Today: 02.Jul.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2017-2018 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)

2018 METAI 

BIRŽELIS

♦ Birželio 1 d. 10.30 val. „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginyje „Šimtarašte juosta Klaipėda apjuosta“, skirtame Tarptautinei Vaikų gynimo dienai ir Lietuvos 100-mečiui paminėti, juos parengė meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė, lydėjo į renginį pedagogė L.Kargajevienė. Vaikai, pasipuošę tautiniais kostiumais, susikabinę rankomis, šokdami ratelius, apjuosė gimtąją Klaipėdą savo mažomis rankutėmis. Kiekvienas savo mažoje širdelėje pajautė didelę meilę gimtajam miestui, pasidžiaugė, kad gyvena prie Baltijos jūros, kad turi tiek daug nuostabių draugų

♦ Birželio 1 d. Logopedė V.Jankauskaitė su ugdytiniais dalyvavo Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ ir miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų metodinio būrelio organizuojamoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Vasarėlės takučiu aš linksmai lekiu“. Ugdytiniai, turintys specialiųjų poreikių, aktyviai dalyvavo, kuriant piešinius, kuriuose pavaizdavo vasarą ir jos teikiamas džiugias akimirkas

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 21-29 d. „Meškiukų“, „Ežiukų“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos m. ikimokyklinių įstaigų vaikų 2-4 m. piešinių konkurse, skirtame Tarptautinei Vaikų gynimo dienai „Mes gyvenam Lietuvoj“ paminėti. Atsakingos už vaikų dalyvavimą auklėtojos L.Stasytytė, L.Ablonskienė, J.Jucienė, Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė

 
♦ Gegužės 29 d. 10.00 val. neformaliojo ugdymo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė su „Boružėlių“ gr. ugdytiniais  ir auklėtojomis I.Gailiene ir R.Vaičiūniene dalyvavo tradicinėje Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Su vaikyste ant bangos“ (Melnragės neįgaliųjų paplūdimyje). Tai renginys suburiantis visus socialinius partnerius (miesto 26 lopšelius-darželius) į renginį, kuriuo siekiama aktyvinti vaikų fizinį pajėgumą, būti gryname ore, stiprinti sveikatą judant, kaupiant įvairią fizinės veiklos patirtį bei prasmingai paminėti „Klaipėda, Europos sporto miestas 2018“
 

♦  Gegužės 23 d.  14.00 val. KU Botanikos sode vyko baigiamasis renginys tyrinėjimo ir eksperimentavimo skatinimo projekto „Auginu ir augu pats. Mūsų eksperimentas“, kuriame dalyvavo „Žiedelių“ ir „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai  ir jų auklėtojos R.Zobėlaitė, L.Kargajevienė, Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė. Renginyje visos dalyvavusios projekte įstaigos pristatė šio vykdyto projekto eigą ir gautus rezultatus. L.Kargajevienė ir Ž.Tarozienė pasidžiaugė vaikų aktyviu domėjimusi gamtos pažinimu ir noru eksperimentuoti bei tyrinėti, būti patiems atsakingiems už pasodintų augalų priežiūrą, rūpinimusi jais

♦ Gegužės 20 d. (sekmadienį) neformaliojo ugdymo pedagogė pakvietė visus norinčius sudalyvauti  Klaipėdos miesto renginyje „Vilties bėgimas 2018“. Tai puiki proga fiziniam aktyvumui ugdyti ir stiprinti, rodyti savo ištvermę ir prisidėti prie Šv. Pranciškaus onkologijos centrui reikalingos  paramos, nes tik dėl to, kad geros valios žmonės prisideda ir palaiko, paslaugos onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams šiame centre yra teikiamos nemokamai

BALANDIS

 Balandžio 30 d. 9.00 val. „Boružėlių“ ir Drugelių“ grupių ugdytiniams buvo organizuota edukacinė pažintinė išvyka į Klaipėdos miesto gaisrinę (Trilapio g.). Organizatorės grupių auklėtojos I.Gailienė, R.Vaičiūnienė, R.Čichunovienė. Ugdytiniai susipažino su gaisrininko profesija, jų darbo vieta, apžiūrėjo gaisrinę mašiną, pateikė klausimų gaisrinės darbuotojams apie drąsą gelbstint žmones gaisrų metu, jiems dar kartą buvo priminta, kad su ugnimi žmonėms reikia elgtis labai atsakingai ir saugiai

♦ Balandžio 30 d. 10.30 val. priešmokyklinio ugdymo pedagogė G. Lauruševičienė organizavo priešmokyklinio ugdymo ugdytinių viktoriną netradicinėje aplinkoje (sveikatingumo take, esančiame šalia M.Mažvydo progimnazijos) „Aš saugus, kai žinau“, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais l.-d. „Žuvėdra“ ugdytiniais.  Renginio tikslas - stiprinti vaikų fizinę sveikatą, gilinti sveikos gyvensenos, ekologinio ugdymo nuostatas, saugumo jausmą netradicinėje aplinkoje, lavinti pažintinius interesus. Pagrindiniai uždaviniai: palaikyti ir gerinti vaiko savijautą, mažinti emocinę įtampą, lavinti komunikacinius gebėjimus esant netradicinėse aplinkose; plėtoti partnerystę su socialiniais partneriais, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus

 Balandžio 27 d. 11.00 val. meninio ugdymo mokytoja Reda Dubikaltytė parengė „Kiškučių“ gr. ugdytines ir kartu su auklėtoja G.Lauruševičiene dalyvavo l.-d. „Puriena“ respublikiniame ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte „Dainuoju Gimtinei“, skirtame Lietuvos 100-mečiui paminėti. Dalyvaudami renginyje ugdytiniai įgijo naujos koncertinės patirties, kartu su kitų įstaigų ugdytiniais pasijuto gražios šventės dalyviais, pristatė pačių parengtą pasirodymą ir stebėjo draugų pasirodymus, taip ugdydami meninės saviraiškos plėtotės galimybes

 Balandžio 26 d. 9.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinis Kostas Rimkus kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Reda Zobėlaite dalyvavo Klaipėdos miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų renginyje „Aš smalsus tyrėjas“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Dalyvaudami  renginiuose, vaikai išmoksta eksperimentuoti, geba pristatyti įvairius tyrimus, moka ir žino, kaip saugiai naudoti reikiamas priemones ir medžiagas. Tai didelė patirtis pasidalinti savo žiniomis ir gebėjimais, viešai kalbėti ir rodyti eksperimentus savo bendraamžiams

25 Banga♦ Balandžio 26 d. 11.00 val. neformaliojo ugdymo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė kartu su priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės ugdytiniais ir pedagoge G.Lauruševičiene dalyvavo nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“, skirtame sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-mečio paminėjimui, renginyje „Visuotinė mankšta“ (M.Mažvydo progimnazijos stadione). Šio renginio tikslas- plėtoti bendradarbiavimą su Nacionalinio sveikatos stiprinimo mokyklų tinklo nariais ir ugdyti vaikų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas. Uždaviniai: skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore; tenkinti vaikų judėjimo prigimtinius poreikius. Dalyvavo renginyje Klaipėdos lopšelių-darželių: „Liepaitė“, „Želmenėlis“, „Šaltinėlis“, „Pakalnutė“ ir RUC ugdytiniai ir pedagogai. Renginį organizavo Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“, talkino kitų įstaigų neformaliojo švietimo pedagogai.

 Balandžio 25 d. 11.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ gr. komanda dalyvavo Martyno Mažvydo progimnazijoje aplinkosauginiame - sportiniame renginyje „Švari gamta – sveikas vaikas“. Kartu su kitų lopšelių-darželių ugdytiniais dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse, judėjo aktyviai fiziškai, visi vieningai kovėsi už bendrą komandinį rezultatą, o jiems padėjo ir motyvavo juos aktyvus grupės draugų palaikymas. Atsakinga priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Zobėlaitė

♦ Balandžio 20 d. 11.00 val.   neformaliojo ugdymo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė organizavo  orientacinę sporto šventę mikrorajone su socialiniais partneriais: l.-d. "Žuvėdra" ir RUC, mūsų įstaigą atstovavo „Boružėlių“ grupės ugdytiniai ir auklėtoja Ingrida Gailienė. Renginio tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore ir aktyvinti orientacinį sportą. Uždaviniai: tenkinti vaikų judėjimo prigimtinius poreikius, lavinti orientacinę patirtį įvairioje aplinkoje; skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą,  ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.  Visi ugdytiniai turėjo pristatyti savo komandas, po apšilimo mankštos sekė aktyvi fizinė veikla - punktų ieškojimas, kliūčių ruožas, sportinės ir loginės užduotys

 Balandžio 18 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota  pažintinė išvyka į  Mažosios Lietuvos istorijos muziejų edukacinei valandėlei „Gintaro kelias“, kurios metu vaikai sužinojo, kaip susidaro gintaras, kas iš jo gaminama ir kokia jo svarba žmogui, Lietuvai. Organizatorės  priešmokyklinio ugdymo pedagogės L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė 

 Balandžio 17 d. 10.00 val. auklėtoja R.Čichunovienė organizavo „Drugelių“ gr. ugdytiniams edukacinę-pažintinę išvyką į Pempininkų vaikų biblioteką Gerviukas. Ugdytiniai ne tik susipažino su pasakišku, užburiančiu knygų pasauliu, bet ir turėjo progos suvaidinti įdomius pasakų personažus, linksmai pažaisti ir praleisti laiką kartu

 Balandžio 9 d. ir 13 d. buvo organizuotos priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ gr. ugdytinių edukacinės išvykos   Saugaus eismo klasės edukacinė valandėlė“ į Klaipėdos vyriausiąjį policijos komisariatą. Atsakinga priešmokyklinio ugdymo pedagogė R.Zobėlaitė, talkino L.Kargajevienė. Ugdytiniai išklausė policijos darbuotojų paskaitą, kaip reikia elgtis kelyje, susipažino su saugaus eismo klase, prisiminė, kokių žinių ir įgūdžių reikia einant per kelią, kaip nedera elgtis, kokios būna skaudžios pasekmės, kai vaikai nesilaiko taisyklių 

 Balandžio 11 d. 9.15 val. priešmokyklinio ugdymo pedagogės G.Lauruševičienė ir L.Kargajevienė „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniams organizavo pažintinę-edukacinę išvyką į Kretingos žiemos sodą ir dvaro saldainių dirbtuvėlę. Ugdytiniai susipažino su žiemos sodo augalija, stebėjo fontane plaukiojančiu japoniškus karpius, o po tokios ekskursijos užsuko į dvaro saldainių dirbtuvėlę, kur turėjo progos stebėti, kaip gaminami saldainiai bei patys išbandyti jėgas jų  gamyboje 

♦ Balandžio 6 d. „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupės ugdytiniai vyko pas socialinius partnerius RUC ugdytinius ir dalyvavo renginyje „Futboliukas“. Atsakingos neformaliojo ugdymo pedagogė ir grupės auklėtoja Rita Čichunovienė. Ugdytiniai išbandė savo jėgas, ištvermę, greitį, taiklumą, stiprino savo fizinį pajėgumą

♦ Balandžio 5 d. 13.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinės Kotryna Rokaitė, Laura Ramanauskaitė ir Emilija Valauskaitė dalyvavo VšĮ Klaipėdos „Universa VIA“ tarptautiniame konkurse „Alio! Ieškome talentų“. Atsakinga priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė 

 Balandžio 3 d. 10.30 val. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota išvyka į H.Zudermano gimnaziją susitikti su pradinių klasių mokytoja Zita Pociuviene (organizatorė ugdytinio mama Danutė Budreckytė). Atsakinga priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė

KOVAS

50Kovo 28 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė, direktorė Andželika Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinę-praktinę konferenciją "Sveikos  gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtys", skirtą  Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50 -mečiui paminėti. programa 1

programa 2

♦ Kovo 19 d.  „Žiedelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Paukšteliai parskrido, sučiulbo linksmai“, kuri skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Atsakingos auklėtojos Ž.Tarozienė ir R.Jarovaitienė

7d0063a562adfea0302bd69c8c788872Kovo 20 d.  priešmokyklinio ugdymo pedagogės L.Kargajevienė ir G.Lauruševičienė organizavo veiksmo savaitės „Be patyčių“ socialinę akciją „Užkrėsk gerumu“. „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai vyko į Dovilų senelių namus ir padovanojo senoliams koncertą, kuris sušildė vyresnio amžiaus žmonių širdis ir suteikė jiems gerų emocijų, praskaidrino jų vienatvės dienas

  Kovo 15 d.  „Drugelių“ grupės 6 ugdytinių komanda, vyko į svečius pas socialinius partnerius  lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdytinius ir kartu su kitų darželių ugdytiniais dalyvavo pramogoje „Mes - pajūrio vaikai“ (vaikus lydėjo auklėtoja R.Čichunovienė). Susibūrę draugėn visi vaikai deklamavo eiles, atlikinėjo įdomias užduotis, kūrė gražų bendrą darbą jūrine tematika iš gamtinių medžiagų, puoselėjo draugystę, bendradarbiavimą ir vaikų kūrybiškumą 
 
 Kovo 14 d. „Kiškučių grupės ugdytiniai dalyvavo sportiniame  renginyje „Bėk, šok, mesk“, bendradarbiaujant su Lengvosios atletikos mokykla. Atsakinga neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, jai talkino priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė. Ugdytiniai išbandė savo jėgas ir ištvermę bėgimo, šokinėjimo ir metimo rungtyse
 
 Kovo 14 d. logopedė V.Jankauskaitė su “Drugelių“ gr. ugdytiniais Nojumi Kavaliausku ir Roku Žeromsku dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedų projekto „Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos“ renginyje „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Ugdytiniai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, kartu bendravo ir pasidžiaugė, kad gyvena tokioje gražioje šalyje, kur skamba pati gražiausia kalba
 
 Kovo 13 d. 16.00 val. meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė su Boružėlių grupės ugdytiniais ir auklėtoja I.Gailiene dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame koncerte  „Praeitis augina ateitį: vedu tave per gimtąją žemę“ (Klaipėdos žvejų kultūros rūmuose), skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Mūsų darželio vaikai, kartu su kitų įstaigų vaikais padovanojo puikų koncertą, kuris moko visus burtis draugėn, kurti kartu ir pasidžiaugti savo rezultatais
 

♦ Kovo 9 d. visų vienuolikos įstaigos grupių ugdytiniai dalyvavo tradicinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Mano piešinyje gyvena Lietuva“ (piešiniai skirti Klaipėdos miesto vaikų ligoninei – Donelaičio g.7). Atsakingos auklėtojos R.Vaičiūnienė ir I.Gailienė. Savo darbelius vaikai skyrė Klaipėdos miesto sergantiems vaikams, taip parodė solidarumą su jais, padės praskaidrinti jų dienas, praleistas gydymo įstaigoje

♦ Kovo 7 d. 11.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę išvyką į Klaipėdos centrinį paštą (atsakingos G.Lauruševičienė, V.Jankauskaitė), kur ugdytiniai susipažino su paštininko profesija, sužinojo kaip keliauja laiškai ir siuntos
 Kovo 6 d. logopedė Vilma Jankauskaitė su „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniais Adomu Antanaičiu ir Augustu Abručiu, dalyvavo Vilniaus miesto sav. l.-d. „Pelenė“ tarptautinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Pučiu ir kuriu“, skirtoje Europos logopedų dienai paminėti. Pūtimo technika sukūrė darbą. Jis patalpintas facebook puslapyje - Kūrybingi logopedai/ creative speach therapists
 

 ♦ Kovo 3 d. (šeštadienį) 12.00 val. įstaigos taryba organizavo darbuotojams edukacinę išvyką į Mažosios Lietuvos muziejų edukacinei valandėlei „Legendinė Klaipėdos virtuvė“. Dalyvavusieji susipažino su Klaipėdos krašto virtuvės atsiradimo ypatumais, turėjo progos išgirsti istorinių įvykių apie valgių išskirtinumą, jų pavadinimus, paragauti varškės pyrago ir cikorijų kafijos, pamėginti iš istorinių nuotraukų atspėti, kokiose vietose senamiestyje atsidarė pirmasis viešbutis, restoranas ir kt. objektai, taip pat turėjo atlikti ir praktinių užduočių: pildyti kryžiažodį, išrinkti vėžlių sriubos ingriedijantus. Visi praplėtėme žinias ir likome sužavėti renginiu

 

♦ Kovo 2 d. 10.00 val. L. Kargajevienė dalyvavo Nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje – projektų mugėje „Projektų mugė - 2018. Šimtas žinučių Tau, Lietuva“  ir pristatė stendinį pranešimą apie dalyvavimą Europos atliekų mažinimo savaitės renginyje "Suteik naują gyvenimą". Pasidalino gerąja patirtimi, kaip galima iš atliekų (butelių kamštelių, saldainių popierėlių ir kt.) pasigaminti žaislus (aprengti lėles tautiniais rūbais, pasisiūti sijoną, papuoštą kamšteliais, pasigaminti masažinius kilimėlius, sukurti paveikslus ir kt.). Taip pat pasisėmė naujų idėjų iš kitų dalyvių, kurias žada taikyti savo darbe
 

VASARIS

mazuju zaidynes 2018Vasario mėnesį neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Reda Gedgaudaitė  su  „Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Boružėlių“ ir „Drugelių“ gr. komandomis dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“. Lietuvos mažųjų žaidynių organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija

♦  Vasario 1- kovo 1 d. „Ežiukų“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame respublikos ikimokyklinių įstaigų ir užsienio lietuvių ikimokyklinių įstaigų akcijoje „Įpink žodį į juostą“, Lietuvos 100-ojo gimtadienio progai (B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, L.Ablonskienė, J.Jucienė). Akcijos metu, vaikai reiškė patriotinius jausmus, meilę Lietuvai, kūrė linkėjimus Lietuvai ir juos rašė ant popieriaus juostų, kurios buvo puošiamos karpiniais, piešiniais, atsispindėjo trispalvės akcentai. Video

SAUSIS

♦ Sausio 2-31 d.  „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame projekte „Gražiausi linkėjimai Lietuvai“. Organizatorės  auklėtojos V.Kisminienė, K.Antanavičienė, L.Kalendrienė
 
♦ Sausio 31 d. 13.00 val. priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė su „Kiškučių“ grupės ugdytiniais dalyvavo renginyje ,,Aš – Gamtos vaikas“ M. Mažvydo progimnazijos laboratorijoje. Ugdytiniai eksperimentą ,,Spalvoti muilo burbulai“ atliko  kartu su M. Mažvydo progimnazijos 2 beta klasės mokiniais. Darė mišinį iš skysto muilo, guašo ir vandens, pūtė burbulus, kurie tapo sunkesni ir nesusprogo iškilę į paviršių, jie tarsi ,,keliavo“ iš stiklinės. Taip pat susipažino su naujomis knygomis ,,Mėgintuvėlio kelionė“
 

 ♦ Sausio 24 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ grupių udytiniai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo pedagogų tęstiniame projekte „Susipažinkime su sporto šakomis“. Vyko krepšinio treniruotė „Švyturio“ arenoje. Organizatorė neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, jai talkino priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė. Dalyviai: l.-d. „Ąžuoliukas“, „Liepaitė“, „Pagrandukas“, „Bangelė“, „Bitutė“, „Pumpurėlis“, darželio „Gintarėlis“ vaikai, neformaliojo švietimo pedagogai. Vaikai susipažino su krepšinio žaidimo taisyklėmis ir bandė jas taikyti praktiškai, mokėsi žaisti komandoje, valdyti kamuolį

♦ Sausio 22 d. "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai, vadovaujami auklėtojų L.Kargajevienės ir R.Zobėlaitės  dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų parodoje „Rašau žodį, Lietuva“, skirtoje Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Ugdytiniai nupynė trispalvę juostelę, iš kurios užrašė žodį "Lietuva", kuris mums yra labai svarbus, nes tai mūsų gimtoji šalis, kurioje mums gera gyventi ir bendrauti, turėti puikius draugus, būti mylimiems ir laimingiems

♦ Sausio 17 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė ir ugdytinio mama Laura Januškevičienė organizavo "Žvaigždučių" grupės ugdytiniams edukacinę valandėlę (išvyką) apie pardavėjo profesiją  „Prekybos centre RIMI“
 
♦ Sausio 17 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė organizuavo "Kiškučių" grupės ugdytiniams edukacinę išvyką į Mažosios Lietuvos muziejų, kur jiems buvo pravesta  edukacinė  valandėlė „Iš kur atsiranda popierius“

2017 METAI 

GRUODIS

♦ Nuo gruodžio 1 d iki sausio 15 d. auklėtojų R.Zobėlaitės, L.Kargajevienės, B.Valauskienės, R.Čichunovienės ir L.Vyštartaitės  ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „Tegul saulė Lietuvoj, tamsumas prašalina“, įvairių medžiagų (butelių kamštelių, veltinio) pagalba kūrė saulę, taikos ir šviesos simbolį, kuri mus visus šildo, teikia gyvybę, budina gamtą ir daug kitų funkcijų atlieka, yra mums visiems labai svarbi, kad augtume, turėtume energijos, būtume darbingi

Gruodžio 8 d. "Drugelių" grupės ugdytiniai Nojus Kavaliauskas, Eva Stanevičiūtė dalyvavo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir miesto savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamoje piešinių parodoje "Kalėdų stebuklo belaukiant", kuri vyko iki 2018 metų sausio 6 d.. Ugdytinius parengė logopedė Vilma Jankauskaitė

 Gruodžio 7-8 d. įstaigos "Boružėlių", "Drugelių", "Nykštukų", "Meškiukų", "Ežiukų", "Varpelių" ir "Saulučių" ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir priešmokyklinio ugdymo "Kiškučių" ir "Žvaigždučių" grupių ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Žiemos spalvos“ (darbai skirti papuošti miesto Vaikų ligoninę). Atsakingos grupių auklėtojos I.Gailienė, R.Čichunovienė, R.Vaičiūnienė, L.Kalendrienė, J.Jucienė, L.Ablonskienė, L.Stasytytė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, V.Juškienė, L.Kargajevienė ir R.Zobėlaitė. Su didele meile, kruopštumu ir kūrybiškumu atlikti darbeliai byloja, kad vaikai neabejingi mažiesiems ligoniukams, kad praskaidrintų jų dienas ligoninėje ir nuotaiką, su didžiausiu noru ir užsidegimu piešė, spalvino, aplikavo savo darbelius

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 13 - 29  dienomis „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte "Pasidalinkime draugyste" (atsakingos L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė). Šio projekto tikslas- gerinti ugdytinių socialinę, emocinę sveikatą ir gerovę, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių. Ugdytiniai kūrė lėlės "Draugystės girliandai", kuri buvo skirta Draugo dienai paminėti. Šio projekto metu buvo daug kalbama ir diskutuojama draugystės tema, žaidžiami didaktiniai žaidimai, rengiamos kūrybinės dovanos draugui

♦ Lapkričio 27 d. "Ežiukų" ir "Meškiukų" grupių ugdytiniai, vadovaujami auklėtojų J.Jucienės, L.Ablonskienės ir L.Stasytytės dalyvavo rajoniniame  meniniame-kūrybiniame projekte "Kalėdų miestas". Projekto tikslas - padėti ikimokyklinio ir priešmokuklinio amžiaus vaikams pajusti ateinančio šventinio laikotarpio kūrybinį džiaugsmą, gaminant įvairius kalėdinius namelius iš buityje atliekamų popierinių dėžučių. Auklėtojos įtraukė ir ugdytinių tėvelius į aktyvią veiklą, skatino vaikus ir tėvelius bendrauti ir bendradarbiauti kuriant namelius

 Lapkričio 24 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė su savo ugdytiniais ir meninio ugdymo pedagoge N.Pociene dalyvavo Europos atliekų mažinimo projekte „Suteik naują gyvenimą“, surengė renginį 10.00 val. muzikos salėje "Žaislų karalystė". Ugdytiniai iš daugybės plastikinių kamštelių pagamino žaisliukus, papuošalus, auklėtoja pasisiuvo gražų sijoną ir papuošė jį gausybe kamštelių, gamino rūbelius iš saldainių popierėlių ir aprengė popierines lėlytes, vaikai dainavo ir deklamavo apie tai, kaip reikia saugoti gamtą ir jos neteršti, mokė vaikus kaip reikia šiukšles rūšiuoti, o renginį užbaigė saulučių darymu iš kamštelių. Įstaigos direktorė A.Petkevičienė visiems dalyviams padovanojo po knygelę, kuri primins vaikams, kaip ir kodėl reikia tausoti ir saugoti gamtą (žiūrėti)

♦ Lapkričio 21 d. „Kiškučių“, „Žvaigždučių“,  „Drugelių“, „Varpelių“, „Žiedelių“ grupių ugdytiniai, turintys SUP, vadovaujant pedagogėms R.Zobėlaitei, L.Kargajevienei, Ž.Tarozienei, B.Valauskienei, R.Čichunovienei ir L.Vyštartaitei, dalyvavo tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“, kurio tikslas atkreipti dėmesį į neįgaliuosius, kad jiems reikalinga mūsų visų pagalba. Šis projektas,  sveikus vaikus  ir vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, apjungė visus bendrai veiklai, skatino bendrauti ir bendradarbiauti, jų kūrybiškumą, leido atsiskleisti dalyvių saviraiškai 

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną“  Lapkričio 17 d. minint Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną auklėtoja V.Juškienė dalyvavo VšĮ „Veiklių mamų klubas“ Kaune organizuojamoje akcijoje „PASIDALINKIME ŠILUMA“, numezgė liemenes ir padovanojo LSMU Kauno klinikų Neonatologijos klinikos ankstukams. Neonatologijos klinikoje tiriami ir gydomi laiku bei prieš laiką gimę naujagimiai iš Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių kraštų

♦ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tolerancijos diena 2017“ Lapkričio 16 d. "Ežiukų", "Meškiukų", "Žiedelių", "Kiškučių", "Žvaigždučių", "Varpelių" ir "Drugelių" grupių ugdytinių dalyvavimas tarptautinėje akcijoje „Tolerancijos diena“ (organizatorės: L.Ablonskienė, J.Jucienė, L.Stasytytė, Ž.Tarozienė, L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė, R.Jarovaitienė, B.Valauskienė, R.Čichunovienė, L.Vyštartaitė). Lapkričio 16-oji – tarptautinė tolerancijos diena. Įvairūs tyrimai rodo, kad lietuviai labiausiai jaučiasi diskriminuojami dėl amžiaus, lyties ir fizinės bei psichinės negalios. Šiais metais tolerancijos paminėjimo simbolis – rankos. Žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai, rankos sukuria ir rankos griauna. Ugdytiniai prisidėjo prie šios dienos paminėjimo kurdami tolerancijos simbolį- rankutes

♦ Lapkričio 16 d. "Kiškučių" gr. ir 17 d. 15.00 val.  "Žvaigždučių" gr. ugdytiniai dalyvavo Pempininkų bibliotekos vaikų centre „Gerviukas“ (Taikos pr. 79/81A) rengiamoje edukacinėje programoje „Rengiuosi tautinį kostiumą“  - atsakinga priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Zobėlaitė, talkino pedagogė Laima Kargajevienė. Tai buvo puiki proga ugdytiniams susipažinti su lietuviškais tautiniais rūbais, dalyvauti įvairių užduočių atlikime, domėtis krašto kultūra ir paveldu

 ♦ Lapkričio 14 d. 16.00 val. "Kiškučių" gr. ugdytiniai dalyvavo projekto „Vaikai, atverkime Klaipėdos kultūros sostinės vartus“ baigiamajame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų edukaciniame-kultūriniame renginyje „Kiškelis bebėgdams“, kuriame dalyvavo Klaipėdos etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Kuršiukai“ ir miesto  ikimokyklinio ugdymo įstaigų  lopšeliai-darželiai:  „Čiauškutė“, „Vyturėlis“, „Liepaitė“, „Žuvėdra“, „Pumpurėlis“, „Pagrandukas“, „Eglutė“, „Sakalėlis“, Regos ugdymo centras. Vaikus parengė meninio ugdymo pedagogė Nijolė Pocienė. Šiuo renginiu užbaigė bendrą projektą, dalyviai apdovanoti socialinių partnerių padėkos raštais

♦ Lapkričio 13 d. B.Valauskienė ir ugdytiniai sudalyvavo respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse „Kur gimėm, kur augom“ , skirtame Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Sukūrė ir pristatė piešinį pagal Klaipėdos miesto vardo atsiradimo istoriją "Klampi pėda"

♦ Lapkričio 8 - 9 d. . „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai, vadovaujant pedagogėms R.Zobėlaitei ir L.Kargajevienei, dalyvavo respublikiniame švietimo įstaigų projekte „Mano Lietuvėlėj gražūs aprėdėliai“, skirtame tautinio kostiumo metams paminėti. Projekto tikslas - populiarinti tautinį kostiumą, susipažinti su jo regioniniu savitumu, atskirti regionų tautinių drabužių išskirtinumu. Ugdytiniai kūrė ant moterų ir vyrų lėlių trafaretų tautinius kostiumus, siekdami atskleisti Klaipėdos krašto regiono savitumą ir sukurti kuo autentiškesnius kostiumus

SPALIS

 ♦ Spalio 30 d. 13.30 val. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame susirinkime Vilija Juškienė pristatė filmuotą veiklą „Augu sveikas ir stiprus“ ir S.Neniškytė-Belkinienė skaitė pranešimą „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“. Pedagogės pasidalino gerąja darbo patirtimi su miesto kolegėmis, akcentavo, kad lopšelis-darželis "Liepaitė" aktyviai įgyvendina sveikatos stiprinimo programą, todėl veikla nukreipta į vaikų sveikatos stiprinimą ir puoselėjimą. Susirinkimas vyko l.-d. „Liepaitė“, kur dalyviams direktorė A.Petkevičienė trumpai pristatė įstaigą, supažindino su įkurtomis naujomis erdvėmis- multisensoriniu kambariu, kas leidžia teikti geresnį ir kokybiškesnį ugdymą, padėti kiekvienam ugdytiniui, kuriam yra reikalinga emocinio sutrikimo ir kitokia pagalba

♦ Spalio 26 d. 10.00 val.  logopedė V.Jankauskaitė kartu su "Boružėlių" gr. ugdytiniais Neidu Beržanskiu ir Tomu Valiumi dalyvavo renginyje, skirtame vaikų rišliosios kalbos ugdymui "Seku seku pasaką", kuris vyko Klaipėdos Pempininkų vaikų bobliotekoje

♦ Iki spalio 25 d. „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų  projekte ,,Gražiausi linkėjimai Lietuvai“ (vadovai- auklėtojos V.Kisminienė, L.Kalendrienė, K.Antanavičienė)

♦ Spalio 25 d. 12.00 val. įstaigos direktorė Andželika Petkevičienė ir auklėtojos R.Jarovaitienė, B.Valauskienė ir Ž.Tarozienė dalyvavo tarptautinio projekto „Mes - Baltijos jūros vaikai“ baigiamajame renginyje - tarptautinėje konferencijoje (P.Domšaičio galerijoje). Auklėtoja R.Čichunovienė  stendiname pranešime pasidalino gerąja projektinės veiklos  „Mažasis gamtininkas“ patirtimi. Projekto partneriai, svečiai iš Liepojos apsilankė mūsų įstaigoje ir susipažino su Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis, mūsų lopšeliu-darželiu "Liepaitė". Parodėme svečiams naujai įkurtas erdves- multisensorinį kambarį, grupes, sporto ir muzikos sales, darbuotojų atnaujintas darbo vietas

♦ Spalio 16 d. 10.30 val. priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko į Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyrių į literatūrinės parodos „Vaikų knyga - 2017 teatralizuotą pristatymą. Organizatorė priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė

♦ Spalio 4 d. 14.00 val. vyko Tarptautinės Mokytojo dienos šventė „Aš mokytojas“ LCC TU salėje (Kretingos g.36). Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija surengė tradicinę Mokytojo dienos šventę, į kurią buvo sukviesta apie 500 pedagogų. Mokytojams kūrybiškumo nestigo, jie aktyviai dalyvavo šventės organizavime. Kūrybiški miesto pedagogai - teatro, šokio, muzikos ir kitų dalykų mokytojai, ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojai, paruošė daugybę iškirtinių pasirodymų, scenoje dainavo, šoko ir vaidinoVyko miesto pedagogų apdovanojimai ir metų Mokytojo rinkimas.  Sveikiname Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" meninio ugdymo pedagogę Nijolę Pocienę, kuriai įteiktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Prižgintienės padėkos raštas už ilgametį pedagoginį darbą, organizuojant meninio ugdymo veiklą įstaigoje. Žiūrėti čia

images♦ Spalio 3 d. 17.00 val. neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, kartu su organizacine komanda (direktore A.Petkevičiene, logopede V.Jankauskaite, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Kasteckiene, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste R.Gedgaudaite) parėmė visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ gražią akciją ir  suorganizavo įstaigoje šeimų renginį „Solidarumo bėgimas už Zambijos vaikus“. Solidarumo bėgimo metu buvo surinkta 66,72 eur. parama pozityvios tėvystės ugdymui Lietuvoje bei medicinos punkto įrengimui Zambijoje. Pagrindinis tikslas – diegti ugdytiniams solidarumo bei empatijos vertybes ir raginti susimąstyti apie vaiko teises  Lietuvoje bei visame pasaulyje. Solidarumo bėgimas vertingas ne tik dėl surinktų lėšų ir suteiktos pagalbos, bet ir todėl, kad skatiname vaikus būti geresniais, tolerantiškesniais ir nuo mažens mokytis padėti aplinkiniams

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo mėnesį įstaigos ugdytinių tėveliai dalyvavo biomedicininiame ir psichologiniame tyrime „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“, kurį organizavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centro mokslininkų grupė. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti vaikų šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimo reikšmę vaikų fizinei ir psichikos sveikatai, raidai ir teikti rekomendacijas sveikatos priežiūros specialistams, ugdytojams, visuomenei

♦ Rugsėjo 26 d. 10.00 val. buvo suorganizuota edukacinė pažintinė išvyka "Drugelių", "Kiškučių", "Boružėlių" ir "Žvaigždučių" grupių ugdytiniams į Klaipėdos mini zoologijos sodą, susipažinti su gyvūnų įvairove, jų gyvenimo būdo ypatumais. Už vaikų saugumą išvykos metu atsakingos grupių auklėtojos B.Valauskienė, R.Čichunovienė, L.Kargajevienė, G.Lauruševičienė

♦ Rugsėjo 25 d. meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė tęsė dalyvavimą projekte su socialiniais partneriais "Vaikai, atverkime Klaipėdos kultūros sostinės vartus", suorganizuota kultūrinė edukacinė išvyka į Agluonėnų, Skomantų ir Veiviržėnų piliakalnius "Kiškučių" grupės ugdytiniams, mokytojai talkino neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė. Ugdytiniai prie piliakalnių dainavo dainas, šoko ratelius kartu su l.-d. "Čiauškutė", RUC, l.-d. "Žuvėdra", l.-d. "Sakalėlis", l.-d. "Eglutė", l.-d. "Pagrandukas", l.-d. "Pumpurėlis", l.-d. "Vyturėlis" vaikais

♦ Rugsėjo 14 d. "Kiškučių" ir "Žvaigždučių" grupių ugdytiniai tęsė dalyvavimą tarptautiniame projekte "Mes - Baltijos jūros vaikai" ir dalyvavo lopšelyje-darželyje "Traukinukas" sporto šventėje "Augu sveikas ir gražus prie Baltijos jūros". Atsakingos auklėtojos B.Valauskienė,  Ž.Tarozienė. Ugdytiniai dalyvavo sportinėje rungtyje "Vandenyno olimpiada", pagal žemėlapį turėjo surasti salas ir kiekvienoje surastoje saloje atlikti jiems skirtas užduotis. Už atliktas užduotis, vaikams "Žuvyčių žaidynių pase" buvo dedami antspaudai. Atlikus estafetes ir užduotis, lopšelio-darželio "Liepaitė" ugdytiniai surinko daugiausiai taškų (gautos trys auksinės žuvytės), apdovanoti Pirmąja prizine vieta, įteikta  taurė.

♦ Rugsėjo 13 d. 15.30 val. "Kiškučių" grupės ugdytiniai vyko į Klaipėdos vaikų klubą „Švyturys“ (organizatorė pedagogė G.Lauruševičienė). Ugdytiniai smagiai ir turiningai praleido laiką kartu, įsitraukė į įdomią veiklą, atliko įvairias užduotis, turėjo galimybę atskleisti meninius gebėjimus.

 ♦ Rugsėjo 6 d. 9.00 val. neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis organizavo "Kiškučių" ir "Žvaigždučių" grupių ugdytiniams žygį į Smiltynę „Sveikatos labirintas“, šis renginys skirtas prisidėti prie 2017 Europos judumo savaitės paminėjimo. Tai jau tradiciniu tapęs žygis, kurio metu vaikai skatinami būti gryname ore, fiziškai būti aktyviais, pajusti bendravimo ryšius su draugais ir atsakomybę už save ir draugus kelionės metu.

досуг
Skaityti 5796 kartai Atnaujinta 18 birželio 01, Penktadienis 12:30