Today: 03.Dec.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2016-2017 m. m.

2017 METAI 

RUGPJŪTIS

♦ Rugjūčio 23 d. 10.00 val.  auklėtojos Birutė Valauskienė ir Renata Jarovaitienė  surengė „Varpelių“ grupės ugdytiniams išvyką į Klaipėdos vaikų  laisvalaikio centro klubą „Švyturys“, kur dalyvavo jų surengtoje edukacinėje dienoje. Ugdytiniai padedami centro darbuotojų, išbandė įvairias meninių būrelių veiklas: floristikos ir dizaino, keramikos, perkusijos ir kt. Užsiemimų metu vaikai mokėsi iš popieriaus pasigaminti gėlytę, nusilipdyti iš molio papuošalą, "bumbarabum" užsiėmimo metu vaikai susipažino su būgno garsais ir patys mokėsi ritmiškai mušti būgną. Pilni gerų emocijų ir geros nuotaikos ugdytiniai sugrįžo ir pasidalino patirtais įspūdžiais su draugais

BIRŽELIS

♦ Birželio 1 d. dalyvavome 10.00 val.  organizuojamame Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginyje „Vasaros spalvų vainikas“, skirtame Tarptautinei Vaikų gynimo dienai ir Klaipėdai – 2017 m. Lietuvos kultūros sostinei paminėti. Atsakinga meninio ugdymo pedagogė Nijolė Pocienė. Dalyvavo Klaipėdos ikimokykliio ugdymo įstaigos: l.-d. „Vyturėlis“, l.-d. „Sakalėlis“, l.-d. „Kregždutė“, l.-d. „Žuvėdra“, l.-d. „Nykštukas“, l.-d. „Atžalynas“, l.-d.  „Vėrinėlis“, l.-d. „Boružėlė“, l.-d. „Eglutė“, l.-d. „Linelis“, l.-d. „Rūta“, l.-d. „Liepaitė“, l.-d. „Radastėlė“, l.-d. „Klevelis“, l.-d. „Traukinukas“, l.-d. „Bitutė“, l.-d. „Čiauškutė“, l.-d. „Pumpurėlis“, l.-d. „Putinėlis“ , RUC,  „Šaltinėlio“ m.-d., „Varpelio“ m.-d., M. Montessori m., ugdytiniai ir pedagogai, E. Balsio menų gimnazijos smuikininkų ansamblis (mokytojos Virginija Simonavičienė, Alina Karinauskienė). Kolonos, pasipuošusios savo atributika, balionais ir kitomis priemonėmis, rikiavosi eisenai Lietuvininkų aikštėje. Po įstaigų prisistatymų, visi gerai nusiteikę, žygiavo į Skulptūrų parką

GEGUŽĖ

♦ Kovo 24 d. - gegužės 31 d. “Varpelių“, “Kiškučių“,“Kačiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo asociacijos “Gyvoji planeta“ ir “Laimingas vanduo“ surengtame respublikiniame projekte „Mano draugas – vanduo“. Atsakingos auklėtojos G.Lauruševičienė, V.Kisminienė, B.Valauskienė, K.Antanavičienė

♦ Gegužės 23 d. 10.00 val. „Varpelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo tradicinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos  ir sporto šventėje prie jūros „Auskim, vaikai, žaidimus“ (Melnragės neįgaliųjų paplūdimys). Organizatoriai: KPŠKC ir neformalaus švietimo pedagogų metodinės veiklos koordinatorė S.Neniškytė-Belkinienė, vaikus lydėjo grupių auklėtojos Birutė Valauskienė, Renata Jarovaitienė ir meninio ugdymo pedagogė Nijolė Pocienė. (Žiūrėti)

♦ Nuo balandžio 4 d. iki gegužės 19 d. “Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Seku, seku draugystės pasaką“. Ugdytinius parengė auklėtoja Gražina Lauruševičienė.

♦ Gegužės 19 d. 10.00 val. „Varpelių“ ir „Žiedelių“ gr. ugdytiniai, kartu su visomis įstaigomis, dalyvaujančiomis projekte „Mes-Baltijos jūros vaikai“, surengė išvyką prie jūros, pagal projekto etapą „Susitikim pajūry“. Išvykos tikslas - tvarkyti pajūrį, pabūti kartu, pažaisti drauge. Susitikimas visų dalyvių vyko I-oje Melnragėje, dešinėje pusėje nuo įėjimo. Ugdytinius lydėjo auklėtojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, R. Miškinienė, Ž.Tarozienė. Puikus oras, jūra ir geri draugai visus ugdytinius nuteikė gerai nuotaikai ir aplinkos išsaugojimui.

 Gegužės 9 d. 10.30 val. „Kiškučių“ gr. ugdytinių išvyka į Kretingos žiemos sodą, į Dvaro saldaininę. Organizavo auklėtoja G.Lauruševičienė. Išvykos metu, ugdytiniai aplankė Kretingos žiemos sodą, susipažino su auginamais įvairiausiais augalais, gėlėmis, taip pat labai patiko fontane plaukiojančios žuvys. Vėliau vyko į Dvaro saldaininę, kur išklausę pamokėlės, kaip pasigaminti saldainius, turėjo galimybę patys gaminti, gražiai įpakuoti pačių pagamintus saldainius.  

♦ Gegužės 9 d. 10.00 val.  „Drugelių“ gr. auklėtoja R.Miškinienė organizavo grupės ugdytiniams išvyką į Klaipėdos Pempininkų biblioteką. Ugdytiniai turėjo progos susipažinti su knygų įvairove, pavartyti ir paskaityti pasakų knygas, mielai klausėsi sekamų pasakų, buvo aktyvūs, domėjosi naujovėmis.

♦ Gegužės 5 d. 10.00 val. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką į Klaipėdos apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, gelbėjimo departamento viršininkas Gintaras Martinkėnas demonstravo ugniagesių įrangą, priemones, pasakojo apie pavojus ir pagalbą.  Atsakingos prišmokyklinio ugdymo pedagogės L.Kargajevienė ir R.Zobėlaitė.

♦ Gegužės 5 d. 10.00 val. „Drugelių“ ir „Varpelių“ gr. ugdytiniai vyko pas socialinius partnerius, į lopšelį-darželį „Žuvėdra“ stebėti spektakliukų: „Pelenė“, kurį paruošė Žirniukų grupės ugdytiniai ir pedagogės Ligita Šatienė bei Jūratė Čalienė; „Obuolių maištas“,  kurį parengė „Burbuliukų“  grupės ugdytiniai ir pedagogės Inga Raišienė bei Jūratė Čalienė. Išvyką organizavo  grupių auklėtojos Birutė Valauskienė ir Rita Čichunovienė.

♦ Gegužės 4 d. 10.40 val. Varpelių gr. ugdytiniai Gustas Ivanauskis ir Emilija Kinderytė dalyvavo Klaipėdos Pempininkų bibliotekos Vaikų centro  renginyje Knyga kiekvienam būtina, skirtame susitikimui su poete Dalia Kudžmaite. Atsakinga logopedė Vilma Jankauskaitė. Ugdytinei Emilijai Kinderytei įteiktas padėkos raštas už D.Kudžmaitės eilių deklamavimą. 

♦ Gegužės 3 d. 9.40 val. „Žiedelių“ gr. ugdytiniai vyko į lopšelį-darželį „Žuvėdra“ dalyvauti logopedų organizuojamame renginyje „Seku seku pasaką“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Atsakinga  logopedė Vilma Jankauskaitė ir auklėtoja Rita Miškinienė. Renginyje ugdytiniai dalyvavo įvairiuose žaidimuose, minė mįsles, mokėsi dirbti komandose, atliekant užduotis, įtvirtino žinias apie pasakas, patyrė puikių ir džiugių emocijų.

♦ Gegužės 3 d. 11.00 val. „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo pedagogų organizuojamame mini maratone „Judėk laisvai“, skirtame palaikyti Vilties bėgimą Sveikatingumo take šalia M.Mažvydo progimnazijos. Atsakinga neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, ugdytinius lydėjo grupės auklėtoja Reda Zobėlaitė. Jau antrus metus dalyvaujame Mažųjų Vilties bėgime, šiemet panoro bėgti net 14 komandų iš pietinio miesto rajono ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų. Visi gerai nusiteikę, išklausę Brolio Benedikto palinkėjimų, linksmo šokio ritmu apšilę, ištvermingai bėgo mini maratoną. Kasmet šis renginys sutraukia vis daugiau norinčiųjų palaikyti Vilties bėgimą, suburia visus į darnų būrį bendraminčių, kur visiems gera ir smagu. Apie renginį plačiau skaitykite 2017-05-03 dienraštyje Vakarų ekspresas“.

♦ Gegužės 2 d. 10.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko į Klaipėdos botanikos sodą, į edukacinę valandėlę „Pavasarinės gėlės“. Organizatorė auklėtoja Gražina  Lauruševičienė. Ugdytiniai turėjo galimybę susipažinti su pavasarį žydinčiais augalais, gėlėmis, sužinoti jų pavadinimus, pamatyti jų įvairovę, palyginti, pauostyti ir pasidžiaugti pavasario gamta, pabūti kartu.

BALANDIS

♦ Balandžio 24 d. - gegužės 2 d. “Varpelių“ ir “Saulučių“ ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos, meninės raiškos kūrybinių darbų parodoje „Baltijos jūra mus glosto“. Atsakingos auklėtojos R.Jarovaitienė, V.Juškienė.

♦ Balandžio 28 d. 11.00 val. mikrorajono parke vyko priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi sporto šventė, kurioje dalyvavo lopšelio-darželio Liepaitė priešmokyklinio ugdymo Žvaigždučių grupė ir jų auklėtojos Laima Kargajevienė, Reda Zobėlaitė, bei socialinių partnerių lopšelio-darželio „Žuvėdra  Pušelių" grupės ugdytiniai su auklėtoja Vilma Razmiene ir RUC Liūtukų grupės ugdytiniai ir jų auklėtoja Vanda Sėlenienė. Renginį organizavo neformaliojo švietimo pedagogė  Santa Neniškytė-Belkinienė, jai talkino kolegės, neformaliojo švietimo pedagogės Zita Jakienė ir Aistė Šopagaitė. Renginio metu ugdytiniai, ne tik aktyviai pasportavo, bet turėjo pagal pateiktą orientacinį žemėlapį surasti punktus, kur atvykę vaikai turėjo atlikti įvairias fizines užduotis, o pabaigoje surasti paslėptas parke raideles ir iš jų sudėti žodžius. Visiems šventė labai patiko, visus lydėjo gera nuotaika, trykšte tryško energija ir sveikata, visi buvo vienas kitam draugiški. Renginio pabaigoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė visiems dalyviams įteikė padėkos raštus ir malonias dovanėles.

 ♦ Balandžio 28 d. 10.30 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką į KU HUMF muziejų. Ugdytiniams vyko edukacinė programa „Margi Velykų margučiai“, kurios metu susipažino su Atvelykio tradicijomis, jie sužinojo įdomių margučių  marginimo pasplapčių. Išvyką organizavo grupės auklėtoja R.Jarovaitienė.

 Balandžio 3-28 d. Varpelių ir Žiedelių gr. ugdytiniai dalyvavo tarptautinio projekto „Mes - Baltijos jūros vaikai“ renginiuose: edukacinėse išvykose į P. Domšaičio galeriją į edukacinius užsiėmimus;  surengė darbų iš antrinių žaliavų parodą „Rodo kelią švyturiai“.  Atsakingos auklėtojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, Ž.Tarozienė, R.Miškinienė.

♦ Balandžio 26 d. 10.30 val. „Kiškučių“ gr. ugdytiniams organizuota edukacinė pažintinė išvyka į Klaipėdos Laikrodžių muziejų. Vyko edukacinė valandėlė „Mano draugas - laikrodukas“. Atsakinga auklėtoja G.Lauruševičienė. Ugdytiniai turėjo galimybę tyrinėti ir susipažinti su elektroniniais ir mechaniniais laikrodžiais, praturtino savo žodyną naujomis sąvokomis apie laikrodžius, jo dalis. Renginio pabaigoje, patys kūrė laikrodukus, kuriuos vėliau žadėjo įteikti savo mamytėms, jų šventės proga.

♦ Balandžio 26 d. vyko sportinė pramoga (tarpgrupinės varžybos) „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs“. Organizatorė neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė. Gerai nusiteikę vaikučiai, save išbandė įvairiose rungtyse, kurios reikalavo fizinės ištvermės, greitumo ir vikrumo. 

♦ Balandžio 26 d. 10.15 val. „Kačiukų“  ir „Nykštukų“ gr. ugdytiniai vyko pas socialinius partnerius RUC ugdytinius ir dalyvavo pramogoje „Žaidimų dienelės“. Atsakingos Vida Kisminienė, Laimutė Kalendrienė ir Kristina Antanavičienė. Patys mažiausieji lopšelio ugdytiniai stebėjo rodomus spektakliukus Ropė ir Ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10, susidraugavo su Liūtukų“ grupės ugdytiniais.

♦ Balandžio 19 d. dalyvavome UAB „Naisių vasara“ organizuojamame respublikiniame konkurse „Vaikų Velykėlės 2017“.  Atsakingos auklėtojos R.Zobėlaitė, G.Lauruševičienė, V.Juškienė. Balandžio 10-14 dienomis darželio galerijoje buvo eksponuojama paroda Didžiųjų velykinių kiaušinių ekspozicija“, kurioje visos grupės eksponavo pačių pagamintus didžiulius margučius, padabintus įvairiausiais raštais, simboliais, panaudojant balionus ir ant jų klijuojant lipalu skiautes, iš įvairiausių medžiagų, o balandžio 19 d. visi kartu sunešė visus tuos margučius į muzikos salę ir iš jų padarė vieną bendrą didelį margutį - Velykų pagrindinį simbolį.

♦ Balandžio 18 d. 12.00 val. „Boružėlių“ ir „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Velykinėje popietėje Bendruomenės namuose (Debreceno g.48), kartu su senjorų klubu „Rūta“, pasidžiaugė gražia švente „Velykomis“, rideno velykinius margučius, kartu su senoliais dainavo ir šoko. Atsakingos auklėtojos Ingrida Gailienė ir Rita Čichunovienė.

♦ Balandžio 13 d. „Varpelių“ gr. ugdytiniams buvo suorganizuota edukacinė išvyka į P. Domšaičio galeriją, į edukacinį užsiėmimą „Keliaukime su dailininkais“. Išvyką organizavo auklėtojos B.Valauskienė ir R.Jarovaitienė. Tai viena iš bendradarbiavimo su socialiniais partneriais veiklų, tarptautinio projekto  "Mes - Baltijos jūros vaikai" veikla, kurios tikslas skiepyti vaikų meilę Baltijos jūrai ir prie jos gyvenančioms tautoms, skiepyti tautiškumo ir pilietiškumo pagrindus, ugdyti vaikų jautrumą supančiai aplinkai, pajusti jos grožį, saugoti tarpusavio draugiškus santykius , supratimą ir toleranciją.

♦ Balandžio 12 d. 13.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai Gabriela Globytė ir Nikita Budajev dalyvavo VšĮ Klaipėdos tarptautinės mokyklos „Universa VIA“ konkurse „Alio! Ieškome talentų“. Ugdytinius parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gražina Lauruševičienė.

♦ Balandžio 12 d. L.Kargajevienė ir ugdytinis Nojus Rimkus 10.00 val. dalyvavo  II-ojoje respublikinėje švietimo įstaigų projektų parodoje „Projektų mugė“ ir pasidalino gerąja patirtimi apie projektą „Europos atliekų mažinimo savaitė“.

♦ Balandžio 12 d. 15.00-15.45 val. Kiškučių“ grupė, lydima auklėtojos R.Zobėlaitės lankėsi Gedminų progimnazijoje „Projektų mugė“ kūrybinėse dirbtuvėse ir susipažino su LaQ japoniškais konstruktoriais.

♦ Balandžio 7 d. priešmokyklinės Žvaigždučių grupės ugdytiniams organizuota išvyka į sporto studiją Stimulus, kur vyko edukacinė sveikatos valandėlė Grūdinimas ir jo reikšmė sveikatai, skirta pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Valandėlę vedė ugdytinio Nojaus Rimkaus mama Gitana Rimkienė, vaikus lydėjo grupės auklėtojos Laima Kargajevienė ir Reda Zobėlaitė.

♦ Balandžio 6 d. 10.00 val. „Kiškučių“ gr. ugdytiniai ir auklėtoja Gražina Lauruševičienė dalyvavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuojamame konkurse „Saugiausias 2017 m. darželis“. Ugdytiniai turėjo dalyvauti dvejose rungtyse ir atsakyti į 5 klausimus saugumo tema. šiuo renginiu siekiama įtraukti kuo daugiau vaikų į saugumo užtikrinimo procesą, kad nuo mažų dienų formuotusi saugumo ir atsakomybės už savo ir kitų saugumą, gyvybę jausmas, supratimas, kad galima išvengti nelaimių, jei turėsime pakankamai žinių ir laikysimės saugumo taisyklių.Ugdytiniams įteiktas padėkos raštas.

♦ Balandžio 5 d. 10.00 val. „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ projekto „Vaikai, atverkime Klaipėdos sostinės vartus“ šventėje „Šnekta manoji lūposna įdėta“. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė, talkino auklėtoja G.Lauruševičienė. Ugdytiniai klausėsi lietuvių liaudies dainų, dzūkiškos ir žemaitiškos šnekos, jiems koncertavo Kretingalės kultūros centro Girkalių skyriaus vaikų folkloro ansamblis Cyrolioks.

♦ Balandžio 4 d. 10.00 val. „Drugelių“ ir „Žiedelių“ gr. ugdytiniai vyko į lopšelį-darželį „Žuvėdra“ stebėti Teatro mėnesio vaidinimų „Vaidiname savo draugams“. Atsakingos auklėtojos Ž.Tarozienė ir R.Čichunovienė. Šio susitikimo metu ugdytiniai turtino dvasinį pasaulį, stebėjo puikius draugų pasirodymus, džiaugėsi jų kūribiškumu, plėtė meninio ugdymo žinias, ugdė teatrinius, sceninės kalbos gebėjimus. 

KOVAS

♦ Kovo 23 d. 10.00 val. „Varpelių“ gr. ugdytinių išvyka į Klaipėdos „Pempininkų“ mikrorajono sveikatingumo taką. Edukacinė fizinio aktyvumo skatinimo valandėlė „Fizinė veikla ir treniruokliai“ (organizatorė neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, talkina auklėtojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė). Ugdytiniai sportavo netradicinėje aplinkoje, gryname ore, susipažino su įvairiomis fizinio aktyvumo formomis, mokėsi pastabumo ir orientavimosi erdvėje, bendradarbiavimo.

♦ Kovo 22 d. 9.20 val. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniams buvo suorganizuota išvyka į šeimos laisvalaikio centrą "Pojūčių pasaulį", kur vyko edukacinė sveikatos valandėlė „Emocinė sveikata, gera savijauta“ (atsakingos auklėtojos R.Zobėlaitė, L.Kargajevienė). Ugdytiniai pabuvojo multisensoriniame kambaryje, patyrė daugybę įspūdžių, pamatė ir išbandė puikias priemones, kurios padėjo atsipalaiduoti, patirti gerų emocijų.

♦ Kovo 20 d. priešmokyklinės "Žvaigždučių" gr. ugdytiniai ir grupės auklėtojos Laima  Kargajevienė ir Reda  Zobėlaitė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir erdvinių kūrybinių darbų parodoje "Susikursiu batukus ir keliausiu į svečius". Sukūrė labai gražius batukus iš visokių antrinių žaliavų, kurie tiktų ne tik mūsų mergaitėms, bet ir princesėms...

♦ Kovo 20 d. „Žvaigždučių“, „Žiedelių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų ir fotografijų parodoje „Plauk, žuvytėle, tyram vandenėly“. Atsakingos auklėtojos R.Zobėlaitė, L.Kargajevienė, Ž.Tarozienė, R.Miškinienė, B.Valauskienė, R.Jarovaitienė. Įvairia technika kūrė darbelius, kuriuose vaizdavo žuveles, plaukiančias vandenyse

934017 421438647954683 1511319781 n♦ Kovo 20 d. 12.00 val. lopšelyje-darželyje "Liepaitė" vyko pasaulinės Žemės dienos paminėjimo akcija „Padovanokime šokį Žemei“.  Atsakingos neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė, dalyvai: „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Drugelių“, „Kiškučių“, „Boružėlių“, Varpelių, „Žiedelių“ ir „Žvaigždučių“  grupių ugdytiniai. Įstaigos vaikai atsakingai ruošėsi Žemės šventei, šokio mokėsi su didžiuliu entuziazmu ir užsidegimu, o išmokę jį pašoko Žemei, linkėdami, kad ji būtų žalia, švari ir taiki. Šokiui Žemei jau yra užsiregistravę 431 įstaigos, dalyvių sąrašas pateiktas čia   Hug my Planet /Apkabinkime žemę.  Šokį galite pamatyti čia (filmuota medžiaga)

♦ Kovo 15-16 d. įstaigos visų grupių ugdytiniai piešė ir pristatė savo darbus KPŠKC ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodai "Saulutė ritasi per dangų" (piešiniai skirti miesto Vaikų ligoninei papuošti), kuri vyksta nuo kovo 17 d. iki gruodžio 8 d. Savo darbais praskaidrinsime visų mažųjų ligoniukų niūrias dienas, suteikdami jiems jaukumo, meilės ir šilumos, palaikysime juos sunkią valandą, palinkėsime greito pasveikimo. Kviečiame visus neabejingus aplankyti parodą.

♦ Kovo 14 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirto tautinio kostiumo ir piliakalnių metams paminėti. Atsakinga auklėtoja Gražina Lauruševičienė.

♦ Kovo 13 d. "Žvaigždučių" grupė kartu su auklėtojomis Laima Kargajeviene ir Reda Zobėlaite dalyvavo Sodinčiaus ir IKI prekybos tinklo organizuojamame konkurse "Laimėk savo darželiui nuosavą šiltnamį". Kvietėme įstaigos ugdytinių tėvelius, visą darželio bendruomenę prabalsuoti už mūsų įstaigos piešinuką "Daržo dvaras", kuris buvo paskelbtas interneto tinklapyje https://www.sodincius.lt ir prekybos IKI tinklo "Facebook" paskyroje. Balsavimas vyko nuo kovo 13 d. iki balandžio 2 d. Balandžio 5 d. buvo paskelbti 20 darželių- laimėtojų, kurie surinko daugiausiai balsų ("Patinka" paspaudimų). Mūsų svajonių šiltnamiui pritrūko balsų, todėl manome, kad kitąmet  pasistengsime labiau.

15203344 386067278400903 4188415404313506110 n♦ Kovo 9 d. 16.00 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose įvyko Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogų organizuotas šventinis koncertas „Mažais žingsneliais po Klaipėdą“, skirtas  Kovo-11 – ajai ir Lietuvos kultūros sostinei "Klaipėda - 2017" paminėti. Atsakinga meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė. Dalyvavo "Žvaigždučių" gr. ugdytiniai kartu su auklėtojomis Laima Kargajeviene ir Reda Zobėlaite. 

♦ Kovo 8 d. 10.30 val. „Žiedelių“ gr. ugdytinė Laura Ramanauskaitė ir „Varpelių“ grupės ugdytinė Leila Bartkutė vyko į Pempininkų biblioteką dalyvauti projekto „Džiugina ne tik knyga, mus visus, biblioteka“ renginyje „Mano eilėraštis Lietuvai“. Mergaitės deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, klausėsi kitų vaikų eilių, buvo apdovanotos padėkos raštais. 

♦ Kovo 3 d. 9.30 val. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai vyko į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų į edukacinę valandėlę  "Medaus gamyba ir bitininko profesija". Atsakingos L.Kargajevienė ir R.Zobėlaitė. Ugdytiniai susipažino su priemonėmis, kurias naudojo senovėje žmonės, kurie norėjo išsaugoti bites, pamatė avilius, kurie buvo populiarūs Klaipėdos krašte, sužinojo, kaip atskirti medų nuo korių, kaip bitės randa kelią į namus, kiek jos gyvena, kokios būna medaus rūšys ir dar daug bitininko profesijos paslapčių.

♦ Iki kovo 2 d. visų grupių ugdytiniai piešė piešinius apie Lietuvą, gimtają Klaipėdą, kuriuose reiškė savo meilę gimtajam kraštui. Jų darbeliai pristatyti miesto piešinių konkursui-parodai „Nupieškime Valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, kurią buvo galima pamatyti Kovo 11 d. Klaipėdos senamiestyje Turgaus ir Tiltų gatvėse. Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" ugdytinis Gustas Mockus apdovanotas prizu už piešinyje meniškai pavaizduotą paukštį. Dalyviai (pedagogai ir ugdytiniai) apdovanoti padėkos raštais.

♦ Kovo 1 d. 10 val. "Kiškučių"  grupės ugdytiniai su auklėtoja G.Lauruševičiene  ir meninio ugdymo mokytoja N.Pociene dalyvavo l.-d. „Čiauškutė“ projekto „Vaikai, atverkime Klaipėdos kultūros sostinės vartus“ kultūriniame renginyje „Išauskim margą metų juostą: edukacija „Tautinis kostiumas“. Ugdytiniai stebėjo programą; lietuvių liaudies pasakos "Vištytė ir gaidelis" inscenizaciją, buvo pravesta edukacija "Tautinis kostiumas", o po jos visi dalyviai gamino iš medžiagų skiaučių lėles ir jas puošė tautinių kostiumų detalėmis. Puikus ir puošnus mūsų tautinis kostiumas, o juk nuo seno liaudies apranga bylojo apie žmonių darbštumą, moralinius principus, asmens statusą ir kt.

VASARIS

♦ Vasario 1-28 d. auklėtojos  V. Kisminienė, L. Kalendrienė ir K.Antanavičienė, kartu su "Nykštukų" ir "Kačiukų" gr. ugdytiniais ir jų tėveliais, dalyvavo respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų padagogų, vaikų, tėvelių kūrybinių darbų parodoje  „Tautinė juosta“. Parodos organizatorius Kauno lopšelis-darželis "Šilinukas" savo facebook puslapyje patalpino visų dalyvių nuotraukas. Kviečiame susirasti lopšelio-darželio "Liepaitė" darbelius ir už juos prabalsuoti.

♦ Vasario 27 d. 10.30 val. buvo organizuojama „Drugelių“ gr. ugdytiniams išvyka į Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos edukacinį renginį „Suvaidink pasaką“ Ruoniuko filiale (Kalnupės g.13). Atsakinga auklėtoja Rita Čichunovienė. Įtraukia pedagogai naujas edukacines aplinkas pasakų kūrimui, vaidybai, veiksmų perteikimui ir vaikų kūrybiškumo atsiskleidimui. Biblioteka- tai vieta, kur knygų pasaulis užburia, verčia susimąstyti, domėtis ir norėti tobulėti. Todėl verčiam pasakų puslapius ir vaidinam pasakas... pasitelkdami įvairias teatro priemones- lėles, kaukes, dekoracijas.

♦ Vasario 23 d. 11.00 val. „Žiedelių“ gr. ugdytiniams buvo suorganizuota edukacinė išvyka į „Sporto muziejų“.  Atsakingos pedagogės S.Neniškytė-Belkinienė ir Ž.Tarozienė. Ugdytiniai susipažino su sportininkų laimėjimais, prizais, medaliais, muziejaus darbuotojai papasakojo, kokios yra sporto šakos ir kokiais sportininkų pasiekimais muziejus labiausiai didžiuojasi.

♦ Vasario 16 d. Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" sukurtą pasveikinimą "Mes tavo vaikai" (kūrėme ir filmavome sausio 23 d.)  buvo galima pamatyti dideliame LED ekrane Vasario 16 d. 12 val. Atgimimo aikštėje ir Švyturio arenoje A.Mamontovo šventinio koncerto "Mes tavo vaikai" metu. Akcijos dalyviai buvo pagerbti ir apdovanoti padėkos raštais Atgimimo aikštėje renginio "Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimas ir iškilminga rikiuotė" metu. Visi, kurie sudalyvavo šiuose renginiuose, galėjo pasidžiaugti kūrybiniu darbu,  įstaiga, jos ugdytiniais ir pedagogais, jų palinkėjimu ir sveikinimu Lietuvai. Palinkėjimą kūrė neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė, meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė ir darželio ugdytiniai, scenografiją sukūrė auklėtoja Birutė Valauskienė, joms talkino grupių auklėtojos >žiūrėti

♦ Vasario 14 d. 10.30 val. „Žvaigždučių‘“ gr. ugdytinių išvyka į Klaipėdos Pempininkų biblioteką į renginį, kur vyko edukacinė-kūrybinė valandėlė, skirta Vasario 16-os dienos paminėjimui  „Švęskime Lietuvos gimtadienį linksmai“. Atsakinga priešmokyklinio ugdymo pedagogė L.Kargajevienė 

♦ Vasario 9 d. 11 val. „Kiškučių“ gr. ugdytiniai vyko į Martyno Mažvydo progimnaziją į atvirą miesto renginį „Mįslių ir žaidimų kraitelė Lietuvai“. Organizatorės priešmokyklinio ugdymo pedagogė G.Lauruševičienė, meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė. Tai puikus renginys su socialiniais partneriais, kurio metu vaikai atliko užduotis, kur turėjo atskirti Lietuvos Valstybės simbolius iš kitų panašių simbolių, mokėsi lietuvių liaudies žaidimų, mįslių

 ♦ Vasario 8 d. priešmokyklinės "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai, lydimi auklėtojos Laimos Kargajevienės,  vyko į netoliese esantį prekybos centrą "Maxima". Išvykos tikslas-išsiaiškinti, kaip į parduotuvę atkeliauja duonos gaminiai, kokios rūšies ir kokių pavadinimų duonos galima nusipirkti, mokėsi tinkamai elgtis parduotuvėje

SAUSIS

♦ nuo sausio 25 d. "Kiškučių", "Žiedelių" ir "Žvaigždučių" grupių ugdytiniai dalyvavo DELFI organizuojamame piešinių konkurse "Žiemos išdaigos". Atsakingos auklėtojos L.Kargajevienė, R.Zobėlaitė ir Ž.Tarozienė

♦ Sausio 30 d. 10 val. „Žvaigždučių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai vyko į Klaipėdos Žvejų kultūros centrą stebėti Keistuolių teatro muzikinį spektaklį vaikams pagal D.Biseto pasakas - “Pyp pyp!". Atsakingos auklėtojos Laima Kargajevienė ir Renata Jarovaitienė. Su jaunų aktorių komanda režisierius A.Giniotis pabandė kiek netikėtas D.Biseto pasakas paversti nepamirštamų nuotykių muzikine kelione, į kurią galėjo leistis tiek vaikai, tiek suaugę. Juk visi kartais pasiilgstame stebuklų ar dainų, visi slepiamės nuo keistų baimių arba ieškome naujų draugų. Štai taip panašiai susimąstė ir žąsinėlis Vilis: "Kaip būtų gera, jei kas nors man pasakytų "Pyp pyp!". Balandžiai burkavo, antys kvaksėjo, o varnos medžių viršūnėse karkė. Bet niekas, visiškai niekas nesakė jam: "Pyp pyp”

♦ Sausio 19 d. "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai dalyvavo Bendruomenės centre vykdomo projekto "Sukas draugystės ratelis" baigiamajame renginyje "Šviesk, draugystės saulute". Atsakingos N.Pocienė ir L.Kargajevienė. Į renginį susirinko lopšelio-darželio "Žuvėdra", lopšelio-darželio "Žilvitis", RUC ugdytiniai ir jų meninio ugdymo mokytojos L.Aukštuolienė, D.Šilinskienė, D.Masiulienė bei auklėtojos, senjorų "Sidabrinė gija" kolektyvas, RUC socialinio ugdymo skyriaus teatro grupė "Palėpė" su spektakliu "Amatą turėsi- nepražūsi" . Vyko šiltas, sujungiantis kartas renginys, kuriame skambėjo dainos, šoko ir bendravo vaikai ir senoliai, kuriame meilę ir pagarbą dalijo iš širdies į širdį, stiprino draugystę -širdis suvienijančią šviesą.

♦ Sausio 17 d. 10,30 val. priešmokyklinės "Žvaigždučių" gr. ugdytiniai, lydimi auklėtojos Laimos Kargajevienės vyko į kirpyklą. Ugdytinės Beatričės Petkevičiūtės mama Dalia Petkevičienė organizavo edukacinę valandėlę "Grožio salone", supažindino vaikus su kirpėjo profesija, reikalingomis priemonėmis, vaikai klausėsi pasakojimo apie grožį, plaukų priežiūrą, madas, klientų pageidavimus. 

♦ Sausio 16 d. 10,30 val.  priešmokyklinio ugdymo "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai  vyko į lopšelį-darželį "Žuvėdra" dalyvauti renginyje "Draugystės takelio kūrimas". Atsakingos N.Pocienė, L.Kargajevienė.  Tai renginys, kuris sukvietė mūsų  socialinių partnerių RUC ir lopšelio-darželio "Žilvitis"  ugdytinius į draugišką pasibuvimą kartu, pristatyti vaikų pagamintus kūrybiškus draugystės takelius, kurie dar labiau paskatino visus bendrauti, draugauti, džiaugtis vieni kitais, sakyti linkėjimus, dainuoti ir šokti kartu.

2016 METAI

GRUODIS

8639 476527099093620 2027476692 n♦ Gruodžio 19 d. "Kiškučių" gr. auklėtoja Gražina Lauruševičienė 11 val. dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų  dovanojimo šventėje  „Vaikų bibliotekėlė 2016“. Renginys vyko Klaipėdos m. savivaldybės viešosios  bibliotekos, vaikų skyriuje  (Danės g. 7, Klaipėda). „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, Lietuvos rašytojų sąjungos ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos konkurse „Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2016“ , pristatė piešinius organizuotoje parodoje "Lapkritis lapkritis - lapų kritimas, lapkritis lapkritis - lapų žaidimas" ir buvo apdovanoti naujomis įdomiomis knygelėmis

♦ Gruodžio 5-8 d. įstaigos ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos PŠKC organizuojamoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Sniego ir ledo paslaptys“.  Dalyvavo visų grupių ugdytiniai, kūrė, piešė žiemos vaizdus, naudojo įvairią techniką ir išrinktus pačius įdomiausius darbelius pristatė parodai.

♦ Gruodžio 6 d. 10,00 val. vyko jungtinės veiklos renginys su socialiniais partneriais lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ - viktorina ,,Viena galva gerai, o dvi- dar geriau”. Atsakinga meninio ugdymo mokytoja N. Pocienė. Dalyvavo "Kiškučių" grupės ugdytiniai, juos ruošė auklėtoja G.Lauruševičienė. Renginys skirtas sutvirtinti draugystę tarp skirtingų darželių ugdytinių, ugdyti meninę kompetenciją, skiepyti meilę muzikai ir šokiui.

LAPKRITIS  

♦ Lapkričio 23 d. 10,00 val. vyko šventinis renginys su socialiniais partneriais RUC "Šoka jaunas, šoka senas", kurio pagrindinis tikslas- ugdyti vaikų meninę kompetenciją, kaip sėkmingo bendravimo pagrindą nuo vaikystės, išlaisvinti vaikų kūrybinius gebėjimus. Dalyvavo "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai, auklėtoja L.Kargajevienė ir meninio ugdymo mokytoja N.Pocienė.

♦ Lapkričio 14 d. - gruodžio 20 d. “Drugelių” ir “Varpelių” gr. dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse “Mano puodelis Angelui Sargui” (atsakingos auklėtojos R.Čichunovienė, B.Valauskienė). 2016-11-18 “Varpelių” gr. ugdytinių: Leilos Bartkutės, Emilijos Kinderytės, Gusto Pociaus ir "Drugelių" gr. Viltės Ruikytės sukurtus puodelius, kurie pagaminti įvairia technika, atspindintys artėjančių švenčių nuotaiką, auklėtoja B.Valauskienė pristatė konkursui. Dalyviams už dalyvavimą įteikti padėkos raštai.

♦ Lapkričio 23 d. Laima Kargajevienė ir  Reda Zobėlaitė su priešmokyklinės "Žvaigždučių" grupės ugdytiniais dalyvavo Prano Domšaičio galerijoje, organizuojamoje vaikų kūrybos parodoje "Mozaikinė prakartėlė" ir pristatė iš antrinių žaliavų (kamščių) sukurtą bendrą kūrybinį darbą- prakartėlę.

♦ Lapkričio 16 d. "Kiškučių" priešmokyklinio ugdymo grupė vyko pas socialinius partnerius į M.Mažvydo progimnaziją kartu su 1a, 1b, 1c ir 1 d klasių mokiniais paminėti Tarptautinę Tolerancijos dieną „Draugystės medis“. Organizatorė auklėtoja G.Lauruševičienė, jai talkino meninio ugdymo pedagogė Nijolė Pocienė. Akcijos metu kiekviena grupė parengė prisistatymus, stebėjo filmuką, žaidė ratelius, šoko, pamokė Buratiną (auklėtoją G.Lauruševičienę) eismo taisyklių, pasikeitė pačių sukurtomis atminimo dovanėlėmis. Renginio metu vaikai buvo mokomi suprasti, kad tolerancija- gerumas ir pakantumas vienas kitam, pagarba kitam žmogui, žmogui su negalia, vyresniam, žmogui, turinčiam kitokią nuomonę. Vaikams buvo skiepijama meilė draugui, pagalba kitam ar kitokiam, ugdomas draugiškumas.

♦ Lapkričio 16 d. "Kiškučių" grupės ugdytiniai, vadovaujami auklėtojos G.Lauruševičienės dalyvavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, inicijuojamoje Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo Lietuvoje pilietinėje akcijoje  "Taikos paukštis".

♦ Lapkričio 11 d. priešmokyklinio ugdymo "Žvaigždučių" grupės ugdytiniai dalyvavo „Rudens vaisių ir daržovių pasaka“  piešinių konkurse, skirtame Europos sveikos mitybos dienai, kurį organizavo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Auklėtojos Laima Kargajevienė ir Reda Zobėlaitė inicijavo savo ugdytinius rudenines gėrybes pavaizduoti meninėmis priemonėmis, reikšti savo kūrybines idėjas ir fantazijas, suburti darnią ir darbščią komandą bendrai veiklai, sukurtus vaikų darbelius pateikė konkursui.

♦ Lapkričio 4 d. 10,00 val.  „Varpelių“ grupės ugdytiniai  vyko į Klaipėdos Universiteto Žaislo muziejų, kuriame vyko edukacinis užsiėmimas „Pasidaryk lėlytę pats“. Atsakinga auklėtoja Renata Jarovaitienė. Ugdytiniai susipažino su Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos istorija, buitimi, etnografinių lėlyčių kolekcija. po trumpos ekskursijos užsuko į kūrybines dirbtuves, kur mokėsi pasigaminti iš popieriaus lėlytes. Vaikai ne tik pagilino žinias apie savo kraštą, bet ir buvo ugdomas vaikų kūrybiškumas.

SPALIS

♦ Spalio 24 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Kargajevienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė pasidalino gerąja darbo patirtimi  ir pateikė vykdyto projekto  „Maži karjeros ugdymo žingsniai į sėkmės kelią“ medžiagą Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro lapkričio mėnesį organizuojamai metodinių darbų parodai. 

 Spalio 24 d. 13,30 val. lopšelyje-darželyje "Liepaitė" vyko Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Zavtrikovienė ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Silvija Simpukienė. Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Kargajevienė skaitė pranešimą „Maži karjeros ugdymo žingsniai į sėkmės kelią“, kur pasidalino gerąja darbo patirtimi apie vykdomą verslumo projektą, suteikiant ugdytiniams teorinių ir praktinių žinių apie profesijas, bendradarbiavimo su tėvais metodus ir būdus, formuojant vaikų karjeros ugdymo pagrindus, supažindino su projekto pasiektais rezultatais ir išvadomis. Klaipėdos lopšelio-darželio "Liepaitė" priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gražina Lauruševičienės pristatė vykdytą 2015-2016 m. m. projektą „Augu su knyga“, kuris  suteikė vaikams daug  informacijos apie knygų įvairovę, mokė patiems pasigaminti knygeles, rengti parodėles, keistis knygomis su draugais, įtraukė vaikus į knygų skaitymą įvairiose edukacinėse erdvėse (bibliotekoje, muzikos salėje, kitose darželio grupėse, namuose ir kt.). Pedagogė Laima Kargajevienė parodė miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogams atvirą filmuotą veiklą „Didieji žemės lobiai“, kur pasidalino patirtimi apie kalbinės aplinkos kūrimą, metodų ir priemonių naudojimą savo praktinėje veikloje ugdant vaikų kalbinius gebėjimus.

♦ Spalio 24 d. 14,30 val. lopšelyje-darželyje "Liepaitė" vyko Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio  būrelio susirinkimas.

♦ Spalio 18 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai Gabriela Globytė ir Neilas Samalius kartu su logopede Vilma Jankauskaite lankėsi Klaipėdos Pempininkų vaikų bibliotekoje. Tądien vyko Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir jų ugdytinių renginys „Mūsų knygelės dar plonos“. Renginio metu vaikams bibliotekininkės aprodė biblioteką, joje esančias knygas. Vaikai klausėsi bibliotekininkės sekamos pasakos „Ropė“, vėliau ją ir patys suvaidino. Bibliotekininkė išdalino vaikams skirtukus, kuriuos jie nusispalvino. Pasivaišinę saldainiais ugdytiniai sugrįžo į įstaigą laimingi, kupini naujų įspūdžių, labiau pasitikintys savimi.

♦ Spalio 10 d.  9,15 val. "Drugelių", "Varpelių" ir "Žiedelių" grupių ugdytiniams sportinę rudens šventę- pramogą „Vasarėlė supynė gėrybių vainiką“  Agluonėnų etnografinėje sodyboje organizavo meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė ir neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė kartu su auklėtojomis Žana Taroziene, Rita Čichunoviene, Renata Jarovaitiene. Šios pedagogės ieško naujų edukacinių erdvių vaikų meninės saviraiškos plėtojimui ir sveikos gyvensenos vertybių propagavimui. Ugdytiniai dalyvavo įvairiose rungtyse, estafetėse, parengė šaunius grupių prisistatymus, žaidė žaidimus gryname ore, kartu įtvirtinant vaikų žinias apie rudens spalvas, teikiamas rudens gėrybes ir jų teigiamą įtaką sveikatai. O smagiausia buvo pasidžiaugti savo pačių sukurtais darbais iš gamtinės medžiagos, vaisių ir daržovių.

Spalio 3 d. neformaliojo švietimo pedagogė Santa Neniškytė-Belkinienė ir ikimokyklinio ugdymo "Nykštukų" grupės auklėtoja Laimutė Kalendrienė pasidalino gerąja patirtimi sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2016“.

RUGSĖJIS

♦ Rugsėjo 27 d. 10,00 val. lopšelyje-darželyje "Liepaitė" vyko Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis susirinkimas. Susirinkime buvo aptariama: 1. Atnaujintų ikimokyklinio ugdymo programų aktualijos (pranešėja S.Vancevičienė). 2. Metodinės dienos „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ aktualijų pristatymas (pranešėja L. Kargajevienė). 3. „Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmo plėtojimo galimybės“  (pranešėja D. Varkalienė).

♦ Rugsėjo 22 d. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai  lankėsi Palangos gintaro muziejuje. Šią puikią išvyką organizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės Laima Kargajevienė ir Gražina Lauruševičienė. Išvykos pagrindinis tikslas populiarinti gintarą, supažindinti su Gintaro muziejuje saugomomis ir eksponuojamomis meno vertybėmis, suteikiant žinių apie gintaro apdirbimą ir paneigiant teoriją, kad gintaro papuošalai yra senamadiški ir nebeaktualūs. Tai puiki pažintinė išvyka, kuri praturtino ugdytinius žiniomis apie gintarą, o tuo pačiu ugdytiniai praleido laiką draugų rate, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.

♦ Rugsėjo 21 d. 11,00 val. vyko jungtinės veiklos renginys su socialiniais partneriais - orientacinė sporto šventė „Aš galiu!“, kurią organizavo lopšelis-darželis "Žuvėdra". Priešmokyklinių "Kiškučių' ir "Žvaigždučių" grupių ugdytiniai vyko į svečius pas draugus ir dalyvavo renginyje, kur reikėjo pamąstyti, kaip atlikti užduotis ir orientuotis kito darželio teritorijoje, kad atrasti paslėptas užduotis. Ugdytiniai mokėsi susiburti į vieningas komandas ir dirbti išvien, siekti tikslo. Atsakingos: neformaliojo švietimo pedagogė S.Neniškytė-Belkinienė, pedagogės L.Kargajevienė ir G.Lauruševičienė.

♦ Rugsėjo 14 dieną „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai vyko į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubą „Švyturys“, kur vyko atvirų durų diena ir ugdytiniai galėjo susipažinti su įvairių klubo būrelių (šokių, dailės ir dizaino, dainavimo, gitaros grojimo, muzikos) veikla. Ugdytiniai galėjo patys save išbandyti įvairiose veiklose, klausti ir diskutuoti. Tai puiki priemonė išsiaiškinti vaikų gebėjimus, polinkius ir veiklą organizuoti taip, kad šie gebėjimai labiau ugdytųsi.  Atsakingos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Laima Kargajevienė ir Gražina Lauruševičienė.

 

 

досуг
Read 7696 times Last modified on Wednesday, 23 August 2017 13:29