шаблоныjoomla

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ UGDYTINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR ĮSTAIGOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ UGDYTINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

INDIVIDUALAUS SAVIRŪPOS PLANO FORMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

(Priedas Nr. 1) Pranešimas apie patyčias (parsisiųsti)

(Priedas Nr. 2) Smurto ir patyčių registracijos žurnalas (parsisiųsti)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 METŲ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PLANAS

2021 METŲ ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

 

кулинарные рецепты