp mūsų yra ir tokie vaikai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, kad visi mes turime padėti tokiems vaikams ir kpabrėžė, kad didžiausia pagalba yra bendravimas ir visų mūsų draugystė

 Kovo 5-16 d. auklėtojos L.Kalendrienė ir K.Antanavičienė organizavo ugdytinių kūrybinių darbų ir piešinių parodą „Mano Lietuva“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metinėms paminėti. Dalyvavo visų grupių ugdytiniai, sukūrė apie Lietuvą įvairiausius piešinius, kūrė kūrybinius darbelius, taip reikšdami savo meilę  gimtajai šaliai, savo gimtajam miestui, parodydami, kad ir jie yra tos šalies - Lietuvos, dalelė. Ta veikla aktyviai prisideda prie vaikų pilietiškumo, bendruomeniškumo ir kūrybiškumo ugdymo
  

  Kovo 9 d. neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė ir vsps R.Gedgaudaitė surengė akciją „Diena be triukšmo“, kurios metu ugdytinius supažindino su triukšmo padaroma žala žmogaus sveikatai, pristatė grupių triukšmo vertinimą (multimedia), apdovanojo tyliausią grupę - „Drugelių“ gr., supažindino su triukšmo tipais,  praktine veikla išbandė, kaip galima atsipalaiduoti patyrus stresą, įtampą, po triukšmo (kvėpavimo pratimais, emocijų išliejimu į pagalves, plėšant popierių ir kt.)

 ♦ Kovo 2 d. vyko edukacinė valandėlė „Varpelių“ grupės ugdytiniams „Kaziuko sausainiukai“. Valandėlę apie sausainių gamybą vedė ugdytinio mama Dovilė Dabševičienė. Organizatorė auklėtoja Birutė Valauskienė, kartu su mažaisiais pagalbininkais iš tešlos darė sausainiukus, į kuriuos sudėjo daug meilės visiems, šilumos ir palinkėjimų kuo daugiau šypsotis, o vėliau visi kartu palydėjo sausainiukus iki virtuvės, kur jie iškepė. Po pietų miegelio visi draugiškai ragavo savo bendro darbo rezultatą. Visiems buvo nepaprastai skanu

VASARIS

Vasario 19-28 d. vyko personalinė pedagogės Loretos Stasytytės karpinių paroda „Snaige, tu tokia trapi“, skirta įstaigos 50-čiui paminėti. Pedagogė pristatė 80 karpinių - snaigių, kurios visos skirtingos, įdomios ir vaizdžios. Visi darbai rodo begalinį pedagogės kruopštumą ir kųrybiškumą. Visi galėjome pasigrožėti tomis mažomis  ir trapiomis snaigėmis
 
Vasario 19-28 d. vyko vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų parodėlė „Darželi, su Gimtadieniu“ (atsakinga Vilija Juškienė). Vaikai kūrė atvirukus ir sveikino savo mielą darželį su gimtadieniu, linkėjo sulaukti ir 100 metų, nes vaikai yra laimingi šiame darželyje, todėl gali laisvai kurti ir savo darbeliais visus mus džiuginti
 

♦ Vasario 27 d. 17.00 val. muzikos salėje vyko priešmokyklinių  „Kiškučių“ ir   „Žvaigždučių“ grupių tėvų susirinkimas, dalyvaujant Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojoms (atsakingos G.Lauruševičienė, R.Zobėlaitė). Tėveliai aktyviai dalyvavo, aptarė priėmimo į mokyklas klausimus, domėjosi progimnazijoje vykdomu ugdymo procesu ir papildomo ugdymo galimybėmis, mokytojos atsakė į visus tėveliams rūpimus klausimus

Vasario 12-27 d. vyko Smurto prevencijos savaitės renginiai: 1. Filmo apie smurtą demonstravimas ugdytiniams ir aptarimas; 2. Lankstinuko apie smurtą ir jo prevenciją parengimas ir paplatinimas; 3. Smurto atvejo analizės ir diskusijų pravedimas ugdytiniams (atsakingos L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė, G.Lauruševičienė)

Vasario 23 d. 11.00 val. vyko iškilmingas įstaigos atributikos - Vėliavos įnešimo šventinis renginys, skirtas Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-ojo gimtadienio paminėjimui, kur darželiui labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ padovanojo 20 tautinių kostiumų (mergaitėms ir berniukams), jais pasipuošė vaikai šventės metu. Renginį organizatoriai pradėjo iškilmingu įstaigos vėliavos įnešimu ir jos perdavimu direktorei Andželikai Petkevičienei. Skambant muzikai vėliava buvo iškelta, sudainuota darželio daina, direktorė pasveikino visą bendruomenę su puikia švente, ilgai laukta ir kurta įstaigos vėliava. Ugdytiniai surengė puikų koncertą, kuriame dūzgė mažosios bitutės ir prinešė daug dovanų darželiui, o kiekviena dovana - vaikų atliekama daina, eilės ir šokiai.  15.30 val. atvyko vaikų laisvalaikio centro „Švyturys“ vaikai ir padovanojo muzikinę dovaną - koncertą „Vaidinu, dainuoju, šoku – darželiui“ įstaigos ugdytiniams, skirtą 50-ojo gimtadienio proga

♦ Vasario 21 d. „Nykštukų“ grupės auklėtojos L.Kalendrienė ir R.Vaičiūnienė organizavo ugdytiniams edukacinę išvyką aplink darželio teritoriją. Patys mažieji ugdytiniai vyko susipažinti su aplinka, kuri yra už darželio teritorijos, išbantyti kalnelių, pakvėpuoti grynu oru, praleisti laiką su draugais, kartu aktyvinant fizinį vaikų aktyvumą ir grūdinimąsi grynu oru, atliekant kvėpavimo pratimus

♦ Vasario 15 d. buvo organizuota „Meškiukų“ grupės ugdytiniams išvyka į bendruomenės kambarį, susipažinti su nauja aplinka ir priemonėmis (organizatorė  L.Stasytytė)
 
♦ Vasario 15 d. 11.00 val. vyko šventinė pramoga „Mūsų Lietuva - šalelė mylima“, pilietiškumo akcija  skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti (rengėjai meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, J.Jucienė, B.Valauskienė, V.Juškienė, K.Antanavičienė). Ugdytiniai rinkosi į muzikos salę, kur išklausė Lietuvos himną, padainavo darželio dainą, pasidalino mintimis apie Lietuvos valstybės atkūrimo šventę, jos 100-ąsias metines, pažiūrėjo filmą apie Lietuvą, padėkojo savo šaliai ir pasveikino ją  posmais ir dainelėmis, pagamino 100 trispalvių paukštelių ir iš jų sukūrė vėliavas, kurios papuoš mūsų visas laiptinių galerijas, o vėliau visi išėjo į kiemą, padovanojo 100 piešinių ir paleido skisti geltonus, žalius ir raudonus balionus, kurie nunešė vaikučių palinkėjimus Lietuvai
 
Vasario 12-15 d. buvo eksponuojama „Varpelių“ grupės ugdytinių Užgavėnių kaukių parodėlė (rengė auklėtojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė)
 
 
Vasario 13 d. įstaigoje meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė surengė šventinę Užgavėnių pramogą „Vykim žiemą mes iš kiemo“, jai talkino auklėtojos: Lina Ablonskienė įsikūnijusi į Čigonės personažą, Rita Čichunovienė - Kanapinis, Vilija Juškienė - Lašininis, Laimutė Kalendrienė - Žiema ir Renata Jarovaitienė, atsakinga už Morę. Skelbėme žiemos pabaigą, varėme lauk Lašininį ir Žiemą,  o Morę, kuri simbolizuoja visus blogus darbus, ant rogučių išvežėme toli, toli... Kvietėme greičiau ateit pavasarį, dainavome dainas, šokome ratelius, na, o kokios Užgavėnės be visų laukiamų ir mėgstamų blynų, kuriais vaišinomės lauke
 

♦ Vasario 8 d. 10.30 val. vyko šventinis renginys „Duok draugui ranką“, atvyko Martyno Mažvydo progimnazijos 2 beta klasės mokiniai ir padovanojo mūsų vaikams puikią dovaną - nuotaikingą koncertą, kuriame skambėjo linksmos vaikų dainos, kurios palietė kiekvieną mažųjų širdelę bei parodė spektaklį „Ropė“. Visa programa skirta lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-ojo gimtadienio proga. Mūsų priešmokyklinės "Kiškučių" grupės ugdytiniai  sutiko savo svečius su dainomis ir gražiais eilėraščiais. Kad draugystė būtų dar stipresnė, vaikai keitėsi laiškais, parašytais draugams (iniciatorės G. Lauruševičienė, R.Dubikaltytė, organizatorės M.Mažvydo progimnazijos mokytoja Daiva Blagnytė ir choro vadovė L.Portnych)

♦ Vasario 7 d. 11.00 val. Neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė, logopedė Vilma Jankauskaitė ir VSPS Reda Gedgaudaitė organizavo įstaigoje  žiemos ir sporto šventę „Sportui šaltis nebaisus – kviečiame atvykt visus“. Visi ugdytiniai, krentant lengvoms baltoms snaigėms, pasiėmę rogutes, kastuvus ir kitas priemones, išėjo į kiemą, kur jų laukė paruoštos įvairios darželio teritorijose vietos, su  užduotimis: mankšta, kliūčių ruožas, sniego kasimo konkursas, rogučių traukimo varžybos, besmegenių lipdymas ir renginį užbaigė vaišėmis- duonele su česnaku, tai gera priemonė apsisaugoti nuo siaučiančio gripo. Todėl po  darželio direktorės Andželikos Petkevičienės sveikinimo žodžių, lydint skambiai ir linksmai muzikai, vaikai aktyviai sportavo lauke, kartu kasė sniegą, mokėsi dalintis su draugais rogutėmis. Grįžo į grupes visi žvalūs ir laimingi 

SAUSIS

♦  Sausio 19-31 dienomis vyko vaikų darbelių paroda darželio galerijose „Mano svajonių batukai“ Ugdytiniai ir tėveliai, pedagogai turėjo progą aplankyti parodėlę ir pasigrožėti vaikų ir tėvelių sukurtais darbeliais. Pirmo aukšto grupių stenduose buvo eksponuojami ugdytinių kurti darbeliai „Aš pats kuriu gražius rūbelius“ (lėlės trafareto aprengimas, puošimas), o taip pat ir visų grupių sukurtos savos grupės skarelės - „Sukurkim skarelę“, visos grupės pasirinko  skarelės spalvą, ją papuošė įvairia technika, medžiagomis ir priemonėmis.  Pasidžiaugėme netradinine paroda, kur kiekvienas kurdamas darbelius, įdėjo meilės, fantazijos, išradingumo ir kūrybiškumo, rengdami lėlytes. Jos tikrai išėjo gražios, madingos, su savo stiliuku. Atsakingi respublikinio projekto "Mano darželio stiliukas", skirto darželio 50 - mečiui, nariai: R.Čichunovienė, B.Valauskienė, K.Antanavičienė, V.Jankauskaitė, R.Zobėlaitė, L.Ablonskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

♦ Sausio 18 d. vyko pramoga įstaigoje, madų šou - „Įvairių laikmečių stilių atspindžiai“. Visų grupių ugdytiniai rinkosi madų stilius iš norimų laikmečių ir juos demonstravo, akcentuodami to laikmečio madas. Visi ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai aktyviai įsitraukė, buvo labai išradingi, parodė visą savo išmonę ir kūrybiškumą, o didžiausias išbandymas buvo vaikščioti podiumu, lydint gausiems aplodismentams. 16.00-17.00 val. vyko  foto sesija „Mano darželio savitas stiliukas“  prie sienelės su darželio logotipais muzikos salėje. Fotografavosi visų grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai su vaikais, draugai, personažai ir kt. Atsakingi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, L.Ablonskienė, R.Zobėlaitė, R.Čichunovienė, V.Jankauskaitė

♦ Sausio 15 d. „Ežiukų“ grupės ugdytiniai lankėsi sensoriniame kambaryje,  šią išvyką organizavo auklėtoja Lina Ablonskienė. „Ežiukų“ grupės vaikučiai buvo sužavėti sensoriniu kambariu ir jo priemonėmis. Tai vieta, kur pasaulį  mažyliai pajuto per pojūčius: matydami, girdėdami, liesdami...Tai buvo tikrai įspūdinga!

♦ Sausio 15 d. „Nykštukų“ grupės ugdytiniams buvo organizuota edukacinė išvyka į „Kačiukų“ grupę. Rengė auklėtoja Laimutė Kalendrienė. Mažieji svečiavosi pas kitos grupės vaikus, kartu smagiai žaidė, susipažino su nauja grupės aplinka, mokėsi gero elgesio taisyklių

♦ Sausio 12 d. vyko Sausio 13-osios – laisvės gynėjų dienos paminėjimo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 8.00-8.10 val., kuri skirta Sausio 13-osios nakties įvykiams atminti ir už Lietuvos laisvę žuvusiems didvyriams pagerbti. Atsakinga už renginį Birutė Valauskienė.  Visi uždegėme žvakes  tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu. Ypač efektingai tai atrodė ryte, nes tuo metu dar tamsu ir daugelis, skubėdami į darbą, atkreipė į jas dėmesį ir prisiminė šios dienos svarbą. 10.00 val. visi dalyvavome bendrame renginyje, kur žiūrėjo ugdytiniai filmuką apie tą dieną vykusius baisius įvykius ir žuvusiuosius, apie didelį žmonių laisvės troškimą, ryžtą ir valią stoti prieš tankus. Pagamino 100 neužmirštuolių žiedų, kuriuos visi vaikai ir pedagogai po vieną gėlytę smeigdami į  Lietuvos žemėlapio maketą, papuoštą trispalve, taip paminėjo Lietuvos 100-ąjį gimtadienį ir parodė, kad mums tie įvykiai yra svarbūs ir mes prisimename

♦ Sausio 12 d. vyko „Meškiukų“ grupės edukacinė valandėlė tema „Darželio virtuvėje“. Organizavo auklėtoja Loreta Stasytytė. Vaikai klausėsi virėjų pasakojimų, stebėjo jų darbą, susipažino su virėjos profesija, darželio maisto virimo ir kepimo įranga, plėtė žinias, patyrė daug gerų ir teigiamų emocijų

 Sausio 8 d. „Kačiukų“ grupės auklėtoja Vida Kisminienė surengė edukacinę išvyką savo ugdytiniams į „Nykštukų“ grupę. Ugdytiniai turėjo puikią progą geriau pažinti savo kaimynus, kartu pažaisti, susipažinti su kitos grupės aplinka, kartu bendravo, mokėsi dirbti komandoje
 
♦ Sausio 8 d. „Saulučių“ grupės ugdytiniai apsilankė visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Redos Gedgaudaitės kabinete edukacinei valandėlei „Kas rūpinasi mūsų sveikata?“. Atsakinga auklėtoja Vilija Juškienė. Su dideliu susidomėjimu vaikai klausėsi specialistės pasakojimo apie savo darbą, uždavė daug klausimų apie sveikatos saugojimą ir ką reikia daryti jeigu vaikai suserga
 
♦ Sausio 5 d. darželyje vyko TRIJŲ KARALIŲ : Kasparo, Merkelio ir Baltazaro  VAIKŠTYNĖS po grupes ir kvietimas susirinkti 10,15 val. darželio muzikos salėje, kur vyko puikus atsisveikinimo su žaliaskare eglute renginys. Trys Karaliai  visiems prisistatė, papasakojo apie save, savo dovanas (smilkalus, aliejų ir auksą)   ir palinkėjo būti laimingiems, sveikiems, dosniems, kūrybingiems, turtingiems gerais poelgiais. Po palinkėjimų vaikai nuotaikingai nusiteikę šoko, dainavo, minė mįsles ir atsisveikino su Kalėdų eglute iki kitų metų. Atsakingos- auklėtojos Birutė Valauskienė, Žana Tarozienė, Ingrida Gailienė, joms talkino meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė
 
♦ Sausio 4 d. „Ežiukų“ ir„Žiedelių“ grupės ugdytiniai apsilankė visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Redos Gedgaudaitės kabinete edukacinei valandėlei, organizatorės auklėtojos Lina Ablonskienė ir Žana Tarozienė. Šių valandėlių metu, vaikai susipažino su kita aplinka, sužinojo apie specialistės darbą, kaip suplanuoja, kokį jiems maistą reikia valgyti ir kodėl jie valgo sveiką maistą

 

2017 METAI

GRUODIS

Gruodžio 5-29 d. vyko informacinės medžiagos apie vyravusią madą ir jos ryškiausiai išsiskiriančius stilius įvairiuose laikmečiuose „Nuo ... iki“  parengimas ir pristatymas bendruomenei (medžiaga buvo pateikta grupių stendams). Atsakingos R.Zobėlaitė, L.Ablonskienė, R.Čichunovienė, B.Valauskienė, K.Antanavičienė, V.Jankauskaitė. Visi darželio bendruomenės nariai galėjo susipažinti su pagrindiniais stiliais, mados akcentais, apie tai ir patys galėjo ieškoti medžagos internete, ieškoti svarbių stiliaus elementų, kuriuos būtų galima pritaikyti ir panaudoti kuriant savo įvaizdį, savąjį stilių

♦ Gruodžio 18-29 d. ugdomosios veiklos ugdytiniams buvo vedamos naujoje edukacinėje erdvėje (sporto salėje), sukurtame  „Kalėdiniame mieste“. Auklėtojos siekė sukurti ugdytiniams šventinę nuotaiką, keliavo po stebuklingą miestą, kur sutiko įvairių pasakų herojus, apsilankė nameliuose, kur gyvena nykštukai, žvėreliai, o gal ir Kalėdų Senelis. Namelius kiekvienos grupės ugdytiniai  aplikavo patys kartu su auklėtojomis, o kai namelius sunešė į didelę erdvę, gavosi visas stebuklingas miestas. Todėl ugdytiniai ir relaksavo, ir pasportavo. ir gražiai žaidė šiame Kalėdiniame mieste
 

♦ Gruodžio 18-29 d. darželio galerijose buvo surengta lopšelio grupių ugdytinių ir jų tėvelių Kalėdinių puokščių paroda. Atsakinga edukacinės aplinkos kūrybinė grupė. Visi aktyviai įsijungė į kūrybinį procesą ir puošė aplinką gražiais kūrybiniais darbeliais, kuriais gėrėjomės I-ojo aukšto galerijoje

♦ Gruodžio 27 d. 17.00 val. įvyko Įstaigos Tėvų tarybos susirinkimas. Tėvų tarybos nariai aktyviai dalyvavo, išklausė įstaigos direktorės Andželikos Petkevičienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalios Kasteckienės 2017 metų veiklos ataskaitą, kartu diskutavo kaip visiems kartu prisiimti atsakomybę už vaikų saugumą, apie teikiamų  paslaugų kokybę ir aprūpinimą priemonėmis, apie vis dar esančias problemas - kiemo dangos keitimą ir vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimą

♦ Gruodžio 18 ir 19 d. vyko šventiniai renginiai su Kalėdų seneliu “Seka pasaką žalia viešnia“. Renginiai vyko pagal  grafiką: 18 d. Kalėdų senelis ir Pukemonas su "Meškiukų" gr., "Žiedelių" gr.,  "Saulučių" gr.,  "Drugelių" gr., "Kiškučių" gr. ugdytiniais ir jų tėveliais žaidė žaidimus, pasipuošę įvairių pasakų personažų kostiumais, padėjo seneliui navigacijos pagalba ieškoti pamestų dovanų, keliavo į paslaptingą saldumynų šalį ir kovojo su virusais, bekeliaudami sutiko įvairių žvėrelių, mokėsi saugiai pereiti gatvę, prisiminė šviesoforo spalvas ir jų reikšmę, o 19 d. su "Ežiukų" gr., "Nykštukų" gr., "Kačiukų" gr., "Boružėlių" gr., "Varpelių" gr.,  "Žvaigždučių" gr. ugdytiniais toliau tęsė Kalėdinį šurmulį, seneliui pademonstravo, ką išmoko belaukdami senelio,  o senelis visus apdovanojo dovanėlėmis

♦ Gruodžio 11 d. „Varpelių“ grupės auklėtojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė organizavo ugdytinių išvyką į svečius pas „Žiedelių“ grupės ugdytinius, kur ugdytiniai susipažino su kitos grupės aplinka ir kartu visi bendravo, žaidė su draugais, mokėsi, kaip reikia elgtis svečiuose
 
 
♦ Gruodžio 11 d.  „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ grupių auklėtojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė, K.Antanavičienė surengė ugdytiniams nuotaikingą renginį „Nykštukų pasaka“. Visi pasipuošę nykštukų kostiumais puošė gražiais žaisliukais žaliaskarę grupės eglutę, kurią atnešė vaikams nykštukai. Visi patyrė gerų emocijų, kartu žaidė, šoko ir dabar jau nekantriai laukia ateinant Kalėdų Senelio ir jo dovanėlių
 
 
♦ Gruodžio 8 d. auklėtojos Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė kartu su „Žiedelių“ grupės ugdytiniais organizavo įstaigoje kūrybinių darbelių parodą „Senių besmegenių šalyje“, kur ugdytiniai naudodami įvairias medžiagas, technikas, sukūrė gausybę įdomių senių besmegenių. Vaikai labai pasiilgę sniego, iš kurio galėtų nulipdyti sniego besmegenius, o kadangi jo nėra, tai pasitelkė visą išmonę kūrė savus, baltus, didelius ir mažus senius. Visais vaikų darbeliais galima buvo pasidžiaugti eksponuojamoje parodėlėje
 
♦ Gruodžio 8 d. auklėtojos  B.Valauskienė, R.Jarovaitienė surengė „Varpelių“ grupės ugdytinių šeimos portretų parodėlę „Graži mano šeimynėlė“
 
♦ Gruodžio 6 - 7 d. auklėtojos L.Stasytytė, J.Jucienė, L.Kargajevienė ir R.Zobėlaitė aptarė einamuosius grupių ugdytinių klausimus, tarėsi dėl artėjančių švenčių organizavimo, diskutavo ugdymosi klausimais  „Meškiukų“, „Kiškučių“ gr. ugdytinių tėvų  susirinkimuose, o „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių tėvų susirinkime aptarė temą „Vaikų pažangos ir pasiekimų pristatymas“. Tėveliai aktyviai dalyvavo, noriai bendradarbiavo su grupių auklėtojomis, diskutavo, keitėsi nuomonėmis

♦ Gruodžio 4 d. į įstaigą atvyko teatras "Smagumėlis" ir parodė vaikams nuotaikingą, muzikinį spektaklį "Mergaitė Doli saldainių šalyje". Tai istorija apie Mergaitę, kuri labai mėgo valgyti saldainius, juos svajojo valgyti ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarienei. Tai pamokanti istorija, kuri parodė, kaip dažnai mažiesiems yra siūlomi saldumynai ir kaip sunku būna  jiems atsispirti. Mergaitė Doli nepasidavė atsitikus bėdai, nes žinojo, kad nėra padėties be išeities. Spektakliuko metu vaikai sužinojo apie cukraus daromą žalą mūsų organizmui, kad visko valgyti reikia su saiku, o svarbiausia  maitintis reikia sveikai

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 30 d. logopedė V.Jankauskaitė parengė atmintinę „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymas“ ir paplatino tėvams bei pedagogams, kas padės bendromis jėgomis ugdyti vaikų taisyklingą kalbą, supažindino su kalbos ugdymo ypatumais

♦ Lapkričio 27-30 d. įstaigoje vyko ugdytinių ir jų tėvelių rudens vakarojimai „Uždekime laukimo žiburius“ (atsakinga N.Pocienė): 28 d. renginiai „Katinas ant pečiaus“ (Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė "Žiedelių" gr.);  „Močiutės ožkelė“ (R.Čichunovienė, L.Vyštartaitė "Drugelių" gr.); „Eisim Kalėdų ieškoti“ (V.Juškienė, K.Antanavičienė, "Saulučių" gr.); 29 d. renginys „Po žvaigždėtu dangum“ (L.Kargajevienė, "Žvaigždučių" gr.); 30 d. renginiai „Duonos riekelėje – žiemkenčio kelias“ (R.Zobėlaitė, "Kiškučių" gr.); 30 d.  „Prie žvakių liepsnos“ (R.Vaičiūnienė, I.Gailienė, "Boružėlių" gr.). Ugdytiniai kartu su auklėtojomis ruošė puikius pasirodymus tėveliams, vaidino, dainavo ir deklamavo, susikaupę puošė Adventinius vainikus, visų akys spindėjo ir širdelės džiaugėsi, kad jų pasirodymus stebi patys brangiausieji žmonės- tėveliai
 
♦ Lapkričio 23-30 d. įstaigoje  buvo rengiami tėvų susirinkimai23 d. „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimas (I.Gailienė, R.Vaičiūnienė); 24 d. „Kačiukų“ gr. tėvų susirinkimas  tema „Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (V.Kisminienė, K.Antanavičienė); 24 d. „Nykštukų“ grupės dėl Kalėdų šventės organizavimo (L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė);  28 d. „Drugelių“ grupės „Kalėdos“ (R.Čichunovienė, L.Vyštartaitė); 28 d. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė); 28 d. „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (V.Juškienė, K.Antanavičienė). Ugdytinių tėveliai aktyviai dalyvavo susirinkimuose, bendravo su auklėtojomis ir svarstė jiems rūpimus klausimus, susipažino su vaikų pasiekimų vertinimais, auklėtojos pristatė ugdytinių atliktas veiklas
 

♦ Lapkričio 16 d. 10.00 val. į darželį atvyko MB sferinis kinas ir parodė ugdytiniams  gamtos pažinimo edukacinį filmą „Mažoji abėcėlė“, kurio metu vaikai susipažino su gamtos reiškiniais. Mažosios abėcėlės sudedamosios dalys - šviesa, debesys ir meteoritai. Vaikai stebėdami filmuką, sužinojo, kodėl naktį yra tamsu ir kur pradingsta šviesa, kaip susidaro vaivorykštė, iš ko susideda debesys ir kas yra tie meteoritai

♦ Lapkričio 10 d. 10.00 val. įstaigoje vyko puikus renginys su socialiniais partneriais.  Pedagogės V.Kisminienė, L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė ir K.Antanavičienė parodė "Nykštukų", "Kačiukų" ir socialinių partnerių l.-d. "Žuvėdra" vaikams nuotaikingą spektaklį „Voveriuko Tindiriuko pasakėlė“. Daug džiaugsmo ir gerų emocijų suteikė pagrindinių pasakos veikėjų Ežiuko, Voveriuko, Varlytės ir Kiškučio draugystė, pagalba raunant didžiulį baravyką ir bendravimą su vaikučiais

 ♦ Susijęs vaizdasLapkričio 9 d. 10.00 val. Klaipėdos kelių policijos komisariato darbuotojos su savo draugu Amsiumi atvyko į darželį ir pravedė Saugaus eismo edukacinę valandėlę priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniams. Vaikai aktyviai atsakinėjo į pareigūnių užduotus klausimus, parodė kiek daug jie žino, atskinėjo, kaip eiti saugiai per gatvę, kaip elgtis kelyje, ko negalima daryt ir ką reikia daryti, kad pėsčiuosius pastebėtų vairuotojai tamsiu paros metu ir kt. Visi žiūrėjo animacinį filmuką, kuris ir parodė, kokias didžiausias darome klaidas. Po filmo vyko diskusija, na o pabaigoje vaikus aplankė visų lauktas draugas Amsius, su kuriuo visi mielai įsiamžino nuotraukose, vaikams padovanojo knygutes, apie saugų eismą kelyje. Už renginio organizavimą tsakinga R.Zobėlaitė

♦ Lapkričio 7 d. 16.30 val. auklėtojos Renata Jarovaitienė ir Birutė Valauskienė, meninio ugdymo pedagogė Nijolė Pocienė  surengė „Varpelių“ grupės ugdytinių ir tėvelių pramogą „Raudonuoja šermukšnėlė - jau atėjo rudenėlis“.  Tėvelius džiugino mažųjų dainos ir šokiai, muzikavimas ir bendri žaidimai, kartu su mamytėmis ir tėveliais. Vaikučiai buvo gražiai pasipuošę, drąsūs, laimingi, kad juos stebi tėveliai, kad moka daug dainelių ir šokių. Tėveliai negailėjo gausių aplodismentų savo atžaloms

♦ small IA logo 2017 2D RGB CopyLapkričio 6 d.  priešmokyklinio ugdymo pedagogės Reda Zobėlaitė ir Laima Kargajevienė suorganizavo Paramos projekto „Išsipildymo akcija“ labdaringą akciją „Pyragų diena“, subūrė įstaigos pedagogus, ugdytinius ir tėvelius kepti pyragus, keksiukus, sausainius ir už šiuos saldumynus simboliškai aukoti pinigėlius, surinktos lėšos (109,30 eur) skirtos TV3  išsipildymo akcijai, kad ir sergančių vaikučių svajonės pildytusi 

♦ Lapkričio 6 d. 15.15 val. į darželį atvyko teatras Avilys iš Vilniaus ir parodė muzikinį spektaklį „Prieskonių indo paslaptis“, kur ugdytiniai stebėjo, kaip mažoje kepyklėlėje kepėjai iškepa gardžiausiais prieskoniais kvepiantį meduolių miestelį ir suranda keistą senovinį indą. Susiginčiję, tą indą atidaro ir mažytis meduolių miestelis tampa pasauliu, kurį užvaldo tamsa ir išgelbėti jį gali tik Naminukė Molė! Tačiau jos ryžto nepakanka – reikia ir Žvaigždelės įsikišimo, ir vaikų pagalbos. Taip prasideda spektaklis apie baimę ir drąsą, abejones ir ryžtą, tamsos pasipriešinimą ir šviesos pergalę. Spektaklyje susipina fantazija ir realybė, atgyja mitologiniai ir vaikų literatūros klasikų personažai, mažieji žiūrovai įtraukiami į kartais baisią, kartais linksmą, o kartais ir keistoką fantasmagoriją

♦ Lapkričio 2 d. „Varpelių“ grupės ugdytiniai surengė „Žibintų parodėlę“. Atsakingos auklėtojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė

SPALIS 

♦ Spalio 31 d. atvyko fotografas iš Kauno foto „Siluetas“ ir nuo 9.00 iki 13.30 val.  visus norinčius grupių ugdytinius fotografavo. Su gera nuotaika ir šypsenomis fotografavosi ir įstaigos darbuotojai: administracija, pedagogai, specialistai, auklėtojų padėjėjos ir visas techninis personalas, o pabaigoje įsiamžinome ir 2017 metų visas darbuotojų kolektyvas

♦ Spalio 27 d. 17.00 val.  "Meškiukų" grupės auklėtojos J.Jucienė ir L.Stasytytė organizavo grupės tėvų susirinkimą. Su tėvais aptarė aktualius klausimus, supažindino su vaikų pasiekimų pirminiu vertinimu, kvietė tėvelius aktyviai  bendradarbiauti su auklėtojomis, dalyvauti grupės ir įstaigos veikloje

♦ Spalio 16-27 d. įstaigoje buvo surengta Rudens gėrybių iš  gamtinės medžiagos paroda (organizavo edukacinės aplinkos kūrybinė grupė, atsakinga V.Juškienė). Aplankę parodėlę galėjome pasigrožėti sukurtais darbeliais, kur vaikai, kartu su tėveliais kūrė įvairius personažus, kur parodė savo kūrybiškumą, fantaziją, o svarbiausia bendruomeniškumą, nes kartu su ugdytiniais dalyvavo įstaigos bendroje veikloje. Nuoširdus Ačiū visiems dalyviams 

♦ Spalio 26 d. 17.00 val.  logopedė V.Jankauskaitė organizavo tėvų, kurių vaikams reikalinga logopedo pagalba, susirinkimą. Tėvus ragino bendradarbiauti, aiškintis, kaip bendromis jėgomis galima padėti savo vaikams taisyklingai tarti žodžius, kaip lavinti kalbos aparatą, kokius pratimus reikia daryti

♦ Spalio 19 d. 11.00 val. atvyko į įstaigą  Šiaulių teatras „Svirplys“ su nauja programa "Trijų draugų" koncertu, kuriame mūsų ugdytiniai  leidosi į kelionę po smagią šalį, kurios metu susidraugavo su personažais katinėliu Mikiu, šuniuku Reksu, super žvaigžde Muse ZŪ, geruoju dėde Romuliadu Šokoladu ir lepečkoje Meškute, kartu su jais dainavo, šoko, žaidė ir tapo tikrais draugais, pasimokė istorijų, jog negalima pyktis su savo draugais dėl smulkmenų, jog tvarkytis kambarius gali būti labai smagu, jog persivalgius saldumynų nutinka negerų dalykų ir kt. istorijų.

♦ Spalio 18 d. 10.00 val. "Drugelių" ir "Žiedelių" grupių ugdytiniai šventė rudenėlio šventę „Raudonuoja šermukšnėlė, vėl sugrįžo rudenėlis“  ir surengė linksmą pramogą  „Bulvė kalbino buroką“ . Vaikai pasipuošė daržovių karūnomis, žaidė žaidimus, deklamavo eilėraščius apie daržoves, šoko ir dainavo bei atliko judrias užduotis, minė mįsles. Visiems buvo smagu, o pakviesti mažieji žiūrovai jiems negailėjo aplodismentų. (Atsakingos meninio ugdymo pedagogė N.Pocienė ir auklėtojos Ž.Tarozienė, R.Čichunovienė)

♦ Spalio 12 d. direktorė A.Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Kasteckienė pravedė priešmokyklinio ugdymo grupių ("Kiškučių" ir "Žvaigždučių") ugdytinių tėveliams Bendrą tėvų susirinkimą  (muzikos salėje), o 17.00 val. susirinkimai buvo tęsiami su grupių auklėtojomis. Aptarti pagrindiniai pokyčių ir problemų klausimai, supažindinti su ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, aptarti priėmimo, sergamumo, maitimo, mokėjimo už darželį klausimai 

♦ Spalio 12 d. „Varpelių“ grupės auklėtoja B.Valauskienė suorganizavo ugdytiniams edukacinę išvyką į darželio virtuvę susipažinti su ten dirbančiomis virėjomis, pažinti kitokias darželio erdves

♦ Spalio 10 d.  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vilija Juškienė sukvietė visus dalyvauti įstaigoje organizuojamoje akcijoje "Tulpių svogūnėlių sodinimas" darželio gėlynuose. Dalyviai iš anksto pasirūpino tulpių svogūnėliais ir 11.00 val. sodino juos įvairiose darželio gėlynų vietose. Pavasarį visi turės galimybę pirmieji pasveikinti savo sodintų gėlių žiedus, prižiūrėti ir rūpintis jais ir kartu prisidėti prie darželio teritorijos papuošimo.

♦  Nuo rugsėjo 25 iki spalio 6 d. dalyvavome Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuojamoje akcijoje „Apibėk mokyklą“, kurią organizavo neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė. Kiekvieną dieną numatytu laiku įstaigos ugdytiniai, kartu su organizatore, apibėgdavo apie darželį ir registravo, kokį atstumą iš viso per tą laikotarpį nubėgo. Tokia veikla įjungia visus į aktyvią fizinę veiklą, kas dar labiau stiprina vaikų sveikatą, grūdina juos.

 ♦ Spalio 4 d. 17.00 val. vyko „Nykštukų“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas tema „Vaikų adaptacija ankstyvajam amžiui“ (organizatorės L.Kalendrienė, R.Vaičiūnienė) ir „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas tema „Bendros tvarkos aptarimas. Pageidavimai ir siūlymai“   (organizatorės L.Ablonskienė, J.Jucienė). Tėveliai aktyviai bendradarbiauja su auklėtojomis, aptarė einamus kausimus, priemonių supirkimo ugdytiniams klausimus svarstė, aptarė pirminio vertinimo rezultatus.

RUGSĖJIS

 ♦ Rugsėjo 28 d. ikimokyklinio ugdymo "Saulučių" grupės auklėtojos Vilija Juškienė ir Kristina Antanavičienė sukvietė ugdytinių tėvelius į tėvų susirinkimą 17.00 val. (muzikos salėje). Apsvarstė grupės ugdytinių klausimus, aptarė individualiomis mokymo priemonėmis aprūpinimo klausimą, rinko tėvų komitetą, pasidžiaugė praeitų metų ugdytinių rezultatais ir veikla

♦ Rugsėjo 27 d. ikimokyklinio ugdymo "Žiedelių" grupės auklėtoja Žana Tarozienė sukvietė ugdytinių tėvelius į tėvų susirinkimą 17.00 val. (muzikos salėje).  Su tėvais aptarė bendus grupės ugdytnių klausimus, rinko atstovus į grupės tėvų komitetą

♦ Rugsėjo 21 d. direktorė Andželika Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė organizavo ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupių ("Drugelių", "Varpelių", "Žiedelių", "Boružėlių", "Saulučių") bendrą tėvų susirinkimą 16.30 val. (muzikos salėje). Tėvus supažindino su įstaigos vidaus tvarka, reikalavimais, per metus įvykusiais pokyčiais, įrengtomis naujomis erdvėmis (multisensoriniu kambariu), pristatė ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką, supažindino su vykusia ugdomąją veikla 2016-2017 m. m.. 17.00 val. "Drugelių", "Varpelių", "Boružėlių" grupių tėvai  bendravo su grupių auklėtojomis, aptarė einamuosius klausimus

♦ Rugsėjo 20 d. 9.30 val. darželyje  lankėsi Kauno Klouno teatras, vadovas  Alvidas Jauniškis. Vaikai buvo pakviesti į nuotaikingą vaidinimą "Seku seku pasaką". Spalvingi personažai, įdomus spektaklio siužetas įjungė  mažuosius žiūrovus į vykstantį veiksmą. Vaikai savo pojūčius perteikė mimika, judesiais  ir nuotaikomis. Visi įdėmiai sekė vykstantį spektaklį ir patys su didžiausiu noru jame dalyvavo. 

♦ Rugsėjo 1 d. 10.30 val. Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Liepaitė" įvyko Mokslo ir žinių dienos šventė - Rugsėjo 1-oji. Skambėjo mažųjų ugdytinių atliekamos dainos ir eilėraščių posmai, kurie ragino atsisveikinti su saulėta ,nuotaikinga vasarėle ir sugrįžti į darželį, kur kiekvienas yra laukiamas, kur yra daug gerų ir tikrų draugų, kur atsiveria nuostabus pažinimo ir atradimų pasaulis. Meninio ugdymo pedagogė Nijolė Pocienė pakvietė visus gerai praleisti laiką  kartu su vaikų švenčių organizavimo studijos „Linksmasis lagaminas“  personaže pelyte Mike. Visi smagiai pašoko, susidomėję stebėjo stebuklingąjį eksperimentą su garų debesimis ir fotografavosi prisiminimui nuotaikingų nuotraukyčių su smagiąja pelyte

досуг
Skaityti 7416 kartai Atnaujinta 18 rugsėjo 03, Pirmadienis 23:16